Contents of /trunk/l10n-kf6/pl/messages/ktexteditor/ktexteditor6.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660491 - (show annotations) (download)
Tue Sep 19 02:11:36 2023 UTC (2 months, 1 week ago) by scripty
File size: 326252 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # translation of katepart4.po to
2 # Version: $Revision$
3 # Kate polish translation file.
4 # Main translation work:
5 # Jacek Stolarczyk <[email protected]>\n"
6 # Jerzy Skalski <[email protected]>\n"
7 # Marcin Giedz <[email protected]>, 2002.
8 # Michal Rudolf <[email protected]>, 2003, 2004, 2005.
9 # Mikolaj Machowski <[email protected]>, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010.
10 # Krzysztof Lichota <[email protected]>, 2004, 2005, 2006.
11 # Robert Gomulka <[email protected]>, 2006.
12 # Marta Rybczyńska <[email protected]>, 2008, 2009, 2010, 2013.
13 # Artur Chłond <[email protected]>, 2010.
14 # Łukasz Wojniłowicz <[email protected]>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: katepart4\n"
18 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
19 "POT-Creation-Date: 2023-09-19 01:55+0000\n"
20 "PO-Revision-Date: 2023-07-08 07:36+0200\n"
21 "Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <[email protected]>\n"
22 "Language-Team: Polish <[email protected]>\n"
23 "Language: pl\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 ">\n"
28 "X-Generator: Lokalize 23.04.2\n"
29 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
30 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
31
32 #: completion/katecompletionmodel.cpp:133
33 #, kde-format
34 msgid "Argument-hints"
35 msgstr "Podpowiadanie argumentów"
36
37 #: completion/katecompletionmodel.cpp:134
38 #, kde-format
39 msgid "Best matches"
40 msgstr "Najlepiej odpowiadające"
41
42 #: completion/katekeywordcompletion.cpp:143
43 #, kde-format
44 msgid "Language keywords"
45 msgstr "Słowa kluczowe języka"
46
47 #: completion/katewordcompletion.cpp:75
48 #, kde-format
49 msgid "Auto Word Completion"
50 msgstr "Samouzupełnianie słów"
51
52 #: completion/katewordcompletion.cpp:289
53 #, kde-format
54 msgid "Shell Completion"
55 msgstr "Uzupełnij słowo z powłoki"
56
57 #: completion/katewordcompletion.cpp:294
58 #, kde-format
59 msgid "Reuse Word Above"
60 msgstr "Użyj ponownie słowa powyżej"
61
62 #: completion/katewordcompletion.cpp:300
63 #, kde-format
64 msgid "Reuse Word Below"
65 msgstr "Użyj ponownie słowa poniżej"
66
67 #. i18n: ectx: Menu (file)
68 #: data/katepart5ui.rc:4
69 #, kde-format
70 msgid "&File"
71 msgstr "&Plik"
72
73 #. i18n: ectx: Menu (file_export)
74 #: data/katepart5ui.rc:10
75 #, kde-format
76 msgid "Print/Export"
77 msgstr "Wydrukuj/wyeksportuj"
78
79 #. i18n: ectx: Menu (edit)
80 #: data/katepart5ui.rc:17
81 #, kde-format
82 msgid "&Edit"
83 msgstr "&Edycja"
84
85 #. i18n: ectx: Menu (edit_find_menu)
86 #: data/katepart5ui.rc:34
87 #, kde-format
88 msgid "Find Variants"
89 msgstr "Warianty znajdywania"
90
91 #. i18n: ectx: Menu (selection)
92 #: data/katepart5ui.rc:44
93 #, kde-format
94 msgid "Selection"
95 msgstr "Zaznaczenie"
96
97 #. i18n: ectx: Menu (capitalization)
98 #: data/katepart5ui.rc:51
99 #, kde-format
100 msgid "Capitalization"
101 msgstr "Zamień na wielkie litery"
102
103 #. i18n: ectx: Menu (view)
104 #: data/katepart5ui.rc:69
105 #, kde-format
106 msgid "&View"
107 msgstr "&Widok"
108
109 #. i18n: ectx: Menu (view_menu_word_wrap)
110 #: data/katepart5ui.rc:74
111 #, kde-format
112 msgid "Word Wrap"
113 msgstr "Zawijanie wierszy"
114
115 #. i18n: ectx: Menu (view_menu_borders)
116 #: data/katepart5ui.rc:80 dialogs/katedialogs.cpp:732
117 #, kde-format
118 msgid "Borders"
119 msgstr "Obrzeża"
120
121 #. i18n: ectx: Menu (codefolding)
122 #: data/katepart5ui.rc:88
123 #, kde-format
124 msgid "&Code Folding"
125 msgstr "Z&wijanie kodu"
126
127 #. i18n: ectx: Menu (go)
128 #: data/katepart5ui.rc:105
129 #, kde-format
130 msgid "&Go"
131 msgstr "&Przejdź"
132
133 #. i18n: ectx: Menu (tools)
134 #: data/katepart5ui.rc:120
135 #, kde-format
136 msgid "&Tools"
137 msgstr "&Narzędzia"
138
139 #. i18n: ectx: Menu (wordcompletion)
140 #: data/katepart5ui.rc:134
141 #, kde-format
142 msgid "Word Completion"
143 msgstr "Uzupełnij słowo"
144
145 #. i18n: ectx: Menu (spelling)
146 #: data/katepart5ui.rc:140 spellcheck/spellingmenu.cpp:71
147 #: spellcheck/spellingmenu.cpp:191
148 #, kde-format
149 msgid "Spelling"
150 msgstr "Sprawdź pisownię"
151
152 #. i18n: ectx: Menu (settings)
153 #: data/katepart5ui.rc:150
154 #, kde-format
155 msgid "&Settings"
156 msgstr "U&stawienia"
157
158 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolBar)
159 #: data/katepart5ui.rc:174
160 #, kde-format
161 msgid "Main Toolbar"
162 msgstr "Główny pasek narzędzi"
163
164 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
165 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:25
166 #, kde-format
167 msgid "Code block folding:"
168 msgstr "Zwijanie bloków kodu:"
169
170 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkShowFoldingMarkers)
171 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:32
172 #, kde-format
173 msgid ""
174 "If this option is checked, every new view will display marks for folding."
175 msgstr ""
176 "Jeśli opcja jest zaznaczona, każdy nowy widok pokaże znaczniki dla zwijania."
177
178 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkShowFoldingMarkers)
179 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:35
180 #, kde-format
181 msgid "Show arrows to collapse code blocks"
182 msgstr "Pokaż strzałki do zwijania bloków kodu"
183
184 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkShowFoldingPreview)
185 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:42
186 #, kde-format
187 msgid ""
188 "If checked, hovering over a folded region shows a preview of the folded text "
189 "in a popup."
190 msgstr ""
191 "Jeśli zaznaczono, to po najechaniu na zwinięty obszar pokaże się podgląd "
192 "zwiniętego tekstu w oknie wysuwnym."
193
194 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkShowFoldingPreview)
195 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:45
196 #, kde-format
197 msgid "Show preview of folded blocks on hover"
198 msgstr "Pokaż podgląd zwiniętych bloków po najechaniu"
199
200 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
201 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:68
202 #, kde-format
203 msgid "Left side:"
204 msgstr "Lewa strona:"
205
206 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkIconBorder)
207 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:75
208 #, kde-format
209 msgid ""
210 "<p>If this option is checked, every new view will display an icon border on "
211 "the left hand side.</p><p>The icon border shows bookmark signs, for instance."
212 "</p>"
213 msgstr ""
214 "<p>Jeśli opcja jest zaznaczona, każdy nowy widok pokaże pasek ikon po lewej "
215 "stronie.</p><p>Na przykład obramowanie ikony pokaże znaki zakładek.</p>"
216
217 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkIconBorder)
218 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkScrollbarMarks)
219 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:78
220 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:131
221 #, kde-format
222 msgid "Show marks"
223 msgstr "Pokaż znaczniki"
224
225 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkLineNumbers)
226 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:85
227 #, kde-format
228 msgid ""
229 "If this option is checked, every new view will display line numbers on the "
230 "left hand side."
231 msgstr ""
232 "Jeśli zaznaczono tę opcję, każdy nowy widok będzie zawierał numery linii po "
233 "lewej stronie."
234
235 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkLineNumbers)
236 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:88
237 #, kde-format
238 msgid "Show &line numbers"
239 msgstr "Pokaż &numery wierszy"
240
241 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkShowLineModification)
242 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:95
243 #, kde-format
244 msgid ""
245 "If this option is checked, a small indicator for modified and saved lines is "
246 "shown on the left hand side."
247 msgstr ""
248 "Jeśli zaznaczono tę opcję, to po lewej stronie zostanie pokazany mały "
249 "wskaźnik dla zmienionych i zapisanych wierszy."
250
251 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkShowLineModification)
252 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:98
253 #, kde-format
254 msgid "Highlight changed and unsaved lines"
255 msgstr "Podświetl wiersze zmienione, ale niezapisane"
256
257 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
258 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:121
259 #, kde-format
260 msgid "Scrollbars"
261 msgstr "Paski przewijania"
262
263 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkScrollbarMarks)
264 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:128
265 #, kde-format
266 msgid ""
267 "<p>If this option is checked, every new view will show marks on the vertical "
268 "scrollbar.</p><p>These marks will show bookmarks, for instance.</p>"
269 msgstr ""
270 "<p>Jeśli opcja jest zaznaczona, każdy nowy widok pokaże znaki na pionowym "
271 "pasku przewijania.</p><p>Te znaki mogą na przykład pokazywać zakładki.</p>"
272
273 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkScrollbarPreview)
274 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:138
275 #, kde-format
276 msgid ""
277 "<p>If this option is checked, hovering over the vertical scrollbar will show "
278 "a preview of the text.</p>"
279 msgstr ""
280 "<p>Jeśli zaznaczono, to po najechaniu na pionowy pasek pokaże się podgląd "
281 "tekstu.</p>"
282
283 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkScrollbarPreview)
284 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:141
285 #, kde-format
286 msgid "Show preview when hovering over scrollbar"
287 msgstr "Pokaż podgląd po najechaniu na pasek przewijania"
288
289 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
290 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:164
291 #, kde-format
292 msgid "Minimap:"
293 msgstr "Minimapa:"
294
295 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkScrollbarMiniMap)
296 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:171
297 #, kde-format
298 msgid ""
299 "If this option is checked, every new view will show a mini map on the "
300 "vertical scrollbar."
301 msgstr ""
302 "Jeśli zaznaczono tę opcję, to na każdym nowym widoku zostanie pokazana mini "
303 "mapa na pasku przewijania pionowego."
304
305 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkScrollbarMiniMap)
306 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:174
307 #, kde-format
308 msgid "Show minimap"
309 msgstr "Pokaż mini-mapę"
310
311 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkScrollbarMiniMapAll)
312 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:184
313 #, kde-format
314 msgid ""
315 "If this option is checked, every new view will show a mini map of the whole "
316 "document on the vertical scrollbar."
317 msgstr ""
318 "Jeśli zaznaczono tę opcję, to na każdym nowym widoku zostanie pokazana mini "
319 "mapa całego dokumentu na pasku przewijania pionowego."
320
321 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkScrollbarMiniMapAll)
322 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:187
323 #, kde-format
324 msgid "Map the whole document"
325 msgstr "Zmapuj cały dokument"
326
327 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, labelMiniMapWidth)
328 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:213
329 #, kde-format
330 msgid "Minim&ap width:"
331 msgstr "Szerokość minim&apy:"
332
333 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cmbShowScrollbars)
334 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:224 dialogs/katedialogs.cpp:740
335 #, kde-format
336 msgid "Always On"
337 msgstr "Zawsze widoczne"
338
339 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cmbShowScrollbars)
340 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:229
341 #, kde-format
342 msgid "Show When Needed"
343 msgstr "Widoczne gdy potrzebne"
344
345 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cmbShowScrollbars)
346 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:234
347 #, kde-format
348 msgid "Always Off"
349 msgstr "Zawsze niewidoczne"
350
351 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblShowScrollbars)
352 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:242
353 #, kde-format
354 msgid "Scro&llbars visibility:"
355 msgstr "Widoczność pasków &przewijania:"
356
357 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QRadioButton, rbSortBookmarksByCreation)
358 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:252
359 #, kde-format
360 msgid ""
361 "Each new bookmark will be added to the bottom, independently from where it "
362 "is placed in the document."
363 msgstr ""
364 "Każda nowa zakładka będzie dodawana na końcu, niezależnie od położenia w "
365 "dokumencie."
366
367 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rbSortBookmarksByCreation)
368 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:255
369 #, kde-format
370 msgid "By date created"
371 msgstr "Wg daty utworzenia"
372
373 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QRadioButton, rbSortBookmarksByPosition)
374 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:262
375 #, kde-format
376 msgid "The bookmarks will be ordered by the line numbers they are placed at."
377 msgstr ""
378 "Zakładki zostaną uszeregowane według numerów wierszy, przy których są "
379 "umieszczone."
380
381 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rbSortBookmarksByPosition)
382 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:265
383 #, kde-format
384 msgid "By line number"
385 msgstr "Wg numerów wierszy"
386
387 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
388 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:272
389 #, kde-format
390 msgid "Sort bookmarks menu:"
391 msgstr "Uszereguj menu zakładek:"
392
393 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_6)
394 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:295
395 #, kde-format
396 msgid "Folding arrows visibility:"
397 msgstr "Widoczność strzałek zwijających:"
398
399 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cmbFoldingArrowVisiblity)
400 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:303
401 #, kde-format
402 msgid "Show on Hover"
403 msgstr "Widoczne po najechaniu"
404
405 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cmbFoldingArrowVisiblity)
406 #: dialogs/bordersappearanceconfigwidget.ui:308
407 #, kde-format
408 msgid "Show Always"
409 msgstr "Zawsze widoczne"
410
411 #: dialogs/clipboardhistorydialog.cpp:261
412 #, kde-format
413 msgid "Select text to paste."
414 msgstr "Zaznacz tekst do wklejenia."
415
416 #: dialogs/clipboardhistorydialog.cpp:293
417 #, kde-format
418 msgid "No entries in clipboard history"
419 msgstr "Nie ma żadnych wpisów w historii schowka"
420
421 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbGeneral)
422 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbViInputMode)
423 #: dialogs/completionconfigtab.ui:29 dialogs/katedialogs.cpp:598
424 #: dialogs/katedialogs.cpp:728 dialogs/katedialogs.cpp:1010
425 #: vimode/config/configwidget.ui:29
426 #, kde-format
427 msgid "General"
428 msgstr "Ogólne"
429
430 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkAutoCompletionEnabled)
431 #: dialogs/completionconfigtab.ui:35
432 #, kde-format
433 msgid "Enable &auto completion"
434 msgstr "Sam uzupełni&aj"
435
436 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkAutoSelectFirstEntry)
437 #: dialogs/completionconfigtab.ui:42
438 #, kde-format
439 msgid "Auto select &first completion entry"
440 msgstr "&Sam zaznacz pierwsze możliwe uzupełnienie"
441
442 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkTabCompletion)
443 #: dialogs/completionconfigtab.ui:49
444 #, kde-format
445 msgid "Cycle through the list of completions using Tab / Shift+Tab"
446 msgstr "Krąż po liście uzupełnień przy użyciu klawiszy Tab / Shift+Tab"
447
448 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbWordCompletion)
449 #: dialogs/completionconfigtab.ui:59
450 #, kde-format
451 msgid "A&uto word completion"
452 msgstr "Samo&uzupełnianie słów"
453
454 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
455 #: dialogs/completionconfigtab.ui:73
456 #, kde-format
457 msgid "Minimal word length to complete:"
458 msgstr "Uzupełniaj słowa nie krótsze niż:"
459
460 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox, removeTail)
461 #: dialogs/completionconfigtab.ui:98
462 #, kde-format
463 msgid "Remove tail of a previous word when completion item chosen from a list"
464 msgstr ""
465 "Usuń końcówkę poprzedniego słowa, gdy wybrano element uzupełniający z listy"
466
467 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, removeTail)
468 #: dialogs/completionconfigtab.ui:101
469 #, kde-format
470 msgid "Remove tail on complete"
471 msgstr "Usuń końcówkę po uzupełnieniu"
472
473 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
474 #: dialogs/completionconfigtab.ui:108
475 #, kde-format
476 msgid ""
477 "Word completion provides suggestions based on the words found in the document"
478 msgstr ""
479 "Uzupełnianie słów podpowiada je na podstawie słów znalezionych w dokumencie."
480
481 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbKeywordCompletion)
482 #: dialogs/completionconfigtab.ui:121
483 #, kde-format
484 msgid "&Keyword completion"
485 msgstr "Uzupełnianie słów &kluczowych"
486
487 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
488 #: dialogs/completionconfigtab.ui:130
489 #, kde-format
490 msgid ""
491 "Keyword completion provides suggestions based on the keywords which exist in "
492 "the document's language."
493 msgstr ""
494 "Uzupełnianie słów kluczowych dostarcza sugestii na podstawie słów "
495 "kluczowych, które znajdują się w języku dokumentu."
496
497 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbShowDoc)
498 #: dialogs/completionconfigtab.ui:143
499 #, kde-format
500 msgid "Documentation with completion"
501 msgstr "Dokumentacja z uzupełnianiem"
502
503 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
504 #: dialogs/completionconfigtab.ui:152
505 #, kde-format
506 msgid ""
507 "Show documentation beside completion box. If disabled, documentation can be "
508 "shown by pressing Alt key."
509 msgstr ""
510 "Pokaż dokumentację obok pola uzupełniania. Jeśli wyłączone, to dokumentację "
511 "będzie można włączyć po naciśnięciu klawisza Alt."
512
513 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
514 #: dialogs/editconfigwidget.ui:22
515 #, kde-format
516 msgid "Word wrap:"
517 msgstr "Zawijanie wierszy:"
518
519 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkStaticWordWrap)
520 #: dialogs/editconfigwidget.ui:29
521 #, kde-format
522 msgid ""
523 "<p>Automatically start a new line of text when the current line exceeds the "
524 "length specified by the <b>Wrap words at:</b> option.</p><p>This option does "
525 "not wrap existing lines of text - use the <b>Apply Static Word Wrap</b> "
526 "option in the <b>Tools</b> menu for that purpose.</p><p>If you want lines to "
527 "be <i>visually wrapped</i> instead, according to the width of the view, "
528 "enable <b>Dynamic Word Wrap</b> in the <b>Appearance</b> config page.</p>"
529 msgstr ""
530 "<p>Samoczynnie zacznij nowy wiersz tekstu, jeśli bieżący wiersz przekroczy "
531 "długość określoną przez ustawienie <b>Zawij wiersze na:</b>.</"
532 "p><p>Ustawienie to nie spowoduje zawinięcia istniejących wierszy - użyj "
533 "opcji <b>Zastosuj statyczne zawijanie wierszy</b> z menu <b>Narzędzia</b>.</"
534 "p><p>Jeśli chcesz, by wiersze były zawinięte tylko <i>wizualnie</i> "
535 "dopasowując się do szerokości widoku włącz <b>Dynamiczne zawijanie wierszy</"
536 "b> na stronie ustawień <b>Wygląd</b>.</p>"
537
538 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkStaticWordWrap)
539 #: dialogs/editconfigwidget.ui:32
540 #, kde-format
541 msgid "Wrap &words at a fixed column"
542 msgstr "Za&wijaj wiersze na ustalonej kolumnie"
543
544 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkShowStaticWordWrapMarker)
545 #: dialogs/editconfigwidget.ui:39
546 #, kde-format
547 msgid ""
548 "<p>If this option is checked, a vertical line will be drawn at the word wrap "
549 "column as defined in the <strong>Editing</strong> properties.</p>"
550 msgstr ""
551 "<p>Po zaznaczeniu tego pola, na kolumnie zawijania wierszy będzie narysowana "
552 "linia, tak jak określono we właściwościach <strong>Edycja</strong>."
553
554 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkShowStaticWordWrapMarker)
555 #: dialogs/editconfigwidget.ui:42
556 #, kde-format
557 msgid "&Draw vertical line at the word wrap column"
558 msgstr "&Narysuj pionową linię na kolumnie zawijania wierszy"
559
560 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblWordWrap)
561 #: dialogs/editconfigwidget.ui:49
562 #, kde-format
563 msgid "Wra&p words at:"
564 msgstr "Zawijaj wiersze &po:"
565
566 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KPluralHandlingSpinBox, sbWordWrap)
567 #: dialogs/editconfigwidget.ui:59
568 #, kde-format
569 msgid ""
570 "If the Word Wrap option is selected this entry determines the length (in "
571 "characters) at which the editor will automatically start a new line."
572 msgstr ""
573 "Jeżeli opcja samoczynnego przenoszenia do nowego wiersza jest włączona, ten "
574 "wpis określa długość (w znakach), po której edytor samoczynnie przejdzie do "
575 "nowej linii."
576
577 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblInputMode)
578 #: dialogs/editconfigwidget.ui:91
579 #, kde-format
580 msgid "Default input mode:"
581 msgstr "Domyślny tryb wprowadzania:"
582
583 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
584 #: dialogs/editconfigwidget.ui:117
585 #, kde-format
586 msgid "Brackets:"
587 msgstr "Nawiasy:"
588
589 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkAutoBrackets)
590 #: dialogs/editconfigwidget.ui:124
591 #, kde-format
592 msgid "Automatically close brackets when opening bracket is typed"
593 msgstr "Wstaw nawias zamykający po wpisaniu nawiasu otwierającego"
594
595 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbEncloseSelection)
596 #: dialogs/editconfigwidget.ui:137
597 #, kde-format
598 msgid ""
599 "When some text is selected these chars will be added on both its sides in a "
600 "way \"Auto Bracket\" do"
601 msgstr ""
602 "Gdy jest zaznaczony jakiś tekst, to te znaki są dodawane w sposób w jaki "
603 "zrobił by to \"Auto nawiasy\""
604
605 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbEncloseSelection)
606 #: dialogs/editconfigwidget.ui:140
607 #, kde-format
608 msgid "Enclosing characters:"
609 msgstr "Znaki otaczające (np. nawias):"
610
611 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
612 #: dialogs/editconfigwidget.ui:160
613 #, kde-format
614 msgid "Copy and paste:"
615 msgstr "Kopiowanie i wklejanie:"
616
617 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkTextDragAndDrop)
618 #: dialogs/editconfigwidget.ui:167
619 #, kde-format
620 msgid "Move selected text when dragged"
621 msgstr "Przeciąganie przesuwa zaznaczony tekst"
622
623 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkSmartCopyCut)
624 #: dialogs/editconfigwidget.ui:174
625 #, kde-format
626 msgid "Copy/cut the current line if invoked without any text selected"
627 msgstr ""
628 "Skopiuj/wytnij bieżący wiersz, jeśli zostanie wywołany bez zaznaczonego "
629 "tekstu"
630
631 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkMousePasteAtCursorPosition)
632 #: dialogs/editconfigwidget.ui:181
633 #, kde-format
634 msgid "Don't move the text cursor when pasting by mouse"
635 msgstr "Nie przemieszczaj wskaźnika myszy przy wklejaniu myszą"
636
637 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblClipboardHistoryEntries)
638 #: dialogs/editconfigwidget.ui:188
639 #, kde-format
640 msgid "Max Clipboard History Entries:"
641 msgstr "Graniczna liczba wpisów historia schowka:"
642
643 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KPluralHandlingSpinBox, sbClipboardHistoryEntries)
644 #: dialogs/editconfigwidget.ui:198
645 #, kde-format
646 msgid "This determines the number of entries to keep in the clipboard history"
647 msgstr "Określa to liczbę wpisów przechowywanych w historii schowka"
648
649 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblBracketHelp)
650 #: dialogs/editconfigwidget.ui:220
651 #, kde-format
652 msgid ""
653 "When you type these characters while text is selected, they will surround "
654 "the selected text instead of replacing it."
655 msgstr ""
656 "Wpisanie tych znaków, przy zaznaczonym tekście, spowoduje, że otoczą go "
657 "zamiast go zastąpić."
658
659 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblFiletype)
660 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:14
661 #, kde-format
662 msgid "&Filetype:"
663 msgstr "&Rodzaj pliku:"
664
665 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QComboBox, cmbFiletypes)
666 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:24
667 #, kde-format
668 msgid "Select the filetype you want to change."
669 msgstr "Wybierz rodzaj pliku, który chcesz zmienić."
670
671 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, btnNew)
672 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:31
673 #, kde-format
674 msgid "Create a new file type."
675 msgstr "Utwórz nowy rodzaj pliku."
676
677 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, btnNew)
678 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:34
679 #, kde-format
680 msgid "&New"
681 msgstr "&Nowy"
682
683 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, btnDelete)
684 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:41
685 #, kde-format
686 msgid "Delete the current file type."
687 msgstr "Usuń bieżący rodzaj pliku."
688
689 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, btnDelete)
690 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:44 syntax/katethemeconfig.cpp:1121
691 #, kde-format
692 msgid "&Delete"
693 msgstr "&Usuń"
694
695 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbProperties)
696 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:66 mode/katemodeconfigpage.cpp:272
697 #, kde-format
698 msgid "Properties"
699 msgstr "Właściwości"
700
701 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblName)
702 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:72
703 #, kde-format
704 msgid "&Name:"
705 msgstr "&Nazwa:"
706
707 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, edtName)
708 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:82
709 #, kde-format
710 msgid ""
711 "The name of the filetype will be the text of the corresponding menu item."
712 msgstr "Nazwą rodzaju pliku będzie tekst odpowiedniego wpisu w menu."
713
714 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblSection)
715 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:89
716 #, kde-format
717 msgid "&Section:"
718 msgstr "&Sekcja:"
719
720 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, edtSection)
721 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:99
722 #, kde-format
723 msgid "The section name is used to organize the file types in menus."
724 msgstr "Nazwa dziale jest używana do uporządkowania typów plików w menu."
725
726 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblVariables)
727 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:106
728 #, kde-format
729 msgid "&Variables:"
730 msgstr "Z&mienne:"
731
732 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (VariableLineEdit, edtVariables)
733 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:116
734 #, kde-format
735 msgid ""
736 "<p>This string allows to configure Kate's settings for the files selected by "
737 "this mimetype using Kate variables. Almost any configuration option can be "
738 "set, such as highlight, indent-mode, encoding, etc.</p><p>For a full list of "
739 "known variables, see the manual.</p>"
740 msgstr ""
741 "<p>Ten napis pozwala określić ustawienia Kate dla plików określonych przez "
742 "dany typ MIME za pomocą zmiennych Kate. Można ustawić prawie wszystkie "
743 "opcje, takie jak podświetlanie, tryb wcięć, kodowanie, itp.</p><p>Pełną "
744 "listę zmiennych można znaleźć w podręczniku.</p>"
745
746 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblHl)
747 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:123
748 #, kde-format
749 msgid "&Highlighting:"
750 msgstr "&Podświetlanie:"
751
752 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblIndenter)
753 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:136
754 #, kde-format
755 msgid "&Indentation mode:"
756 msgstr "Tryb wc&ięć:"
757
758 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblExtensions)
759 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:149
760 #, kde-format
761 msgid "File e&xtensions:"
762 msgstr "&Rozszerzenia nazw pliku:"
763
764 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, edtFileExtensions)
765 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:159
766 #, kde-format
767 msgid ""
768 "The wildcards mask allows to select files by filename. A typical mask uses "
769 "an asterisk and the file extension, for example <code>*.txt; *.text</code>. "
770 "The string is a semicolon-separated list of masks."
771 msgstr ""
772 "Maska nazwy pliku pozwala wybrać pliki na podstawie ich nazwy. Typowa maska "
773 "składa się z gwiazdki i rozszerzenia pliku, np. <code>*.txt; *.text</code>. "
774 "Napis składa się z masek oddzielonych średnikiem."
775
776 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblMimeTypes)
777 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:166
778 #, kde-format
779 msgid "MIME &types:"
780 msgstr "&Rodzaje MIME:"
781
782 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, edtMimeTypes)
783 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:181
784 #, kde-format
785 msgid ""
786 "The mime type mask allows to select files by mimetype. The string is a "
787 "semicolon-separated list of mimetypes, for example <code>text/plain; text/"
788 "english</code>."
789 msgstr ""
790 "Maska typu MIME pozwala wybrać pliku na podstawie ich typu. Napis składa się "
791 "z nazw typów MIME oddzielonych średnikami, np. <code>text/plain; text/"
792 "english</code>."
793
794 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QToolButton, btnMimeTypes)
795 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:188
796 #, kde-format
797 msgid "Displays a wizard that helps you easily select mimetypes."
798 msgstr "Uruchamia asystenta, który pozwala łatwo wybrać typy MIME."
799
800 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblPriority)
801 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:197
802 #, kde-format
803 msgid "P&riority:"
804 msgstr "P&riorytet:"
805
806 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSpinBox, sbPriority)
807 #: dialogs/filetypeconfigwidget.ui:207
808 #, kde-format
809 msgid ""
810 "Sets priority for this file type. If more than one file type selects the "
811 "same file, the one with the highest priority will be used."
812 msgstr ""
813 "Ustawia priorytet dla tego typu pliku. Jeśli plik zostanie wybrany za pomocą "
814 "więcej niż jednego typu pliku, użyty zostanie typu pliku o najwyższym "
815 "priorytecie."
816
817 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblMode)
818 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:43
819 #, kde-format
820 msgid "Default indentation mode:"
821 msgstr "Domyślny tryb wcięć:"
822
823 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QComboBox, cmbMode)
824 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:53
825 #, kde-format
826 msgid ""
827 "This is a list of available indentation modes. The specified indentation "
828 "mode will be used for all new documents. Be aware that it is also possible "
829 "to set the indentation mode with document variables, modes or a .kateconfig "
830 "file."
831 msgstr ""
832 "Lista dostępnych trybów wcięć. Określony tryb wcięć może być użyty dla "
833 "wszystkich nowych dokumentów. Pamiętaj że można ustawić tryb wcięć przy "
834 "pomocy zmiennych dokumentu, trybów lub pliku .kateconfig."
835
836 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbIndentationMode)
837 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:75
838 #, kde-format
839 msgid "Indent using"
840 msgstr "Wcięcia tekstu przy użyciu"
841
842 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KPluralHandlingSpinBox, sbIndentWidth)
843 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:81
844 #, kde-format
845 msgid ""
846 "The indentation width is the number of spaces which is used to indent a "
847 "line. If the option <b>Insert spaces instead of tabulators</b> in the "
848 "section <b>Editing</b> is disabled, a <b>Tab</b> character is inserted if "
849 "the indentation is divisible by the tab width."
850 msgstr ""
851 "Szerokość wcięcia to liczba spacji użytych do wcięcia linii. Jeśli opcja "
852 "<b>Wstaw spacje zamiast znaków Tab</b> w dziale <b>Edycja</b> jest "
853 "wyłączona, znak <b>Tab</b> jest wstawiony kiedy szerokość wcięcia jest "
854 "podzielna przez szerokość tabulacji."
855
856 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rbIndentWithSpaces)
857 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:97
858 #, kde-format
859 msgid "&Spaces"
860 msgstr "Od&stępów"
861
862 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblIndentWidth)
863 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:104
864 #, kde-format
865 msgid "&Indentation width:"
866 msgstr "S&zerokość wcięć:"
867
868 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblTabWidth)
869 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:114
870 #, kde-format
871 msgid "Tab wi&dth:"
872 msgstr "S&zerokość tabulacji:"
873
874 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rbIndentWithTabs)
875 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:153
876 #, kde-format
877 msgid "&Tabulators"
878 msgstr "&Tabulatorów"
879
880 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rbIndentMixed)
881 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:160
882 #, kde-format
883 msgid "Tabulators &and Spaces"
884 msgstr "T&abulatorów i odstępów"
885
886 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkAutoDetectIndent)
887 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:167
888 #, kde-format
889 msgid "Automatically detect file indentation"
890 msgstr "Sam wykryj wcięcia w pliku"
891
892 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbProperties)
893 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:177
894 #, kde-format
895 msgid "Indentation Properties"
896 msgstr "Właściwości wcięć"
897
898 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkKeepExtraSpaces)
899 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:183
900 #, kde-format
901 msgid ""
902 "If this option is disabled, changing the indentation level aligns a line to "
903 "a multiple of the width specified in <b>Indentation width</b>."
904 msgstr ""
905 "Jeśli opcja jest wyłączona zmiana poziomu wcięcia wyrównuje linię do "
906 "wielokrotności szerokości określonej w <b>Szerokość wcięcia</b>."
907
908 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkKeepExtraSpaces)
909 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:186
910 #, kde-format
911 msgid "&Keep extra spaces"
912 msgstr "Pozostaw dodat&kowe odstępy"
913
914 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkIndentPaste)
915 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:193
916 #, kde-format
917 msgid ""
918 "If this option is selected, pasted code from the clipboard is indented. "
919 "Triggering the <b>undo</b>-action removes the indentation."
920 msgstr ""
921 "Kiedy ta opcja jest włączona, kod wklejony ze schowka jest wcinany. "
922 "Wykonanie polecenia <b>cofnij</b> usuwa wcięcie."
923
924 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkIndentPaste)
925 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:196
926 #, kde-format
927 msgid "Adjust indentation of code &pasted from the clipboard"
928 msgstr "Do&pasuj wcięcie kodu wklejonego ze schowka"
929
930 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbKeys)
931 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:206
932 #, kde-format
933 msgid "Indentation Actions"
934 msgstr "Zachowanie wcięć"
935
936 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkBackspaceUnindents)
937 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:212
938 #, kde-format
939 msgid ""
940 "If this option is selected, the <b>Backspace</b> key decreases the "
941 "indentation level if the cursor is located in the leading blank space of a "
942 "line."
943 msgstr ""
944 "Po wybraniu tej możliwości, klawisz <b>Backspace</b> zmniejsza poziom "
945 "wcięcia złożonego z odstępów, jeśli kursor znajduje się w takim wcięciu."
946
947 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkBackspaceUnindents)
948 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:215
949 #, kde-format
950 msgid "&Backspace key in leading blank space unindents"
951 msgstr "Klawisz &Backspace usuwa wcięcie złożone z odstępów"
952
953 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
954 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:225
955 #, kde-format
956 msgid ""
957 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
958 "\">\n"
959 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
960 "</style></head><body>\n"
961 "<p>Tab key action (if no selection exists) <a href=\"If you want <b>Tab</b> "
962 "to align the current line in the current code block like in Emacs, make "
963 "<b>Tab</b> a shortcut to the action <b>Format Indentation</b>."
964 "\"><span>More ...</span></a></p></body></html>"
965 msgstr ""
966 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
967 "\">\n"
968 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
969 "</style></head><body><p>Działanie klawisza Tab (gdy nic nie zaznaczono) <a "
970 "href=\"Jeśli chcesz użyć <b>Tab</b>, aby wyrównać bieżący wiersz w bieżącym "
971 "bloku kodu w sposób w jaki zrobiłby to Emacs, ustaw <b>Tab</b> a na "
972 "działanie <b>Sformatuj wcięcia</b>.\"><span>Więcej ...</span></a></p></"
973 "body></html>"
974
975 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QRadioButton, rbTabAdvances)
976 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:276
977 #, kde-format
978 msgid ""
979 "If this option is selected, the <b>Tab</b> key always inserts white space so "
980 "that the next tab position is reached. If the option <b>Insert spaces "
981 "instead of tabulators</b> in the section <b>Editing</b> is enabled, spaces "
982 "are inserted; otherwise, a single tabulator is inserted."
983 msgstr ""
984 "Jeśli opcja jest zaznaczona, klawisz <b>Tab</b> zawsze wstawia białe znaki w "
985 "ten sposób, że osiągnięta zostaje położenie następnej tabulacji. Jeśli "
986 "włączono opcję <b>Wstaw odstęp zamiast tabulacji</b> w dziale <b>Edycja</b>, "
987 "wstawiane są odstępy, w przeciwnym przypadku znaki tabulacji."
988
989 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rbTabAdvances)
990 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:279
991 #, kde-format
992 msgid "Always advance to the &next tab position"
993 msgstr "Zawsze zwiększaj do &następnego położenia tabulatora"
994
995 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QRadioButton, rbTabIndents)
996 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:286
997 #, kde-format
998 msgid ""
999 "If this option is selected, the <b>Tab</b> key always indents the current "
1000 "line by the number of character positions specified in <b>Indentation width</"
1001 "b>."
1002 msgstr ""
1003 "Jeśli włączono tę opcję, klawisz <b>Tab</b> zawsze przesuwa bieżący wiersz o "
1004 "liczbę znaków określoną w <b>Szerokość wcięć</b>."
1005
1006 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rbTabIndents)
1007 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:289
1008 #, kde-format
1009 msgid "Always increase indentation &level"
1010 msgstr "Zawsze zwiększa&j poziom wcięć"
1011
1012 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QRadioButton, rbTabSmart)
1013 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:296
1014 #, kde-format
1015 msgid ""
1016 "If this option is selected, the <b>Tab</b> key either indents the current "
1017 "line or advances to the next tab position.<p> If the insertion point is at "
1018 "or before the first non-space character in the line, or if there is a "
1019 "selection, the current line is indented by the number of character positions "
1020 "specified in <b>Indentation width</b>.<p> If the insertion point is located "
1021 "after the first non-space character in the line and there is no selection, "
1022 "white space is inserted so that the next tab position is reached: if the "
1023 "option <b>Insert spaces instead of tabulators</b> in the section <b>Editing</"
1024 "b> is enabled, spaces are inserted; otherwise, a single tabulator is "
1025 "inserted."
1026 msgstr ""
1027 "Jeśli opcja jest ustawiona klawisz <b>Tab</b> albo zwiększa wcięcie bieżącej "
1028 "linii lub przesuwa kursor do następnej pozycji tabulacji.<p>Jeśli punkt "
1029 "wstawiania jest na, lub przed pierwszym nie białym znakiem linii, albo jest "
1030 "na zaznaczeniu, bieżąca linia jest wsuwana o ilość znaków określoną w "
1031 "<b>Szerokość wcięcia</b>.<p>Jeśli punkt wstawiania jest po pierwszym nie "
1032 "białym znaku i nie ma zaznaczenia to wstawiony jest biały znak tak aby "
1033 "osiągnąć następną pozycję tabulacji: jeśli w dziale <b>Edycja</b>, opcja "
1034 "<b>Wstaw spacje zamiast tabulacji</b> jest ustawiona - wstawione będą "
1035 "spacje, w innym wypadku znaki tabulacji."
1036
1037 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rbTabSmart)
1038 #: dialogs/indentationconfigwidget.ui:299
1039 #, kde-format
1040 msgid "Increase indentation level if in l&eading blank space"
1041 msgstr "Zwiększ poziom wcięć, tylko j&eśli wcięcie składa się z odstępów"
1042
1043 #: dialogs/katedialogs.cpp:183 dialogs/katedialogs.cpp:185
1044 #, kde-format
1045 msgid " character"
1046 msgid_plural " characters"
1047 msgstr[0] " znak"
1048 msgstr[1] " znaki"
1049 msgstr[2] " znaków"
1050
1051 #: dialogs/katedialogs.cpp:209
1052 #, kde-format
1053 msgid "Indentation"
1054 msgstr "Wcięcia"
1055
1056 #: dialogs/katedialogs.cpp:290
1057 #, kde-format
1058 msgid "Auto Completion"
1059 msgstr "Uzupełnianie słów"
1060
1061 #: dialogs/katedialogs.cpp:357
1062 #, kde-format
1063 msgid "Spellcheck"
1064 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
1065
1066 #: dialogs/katedialogs.cpp:404 dialogs/katedialogs.cpp:411
1067 #, kde-format
1068 msgid "Alt"
1069 msgstr "Alt"
1070
1071 #: dialogs/katedialogs.cpp:405 dialogs/katedialogs.cpp:413
1072 #, kde-format
1073 msgid "Ctrl"
1074 msgstr "Ctrl"
1075
1076 #: dialogs/katedialogs.cpp:406
1077 #, kde-format
1078 msgid "Meta"
1079 msgstr "Meta"
1080
1081 #: dialogs/katedialogs.cpp:407 dialogs/katedialogs.cpp:415
1082 #, kde-format
1083 msgid "Ctrl + Alt"
1084 msgstr "Ctrl + Alt"
1085
1086 #: dialogs/katedialogs.cpp:408
1087 #, kde-format
1088 msgid "Meta + Alt"
1089 msgstr "Meta + Alt"
1090
1091 #: dialogs/katedialogs.cpp:409
1092 #, kde-format
1093 msgid "Ctrl + Meta"
1094 msgstr "Ctrl + Meta"
1095
1096 #: dialogs/katedialogs.cpp:412
1097 #, kde-format
1098 msgid "Cmd"
1099 msgstr "Cmd"
1100
1101 #: dialogs/katedialogs.cpp:414
1102 #, kde-format
1103 msgid "Cmd + Alt"
1104 msgstr "Cmd + Alt"
1105
1106 #: dialogs/katedialogs.cpp:416
1107 #, kde-format
1108 msgid "Cmd + Ctrl"
1109 msgstr "Cmd + Ctrl"
1110
1111 #: dialogs/katedialogs.cpp:472
1112 #, kde-format
1113 msgid "Text Navigation"
1114 msgstr "Poruszanie się po tekście"
1115
1116 #: dialogs/katedialogs.cpp:572
1117 #, kde-format
1118 msgctxt "Wrap words at (value is at 20 or larger)"
1119 msgid " character"
1120 msgid_plural " characters"
1121 msgstr[0] " znaku"
1122 msgstr[1] " znakach"
1123 msgstr[2] " znakach"
1124
1125 #: dialogs/katedialogs.cpp:577
1126 #, kde-format
1127 msgid "Feature is not active"
1128 msgstr "Ta funkcja nie jest włączona"
1129
1130 #: dialogs/katedialogs.cpp:579
1131 #, kde-format
1132 msgid "Disable Feature"
1133 msgstr "Wyłącz funkcję"
1134
1135 #: dialogs/katedialogs.cpp:581
1136 #, kde-format
1137 msgid "May be handy with Markdown"
1138 msgstr "Może być przydatne z Markdown"
1139
1140 #: dialogs/katedialogs.cpp:583
1141 #, kde-format
1142 msgid "Mirror characters, similar but not exactly like auto brackets"
1143 msgstr "Odbij lustrzanie znaki, podobne lecz nie takie samo jak auto nawiasy"
1144
1145 #: dialogs/katedialogs.cpp:585
1146 #, kde-format
1147 msgid "Non letter character"
1148 msgstr "Znak nie będący literą"
1149
1150 #: dialogs/katedialogs.cpp:699
1151 #, kde-format
1152 msgid "Editing"
1153 msgstr "Edycja"
1154
1155 #: dialogs/katedialogs.cpp:704
1156 #, kde-format
1157 msgid "Editing Options"
1158 msgstr "Ustawienia edycji"
1159
1160 #: dialogs/katedialogs.cpp:736
1161 #, kde-format
1162 msgid "Statusbar"
1163 msgstr "Pasek stanu"
1164
1165 #: dialogs/katedialogs.cpp:738
1166 #, kde-format
1167 msgid "Off"
1168 msgstr "Wyłącz"
1169
1170 #: dialogs/katedialogs.cpp:739
1171 #, kde-format
1172 msgid "Follow Line Numbers"
1173 msgstr "Za numerami wierszy"
1174
1175 #: dialogs/katedialogs.cpp:933 dialogs/katedialogs.cpp:938
1176 #, kde-format
1177 msgid "Appearance"
1178 msgstr "Wygląd"
1179
1180 #: dialogs/katedialogs.cpp:972
1181 #, kde-format
1182 msgid ""
1183 "%1 backs up unsaved files to \"swap files.\" Swap files allow %1 to recover "
1184 "your work in the case of a system crash. Disabling swap files may cause data "
1185 "loss in case of a system crash."
1186 msgstr ""
1187 "%1 tworzy kopie zapasowe niezapisanych plików jako \"pliki wymiany\". Pliki "
1188 "wymiany umożliwiają %1 przywrócenie twojej pracy w przypadku wysypania się "
1189 "systemu. Wyłączenie plików wymiany może skutkować utratą danych w przypadku "
1190 "wysypania się systemu."
1191
1192 #: dialogs/katedialogs.cpp:1011
1193 #, kde-format
1194 msgid "Advanced"
1195 msgstr "Rozszerzone"
1196
1197 #: dialogs/katedialogs.cpp:1076
1198 #, kde-format
1199 msgid ""
1200 "You did not provide a backup suffix or prefix. Using default suffix: '~'"
1201 msgstr ""
1202 "Nie podano przyrostka lub przedrostka nazwy kopii zapasowej. Użyto "
1203 "domyślnego przyrostka: '~'"
1204
1205 #: dialogs/katedialogs.cpp:1076
1206 #, kde-format
1207 msgid "No Backup Suffix or Prefix"
1208 msgstr "Brak przyrostka lub przedrostka nazwy kopii zapasowej"
1209
1210 #: dialogs/katedialogs.cpp:1204
1211 #, kde-format
1212 msgid "Open/Save"
1213 msgstr "Otwieranie/Zapisywanie"
1214
1215 #: dialogs/katedialogs.cpp:1209
1216 #, kde-format
1217 msgid "File Opening & Saving"
1218 msgstr "Otwieranie i zapisywanie plików"
1219
1220 #: dialogs/katedialogs.cpp:1232
1221 #, kde-format
1222 msgid "&Line:"
1223 msgstr "&Wiersz:"
1224
1225 #: dialogs/katedialogs.cpp:1233
1226 #, kde-format
1227 msgid "Go to line number from clipboard"
1228 msgstr "Przejdź do numeru wiersza ze schowka"
1229
1230 #: dialogs/katedialogs.cpp:1244
1231 #, kde-format
1232 msgid "Go to"
1233 msgstr "Przejdź do"
1234
1235 #: dialogs/katedialogs.cpp:1324
1236 #, kde-format
1237 msgid "No valid line number found in clipboard"
1238 msgstr "Nie znaleziono poprawnego numeru wiersza w schowku"
1239
1240 #: dialogs/katedialogs.cpp:1388
1241 #, kde-format
1242 msgid "Dictionary:"
1243 msgstr "Słownik:"
1244
1245 #: dialogs/katedialogs.cpp:1440
1246 #, kde-format
1247 msgid "Enable Auto Reload"
1248 msgstr "Sam wczytuj ponownie"
1249
1250 #: dialogs/katedialogs.cpp:1443
1251 #, kde-format
1252 msgid ""
1253 "Reloads and will automatically reload without warning about disk changes "
1254 "from now until you close either the tab or window."
1255 msgstr ""
1256 "Wczytuje ponownie i sam będzie to robił bez ostrzeżenia o zmianach na dysku "
1257 "do chwili zamknięcia tej karty lub okna."
1258
1259 #: dialogs/katedialogs.cpp:1448
1260 #, kde-format
1261 msgid "View &Difference"
1262 msgstr "Pokaż &różnicę"
1263
1264 #: dialogs/katedialogs.cpp:1450
1265 #, kde-format
1266 msgid "Shows a diff of the changes."
1267 msgstr "Pokaż różnicę zmian."
1268
1269 #: dialogs/katedialogs.cpp:1455
1270 #, kde-format
1271 msgid "&Reload"
1272 msgstr "Wczytaj &ponownie"
1273
1274 #: dialogs/katedialogs.cpp:1457
1275 #, kde-format
1276 msgid "Reloads the file from disk. Unsaved changes will be lost."
1277 msgstr "Wczytuje ponownie plik z dysku. Niezapisane zmiany, zostaną utracone."
1278
1279 #: dialogs/katedialogs.cpp:1461
1280 #, kde-format
1281 msgctxt "@action:button closes the opened file"
1282 msgid "&Close File"
1283 msgstr "&Zamknij plik"
1284
1285 #: dialogs/katedialogs.cpp:1463
1286 #, kde-format
1287 msgid "Closes the file, discarding its content."
1288 msgstr "Zamknij plik, porzucając jego treść."
1289
1290 #: dialogs/katedialogs.cpp:1467
1291 #, kde-format
1292 msgid "&Save As..."
1293 msgstr "Zapi&sz jako..."
1294
1295 #: dialogs/katedialogs.cpp:1469
1296 #, kde-format
1297 msgid "Lets you select a location and save the file again."
1298 msgstr "Umożliwia wybór miejsca i zapisanie pliku na nowo."
1299
1300 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, m_skipBtn)
1301 #: dialogs/katedialogs.cpp:1474 spellcheck/spellcheckbar.ui:143
1302 #, kde-format
1303 msgid "&Ignore"
1304 msgstr "Pom&iń"
1305
1306 #: dialogs/katedialogs.cpp:1475
1307 #, kde-format
1308 msgid "Ignores the changes on disk without any action."
1309 msgstr "Pomija zmiany na dysku bez żadnego działania."
1310
1311 #: dialogs/katedialogs.cpp:1541 swapfile/kateswapdiffcreator.cpp:129
1312 #, kde-format
1313 msgid ""
1314 "The diff command failed. Please make sure that diff(1) is installed and in "
1315 "your PATH."
1316 msgstr ""
1317 "Uruchomienie polecenia diff się nie powiodło. Upewnij się, że program "
1318 "diff(1) jest wgrany i że znajduje się w ścieżce określonej zmienną PATH."
1319
1320 #: dialogs/katedialogs.cpp:1543 swapfile/kateswapdiffcreator.cpp:89
1321 #: swapfile/kateswapdiffcreator.cpp:97 swapfile/kateswapdiffcreator.cpp:131
1322 #, kde-format
1323 msgid "Error Creating Diff"
1324 msgstr "Błąd przy obliczaniu różnic"
1325
1326 #: dialogs/katedialogs.cpp:1550 swapfile/kateswapdiffcreator.cpp:138
1327 #, kde-format
1328 msgid "The files are identical."
1329 msgstr "Pliki są takie same."
1330
1331 #: dialogs/katedialogs.cpp:1550 swapfile/kateswapdiffcreator.cpp:138
1332 #, kde-format
1333 msgid "Diff Output"
1334 msgstr "Wynik porównywania plików"
1335
1336 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbCursorMovement)
1337 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:29
1338 #, kde-format
1339 msgid "Text Cursor Movement"
1340 msgstr "Ruch kursora tekstu"
1341
1342 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkSmartHome)
1343 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:35
1344 #, kde-format
1345 msgid ""
1346 "When selected, pressing the home key will cause the cursor to skip "
1347 "whitespace and go to the start of a line's text. The same applies for the "
1348 "end key."
1349 msgstr ""
1350 "Kiedy zaznaczone, wciśnięcie klawisza Home spowoduje, że kursor ominie białe "
1351 "znaki i przejdzie do początku wiersza. Podobnie dla klawisza End."
1352
1353 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkSmartHome)
1354 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:38
1355 #, kde-format
1356 msgid "Smart ho&me and smart end"
1357 msgstr "Sprytny &klawisz Home i End"
1358
1359 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkPagingMovesCursor)
1360 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:45
1361 #, kde-format
1362 msgid ""
1363 "Selects whether the PageUp and PageDown keys should alter the vertical "
1364 "position of the cursor relative to the top of the view."
1365 msgstr ""
1366 "Określa czy klawisze PageUp i PageDown zmieniają położenie kursora względem "
1367 "góry widoku."
1368
1369 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkPagingMovesCursor)
1370 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:48
1371 #, kde-format
1372 msgid "&PageUp/PageDown moves cursor"
1373 msgstr "&PageUp/PageDown przenosi kursor"
1374
1375 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkCamelCursor)
1376 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:55
1377 #, kde-format
1378 msgid "Selects whether cursor jumps full words or breaks at camel case humps."
1379 msgstr ""
1380 "Wybierz, czy kursor przeskakuje o całe słowa, czy zatrzymuje się na znakach "
1381 "camelCase."
1382
1383 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkCamelCursor)
1384 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:58
1385 #, kde-format
1386 msgid "Enable camel case cursor movement"
1387 msgstr "Włącz ruchy kursora camelCase"
1388
1389 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblAutoCenterCursor)
1390 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:79
1391 #, kde-format
1392 msgid "&Autocenter cursor:"
1393 msgstr "S&amoczynnie wyśrodkuj kursor:"
1394
1395 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSpinBox, sbAutoCenterCursor)
1396 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:89
1397 #, kde-format
1398 msgid ""
1399 "Sets the number of lines to maintain visible above and below the cursor when "
1400 "possible."
1401 msgstr "Ustawia liczbę wierszy widocznych nad i pod kursorem jeśli to możliwe."
1402
1403 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cmbSwapFileMode)
1404 #. i18n: ectx: property (specialValueText), widget (QSpinBox, spbSwapFileSync)
1405 #. i18n: ectx: property (specialValueText), widget (QSpinBox, sbAutoCenterCursor)
1406 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:92 dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:145
1407 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:193
1408 #, kde-format
1409 msgid "Disabled"
1410 msgstr "Wyłączone"
1411
1412 #. i18n: ectx: property (suffix), widget (QSpinBox, sbAutoCenterCursor)
1413 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:95
1414 #, kde-format
1415 msgid " lines"
1416 msgstr " wierszy"
1417
1418 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, cbNavigationMisc)
1419 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:120
1420 #, kde-format
1421 msgid "Misc"
1422 msgstr "Różne"
1423
1424 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblTextSelectionMode)
1425 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:128
1426 #, kde-format
1427 msgid "Text selection mode:"
1428 msgstr "Tryb zaznaczania tekstu:"
1429
1430 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cbTextSelectionMode)
1431 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:139 inputmode/katenormalinputmode.cpp:65
1432 #: mode/katemodemanager.cpp:162
1433 #, kde-format
1434 msgid "Normal"
1435 msgstr "Zwykły"
1436
1437 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cbTextSelectionMode)
1438 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:144
1439 #, kde-format
1440 msgid "Persistent"
1441 msgstr "Trwały"
1442
1443 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkScrollPastEnd)
1444 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:167
1445 #, kde-format
1446 msgid "Allow scrolling past the end of the document"
1447 msgstr "Pozwól na przewijanie poza granicę dolną dokumentu"
1448
1449 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkBackspaceRemoveComposed)
1450 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:174
1451 #, kde-format
1452 msgid ""
1453 "When selected, composed characters are removed with their diacritics instead "
1454 "of only removing the base character. This is useful for Indic locales."
1455 msgstr ""
1456 "Po wybraniu, złożone znaki są usuwane przy użyciu znaków diakrytycznych "
1457 "zamiast usuwania znaku podstawowego. Jest to użyteczne dla języków "
1458 "indyjskich."
1459
1460 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkBackspaceRemoveComposed)
1461 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:177
1462 #, kde-format
1463 msgid "Backspace key removes character’s base with its diacritics"
1464 msgstr ""
1465 "Klawisz backspace usuwa podstawę znaku wraz z jego znakiem diakrytycznym"
1466
1467 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbMulticursor)
1468 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:187
1469 #, kde-format
1470 msgid "Multicursor"
1471 msgstr "Wielokursor"
1472
1473 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblMulticursormodifiers)
1474 #: dialogs/navigationconfigwidget.ui:193
1475 #, kde-format
1476 msgid "Multiple Cursor Modifiers"
1477 msgstr "Modyfikatory wielu kursorów"
1478
1479 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkAutoReloadVersionControl)
1480 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:34
1481 #, kde-format
1482 msgid "Auto reload files in version control"
1483 msgstr "Sam wczytaj pliki ponownie przy zarządzaniu wersjami"
1484
1485 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
1486 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:41
1487 #, kde-format
1488 msgid "Write a backup file on save for:"
1489 msgstr "Zapisz plik kopii zapasowej przy zapisywaniu dla:"
1490
1491 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkBackupLocalFiles)
1492 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:48
1493 #, kde-format
1494 msgid ""
1495 "If this option is enabled, backups for local files will be created when "
1496 "saving."
1497 msgstr ""
1498 "Po zaznaczeniu, będą tworzone kopie zapasowe plików miejscowych przy ich "
1499 "zapisywaniu."
1500
1501 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkBackupLocalFiles)
1502 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:51
1503 #, kde-format
1504 msgid "&Local files"
1505 msgstr "Miejscowych p&lików"
1506
1507 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkBackupRemoteFiles)
1508 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:58
1509 #, kde-format
1510 msgid ""
1511 "If this option is enabled, backups for remote files will be created when "
1512 "saving."
1513 msgstr ""
1514 "Po zaznaczeniu, będą tworzone kopie zapasowe plików zdalnych przy ich "
1515 "zapisywaniu."
1516
1517 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkBackupRemoteFiles)
1518 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:61
1519 #, kde-format
1520 msgid "&Remote files"
1521 msgstr "&Zdalnych plików"
1522
1523 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
1524 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:84
1525 #, kde-format
1526 msgid "Prefix for backup files:"
1527 msgstr "Przedrostek dla plików kopii zapasowej:"
1528
1529 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, edtBackupPrefix)
1530 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:94
1531 #, kde-format
1532 msgid "Enter the prefix to prepend to the backup file names."
1533 msgstr "Podaj przedrostek dodawany do nazw plików kopii zapasowych."
1534
1535 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_6)
1536 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:101
1537 #, kde-format
1538 msgid "Suffix for backup files:"
1539 msgstr "Przyrostek dla plików kopii zapasowej:"
1540
1541 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, edtBackupSuffix)
1542 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:111
1543 #, kde-format
1544 msgid "Enter the suffix to append to the backup file names."
1545 msgstr "Podaj przyrostek dodawany do nazw plików kopii zapasowych."
1546
1547 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblSwapFileMode)
1548 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:134
1549 #, kde-format
1550 msgid "Swap file mode:"
1551 msgstr "Tryb pliku wymiany:"
1552
1553 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cmbSwapFileMode)
1554 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:150
1555 #, kde-format
1556 msgid "Enabled, Store In Default Directory"
1557 msgstr "Włączony, przechowuj w katalogu domyślnym"
1558
1559 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cmbSwapFileMode)
1560 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:155
1561 #, kde-format
1562 msgid "Enabled, Store In Custom Directory"
1563 msgstr "Włączony, przechowuj we własnym katalogu"
1564
1565 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblSwapDirectory)
1566 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:163
1567 #, kde-format
1568 msgid "Store swap files in:"
1569 msgstr "Przechowuj pliki wymiany w:"
1570
1571 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblSwapFileSync)
1572 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:183
1573 #, kde-format
1574 msgid "Save swap files every:"
1575 msgstr "Zapisz plik wymiany co każde:"
1576
1577 #. i18n: ectx: property (suffix), widget (QSpinBox, spbSwapFileSync)
1578 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:196
1579 #, kde-format
1580 msgid "s"
1581 msgstr "s"
1582
1583 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblExplanatory)
1584 #: dialogs/opensaveconfigadvwidget.ui:221
1585 #, kde-format
1586 msgid ""
1587 "This string is located in katedialogs.cpp in KateSaveConfigTab's constructor."
1588 msgstr ""
1589 "Ten ciąg znaków znajduje się w katedialogs.cpp w konstruktorze "
1590 "KateSaveConfigTab."
1591
1592 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbFileFormat)
1593 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:29
1594 #, kde-format
1595 msgid "File Format"
1596 msgstr "Format pliku"
1597
1598 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblEncoding)
1599 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:40
1600 #, kde-format
1601 msgid "&Encoding:"
1602 msgstr "Kodowani&e:"
1603
1604 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QComboBox, cmbEncoding)
1605 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:50
1606 #, kde-format
1607 msgid ""
1608 "This defines the standard encoding to use to open/save files, if not changed "
1609 "in the open/save dialog or by using a command line option."
1610 msgstr ""
1611 "Określa standardowe kodowanie używane do otwierania/zamykania plików. "
1612 "Kodowanie to jest wykorzystywane jeśli nie zostanie ustawione inne w oknie "
1613 "otwórz/zapisz lub za pomocą ustawień wiersza poleceń."
1614
1615 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblEncodingDetection)
1616 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:57
1617 #, kde-format
1618 msgid "&Encoding detection:"
1619 msgstr "Wykrywani&e kodowania:"
1620
1621 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QComboBox, cmbEncodingDetection)
1622 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:67
1623 #, kde-format
1624 msgid ""
1625 "if neither the encoding chosen as standard above, nor the encoding specified "
1626 "in the open/save dialog, nor the encoding specified on command line match "
1627 "the content of the file, this detection will be run."
1628 msgstr ""
1629 "Wykrywanie zostanie uruchomione, jeśli do przypadku pliku nie pasuje ani "
1630 "standardowe kodowanie, ani kodowanie podane w oknie otwórz/zapisz, ani "
1631 "kodowanie podane w wierszu poleceń."
1632
1633 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblEncodingDetection2)
1634 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:74
1635 #, kde-format
1636 msgid "&Fallback encoding:"
1637 msgstr "&Kodowanie zapasowe:"
1638
1639 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QComboBox, cmbEncodingFallback)
1640 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:84
1641 #, kde-format
1642 msgid ""
1643 "This defines the fallback encoding to try for opening files if neither the "
1644 "encoding chosen as standard above, nor the encoding specified in the open/"
1645 "save dialog, nor the encoding specified on command line match the content of "
1646 "the file. Before this is used, an attempt will be made to determine the "
1647 "encoding to use by looking for a byte order mark at start of file: if one is "
1648 "found, the right Unicode encoding will be chosen; otherwise encoding "
1649 "detection will run, if both fail the fallback encoding will be tried."
1650 msgstr ""
1651 "Definiuje zapasowe kodowanie, które zostanie wypróbowane jeśli wszystkie "
1652 "inne możliwe kodowania nie będą pasować do pliku (standardowe kodowanie "
1653 "wskazane wyżej, kodowanie podane w oknie otwórz/zapisz, kodowanie podane w "
1654 "wierszu poleceń). Przed użyciem tego kodowania nastąpi próba wykrycia "
1655 "kodowania na podstawie znacznika kolejności bajtów na początku pliku: jeśli "
1656 "zostanie znalezione, nastąpi wybór odpowiedniego kodowania unicode; w "
1657 "przeciwnym wypadku zostanie uruchomione wykrywanie kodowania. Jeśli tymi "
1658 "wszystkimi metodami nie da się wykryć kodowania, zostanie użyte kodowanie "
1659 "zapasowe."
1660
1661 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblEOL)
1662 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:91
1663 #, kde-format
1664 msgid "E&nd of line:"
1665 msgstr "&Zakończenia wierszy:"
1666
1667 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cmbEOL)
1668 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:102
1669 #, kde-format
1670 msgid "UNIX"
1671 msgstr "UNIX"
1672
1673 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cmbEOL)
1674 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:107
1675 #, kde-format
1676 msgid "DOS/Windows"
1677 msgstr "DOS/Windows"
1678
1679 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cmbEOL)
1680 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:112
1681 #, kde-format
1682 msgid "Macintosh"
1683 msgstr "Macintosh"
1684
1685 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkDetectEOL)
1686 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:122
1687 #, kde-format
1688 msgid ""
1689 "If this option is enabled the editor will autodetect the end of line type. "
1690 "The first found end of line type will be used for the whole file."
1691 msgstr ""
1692 "Zaznacz jeśli chcesz by edytor samoczynnie wykrył typ końca wiersza. "
1693 "Pierwszy znaleziony rodzaj końca wiersza zostanie użyty dla całego pliku."
1694
1695 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkDetectEOL)
1696 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:125
1697 #, kde-format
1698 msgid "A&utomatic end of line detection"
1699 msgstr "&Wykryj rodzaj zakończeń wierszy"
1700
1701 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkEnableBOM)
1702 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:132
1703 #, kde-format
1704 msgid ""
1705 "The byte order mark is a special sequence at the beginning of Unicode "
1706 "encoded documents. It helps editors to open text documents with the correct "
1707 "Unicode encoding. The byte order mark is not visible in the displayed "
1708 "document."
1709 msgstr ""
1710 "Znacznik kolejności bajtów jest specjalną sekwencją na początku dokumentów "
1711 "zakodowanych w Unicode. Pomaga edytorom otworzyć pliki tekstowe z "
1712 "odpowiednim kodowaniem Unicode. Znacznik kolejności bajtów nie jest "
1713 "pokazywany w dokumencie."
1714
1715 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkEnableBOM)
1716 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:135
1717 #, kde-format
1718 msgid "Enable byte order mark (BOM)"
1719 msgstr "Włącz znacznik kolejności bajtów (BOM)"
1720
1721 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
1722 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:142
1723 #, kde-format
1724 msgid "Line length limit:"
1725 msgstr "Graniczna długości wiersza:"
1726
1727 #. i18n: ectx: property (specialValueText), widget (QSpinBox, lineLengthLimit)
1728 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:152
1729 #, kde-format
1730 msgid "Unlimited"
1731 msgstr "nieograniczona"
1732
1733 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbCleanups)
1734 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:168
1735 #, kde-format
1736 msgid "Automatic Cleanups on Save"
1737 msgstr "Porządki przed zapisem"
1738
1739 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lblRemoveTrailingSpaces)
1740 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QComboBox, cbRemoveTrailingSpaces)
1741 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:176 dialogs/opensaveconfigwidget.ui:189
1742 #, kde-format
1743 msgid ""
1744 "Depending on the choice, trailing spaces are removed when saving a document, "
1745 "either in the entire document or only of modified lines."
1746 msgstr ""
1747 "W zależności od wyboru, końcowe odstępy są usuwane przy zapisywaniu "
1748 "dokumentu, albo dla całego dokumentu, albo tylko dla zmienionych wierszy."
1749
1750 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblRemoveTrailingSpaces)
1751 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:179
1752 #, kde-format
1753 msgid "Re&move trailing spaces:"
1754 msgstr "Usuń znaki odstępów &na końcach wierszy:"
1755
1756 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cbRemoveTrailingSpaces)
1757 #. i18n: ectx: property (specialValueText), widget (QSpinBox, spbAutoSaveInterval)
1758 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, spacesComboBox)
1759 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:193 dialogs/opensaveconfigwidget.ui:270
1760 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:75
1761 #, kde-format
1762 msgid "Never"
1763 msgstr "Nigdy"
1764
1765 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cbRemoveTrailingSpaces)
1766 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:198
1767 #, kde-format
1768 msgid "On Modified Lines"
1769 msgstr "W zmienionych wierszach"
1770
1771 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, cbRemoveTrailingSpaces)
1772 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:203
1773 #, kde-format
1774 msgid "In Entire Document"
1775 msgstr "W całym dokumencie"
1776
1777 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkNewLineAtEof)
1778 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:226
1779 #, kde-format
1780 msgid ""
1781 "On save, a line break is appended to the document if not already present. "
1782 "The line break is visible after reloading the file."
1783 msgstr ""
1784 "Przy zapisie, do dokumentu, dołączany jest podział wiersza, jeśli nie był "
1785 "obecny. Podział wiersza będzie widoczny dopiero po ponownym wczytaniu pliku."
1786
1787 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkNewLineAtEof)
1788 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:229
1789 #, kde-format
1790 msgid "Append newline at end of file on save"
1791 msgstr "Dodaj nowy wiersz na końcu pliku"
1792
1793 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gbAutoSave)
1794 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:239
1795 #, kde-format
1796 msgid "Enable Auto Save (local files only)"
1797 msgstr "Sam zapisuj (tylko pliki miejscowe)"
1798
1799 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbAutoSaveOnFocus)
1800 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:254
1801 #, kde-format
1802 msgid "Auto save document when the active document is losing focus"
1803 msgstr "Sam zapisz dokument, gdy odejdę od bieżącego dokumentu"
1804
1805 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
1806 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:263
1807 #, kde-format
1808 msgid "Auto save interval:"
1809 msgstr "Zapisz sam co:"
1810
1811 #. i18n: ectx: property (suffix), widget (QSpinBox, spbAutoSaveInterval)
1812 #: dialogs/opensaveconfigwidget.ui:273
1813 #, kde-format
1814 msgid " seconds"
1815 msgstr " sekund"
1816
1817 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbShowHighlightingMode)
1818 #: dialogs/statusbarconfigwidget.ui:19
1819 #, kde-format
1820 msgid "Show highlighting mode"
1821 msgstr "Pokaż tryb podświetlania"
1822
1823 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbShowInputMode)
1824 #: dialogs/statusbarconfigwidget.ui:26
1825 #, kde-format
1826 msgid "Show input mode"
1827 msgstr "Pokaż tryb wprowadzania"
1828
1829 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbShowActiveDictionary)
1830 #: dialogs/statusbarconfigwidget.ui:33
1831 #, kde-format
1832 msgid "Show active dictionary"
1833 msgstr "Pokaż bieżący słownik"
1834
1835 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbShowTabSetting)
1836 #: dialogs/statusbarconfigwidget.ui:40
1837 #, kde-format
1838 msgid "Show tab setting"
1839 msgstr "Pokaż ustawienia tabulacji"
1840
1841 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbShowLineColumn)
1842 #: dialogs/statusbarconfigwidget.ui:47
1843 #, kde-format
1844 msgid "Show line column"
1845 msgstr "Pokaż kolumnę wiersza"
1846
1847 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbShowEncoding)
1848 #: dialogs/statusbarconfigwidget.ui:54
1849 #, kde-format
1850 msgid "Show File Encoding"
1851 msgstr "Pokaż kodowanie pliku"
1852
1853 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbShowEOL)
1854 #: dialogs/statusbarconfigwidget.ui:61
1855 #, kde-format
1856 msgid "Show Line Ending Type"
1857 msgstr "Pokaż rodzaj zakończenia wierszy"
1858
1859 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
1860 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:28
1861 #, kde-format
1862 msgid "Editor font:"
1863 msgstr "Czcionka edytora:"
1864
1865 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
1866 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:64
1867 #, kde-format
1868 msgid "Show whitespace indicators:"
1869 msgstr "Pomijaj wskaźniki białych znaków:"
1870
1871 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, spacesComboBox)
1872 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:80
1873 #, kde-format
1874 msgid "At the end of a line"
1875 msgstr "Na końcach wierszy"
1876
1877 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, spacesComboBox)
1878 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:85
1879 #, kde-format
1880 msgid "Always"
1881 msgstr "Zawsze"
1882
1883 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbMarkerDescription)
1884 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:93
1885 #, kde-format
1886 msgid "Whitespace indicator size:"
1887 msgstr "Rozmiar wskaźnika białych znaków:"
1888
1889 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSlider, sliSetMarkerSize)
1890 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:109
1891 #, kde-format
1892 msgid "Size of the visible highlight marker."
1893 msgstr "Rozmiar widocznego znacznika podświetlenia."
1894
1895 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
1896 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:137
1897 #, kde-format
1898 msgid "Show tab indicators:"
1899 msgstr "Pokaż wskaźniki tabulatorów:"
1900
1901 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkShowTabs)
1902 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:147
1903 #, kde-format
1904 msgid ""
1905 "The editor will display a symbol to indicate the presence of a tab in the "
1906 "text."
1907 msgstr ""
1908 "Edytor będzie wyświetlał symbol, oznaczający obecność znaku tabulacji w "
1909 "tekście."
1910
1911 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_7)
1912 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:157
1913 #, kde-format
1914 msgid "Show focus frame around editor"
1915 msgstr "Pokaż ramkę skupienia wokół edytora"
1916
1917 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
1918 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:190
1919 #, kde-format
1920 msgid "Bracket matching:"
1921 msgstr "Podświetlanie naprzeciwległych nawiasów:"
1922
1923 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkShowWholeBracketExpression)
1924 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:197
1925 #, kde-format
1926 msgid ""
1927 "If this is enabled, the range between the selected matching brackets will be "
1928 "highlighted."
1929 msgstr ""
1930 "Jeśli jest włączone, obszar między zaznaczonymi, naprzeciwległymi nawiasami "
1931 "zostanie podświetlony."
1932
1933 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkShowWholeBracketExpression)
1934 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:200
1935 #, kde-format
1936 msgid "Highlight range between selected brackets"
1937 msgstr "Podświetl zakres między wybranymi nawiasami"
1938
1939 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox, chkShowBracketMatchPreview)
1940 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:207
1941 #, kde-format
1942 msgid "Show the matching open bracket and lines adjacent to it for context"
1943 msgstr "Pokaż naprzeciwległy, otwarty nawias i wiersze przyległe do niego"
1944
1945 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkShowBracketMatchPreview)
1946 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:210
1947 #, kde-format
1948 msgid ""
1949 "If this is enabled, a preview of the lines near a matching open bracket is "
1950 "shown. This can help in quickly determining the context of a closing "
1951 "bracket, especially in long function/class declarations and deeply nested if "
1952 "blocks"
1953 msgstr ""
1954 "Po włączeniu tego, pokazywany jest podgląd wierszy wokół naprzeciwległego, "
1955 "otwartego nawiasu. Pomaga to szybko odnaleźć zakres zamykającego nawiasu, "
1956 "szczególnie w długich deklaracjach funkcji/klas i głęboko zagnieżdżonych "
1957 "blokach"
1958
1959 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkShowBracketMatchPreview)
1960 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:213
1961 #, kde-format
1962 msgid "Show preview of matching open bracket"
1963 msgstr "Pokaż podgląd naprzeciwległego, otwartego nawiasu"
1964
1965 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox, chkAnimateBracketMatching)
1966 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:220
1967 #, kde-format
1968 msgid "Flash matching brackets"
1969 msgstr "Błyskaj naprzeciwległymi nawiasami"
1970
1971 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkAnimateBracketMatching)
1972 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:223
1973 #, kde-format
1974 msgid ""
1975 "If this is enabled, matching brackets are animated for better visibility."
1976 msgstr ""
1977 "Jeśli jest to włączone, to naprzeciwległe nawiasy są animowane w celu "
1978 "lepszej widoczności."
1979
1980 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkAnimateBracketMatching)
1981 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:226
1982 #, kde-format
1983 msgid "Flash matching bracket when cursor moves to other bracket in pair"
1984 msgstr ""
1985 "Podświetl naprzeciwległy nawias, gdy kursor przemieści się do jednego z "
1986 "nawiasów w parze"
1987
1988 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, chkShowIndentationLines)
1989 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:233
1990 #, kde-format
1991 msgid ""
1992 "If this is enabled, the editor will display vertical lines to help identify "
1993 "indent lines."
1994 msgstr ""
1995 "Jeśli ta opcja jest włączona, edytor pokaże pionowe linie by pomóc w "
1996 "identyfikacji wierszy z wcięciami."
1997
1998 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkShowIndentationLines)
1999 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:236
2000 #, kde-format
2001 msgid "Show i&ndentation lines"
2002 msgstr "Pokaż li&nie wcięć"
2003
2004 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_6)
2005 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:259
2006 #, kde-format
2007 msgid "Counts:"
2008 msgstr "Liczniki:"
2009
2010 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox, chkShowWordCount)
2011 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:266
2012 #, kde-format
2013 msgid "Show/hide word count in status bar"
2014 msgstr "Pokaż/ukryj licznik słów na pasku adresu"
2015
2016 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkShowWordCount)
2017 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:269 view/katestatusbar.cpp:258
2018 #, kde-format
2019 msgid "Show word count"
2020 msgstr "Pokaż licznik słów"
2021
2022 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox, chkShowLineCount)
2023 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:276
2024 #, kde-format
2025 msgid "Show/hide line count in status bar"
2026 msgstr "Pokaż/ukryj licznik wierszy na pasku stanu"
2027
2028 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkShowLineCount)
2029 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:279 view/katestatusbar.cpp:255
2030 #, kde-format
2031 msgid "Show line count"
2032 msgstr "Pokaż licznik wierszy"
2033
2034 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox, chkFoldFirstLine)
2035 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:305
2036 #, kde-format
2037 msgid ""
2038 "When this setting is enabled, the editor view automatically folds\n"
2039 "comment blocks that start on the first line of the document. This is\n"
2040 "helpful to hide license headers which are commonly placed at the\n"
2041 "beginning of a file."
2042 msgstr ""
2043 "Jeśli to ustawienie jest włączone, to edytor samoczynnie zwija\n"
2044 "bloki komentarzy, które zaczynają się od pierwszego wiersza dokumentu.\n"
2045 "Jest to pomocne przy ukrywaniu nagłówków z licencją, które często\n"
2046 "umieszczane są na początku pliku."
2047
2048 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkFoldFirstLine)
2049 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:308
2050 #, kde-format
2051 msgid "Fold first line"
2052 msgstr "Zwiń pierwszy wiersz"
2053
2054 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbxWordWrap)
2055 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:328
2056 #, kde-format
2057 msgid "Dynamic Word Wrap:"
2058 msgstr "Dynamiczne zawijanie wierszy:"
2059
2060 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkDynWrapAtStaticMarker)
2061 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:335
2062 #, kde-format
2063 msgid "Wrap dynamically at static word wrap marker"
2064 msgstr "Zawiń dynamicznie na statycznym znaczniku zawijania wierszy"
2065
2066 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, chkDynWrapAnywhere)
2067 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:342
2068 #, kde-format
2069 msgid "Disregard word boundaries for dynamic wrapping"
2070 msgstr "Nie zważaj na granice słów przy dynamicznym zawijaniu"
2071
2072 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblDynamicWordWrapIndicators)
2073 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:349
2074 #, kde-format
2075 msgid "D&ynamic word wrap indicators:"
2076 msgstr "Wskaźniki d&ynamicznego zawijania wierszy:"
2077
2078 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QComboBox, cmbDynamicWordWrapIndicator)
2079 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:359
2080 #, kde-format
2081 msgid "Choose when the Dynamic Word Wrap Indicators should be displayed."
2082 msgstr ""
2083 "Wybierz kiedy znaczniki dynamicznego zawijania wierszy powinny być "
2084 "wyświetlone."
2085
2086 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
2087 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:382
2088 #, kde-format
2089 msgid "Indent wrapped lines:"
2090 msgstr "Wetnij zawinięte wiersze:"
2091
2092 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblDynamicWordWrapIndicators_2)
2093 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:399
2094 #, kde-format
2095 msgid "Don't indent lines wider than:"
2096 msgstr "Nie wcinaj wierszy szerszych niż:"
2097
2098 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSpinBox, sbDynamicWordWrapDepth)
2099 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:415
2100 #, no-c-format, kde-format
2101 msgid ""
2102 "<p>Enables the start of dynamically wrapped lines to be aligned vertically "
2103 "to the indentation level of the first line. This can help to make code and "
2104 "markup more readable.</p><p>Additionally, this allows you to set a maximum "
2105 "width of the screen, as a percentage, after which dynamically wrapped lines "
2106 "will no longer be vertically aligned. For example, at 50%, lines whose "
2107 "indentation levels are deeper than 50% of the width of the screen will not "
2108 "have vertical alignment applied to subsequent wrapped lines.</p>"
2109 msgstr ""
2110 "<p>Ustawia początek dynamicznie zawijanych linii równo z poziomem wcięć "
2111 "pierwszej linii. Dzięki temu kod i znaczniki są bardziej zrozumiałe.</"
2112 "p><p>Dodatkowo możesz ustawić maksymalną szerokość ekranu, w procentach, po "
2113 "jakiej dynamicznie zawijane linie nie będą wyrównywane. Na przykład przy 50% "
2114 "linie, których poziom wcięć jest większy niż 50% szerokości ekranu nie będą "
2115 "wyrównane pionowo do następnych zawiniętych linii.</p>"
2116
2117 #. i18n: ectx: property (suffix), widget (QSpinBox, sbDynamicWordWrapDepth)
2118 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:418
2119 #, no-c-format, kde-format
2120 msgid "% of View Width"
2121 msgstr "% szerokości widoku"
2122
2123 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, spbLineHeightMultiplier)
2124 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:434
2125 #, kde-format
2126 msgid ""
2127 "This value will be multiplied with the font's default line height. A value "
2128 "of 1.0 means that the default height will be used."
2129 msgstr ""
2130 "Ta wartość zostanie pomnożona przez domyślną wysokość wiersza. Wartość 1,0 "
2131 "oznacza, że zostanie użyta domyślna wysokość wiersza."
2132
2133 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblLineHeight)
2134 #: dialogs/textareaappearanceconfigwidget.ui:453
2135 #, kde-format
2136 msgid "Line Height Multiplier:"
2137 msgstr "Mnożnik wysokości wiersza:"
2138
2139 #: document/katebuffer.cpp:141
2140 #, kde-format
2141 msgctxt "short translation, user created new file"
2142 msgid "New file"
2143 msgstr "Nowy plik"
2144
2145 #: document/katedocument.cpp:223
2146 #, kde-format
2147 msgid "Auto Reload Document"
2148 msgstr "Sam wczytuj ponownie dokument"
2149
2150 #: document/katedocument.cpp:224
2151 #, kde-format
2152 msgid "Automatic reload the document when it was changed on disk"
2153 msgstr "Sam wczytaj ponownie dokument, gdy zmieni się on na dysku"
2154
2155 #: document/katedocument.cpp:2265
2156 #, kde-format
2157 msgid ""
2158 "The file %1 could not be loaded, as it was not possible to read from it.<br /"
2159 ">Check if you have read access to this file."
2160 msgstr ""
2161 "Nie można wczytać pliku %1, ponieważ nie można go odczytać.<br />Sprawdź czy "
2162 "masz uprawnienia do odczytu tego pliku."
2163
2164 #: document/katedocument.cpp:2270
2165 #, kde-format
2166 msgctxt "translators: you can also translate 'Try Again' with 'Reload'"
2167 msgid "Try Again"
2168 msgstr "Spróbuj ponownie"
2169
2170 #: document/katedocument.cpp:2274 document/katedocument.cpp:6552
2171 #, kde-format
2172 msgid "&Close"
2173 msgstr "&Zamknij"
2174
2175 #: document/katedocument.cpp:2275 document/katedocument.cpp:6553
2176 #, kde-format
2177 msgctxt "Close the message being displayed"
2178 msgid "Close message"
2179 msgstr "Zamknij wiadomość"
2180
2181 #: document/katedocument.cpp:2407
2182 #, kde-format
2183 msgid ""
2184 "The file %1 was opened with %2 encoding but contained invalid characters."
2185 "<br />It is set to read-only mode, as saving might destroy its content.<br /"
2186 ">Either reopen the file with the correct encoding chosen or enable the read-"
2187 "write mode again in the tools menu to be able to edit it."
2188 msgstr ""
2189 "Plik %1 został otwarty jako %2, ale zawiera nieprawidłowe znaki. <br /"
2190 ">Został otwarty tylko jako do odczytu, ponieważ zapis może zniszczyć "
2191 "zawartość.<br />Spróbuj ponownie otworzyć ten plik z poprawnym kodowaniem "
2192 "lub umożliw edycję poprzez menu narzędzi."
2193
2194 #: document/katedocument.cpp:2426
2195 #, kde-format
2196 msgid ""
2197 "The file %1 was opened and contained lines longer than the configured Line "
2198 "Length Limit (%2 characters).<br />The longest of those lines was %3 "
2199 "characters long<br/>Those lines were wrapped and the document is set to read-"
2200 "only mode, as saving will modify its content."
2201 msgstr ""
2202 "Plik %1 zawiera wiersze dłuższe niż domyślnie ustawione ograniczenie (%2 "
2203 "znaków).<br />Długość najdłuższego wiersza to %3 znaki.<br/>Wiersze "
2204 "zawinięto, a dokument otwarto w trybie tylko-do-odczytu, aby uniknąć "
2205 "niepożądanej zmiany zawartości."
2206
2207 #: document/katedocument.cpp:2433
2208 #, kde-format
2209 msgid "Temporarily raise limit and reload file"
2210 msgstr "Tymczasowo zwiększ ograniczenie i wczytaj plik ponownie"
2211
2212 #: document/katedocument.cpp:2436
2213 #, kde-format
2214 msgid "Close"
2215 msgstr "Zamknij"
2216
2217 #: document/katedocument.cpp:2463
2218 #, kde-format
2219 msgid ""
2220 "Do you really want to save this unmodified file? You could overwrite changed "
2221 "data in the file on disk."
2222 msgstr ""
2223 "Naprawdę chcesz zapisać ten niezmieniony plik? Możesz zastąpić zmienione "
2224 "dane w pliku na dysku."
2225
2226 #: document/katedocument.cpp:2464
2227 #, kde-format
2228 msgid "Trying to Save Unmodified File"
2229 msgstr "Próbuję zapisać plik binarny"
2230
2231 #: document/katedocument.cpp:2465 document/katedocument.cpp:2476
2232 #: document/katedocument.cpp:2492
2233 #, kde-format
2234 msgid "Save Nevertheless"
2235 msgstr "Zapisz pomimo"
2236
2237 #: document/katedocument.cpp:2474
2238 #, kde-format
2239 msgid ""
2240 "Do you really want to save this file? Both your open file and the file on "
2241 "disk were changed. There could be some data lost."
2242 msgstr ""
2243 "Naprawdę chcesz zapisać ten plik? Zarówno otwarty plik jak i plik na dysku "
2244 "zostały zmienione. Możesz stracić niektóre dane."
2245
2246 #: document/katedocument.cpp:2475 document/katedocument.cpp:2491
2247 #: document/katedocument.cpp:2807 syntax/katethemeconfig.cpp:1205
2248 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1355
2249 #, kde-format
2250 msgid "Possible Data Loss"
2251 msgstr "Możliwość utraty danych"
2252
2253 #: document/katedocument.cpp:2489
2254 #, kde-format
2255 msgid ""
2256 "The selected encoding cannot encode every Unicode character in this "
2257 "document. Do you really want to save it? There could be some data lost."
2258 msgstr ""
2259 "Wybrane kodowanie nie może zachować każdego Unikodowego znaku. Jesteś "
2260 "pewien, że chcesz zapisać? Możesz utracić część danych."
2261
2262 #: document/katedocument.cpp:2558
2263 #, kde-format
2264 msgid ""
2265 "The document could not be saved, as it was not possible to write to %1.\n"
2266 "Check that you have write access to this file or that enough disk space is "
2267 "available.\n"
2268 "The original file may be lost or damaged. Don't quit the application until "
2269 "the file is successfully written."
2270 msgstr ""
2271 "Nie udało się zapisać pliku %1.\n"
2272 "\n"
2273 "Upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu do tego pliku oraz że masz "
2274 "wystarczająco miejsca na danym dysku.\n"
2275 "Pierwotny plik mógł zniknąć lub ulec uszkodzeniu. Nie zamykaj tej aplikacji, "
2276 "dopóki nie uda ci się zapisać pliku."
2277
2278 #: document/katedocument.cpp:2679
2279 #, kde-format
2280 msgid ""
2281 "For file %1 no backup copy could be created before saving. If an error "
2282 "occurs while saving, you might lose the data of this file. A reason could be "
2283 "that the media you write to is full or the directory of the file is read-"
2284 "only for you."
2285 msgstr ""
2286 "Dla pliku %1 nie można było utworzyć kopii zapasowej przed zapisem. Jeśli w "
2287 "czasie zapisu wystąpi błąd możesz utracić dane z tego pliku. Przyczyną może "
2288 "być zapełnienie dysku gdzie znajduje się plik lub nieprawidłowe ustawienia "
2289 "praw katalogu gdzie znajduje się plik."
2290
2291 #: document/katedocument.cpp:2683
2292 #, kde-format
2293 msgid "Failed to create backup copy."
2294 msgstr "Nie można utworzyć kopii zapasowej."
2295
2296 #: document/katedocument.cpp:2684
2297 #, kde-format
2298 msgid "Try to Save Nevertheless"
2299 msgstr "Spróbuj zapisać mimo to"
2300
2301 #: document/katedocument.cpp:2806
2302 #, kde-format
2303 msgid "Do you really want to continue to close this file? Data loss may occur."
2304 msgstr "Czy na pewno zamknąć ten plik? Możesz utracić dane."
2305
2306 #: document/katedocument.cpp:2808
2307 #, kde-format
2308 msgid "Close Nevertheless"
2309 msgstr "Zamknij mimo to"
2310
2311 #: document/katedocument.cpp:4622
2312 #, kde-format
2313 msgid "Untitled"
2314 msgstr "Bez tytułu"
2315
2316 #: document/katedocument.cpp:4745 document/katedocument.cpp:4973
2317 #: document/katedocument.cpp:4983 document/katedocument.cpp:5767
2318 #: document/katedocument.cpp:5957
2319 #, kde-format
2320 msgid "Save File"
2321 msgstr "Zapisz plik"
2322
2323 #: document/katedocument.cpp:4748
2324 #, kde-format
2325 msgid "Save failed"
2326 msgstr "Zapis się nie powiódł"
2327
2328 #: document/katedocument.cpp:4994
2329 #, kde-format
2330 msgid "Save Copy of File"
2331 msgstr "Zapisz kopię pliku"
2332
2333 #: document/katedocument.cpp:5006
2334 #, kde-format
2335 msgid ""
2336 "The document could not be saved, as it was not possible to write to %1.\n"
2337 "\n"
2338 "Check that you have write access to this file or that enough disk space is "
2339 "available."
2340 msgstr ""
2341 "Nie można było zapisać dokumentu, ponieważ nie można zapisywać do %1.\n"
2342 "\n"
2343 "Sprawdź czy masz uprawnienia do zapisu do tego pliku lub czy jest "
2344 "wystarczająco dużo miejsca na dysku."
2345
2346 #: document/katedocument.cpp:5284
2347 #, kde-format
2348 msgid ""
2349 "Using deprecated modeline 'remove-trailing-space'. Please replace with "
2350 "'remove-trailing-spaces modified;', see https://docs.kde.org/?"
2351 "application=katepart&branch=stable5&path=config-variables.html#variable-"
2352 "remove-trailing-spaces"
2353 msgstr ""
2354 "Używanie przestarzałych wierszy modeline 'remove-trailing-space'. Proszę "
2355 "zastąp przez 'remove-trailing-spaces modified;', zhttps://docs.kde.org/?"
2356 "application=katepart&branch=stable5&path=config-variables.html#variable-"
2357 "remove-trailing-spaces"
2358
2359 #: document/katedocument.cpp:5290
2360 #, kde-format
2361 msgid ""
2362 "Using deprecated modeline 'replace-trailing-space-save'. Please replace with "
2363 "'remove-trailing-spaces all;', see https://docs.kde.org/?"
2364 "application=katepart&branch=stable5&path=config-variables.html#variable-"
2365 "remove-trailing-spaces"
2366 msgstr ""
2367 "Używanie przestarzałych wierszy modeline 'replace-trailing-space-save' "
2368 "Proszę zastąp przez 'remove-trailing-spaces all;', zobacz https://docs.kde."
2369 "org/?application=katepart&branch=stable5&path=config-variables.html#variable-"
2370 "remove-trailing-spaces"
2371
2372 #: document/katedocument.cpp:5599
2373 #, kde-format
2374 msgid "The file '%1' was modified on disk."
2375 msgstr "Plik '%1' zmienił się na dysku."
2376
2377 #: document/katedocument.cpp:5602
2378 #, kde-format
2379 msgid "The file '%1' was created on disk."
2380 msgstr "Plik '%1' został utworzony na dysku."
2381
2382 #: document/katedocument.cpp:5605
2383 #, kde-format
2384 msgid "The file '%1' was deleted on disk."
2385 msgstr "Plik '%1' został usunięty z dysku."
2386
2387 #: document/katedocument.cpp:5942
2388 #, kde-format
2389 msgid ""
2390 "The document \"%1\" has been modified.\n"
2391 "Do you want to save your changes or discard them?"
2392 msgstr ""
2393 "Dokument \"%1\" uległ zmianie.\n"
2394 "Zapisać czy porzucić zmiany?"
2395
2396 #: document/katedocument.cpp:5945
2397 #, kde-format
2398 msgid "Close Document"
2399 msgstr "Zamykanie dokumentu"
2400
2401 #: document/katedocument.cpp:6056
2402 #, kde-format
2403 msgid "The file <a href=\"%1\">%2</a> is still loading."
2404 msgstr "Plik <a href=\"%1\">%2</a> nadal jest wczytywany."
2405
2406 #: document/katedocument.cpp:6061
2407 #, kde-format
2408 msgid "&Abort Loading"
2409 msgstr "Przerwij wczytyw&anie"
2410
2411 #: inputmode/katenormalinputmode.cpp:75
2412 #, kde-format
2413 msgid "OVERWRITE"
2414 msgstr "ZASTĘPUJ"
2415
2416 #: inputmode/katenormalinputmode.cpp:75
2417 #, kde-format
2418 msgid "INSERT"
2419 msgstr "WSTAWIAJ"
2420
2421 #: inputmode/katenormalinputmodefactory.cpp:29
2422 #, kde-format
2423 msgid "Normal Mode"
2424 msgstr "Tryb zwykły"
2425
2426 #: inputmode/kateviinputmode.cpp:31
2427 #, kde-format
2428 msgid "VI: INSERT MODE"
2429 msgstr "VI: WPROWADZANIE"
2430
2431 #: inputmode/kateviinputmode.cpp:34
2432 #, kde-format
2433 msgid "VI: NORMAL MODE"
2434 msgstr "VI: ZWYKŁY"
2435
2436 #: inputmode/kateviinputmode.cpp:37
2437 #, kde-format
2438 msgid "VI: VISUAL"
2439 msgstr "VI: WIZUALNY"
2440
2441 #: inputmode/kateviinputmode.cpp:40
2442 #, kde-format
2443 msgid "VI: VISUAL BLOCK"
2444 msgstr "VI: WIZUALNY BLOKOWY"
2445
2446 #: inputmode/kateviinputmode.cpp:43
2447 #, kde-format
2448 msgid "VI: VISUAL LINE"
2449 msgstr "VI: WIZUALNY LINIOWY"
2450
2451 #: inputmode/kateviinputmode.cpp:46
2452 #, kde-format
2453 msgid "VI: REPLACE"
2454 msgstr "VI: ZASTĄP"
2455
2456 #: inputmode/kateviinputmode.cpp:146
2457 #, kde-format
2458 msgid "vi-mode"
2459 msgstr "tryb-vi"
2460
2461 #: inputmode/kateviinputmode.cpp:159
2462 #, kde-format
2463 msgid "recording"
2464 msgstr "nagrywanie"
2465
2466 #: inputmode/kateviinputmodefactory.cpp:38 utils/kateglobal.cpp:104
2467 #: vimode/config/configtab.cpp:233
2468 #, kde-format
2469 msgid "Vi Input Mode"
2470 msgstr "Tryb wprowadzania Vi"
2471
2472 #: mode/katemodeconfigpage.cpp:46
2473 #, kde-format
2474 msgid "<Unchanged>"
2475 msgstr "<Niezmieniony>"
2476
2477 #: mode/katemodeconfigpage.cpp:58
2478 #, kde-format
2479 msgid "Use Default"
2480 msgstr "Użyj domyślnego"
2481
2482 #: mode/katemodeconfigpage.cpp:99 mode/katemodeconfigpage.cpp:241
2483 #, kde-format
2484 msgid "Properties of %1"
2485 msgstr "Właściwości %1"
2486
2487 #: mode/katemodeconfigpage.cpp:178
2488 #, kde-format
2489 msgid "New Filetype"
2490 msgstr "Nowy rodzaj pliku"
2491
2492 #: mode/katemodeconfigpage.cpp:293
2493 #, kde-format
2494 msgid ""
2495 "Select the MimeTypes you want for this file type.\n"
2496 "Please note that this will automatically edit the associated file extensions "
2497 "as well."
2498 msgstr ""
2499 "Wybierz typy MIME jakie chcesz skojarzyć z tym typem plików.\n"
2500 "Uwaga! Spowoduje to samoczynną edycję powiązanych rozszerzeń plików."
2501
2502 #: mode/katemodeconfigpage.cpp:295
2503 #, kde-format
2504 msgid "Select Mime Types"
2505 msgstr "Wybierz typy MIME"
2506
2507 #: mode/katemodeconfigpage.cpp:306
2508 #, kde-format
2509 msgid "Modes && Filetypes"
2510 msgstr "Tryby i rodzaje plików"
2511
2512 #: mode/katemodemenulist.cpp:140
2513 #, kde-format
2514 msgctxt "Placeholder in search bar"
2515 msgid "Search..."
2516 msgstr "Szukaj..."
2517
2518 #: mode/katemodemenulist.cpp:142
2519 #, kde-format
2520 msgctxt "ToolTip of the search bar of modes of syntax highlighting"
2521 msgid ""
2522 "Search for syntax highlighting modes by language name or file extension (for "
2523 "example, C++ or .cpp)"
2524 msgstr ""
2525 "Wyszukaj trybów podświetlania składni po nazwie języka lub rozszerzeniu "
2526 "pliku (na przykład, C++ lub .cpp)"
2527
2528 #: mode/katemodemenulist.cpp:565
2529 #, kde-format
2530 msgctxt "A search yielded no results"
2531 msgid "No items matching your search"
2532 msgstr "Nic nie pasuje do tego czego szukasz"
2533
2534 #: mode/katemodemenulist.cpp:1092
2535 #, kde-format
2536 msgctxt ""
2537 "Title (in singular) of the best result in an item search. Please, that the "
2538 "translation doesn't have more than 34 characters, since the menu where it's "
2539 "displayed is small and fixed."
2540 msgid "Best Search Match"
2541 msgstr "Wyszukano najlepiej pasujące"
2542
2543 #: mode/katemodemenulist.cpp:1097
2544 #, kde-format
2545 msgctxt ""
2546 "Title (in plural) of the best results in an item search. Please, that the "
2547 "translation doesn't have more than 34 characters, since the menu where it's "
2548 "displayed is small and fixed."
2549 msgid "Best Search Matches"
2550 msgstr "Wyszukano najlepiej pasujące"
2551
2552 #: printing/printconfigwidgets.cpp:36
2553 #, kde-format
2554 msgid "Te&xt Settings"
2555 msgstr "Ustawienia &tekstu"
2556
2557 #: printing/printconfigwidgets.cpp:40
2558 #, kde-format
2559 msgid "Print line &numbers"
2560 msgstr "Wyświetlaj &numery wierszy"
2561
2562 #: printing/printconfigwidgets.cpp:43
2563 #, kde-format
2564 msgid "Print &legend"
2565 msgstr "Wydrukuj &legendę"
2566
2567 #: printing/printconfigwidgets.cpp:46
2568 #, kde-format
2569 msgid "Don't print folded code"
2570 msgstr "Nie drukuj zwiniętego kodu"
2571
2572 #: printing/printconfigwidgets.cpp:54
2573 #, kde-format
2574 msgid ""
2575 "<p>If enabled, line numbers will be printed on the left side of the page(s)."
2576 "</p>"
2577 msgstr ""
2578 "<p>Jeśli włączony, numery wierszy będą wyświetlane po lewej stronie stron(y)."
2579 "</p>"
2580
2581 #: printing/printconfigwidgets.cpp:56
2582 #, kde-format
2583 msgid ""
2584 "<p>Print a box displaying typographical conventions for the document type, "
2585 "as defined by the syntax highlighting being used.</p>"
2586 msgstr ""
2587 "<p>Wydrukuj ramkę pokazującą konwencje typograficzne dla typu dokumentu "
2588 "jakie zdefiniowano w używanym podświetlaniu składni.</p>"
2589
2590 #: printing/printconfigwidgets.cpp:116
2591 #, kde-format
2592 msgid "Hea&der && Footer"
2593 msgstr "Nagłówek &i stopka"
2594
2595 #: printing/printconfigwidgets.cpp:123
2596 #, kde-format
2597 msgid "Pr&int header"
2598 msgstr "Wydrukuj &nagłówek"
2599
2600 #: printing/printconfigwidgets.cpp:125
2601 #, kde-format
2602 msgid "Pri&nt footer"
2603 msgstr "Wydrukuj &stopkę"
2604
2605 #: printing/printconfigwidgets.cpp:131
2606 #, kde-format
2607 msgid "Header/footer font:"
2608 msgstr "Czcionka nagłówka/stopki:"
2609
2610 #: printing/printconfigwidgets.cpp:137
2611 #, kde-format
2612 msgid "Header Properties"
2613 msgstr "Właściwości nagłówka"
2614
2615 #: printing/printconfigwidgets.cpp:141
2616 #, kde-format
2617 msgid "&Format:"
2618 msgstr "&Format:"
2619
2620 #: printing/printconfigwidgets.cpp:163 printing/printconfigwidgets.cpp:209
2621 #, kde-format
2622 msgid "Colors:"
2623 msgstr "Kolory:"
2624
2625 #: printing/printconfigwidgets.cpp:170 printing/printconfigwidgets.cpp:216
2626 #, kde-format
2627 msgid "Foreground:"
2628 msgstr "Pierwszy plan:"
2629
2630 #: printing/printconfigwidgets.cpp:175
2631 #, kde-format
2632 msgid "Bac&kground"
2633 msgstr "&Tło"
2634
2635 #: printing/printconfigwidgets.cpp:181
2636 #, kde-format
2637 msgid "Footer Properties"
2638 msgstr "Właściwości stopki"
2639
2640 #: printing/printconfigwidgets.cpp:186
2641 #, kde-format
2642 msgid "For&mat:"
2643 msgstr "For&mat:"
2644
2645 #: printing/printconfigwidgets.cpp:221
2646 #, kde-format
2647 msgid "&Background"
2648 msgstr "&Tło"
2649
2650 #: printing/printconfigwidgets.cpp:250
2651 #, kde-format
2652 msgid "<p>Format of the page header. The following tags are supported:</p>"
2653 msgstr "<p>Format nagłówka strony. Wspierane są następujące znaczniki:</p>"
2654
2655 #: printing/printconfigwidgets.cpp:252
2656 #, kde-format
2657 msgid ""
2658 "<ul><li><tt>%u</tt>: current user name</li><li><tt>%d</tt>: complete date/"
2659 "time in short format</li><li><tt>%D</tt>: complete date/time in long format</"
2660 "li><li><tt>%h</tt>: current time</li><li><tt>%y</tt>: current date in short "
2661 "format</li><li><tt>%Y</tt>: current date in long format</li><li><tt>%f</tt>: "
2662 "file name</li><li><tt>%U</tt>: full URL of the document</li><li><tt>%p</tt>: "
2663 "page number</li><li><tt>%P</tt>: total amount of pages</li></ul><br />"
2664 msgstr ""
2665 "<ul><li><tt>%u</tt>: nazwa bieżącego użytkownika</li><li><tt>%d</tt>: "
2666 "kompletne data/czas w krótkim formacie</li><li><tt>%D</tt>: kompletne data/"
2667 "czas w długim formacie</li> <li><tt>%h</tt>: bieżący czas</li> <li><tt>%y</"
2668 "tt>: bieżąca data w krótkim formacie</li><li><tt>%Y</tt>: bieżąca data w "
2669 "długim formacie</li> <li><tt>%f</tt>: nazwa pliku</li> <li><tt>%U</tt>: "
2670 "pełny URL dokumentu</li> <li><tt>%p</tt>: numer strony</li><li><tt>%P</tt>: "
2671 "całkowita liczba stron</li></ul>"
2672
2673 #: printing/printconfigwidgets.cpp:266
2674 #, kde-format
2675 msgid "<p>Format of the page footer. The following tags are supported:</p>"
2676 msgstr "<p>Format stopki. Wspierane są następujące znaczniki:</p>"
2677
2678 #: printing/printconfigwidgets.cpp:352
2679 #, kde-format
2680 msgid "Add Placeholder..."
2681 msgstr "Dodaj pole zastępcze..."
2682
2683 #: printing/printconfigwidgets.cpp:354
2684 #, kde-format
2685 msgid "Current User Name"
2686 msgstr "Bieżąca nazwa użytkownika"
2687
2688 #: printing/printconfigwidgets.cpp:356
2689 #, kde-format
2690 msgid "Complete Date/Time (short format)"
2691 msgstr "Zupełna Data/Czas (krótki format)"
2692
2693 #: printing/printconfigwidgets.cpp:358
2694 #, kde-format
2695 msgid "Complete Date/Time (long format)"
2696 msgstr "Zupełna Data/Czas (długi format)"
2697
2698 #: printing/printconfigwidgets.cpp:360
2699 #, kde-format
2700 msgid "Current Time"
2701 msgstr "Bieżący czas"
2702
2703 #: printing/printconfigwidgets.cpp:362
2704 #, kde-format
2705 msgid "Current Date (short format)"
2706 msgstr "Bieżąca data (krótki format)"
2707
2708 #: printing/printconfigwidgets.cpp:364
2709 #, kde-format
2710 msgid "Current Date (long format)"
2711 msgstr "Bieżąca data (długi format)"
2712
2713 #: printing/printconfigwidgets.cpp:366
2714 #, kde-format
2715 msgid "File Name"
2716 msgstr "Nazwa pliku"
2717
2718 #: printing/printconfigwidgets.cpp:368
2719 #, kde-format
2720 msgid "Full document URL"
2721 msgstr "Pełen adres URL dokumentu"
2722
2723 #: printing/printconfigwidgets.cpp:370
2724 #, kde-format
2725 msgid "Page Number"
2726 msgstr "Numer strony"
2727
2728 #: printing/printconfigwidgets.cpp:372
2729 #, kde-format
2730 msgid "Total Amount of Pages"
2731 msgstr "Całkowita liczba stron"
2732
2733 #: printing/printconfigwidgets.cpp:478
2734 #, kde-format
2735 msgid "L&ayout"
2736 msgstr "Ukł&ad"
2737
2738 #: printing/printconfigwidgets.cpp:484
2739 #, kde-format
2740 msgid "&Color theme:"
2741 msgstr "Zestaw &kolorów:"
2742
2743 #: printing/printconfigwidgets.cpp:494
2744 #, kde-format
2745 msgid "Font:"
2746 msgstr "Czcionka:"
2747
2748 #: printing/printconfigwidgets.cpp:498
2749 #, kde-format
2750 msgid "Draw bac&kground color"
2751 msgstr "Rysuj &kolor tła"
2752
2753 #: printing/printconfigwidgets.cpp:501
2754 #, kde-format
2755 msgid "Draw &boxes"
2756 msgstr "Rysuj &ramki"
2757
2758 #: printing/printconfigwidgets.cpp:505
2759 #, kde-format
2760 msgid "Box Properties"
2761 msgstr "Właściwości ramki"
2762
2763 #: printing/printconfigwidgets.cpp:509
2764 #, kde-format
2765 msgid "W&idth:"
2766 msgstr "S&zerokość:"
2767
2768 #: printing/printconfigwidgets.cpp:517
2769 #, kde-format
2770 msgid "&Margin:"
2771 msgstr "&Margines:"
2772
2773 #: printing/printconfigwidgets.cpp:525
2774 #, kde-format
2775 msgid "Co&lor:"
2776 msgstr "Ko&lor:"
2777
2778 #: printing/printconfigwidgets.cpp:547
2779 #, kde-format
2780 msgid "Select the color theme to use for the print."
2781 msgstr "Wybierz zestaw kolorów używany do drukowania."
2782
2783 #: printing/printconfigwidgets.cpp:549
2784 #, kde-format
2785 msgid ""
2786 "<p>If enabled, the background color of the editor will be used.</p><p>This "
2787 "may be useful if your color theme is designed for a dark background.</p>"
2788 msgstr ""
2789 "<p>Jeśli włączony, użyty zostanie kolor tła edytora.</p> <p>Może się przydać "
2790 "jeśli twój zestaw kolorów został opracowany dla ciemnego tła.</p>"
2791
2792 #: printing/printconfigwidgets.cpp:552
2793 #, kde-format
2794 msgid ""
2795 "<p>If enabled, a box as defined in the properties below will be drawn around "
2796 "the contents of each page. The Header and Footer will be separated from the "
2797 "contents with a line as well.</p>"
2798 msgstr ""
2799 "<p> Jeśli włączony, wokół zawartości każdej strony zostanie narysowana "
2800 "ramka. Nagłówek i stopka zostaną oddzielone od zawartości wierszem.</p>"
2801
2802 #: printing/printconfigwidgets.cpp:555
2803 #, kde-format
2804 msgid "The width of the box outline"
2805 msgstr "Szerokość obwiedni ramki"
2806
2807 #: printing/printconfigwidgets.cpp:556
2808 #, kde-format
2809 msgid "The margin inside boxes, in pixels"
2810 msgstr "Margines wewnątrz ramek, w pikselach"
2811
2812 #: printing/printconfigwidgets.cpp:557
2813 #, kde-format
2814 msgid "The line color to use for boxes"
2815 msgstr "Kolor linii używanej w ramkach"
2816
2817 #: printing/printpainter.cpp:269
2818 #, kde-format
2819 msgid "(Selection of) "
2820 msgstr "(Wybór z) "
2821
2822 #: printing/printpainter.cpp:522
2823 #, kde-format
2824 msgid "Typographical Conventions for %1"
2825 msgstr "Konwencje typograficzne dla %1"
2826
2827 #: printing/printpainter.cpp:555
2828 #, kde-format
2829 msgid "text"
2830 msgstr "tekst"
2831
2832 #: script/data/commands/emmet.js:9
2833 #, kde-format
2834 msgctxt "Script command name"
2835 msgid "Expand Abbreviation"
2836 msgstr "Rozwiń skrót"
2837
2838 #: script/data/commands/emmet.js:10 script/data/commands/emmet.js:14
2839 #: script/data/commands/emmet.js:19 script/data/commands/emmet.js:23
2840 #: script/data/commands/emmet.js:27 script/data/commands/emmet.js:31
2841 #: script/data/commands/emmet.js:35 script/data/commands/emmet.js:39
2842 #: script/data/commands/emmet.js:43 script/data/commands/emmet.js:47
2843 #: script/data/commands/emmet.js:51 script/data/commands/emmet.js:55
2844 #: script/data/commands/emmet.js:59 script/data/commands/emmet.js:63
2845 #: script/data/commands/emmet.js:67 script/data/commands/emmet.js:71
2846 #: script/data/commands/emmet.js:75 script/data/commands/emmet.js:79
2847 #: script/data/commands/emmet.js:83
2848 #, kde-format
2849 msgctxt "Script command category"
2850 msgid "Emmet"
2851 msgstr "Emmet"
2852
2853 #: script/data/commands/emmet.js:13
2854 #, kde-format
2855 msgctxt "Script command name"
2856 msgid "Wrap with Tag"
2857 msgstr "Zawiń znacznikiem"
2858
2859 #: script/data/commands/emmet.js:18
2860 #, kde-format
2861 msgctxt "Script command name"
2862 msgid "Move Cursor to Matching Tag"
2863 msgstr "Przenieś kursor do odpowiadającego znacznika"
2864
2865 #: script/data/commands/emmet.js:22
2866 #, kde-format
2867 msgctxt "Script command name"
2868 msgid "Select HTML/XML Tag Contents Inwards"
2869 msgstr "Wybierz treść znacznika HTML/XML do środka"
2870
2871 #: script/data/commands/emmet.js:26
2872 #, kde-format
2873 msgctxt "Script command name"
2874 msgid "Select HTML/XML Tag Contents Outwards"
2875 msgstr "Wybierz treść znacznika HTML/XML do zewnątrz"
2876
2877 #: script/data/commands/emmet.js:30
2878 #, kde-format
2879 msgctxt "Script command name"
2880 msgid "Toggle Comment"
2881 msgstr "Przełącz komentarz"
2882
2883 #: script/data/commands/emmet.js:34
2884 #, kde-format
2885 msgctxt "Script command name"
2886 msgid "Go to Next Edit Point"
2887 msgstr "Przejdź do następnego punktu edycji"
2888
2889 #: script/data/commands/emmet.js:38
2890 #, kde-format
2891 msgctxt "Script command name"
2892 msgid "Go to Previous Edit Point"
2893 msgstr "Przejdź do poprzedniego punktu edycji"
2894
2895 #: script/data/commands/emmet.js:42
2896 #, kde-format
2897 msgctxt "Script command name"
2898 msgid "Select Next Edit Point"
2899 msgstr "Wybierz następny punkt edycji"
2900
2901 #: script/data/commands/emmet.js:46
2902 #, kde-format
2903 msgctxt "Script command name"
2904 msgid "Select Previous Edit Point"
2905 msgstr "Wybierz poprzedni punkt edycji"
2906
2907 #: script/data/commands/emmet.js:50
2908 #, kde-format
2909 msgctxt "Script command name"
2910 msgid "Delete Tag Under Cursor"
2911 msgstr "Usuń znacznik pod wskaźnikiem"
2912
2913 #: script/data/commands/emmet.js:54
2914 #, kde-format
2915 msgctxt "Script command name"
2916 msgid "Split or Join a Tag"
2917 msgstr "Rozdziel lub połącz znaczniki"
2918
2919 #: script/data/commands/emmet.js:58
2920 #, kde-format
2921 msgctxt "Script command name"
2922 msgid "Evaluate a Simple Math Expression"
2923 msgstr "Oblicz proste wyrażenie matematyczne"
2924
2925 #: script/data/commands/emmet.js:62
2926 #, kde-format
2927 msgctxt "Script command name"
2928 msgid "Decrement Number by 1"
2929 msgstr "Zmniejsz liczbę o 1"
2930
2931 #: script/data/commands/emmet.js:66
2932 #, kde-format
2933 msgctxt "Script command name"
2934 msgid "Decrement Number by 10"
2935 msgstr "Zmniejsz liczbę o 10"
2936
2937 #: script/data/commands/emmet.js:70
2938 #, kde-format
2939 msgctxt "Script command name"
2940 msgid "Decrement Number by 0.1"
2941 msgstr "Zmniejsz liczbę o 0,1"
2942
2943 #: script/data/commands/emmet.js:74
2944 #, kde-format
2945 msgctxt "Script command name"
2946 msgid "Increment Number by 1"
2947 msgstr "Zwiększ liczbę o 1"
2948
2949 #: script/data/commands/emmet.js:78
2950 #, kde-format
2951 msgctxt "Script command name"
2952 msgid "Increment Number by 10"
2953 msgstr "Zwiększ liczbę o 10"
2954
2955 #: script/data/commands/emmet.js:82
2956 #, kde-format
2957 msgctxt "Script command name"
2958 msgid "Increment Number by 0.1"
2959 msgstr "Zwiększ liczbę o 0,1"
2960
2961 #: script/data/commands/emmet.js:96
2962 #, kde-format
2963 msgid ""
2964 "Expands the abbreviation using Emmet expressions; see http://code.google.com/"
2965 "p/zen-coding/wiki/ZenHTMLSelectorsEn"
2966 msgstr ""
2967 "Rozwija skróty używając wyrażeń Emmeta; zobacz http://code.google.com/p/zen-"
2968 "coding/wiki/ZenHTMLSelectorsEn"
2969
2970 #: script/data/commands/emmet.js:97
2971 #, kde-format
2972 msgid ""
2973 "Wraps the selected text in XML tags constructed from the provided Emmet "
2974 "expression (defaults to div)."
2975 msgstr ""
2976 "Owija zaznaczony tekst w znaczniki XML skonstruowane na podstawie wyrażeń "
2977 "Emmeta (domyślnie div)."
2978
2979 #: script/data/commands/emmet.js:98
2980 #, kde-format
2981 msgid "Moves the caret to the current tag's pair"
2982 msgstr "Przenosi karetkę do bieżącej pary znaczników"
2983
2984 #: script/data/commands/emmet.js:99
2985 #, kde-format
2986 msgid ""
2987 "Select contents of HTML/XML tag, moving inward on continuous invocations"
2988 msgstr ""
2989 "Wybierz treść znacznika HTML/XML, przesuwając się do wewnątrz przy "
2990 "nieprzerwanych wywołaniach"
2991
2992 #: script/data/commands/emmet.js:100
2993 #, kde-format
2994 msgid ""
2995 "Select contents of HTML/XML tag, moving outwards on continuous invocations"
2996 msgstr ""
2997 "Wybierz treść znacznika HTML/XML, przesuwając się na zewnątrz przy "
2998 "nieprzerwanych wywołaniach"
2999
3000 #: script/data/commands/emmet.js:101
3001 #, kde-format
3002 msgid "Move to the next edit point (tag or empty attribute)."
3003 msgstr "Przejdź do następnego punktu edycji (znacznik lub pusty atrybut)."
3004
3005 #: script/data/commands/emmet.js:102
3006 #, kde-format
3007 msgid "Move to the previous edit point (tag or empty attribute)."
3008 msgstr "Przejdź do poprzedniego punktu edycji (znacznik lub pusty atrybut)."
3009
3010 #: script/data/commands/emmet.js:103
3011 #, kde-format
3012 msgid "Select next edit point (tag or empty attribute)."
3013 msgstr "Wybierz następny punkt edycji (znacznik lub pusty atrybut)."
3014
3015 #: script/data/commands/emmet.js:104
3016 #, kde-format
3017 msgid "Select previous edit point (tag or empty attribute)."
3018 msgstr "Wybierz poprzedni punkt edycji (znacznik lub pusty atrybut)."
3019
3020 #: script/data/commands/emmet.js:105
3021 #, kde-format
3022 msgid "Toggle comment of current tag or CSS selector"
3023 msgstr "Przełącz komentarz bieżącego znacznika lub wybieraka CSS"
3024
3025 #: script/data/commands/emmet.js:106
3026 #, kde-format
3027 msgid "Deletes tag under cursor"
3028 msgstr "Usuń znacznik pod kursorem"
3029
3030 #: script/data/commands/emmet.js:107
3031 #, kde-format
3032 msgid "Splits or joins a tag"
3033 msgstr "Rozdziela lub scala znacznik"
3034
3035 #: script/data/commands/emmet.js:108
3036 #, kde-format
3037 msgid "Evaluates a simple math expression"
3038 msgstr "Oblicza proste wyrażenie matematyczne"
3039
3040 #: script/data/commands/emmet.js:109
3041 #, kde-format
3042 msgid "Decrement number under cursor by 1"
3043 msgstr "Zmniejsz liczbę pod kursorem o 1"
3044
3045 #: script/data/commands/emmet.js:110
3046 #, kde-format
3047 msgid "Decrement number under cursor by 10"
3048 msgstr "Zmniejsz liczbę pod kursorem o 10"
3049
3050 #: script/data/commands/emmet.js:111
3051 #, kde-format
3052 msgid "Decrement number under cursor by 0.1"
3053 msgstr "Zmniejsz liczbę pod kursorem o 0.1"
3054
3055 #: script/data/commands/emmet.js:112
3056 #, kde-format
3057 msgid "Increment number under cursor by 1"
3058 msgstr "Zwiększ liczbę pod kursorem o 1"
3059
3060 #: script/data/commands/emmet.js:113
3061 #, kde-format
3062 msgid "Increment number under cursor by 10"
3063 msgstr "Zwiększ liczbę pod kursorem o 10"
3064
3065 #: script/data/commands/emmet.js:114
3066 #, kde-format
3067 msgid "Increment number under cursor by 0.1"
3068 msgstr "Zwiększ liczbę pod kursorem o 0.1"
3069
3070 #: script/data/commands/jumpMatchingIndent.js:9
3071 #, kde-format
3072 msgctxt "Script command name"
3073 msgid "Move Cursor to Previous Matching Indent"
3074 msgstr "Przenieś kursor do poprzedniego pasującego wcięcia"
3075
3076 #: script/data/commands/jumpMatchingIndent.js:11
3077 #: script/data/commands/jumpMatchingIndent.js:16
3078 #, kde-format
3079 msgctxt "Script command category"
3080 msgid "Navigation"
3081 msgstr "Sterowanie"
3082
3083 #: script/data/commands/jumpMatchingIndent.js:14
3084 #, kde-format
3085 msgctxt "Script command name"
3086 msgid "Move Cursor to Next Matching Indent"
3087 msgstr "Przenieś kursor do następnego pasującego wcięcia"
3088
3089 #: script/data/commands/jumpMatchingIndent.js:44
3090 #, kde-format
3091 msgid "Move cursor to previous matching indent"
3092 msgstr "Przenieś kursor do poprzedniego pasującego wcięcia"
3093
3094 #: script/data/commands/jumpMatchingIndent.js:47
3095 #, kde-format
3096 msgid "Move cursor to next matching indent"
3097 msgstr "Przenieś kursor do następnego pasującego wcięcia"
3098
3099 #: script/data/commands/utils.js:9
3100 #, kde-format
3101 msgctxt "Script command name"
3102 msgid "Sort Selected Text Alphabetically"
3103 msgstr "Uszereguj zaznaczony tekst alfabetycznie"
3104
3105 #: script/data/commands/utils.js:10 script/data/commands/utils.js:14
3106 #: script/data/commands/utils.js:18 script/data/commands/utils.js:22
3107 #: script/data/commands/utils.js:26 script/data/commands/utils.js:30
3108 #: script/data/commands/utils.js:34 script/data/commands/utils.js:39
3109 #: script/data/commands/utils.js:44 script/data/commands/utils.js:48
3110 #: script/data/commands/utils.js:52 script/data/commands/utils.js:56
3111 #: script/data/commands/utils.js:60 script/data/commands/utils.js:64
3112 #, kde-format
3113 msgctxt "Script command category"
3114 msgid "Editing"
3115 msgstr "Edytowanie"
3116
3117 #: script/data/commands/utils.js:13
3118 #, kde-format
3119 msgctxt "Script command name"
3120 msgid "Remove Duplicates and Sort Selected Text Alphabetically"
3121 msgstr "Usuń powielenia i uszereguj zaznaczony tekst alfabetycznie"
3122
3123 #: script/data/commands/utils.js:17
3124 #, kde-format
3125 msgctxt "Script command name"
3126 msgid "Remove Duplicate Lines"
3127 msgstr "Usuń powielone wiersze"
3128
3129 #: script/data/commands/utils.js:21
3130 #, kde-format
3131 msgctxt "Script command name"
3132 msgid "Remove Trailing Spaces"
3133 msgstr "Usuń odstępy na końcu"
3134
3135 #: script/data/commands/utils.js:25
3136 #, kde-format
3137 msgctxt "Script command name"
3138 msgid "Remove Leading Spaces"
3139 msgstr "Usuń odstępy na początku"
3140
3141 #: script/data/commands/utils.js:29
3142 #, kde-format
3143 msgctxt "Script command name"
3144 msgid "Remove Trailing and Leading Spaces"
3145 msgstr "Usuń odstępy na początku i końcu"
3146
3147 #: script/data/commands/utils.js:33
3148 #, kde-format
3149 msgctxt "Script command name"
3150 msgid "Join Lines"
3151 msgstr "Połącz wiersze"
3152
3153 #: script/data/commands/utils.js:37
3154 #, kde-format
3155 msgctxt "Script command name"
3156 msgid "Move Lines Down"
3157 msgstr "Przewiń wiersze w dół"
3158
3159 #: script/data/commands/utils.js:42
3160 #, kde-format
3161 msgctxt "Script command name"
3162 msgid "Move Lines Up"
3163 msgstr "Przewiń wiersze do góry"
3164
3165 #: script/data/commands/utils.js:47
3166 #, kde-format
3167 msgctxt "Script command name"
3168 msgid "Duplicate Selected Lines Down"
3169 msgstr "Powiel zaznaczone wiersze w dół"
3170
3171 #: script/data/commands/utils.js:51
3172 #, kde-format
3173 msgctxt "Script command name"
3174 msgid "Duplicate Selected Lines Up"
3175 msgstr "Powiel zaznaczone wiersze w górę"
3176
3177 #: script/data/commands/utils.js:55
3178 #, kde-format
3179 msgctxt "Script command name"
3180 msgid "URI-encode Selected Text"
3181 msgstr "Zakoduj w URI zaznaczony tekst"
3182
3183 #: script/data/commands/utils.js:59
3184 #, kde-format
3185 msgctxt "Script command name"
3186 msgid "URI-decode Selected Text"
3187 msgstr "Odkoduj z URI zaznaczony tekst"
3188
3189 #: script/data/commands/utils.js:63
3190 #, kde-format
3191 msgctxt "Script command name"
3192 msgid "Remove Empty Lines"
3193 msgstr "Usuń puste wiersze"
3194
3195 #: script/data/commands/utils.js:442
3196 #, kde-format
3197 msgid "Sort the selected text or whole document."
3198 msgstr "Uszereguj zaznaczony tekst lub cały dokument."
3199
3200 #: script/data/commands/utils.js:444
3201 #, kde-format
3202 msgid "Move selected lines down."
3203 msgstr "Przesuń wybrane wiersze w dół."
3204
3205 #: script/data/commands/utils.js:446
3206 #, kde-format
3207 msgid "Move selected lines up."
3208 msgstr "Przesuń wybrane wiersze w górę."
3209
3210 #: script/data/commands/utils.js:448
3211 #, kde-format
3212 msgid "Remove duplicate lines from the selected text or whole document."
3213 msgstr "Usuń powielone wiersze z oznaczonego tekstu lub całego dokumentu."
3214
3215 #: script/data/commands/utils.js:450
3216 #, kde-format
3217 msgid ""
3218 "Sort the selected text or whole document in natural order.<br>Here is an "
3219 "example to show the difference to the normal sort method:<br>sort(a10, a1, "
3220 "a2) => a1, a10, a2<br>natsort(a10, a1, a2) => a1, a2, a10"
3221 msgstr ""
3222 "Uszereguj zaznaczony tekst lub cały dokument w porządku naturalnym.<br>Oto "
3223 "przykład ukazujący różnicę pomiędzy szeregowaniem:<br>sort(a10, a1, a2) => "
3224 "a1, a10, a2<br>natsort(a10, a1, a2) => a1, a2, a10"
3225
3226 #: script/data/commands/utils.js:452
3227 #, kde-format
3228 msgid "Trims trailing whitespace from selection or whole document."
3229 msgstr "Wycina białe znaki następujące po zaznaczeniu lub całym dokumencie."
3230
3231 #: script/data/commands/utils.js:454
3232 #, kde-format
3233 msgid "Trims leading whitespace from selection or whole document."
3234 msgstr "Wycina białe znaki poprzedzające zaznaczenie lub cały dokument."
3235
3236 #: script/data/commands/utils.js:456
3237 #, kde-format
3238 msgid "Trims leading and trailing whitespace from selection or whole document."
3239 msgstr ""
3240 "Wycina białe znaki poprzedzające i następujące po zaznaczeniu lub całym "
3241 "dokumencie."
3242
3243 #: script/data/commands/utils.js:458
3244 #, kde-format
3245 msgid ""
3246 "Joins selected lines or whole document. Optionally pass a separator to put "
3247 "between each line:<br><code>join ', '</code> will e.g. join lines and "
3248 "separate them by a comma."
3249 msgstr ""
3250 "Dołącza wybrane wiersze lub cały dokument. Opcjonalnie dołącza separator "
3251 "oddzielający poszczególne wiersze:<br>np. <code>join ', '</code> połączy "
3252 "wiersze i oddzieli je przecinkiem."
3253
3254 #: script/data/commands/utils.js:460
3255 #, kde-format
3256 msgid "Removes empty lines from selection or whole document."
3257 msgstr "Usuwa puste wiersze z oznaczenia lub całego dokumentu."
3258
3259 #: script/data/commands/utils.js:462
3260 #, kde-format
3261 msgid ""
3262 "This command aligns lines in the selected block or whole document on the "
3263 "column given by a regular expression given as an argument.<br><br>If you "
3264 "give an empty pattern it will align on the first non-blank character by "
3265 "default.<br>If the pattern has a capture it will indent on the captured "
3266 "match.<br><br><i>Examples</i>:<br>'<code>alignon -</code>' will insert "
3267 "spaces before the first '-' of each lines to align them all on the same "
3268 "column.<br>'<code>alignon :\\s+(.)</code>' will insert spaces before the "
3269 "first non-blank character that occurs after a colon to align them all on the "
3270 "same column."
3271 msgstr ""
3272 "To polecenie wyrównuje wiersze w zaznaczonym bloku lub całym dokumencie na "
3273 "kolumnie danej wyrażeniem regularnym danym jako argument.<br><br>Jeśli "
3274 "wpiszesz pusty wzorzec, to domyślnie nastąpi wyrównanie na pierwszym "
3275 "niepustym znaku.<br>Jeśli wzorzec ma przechwycić jakieś znaki, to wcięcie "
3276 "nastąpi na nich.<br><br><i>Przykłady</i>:<br>'<code>alignon -</code>' wstawi "
3277 "odstępy przed pierwszym '-' w każdym wierszu tak, aby wyrównać je wszystkie "
3278 "na tej samej kolumnie .<br>'<code>alignon :\\s+(.)</code>' wstawi odstępy "
3279 "przed pierwszym niepustym znakiem, który nastąpi po kropce, aby wyrównać je "
3280 "wszystkie na tej samej kolumnie."
3281
3282 #: script/data/commands/utils.js:466
3283 #, kde-format
3284 msgid ""
3285 "Given a JavaScript function as argument, call that for the list of "
3286 "(selected) lines and replace them with the return value of that callback."
3287 "<br>Example (join selected lines):<br><code>each 'function(lines){return "
3288 "lines.join(\", \");}'</code><br>To save you some typing, you can also do "
3289 "this to achieve the same:<br><code>each 'lines.join(\", \")'</code>"
3290 msgstr ""
3291 "Podaje funkcję JavaScript jako argument, wywołuje go dla listy (wybranych) "
3292 "wierszy i zastępuje je zwróconą wartością wywołania. <br>Przykład (połącz "
3293 "zaznaczone wiersze):<br><code>each 'function(lines){return lines.join(\", "
3294 "\";}'</code><br>By zaoszczędzić nieco pisania, możesz osiągnąć ten sam efekt "
3295 "następująco:<br><code>each 'lines.join(\", \")'</code>"
3296
3297 #: script/data/commands/utils.js:468
3298 #, kde-format
3299 msgid ""
3300 "Given a JavaScript function as argument, call that for the list of "
3301 "(selected) lines and remove those where the callback returns false."
3302 "<br>Example (see also <code>rmblank</code>):<br><code>filter 'function(l)"
3303 "{return l.length > 0;}'</code><br>To save you some typing, you can also do "
3304 "this to achieve the same:<br><code>filter 'line.length > 0'</code>"
3305 msgstr ""
3306 "Podaje funkcję JavaScript jako argument, wywołuje go dla listy (wybranych) "
3307 "wierszy i usuwa te, dla których wywołanie zwróciło fałsz.<br>Przykład "
3308 "(zobacz także <code>rmblank</code>):<br><code>filter 'function(l){return l."
3309 "length > 0;}'</code><br>By zaoszczędzić nieco pisania, możesz osiągnąć ten "
3310 "sam efekt następująco:<br><code>filter 'line.length > 0'</code>"
3311
3312 #: script/data/commands/utils.js:470
3313 #, kde-format
3314 msgid ""
3315 "Given a JavaScript function as argument, call that for the list of "
3316 "(selected) lines and replace the line with the return value of the callback."
3317 "<br>Example (see also <code>ltrim</code>):<br><code>map 'function(line)"
3318 "{return line.replace(/^\\s+/, \"\");}'</code><br>To save you some typing, "
3319 "you can also do this to achieve the same:<br><code>map 'line.replace(/^\\s"
3320 "+/, \"\")'</code>"
3321 msgstr ""
3322 "Podaje funkcję JavaScript jako argument, wywołuje go dla listy (wybranych) "
3323 "wierszy i zastępuje linię zwróconą wartością wywołania.<br>Przykład (zobacz "
3324 "także <code>ltrim</code>):<br><code>map 'function(line){return line.replace(/"
3325 "^\\s+/, \"\");}'</code><br>By zaoszczędzić nieco pisania, możesz osiągnąć "
3326 "ten sam efekt następująco::<br><code>map 'line.replace(/^\\s+/, \"\")'</code>"
3327
3328 #: script/data/commands/utils.js:472
3329 #, kde-format
3330 msgid "Duplicates the selected lines up."
3331 msgstr "Powiela zaznaczone wiersze w górę."
3332
3333 #: script/data/commands/utils.js:474
3334 #, kde-format
3335 msgid "Duplicates the selected lines down."
3336 msgstr "Powiela zaznaczone wiersze w dół."
3337
3338 #: script/data/commands/utils.js:476
3339 #, kde-format
3340 msgid ""
3341 "Encode special chars in a single line selection, so the result text can be "
3342 "used as URI."
3343 msgstr ""
3344 "Koduje specjalne znaki zaznaczonego pojedynczego wiersza, tak aby wynikowy "
3345 "tekst mógł być użyty jako URI."
3346
3347 #: script/data/commands/utils.js:478
3348 #, kde-format
3349 msgid "Reverse action of URI encode."
3350 msgstr "Odwróć działanie kodowania URI."
3351
3352 #: script/data/commands/utils.js:480
3353 #, kde-format
3354 msgid ""
3355 "Select text forward from current cursor position to the first occurrence of "
3356 "the given argument after it (or the end of the current line by default)."
3357 msgstr ""
3358 "Zaznacz tekst wprzód od bieżącego położenia wskaźnika do pierwszeg "
3359 "wystąpienia danego argumentu po nim (lub domyślnie do końca bieżącego "
3360 "wiersza)."
3361
3362 #: script/data/commands/utils.js:482
3363 #, kde-format
3364 msgid ""
3365 "Select text backward from current cursor position to the last occurrence of "
3366 "the given argument before it (or the beginning of the current line by "
3367 "default)."
3368 msgstr ""
3369 "Zaznacz tekst wstecz od bieżącego położenia wskaźnika do ostatniego "
3370 "wystąpienia danego argumentu przed nim (lub domyślnie do początku bieżącego "
3371 "wiersza)."
3372
3373 #: script/data/indentation/ada.js:2
3374 #, kde-format
3375 msgctxt "Autoindent mode"
3376 msgid "ada"
3377 msgstr "ada"
3378
3379 #: script/data/indentation/cmake.js:2
3380 #, kde-format
3381 msgctxt "Autoindent mode"
3382 msgid "CMake"
3383 msgstr "CMake"
3384
3385 #: script/data/indentation/cppstyle.js:2
3386 #, kde-format
3387 msgctxt "Autoindent mode"
3388 msgid "C++/boost Style"
3389 msgstr "Styl C++/boost"
3390
3391 #: script/data/indentation/cstyle.js:2
3392 #, kde-format
3393 msgctxt "Autoindent mode"
3394 msgid "C Style"
3395 msgstr "Styl C"
3396
3397 #: script/data/indentation/haskell.js:2
3398 #, kde-format
3399 msgctxt "Autoindent mode"
3400 msgid "Haskell"
3401 msgstr "Haskell"
3402
3403 #: script/data/indentation/julia.js:2
3404 #, kde-format
3405 msgctxt "Autoindent mode"
3406 msgid "Julia"
3407 msgstr "Julia"
3408
3409 #: script/data/indentation/latex.js:2
3410 #, kde-format
3411 msgctxt "Autoindent mode"
3412 msgid "Latex"
3413 msgstr "Latex"
3414
3415 #: script/data/indentation/lilypond.js:2
3416 #, kde-format
3417 msgctxt "Autoindent mode"
3418 msgid "LilyPond"
3419 msgstr "LilyPond"
3420
3421 #: script/data/indentation/lisp.js:2
3422 #, kde-format
3423 msgctxt "Autoindent mode"
3424 msgid "LISP"
3425 msgstr "LISP"
3426
3427 #: script/data/indentation/pascal.js:2
3428 #, kde-format
3429 msgctxt "Autoindent mode"
3430 msgid "Pascal"
3431 msgstr "Pascal"
3432
3433 #: script/data/indentation/python.js:2
3434 #, kde-format
3435 msgctxt "Autoindent mode"
3436 msgid "Python"
3437 msgstr "Python"
3438
3439 #: script/data/indentation/r.js:2
3440 #, kde-format
3441 msgctxt "Autoindent mode"
3442 msgid "R"
3443 msgstr "R"
3444
3445 #: script/data/indentation/replicode.js:2
3446 #, kde-format
3447 msgctxt "Autoindent mode"
3448 msgid "Replicode"
3449 msgstr "Replicode"
3450
3451 #: script/data/indentation/ruby.js:2
3452 #, kde-format
3453 msgctxt "Autoindent mode"
3454 msgid "Ruby"
3455 msgstr "Ruby"
3456
3457 #: script/data/indentation/xml.js:2
3458 #, kde-format
3459 msgctxt "Autoindent mode"
3460 msgid "XML Style"
3461 msgstr "Styl XML"
3462
3463 #: script/katecommandlinescript.cpp:37
3464 #, kde-format
3465 msgid "Function '%1' not found in script: %2"
3466 msgstr "Nie znaleziono funkcji '%1' w skrypcie: %2"
3467
3468 #: script/katecommandlinescript.cpp:51
3469 #, kde-format
3470 msgid "Error calling %1"
3471 msgstr "Błąd podczas wywoływania %1"
3472
3473 #: script/katecommandlinescript.cpp:68
3474 #, kde-format
3475 msgid "Bad quoting in call: %1. Please escape single quotes with a backslash."
3476 msgstr ""
3477 "Błędne cudzysłowy w wywołaniu %1. Proszę poprzedzić pojedyncze cudzysłowy "
3478 "odwrotnym ukośnikiem."
3479
3480 #: script/katecommandlinescript.cpp:76 utils/katecmds.cpp:217
3481 #: vimode/cmds.cpp:37
3482 #, kde-format
3483 msgid "Could not access view"
3484 msgstr "Nie można dostać się do widoku"
3485
3486 #: script/katecommandlinescript.cpp:118
3487 #, kde-format
3488 msgid "Error calling 'help %1'"
3489 msgstr "Błąd podczas wywoływania 'help %1'"
3490
3491 #: script/katecommandlinescript.cpp:123
3492 #, kde-format
3493 msgid "No help specified for command '%1' in script %2"
3494 msgstr "Nie ma pomocy dla polecenia '%1' w skrypcie %2"
3495
3496 #: script/katescript.cpp:214
3497 #, kde-format
3498 msgid "Error loading script %1"
3499 msgstr "Błąd podczas wczytywania skryptu %1"
3500
3501 #: script/katescriptmanager.cpp:311
3502 #, kde-format
3503 msgid "Reload all JavaScript files (indenters, command line scripts, etc)."
3504 msgstr ""
3505 "Ponownie wczytaj wszystkie pliki JavaScript (wcięcia, skrypty linii poleceń, "
3506 "itd.)."
3507
3508 #: script/katescriptview.cpp:207
3509 #, kde-format
3510 msgid "Command not found: %1"
3511 msgstr "Polecenie nie znalezione: %1"
3512
3513 #: search/katesearchbar.cpp:74
3514 #, kde-format
3515 msgid "Add..."
3516 msgstr "Dodaj..."
3517
3518 #: search/katesearchbar.cpp:299
3519 #, kde-format
3520 msgctxt "short translation"
3521 msgid "1 replacement made"
3522 msgid_plural "%1 replacements made"
3523 msgstr[0] "Wykonano 1 zastąpienie"
3524 msgstr[1] "Wykonano %1 zastąpienia"
3525 msgstr[2] "Wykonano %1 zastąpień"
3526
3527 #: search/katesearchbar.cpp:301
3528 #, kde-format
3529 msgctxt "short translation"
3530 msgid "1 match found"
3531 msgid_plural "%1 matches found"
3532 msgstr[0] "Znaleziono 1 pasujące wyrażenie"
3533 msgstr[1] "Znaleziono %1 pasujące wyrażenia"
3534 msgstr[2] "Znaleziono %1 pasujących wyrażeń"
3535
3536 #: search/katesearchbar.cpp:375
3537 #, kde-format
3538 msgid "Reached top, continued from bottom"
3539 msgstr "Osiągnięto początek, wznowiono od końca"
3540
3541 #: search/katesearchbar.cpp:377
3542 #, kde-format
3543 msgid "Reached bottom, continued from top"
3544 msgstr "Osiągnięto koniec, wznowiono od początku"
3545
3546 #: search/katesearchbar.cpp:382
3547 #, kde-format
3548 msgid "Not found"
3549 msgstr "Nie znaleziono"
3550
3551 #: search/katesearchbar.cpp:616
3552 #, kde-format
3553 msgid "Bottom of file reached. Continue from top?"
3554 msgstr "Osiągnięto koniec pliku. Czy kontynuować od początku?"
3555
3556 #: search/katesearchbar.cpp:616
3557 #, kde-format
3558 msgid "Top of file reached. Continue from bottom?"
3559 msgstr "Osiągnięto początek pliku. Czy kontynuować od końca?"
3560
3561 #: search/katesearchbar.cpp:619
3562 #, kde-format
3563 msgid "Continue search?"
3564 msgstr "Czy kontynuować wyszukiwanie?"
3565
3566 #: search/katesearchbar.cpp:920
3567 #, kde-format
3568 msgid "SearchHighLight"
3569 msgstr "Podświetlanie znalezionych"
3570
3571 #: search/katesearchbar.cpp:1158
3572 #, kde-format
3573 msgid "Beginning of line"
3574 msgstr "Początek wiersza"
3575
3576 #: search/katesearchbar.cpp:1159
3577 #, kde-format
3578 msgid "End of line"
3579 msgstr "Koniec wiersza"
3580
3581 #: search/katesearchbar.cpp:1161
3582 #, kde-format
3583 msgid "Match any character excluding new line (by default)"
3584 msgstr "Pasuje każdy znak poza znakiem nowego wiersza (domyślnie)"
3585
3586 #: search/katesearchbar.cpp:1162
3587 #, kde-format
3588 msgid "One or more occurrences"
3589 msgstr "Jedno lub więcej wystąpień"
3590
3591 #: search/katesearchbar.cpp:1163
3592 #, kde-format
3593 msgid "Zero or more occurrences"
3594 msgstr "Zero lub więcej wystąpień"
3595
3596 #: search/katesearchbar.cpp:1164
3597 #, kde-format
3598 msgid "Zero or one occurrences"
3599 msgstr "Zero lub jedno wystąpienie"
3600
3601 #: search/katesearchbar.cpp:1167
3602 #, kde-format
3603 msgid "<a> through <b> occurrences"
3604 msgstr "wystąpienia <a> do <b>"
3605
3606 #: search/katesearchbar.cpp:1173
3607 #, kde-format
3608 msgid "Group, capturing"
3609 msgstr "Grupa, zapamiętująca"
3610
3611 #: search/katesearchbar.cpp:1174
3612 #, kde-format
3613 msgid "Or"
3614 msgstr "Lub"
3615
3616 #: search/katesearchbar.cpp:1175
3617 #, kde-format
3618 msgid "Set of characters"
3619 msgstr "Zestaw znaków"
3620
3621 #: search/katesearchbar.cpp:1176
3622 #, kde-format
3623 msgid "Negative set of characters"
3624 msgstr "Zaprzeczenie grupy znaków"
3625
3626 #: search/katesearchbar.cpp:1180
3627 #, kde-format
3628 msgid "Whole match reference"
3629 msgstr "Odniesienie w pełni pasującego wyrażenia"
3630
3631 #: search/katesearchbar.cpp:1191
3632 #, kde-format
3633 msgid "Reference"
3634 msgstr "Odniesienie"
3635
3636 #: search/katesearchbar.cpp:1198
3637 #, kde-format
3638 msgid "Line break"
3639 msgstr "Podział wiersza"
3640
3641 #: search/katesearchbar.cpp:1199
3642 #, kde-format
3643 msgid "Tab"
3644 msgstr "Tab"
3645
3646 #: search/katesearchbar.cpp:1202
3647 #, kde-format
3648 msgid "Word boundary"
3649 msgstr "Granica słowa"
3650
3651 #: search/katesearchbar.cpp:1203
3652 #, kde-format
3653 msgid "Not word boundary"
3654 msgstr "Nie granica słowa"
3655
3656 #: search/katesearchbar.cpp:1204
3657 #, kde-format
3658 msgid "Digit"
3659 msgstr "Cyfra"
3660
3661 #: search/katesearchbar.cpp:1205
3662 #, kde-format
3663 msgid "Non-digit"
3664 msgstr "Nie cyfra"
3665
3666 #: search/katesearchbar.cpp:1206
3667 #, kde-format
3668 msgid "Whitespace (excluding line breaks)"
3669 msgstr "Biały znak (wyłączając znaki podziału wiersza)"
3670
3671 #: search/katesearchbar.cpp:1207
3672 #, kde-format
3673 msgid "Non-whitespace"
3674 msgstr "Nie-białe znaki"
3675
3676 #: search/katesearchbar.cpp:1208
3677 #, kde-format
3678 msgid "Word character (alphanumerics plus '_')"
3679 msgstr "Znak słowa (alfanumeryczne i '_')"
3680
3681 #: search/katesearchbar.cpp:1209
3682 #, kde-format
3683 msgid "Non-word character"
3684 msgstr "Znak nie-słowa"
3685
3686 #: search/katesearchbar.cpp:1212
3687 #, kde-format
3688 msgid "Octal character 000 to 377 (2^8-1)"
3689 msgstr "Znak ósemkowy 000 do 377 (2^8-1)"
3690
3691 #: search/katesearchbar.cpp:1213
3692 #, kde-format
3693 msgid "Hex character 0000 to FFFF (2^16-1)"
3694 msgstr "Znak ósemkowy 0000 do FFFF (2^16-1)"
3695
3696 #: search/katesearchbar.cpp:1214
3697 #, kde-format
3698 msgid "Backslash"
3699 msgstr "Backslash"
3700
3701 #: search/katesearchbar.cpp:1218
3702 #, kde-format
3703 msgid "Group, non-capturing"
3704 msgstr "Grupa, niezapamiętująca"
3705
3706 #: search/katesearchbar.cpp:1219
3707 #, kde-format
3708 msgid "Positive Lookahead"
3709 msgstr "Dodatnie patrzenie wprzód"
3710
3711 #: search/katesearchbar.cpp:1220
3712 #, kde-format
3713 msgid "Negative lookahead"
3714 msgstr "Ujemne patrzenie wprzód"
3715
3716 #: search/katesearchbar.cpp:1224
3717 #, kde-format
3718 msgid "Fixed-length positive lookbehind"
3719 msgstr "Dodatnie patrzenie wstecz o stałej długości"
3720
3721 #: search/katesearchbar.cpp:1225
3722 #, kde-format
3723 msgid "Fixed-length negative lookbehind"
3724 msgstr "Ujemne patrzenie wstecz o stałej długości"
3725
3726 #: search/katesearchbar.cpp:1230
3727 #, kde-format
3728 msgid "Begin lowercase conversion"
3729 msgstr "Początek zmiany na małe znaki"
3730
3731 #: search/katesearchbar.cpp:1231
3732 #, kde-format
3733 msgid "Begin uppercase conversion"
3734 msgstr "Początek zmiany na wielkie znaki"
3735
3736 #: search/katesearchbar.cpp:1232
3737 #, kde-format
3738 msgid "End case conversion"
3739 msgstr "Koniec zmiany znaków"
3740
3741 #: search/katesearchbar.cpp:1233
3742 #, kde-format
3743 msgid "Lowercase first character conversion"
3744 msgstr "Zmiana pierwszej litery na małą"
3745
3746 #: search/katesearchbar.cpp:1234
3747 #, kde-format
3748 msgid "Uppercase first character conversion"
3749 msgstr "Zmiana pierwszej litery na wielką"
3750
3751 #: search/katesearchbar.cpp:1235
3752 #, kde-format
3753 msgid "Replacement counter (for Replace All)"
3754 msgstr "Licznik zastąpień (dla Zastąp wszystko)"
3755
3756 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
3757 #: search/searchbarincremental.ui:50
3758 #, kde-format
3759 msgid "F&ind:"
3760 msgstr "&Znajdź:"
3761
3762 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QComboBox, pattern)
3763 #: search/searchbarincremental.ui:78 search/searchbarpower.ui:295
3764 #, kde-format
3765 msgid "Text to search for"
3766 msgstr "Wyszukaj tekst"
3767
3768 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QToolButton, findNext)
3769 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QToolButton, next)
3770 #: search/searchbarincremental.ui:91 search/searchbarpower.ui:175
3771 #, kde-format
3772 msgid "Jump to next match"
3773 msgstr "Przejdź do następnego pasującego wyrażenia"
3774
3775 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QToolButton, findPrev)
3776 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QToolButton, prev)
3777 #: search/searchbarincremental.ui:101 search/searchbarpower.ui:185
3778 #, kde-format
3779 msgid "Jump to previous match"
3780 msgstr "Przejdź do poprzedniego pasującego wyrażenia"
3781
3782 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QToolButton, matchCase)
3783 #: search/searchbarincremental.ui:111 search/searchbarpower.ui:136
3784 #, kde-format
3785 msgid "Match case sensitive"
3786 msgstr "Rozróżniaj wielkość liter"
3787
3788 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QToolButton, mutate)
3789 #: search/searchbarincremental.ui:146
3790 #, kde-format
3791 msgid "Switch to power search and replace bar"
3792 msgstr "Przełącz na rozbudowany pasek szukania i zastępowania"
3793
3794 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
3795 #: search/searchbarpower.ui:50
3796 #, kde-format
3797 msgid "Fin&d:"
3798 msgstr "Znaj&dź:"
3799
3800 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
3801 #: search/searchbarpower.ui:63
3802 #, kde-format
3803 msgid "Rep&lace:"
3804 msgstr "Z&astąp:"
3805
3806 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
3807 #: search/searchbarpower.ui:76
3808 #, kde-format
3809 msgid "&Mode:"
3810 msgstr "&Tryb:"
3811
3812 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QComboBox, searchMode)
3813 #: search/searchbarpower.ui:103
3814 #, kde-format
3815 msgid "Search mode"
3816 msgstr "Tryb wyszukiwania"
3817
3818 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, searchMode)
3819 #: search/searchbarpower.ui:113
3820 #, kde-format
3821 msgid "Plain text"
3822 msgstr "Zwykły tekst"
3823
3824 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, searchMode)
3825 #: search/searchbarpower.ui:118
3826 #, kde-format
3827 msgid "Whole words"
3828 msgstr "Całe słowa"
3829
3830 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, searchMode)
3831 #: search/searchbarpower.ui:123
3832 #, kde-format
3833 msgid "Escape sequences"
3834 msgstr "Sekwencje sterujące"
3835
3836 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, searchMode)
3837 #: search/searchbarpower.ui:128
3838 #, kde-format
3839 msgid "Regular expression"
3840 msgstr "Wyrażenie regularne"
3841
3842 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QToolButton, selectionOnly)
3843 #: search/searchbarpower.ui:149
3844 #, kde-format
3845 msgid "Search in the selection only"
3846 msgstr "Szukaj tylko w zaznaczonym tekście"
3847
3848 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, replaceNext)
3849 #: search/searchbarpower.ui:195
3850 #, kde-format
3851 msgid "Replace next match"
3852 msgstr "Zastąp następne pasujące wyrażenie"
3853
3854 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, replaceNext)
3855 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, m_replaceBtn)
3856 #: search/searchbarpower.ui:198 spellcheck/spellcheckbar.ui:130
3857 #, kde-format
3858 msgid "&Replace"
3859 msgstr "Z&astąp"
3860
3861 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, replaceAll)
3862 #: search/searchbarpower.ui:224
3863 #, kde-format
3864 msgid "Replace all matches"
3865 msgstr "Zastąp wszystkie pasujące wyrażenia"
3866
3867 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, replaceAll)
3868 #: search/searchbarpower.ui:227
3869 #, kde-format
3870 msgid "Replace &All"
3871 msgstr "Zastąp &wszystko"
3872
3873 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, findAll)
3874 #: search/searchbarpower.ui:234
3875 #, kde-format
3876 msgid "&Find All"
3877 msgstr "&Znajdź wszystko"
3878
3879 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, cancel)
3880 #: search/searchbarpower.ui:257
3881 #, kde-format
3882 msgid "Cancel"
3883 msgstr "Anuluj"
3884
3885 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QToolButton, mutate)
3886 #: search/searchbarpower.ui:268
3887 #, kde-format
3888 msgid "Switch to incremental search bar"
3889 msgstr "Przełącz na pasek szukania przyrostowego"
3890
3891 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QComboBox, replacement)
3892 #: search/searchbarpower.ui:314
3893 #, kde-format
3894 msgid "Text to replace with"
3895 msgstr "Tekst do zastąpienia"
3896
3897 #: spellcheck/spellcheckbar.cpp:148
3898 #, kde-format
3899 msgid "Spell check canceled."
3900 msgstr "Anulowano sprawdzanie pisowni."
3901
3902 #: spellcheck/spellcheckbar.cpp:245
3903 #, kde-format
3904 msgctxt "progress label"
3905 msgid "Spell checking in progress..."
3906 msgstr "Sprawdzanie pisowni w trakcie..."
3907
3908 #: spellcheck/spellcheckbar.cpp:246 spellcheck/spellcheckbar.cpp:435
3909 #, kde-format
3910 msgctxt "@title:window"
3911 msgid "Check Spelling"
3912 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3913
3914 #: spellcheck/spellcheckbar.cpp:432 spellcheck/spellcheckbar.cpp:435
3915 #, kde-format
3916 msgid "Spell check complete."
3917 msgstr "Ukończono sprawdzanie pisowni."
3918
3919 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, textLabel2)
3920 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, m_unknownWord)
3921 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:30 spellcheck/spellcheckbar.ui:46
3922 #, kde-format
3923 msgid ""
3924 "<qt><p>This word was considered to be an \"unknown word\" because it does "
3925 "not match any entry in the dictionary currently in use. It may also be a "
3926 "word in a foreign language.</p>\n"
3927 "<p>If the word is not misspelled, you may add it to the dictionary by "
3928 "clicking <b>Add to Dictionary</b>. If you do not want to add the unknown "
3929 "word to the dictionary, but you want to leave it unchanged, click <b>Ignore</"
3930 "b> or <b>Ignore All</b>.</p>\n"
3931 "<p>However, if the word is misspelled, you can try to find the correct "
3932 "replacement in the list below. If you cannot find a replacement there, you "
3933 "may type it in the text box below, and click <b>Replace</b> or <b>Replace "
3934 "All</b>.</p>\n"
3935 "</qt>"
3936 msgstr ""
3937 "<qt><p>Słowo zostało potraktowane jako \"nieznane słowo\" bo nie pasuje do "
3938 "żadnego wpisu w obecnie używanym słowniku. Może to być też słowo z języka "
3939 "obcego.</p>\n"
3940 "<p>Jeśli słowo nie zostało źle zapisane, to możesz dodać je do słownika "
3941 "naciskając<b>Dodaj do słownika</b>. Jeśli nie chcesz dodawać nieznanego "
3942 "słowa do słownika, lecz chcesz pozostawić je niezmienionym, naciśnij "
3943 "<b>Pomiń</b> lub <b>Pomiń wszystkie</b>.</p>\n"
3944 "<p>Jednakże, jeśli słowo zostało źle zapisane, to możesz spróbować znaleźć "
3945 "poprawne zastąpienie z poniższego wykazu. Jeśli tutaj nie możesz znaleźć "
3946 "zastąpienia, to samodzielnie możesz wpisać w polu poniżej i nacisnąć "
3947 "<b>Zastąp</b> lub <b>Zastąp wszystkie</b>.</p>\n"
3948 "</qt>"
3949
3950 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2)
3951 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:33
3952 #, kde-format
3953 msgid "Unknown word:"
3954 msgstr "Nieznane słowo:"
3955
3956 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, m_unknownWord)
3957 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:40
3958 #, kde-format
3959 msgid "Unknown word"
3960 msgstr "Nieznane słowo"
3961
3962 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_unknownWord)
3963 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:49
3964 #, kde-format
3965 msgid "<b>misspelled</b>"
3966 msgstr "<b>błędnie zapisane</b>"
3967
3968 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, m_addBtn)
3969 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:72
3970 #, kde-format
3971 msgid ""
3972 "<qt>\n"
3973 "<p>The unknown word was detected and considered unknown because it is not "
3974 "included in the dictionary.<br>\n"
3975 "Click here if you consider the unknown word not to be misspelled, and you "
3976 "want to avoid wrongly detecting it again in the future. If you want to let "
3977 "it remain as is, but not add it to the dictionary, then click <b>Ignore</b> "
3978 "or <b>Ignore All</b> instead.</p>\n"
3979 "</qt>"
3980 msgstr ""
3981 "<qt>\n"
3982 "<p>Podane słowo nie znajduje się w słowniku.<br>\n"
3983 "Kliknij tu, jeśli słowo to nie jest zapisane błędnie i chcesz uniknąć "
3984 "niepotrzebnego wykrywania go w przyszłości. Jeśli chcesz, by słowo pozostało "
3985 "niezmienione, ale nie chcesz dodawać go do słownika, wybierz zamiast tego "
3986 "<b>Pomijaj</b> lub <b>Pomijaj wszystkie</b>.</p>\n"
3987 "</qt>"
3988
3989 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, m_addBtn)
3990 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:75
3991 #, kde-format
3992 msgid "<< Add to Dictionary"
3993 msgstr "<< Dodaj do słownika"
3994
3995 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, textLabel4)
3996 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:89
3997 #, kde-format
3998 msgid ""
3999 "<qt>\n"
4000 "<p>If the unknown word is misspelled, you should type the correction for "
4001 "your misspelled word here or select it from the list below.</p>\n"
4002 "<p>You can then click <b>Replace</b> if you want to correct only this "
4003 "occurrence of the word or <b>Replace All</b> if you want to correct all "
4004 "occurrences.</p>\n"
4005 "</qt>"
4006 msgstr ""
4007 "<qt>\n"
4008 "<p>Jeśli nierozpoznane słowo jest zapisane błędnie, należy wpisać tu "
4009 "właściwą wersją, albo wybrać ją z listy poniżej.</p>\n"
4010 "<p>Następnie należy kliknąć <b>Zastąp</b>, żeby poprawić dane wystąpienie "
4011 "słowa, albo <b>Zastąp wszystkie</b>, by poprawić wszystkie wystąpienia tego "
4012 "słowa w dokumencie.</p>\n"
4013 "</qt>"
4014
4015 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel4)
4016 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:92
4017 #, kde-format
4018 msgid "Replace with:"
4019 msgstr "Zastąp ciągiem:"
4020
4021 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, m_suggestBtn)
4022 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:118
4023 #, kde-format
4024 msgid "S&uggest"
4025 msgstr "&Podpowiedz"
4026
4027 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, m_replaceBtn)
4028 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:127
4029 #, kde-format
4030 msgid ""
4031 "<qt>\n"
4032 "<p>Click here to replace this occurrence of the unknown text with the text "
4033 "in the edit box above (to the left).</p>\n"
4034 "</qt>"
4035 msgstr ""
4036 "<qt>\n"
4037 "<p>Zastępuje dane wystąpienie nieznanego słowa w tekście tekstem wybranym z "
4038 "listy powyżej (po lewej).</p>\n"
4039 "</qt>"
4040
4041 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, m_skipBtn)
4042 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:140
4043 #, kde-format
4044 msgid ""
4045 "<qt>\n"
4046 "<p>Click here to let this occurrence of the unknown word remain as is.</p>\n"
4047 "<p>This action is useful when the word is a name, an acronym, a foreign word "
4048 "or any other unknown word that you want to use but not add to the dictionary."
4049 "</p>\n"
4050 "</qt>"
4051 msgstr ""
4052 "<qt>\n"
4053 "<p>Pozostawia nierozpoznane słowo bez zmian.</p>\n"
4054 "<p>Jest to sensowne, gdy słowo jest nazwą własną, skrótem, słowem obcym lub "
4055 "innym poprawnym słowem, którego używasz, ale nie chcesz go dodać do słownika."
4056 "</p>\n"
4057 "</qt>"
4058
4059 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, textLabel5)
4060 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (Sonnet::DictionaryComboBox, m_language)
4061 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:156 spellcheck/spellcheckbar.ui:174
4062 #, kde-format
4063 msgid ""
4064 "<qt>\n"
4065 "<p>Select the language of the document you are proofing here.</p>\n"
4066 "</qt>"
4067 msgstr ""
4068 "<qt>\n"
4069 "<p>Wybierz język sprawdzanego dokumentu.</p>\n"
4070 "</qt>"
4071
4072 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel5)
4073 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:159
4074 #, kde-format
4075 msgid "&Language:"
4076 msgstr "&Język:"
4077
4078 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (Sonnet::DictionaryComboBox, m_language)
4079 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:169
4080 #, kde-format
4081 msgid "Language Selection"
4082 msgstr "Wybór języka"
4083
4084 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, m_autoCorrect)
4085 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, m_skipAllBtn)
4086 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:197 spellcheck/spellcheckbar.ui:222
4087 #, kde-format
4088 msgid ""
4089 "<qt>\n"
4090 "<p>Click here to let all occurrences of the unknown word remain as they are."
4091 "</p>\n"
4092 "<p>This action is useful when the word is a name, an acronym, a foreign word "
4093 "or any other unknown word that you want to use but not add to the dictionary."
4094 "</p>\n"
4095 "</qt>"
4096 msgstr ""
4097 "<qt>\n"
4098 "<p>Pozostawia wszystkie wystąpienia nierozpoznanego słowa w dokumencie bez "
4099 "zmian.</p>\n"
4100 "<p>Jest to sensowne, gdy słowo jest nazwą własną, skrótem, słowem obcym lub "
4101 "innym poprawnym słowem, którego używasz, ale nie chcesz go dodać do słownika."
4102 "</p>\n"
4103 "</qt>"
4104
4105 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, m_autoCorrect)
4106 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:200
4107 #, kde-format
4108 msgid "Autocorrect"
4109 msgstr "Samoczynne poprawianie"
4110
4111 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, m_replaceAllBtn)
4112 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:209
4113 #, kde-format
4114 msgid ""
4115 "<qt>\n"
4116 "<p>Click here to replace all occurrences of the unknown text with the text "
4117 "in the edit box above (to the left).</p>\n"
4118 "</qt>"
4119 msgstr ""
4120 "<qt>\n"
4121 "<p>Zastępuje wszystkie wystąpienia nieznanego słowa w tekście tekstem "
4122 "wybranym z listy powyżej (po lewej).</p>\n"
4123 "</qt>"
4124
4125 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, m_replaceAllBtn)
4126 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:212
4127 #, kde-format
4128 msgid "R&eplace All"
4129 msgstr "Zastąp wszystki&e"
4130
4131 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, m_skipAllBtn)
4132 #: spellcheck/spellcheckbar.ui:225
4133 #, kde-format
4134 msgid "I&gnore All"
4135 msgstr "Po&miń wszystkie"
4136
4137 #: spellcheck/spellcheckdialog.cpp:51
4138 #, kde-format
4139 msgid "Spelling (from Cursor)..."
4140 msgstr "Sprawdź pisownię teraz (od kursora)..."
4141
4142 #: spellcheck/spellcheckdialog.cpp:54
4143 #, kde-format
4144 msgid "Check the document's spelling from the cursor and forward"
4145 msgstr "Sprawdza pisownię w dokumencie od kursora w przód"
4146
4147 #: spellcheck/spellingmenu.cpp:76
4148 #, kde-format
4149 msgid "Ignore Word"
4150 msgstr "Pomiń słowo"
4151
4152 #: spellcheck/spellingmenu.cpp:79
4153 #, kde-format
4154 msgid "Add to Dictionary"
4155 msgstr "Dodaj do słownika"
4156
4157 #: spellcheck/spellingmenu.cpp:169
4158 #, kde-format
4159 msgid "Spelling '%1'"
4160 msgstr "Pisownia '%1'"
4161
4162 #: swapfile/kateswapdiffcreator.cpp:87
4163 #, kde-format
4164 msgid ""
4165 "The diff command could not be found. Please make sure that diff(1) is "
4166 "installed and in your PATH."
4167 msgstr ""
4168 "Nie udało się znaleźć polecenia diff. Upewnij się, że program diff(1) jest "
4169 "wgrany i że znajduje się w ścieżce określonej zmienną PATH."
4170
4171 #: swapfile/kateswapdiffcreator.cpp:97
4172 #, kde-format
4173 msgid "The diff command '%1' could not be started."
4174 msgstr "Nie można uruchomić polecenia '%1'."
4175
4176 #: swapfile/kateswapfile.cpp:629
4177 #, kde-format
4178 msgid "The file was not closed properly."
4179 msgstr "Plik nie został zamknięty poprawnie."
4180
4181 #: swapfile/kateswapfile.cpp:632
4182 #, kde-format
4183 msgid "View Changes"
4184 msgstr "Obejrzyj zmiany"
4185
4186 #: swapfile/kateswapfile.cpp:633
4187 #, kde-format
4188 msgid "Recover Data"
4189 msgstr "Odzyskaj dane"
4190
4191 #: swapfile/kateswapfile.cpp:634
4192 #, kde-format
4193 msgid "Discard"
4194 msgstr "Porzuć"
4195
4196 #: syntax/katecolortreewidget.cpp:34 syntax/katecolortreewidget.cpp:61
4197 #, kde-format
4198 msgid "Use default color from the color theme"
4199 msgstr "Użyj domyślnych kolorów z zestawu kolorów"
4200
4201 #: syntax/katehighlightmenu.cpp:39
4202 #, kde-format
4203 msgid "None"
4204 msgstr "Brak"
4205
4206 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:130
4207 #, kde-format
4208 msgctxt "@title:column Meaning of text in editor"
4209 msgid "Context"
4210 msgstr "Przypadek"
4211
4212 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:131
4213 #, kde-format
4214 msgctxt "@title:column Text style"
4215 msgid "Normal"
4216 msgstr "Litery niezaznaczone"
4217
4218 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:131
4219 #, kde-format
4220 msgctxt "@title:column Text style"
4221 msgid "Selected"
4222 msgstr "Litery zaznaczone"
4223
4224 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:131
4225 #, kde-format
4226 msgctxt "@title:column Text style"
4227 msgid "Background"
4228 msgstr "Tło niezaznaczone"
4229
4230 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:132
4231 #, kde-format
4232 msgctxt "@title:column Text style"
4233 msgid "Background Selected"
4234 msgstr "Tło zaznaczone"
4235
4236 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:134
4237 #, kde-format
4238 msgid "Use Default Style"
4239 msgstr "Użyj wyglądu domyślnego"
4240
4241 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:231
4242 #, kde-format
4243 msgid "&Bold"
4244 msgstr "Pogru&bienie"
4245
4246 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:236
4247 #, kde-format
4248 msgid "&Italic"
4249 msgstr "&Kursywa"
4250
4251 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:241
4252 #, kde-format
4253 msgid "&Underline"
4254 msgstr "&Podkreślenie"
4255
4256 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:246
4257 #, kde-format
4258 msgid "S&trikeout"
4259 msgstr "P&rzekreślenie"
4260
4261 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:253
4262 #, kde-format
4263 msgid "Normal &Color..."
4264 msgstr "&Kolor liter..."
4265
4266 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:256
4267 #, kde-format
4268 msgid "&Selected Color..."
4269 msgstr "Kolor liter po zaznac&zeniu..."
4270
4271 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:259
4272 #, kde-format
4273 msgid "&Background Color..."
4274 msgstr "&Kolor tła..."
4275
4276 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:262
4277 #, kde-format
4278 msgid "S&elected Background Color..."
4279 msgstr "Kolor tła po zaznacz&eniu..."
4280
4281 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:268
4282 #, kde-format
4283 msgid "Unset Normal Color"
4284 msgstr "Przywróć kolor liter"
4285
4286 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:271
4287 #, kde-format
4288 msgid "Unset Selected Color"
4289 msgstr "Przywróć kolor liter po zaznaczeniu"
4290
4291 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:277
4292 #, kde-format
4293 msgid "Unset Background Color"
4294 msgstr "Przywróć kolor tła"
4295
4296 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:282
4297 #, kde-format
4298 msgid "Unset Selected Background Color"
4299 msgstr "Przywróć kolor tła po zaznaczeniu"
4300
4301 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:288
4302 #, kde-format
4303 msgid "Use &Default Style"
4304 msgstr "Użyj wyglądu &domyślnego"
4305
4306 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:401
4307 #, kde-format
4308 msgctxt "No text or background color set"
4309 msgid "None set"
4310 msgstr "Nieustawiony"
4311
4312 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:635
4313 #, kde-format
4314 msgid ""
4315 "\"Use Default Style\" will be automatically unset when you change any style "
4316 "properties."
4317 msgstr ""
4318 "\"Użyj wyglądu domyślnego\" będzie samoczynnie odznaczone kiedy zmienisz "
4319 "jakąkolwiek właściwość wyglądu."
4320
4321 #: syntax/katestyletreewidget.cpp:636
4322 #, kde-format
4323 msgid "Kate Styles"
4324 msgstr "Wyglądy Kate"
4325
4326 #: syntax/katethemeconfig.cpp:47
4327 #, kde-format
4328 msgctxt "@item:intable Text context"
4329 msgid "Normal"
4330 msgstr "Tekst zwykły"
4331
4332 #: syntax/katethemeconfig.cpp:49
4333 #, kde-format
4334 msgctxt "@item:intable Text context"
4335 msgid "Keyword"
4336 msgstr "Słowo kluczowe"
4337
4338 #: syntax/katethemeconfig.cpp:51
4339 #, kde-format
4340 msgctxt "@item:intable Text context"
4341 msgid "Function"
4342 msgstr "Funkcja"
4343
4344 #: syntax/katethemeconfig.cpp:53
4345 #, kde-format
4346 msgctxt "@item:intable Text context"
4347 msgid "Variable"
4348 msgstr "Zmienna"
4349
4350 #: syntax/katethemeconfig.cpp:55
4351 #, kde-format
4352 msgctxt "@item:intable Text context"
4353 msgid "Control Flow"
4354 msgstr "Znak sterujący"
4355
4356 #: syntax/katethemeconfig.cpp:57
4357 #, kde-format
4358 msgctxt "@item:intable Text context"
4359 msgid "Operator"
4360 msgstr "Operator"
4361
4362 #: syntax/katethemeconfig.cpp:59
4363 #, kde-format
4364 msgctxt "@item:intable Text context"
4365 msgid "Built-in"
4366 msgstr "Funkcja wbudowana"
4367
4368 #: syntax/katethemeconfig.cpp:61
4369 #, kde-format
4370 msgctxt "@item:intable Text context"
4371 msgid "Extension"
4372 msgstr "Rozszerzenie"
4373
4374 #: syntax/katethemeconfig.cpp:63
4375 #, kde-format
4376 msgctxt "@item:intable Text context"
4377 msgid "Preprocessor"
4378 msgstr "Tekst preprocesora"
4379
4380 #: syntax/katethemeconfig.cpp:65
4381 #, kde-format
4382 msgctxt "@item:intable Text context"
4383 msgid "Attribute"
4384 msgstr "Atrybut"
4385
4386 #: syntax/katethemeconfig.cpp:68
4387 #, kde-format
4388 msgctxt "@item:intable Text context"
4389 msgid "Character"
4390 msgstr "Znak"
4391
4392 #: syntax/katethemeconfig.cpp:70
4393 #, kde-format
4394 msgctxt "@item:intable Text context"
4395 msgid "Special Character"
4396 msgstr "Szczególny znak"
4397
4398 #: syntax/katethemeconfig.cpp:72
4399 #, kde-format
4400 msgctxt "@item:intable Text context"
4401 msgid "String"
4402 msgstr "Ciąg znaków"
4403
4404 #: syntax/katethemeconfig.cpp:74
4405 #, kde-format
4406 msgctxt "@item:intable Text context"
4407 msgid "Verbatim String"
4408 msgstr "Dosłowny ciąg znaków"
4409
4410 #: syntax/katethemeconfig.cpp:76
4411 #, kde-format
4412 msgctxt "@item:intable Text context"
4413 msgid "Special String"
4414 msgstr "Szczególny ciąg znaków"
4415
4416 #: syntax/katethemeconfig.cpp:78
4417 #, kde-format
4418 msgctxt "@item:intable Text context"
4419 msgid "Imports, Modules, Includes"
4420 msgstr "Pliki importowane, modułów, dołączane"
4421
4422 #: syntax/katethemeconfig.cpp:81
4423 #, kde-format
4424 msgctxt "@item:intable Text context"
4425 msgid "Data Type"
4426 msgstr "Rodzaj danych"
4427
4428 #: syntax/katethemeconfig.cpp:83
4429 #, kde-format
4430 msgctxt "@item:intable Text context"
4431 msgid "Decimal/Value"
4432 msgstr "Liczba dziesiętna"
4433
4434 #: syntax/katethemeconfig.cpp:85
4435 #, kde-format
4436 msgctxt "@item:intable Text context"
4437 msgid "Base-N Integer"
4438 msgstr "Liczba dziesiętna o podstawie N"
4439
4440 #: syntax/katethemeconfig.cpp:87
4441 #, kde-format
4442 msgctxt "@item:intable Text context"
4443 msgid "Floating Point"
4444 msgstr "Liczba rzeczywista"
4445
4446 #: syntax/katethemeconfig.cpp:89
4447 #, kde-format
4448 msgctxt "@item:intable Text context"
4449 msgid "Constant"
4450 msgstr "Stała"
4451
4452 #: syntax/katethemeconfig.cpp:92
4453 #, kde-format
4454 msgctxt "@item:intable Text context"
4455 msgid "Comment"
4456 msgstr "Uwaga"
4457
4458 #: syntax/katethemeconfig.cpp:94
4459 #, kde-format
4460 msgctxt "@item:intable Text context"
4461 msgid "Documentation"
4462 msgstr "Dokumentacja"
4463
4464 #: syntax/katethemeconfig.cpp:96
4465 #, kde-format
4466 msgctxt "@item:intable Text context"
4467 msgid "Annotation"
4468 msgstr "Przypis"
4469
4470 #: syntax/katethemeconfig.cpp:98
4471 #, kde-format
4472 msgctxt "@item:intable Text context"
4473 msgid "Comment Variable"
4474 msgstr "Zmienna uwagi"
4475
4476 #: syntax/katethemeconfig.cpp:101
4477 #, kde-format
4478 msgctxt "@item:intable Text context"
4479 msgid "Region Marker"
4480 msgstr "Znacznik regionu"
4481
4482 #: syntax/katethemeconfig.cpp:103
4483 #, kde-format
4484 msgctxt "@item:intable Text context"
4485 msgid "Information"
4486 msgstr "Informacja"
4487
4488 #: syntax/katethemeconfig.cpp:105
4489 #, kde-format
4490 msgctxt "@item:intable Text context"
4491 msgid "Warning"
4492 msgstr "Ostrzeżenie"
4493
4494 #: syntax/katethemeconfig.cpp:107
4495 #, kde-format
4496 msgctxt "@item:intable Text context"
4497 msgid "Alert"
4498 msgstr "Alarm"
4499
4500 #: syntax/katethemeconfig.cpp:110
4501 #, kde-format
4502 msgctxt "@item:intable Text context"
4503 msgid "Others"
4504 msgstr "Inne"
4505
4506 #: syntax/katethemeconfig.cpp:113
4507 #, kde-format
4508 msgctxt "@item:intable Text context"
4509 msgid "Error"
4510 msgstr "Błąd"
4511
4512 #: syntax/katethemeconfig.cpp:162
4513 #, kde-format
4514 msgid "Use Default Colors"
4515 msgstr "Użyj domyślnych kolorów"
4516
4517 #: syntax/katethemeconfig.cpp:182
4518 #, kde-format
4519 msgid "Editor Background Colors"
4520 msgstr "Kolory tła edytora"
4521
4522 #: syntax/katethemeconfig.cpp:184
4523 #, kde-format
4524 msgid "Text Area"
4525 msgstr "Obszar tekstu"
4526
4527 #: syntax/katethemeconfig.cpp:186
4528 #, kde-format
4529 msgid "<p>Sets the background color of the editing area.</p>"
4530 msgstr "<p>Ustaw kolor tła w oknie edycji.</p>"
4531
4532 #: syntax/katethemeconfig.cpp:191
4533 #, kde-format
4534 msgid "Selected Text"
4535 msgstr "Zaznaczony tekst"
4536
4537 #: syntax/katethemeconfig.cpp:194
4538 #, kde-format
4539 msgid ""
4540 "<p>Sets the background color of the selection.</p><p>To set the text color "
4541 "for selected text, use the &quot;<b>Configure Highlighting</b>&quot; dialog."
4542 "</p>"
4543 msgstr ""
4544 "<p>Ustawia kolor tła zaznaczenia.</p> <p>Aby ustawić kolor tekstu dla "
4545 "zaznaczonego tekstu,użyj okna &quot;<b>Ustawienia podświetlania</b>&quot;.</"
4546 "p>"
4547
4548 #: syntax/katethemeconfig.cpp:200
4549 #, kde-format
4550 msgid "Current Line"
4551 msgstr "Bieżący wiersz"
4552
4553 #: syntax/katethemeconfig.cpp:202
4554 #, kde-format
4555 msgid ""
4556 "<p>Sets the background color of the currently active line, which means the "
4557 "line where your cursor is positioned.</p>"
4558 msgstr ""
4559 "<p>Ustawia kolor tła dla aktywnego wiersza, czyli wiersza, gdzie znajduje "
4560 "się kursor.</p>"
4561
4562 #: syntax/katethemeconfig.cpp:207
4563 #, kde-format
4564 msgid "Search Highlight"
4565 msgstr "Podświetlenie znalezionych"
4566
4567 #: syntax/katethemeconfig.cpp:209
4568 #, kde-format
4569 msgid "<p>Sets the background color of search results.</p>"
4570 msgstr "<p>Ustawia kolor tła dla wyników wyszukiwania.</p>"
4571
4572 #: syntax/katethemeconfig.cpp:214
4573 #, kde-format
4574 msgid "Replace Highlight"
4575 msgstr "Podświetlenie zamienionych"
4576
4577 #: syntax/katethemeconfig.cpp:216
4578 #, kde-format
4579 msgid "<p>Sets the background color of replaced text.</p>"
4580 msgstr "<p>Ustawia kolor tła dla zamienionego tekstu.</p>"
4581
4582 #: syntax/katethemeconfig.cpp:223
4583 #, kde-format
4584 msgid "Icon Border"
4585 msgstr "Ikony w obrzeżu"
4586
4587 #: syntax/katethemeconfig.cpp:226
4588 #, kde-format
4589 msgid "Background Area"
4590 msgstr "Obszar tła"
4591
4592 #: syntax/katethemeconfig.cpp:228
4593 #, kde-format
4594 msgid "<p>Sets the background color of the icon border.</p>"
4595 msgstr "<p>Ustawia kolor tła obramowania ikony.</p>"
4596
4597 #: syntax/katethemeconfig.cpp:233 view/screenshotdialog.cpp:226
4598 #, kde-format
4599 msgid "Line Numbers"
4600 msgstr "Numery wierszy"
4601
4602 #: syntax/katethemeconfig.cpp:235
4603 #, kde-format
4604 msgid "<p>This color will be used to draw the line numbers (if enabled).</p>"
4605 msgstr ""
4606 "<p>Ten kolor będzie używany do rysowania numerów wierszy (jeśli są włączone)."
4607 "</p>"
4608
4609 #: syntax/katethemeconfig.cpp:240
4610 #, kde-format
4611 msgid "Current Line Number"
4612 msgstr "Numer bieżącego wiersza"
4613
4614 #: syntax/katethemeconfig.cpp:242
4615 #, kde-format
4616 msgid ""
4617 "<p>This color will be used to draw the number of the current line (if "
4618 "enabled).</p>"
4619 msgstr ""
4620 "<p>Ten kolor (jeśli włączony) będzie używany do rysowania numeru bieżącego "
4621 "wiersza.</p>"
4622
4623 #: syntax/katethemeconfig.cpp:247
4624 #, kde-format
4625 msgid "Separator"
4626 msgstr "Separator"
4627
4628 #: syntax/katethemeconfig.cpp:249
4629 #, kde-format
4630 msgid ""
4631 "<p>This color will be used to draw the line between line numbers and the "
4632 "icon borders, if both are enabled.</p>"
4633 msgstr ""
4634 "<p>Ten kolor będzie używany do rysowania linii pomiędzy numerami wierszy i "
4635 "obramowaniami ikon, jeśli oba zostały włączone.</p>"
4636
4637 #: syntax/katethemeconfig.cpp:254
4638 #, kde-format
4639 msgid "Word Wrap Marker"
4640 msgstr "Znaczniki zawijania wierszy"
4641
4642 #: syntax/katethemeconfig.cpp:257
4643 #, kde-format
4644 msgid ""
4645 "<p>Sets the color of Word Wrap-related markers:</p><dl><dt>Static Word Wrap</"
4646 "dt><dd>A vertical line which shows the column where text is going to be "
4647 "wrapped</dd><dt>Dynamic Word Wrap</dt><dd>An arrow shown to the left of "
4648 "visually-wrapped lines</dd></dl>"
4649 msgstr ""
4650 "<p>Ustawia kolor znaczników związanych z zawijaniem wierszy:</p> "
4651 "<dl><dt>Statyczne zawijanie wierszy</dt><dd>Pionowa linia pokazuje gdzie "
4652 "wierszy zostanie zawinięty</dd><dt>Dynamiczne zawijanie wierszy</"
4653 "dt><dd>Strzałka pokazuje w lewo wizualnie zawinięte wiersze</dd></dl>"
4654
4655 #: syntax/katethemeconfig.cpp:264
4656 #, kde-format
4657 msgid "Code Folding"
4658 msgstr "Zwijanie kodu"
4659
4660 #: syntax/katethemeconfig.cpp:266
4661 #, kde-format
4662 msgid "<p>Sets the color of the code folding bar.</p>"
4663 msgstr "<p>Ustawia kolor paska zwijania kodu.</p>"
4664
4665 #: syntax/katethemeconfig.cpp:271
4666 #, kde-format
4667 msgid "Modified Lines"
4668 msgstr "Zmienione wiersze"
4669
4670 #: syntax/katethemeconfig.cpp:273
4671 #, kde-format
4672 msgid ""
4673 "<p>Sets the color of the line modification marker for modified lines.</p>"
4674 msgstr "<p>Ustawia kolor znacznika zmiany wiersza dla zmienionych wierszy.</p>"
4675
4676 #: syntax/katethemeconfig.cpp:278
4677 #, kde-format
4678 msgid "Saved Lines"
4679 msgstr "Zapisane wiersze"
4680
4681 #: syntax/katethemeconfig.cpp:280
4682 #, kde-format
4683 msgid "<p>Sets the color of the line modification marker for saved lines.</p>"
4684 msgstr "<p>Ustawia kolor znacznika zmiany wiersza dla zapisanych wierszy.</p>"
4685
4686 #: syntax/katethemeconfig.cpp:287
4687 #, kde-format
4688 msgid "Text Decorations"
4689 msgstr "Ozdabianie tekstu"
4690
4691 #: syntax/katethemeconfig.cpp:290
4692 #, kde-format
4693 msgid "Spelling Mistake Line"
4694 msgstr "Wiersz z błędem w pisowni"
4695
4696 #: syntax/katethemeconfig.cpp:292
4697 #, kde-format
4698 msgid ""
4699 "<p>Sets the color of the line that is used to indicate spelling mistakes.</p>"
4700 msgstr "<p>Ustawia kolor linii, aby wskazać błąd w pisowni.</p>"
4701
4702 #: syntax/katethemeconfig.cpp:297
4703 #, kde-format
4704 msgid "Tab and Space Markers"
4705 msgstr "Znaczniki tabulacji i odstępów"
4706
4707 #: syntax/katethemeconfig.cpp:299
4708 #, kde-format
4709 msgid "<p>Sets the color of the tabulator marks.</p>"
4710 msgstr "<p>Ustawia kolor znaczników tabulacji.</p>"
4711
4712 #: syntax/katethemeconfig.cpp:304
4713 #, kde-format
4714 msgid "Indentation Line"
4715 msgstr "Linia wcięcia"
4716
4717 #: syntax/katethemeconfig.cpp:306
4718 #, kde-format
4719 msgid "<p>Sets the color of the vertical indentation lines.</p>"
4720 msgstr "<p>Ustawia kolor pionowych linii wcięcia.</p>"
4721
4722 #: syntax/katethemeconfig.cpp:311
4723 #, kde-format
4724 msgid "Bracket Highlight"
4725 msgstr "Podświetlenie nawiasów"
4726
4727 #: syntax/katethemeconfig.cpp:314
4728 #, kde-format
4729 msgid ""
4730 "<p>Sets the bracket matching color. This means, if you place the cursor e.g. "
4731 "at a <b>(</b>, the matching <b>)</b> will be highlighted with this color.</p>"
4732 msgstr ""
4733 "<p>Ustawia kolor przeciwległych nawiasów. Oznacza to, że jeśli umieścisz "
4734 "kursor np. na <b>(</b>, przeciwległy <b>)</b> zostanie podświetlone tym "
4735 "kolorem.</p>"
4736
4737 #: syntax/katethemeconfig.cpp:322
4738 #, kde-format
4739 msgid "Marker Colors"
4740 msgstr "Kolory znaczników"
4741
4742 #: syntax/katethemeconfig.cpp:324 view/kateviewhelpers.cpp:1478
4743 #, kde-format
4744 msgid "Bookmark"
4745 msgstr "Zakładka"
4746
4747 #: syntax/katethemeconfig.cpp:325
4748 #, kde-format
4749 msgid "Active Breakpoint"
4750 msgstr "Pułapka włączona"
4751
4752 #: syntax/katethemeconfig.cpp:326
4753 #, kde-format
4754 msgid "Reached Breakpoint"
4755 msgstr "Pułapka osiągnięta"
4756
4757 #: syntax/katethemeconfig.cpp:327
4758 #, kde-format
4759 msgid "Disabled Breakpoint"
4760 msgstr "Pułapka wyłączona"
4761
4762 #: syntax/katethemeconfig.cpp:328
4763 #, kde-format
4764 msgid "Execution"
4765 msgstr "Wykonywanie"
4766
4767 #: syntax/katethemeconfig.cpp:329
4768 #, kde-format
4769 msgid "Warning"
4770 msgstr "Ostrzeżenie"
4771
4772 #: syntax/katethemeconfig.cpp:330
4773 #, kde-format
4774 msgid "Error"
4775 msgstr "Błąd"
4776
4777 #: syntax/katethemeconfig.cpp:332
4778 #, kde-format
4779 msgid ""
4780 "<p>Sets the background color of mark type.</p><p><b>Note</b>: The marker "
4781 "color is displayed lightly because of transparency.</p>"
4782 msgstr ""
4783 "<p>Ustawia kolor tła typu znacznika.</p> <p><b>Uwaga</b>: Kolor zaznaczenia "
4784 "jest jaśniejszy z powodu przezroczystości.</p>"
4785
4786 #: syntax/katethemeconfig.cpp:344
4787 #, kde-format
4788 msgid "Text Templates & Snippets"
4789 msgstr "Szablony i wstawki tekstowe"
4790
4791 #: syntax/katethemeconfig.cpp:349
4792 #, kde-format
4793 msgid "Background"
4794 msgstr "Tło"
4795
4796 #: syntax/katethemeconfig.cpp:355
4797 #, kde-format
4798 msgid "Editable Placeholder"
4799 msgstr "Edytowalne pole zastępcze"
4800
4801 #: syntax/katethemeconfig.cpp:361
4802 #, kde-format
4803 msgid "Focused Editable Placeholder"
4804 msgstr "Edytowane pole zastępcze"
4805
4806 #: syntax/katethemeconfig.cpp:367
4807 #, kde-format
4808 msgid "Not Editable Placeholder"
4809 msgstr "Nieedytowalne pole zastępcze"
4810
4811 #: syntax/katethemeconfig.cpp:501
4812 #, kde-format
4813 msgid ""
4814 "<p>This list displays the default styles for the current color theme and "
4815 "offers the means to edit them. The style name reflects the current style "
4816 "settings.</p><p>To edit the colors, click the colored squares, or select the "
4817 "color to edit from the popup menu.</p><p>You can unset the Background and "
4818 "Selected Background colors from the popup menu when appropriate.</p>"
4819 msgstr ""
4820 "<p>Ta lista wyświetla domyślne style w bieżącym zestawie kolorów i daje "
4821 "narzędzia do ich zmiany. Nazwa zestawu odzwierciedla bieżące ustawienia "
4822 "zestawu.</p><p>Aby zmienić kolory, kliknij barwne kwadraty lub wybierz kolor "
4823 "do zmiany z menu podręcznego.</p><p>Możesz odznaczyć kolory tła i "
4824 "zaznaczonego tła z menu podręcznego, gdy jest to konieczne.</p>"
4825
4826 #: syntax/katethemeconfig.cpp:568
4827 #, kde-format
4828 msgctxt "@item:intable"
4829 msgid "Normal Text & Source Code"
4830 msgstr "Tekst zwykły i kod źródłowy"
4831
4832 #: syntax/katethemeconfig.cpp:575
4833 #, kde-format
4834 msgctxt "@item:intable"
4835 msgid "Numbers, Types & Constants"
4836 msgstr "Liczby, rodzaje i stałe"
4837
4838 #: syntax/katethemeconfig.cpp:582
4839 #, kde-format
4840 msgctxt "@item:intable"
4841 msgid "Strings & Characters"
4842 msgstr "Ciągi znaków i znaki"
4843
4844 #: syntax/katethemeconfig.cpp:589
4845 #, kde-format
4846 msgctxt "@item:intable"
4847 msgid "Comments & Documentation"
4848 msgstr "Uwagi i dokumentacja"
4849
4850 #: syntax/katethemeconfig.cpp:596
4851 #, kde-format
4852 msgctxt "@item:intable"
4853 msgid "Miscellaneous"
4854 msgstr "Różne"
4855
4856 #: syntax/katethemeconfig.cpp:704
4857 #, kde-format
4858 msgid "H&ighlight:"
4859 msgstr "Podśw&ietlanie:"
4860
4861 #: syntax/katethemeconfig.cpp:746
4862 #, kde-format
4863 msgid ""
4864 "<p>This list displays the contexts of the current syntax highlight mode and "
4865 "offers the means to edit them. The context name reflects the current style "
4866 "settings.</p><p>To edit using the keyboard, press <strong>&lt;SPACE&gt;</"
4867 "strong> and choose a property from the popup menu.</p><p>To edit the colors, "
4868 "click the colored squares, or select the color to edit from the popup menu.</"
4869 "p><p>You can unset the Background and Selected Background colors from the "
4870 "context menu when appropriate.</p>"
4871 msgstr ""
4872 "<p>Lista wyświetla zawartość bieżącej składni trybu podświetlania i "
4873 "umożliwia jej edycję. Nazwa kontekstowa odzwierciedla bieżące ustawienia "
4874 "stylu.</p><p>Aby edytować używając klawiatury, naciśnij <strong>&lt;"
4875 "SPACJA&gt;</strong> i wybierz właściwość z menu kontekstowego.</p><p>Aby "
4876 "edytować kolory, kliknij kolorowe kwadraty lub wybierz kolor do edycji z "
4877 "menu kontekstowego.</p><p>Możesz odznaczyć kolory tła i zaznaczonego tła z "
4878 "menu kontekstowego kiedy to konieczne.</p>"
4879
4880 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1024
4881 #, kde-format
4882 msgid "Default Theme"
4883 msgstr "Wygląd domyślny"
4884
4885 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1025
4886 #, kde-format
4887 msgid "Theme Editor"
4888 msgstr "Edytor wyglądu"
4889
4890 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1039
4891 #, kde-format
4892 msgid "Select theme:"
4893 msgstr "Wybierz wygląd:"
4894
4895 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1108
4896 #, kde-format
4897 msgid "&Theme:"
4898 msgstr "Zes&taw:"
4899
4900 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1117
4901 #, kde-format
4902 msgid "&Copy..."
4903 msgstr "S&kopiuj..."
4904
4905 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1125
4906 #, kde-format
4907 msgid "Export..."
4908 msgstr "Wyeksportuj..."
4909
4910 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1129
4911 #, kde-format
4912 msgid "Import..."
4913 msgstr "Zaimportuj..."
4914
4915 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1136
4916 #, kde-format
4917 msgid "Bundled read-only theme. To modify the theme, please copy it."
4918 msgstr ""
4919 "Ten zestaw jest tylko-do-odczytu. Aby wprowadzić w nim zmiany, skopiuj go."
4920
4921 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1147
4922 #, kde-format
4923 msgid "Colors"
4924 msgstr "Kolory"
4925
4926 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1151
4927 #, kde-format
4928 msgid "Default Text Styles"
4929 msgstr "Domyślny wygląd tekstu"
4930
4931 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1155
4932 #, kde-format
4933 msgid "Highlighting Text Styles"
4934 msgstr "Wygląd podświetlonego tekstu"
4935
4936 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1167
4937 #, kde-format
4938 msgid "Exporting color theme: %1"
4939 msgstr "Eksportowanie zestawu kolorów: %1"
4940
4941 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1169 syntax/katethemeconfig.cpp:1190
4942 #, kde-format
4943 msgid "Color theme"
4944 msgstr "Zestaw kolorów"
4945
4946 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1190
4947 #, kde-format
4948 msgid "Importing Color Theme"
4949 msgstr "Importowanie zestawu kolorów"
4950
4951 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1204
4952 #, kde-format
4953 msgid ""
4954 "Importing will overwrite the existing theme file \"%1\". This can not be "
4955 "undone."
4956 msgstr ""
4957 "Importowanie usunie obecny plik zestawu \"%1\". Nie będzie można tego cofnąć."
4958
4959 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1206
4960 #, kde-format
4961 msgid "Import Nevertheless"
4962 msgstr "Zaimportuj mimo to"
4963
4964 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1288
4965 #, kde-format
4966 msgid "Follow System Color Scheme"
4967 msgstr "Użyj wyglądu zgodnego z systemem"
4968
4969 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1354
4970 #, kde-format
4971 msgid "Do you really want to delete the theme \"%1\"? This can not be undone."
4972 msgstr "Czy na pewno usunąć zestaw \"%1\"? Nie będzie można tego cofnąć."
4973
4974 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1356
4975 #, kde-format
4976 msgid "Delete Nevertheless"
4977 msgstr "Usuń mimo to"
4978
4979 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1398
4980 #, kde-format
4981 msgid "Copy theme"
4982 msgstr "Skopuj zestaw"
4983
4984 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1399
4985 #, kde-format
4986 msgid "Name for copy of color theme \"%1\":"
4987 msgstr "Nazwa dla kopii zestawu kolorów \"%1\":"
4988
4989 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1411
4990 #, kde-format
4991 msgid ""
4992 "<p>The theme \"%1\" already exists.</p><p>Please choose a different theme "
4993 "name.</p>"
4994 msgstr "<p>Zestaw %1 już istnieje.</p><p>Nadaj zestawowi inną nazwę.</p>"
4995
4996 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1412
4997 #, kde-format
4998 msgid "Copy Theme"
4999 msgstr "Skopiuj zestaw"
5000
5001 #: syntax/katethemeconfig.cpp:1465 syntax/katethemeconfig.cpp:1470
5002 #, kde-format
5003 msgid "Color Themes"
5004 msgstr "Zestawy kolorów"
5005
5006 #: utils/kateautoindent.cpp:89
5007 #, kde-format
5008 msgctxt "Autoindent mode"
5009 msgid "None"
5010 msgstr "Brak"
5011
5012 #: utils/kateautoindent.cpp:93
5013 #, kde-format
5014 msgctxt "Autoindent mode"
5015 msgid "Normal"
5016 msgstr "Zwykły"
5017
5018 #: utils/katebookmarks.cpp:49
5019 #, kde-format
5020 msgid "Set &Bookmark"
5021 msgstr "Dodaj &zakładkę"
5022
5023 #: utils/katebookmarks.cpp:53
5024 #, kde-format
5025 msgid "If a line has no bookmark then add one, otherwise remove it."
5026 msgstr ""
5027 "Jeśli wiersz nie posiada zakładki, dodaj jedną, w przeciwnym przypadku usuń "
5028 "ją."
5029
5030 #: utils/katebookmarks.cpp:56
5031 #, kde-format
5032 msgid "Clear &All Bookmarks"
5033 msgstr "Usuń wszystkie z&akładki"
5034
5035 #: utils/katebookmarks.cpp:59
5036 #, kde-format
5037 msgid "Remove all bookmarks of the current document."
5038 msgstr "Usuń wszystkie zakładki bieżącego dokumentu."
5039
5040 #: utils/katebookmarks.cpp:62 utils/katebookmarks.cpp:220
5041 #, kde-format
5042 msgid "Next Bookmark"
5043 msgstr "Następna zakładka"
5044
5045 #: utils/katebookmarks.cpp:66
5046 #, kde-format
5047 msgid "Go to the next bookmark."
5048 msgstr "Przejdź do następnej zakładki."
5049
5050 #: utils/katebookmarks.cpp:69 utils/katebookmarks.cpp:221
5051 #, kde-format
5052 msgid "Previous Bookmark"
5053 msgstr "Poprzednia zakładka"
5054
5055 #: utils/katebookmarks.cpp:73
5056 #, kde-format
5057 msgid "Go to the previous bookmark."
5058 msgstr "Przejdź do poprzedniej zakładki."
5059
5060 #: utils/katebookmarks.cpp:76
5061 #, kde-format
5062 msgid "&Bookmarks"
5063 msgstr "&Zakładki"
5064
5065 #: utils/katebookmarks.cpp:192
5066 #, kde-format
5067 msgid "&Next: %1 - \"%2\""
5068 msgstr "&Następna: %1 - \"%2\""
5069
5070 #: utils/katebookmarks.cpp:198
5071 #, kde-format
5072