Contents of /trunk/l10n-kf6/pl/messages/drkonqi/drkonqi5.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660427 - (show annotations) (download)
Mon Sep 18 02:14:55 2023 UTC (2 months, 1 week ago) by scripty
File size: 105868 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 #
4 # Łukasz Wojniłowicz <[email protected]>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
5 # Grzesiek11 <[email protected]>, 2021.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: \n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2023-09-06 01:55+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2023-09-17 13:11+0200\n"
12 "Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <[email protected]>\n"
13 "Language-Team: Polish <[email protected]>\n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Lokalize 23.04.3\n"
21
22 #, kde-format
23 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
24 msgid "Your names"
25 msgstr "Łukasz Wojniłowicz"
26
27 #, kde-format
28 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
29 msgid "Your emails"
30 msgstr "[email protected]"
31
32 #: backtracewidget.cpp:57
33 #, kde-format
34 msgctxt "@action:button"
35 msgid "&Reload"
36 msgstr "Wczytaj &ponownie"
37
38 #: backtracewidget.cpp:60
39 #, kde-format
40 msgctxt "@info:tooltip"
41 msgid ""
42 "Use this button to reload the crash information (backtrace). This is useful "
43 "when you have installed the proper debug symbol packages and you want to "
44 "obtain a better backtrace."
45 msgstr ""
46 "Użyj tego przycisku, aby ponownie wczytać dane o usterce (ślad wykonywania). "
47 "Jest to przydatne, gdy nie masz wgranych odpowiednich pakietów do "
48 "diagnostyki i chcesz uzyskać lepszy ślad."
49
50 #: backtracewidget.cpp:67
51 #, kde-format
52 msgctxt "@action:button"
53 msgid "&Install Debug Symbols"
54 msgstr "Wgraj symbole d&iagnostyczne"
55
56 #: backtracewidget.cpp:70 qml/DeveloperPage.qml:55
57 #, kde-format
58 msgctxt "@info:tooltip"
59 msgid "Use this button to install the missing debug symbols packages."
60 msgstr ""
61 "Użyj tego przycisku, aby wgrać brakujące pakiety symboli diagnostycznych."
62
63 #: backtracewidget.cpp:77
64 #, kde-format
65 msgctxt "@info:tooltip"
66 msgid ""
67 "Symbol installation is unavailable because the application was updated or "
68 "uninstalled after it had been started."
69 msgstr ""
70 "Wgranie symboli jest niedostępne ponieważ aplikacja została uaktualniona lub "
71 "usunięta po jej uruchomieniu."
72
73 #: backtracewidget.cpp:85 qml/DeveloperPage.qml:75
74 #, kde-format
75 msgctxt "@info:tooltip"
76 msgid ""
77 "Use this button to copy the crash information (backtrace) to the clipboard."
78 msgstr ""
79 "Użyj tego przycisku, aby skopiować dane o usterce (ślad wykonywania) do "
80 "schowka."
81
82 #: backtracewidget.cpp:94 qml/DeveloperPage.qml:83
83 #, kde-format
84 msgctxt "@info:tooltip"
85 msgid ""
86 "Use this button to save the crash information (backtrace) to a file. This is "
87 "useful if you want to take a look at it or to report the bug later."
88 msgstr ""
89 "Użyj tego przycisku, aby zapisać dane o usterce (ślad wykonywania) do pliku. "
90 "Jest to przydatne, jeśli usterką będziesz chciał się zająć później."
91
92 #: backtracewidget.cpp:115
93 #, kde-format
94 msgid ""
95 "<h2>What is a \"backtrace\" ?</h2><p>A backtrace basically describes what "
96 "was happening inside the application when it crashed, so the developers may "
97 "track down where the mess started. They may look meaningless to you, but "
98 "they might actually contain a wealth of useful information.<br />Backtraces "
99 "are commonly used during interactive and post-mortem debugging.</p>"
100 msgstr ""
101 "<h2>Czym jest \"ślad wykonywania\" ?</h2><p>Ślad wykonywania dokładnie "
102 "opisuje co działo się wewnątrz aplikacji, zanim się wysypała. Służy "
103 "programistom do ustalania miejsca występowania błędu. Dane te mogą wydać ci "
104 "się bez znaczenia, ale zawierają wiele użytecznych szczegółów.<br />Ślady "
105 "wykonywania są często używane podczas diagnostyki interaktywnej lub po "
106 "zakończeniu pracy programu.</p>"
107
108 #: backtracewidget.cpp:135
109 #, kde-format
110 msgctxt "@info:status"
111 msgid "Loading..."
112 msgstr "Wczytywanie..."
113
114 #: backtracewidget.cpp:138
115 #, kde-format
116 msgctxt "@info:status"
117 msgid "Generating backtrace... (this may take some time)"
118 msgstr "Zbieranie danych o usterce... (to może chwilę potrwać)"
119
120 #: backtracewidget.cpp:189
121 #, kde-format
122 msgctxt "@info"
123 msgid ""
124 "Another debugger is currently debugging the same application. The crash "
125 "information could not be fetched."
126 msgstr ""
127 "Inny program diagnostyczny diagnozuje teraz ten sam program. Nie można "
128 "pobrać szczegółów o usterce."
129
130 #: backtracewidget.cpp:193
131 #, kde-format
132 msgctxt "@info:status"
133 msgid "The crash information could not be fetched."
134 msgstr "Nie udało się pobrać informacji o usterce."
135
136 #: backtracewidget.cpp:196
137 #, kde-kuit-format
138 msgctxt "@info/rich"
139 msgid ""
140 "Another debugging process is attached to the crashed application. Therefore, "
141 "the DrKonqi debugger cannot fetch the backtrace. Please close the other "
142 "debugger and click <interface>Reload</interface>."
143 msgstr ""
144 "Z programem, w którym wystąpiła usterka, powiązany jest inny proces "
145 "diagnostyczny. Dlatego też program diagnostyczny DrKonqi nie może pobrać "
146 "szczegółów o usterce. Proszę zamknąć inne wystąpienie programu "
147 "diagnostycznego i nacisnąć na <interface>Wczytaj ponownie</interface>."
148
149 #: backtracewidget.cpp:241 qml/RatingItem.qml:43
150 #, kde-format
151 msgctxt "@info"
152 msgid "The generated crash information is useful"
153 msgstr "Zebrane dane o usterce są przydatne."
154
155 #: backtracewidget.cpp:244 qml/RatingItem.qml:45
156 #, kde-format
157 msgctxt "@info"
158 msgid "The generated crash information may be useful"
159 msgstr "Zebrane dane o usterce mogą być przydatne."
160
161 #: backtracewidget.cpp:247 qml/RatingItem.qml:47
162 #, kde-format
163 msgctxt "@info"
164 msgid "The generated crash information is probably not useful"
165 msgstr "Zebrane dane o usterce prawdopodobnie nie są przydatne."
166
167 #: backtracewidget.cpp:250 qml/RatingItem.qml:49
168 #, kde-format
169 msgctxt "@info"
170 msgid "The generated crash information is not useful"
171 msgstr "Zebrane dane o usterce nie są przydatne."
172
173 #: backtracewidget.cpp:255
174 #, kde-format
175 msgctxt "@info"
176 msgid ""
177 "The rating of this crash information is invalid. This is a bug in DrKonqi "
178 "itself."
179 msgstr ""
180 "Ocena informacji o usterce jest niepoprawna. Jest to błąd programu DrKonqi."
181
182 #: backtracewidget.cpp:267
183 #, kde-kuit-format
184 msgctxt "@info/rich"
185 msgid ""
186 "You can click the <interface>Install Debug Symbols</interface> button in "
187 "order to automatically install the missing debugging information packages. "
188 "If this method does not work: please read <link url='%1'>How to create "
189 "useful crash reports</link> to learn how to get a useful backtrace; install "
190 "the needed packages (<link url='%2'>list of files</link>) and click the "
191 "<interface>Reload</interface> button."
192 msgstr ""
193 "Aby samoczynnie wgrać brakujące pakiety diagnostyczne, naciśnij na przycisk "
194 "<interface>Wgraj symbole diagnostyczne</interface>. Jeśli ten sposób nie "
195 "zadziała, zapoznaj się z treścią tekstu <link url='%1'>Jak tworzyć użyteczne "
196 "zgłoszenia o usterce</link>, dzięki czemu dowiesz się, jak uzyskać przydatny "
197 "ślad wykonywania; wgraj potrzebne pakiety (<link url='%2'>lista plików</"
198 "link>) i naciśnij na przycisk <interface>Wczytaj ponownie</interface>."
199
200 #: backtracewidget.cpp:285
201 #, kde-kuit-format
202 msgctxt "@info/rich"
203 msgid ""
204 "Please read <link url='%1'>How to create useful crash reports</link> to "
205 "learn how to get a useful backtrace; install the needed packages (<link "
206 "url='%2'>list of files</link>) and click the <interface>Reload</interface> "
207 "button."
208 msgstr ""
209 "Przeczytaj <link url='%1'>przewodnik skutecznego zgłaszania błędów</link>, "
210 "aby dowiedzieć się jak uzyskać użyteczny ślad wykonywania. Następnie wgraj "
211 "potrzebne pakiety (<link url='%2'>spis pakietów</link>) i naciśnij na "
212 "przycisk <interface>Wczytaj ponownie</interface>."
213
214 #: backtracewidget.cpp:301
215 #, kde-format
216 msgctxt "@info:status"
217 msgid "The debugger has quit unexpectedly."
218 msgstr "Program diagnostyczny niespodziewanie zakończył działanie."
219
220 #: backtracewidget.cpp:303 backtracewidget.cpp:319 qml/DeveloperPage.qml:201
221 #: qml/DeveloperPage.qml:205
222 #, kde-format
223 msgctxt "@info:status"
224 msgid "The crash information could not be generated."
225 msgstr "Nie udało się zebrać szczegółów o usterce."
226
227 #: backtracewidget.cpp:307 qml/DeveloperPage.qml:202
228 #, kde-kuit-format
229 msgctxt "@info/rich"
230 msgid ""
231 "You could try to regenerate the backtrace by clicking the <interface>Reload</"
232 "interface> button."
233 msgstr ""
234 "Aby spróbować utworzyć ślad wykonywania ponownie naciśnij przycisk "
235 "<interface>Wczytaj ponownie</interface>."
236
237 #: backtracewidget.cpp:316
238 #, kde-format
239 msgctxt "@info:status"
240 msgid ""
241 "<strong>The debugger application is missing or could not be launched.</"
242 "strong>"
243 msgstr ""
244 "<strong>Brak programu do diagnozowania lub nie może on zostać uruchomiony.</"
245 "strong>"
246
247 #: backtracewidget.cpp:322
248 #, kde-kuit-format
249 msgctxt "@info/rich"
250 msgid ""
251 "<strong>You need to first install the debugger application (%1) then click "
252 "the <interface>Reload</interface> button.</strong>"
253 msgstr ""
254 "<strong>Najpierw musisz zainstalować program diagnostyczny (%1), a następnie "
255 "nacisnąć na przycisk <interface>Wczytaj ponownie</interface>.</strong>"
256
257 #: backtracewidget.cpp:378 qml/DeveloperPage.qml:103
258 #, kde-format
259 msgctxt "@title:window"
260 msgid "Error during the installation of debug symbols"
261 msgstr "Błąd podczas wgrywania symboli diagnostycznych"
262
263 #. i18nc here because that'd close the html tag but we need to append an unordered list of paths
264 #: backtracewidget.cpp:409 qml/DeveloperPage.qml:229
265 #, kde-format
266 msgid ""
267 "The packages containing debug information for the following application and "
268 "libraries are missing:"
269 msgstr ""
270 "Brakuje pakietów zawierających informacje diagnostyczne dla następujących "
271 "programów i bibliotek:"
272
273 #: backtracewidget.cpp:418
274 #, kde-format
275 msgctxt "messagebox title"
276 msgid "Missing debug information packages"
277 msgstr "Brak pakietów diagnostycznych"
278
279 #: bugzillaintegration/reportinterface.cpp:190
280 #, kde-kuit-format
281 msgctxt "@info/plain"
282 msgid ""
283 "<placeholder>In detail, tell us what you were doing when the application "
284 "crashed.</placeholder>"
285 msgstr ""
286 "<placeholder>Opowiedz nam szczegółowo o czynnościach wykonywanych, gdy w "
287 "programie nastąpiła usterka.</placeholder>"
288
289 #: coredump/gui/DetailsLoader.cpp:30
290 #, kde-format
291 msgctxt "@info"
292 msgid "Subprocess exited with error: %1"
293 msgstr "Podproces zakończył z błędem: %1"
294
295 #: coredump/gui/DetailsLoader.cpp:34
296 #, kde-format
297 msgctxt "@info"
298 msgid "Subprocess crashed. Check your installation."
299 msgstr "Wysypał się podproces. Sprawdź swoją instalację."
300
301 #: coredump/gui/main.cpp:30
302 #, kde-format
303 msgctxt "@title CLI title"
304 msgid "Crashed Processes Viewer"
305 msgstr "Przeglądarka wysypanych procesów"
306
307 #: coredump/gui/main.cpp:32
308 #, kde-format
309 msgctxt "@info program description"
310 msgid "Offers detailed view of past crashes"
311 msgstr "Daje widok szczegółowy poprzednich usterek"
312
313 #: coredump/gui/main.cpp:34
314 #, kde-format
315 msgid "(C) 2020-2022, The DrKonqi Authors"
316 msgstr "(C) 2020-2022, Autorzy DrKonqi"
317
318 #: coredump/gui/qml/DetailsPage.qml:19
319 msgctxt "@title"
320 msgid "Details"
321 msgstr "Szczegóły"
322
323 #: coredump/gui/qml/DetailsPage.qml:28
324 msgctxt "@action"
325 msgid "Copy to Clipboard"
326 msgstr "Skopiuj do schowka"
327
328 #: coredump/gui/qml/DetailsPage.qml:37
329 msgctxt "@action"
330 msgid "Run Interactive Debugger"
331 msgstr "Rozpocznij diagnostykę interaktywną"
332
333 #: coredump/gui/qml/ListPage.qml:13
334 msgctxt "@title"
335 msgid "Crashes"
336 msgstr "Usterki"
337
338 #: coredump/gui/qml/ListPage.qml:47
339 msgctxt "@info place holder for empty listview"
340 msgid "Loading crash reports"
341 msgstr "Wczytywanie zgłoszeń o usterkach"
342
343 #: coredump/gui/qml/ListPage.qml:55
344 msgctxt "@info place holder for empty listview"
345 msgid "No processes have crashed yet"
346 msgstr "Jeszcze żaden proces się nie wysypał"
347
348 #: coredump/gui/qml/ListPage.qml:63
349 msgctxt "@info place holder for empty listview"
350 msgid "No crashes matching the search"
351 msgstr "Nie ma żadnych usterek pod szukanym słowem"
352
353 #: coredump/gui/qml/main.qml:12
354 msgctxt "@title:window"
355 msgid "Overview"
356 msgstr "Przegląd"
357
358 #: debugpackageinstaller.cpp:51
359 #, kde-format
360 msgctxt "@info:progress"
361 msgid "Requesting installation of missing debug symbols packages..."
362 msgstr "Żądanie wgrania brakujących pakietów symboli diagnostycznych..."
363
364 #: debugpackageinstaller.cpp:53
365 #, kde-format
366 msgid "Cancel"
367 msgstr "Anuluj"
368
369 #: debugpackageinstaller.cpp:58
370 #, kde-format
371 msgctxt "@title:window"
372 msgid "Missing debug symbols"
373 msgstr "Brakujące symbole diagnostyczne"
374
375 #: debugpackageinstaller.cpp:88
376 #, kde-format
377 msgctxt "@info"
378 msgid "Could not find debug symbol packages for this application."
379 msgstr "Nie można znaleźć pakietów symboli diagnostycznych dla tego programu."
380
381 #: debugpackageinstaller.cpp:98
382 #, kde-format
383 msgctxt "@info"
384 msgid ""
385 "An error was encountered during the installation of the debug symbol "
386 "packages."
387 msgstr "Wystąpił błąd podczas wgrywania pakietów symboli diagnostycznych."
388
389 #: drkonqi.cpp:147
390 #, kde-kuit-format
391 msgctxt "@info"
392 msgid "Report saved to <filename>%1</filename>."
393 msgstr "Zgłoszenie zapisane w pliku <filename>%1</filename>."
394
395 #: drkonqi.cpp:149
396 #, kde-format
397 msgctxt "@info"
398 msgid "Could not create a file in which to save the report."
399 msgstr "Nie można utworzyć pliku do zapisania zgłoszenia."
400
401 #: drkonqi.cpp:156
402 #, kde-format
403 msgctxt "@title:window"
404 msgid "Save Report"
405 msgstr "Zapisz sprawozdanie"
406
407 #: drkonqi.cpp:185
408 #, kde-kuit-format
409 msgctxt "@info"
410 msgid "Cannot open file <filename>%1</filename> for writing."
411 msgstr "Nie można otworzyć pliku <filename>%1</filename> do zapisu."
412
413 #: drkonqi_globals.cpp:12
414 #, kde-format
415 msgctxt "@action:button"
416 msgid "&Restart Application"
417 msgstr "U&ruchom ponownie"
418
419 #: drkonqi_globals.cpp:14
420 #, kde-format
421 msgctxt "@info:tooltip"
422 msgid "Use this button to restart the crashed application."
423 msgstr ""
424 "Użyj tego przycisku, aby ponownie uruchomić program, w którym wystąpiła "
425 "usterka."
426
427 #: drkonqidialog.cpp:121
428 #, kde-format
429 msgctxt "@title:tab general information"
430 msgid "&General"
431 msgstr "O&góły"
432
433 #: drkonqidialog.cpp:125
434 #, kde-format
435 msgctxt "@title:tab"
436 msgid "&Developer Information"
437 msgstr "&Szczegóły"
438
439 #: drkonqidialog.cpp:160 qml/MainPage.qml:29
440 #, kde-kuit-format
441 msgctxt "@info"
442 msgid ""
443 "<para>We are sorry, <application>%1</application> closed unexpectedly.</para>"
444 msgstr ""
445 "<para>Niestety, program <application>%1</application> niespodziewanie "
446 "zakończył działanie.</para>"
447
448 #: drkonqidialog.cpp:168
449 #, kde-kuit-format
450 msgctxt "@info"
451 msgid ""
452 "<para>As the Crash Handler itself has failed, the automatic reporting "
453 "process is disabled to reduce the risks of failing again.<nl /><nl />Please, "
454 "<link url='%1'>manually report</link> this error to the KDE bug tracking "
455 "system. Do not forget to include the backtrace from the <interface>Developer "
456 "Information</interface> tab.</para>"
457 msgstr ""
458 "<para>W programie do obsługi usterek, nastąpiła usterka, więc wyłączono "
459 "system do zautomatyzowanego zgłaszania błędów po to, aby zmniejszyć ryzyko "
460 "ponownego wystąpienia usterki.<nl /><nl /> Proszę, <link url='%1'>ręcznie "
461 "zgłosić</link> ten błąd do systemu obsługi błędów KDE. Nie zapomnij dołączyć "
462 "śladu z karty <interface>Informacji dla programisty</interface>.</para>"
463
464 #: drkonqidialog.cpp:178
465 #, kde-kuit-format
466 msgctxt "@info"
467 msgid ""
468 "<para>The reporting assistant is disabled because the crash handler dialog "
469 "was started in safe mode.<nl />You can manually report this bug to %1 "
470 "(including the backtrace from the <interface>Developer Information</"
471 "interface> tab.)</para>"
472 msgstr ""
473 "<para>Pomocnik zgłaszania jest wyłączony, ponieważ okno programu "
474 "obsługującego usterki zostało uruchomione w trybie bezpiecznym.<nl />Możesz "
475 "ręcznie zgłosić ten błąd do %1 (dołączając ślad wykonywania z karty "
476 "<interface>Szczegóły dla programisty</interface>.)</para>"
477
478 #: drkonqidialog.cpp:187
479 #, kde-kuit-format
480 msgctxt "@info"
481 msgid ""
482 "<para>The reporting assistant is disabled because the crashed application "
483 "appears to have been updated or uninstalled since it had been started. This "
484 "prevents accurate crash reporting and can also be the cause of this crash.</"
485 "para><para>After updating it is always a good idea to log out and back in to "
486 "make sure the update is fully applied and will not cause any side effects.</"
487 "para>"
488 msgstr ""
489 "<para>Pomocnik zgłaszania została wyłączony, bo aplikacja z usterką została "
490 "uaktualniona lub usunięta po jej uruchomieniu. To uniemożliwia dokładne "
491 "zgłoszenie usterki, a także może być jej przyczyną.</para><para>Po "
492 "uaktualnieniu, dobrze jest zawsze przelogować się, aby upewnić się, że "
493 "zostało ono dobrze przeprowadzone i nie spowoduje żadnych skutków ubocznych."
494 "</para>"
495
496 #: drkonqidialog.cpp:196 qml/main.qml:62
497 #, kde-kuit-format
498 msgctxt "@info"
499 msgid ""
500 "<para>You can help us improve KDE Software by reporting this error.<nl /"
501 "><link url='%1'>Learn more about bug reporting.</link></para>"
502 msgstr ""
503 "<para>Zgłoszenie tego błędu może nam pomóc w usprawnieniu KDE.<nl /><link "
504 "url='%1'>Dowiedz się więcej o zgłaszaniu błędów.</link></para>"
505
506 #: drkonqidialog.cpp:203 qml/main.qml:24
507 #, kde-kuit-format
508 msgctxt "@info"
509 msgid ""
510 "<para>You cannot report this error, because <application>%1</application> "
511 "does not provide a bug reporting address.</para>"
512 msgstr ""
513 "<para>Nie możesz zgłosić tego błędu, ponieważ <application>%1</application> "
514 "nie dostarcza adresu zgłaszania błędu.</para>"
515
516 #: drkonqidialog.cpp:211
517 #, kde-format
518 msgctxt "@label"
519 msgid "Details:"
520 msgstr "Szczegóły:"
521
522 #: drkonqidialog.cpp:215
523 #, kde-kuit-format
524 msgctxt "@info Note the time information is divided into date and time parts"
525 msgid ""
526 "<para>Executable: <application>%1</application> PID: %2 Signal: %3 (%4) "
527 "Time: %5 %6</para>"
528 msgstr ""
529 "<para>Plik wykonywalny: <application>%1</application> PID: %2 Sygnał: %3 "
530 "(%4) Czas: %5 %6</para>"
531
532 #: drkonqidialog.cpp:245
533 #, kde-format
534 msgctxt ""
535 "@action:button this is the debug menu button label which contains the "
536 "debugging applications"
537 msgid "&Debug"
538 msgstr "&Diagnozuj"
539
540 #: drkonqidialog.cpp:247
541 #, kde-format
542 msgctxt "@info:tooltip"
543 msgid "Starts a program to debug the crashed application."
544 msgstr ""
545 "Uruchamia program do diagnozowania programu, w którym wystąpiła usterka."
546
547 #: drkonqidialog.cpp:276
548 #, kde-format
549 msgctxt "@info:tooltip"
550 msgid "Close this dialog (you will lose the crash information.)"
551 msgstr "Zamknij to okno (wszystkie dane o usterce zostaną utracone.)"
552
553 #: drkonqidialog.cpp:285
554 #, kde-format
555 msgctxt "@action:inmenu 1 is the debugger name"
556 msgid "Debug in %1"
557 msgstr "Diagnozowanie w %1"
558
559 #: main.cpp:137
560 #, kde-format
561 msgid "Crash Handler"
562 msgstr "Obsługa usterek"
563
564 #: main.cpp:139
565 #, kde-format
566 msgid "Crash Handler gives the user feedback if a program has crashed."
567 msgstr ""
568 "Obsługa usterek umożliwia przekazanie autorom programu szczegółów o usterce."
569
570 #: main.cpp:142
571 #, kde-format
572 msgid "(C) 2000-2018, The DrKonqi Authors"
573 msgstr "(C) 2000-2018, Autorzy DrKonqi"
574
575 #: main.cpp:143
576 #, kde-format
577 msgctxt "@info:credit"
578 msgid "Hans Petter Bieker"
579 msgstr "Hans Petter Bieker"
580
581 #: main.cpp:144
582 #, kde-format
583 msgctxt "@info:credit"
584 msgid "Dario Andres Rodriguez"
585 msgstr "Dario Andres Rodriguez"
586
587 #: main.cpp:145
588 #, kde-format
589 msgctxt "@info:credit"
590 msgid "George Kiagiadakis"
591 msgstr "George Kiagiadakis"
592
593 #: main.cpp:146
594 #, kde-format
595 msgctxt "@info:credit"
596 msgid "A. L. Spehr"
597 msgstr "A. L. Spehr"
598
599 #: main.cpp:153
600 #, kde-format
601 msgctxt "@info:shell"
602 msgid "The signal <number> that was caught"
603 msgstr "Sygnał o <numerze> został złapany"
604
605 #: main.cpp:154
606 #, kde-format
607 msgctxt "@info:shell"
608 msgid "<Name> of the program"
609 msgstr "<Nazwa> programu"
610
611 #: main.cpp:155
612 #, kde-format
613 msgctxt "@info:shell"
614 msgid "<Path> to the executable"
615 msgstr "<Ścieżka> do pliku wykonywalnego"
616
617 #: main.cpp:156
618 #, kde-format
619 msgctxt "@info:shell"
620 msgid "The <version> of the program"
621 msgstr "<Wersja> programu"
622
623 #: main.cpp:157
624 #, kde-format
625 msgctxt "@info:shell"
626 msgid "The bug <address> to use"
627 msgstr "<Adres> zgłoszenia do użycia"
628
629 #: main.cpp:158
630 #, kde-format
631 msgctxt "@info:shell"
632 msgid "Translated <name> of the program"
633 msgstr "Przetłumaczona <nazwa> programu"
634
635 #: main.cpp:159
636 #, kde-format
637 msgctxt "@info:shell"
638 msgid "Bugzilla product name"
639 msgstr "Nazwa produktu na Bugzilli"
640
641 #: main.cpp:160
642 #, kde-format
643 msgctxt "@info:shell"
644 msgid "The <PID> of the program"
645 msgstr "<PID> programu"
646
647 #: main.cpp:161
648 #, kde-format
649 msgctxt "@info:shell"
650 msgid "Startup <ID> of the program"
651 msgstr "Początkowy <ID> programu"
652
653 #: main.cpp:162
654 #, kde-format
655 msgctxt "@info:shell"
656 msgid "The program was started by kdeinit"
657 msgstr "Program był uruchomiony przez kdeinit"
658
659 #: main.cpp:163
660 #, kde-format
661 msgctxt "@info:shell"
662 msgid "Disable arbitrary disk access"
663 msgstr "Wyłącz bezpośredni dostęp do dysku"
664
665 #: main.cpp:164
666 #, kde-format
667 msgctxt "@info:shell"
668 msgid "The program has already been restarted"
669 msgstr "Program już został ponownie uruchomiony"
670
671 #: main.cpp:167
672 #, kde-format
673 msgctxt "@info:shell"
674 msgid "Keep the program running and generate the backtrace at startup"
675 msgstr ""
676 "Nie przerywaj działania programu, utwórz ślad wykonywania przy ponownym "
677 "uruchomieniu"
678
679 #: main.cpp:169
680 #, kde-format
681 msgctxt "@info:shell"
682 msgid "The <thread id> of the failing thread"
683 msgstr "<ID wątku> wadliwego wątku"
684
685 #: main.cpp:170
686 #, kde-format
687 msgctxt "@info:shell"
688 msgid "Do not show a notification but launch the debug dialog directly"
689 msgstr "Nie pokazuj powiadomienia, lecz otwórz okno diagnozowania bezpośrednio"
690
691 #: qml/BacktracePage.qml:11
692 msgctxt "@title"
693 msgid "Fetching the Backtrace (Automatic Crash Information)"
694 msgstr "Pobieranie śladu wykonywania (pozostałość po usterce)"
695
696 #: qml/BacktracePage.qml:25
697 msgctxt "@action:button"
698 msgid "Show backtrace content (advanced)"
699 msgstr "Pokaż treść śladu wykonywania (zaawansowane)"
700
701 #: qml/BacktracePage.qml:46 qml/ContextPage.qml:88 qml/DuplicatesPage.qml:130
702 msgctxt "@action:button"
703 msgid "Next"
704 msgstr "Następna"
705
706 #: qml/BugzillaPage.qml:43
707 msgctxt "@info"
708 msgid "Failed to contact bugs.kde.org: <message>%1</message>"
709 msgstr ""
710 "Nie udało się nawiązać połączenia z bugs.kde.org: <message>%1</message>"
711
712 #: qml/BugzillaPage.qml:48
713 msgctxt "@action"
714 msgid "Retry"
715 msgstr "Ponów"
716
717 #: qml/BugzillaPage.qml:62
718 msgctxt "@info"
719 msgid "Trying to contact bugs.kde.org..."
720 msgstr "Próba nawiązania połączenia z bugs.kde.org..."
721
722 #: qml/ContextPage.qml:14
723 msgctxt "@title:window"
724 msgid "What do You Know About the Crash?"
725 msgstr "Co wiesz o usterce?"
726
727 #: qml/ContextPage.qml:18
728 msgctxt "@info/rich"
729 msgid "Do you remember what you were doing prior to the crash?"
730 msgstr "Czy pamiętasz, co robiłeś przed wysypaniem się programu?"
731
732 #: qml/ContextPage.qml:28
733 msgctxt "@action:button"
734 msgid "Yes"
735 msgstr "Tak"
736
737 #: qml/ContextPage.qml:33
738 msgctxt "@action:button"
739 msgid "No"
740 msgstr "Nie"
741
742 #: qml/ContextPage.qml:39
743 msgctxt "@info/rich"
744 msgid "Does the application crash again if you repeat the same situation?"
745 msgstr "Czy program wysypuje się po wykonaniu tych samych czynności?"
746
747 #: qml/ContextPage.qml:52
748 msgctxt "@info/rich"
749 msgid "Please select which additional information you can provide:"
750 msgstr "Wybierz dodatkowe dane, które możesz podać:"
751
752 #: qml/ContextPage.qml:59
753 msgctxt ""
754 "@option:check kind of information the user can provide about the crash, %1 "
755 "is the application name"
756 msgid ""
757 "What I was doing when the application <application>%1</application> crashed"
758 msgstr "Co robiłem/am przed usterką programu <application>%1</application>"
759
760 #: qml/ContextPage.qml:65
761 msgctxt "@action:check"
762 msgid "Unusual desktop behavior I noticed"
763 msgstr "Niezwykłe zachowanie pulpitu"
764
765 #: qml/ContextPage.qml:70
766 msgctxt "@action:check"
767 msgid "Custom settings of the application that may be related"
768 msgstr "Niezwykłe ustawienia programu, które mogą mieć znaczenie"
769
770 #: qml/ContextPage.qml:79 qml/DeveloperPage.qml:222
771 msgctxt "@title"
772 msgid "Not Sufficiently Useful"
773 msgstr "Niewystarczająco użyteczne"
774
775 #: qml/ContextPage.qml:80
776 msgctxt "@info"
777 msgid ""
778 "<para>The information you can provide is not considered helpful enough in "
779 "this case. If you can't think of any more information you can close the bug "
780 "report dialog.</para>"
781 msgstr ""
782 "<para>Dane, które możesz nam przesłać nie wydają się być użyteczne w tym "
783 "przypadku. Jeśli nie przypominasz sobie więcej szczegółów, to możesz zamknąć "
784 "to okno zgłaszania błędów.</para>"
785
786 #: qml/DeveloperPage.qml:25
787 msgctxt "@title:window"
788 msgid "Developer Information"
789 msgstr "Szczegóły dla programisty"
790
791 #: qml/DeveloperPage.qml:33
792 msgctxt "@action"
793 msgid "Report on bugs.kde.org"
794 msgstr "Zgłoś na bugs.kde.org"
795
796 #: qml/DeveloperPage.qml:35
797 msgctxt "@info:tooltip"
798 msgid "Starts the bug report assistant."
799 msgstr "Wywołuje pomocnika zgłaszania błędów."
800
801 #: qml/DeveloperPage.qml:42
802 msgctxt "@action:button"
803 msgid "Install Debug Symbols"
804 msgstr "Wgraj symbole diagnostyczne"
805
806 #: qml/DeveloperPage.qml:62
807 msgctxt "@action:button"
808 msgid "Reload"
809 msgstr "Wczytaj ponownie"
810
811 #: qml/DeveloperPage.qml:64
812 msgctxt "@info:tooltip"
813 msgid ""
814 "Use this button to reload the crash information (backtrace). This is useful "
815 "when you have\n"
816 "installed the proper debug symbol packages and you want to obtain a better "
817 "backtrace."
818 msgstr ""
819 "Użyj tego przycisku, aby ponownie wczytać dane o usterce (ślad wykonywania). "
820 "Jest to przydatne,\n"
821 "gdy nie masz wgranych odpowiednich pakietów do diagnostyki i chcesz uzyskać "
822 "lepszy ślad."
823
824 #: qml/DeveloperPage.qml:74
825 msgctxt "@action:button"
826 msgid "Copy"
827 msgstr "Skopiuj"
828
829 #: qml/DeveloperPage.qml:81
830 msgctxt "@action:button"
831 msgid "Save"
832 msgstr "Zapisz"
833
834 #: qml/DeveloperPage.qml:120
835 msgctxt "@info"
836 msgid ""
837 "<subtitle>What is a \"backtrace\" ?</subtitle><para>A backtrace basically "
838 "describes what was\n"
839 "happening inside the application when it crashed, so the developers may "
840 "track\n"
841 "down where the mess started. They may look meaningless to you, but they "
842 "might\n"
843 "actually contain a wealth of useful information.<nl />Backtraces are "
844 "commonly\n"
845 "used during interactive and post-mortem debugging.</para>"
846 msgstr ""
847 "<subtitle>Czym jest \"ślad wykonywania\" ?</subtitle><para>Ślad wykonywania "
848 "dokładnie opisuje co\n"
849 "działo się wewnątrz aplikacji, zanim się wysypała. Służy programistom\n"
850 " do ustalania miejsca występowania błędu. Dane te mogą wydać ci się bez "
851 "znaczenia,\n"
852 "ale zawierają wiele użytecznych szczegółów.<nl />Ślady wykonywania są "
853 "często\n"
854 "używane podczas diagnostyki interaktywnej lub po zakończeniu pracy programu."
855 "</para>"
856
857 #: qml/DeveloperPage.qml:187
858 msgctxt "@info/rich"
859 msgid ""
860 "You can click the <interface>Install Debug Symbols</interface> button in "
861 "order to automatically install the missing debugging information packages. "
862 "If this method\n"
863 "does not work: please read <link url='%1'>How to create useful crash "
864 "reports</link> to learn how to get a useful\n"
865 "backtrace; install the needed packages (<link url='%2'>list of files</link>) "
866 "and click the <interface>Reload</interface> button."
867 msgstr ""
868 "Aby samoczynnie wgrać brakujące pakiety diagnostyczne, naciśnij na przycisk "
869 "<interface>Wgraj symbole diagnostyczne</interface>. Jeśli sposób ten\n"
870 "nie zadziała, zapoznaj się z treścią tekstu <link url='%1'>Jak tworzyć "
871 "użyteczne\n"
872 "zgłoszenia o usterce</link>, dzięki czemu dowiesz się, jak uzyskać przydatny "
873 "ślad wykonywania; wgraj potrzebne pakiety (<link url='%2'>lista plików</"
874 "link>) i naciśnij na przycisk <interface>Wczytaj ponownie</interface>."
875
876 #: qml/DeveloperPage.qml:195
877 msgctxt "@info/rich"
878 msgid ""
879 "Please read <link url='%1'>How to create useful crash reports</link> to "
880 "learn how to get a useful backtrace; install the needed packages\n"
881 "(<link url='%2'>list of files</link>) and click the <interface>Reload</"
882 "interface> button."
883 msgstr ""
884 "Przeczytaj <link url='%1'>przewodnik skutecznego zgłaszania błędów</link>, "
885 "aby dowiedzieć się jak uzyskać użyteczny ślad wykonywania. Następnie wgraj "
886 "potrzebne pakiety\n"
887 "(<link url='%2'>spis pakietów</link>) i naciśnij na przycisk "
888 "<interface>Wczytaj ponownie</interface>."
889
890 #: qml/DeveloperPage.qml:207
891 msgctxt "@info/rich"
892 msgid ""
893 "<emphasis strong='true'>You need to first install the debugger application "
894 "(%1) then click the <interface>Reload</interface> button.</emphasis>"
895 msgstr ""
896 "<emphasis strong='true'>Najpierw musisz zainstalować program diagnostyczny "
897 "(%1), a następnie nacisnąć na przycisk <interface>Wczytaj ponownie</"
898 "interface>.</emphasis>"
899
900 #: qml/DuplicatesLoadingPage.qml:14 qml/DuplicatesPage.qml:14
901 msgctxt "@title"
902 msgid "Look for Possible Duplicate Reports"
903 msgstr "Sprawdź podobne zgłoszenia"
904
905 #: qml/DuplicatesLoadingPage.qml:46
906 msgctxt "@info"
907 msgid "Searching bug database for duplicates…"
908 msgstr "Poszukiwanie podobnej usterki..."
909
910 #: qml/DuplicatesPage.qml:20
911 msgctxt "@info/rich"
912 msgid ""
913 "See if your bug has already been reported. Double click a report in the list "
914 "and compare it to yours. You can suggest that your crash is a duplicate of "
915 "that report or directly attach your information to it."
916 msgstr ""
917 "Sprawdź, czy twój błąd nie został już zgłoszony. Naciśnij dwukrotnie na "
918 "zgłoszenie z listy i porównaj je ze swoim. Możesz zasugerować, że twoja "
919 "usterka została wcześniej zgłoszona."
920
921 #: qml/DuplicatesPage.qml:45
922 msgctxt "@title"
923 msgid "Duplicate?"
924 msgstr "Powielenie?"
925
926 #: qml/DuplicatesPage.qml:46
927 msgctxt "@label"
928 msgid "Are you quite certain your crash is a duplicate of this bug report?"
929 msgstr ""
930 "Czy jesteś pewny, że twoja usterka jest taka sama jak w tym zgłoszeniu?"
931
932 #: qml/DuplicatesPage.qml:74
933 msgctxt "@action:button"
934 msgid "Crash is a duplicate"
935 msgstr "Usterka jest znana"
936
937 #: qml/DuplicatesPage.qml:76
938 msgctxt "@info:tooltip"
939 msgid ""
940 "Use this action when you are certain that your crash is a duplicate of this "
941 "bug report"
942 msgstr ""
943 "Użyj tego przycisku, jeśli jesteś pewny, że usterka ta jest tą samą, co "
944 "przedstawiona w tym zgłoszeniu o błędzie"
945
946 #: qml/DuplicatesPage.qml:87
947 msgctxt "@action:button"
948 msgid "Crash is not a duplicate"
949 msgstr "Usterka nie jest znana"
950
951 #: qml/DuplicatesPage.qml:95
952 msgctxt "@action:button"
953 msgid "Suggest this crash is related"
954 msgstr "Wskaż, że błąd ten może być powiązany"
955
956 #: qml/DuplicatesPage.qml:97
957 msgctxt "@info:tooltip"
958 msgid ""
959 "Use this button to suggest that\n"
960 " the crash you experienced is related to "
961 "this bug\n"
962 " report"
963 msgstr ""
964 "Użyj tego przycisku, aby wskazać,\n"
965 " że usterka, której doświadczyłeś, jest "
966 "powiązana\n"
967 " z tym zgłoszeniem o błędzie."
968
969 #: qml/DuplicatesPage.qml:110
970 msgctxt "@action:button"
971 msgid "This crash is not related"
972 msgstr "Ta usterka jest niezwiązana"
973
974 #: qml/LoginPage.qml:14
975 msgctxt "@title"
976 msgid "Login into the bug tracking system"
977 msgstr "Logowanie do systemu obsługi błędów"
978
979 #: qml/LoginPage.qml:66
980 msgctxt "@info:status '1' is replaced with the short URL of the bugzilla "
981 msgid "You need to login with your %1 account in order to proceed."
982 msgstr "Aby kontynuować, musisz się zalogować na swoje konto w %1."
983
984 #: qml/LoginPage.qml:71
985 msgctxt "@label:textbox bugzilla account email"
986 msgid "E-mail Address:"
987 msgstr "Adres pocztowy:"
988
989 #: qml/LoginPage.qml:77
990 msgctxt "@label:textbox bugzilla account password"
991 msgid "Password:"
992 msgstr "Hasło:"
993
994 #: qml/LoginPage.qml:84
995 msgctxt "@option:check"
996 msgid "Save login information using the KDE Wallet system"
997 msgstr "Zachowaj dane logowania przy użyciu systemu Portfela KDE"
998
999 #: qml/LoginPage.qml:91
1000 msgctxt "@info/rich"
1001 msgid ""
1002 "<note>You need a user account on the <link url='%1'>KDE bug tracking system</"
1003 "link> in order to file a bug report, because we may need to contact you "
1004 "later\n"
1005 "for requesting further information. If you do not have one, you can freely "
1006 "<link url='%2'>create one here</link>. Please do not use disposable email "
1007 "accounts.</note>"
1008 msgstr ""
1009 "<note>Aby wysłać zgłoszenie o błędzie, musisz mieć konto użytkownika w <link "
1010 "url='%1'>Systemie obsługi błędów KDE</link>, ponieważ może zajść potrzeba "
1011 "późniejszego\n"
1012 "skontaktowania się z tobą w celu uzyskania dalszych informacji. Jeśli "
1013 "jeszcze nie posiadasz konta, możesz <link url='%2'>założyć je tutaj</link>. "
1014 "Nie zalecamy używania tymczasowych kont pocztowych.</note>"
1015
1016 #: qml/LoginPage.qml:105
1017 msgctxt "@action:button"
1018 msgid "Login"
1019 msgstr "Zaloguj"
1020
1021 #: qml/LoginPage.qml:106
1022 msgctxt "@info:tooltip"
1023 msgid ""
1024 "Use this button to login to the KDE bug tracking system using the provided e-"
1025 "mail address and password."
1026 msgstr ""
1027 "Użyj tego przycisku, aby zalogować się do systemu obsługi błędów KDE przy "
1028 "użyciu wpisanego adresu pocztowego i hasła."
1029
1030 #: qml/main.qml:31
1031 msgctxt "@info"
1032 msgid ""
1033 "<para>As the Crash Handler itself has failed, the\n"
1034 "automatic reporting process is disabled to reduce the\n"
1035 "risks of failing again.<nl /><nl />\n"
1036 "Please, <link url='%1'>manually report</link> this error\n"
1037 "to the KDE bug tracking system. Do not forget to include\n"
1038 "the backtrace from the <interface>Developer Information</interface>\n"
1039 "page.</para>"
1040 msgstr ""
1041 "<para>W programie do obsługi usterek, nastąpiła usterka,\n"
1042 "więc wyłączono system do zautomatyzowanego zgłaszania\n"
1043 "błędów po to, aby zmniejszyć ryzyko ponownego wystąpienia usterki.\n"
1044 "<nl /><nl /> Proszę, <link url='%1'>ręcznie zgłosić</link> ten błąd\n"
1045 " do systemu obsługi błędów KDE. Nie zapomnij dołączyć\n"
1046 "śladu z karty <interface>Szczegóły dla programisty</interface>.\n"
1047 "</para>"
1048
1049 #: qml/main.qml:43
1050 msgctxt "@info"
1051 msgid ""
1052 "<para>The reporting assistant is disabled because the crash handler dialog "
1053 "was started in safe mode.<nl />\n"
1054 "You can manually report this bug to <link>%1</link> (including the backtrace "
1055 "from the <interface>Developer Information</interface> page.)</para>"
1056 msgstr ""
1057 "<para>Pomocnik zgłaszania jest wyłączony, ponieważ okno programu "
1058 "obsługującego usterki zostało uruchomione w trybie bezpiecznym.<nl />Możesz "
1059 "ręcznie zgłosić ten błąd do <link>%1</link> (dołączając ślad wykonywania ze "
1060 "strony <interface>Szczegóły dla programisty</interface>.)</para>"
1061
1062 #: qml/main.qml:50
1063 msgctxt "@info"
1064 msgid ""
1065 "<para>The reporting assistant is disabled because\n"
1066 "the crashed application appears to have been updated or\n"
1067 "uninstalled since it had been started. This prevents accurate\n"
1068 "crash reporting and can also be the cause of this crash.</para>\n"
1069 "<para>After updating it is always a good idea to log out and back\n"
1070 "in to make sure the update is fully applied and will not cause\n"
1071 "any side effects.</para>"
1072 msgstr ""
1073 "<para>Pomocnik zgłaszania została wyłączony, bo\n"
1074 "aplikacja z usterką została uaktualniona lub\n"
1075 "usunięta po jej uruchomieniu. To uniemożliwia dokładne\n"
1076 "zgłoszenie usterki, a także może być jej przyczyną.</para>\n"
1077 "<para>Po uaktualnieniu, dobrze jest zawsze przelogować się,\n"
1078 "aby upewnić się, że zostało ono dobrze przeprowadzone i nie spowoduje\n"
1079 "żadnych skutków ubocznych.</para>"
1080
1081 #: qml/MainPage.qml:55
1082 msgctxt "@action"
1083 msgid "Send Automatic Report"
1084 msgstr "Sam wyślij zgłoszenie"
1085
1086 #: qml/MainPage.qml:69
1087 msgctxt "@action"
1088 msgid "See Developer Information"
1089 msgstr "Zobacz szczegóły dla programisty"
1090
1091 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:14
1092 msgctxt "@title"
1093 msgid "Problem is Already Reported"
1094 msgstr "Usterka została już zgłoszona"
1095
1096 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:29
1097 msgctxt "@info"
1098 msgid ""
1099 "Your crash has already been reported as <link url=\"%1\">Bug %1</link>, "
1100 "which is a duplicate of the <emphasis strong='true'>closed</emphasis> <link "
1101 "url=\"%2\">Bug %2</link>."
1102 msgstr ""
1103 "Twoja usterka została już zgłoszona jako <a href=\"%1\">Błąd %1</a>, który "
1104 "jest powieleniem <emphasis strong='true'>zamkniętego</emphasis> już <link "
1105 "url=\"%2\">Błędu %2</link>."
1106
1107 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:34
1108 msgctxt "@info"
1109 msgid ""
1110 "Your crash has already been reported as <link url=\"%1\">Bug %1</link> which "
1111 "has been <emphasis strong='true'>closed</emphasis>."
1112 msgstr ""
1113 "Twoja usterka została już zgłoszona jako <link url=\"%1\">Błąd %1</link>, "
1114 "który został już <emphasis strong='true'>zamknięty</emphasis>."
1115
1116 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:39
1117 msgctxt "@info"
1118 msgid ""
1119 "Your crash has already been reported as <link url=\"%1\">Bug %1</link>, "
1120 "which is a <emphasis strong='true'>duplicate</emphasis> of <link url="
1121 "\"%2\">Bug %2</link>"
1122 msgstr ""
1123 "Twoja usterka została już zgłoszona jako <a href=\"%1\">Błąd %1</a>, co jest "
1124 "<emphasis strong='true'>powieleniem</emphasis> <link url=\"%2\">Błędu %2</"
1125 "link>"
1126
1127 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:43
1128 msgctxt "@info"
1129 msgid ""
1130 "Your crash is a <emphasis strong='true'>duplicate</emphasis> and has already "
1131 "been reported as <link url=\"%1\">Bug %2</link>."
1132 msgstr ""
1133 "Twoja usterka <emphasis strong='true'>już</emphasis> się komuś przytrafiła i "
1134 "została już zgłoszona jako <link url=\"%1\">Błąd %2</link>."
1135
1136 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:52
1137 msgctxt "@label"
1138 msgid ""
1139 "You may choose to add additional information, but you should only do so if "
1140 "you have new or requested information."
1141 msgstr ""
1142 "Masz możliwość podania dodatkowych danych, lecz zrób to tyko wtedy, gdy masz "
1143 "nowe dane lub pojawiło się o nie zapytanie."
1144
1145 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:60
1146 msgctxt "@action:button"
1147 msgid "Close"
1148 msgstr "Zamknij"
1149
1150 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:65
1151 msgctxt "@action:button"
1152 msgid "Attach Additional Information"
1153 msgstr "Załącz dodatkowe dane"
1154
1155 #: qml/PreviewPage.qml:14
1156 msgctxt "@title"
1157 msgid "Preview the Report"
1158 msgstr "Przejrzyj zgłoszenie"
1159
1160 #: qml/PreviewPage.qml:20
1161 msgctxt "@label/rich"
1162 msgid ""
1163 "<para>This is a preview of the report's contents which will be sent.</"
1164 "para><para>If you want to modify it go to the previous pages.</para>"
1165 msgstr ""
1166 "<para>Oto treść zgłoszenia gotowa do wysłania.</para><para>Jeśli chcesz ją "
1167 "zmienić, cofnij się do poprzednich stron.</para>"
1168
1169 #: qml/PreviewPage.qml:38
1170 msgctxt "@action:button"
1171 msgid "Submit"
1172 msgstr "Wyślij"
1173
1174 #: qml/RatingItem.qml:33
1175 msgctxt "@info"
1176 msgid "Waiting for data…"
1177 msgstr "Oczekiwanie na dane..."
1178
1179 #: qml/ReportPage.qml:15
1180 msgctxt "@title"
1181 msgid "Enter the Details about the Crash"
1182 msgstr "Podaj szczegóły o usterce"
1183
1184 #: qml/ReportPage.qml:26
1185 msgctxt "@info"
1186 msgid "Please provide the following information in English."
1187 msgstr "Napisz te dane po angielsku."
1188
1189 #: qml/ReportPage.qml:35 qml/ReportPage.qml:54
1190 msgctxt "@info"
1191 msgid "Title of the bug report:"
1192 msgstr "Tytuł zgłoszenia o błędzie"
1193
1194 #: qml/ReportPage.qml:40
1195 msgctxt "@info:tooltip examples of good bug report titles"
1196 msgid ""
1197 "<subtitle>Examples of good titles:</subtitle>\n"
1198 "<list>\n"
1199 "<item>Plasma crashed after adding the Notes widget and writing on it</item>\n"
1200 "<item>Konqueror crashed when accessing the Facebook application 'X'</item>\n"
1201 "<item>Kopete closed after resuming the computer and talking to a MSN buddy</"
1202 "item>\n"
1203 "<item>Kate closed while editing a log file and pressing the Delete key a "
1204 "couple of times</item>\n"
1205 "</list>"
1206 msgstr ""
1207 "<subtitle>Przykłady dobrych tytułów:</subtitle>\n"
1208 "<list>\n"
1209 "<item>Usterka Plazmy po dodaniu elementu interfejsu Notatki i pisania w nim</"
1210 "item>\n"
1211 "<item>Usterka Konquerora podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji 'X' "
1212 "Facebooka</item>\n"
1213 "<item>Nagłe zamknięcie Kopete po przywróceniu komputera i rozmowie ze "
1214 "znajomym MSN</item>\n"
1215 "<item>Zamknięcie Kate podczas edycji pliku dziennika i parokrotnego "
1216 "wciśnięcia przycisku Delete</item>\n"
1217 "</list>"
1218
1219 #: qml/ReportPage.qml:61 qml/ReportPage.qml:102
1220 msgctxt "@info"
1221 msgid "Information about the crash:"
1222 msgstr "Szczegóły o usterce:"
1223
1224 #: qml/ReportPage.qml:66
1225 msgctxt "@info"
1226 msgid ""
1227 "<subtitle>Describe in as much detail as possible the crash circumstances:</"
1228 "subtitle>\n"
1229 "<list>\n"
1230 "<item>Detail which actions were you taking inside and outside the "
1231 "application an instant before the crash.</item>\n"
1232 "<item>Note if you noticed any unusual behavior in the application or in the "
1233 "whole environment.</item>\n"
1234 "<item>Note any non-default configuration in the application</item>\n"
1235 "</list>"
1236 msgstr ""
1237 "<subtitle>Opisz w możliwie wielu szczegółach okoliczności usterki:</"
1238 "subtitle>\n"
1239 "<list>\n"
1240 "<item>Opisz działania wykonywane wewnątrz jak i na zewnątrz aplikacji w "
1241 "chwilę przed usterką.</item>\n"
1242 "<item>Napisz, jeśli zauważyłeś niezwyczajne zachowanie w aplikacji lub całym "
1243 "środowisku.</item>\n"
1244 "<item>Wspomnij o każdym niedomyślnym ustawieniu aplikacji.</item>\n"
1245 "</list>"
1246
1247 #: qml/ReportPage.qml:80
1248 msgctxt "the minimum required length of a text was reached"
1249 msgid "Minimum length reached"
1250 msgstr "Osiągnięto minimalną długość"
1251
1252 #: qml/ReportPage.qml:82
1253 msgctxt "the minimum required length of a text wasn't reached yet"
1254 msgid "Provide more information"
1255 msgstr "Podaj więcej informacji"
1256
1257 #: qml/ReportPage.qml:108
1258 msgctxt "@info"
1259 msgid "Distribution method:"
1260 msgstr "Sposób dystrybucji:"
1261
1262 #: qml/ReportPage.qml:131
1263 msgctxt "@option:check"
1264 msgid "KDE Platform is compiled from source"
1265 msgstr "Platforma KDE została skompilowana ze źródeł"
1266
1267 #: qml/ReportPage.qml:139
1268 msgctxt "@info"
1269 msgid ""
1270 "<note>The crash and system information will be automatically added to the "
1271 "bug report.</note>"
1272 msgstr ""
1273 "<note>Dane o usterce i systemie zostaną samoczynnie dodane do zgłoszenia o "
1274 "błędzie.<note>"
1275
1276 #: qml/ReportPage.qml:148
1277 msgctxt "@action:button"
1278 msgid "Preview Report"
1279 msgstr "Przejrzyj zgłoszenie"
1280
1281 #: qml/SendingPage.qml:45
1282 msgctxt "@action:button"
1283 msgid "Save Report to File"
1284 msgstr "Zapisz zgłoszenie do pliku"
1285
1286 #: qml/SendingPage.qml:46
1287 msgctxt "@info:tooltip"
1288 msgid ""
1289 "Use this button to save the crash information to a file for manual reporting."
1290 msgstr ""
1291 "Użyj tego przycisku, aby zapisać dane błędu do pliku, aby móc go później "
1292 "zgłosić ręcznie."
1293
1294 #: qml/SendingPage.qml:63
1295 msgctxt "@info"
1296 msgid "Failed to submit bug report: <message>%1</message>"
1297 msgstr "Nie udało się wysłać zgłoszenia o błędzie: <message>%1</message>"
1298
1299 #: qml/SendingPage.qml:67
1300 msgctxt "@action retry submitting bug report"
1301 msgid "Retry Submission"
1302 msgstr "Ponów wysyłkę"
1303
1304 #: qml/SendingPage.qml:81
1305 msgctxt "@info"
1306 msgid "Submitting bug report..."
1307 msgstr "Wysyłanie zgłoszenia..."
1308
1309 #: qml/SentPage.qml:12
1310 msgctxt "@title"
1311 msgid "Crash Report Sent"
1312 msgstr "Wysłano zgłoszenie usterki"
1313
1314 #: qml/SentPage.qml:19 qml/SentryPage.qml:17
1315 msgctxt "@action %1 is an application name e.g. kwrite"
1316 msgid "Restart %1"
1317 msgstr "Uruchom ponownie %1"
1318
1319 #: qml/SentPage.qml:27
1320 msgctxt "@info"
1321 msgid "URL: <link url='%1'>%1</link>"
1322 msgstr "Adres URL: <link url='%1'>%1</link>"
1323
1324 #: qml/SentPage.qml:32
1325 msgctxt "@info"
1326 msgid "Thank you for being part of KDE. You can now close this window."
1327 msgstr "Dziękujemy za bycie częścią KDE. Możesz teraz zamknąć to okno."
1328
1329 #: qml/SentryPage.qml:47
1330 msgctxt "@label"
1331 msgid "Crash Report Sent"
1332 msgstr "Wysłano zgłoszenie usterki"
1333
1334 #: qml/SentryPage.qml:54
1335 msgctxt "@label"
1336 msgid "Always report crashes automatically in the future"
1337 msgstr "Zawsze zgłaszaj usterki samem w przyszłości"
1338
1339 #: qml/SentryPage.qml:63
1340 msgctxt "@info:tooltip"
1341 msgid ""
1342 "Always automatically submit a crash report to KDE's crash tracking system. "
1343 "No manual input required.\n"
1344 "You will not receive any more crash notifications."
1345 msgstr ""
1346 "Sam wysyłaj zgłoszenie o usterkach do systemu obsługi błędów KDE. Nie jest "
1347 "wymagana żadna ręczna obsługa.\n"
1348 "Nie będziesz też więcej otrzymywać powiadomień o usterkach."
1349
1350 #: qml/WelcomePage.qml:14
1351 msgctxt "@title:window"
1352 msgid "Welcome to the Reporting Assistant"
1353 msgstr "Witamy w pomocniku zgłaszania"
1354
1355 #: qml/WelcomePage.qml:19
1356 msgctxt "@info/rich"
1357 msgid ""
1358 "This assistant will analyze the crash information and guide you through the "
1359 "bug reporting process."
1360 msgstr ""
1361 "Ten pomocnik przeanalizuje dane o usterce i pomoże ci przy zgłoszeniu błędu."
1362
1363 #: qml/WelcomePage.qml:32
1364 msgctxt "@info/rich note before starting the bug reporting process"
1365 msgid ""
1366 "<para><note>Since communication between you and the developers is required "
1367 "for effective debugging,\n"
1368 "to continue reporting this bug it is <emphasis strong='true'>required for "
1369 "you to agree that developers may contact you</emphasis>.\n"
1370 "</note></para><para>Feel free to close this dialog if you do not accept this."
1371 "</para>"
1372 msgstr ""
1373 "<para><note>Programiści mogą chcieć cię o coś zapytać, aby ułatwić sobie "
1374 "znalezienie\n"
1375 "przyczyny błędu. Jeśli <emphasis strong='true'>wyrażasz na to zgodę</"
1376 "emphasis>, to możesz przejść dalej.</note></para><para>Jeśli nie, to możesz "
1377 "zamknąć to okno, co spowoduje przerwania zgłaszania usterki.</para>"
1378
1379 #: qml/WelcomePage.qml:45
1380 msgctxt "@action:button"
1381 msgid "I Agree to be Contacted"
1382 msgstr "Zgadzam się na kontaktowanie"
1383
1384 #: qmlextensions/platformmodel.cpp:36
1385 #, kde-format
1386 msgctxt "@info/status error"
1387 msgid "Failed to get platform list"
1388 msgstr "Nie udało się pobrać wykazu platform"
1389
1390 #: qmlextensions/reproducibilitymodel.cpp:38
1391 #, kde-format
1392 msgctxt "@item:inlistbox user didn't tried to repeat the crash situation"
1393 msgid "I did not try again"
1394 msgstr "Nie próbowałem/am ponownie"
1395
1396 #: qmlextensions/reproducibilitymodel.cpp:40
1397 #, kde-format
1398 msgctxt "@item:inlistbox the crash cannot be reproduce. reproduciblity->never"
1399 msgid "Never"
1400 msgstr "Nigdy"
1401
1402 #: qmlextensions/reproducibilitymodel.cpp:42
1403 #, kde-format
1404 msgctxt "@item:inlistbox the bug can be reproduced sometimes"
1405 msgid "Sometimes"
1406 msgstr "Czasem"
1407
1408 #: qmlextensions/reproducibilitymodel.cpp:44
1409 #, kde-format
1410 msgctxt "@item:inlistbox the bug can be reproduced every time"
1411 msgid "Every time"
1412 msgstr "Za każdym razem"
1413
1414 #: statusnotifier.cpp:29
1415 #, kde-format
1416 msgctxt "Notification text"
1417 msgid "The application closed unexpectedly."
1418 msgstr "Aplikacja nieoczekiwanie zamknęła się."
1419
1420 #: statusnotifier.cpp:31
1421 #, kde-format
1422 msgctxt "Notification text"
1423 msgid "Please report this error to help improve this software."
1424 msgstr "Zgłoszenie tego zdarzenia może pomóc nam usprawnić ten program."
1425
1426 #: statusnotifier.cpp:33
1427 #, kde-format
1428 msgctxt "Notification text"
1429 msgid ""
1430 "The application closed unexpectedly. A report is being automatically "
1431 "submitted."
1432 msgstr "Aplikacja nieoczekiwanie zamknęła się. Sam wysłałem zgłoszenie."
1433
1434 #: statusnotifier.cpp:47
1435 #, kde-format
1436 msgctxt "Placeholder is an application name; it crashed"
1437 msgid "%1 Closed Unexpectedly"
1438 msgstr "%1 nieoczekiwanie zakończył"
1439
1440 #: statusnotifier.cpp:65
1441 #, kde-format
1442 msgid "Please report this error to help improve this software."
1443 msgstr "Zgłoszenie tego zdarzenia może pomóc nam usprawnić ten program."
1444
1445 #: statusnotifier.cpp:72
1446 #, kde-format
1447 msgid "Report &Bug"
1448 msgstr "Zgłoś &błąd"
1449
1450 #: statusnotifier.cpp:78
1451 #, kde-format
1452 msgid "&Restart Application"
1453 msgstr "U&ruchom ponownie"
1454
1455 #: statusnotifier.cpp:89
1456 #, kde-format
1457 msgctxt "Allows the user to hide this notifier item"
1458 msgid "Hide"
1459 msgstr "Ukryj"
1460
1461 #: statusnotifier.cpp:120
1462 #, kde-format
1463 msgctxt "Notification action button, keep short"
1464 msgid "Report Bug"
1465 msgstr "Zgłoś błąd"
1466
1467 #: statusnotifier.cpp:123
1468 #, kde-format
1469 msgctxt "Notification action button, keep short"
1470 msgid "Restart App"
1471 msgstr "Uruchom program ponownie"
1472
1473 #: tests/backtraceparsertest/backtraceparsertest_manual.cpp:22
1474 #, kde-format
1475 msgid "backtraceparsertest_manual"
1476 msgstr "backtraceparsertest_manual"
1477
1478 #: tests/backtraceparsertest/backtraceparsertest_manual.cpp:27
1479 #, kde-format
1480 msgid "The debugger name passed to the parser factory"
1481 msgstr "Nazwa programu diagnostycznego przekazana do programu przetwarzającego"
1482
1483 #: tests/backtraceparsertest/backtraceparsertest_manual.cpp:28
1484 #, kde-format
1485 msgid "A file containing the backtrace."
1486 msgstr "Plik zawierający ślad wykonywania."
1487
1488 #: tests/bugzillalibtest/bugzillalibtest.cpp:118
1489 #, kde-format
1490 msgid "BugzillaLib Test (DrKonqi2)"
1491 msgstr "Próba BugzillaLib (DrKonqi2)"
1492
1493 #: tests/bugzillalibtest/bugzillalibtest.cpp:120
1494 #, kde-format
1495 msgid "Test application for bugtracker manager lib"
1496 msgstr "Aplikacja próbna dla biblioteki zarządzania obsługą błędów"
1497
1498 #: tests/bugzillalibtest/bugzillalibtest.cpp:122
1499 #, kde-format
1500 msgid "(c) 2009, DrKonqi2 Developers"
1501 msgstr "(c) 2009, Autorzy DrKonqi2"
1502
1503 #: tests/bugzillalibtest/bugzillalibtest.cpp:125
1504 #, kde-format
1505 msgctxt "@info:shell"
1506 msgid "bugstest.kde.org username"
1507 msgstr "bugstest.kde.org nazwa_użytkownika"
1508
1509 #: tests/bugzillalibtest/bugzillalibtest.cpp:126
1510 #, kde-format
1511 msgctxt "@info:shell"
1512 msgid "bugstest.kde.org password"
1513 msgstr "bugstest.kde.org hasło"
1514
1515 #~ msgctxt "@info/rich"
1516 #~ msgid ""
1517 #~ "Please read <link url='%1'>How to create useful crash reports</link> to "
1518 #~ "learn how to get a useful backtrace; install the needed packages (<link "
1519 #~ "url='%2'>\n"
1520 #~ "list of files</link>) and click the <interface>Reload</interface> button."
1521 #~ msgstr ""
1522 #~ "Przeczytaj <link url='%1'>przewodnik skutecznego zgłaszania błędów</"
1523 #~ "link>, aby dowiedzieć się jak uzyskać użyteczny ślad wykonywania. "
1524 #~ "Następnie wgraj potrzebne pakiety (<link url='%2'>\n"
1525 #~ "spis pakietów</link>) i naciśnij na przycisk <interface>Wczytaj ponownie</"
1526 #~ "interface>."
1527
1528 #~ msgctxt "@title:window"
1529 #~ msgid "Select Filename"
1530 #~ msgstr "Wybierz nazwę pliku"
1531
1532 #~ msgctxt "@action"
1533 #~ msgid "Report Bug"
1534 #~ msgstr "Zgłoś błąd"
1535
1536 #~ msgctxt "@action"
1537 #~ msgid "Restart Application"
1538 #~ msgstr "Uruchom ponownie"
1539
1540 #~ msgctxt ""
1541 #~ "@info Note the time information is divided into date and time parts"
1542 #~ msgid ""
1543 #~ "<para>Executable: <application>%1</application> PID: %2 Signal: %3 (%4) "
1544 #~ "Time: %5</para>"
1545 #~ msgstr ""
1546 #~ "<para>Plik wykonywalny: <application>%1</application> PID: %2 Sygnał: %3 "
1547 #~ "(%4) Czas: %5 </para>"
1548
1549 #~ msgctxt "@title CLI title"
1550 #~ msgid "DrKonqi Intensive Care"
1551 #~ msgstr "Opieka DrKonqi"
1552
1553 #~ msgctxt "@title:window"
1554 #~ msgid "Intensive Care"
1555 #~ msgstr "Opieka"
1556
1557 #~ msgctxt "@title title of the dialog"
1558 #~ msgid "About Bug Reporting - Help"
1559 #~ msgstr "O zgłaszaniu błędów - pomoc"
1560
1561 #~ msgctxt "@title"
1562 #~ msgid "Information about bug reporting"
1563 #~ msgstr "Informacje o zgłaszaniu błędów"
1564
1565 #~ msgctxt "@info/rich"
1566 #~ msgid "You can help us improve this software by filing a bug report."
1567 #~ msgstr "Zgłoszenie tego zdarzenia może pomóc nam usprawnić ten program."
1568
1569 #~ msgctxt "@info/rich"
1570 #~ msgid ""
1571 #~ "<note>It is safe to close this dialog. If you do not want to, you do not "
1572 #~ "have to file a bug report.</note>"
1573 #~ msgstr ""
1574 #~ "<note>Bezpiecznie jest zamknąć to okno. Jeśli nie chcesz, nie musisz "
1575 #~ "wypełniać zgłoszenia o błędzie.</note>"
1576
1577 #~ msgctxt "@info/rich"
1578 #~ msgid ""
1579 #~ "In order to generate a useful bug report we need some information about "
1580 #~ "both the crash and your system. (You may also need to install some debug "
1581 #~ "packages.)"
1582 #~ msgstr ""
1583 #~ "Aby wygenerować użyteczne zgłoszenie, potrzebujemy pewnych informacji o "
1584 #~ "usterce i twoim systemie. (Może też zajść potrzeba wgrania pewnych "
1585 #~ "pakietów diagnostycznych.)"
1586
1587 #~ msgctxt "@title"
1588 #~ msgid "Bug Reporting Assistant Guide"
1589 #~ msgstr "Przewodnik zgłaszania błędów"
1590
1591 #~ msgctxt "@info/rich"
1592 #~ msgid ""
1593 #~ "This assistant will guide you through the crash reporting process for the "
1594 #~ "KDE bug tracking system. All the information you enter on the bug report "
1595 #~ "<strong>must be written in English</strong>, if possible, as KDE is "
1596 #~ "formed internationally."
1597 #~ msgstr ""
1598 #~ "Ten pomocnik poprowadzi cię przez proces zgłaszania błędu w systemie "
1599 #~ "obsługi błędów KDE. Wszystkie podane przez ciebie informacje muszą być "
1600 #~ "<strong>napisane w języku angielskim</strong>, jeśli to tylko możliwe, "
1601 #~ "gdyż KDE jest rozwijany w wielu krajach."
1602
1603 #~ msgctxt "@info/rich"
1604 #~ msgid ""
1605 #~ "In this page you need to describe how much do you know about the desktop "
1606 #~ "and the application state before it crashed."
1607 #~ msgstr ""
1608 #~ "Na tej stronie należy opisać, jak dużo wiesz o stanie środowiska i "
1609 #~ "programu przed usterką."
1610
1611 #~ msgctxt "@info/rich"
1612 #~ msgid ""
1613 #~ "If you can, describe in as much detail as possible the crash "
1614 #~ "circumstances, and what you were doing when the application crashed (this "
1615 #~ "information is going to be requested later.) You can mention: "
1616 #~ msgstr ""
1617 #~ "Zawrzyj w swoim opisie jak najwięcej szczegółów, okoliczności "
1618 #~ "występowania usterki oraz czynności wykonywane przed jej wystąpieniem. "
1619 #~ "Dobrze, gdy podasz:"
1620
1621 #~ msgctxt "@info/rich crash situation example"
1622 #~ msgid "actions you were taking inside or outside the application"
1623 #~ msgstr "działania wykonywane wewnątrz lub na zewnątrz programu"
1624
1625 #~ msgctxt "@info/rich crash situation example"
1626 #~ msgid ""
1627 #~ "documents or images that you were using and their type/format (later if "
1628 #~ "you go to look at the report in the bug tracking system, you can attach a "
1629 #~ "file to the report)"
1630 #~ msgstr ""
1631 #~ "używane dokumenty lub obrazy i ich typ/format (gdy przejdziesz do "
1632 #~ "przeglądu zgłoszenie w systemie obsługi błędów, będziesz mieć możliwość "
1633 #~ "załączenia pliku do zgłoszenia)"
1634
1635 #~ msgctxt "@info/rich crash situation example"
1636 #~ msgid "widgets that you were running"
1637 #~ msgstr "uruchomione elementy interfejsu"
1638
1639 #~ msgctxt "@info/rich crash situation example"
1640 #~ msgid "the URL of a web site you were browsing"
1641 #~ msgstr "adres URL przeglądanej strony"
1642
1643 #~ msgctxt "@info/rich crash situation example"
1644 #~ msgid "configuration details of the application"
1645 #~ msgstr "szczegóły konfiguracji programu"
1646
1647 #~ msgctxt "@info/rich crash situation example"
1648 #~ msgid "or other strange things you notice before or after the crash. "
1649 #~ msgstr "lub inne dziwne rzeczy zauważone przed lub po usterce."
1650
1651 #~ msgctxt "@info/rich"
1652 #~ msgid ""
1653 #~ "Screenshots can be very helpful sometimes. You can attach them to the bug "
1654 #~ "report after it is posted to the bug tracking system."
1655 #~ msgstr ""
1656 #~ "Zrzuty ekranu będą bardzo pomocne. Możesz je załączyć do zgłoszenia o "
1657 #~ "błędzie po wysłaniu go do systemu obsługi błędów."
1658
1659 #~ msgctxt "@title"
1660 #~ msgid "Crash Information (backtrace)"
1661 #~ msgstr "Dane o usterce (ślad wykonywania)"
1662
1663 #~ msgctxt "@info/rich"
1664 #~ msgid ""
1665 #~ "This page will generate a \"backtrace\" of the crash. This is information "
1666 #~ "that tells the developers where the application crashed."
1667 #~ msgstr ""
1668 #~ "Ta strona wytworzy \"ślad wykonywania\" dla tej usterki. Są to dane, "
1669 #~ "które wskazują programistom miejsce, wystąpienia błędu programu."
1670
1671 #~ msgctxt "@info/rich"
1672 #~ msgid ""
1673 #~ "If the crash information is not detailed enough, you may need to install "
1674 #~ "some debug packages and reload it (if the <interface>Install Debug "
1675 #~ "Symbols</interface> button is available you can use it to automatically "
1676 #~ "install the missing information.)"
1677 #~ msgstr ""
1678 #~ "Jeśli dane o usterce nie są wystarczająco szczegółowe, będziesz musiał "
1679 #~ "wgrać pewne pakiety diagnostyczne i ponownie wytworzyć te dane (jeśli "
1680 #~ "dostępny jest przycisk <interface>Wgraj symbole diagnostyczne</"
1681 #~ "interface>, to użyj go do bezpośredniego wgrania brakujących pakietów)."
1682
1683 #~ msgctxt "@info/rich"
1684 #~ msgid ""
1685 #~ "You can find more information about backtraces, what they mean, and how "
1686 #~ "they are useful at <link>%1</link>"
1687 #~ msgstr ""
1688 #~ "Więcej danych o tym czym są ślady wykonywania, o czym mówią i jak można "
1689 #~ "je wykorzystać znajdziesz tu: <link>%1</link>"
1690
1691 #~ msgctxt "@info/rich"
1692 #~ msgid ""
1693 #~ "Once you get a useful backtrace (or if you do not want to install the "
1694 #~ "missing debugging packages) you can continue."
1695 #~ msgstr ""
1696 #~ "Gdy masz już użyteczny ślad wykonywania (lub gdy nie chcesz wgrywać "
1697 #~ "brakujących pakietów diagnostycznych), możesz przejść dalej."
1698
1699 #~ msgctxt "@title"
1700 #~ msgid "Conclusions"
1701 #~ msgstr "Wnioski"
1702
1703 #~ msgctxt "@info/rich"
1704 #~ msgid ""
1705 #~ "Using the quality of the crash information gathered, and your answers on "
1706 #~ "the previous page, the assistant will tell you if the crash is worth "
1707 #~ "reporting or not."
1708 #~ msgstr ""
1709 #~ "Wykorzystując zebrane dane i twoje odpowiedzi z poprzedniej strony, "
1710 #~ "pomocnik powiadomi cię, czy warto wysyłać zgłoszenie, czy nie."
1711
1712 #~ msgctxt "@info/rich"
1713 #~ msgid ""
1714 #~ "If the crash is worth reporting but the application is not supported in "
1715 #~ "the KDE bug tracking system, you will need to directly contact the "
1716 #~ "maintainer of the application."
1717 #~ msgstr ""
1718 #~ "Jeśli okaże się, że warto wysłać zgłoszenie, ale program nie jest "
1719 #~ "obsługiwany przez system obsługi błędów KDE, należy skontaktować się "
1720 #~ "bezpośrednio z opiekunem programu."
1721
1722 #~ msgctxt "@info/rich"
1723 #~ msgid ""
1724 #~ "If the crash is listed as being not worth reporting, and you think the "
1725 #~ "assistant has made a mistake, you can still manually report the bug by "
1726 #~ "logging into the bug tracking system. You can also go back and change "
1727 #~ "information and download debug packages."
1728 #~ msgstr ""
1729 #~ "Jeśli usterka znajduje się na liście jako niewarta wysłania zgłoszenia, a "
1730 #~ "ty uważasz, że pomocnik się pomylił, wciąż możesz ręcznie wysłać "
1731 #~ "zgłoszenie o błędzie poprzez zalogowanie do systemu obsługi błędów. "
1732 #~ "Możesz też wrócić i zmienić informacje oraz pobrać pakiety diagnostyczne."
1733
1734 #~ msgctxt "@info/rich"
1735 #~ msgid ""
1736 #~ "We may need to contact you in the future to ask for further information. "
1737 #~ "As we need to keep track of the bug reports, you need to have an account "
1738 #~ "on the KDE bug tracking system. If you do not have one, you can create "
1739 #~ "one here: <link>%1</link>"
1740 #~ msgstr ""
1741 #~ "Gdy będziemy potrzebować dalszych informacji, będziemy chcieli się z tobą "
1742 #~ "skontaktować. Ponieważ prowadzimy historię rozwiązywania błędu, musisz "
1743 #~ "posiadać konto w systemie obsługi błędów KDE. Jeśli takiego konta nie "
1744 #~ "masz, możesz je utworzyć tutaj: <link>%1</link>"
1745
1746 #~ msgctxt "@info/rich"
1747 #~ msgid ""
1748 #~ "Then, enter your e-mail address and password and press the Login button. "
1749 #~ "You can use this login to directly access the KDE bug tracking system "
1750 #~ "later."
1751 #~ msgstr ""
1752 #~ "W następnym kroku podaj adres pocztowy i hasło, a następnie naciśnij "
1753 #~ "przycisk Zaloguj. Wpisanego adresu pocztowego można użyć przy późniejszym "
1754 #~ "dostępie do systemu obsługi błędów KDE."
1755
1756 #~ msgctxt "@info/rich"
1757 #~ msgid ""
1758 #~ "The KWallet dialog may appear when pressing Login to save your password "
1759 #~ "in the KWallet password system. Also, it will prompt you for the KWallet "
1760 #~ "password upon loading to autocomplete the login fields if you use this "
1761 #~ "assistant again."
1762 #~ msgstr ""
1763 #~ "Po naciśnięciu przycisku Zaloguj może pojawić się okno programu Portfel, "
1764 #~ "z pytaniem czy zapisać twoje hasło w systemie haseł Portfel. Program "
1765 #~ "poprosi cię również o podanie hasła do programu Portfel, aby w "
1766 #~ "przyszłości samemu wypełniać pola logowania."
1767
1768 #~ msgctxt "@title"
1769 #~ msgid "List of possible duplicate reports"
1770 #~ msgstr "Wykaz podobnych zgłoszeń"
1771
1772 #~ msgctxt "@info/rich"
1773 #~ msgid ""
1774 #~ "This page will search the bug report system for similar crashes which are "
1775 #~ "possible duplicates of your bug. If there are similar bug reports found, "
1776 #~ "you can double click on them to see details. Then, read the current bug "
1777 #~ "report information so you can check to see if they are similar. "
1778 #~ msgstr ""
1779 #~ "Na tej stronie zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania podobnych zgłoszeń "
1780 #~ "w systemie. Jeśli zostanie znalezione podobne zgłoszenie, to masz "
1781 #~ "możliwość jego podejrzenia. Zrób to i porównaj z twoimi danymi, dzięki "
1782 #~ "czemu będziesz mógł uniknąć tworzenia nowego zgłoszenia dla tego samego "
1783 #~ "błędu."
1784
1785 #~ msgctxt "@info/rich"
1786 #~ msgid ""
1787 #~ "If you are very sure your bug is the same as another that is previously "
1788 #~ "reported, you can set your information to be attached to the existing "
1789 #~ "report."
1790 #~ msgstr ""
1791 #~ "Jeśli masz pewność, że twój błąd to ten sam, który już kiedyś był "
1792 #~ "zgłaszany, możesz załączyć swoje informacje do istniejącego zgłoszenia."
1793
1794 #~ msgctxt "@info/rich"
1795 #~ msgid ""
1796 #~ "If you are unsure whether your report is the same, follow the main "
1797 #~ "options to tentatively mark your crash as a duplicate of that report. "
1798 #~ "This is usually the safest thing to do. We cannot uncombine bug reports, "
1799 #~ "but we can easily merge them."
1800 #~ msgstr ""
1801 #~ "Jeśli nie masz pewności, czy to to samo zgłoszenie, podążaj za głównymi "
1802 #~ "opcjami, aby wstępnie oznaczyć twoją usterkę jako powielenie tego "
1803 #~ "zgłoszenia. Jest to najczęściej najbezpieczniejsze działanie. Nie możemy "
1804 #~ "rozłączyć zgłoszeń o błędach, lecz łatwo możemy je połączyć."
1805
1806 #~ msgctxt "@info/rich"
1807 #~ msgid ""
1808 #~ "If not enough possible duplicates are found, or you did not find a "
1809 #~ "similar report, then you can force it to search for more bug reports "
1810 #~ "(only if the date range limit is not reached.)"
1811 #~ msgstr ""
1812 #~ "Jeśli nie znaleziono więcej przypuszczalnych powieleń lub jeśli nie "
1813 #~ "znaleziono podobnego zgłoszenia, możesz wymusić znalezienie większej "
1814 #~ "liczby zgłoszeń o błędach (tylko jeśli nie został określony zakres dat.)"
1815
1816 #~ msgctxt "@info/rich"
1817 #~ msgid ""
1818 #~ "If you do not find any related reports, your crash information is not "
1819 #~ "useful enough, and you really cannot give additional information about "
1820 #~ "the crash context, then it is better to not file the bug report, thereby "
1821 #~ "closing the assistant."
1822 #~ msgstr ""
1823 #~ "Jeśli nie znajdziesz żadnych podobnych zgłoszeń, twoje dane o usterce nie "
1824 #~ "są wystarczająco użyteczne i naprawdę nie możesz podać żadnych "
1825 #~ "dodatkowych danych o okolicznościach usterki, najlepiej zaniechać "
1826 #~ "zgłaszania błędu, zamykając pomocnika."
1827
1828 #~ msgctxt "@title"
1829 #~ msgid "Details of the bug report and your system"
1830 #~ msgstr "Szczegóły zgłoszenia o błędzie i twojego systemu"
1831
1832 #~ msgctxt "@info/rich"
1833 #~ msgid ""
1834 #~ "In this case you need to write a title and description of the crash. "
1835 #~ "Explain as best you can. "
1836 #~ msgstr ""
1837 #~ "W tym wypadku należy podać tytuł i opis usterki. Wyjaśnij ją najlepiej, "
1838 #~ "jak potrafisz."
1839
1840 #~ msgctxt "@info/rich"
1841 #~ msgid ""
1842 #~ "You can also specify your distribution method (GNU/Linux distribution or "
1843 #~ "packaging system) or if you compiled the KDE Platform from sources."
1844 #~ msgstr ""
1845 #~ "Możesz też podać twoją dystrybucję (dystrybucja GNU/Linux lub system "
1846 #~ "pakietów) albo informację, czy platforma KDE została skompilowana ze "
1847 #~ "źródeł."
1848
1849 #~ msgctxt "@info/rich"
1850 #~ msgid ""
1851 #~ "<note>You should <strong>write those information in English</strong>.</"
1852 #~ "note>"
1853 #~ msgstr ""
1854 #~ "<note>Należy posługiwać się <strong>językiem angielskim</strong>.</note>"
1855
1856 #~ msgctxt "@info/rich"
1857 #~ msgid ""
1858 #~ "The last page will send the bug report to the bug tracking system and "
1859 #~ "will notify you when it is done. It will then show the web address of the "
1860 #~ "bug report in the KDE bug tracking system, so that you can look at the "
1861 #~ "report later."
1862 #~ msgstr ""
1863 #~ "Na ostatniej stronie zgłoszenie zostanie wysłane do systemu obsługi "
1864 #~ "błędów, a ty zostaniesz powiadomiony o jej ukończeniu. Zostanie wtedy "
1865 #~ "wyświetlony adres strony zgłoszenia o błędzie w systemie obsługi błędów "
1866 #~ "KDE, dzięki czemu będzie można później trafić do tego zgłoszenia."
1867
1868 #~ msgctxt "@info/rich"
1869 #~ msgid ""
1870 #~ "If the process fails, you can click <interface>Retry</interface> to try "
1871 #~ "sending the bug report again. If the report cannot be sent because the "
1872 #~ "bug tracking system has a problem, you can save it to a file to manually "
1873 #~ "report later."
1874 #~ msgstr ""
1875 #~ "Jeśli proces się nie powiedzie, naciśnij na <interface>Spróbuj ponownie</"
1876 #~ "interface>, aby ponownie spróbować wysłać zgłoszenie o błędzie. Jeśli nie "
1877 #~ "może ono zostać wysłane z powodu problemu z systemem obsługi błędów, "
1878 #~ "możesz zapisać plik, aby później ręcznie wysłać zgłoszenie."
1879
1880 #~ msgctxt "@info/rich"
1881 #~ msgid "Thank you for being part of KDE!"
1882 #~ msgstr "Dziękujemy za bycie częścią KDE!"
1883
1884 #~ msgctxt "@info/rich"
1885 #~ msgid ""
1886 #~ "If you are interested in helping us to keep the KDE bug tracker system "
1887 #~ "clean and useful, which allows the developers to be more focused on "
1888 #~ "fixing the real issues, you are welcome to <link url='https://community."
1889 #~ "kde.org/Guidelines_and_HOWTOs/Bug_triaging'>join the BugSquad team</link>."
1890 #~ msgstr ""
1891 #~ "Jeśli jesteś zainteresowany utrzymaniem systemu obsługi błędów KDE w "
1892 #~ "stanie uporządkowanym i użytecznym, przez co programiści mogą się skupić "
1893 #~ "na naprawianiu prawdziwych problemów, to jesteś mile widziany w <link "
1894 #~ "url='https://community.kde.org/Guidelines_and_HOWTOs/"
1895 #~ "Bug_triaging'>zespole BugSquad</link>."
1896
1897 #~ msgctxt "@info examples about information the user can provide"
1898 #~ msgid ""
1899 #~ "Widgets you have in your desktop and panels (both official and "
1900 #~ "unofficial), desktop settings (wallpaper plugin, themes) and activities."
1901 #~ msgstr ""
1902 #~ "Elementy interfejsu i panele, jakie były uruchomione na pulpicie "
1903 #~ "(oficjalne i nieoficjalne), ustawienia pulpitu (wtyczka tapety, motywy) i "
1904 #~ "czynności."
1905
1906 #~ msgctxt "@info examples about information the user can provide"
1907 #~ msgid ""
1908 #~ "State of Desktop Effects (Compositing), kind of effects enabled, window "
1909 #~ "decoration, and specific window rules and configuration."
1910 #~ msgstr ""
1911 #~ "Stan efektów pulpitu (kompozycje), włączone efekty, ozdoby okien oraz "
1912 #~ "szczególne zasady i ustawienia okien."
1913
1914 #~ msgctxt "@info examples about information the user can provide"
1915 #~ msgid ""
1916 #~ "sites you were visiting, number of opened tabs, plugins you have "
1917 #~ "installed, and any other non-default setting."
1918 #~ msgstr ""
1919 #~ "odwiedzane strony, liczba otwartych kart, zainstalowane wtyczki i "
1920 #~ "wszystkie pozostałe nie-domyślne ustawienia."
1921
1922 #~ msgctxt "@info examples about information the user can provide"
1923 #~ msgid ""
1924 #~ "File view mode, grouping and sorting settings, preview settings, and "
1925 #~ "directory you were browsing."
1926 #~ msgstr ""
1927 #~ "Tryb widoku plików, ustawienia grupowania i porządkowania, ustawienia "
1928 #~ "podglądów i przeglądany katalog."
1929
1930 #~ msgctxt "@info examples about information the user can provide"
1931 #~ msgid ""
1932 #~ "Instant Messaging protocols you use, and plugins you have installed "
1933 #~ "(official and unofficial)."
1934 #~ msgstr ""
1935 #~ "Używane protokoły komunikatora, zainstalowane wtyczki (oficjalne i "
1936 #~ "nieoficjalne)."
1937
1938 #~ msgctxt "@info examples about information the user can provide"
1939 #~ msgid "Mail protocols and account-types you use."
1940 #~ msgstr "Protokoły poczty i używane rodzaje kont."
1941
1942 #~ msgctxt "@info examples about information the user can provide"
1943 #~ msgid "Type of the document you were editing."
1944 #~ msgstr "Rodzaj edytowanego dokumentu."
1945
1946 #~ msgctxt "@info examples about information the user can provide"
1947 #~ msgid ""
1948 #~ "Type of media (extension and format) you were watching and/or listening "
1949 #~ "to."
1950 #~ msgstr "Rodzaj odtwarzanych multimediów (rozszerzenie i format)."
1951
1952 #~ msgctxt "@info"
1953 #~ msgid ""
1954 #~ "Thanks for wanting to help improve our software! Unfortunately <resource>"
1955 #~ "%1</resource> is no longer supported. We may have alternative supported "
1956 #~ "software on offer on <link url='https://apps.kde.org/'>KDE.org</link>."
1957 #~ msgstr ""
1958 #~ "Dzięki za chęć ulepszenia naszego oprogramowania! Niestety <resource>%1</"
1959 #~ "resource> nie jest już wspierany. Możemy polecić podobne, wspierane "
1960 #~ "oprogramowanie na <link url='https://apps.kde.org/'>KDE.org</link>."
1961
1962 #~ msgctxt "@info"
1963 #~ msgid ""
1964 #~ "Thanks for wanting to help improve our software! Unfortunately version "
1965 #~ "<resource>%1</resource> of <resource>%2</resource> is no longer "
1966 #~ "supported. Please upgrade to a newer version if possible. If your "
1967 #~ "distribution does not provide a newer version you may be able to find "
1968 #~ "alternative installation options on <link url='https://apps.kde.org/'>KDE."
1969 #~ "org</link>."
1970 #~ msgstr ""
1971 #~ "Dzięki za chęć ulepszenia naszego oprogramowania! Niestety wersja "
1972 #~ "<resource>%1</resource> programu <resource>%2</resource> nie jest już "
1973 #~ "dłużej wspierana. Uaktualnij do nowszej wersji, jeśli to możliwe. Jeśli "
1974 #~ "twoja dystrybucja nie zapewnia nowszej wersji, to na stronie <link "
1975 #~ "url='https://apps.kde.org/'>KDE.org</link> możesz znaleźć inne sposoby "
1976 #~ "ich wgrania."
1977
1978 #~ msgctxt "@action:button"
1979 #~ msgid "&Show Contents of the Report"
1980 #~ msgstr "Pokaż treść zgło&szenia"
1981
1982 #~ msgctxt "@info:tooltip"
1983 #~ msgid ""
1984 #~ "Use this button to show the generated report information about this crash."
1985 #~ msgstr ""
1986 #~ "Użyj tego przycisku, aby wyświetlić sprawozdanie z zebranych informacji o "
1987 #~ "tej usterce."
1988
1989 #~ msgctxt "@info"
1990 #~ msgid ""
1991 #~ "It appears that this crash is actually the result of an earlier crash in "
1992 #~ "the compositor and cannot be submitted as it lacks the required "
1993 #~ "information to resolve the problem."
1994 #~ msgstr ""
1995 #~ "Wygląda na to, że ta usterka jest wynikiem wcześniejszej usterki w "
1996 #~ "kompozytorze i nie można jej zgłosić, gdyż brakuje w niej niezbędnych "
1997 #~ "danych do jej rozwiązania."
1998
1999 #~ msgctxt "@info"
2000 #~ msgid ""
2001 #~ "KDE developers would appreciate if you could find and attach the crash "
2002 #~ "log for the compositor. You may be able to retrieve it using the "
2003 #~ "coredumpctl utility. For more information, see <link url='https://"
2004 #~ "community.kde.org/Guidelines_and_HOWTOs/Debugging/"
2005 #~ "How_to_create_useful_crash_reports#Retrieving_a_backtrace_using_coredumpctl'>the "
2006 #~ "KDE Community Wiki</link>."
2007 #~ msgstr ""
2008 #~ "Programiści KDE zalecają odnalezienie i załączenie dziennika usterki dla "
2009 #~ "kompozytora. Można go odnaleźć, używając narzędzia coredumpctl. Po więcej "
2010 #~ "szczegółów, zajrzyj na <link url='https://community.kde.org/"
2011 #~ "Guidelines_and_HOWTOs/Debugging/"
2012 #~ "How_to_create_useful_crash_reports#Retrieving_a_backtrace_using_coredumpctl'>Wiki "
2013 #~ "społeczności KDE</link>."
2014
2015 #~ msgctxt "@info"
2016 #~ msgid "The automatically generated crash information is useful."
2017 #~ msgstr "Samodzielnie zebrane dane o usterce są przydatne."
2018
2019 #~ msgctxt "@info"
2020 #~ msgid ""
2021 #~ "The automatically generated crash information lacks some details but may "
2022 #~ "be still be useful."
2023 #~ msgstr ""
2024 #~ "Samodzielnie zebrane dane o usterce nie zawierają niektórych szczegółów, "
2025 #~ "ale mogą okazać się przydatne."
2026
2027 #~ msgctxt "@info"
2028 #~ msgid ""
2029 #~ "The automatically generated crash information lacks important details and "
2030 #~ "it is probably not helpful."
2031 #~ msgstr ""
2032 #~ "Samodzielnie zebrane dane o usterce nie zawierają istotnych szczegółów i "
2033 #~ "prawdopodobnie nie są przydatne."
2034
2035 #~ msgctxt "@info"
2036 #~ msgid "The crash information was not generated because it was not needed."
2037 #~ msgstr "Nie zebrano informacji o usterce, bo nie były potrzebne."
2038
2039 #~ msgctxt "@info"
2040 #~ msgid ""
2041 #~ "The automatically generated crash information does not contain enough "
2042 #~ "information to be helpful."
2043 #~ msgstr ""
2044 #~ "Samodzielnie zebrane dane o usterce nie zawierają wystarczająco "
2045 #~ "informacji, aby okazać się przydatnymi."
2046
2047 #~ msgctxt "@info"
2048 #~ msgid ""
2049 #~ "<note>You can improve it by installing debugging packages and reloading "
2050 #~ "the crash on the Crash Information page. You can get help with the Bug "
2051 #~ "Reporting Guide by clicking on the <interface>Help</interface> button.</"
2052 #~ "note>"
2053 #~ msgstr ""
2054 #~ "<note>Aby je rozbudować, wgraj pakiety diagnostyczne i ponownie wczytaj "
2055 #~ "ślad wykonywania na stronie danych o usterce. Aby skorzystać z pomocnika "
2056 #~ "do zgłaszania błędów, naciśnij przycisk <interface>Pomoc</interface>.</"
2057 #~ "note>"
2058
2059 #~ msgctxt "@info"
2060 #~ msgid "The information you can provide could be considered helpful."
2061 #~ msgstr "Informacje, które możesz podać, mogą być przydatne."
2062
2063 #~ msgctxt "@info"
2064 #~ msgid "This report is considered helpful."
2065 #~ msgstr "To zgłoszenie uważane jest za przydatne."
2066
2067 #~ msgctxt "@info"
2068 #~ msgid ""
2069 #~ "This application's bugs are reported to the KDE bug tracking system: "
2070 #~ "click <interface>Next</interface> to start the reporting process. You can "
2071 #~ "manually report at <link>%1</link>"
2072 #~ msgstr ""
2073 #~ "Błędy tego programu są zgłaszane w systemie obsługi błędów KDE: naciśnij "
2074 #~ "<interface>Dalej</interface>, aby rozpocząć proces zgłaszania. Tutaj "
2075 #~ "możesz ręcznie sporządzić zgłoszenie: <link>%1</link>"
2076
2077 #~ msgctxt "@info"
2078 #~ msgid ""
2079 #~ "This application is not supported in the KDE bug tracking system. Click "
2080 #~ "<interface>Finish</interface> to report this bug to the application "
2081 #~ "maintainer. Also, you can manually report at <link>%1</link>."
2082 #~ msgstr ""
2083 #~ "Ten program nie jest obsługiwany przez system obsługi błędów KDE. "
2084 #~ "naciśnij <interface>Zakończ</interface>, aby wysłać zgłoszenie o błędzie "
2085 #~ "tego programu jego opiekunowi. Tutaj możesz też ręcznie sporządzić "
2086 #~ "zgłoszenie: <link>%1</link>."
2087
2088 #~ msgctxt "@info"
2089 #~ msgid ""
2090 #~ "This report does not contain enough information for the developers, so "
2091 #~ "the automated bug reporting process is not enabled for this crash."
2092 #~ msgstr ""
2093 #~ "To zgłoszenie nie zawiera dostatecznej ilości informacji dla "
2094 #~ "programistów, więc na tym zakończy się proces zautomatyzowanego "
2095 #~ "zgłaszania błędu."
2096
2097 #~ msgctxt "@info"
2098 #~ msgid "If you wish, you can go back and change your answers. "
2099 #~ msgstr "Jeśli chcesz, możesz wrócić i zmienić swoje odpowiedzi."
2100
2101 #~ msgctxt "@info"
2102 #~ msgid ""
2103 #~ "You can manually report this bug at <link>%1</link>. Click "
2104 #~ "<interface>Finish</interface> to close the assistant."
2105 #~ msgstr ""
2106 #~ "Tutaj możesz ręcznie sporządzić zgłoszenie o błędzie: <link>%1</link>. "
2107 #~ "Naciśnij <interface>Zakończ</interface>, aby zamknąć pomocnika."
2108
2109 #~ msgctxt "@info"
2110 #~ msgid ""
2111 #~ "You can manually report this bug to its maintainer at <link>%1</link>. "
2112 #~ "Click <interface>Finish</interface> to close the assistant."
2113 #~ msgstr ""
2114 #~ "Możesz ręcznie sporządzić zgłoszenie o błędzie i wysłać go do opiekuna "
2115 #~ "programu tu: <link>%1</link>. Naciśnij <interface>Zakończ</interface>, "
2116 #~ "aby zamknąć pomocnika."
2117
2118 #~ msgctxt "@info report to url/mail address"
2119 #~ msgid "Report to %1"
2120 #~ msgstr "Zgłoś do %1"
2121
2122 #~ msgctxt "@title:window"
2123 #~ msgid "Related Bug Report"
2124 #~ msgstr "Zgłoszenie o podobnym błędzie"
2125
2126 #~ msgctxt "@action:button"
2127 #~ msgid "Cancel (Go back to the report)"
2128 #~ msgstr "Anuluj (powrót do zgłoszenia)"
2129
2130 #~ msgctxt ""
2131 #~ "@action:button continue with the selected option and close the dialog"
2132 #~ msgid "Continue"
2133 #~ msgstr "Dalej"
2134
2135 #~ msgid "You are going to mark your crash as related to bug %1"
2136 #~ msgstr "Zamierzasz oznaczyć usterkę jako podobną do błędu %1"
2137
2138 #~ msgctxt "@info"
2139 #~ msgid ""
2140 #~ "The report is closed because %1. <i>If the crash is the same, adding "
2141 #~ "further information will be useless and will consume developers' time.</i>"
2142 #~ msgstr ""
2143 #~ "To zgłoszenie jest oznaczone jako \"zamknięte\", ponieważ %1. <i>Jeśli "
2144 #~ "jest to taka sama usterka, dodawanie dalszych informacji bądź tworzenie "
2145 #~ "nowego zgłoszenia nie będzie użyteczne i zabierze tylko czas programistom."
2146 #~ "</i>"
2147
2148 #~ msgctxt "@title:window"
2149 #~ msgid "Bug Description"
2150 #~ msgstr "Opis błędu"
2151
2152 #~ msgctxt "@action:button"
2153 #~ msgid "Retry..."
2154 #~ msgstr "Spróbuj ponownie..."
2155
2156 #~ msgctxt "@info:tooltip"
2157 #~ msgid "Use this button to retry loading the bug report."
2158 #~ msgstr ""
2159 #~ "Użyj tego przycisku, aby ponownie spróbować wczytać zgłoszenie o błędzie."
2160
2161 #~ msgctxt "@info:status"
2162 #~ msgid "Loading information about bug %1 from %2...."
2163 #~ msgstr "Wczytywanie informacji o błędzie <numid>%1</numid> z %2..."
2164
2165 #~ msgctxt "@info"
2166 #~ msgid ""
2167 #~ "Backtrace of the crash I experienced:\n"
2168 #~ "\n"
2169 #~ msgstr ""
2170 #~ "Ślad wykonywania do usterki, która wystąpiła:\n"
2171 #~ "\n"
2172
2173 #~ msgctxt "@info bug status"
2174 #~ msgid "Opened (Unconfirmed)"
2175 #~ msgstr "Otwarty (niepotwierdzony)"
2176
2177 #~ msgctxt "@info bug status"
2178 #~ msgid "Opened (Unfixed)"
2179 #~ msgstr "Otwarty (nienaprawiony)"
2180
2181 #~ msgctxt "@info bug resolution, fixed in version"
2182 #~ msgid "Fixed in version \"%1\""
2183 #~ msgstr "Naprawiono w wersji \"%1\""
2184
2185 #~ msgctxt "@info bug resolution, fixed by kde devs in version"
2186 #~ msgid "the bug was fixed by KDE developers in version \"%1\""
2187 #~ msgstr "ten błąd został naprawiony przez programistów KDE w wersji \"%1\""
2188
2189 #~ msgctxt "@info bug resolution"
2190 #~ msgid "Fixed"
2191 #~ msgstr "Naprawiony"
2192
2193 #~ msgctxt "@info bug resolution"
2194 #~ msgid "the bug was fixed by KDE developers"
2195 #~ msgstr "błąd został zaprawiony przed programistów KDE"
2196
2197 #~ msgctxt "@info bug resolution"
2198 #~ msgid "Non-reproducible"
2199 #~ msgstr "Nie do powtórzenia"
2200
2201 #~ msgctxt "@info bug resolution"
2202 #~ msgid "Duplicate report (Already reported before)"
2203 #~ msgstr "Istniejące zgłoszenie (zgłoszono już wcześniej)"
2204
2205 #~ msgctxt "@info bug resolution"
2206 #~ msgid "Not a valid report/crash"
2207 #~ msgstr "Nieprawidłowe zgłoszenie/błąd"
2208
2209 #~ msgctxt "@info bug resolution"
2210 #~ msgid "Not caused by a problem in the KDE's Applications or libraries"
2211 #~ msgstr "Niespowodowany problemem w programach ani bibliotekach KDE"
2212
2213 #~ msgctxt "@info bug resolution"
2214 #~ msgid ""
2215 #~ "the bug is caused by a problem in an external application or library, or "
2216 #~ "by a distribution or packaging issue"
2217 #~ msgstr ""
2218 #~ "błąd jest spowodowany przez problem zewnętrznych programów lub bibliotek, "
2219 #~ "bądź też dystrybucji lub systemu pakietów"
2220
2221 #~ msgctxt "@info bug status"
2222 #~ msgid "Temporarily closed, because of a lack of information"
2223 #~ msgstr "Tymczasowo zamknięty z powodu braku informacji"
2224
2225 #~ msgctxt "@info"
2226 #~ msgid ""
2227 #~ "Invalid report information (malformed data). This could mean that the bug "
2228 #~ "report does not exist, or the bug tracking site is experiencing a problem."
2229 #~ msgstr ""
2230 #~ "Nieprawidłowe zgłoszenie (zniekształcone dane). Może to oznaczać, że "
2231 #~ "zgłoszenie o błędzie nie istnieje, lub system obsługi błędów ma pewne "
2232 #~ "problemy."
2233
2234 #~ msgctxt "@action:button let the user to choose to read the main report"
2235 #~ msgid "Yes, read the main report"
2236 #~ msgstr "Tak, pokaż główne zgłoszenie"
2237
2238 #~ msgctxt "@action:button let the user choose to read the original report"
2239 #~ msgid "No, let me read the report I selected"
2240 #~ msgstr "Nie, pokaż powielone zgłoszenie"
2241
2242 #~ msgctxt "@info"
2243 #~ msgid ""
2244 #~ "The report you selected (bug %1) is already marked as duplicate of bug "
2245 #~ "%2. Do you want to read that report instead? (recommended)"
2246 #~ msgstr ""
2247 #~ "Zgłoszenie %1 jest powieleniem zgłoszenia głównego %2. Czy chcesz "
2248 #~ "przeczytać zgłoszenie główne? (zalecane)"
2249
2250 #~ msgctxt "@title:window"
2251 #~ msgid "Nested duplicate detected"
2252 #~ msgstr "Wykryto zagnieżdżone powielenie"
2253
2254 #~ msgctxt "comment $number to use as subtitle"
2255 #~ msgid "<h4>Comment %1:</h4>"
2256 #~ msgstr "<h4>Uwaga %1:</h4>"
2257
2258 #~ msgid ""
2259 #~ "<p><note>The bug report's title is often written by its reporter and may "
2260 #~ "not reflect the bug's nature, root cause or other visible symptoms you "
2261 #~ "could use to compare to your crash. Please read the complete report and "
2262 #~ "all the comments below.</note></p>"
2263 #~ msgstr ""
2264 #~ "<p><note>Zazwyczaj to zgłaszający nadaje nazwę zgłoszeniu. Może ona nie "
2265 #~ "odzwierciedlać natury błędu, prawdziwej jego przyczyny, czy innych "
2266 #~ "widocznych objawów, co może utrudnić odnalezienie prawdopodobnego "
2267 #~ "zgłoszenia do danej usterki. Przeczytaj zatem całe zgłoszenie oraz "
2268 #~ "wszystkie uwagi poniżej.</note></p>"
2269
2270 #~ msgid ""
2271 #~ "<p><note>This bug report has %1 duplicate report. That means this is "
2272 #~ "probably a <strong>common crash</strong>. <i>Please consider only adding "
2273 #~ "a comment or a note if you can provide new valuable information which was "
2274 #~ "not already mentioned.</i></note></p>"
2275 #~ msgid_plural ""
2276 #~ "<p><note>This bug report has %1 duplicate reports. That means this is "
2277 #~ "probably a <strong>common crash</strong>. <i>Please consider only adding "
2278 #~ "a comment or a note if you can provide new valuable information which was "
2279 #~ "not already mentioned.</i></note></p>"
2280 #~ msgstr[0] ""
2281 #~ "<p><note>To zgłoszenie ma podpięte %1 zgłoszenie oznaczone jako "
2282 #~ "powielone. Oznacza to, że prawdopodobnie jest to <strong>znana usterka</"
2283 #~ "strong>. <i>Dodaj swoją uwagę, tylko gdy masz coś nowego, wartościowego "
2284 #~ "do dodania.</i></note></p>"
2285 #~ msgstr[1] ""
2286 #~ "<p><note>To zgłoszenie ma podpięte %1 zgłoszenia oznaczone jako "
2287 #~ "powielone. Oznacza to, że prawdopodobnie jest to <strong>znana usterka</"
2288 #~ "strong>. <i>Dodaj swoją uwagę, tylko gdy masz coś nowego, wartościowego "
2289 #~ "do dodania.</i></note></p>"
2290 #~ msgstr[2] ""
2291 #~ "<p><note>To zgłoszenie ma podpięte %1 zgłoszeń oznaczonych jako "
2292 #~ "powielone. Oznacza to, że prawdopodobnie jest to <strong>znana usterka</"
2293 #~ "strong>. <i>Dodaj swoją uwagę, tylko gdy masz coś nowego, wartościowego "
2294 #~ "do dodania.</i></note></p>"
2295
2296 #~ msgctxt "@info bug report title (quoted)"
2297 #~ msgid "<h3>\"%1\"</h3>"
2298 #~ msgstr "<h3>\"%1\"</h3>"
2299
2300 #~ msgctxt "@info bug report status"
2301 #~ msgid "<h4>Bug Report Status: %1</h4>"
2302 #~ msgstr "<h4>Stan zgłoszenia: %1</h4>"
2303
2304 #~ msgctxt "@info bug report product and component"
2305 #~ msgid "<h4>Affected Component: %1 (%2)</h4>"
2306 #~ msgstr "<h4>Dotyczy składnika: %1 (%2)</h4>"
2307
2308 #~ msgctxt "@info bug report description"
2309 #~ msgid "<h3>Description of the bug</h3><p>%1</p>"
2310 #~ msgstr "<h3>Opis błędu</h3><p>%1</p>"
2311
2312 #~ msgctxt "@label:textbox bug report comments (already formatted)"
2313 #~ msgid "<h2>Additional Comments</h2>%1"
2314 #~ msgstr "<h2>Dodatkowe komentarze</h2>%1"
2315
2316 #~ msgctxt "@info:status"
2317 #~ msgid "Showing bug %1"
2318 #~ msgstr "Wyświetlane zgłoszenie %1"
2319
2320 #~ msgctxt "@info/rich"
2321 #~ msgid ""
2322 #~ "Error fetching the bug report<nl/><message>%1.</message><nl/>Please wait "
2323 #~ "some time and try again."
2324 #~ msgstr ""
2325 #~ "Błąd podczas pobierania zgłoszenia o błędzie<nl/><message>%1.</"
2326 #~ "message><nl/>Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie."
2327
2328 #~ msgctxt "@info"
2329 #~ msgid "Error fetching the bug report"
2330 #~ msgstr "Błąd podczas pobierania zgłoszenia o błędzie"
2331
2332 #~ msgctxt "@info:status"
2333 #~ msgid "Error fetching the bug report"
2334 #~ msgstr "Błąd podczas pobierania zgłoszenia o błędzie"
2335
2336 #~ msgctxt "@title"
2337 #~ msgid "Results of the Analyzed Crash Details"
2338 #~ msgstr "Wyniki analizy szczegółów usterki"
2339
2340 #~ msgid "the KDE Bug Tracking System"
2341 #~ msgstr "System obsługi błędów KDE"
2342
2343 #~ msgctxt "@title"
2344 #~ msgid "Login into %1"
2345 #~ msgstr "Logowanie do %1"
2346
2347 #~ msgctxt "@action:button"
2348 #~ msgid "Close the assistant"
2349 #~ msgstr "Zamknij pomocnika"
2350
2351 #~ msgctxt "@action:button"
2352 #~ msgid "Cancel"
2353 #~ msgstr "Anuluj"
2354
2355 #~ msgctxt "@action:button"
2356 #~ msgid "Save information and close"
2357 #~ msgstr "Zapisz informacje i zamknij"
2358
2359 #~ msgctxt "@info"
2360 #~ msgid ""
2361 #~ "Do you really want to close the bug reporting assistant? <note>The crash "
2362 #~ "information is still valid, so you can save the report before closing if "
2363 #~ "you want.</note>"
2364 #~ msgstr ""
2365 #~ "Czy chcesz zamknąć pomocnika zgłaszania błędów? <note>Informacje o "
2366 #~ "błędzie nadal są poprawne, więc możesz zapisać zgłoszenie przed "
2367 #~ "zamknięciem, jeśli chcesz.</note>"
2368
2369 #~ msgctxt "@title:window"
2370 #~ msgid "Close the Assistant"
2371 #~ msgstr "Zamknij pomocnika"
2372
2373 #~ msgctxt "@info"
2374 #~ msgid "Do you really want to close the bug reporting assistant?"
2375 #~ msgstr "Czy na pewno chcesz zamknąć pomocnika zgłaszania błędów?"
2376
2377 #~ msgctxt "@info"
2378 #~ msgid ""
2379 #~ "This crash information is not useful enough, do you want to try to "
2380 #~ "improve it? You will need to install some debugging packages."
2381 #~ msgstr ""
2382 #~ "Te informacje o błędzie nie są wystarczająco przydatne, czy chcesz je "
2383 #~ "rozbudować? Trzeba będzie zainstalować pewne pakiety do diagnozowania."
2384
2385 #~ msgctxt "@title:window"
2386 #~ msgid "Crash Information is not useful enough"
2387 #~ msgstr "Dane o usterce nie są wystarczająco użyteczne"
2388
2389 #~ msgctxt "@label examples about information the user can provide"
2390 #~ msgid "Examples: %1"
2391 #~ msgstr "Przykłady: %1"
2392
2393 #~ msgctxt "@info:status"
2394 #~ msgid "Error when trying to login: <message>%1</message>"
2395 #~ msgstr "Błąd przy logowaniu: <message>%1</message>"
2396
2397 #~ msgctxt "@info:status the user is logged at the bugtracker site as USERNAME"
2398 #~ msgid "Logged in at the KDE bug tracking system (%1) as: %2."
2399 #~ msgstr "Zalogowano do systemu obsługi błędów KDE (%1) jako: %2."
2400
2401 #~ msgctxt "@info:status '1' is a url, '2' the e-mail address"
2402 #~ msgid "Performing login at %1 as %2..."
2403 #~ msgstr "Logowanie do %1 jako %2..."
2404
2405 #~ msgctxt "@info:status"
2406 #~ msgid "<b>Error: Invalid e-mail address or password</b>"
2407 #~ msgstr "<b>Błąd: Nieprawidłowy adres pocztowy lub hasło</b>"
2408
2409 #~ msgctxt "@action/button retry button in error widget"
2410 #~ msgid "Retry"
2411 #~ msgstr "Ponów"
2412
2413 #~ msgctxt "@info error when talking to the bugzilla API"
2414 #~ msgid "An error occurred when talking to bugs.kde.org: %1"
2415 #~ msgstr "Wystąpił błąd przy łączeniu z bugs.kde.org: %1"
2416
2417 #~ msgctxt "@info"
2418 #~ msgid ""
2419 #~ "The description about the crash details does not provide enough "
2420 #~ "information yet.<br /><br />"
2421 #~ msgstr "Opis usterki nie dostarcza wystarczających informacji.<br /><br />"
2422
2423 #~ msgctxt "@info"
2424 #~ msgid ""
2425 #~ "The amount of required information is proportional to the quality of the "
2426 #~ "other information like the backtrace or the reproducibility rate.<br /"
2427 #~ "><br />"
2428 #~ msgstr ""
2429 #~ "Liczba wymaganych informacji jest proporcjonalna do jakości innych "
2430 #~ "informacji takich jak ślad lub wskaźnik odtwarzalności.<br /><br />"
2431
2432 #~ msgctxt "@info"
2433 #~ msgid ""
2434 #~ "Previously, you told DrKonqi that you could provide some contextual "
2435 #~ "information. Try writing more details about your situation. (even little "
2436 #~ "ones could help us.)<br /><br />"
2437 #~ msgstr ""
2438 #~ "Powiedziałe(a)ś poprzednio DrKonqi, że możesz zapewnić pewne informacje "
2439 #~ "kontekstowe. Spróbuj napisać więcej szczegółów o twojej sytuacji. (nawet "
2440 #~ "najmniejsze mogą nam pomóc.)<br /><br />"
2441
2442 #~ msgctxt "@info"
2443 #~ msgid ""
2444 #~ "If you cannot provide more information, your report will probably waste "
2445 #~ "developers' time. Can you tell us more?"
2446 #~ msgstr ""
2447 #~ "Jeśli nie jesteś w stanie podać wystarczającej ilości informacji, twoje "
2448 #~ "zgłoszenie będzie prawdopodobnie stratą czasu dla programistów. Czy "
2449 #~ "możesz powiedzieć nam coś więcej?"
2450
2451 #~ msgid "Yes, let me add more information"
2452 #~ msgstr "Tak, pozwól mi dodać więcej informacji"
2453
2454 #~ msgid "No, I cannot add any other information"
2455 #~ msgstr "Nie, nie mogę dodać żadnych innych informacji"
2456
2457 #~ msgctxt "@title:window"
2458 #~ msgid "We need more information"
2459 #~ msgstr "Potrzebujemy więcej informacji"
2460
2461 #~ msgctxt "@info:tooltip help and examples of good bug descriptions"
2462 #~ msgid "Describe in as much detail as possible the crash circumstances:"
2463 #~ msgstr "Opisz, możliwie jak najdokładniej, okoliczności usterki:"
2464
2465 #~ msgctxt "@info:tooltip help and examples of good bug descriptions"
2466 #~ msgid ""
2467 #~ "- Detail which actions were you taking inside and outside the application "
2468 #~ "an instant before the crash."
2469 #~ msgstr ""
2470 #~ "- Określ jakie działania podejmowane były wewnątrz i poza programem tuż "
2471 #~ "przed wystąpieniem usterki."
2472
2473 #~ msgctxt "@info:tooltip help and examples of good bug descriptions"
2474 #~ msgid ""
2475 #~ "- Note if you noticed any unusual behavior in the application or in the "
2476 #~ "whole environment."
2477 #~ msgstr ""
2478 #~ "- Wspomnij, jeśli widać było niezwykłe zachowanie programu lub całego "
2479 #~ "środowiska."
2480
2481 #~ msgctxt "@info:tooltip help and examples of good bug descriptions"
2482 #~ msgid "- Note any non-default configuration in the application."
2483 #~ msgstr "- Podaj wszelkie niestandardowe ustawienia programu."
2484
2485 #~ msgctxt ""
2486 #~ "@info:tooltip examples of configuration details. the examples are already "
2487 #~ "translated"
2488 #~ msgid "Examples: %1"
2489 #~ msgstr "Przykłady: %1"
2490
2491 #~ msgctxt "@info:tooltip"
2492 #~ msgid ""
2493 #~ "Use this button to retry sending the crash report if it failed before."
2494 #~ msgstr ""
2495 #~ "Użyj tego przycisku, aby ponownie spróbować wysłać zgłoszenie, jeśli "
2496 #~ "wcześniej się to nie udało."
2497
2498 #~ msgctxt "@action:button"
2499 #~ msgid "Sho&w Contents of the Report"
2500 #~ msgstr "Pokaż t&reść zgłoszenia"
2501
2502 #~ msgctxt "@info:status"
2503 #~ msgid "Sending crash report... (please wait)"
2504 #~ msgstr "Wysyłanie zgłoszenia o usterce... (proszę czekać)"
2505
2506 #~ msgctxt "@info:status"
2507 #~ msgid "Error sending the crash report: <message>%1.</message>"
2508 #~ msgstr "Błąd podczas wysyłania zgłoszenia o usterce: <message>%1.</message>"
2509
2510 #~ msgctxt "@info report to KDE bugtracker address"
2511 #~ msgid "Report to %1"
2512 #~ msgstr "Zgłoś do %1"
2513
2514 #~ msgctxt "@action:button"
2515 #~ msgid "Search for more reports"
2516 #~ msgstr "Znajdź więcej zgłoszeń"
2517
2518 #~ msgctxt "@info:tooltip"
2519 #~ msgid "Use this button to search for more similar bug reports"
2520 #~ msgstr "Użyj tego przycisku do wyszukania podobnych zgłoszeń"
2521
2522 #~ msgctxt "@action:button"
2523 #~ msgid "Retry search"
2524 #~ msgstr "Ponów wyszukiwanie"
2525
2526 #~ msgctxt "@info:tooltip"
2527 #~ msgid "Use this button to retry the search that previously failed."
2528 #~ msgstr ""
2529 #~ "Użyj tego przycisku, aby ponownie spróbować znaleźć to, czego nie udało "
2530 #~ "się znaleźć poprzednio."
2531
2532 #~ msgctxt "@action:button"
2533 #~ msgid "Open selected report"
2534 #~ msgstr "Otwórz wybrane zgłoszenie"
2535
2536 #~ msgctxt "@action:button"
2537 #~ msgid "Stop searching"
2538 #~ msgstr "Zatrzymaj wyszukiwanie"
2539
2540 #~ msgctxt "@info:tooltip"
2541 #~ msgid "Use this button to stop the current search."
2542 #~ msgstr "Użyj tego przycisku, aby zatrzymać bieżące wyszukiwanie."
2543
2544 #~ msgctxt "@action:button remove the selected item from a list"
2545 #~ msgid "Remove"
2546 #~ msgstr "Usuń"
2547
2548 #~ msgctxt "@info:tooltip"
2549 #~ msgid "Use this button to remove a selected possible duplicate"
2550 #~ msgstr "Użyj tego przycisku, aby usunąć wybrane prawdopodobne powielenie"
2551
2552 #~ msgid ""
2553 #~ "Press this button to declare that, in your opinion and according to your "
2554 #~ "experience, the reports found as similar do not match the crash you have "
2555 #~ "experienced, and you believe it is unlikely that a better match would be "
2556 #~ "found after further review."
2557 #~ msgstr ""
2558 #~ "Naciśnij ten przycisk, aby zadeklarować, że w twojej opini i odpowiednio "
2559 #~ "do twojego doświadczenia, zgłoszenia znalezione jako podobne nie pasują "
2560 #~ "do usterki, której doświadczyłe(a)ś i jesteś przekonany(a), że istnieje "
2561 #~ "małe prawdopodobieństwo na znalezienie lepszego dopasowania po głębszym "
2562 #~ "przejrzeniu."
2563
2564 #~ msgid "Let me check more reports"
2565 #~ msgstr "Sprawdź więcej zgłoszeń"
2566
2567 #~ msgid ""
2568 #~ "Press this button if you would rather review more reports in order to "
2569 #~ "find a match for the crash you have experienced."
2570 #~ msgstr ""
2571 #~ "Naciśnij ten przycisk, jeżeli chciał(a)byś przejrzeć więcej zgłoszeń, aby "
2572 #~ "znaleźć pasujące zgłoszenie do usterki, której doświadczyłe(a)ś."
2573
2574 #~ msgctxt "@info"
2575 #~ msgid ""
2576 #~ "You have not selected any possible duplicates, or a report to which to "
2577 #~ "attach your crash information. Have you read all the reports, and can you "
2578 #~ "confirm that there are no real duplicates?"
2579 #~ msgstr ""
2580 #~ "Nie został wybrany żaden prawdopodobne powielenia ani głoszenie, do "
2581 #~ "którego należy dołączyć informacje o błędzie. Czy zapoznałeś się z "
2582 #~ "treścią wszystkich zgłoszeń i możesz potwierdzić, że nie ma żadnych "
2583 #~ "prawdziwych powieleń?"
2584
2585 #~ msgctxt "@title:window"
2586 #~ msgid "No selected possible duplicates"
2587 #~ msgstr "Nie wybrano prawdopodobnych powieleń"
2588
2589 #~ msgctxt "@info:status"
2590 #~ msgid "Search stopped."
2591 #~ msgstr "Wyszukiwanie zatrzymane."
2592
2593 #~ msgctxt "@info:status"
2594 #~ msgid "Search stopped. Showing results."
2595 #~ msgstr "Zatrzymano wyszukiwanie. Wyświetlam wyniki."
2596
2597 #~ msgctxt "@info bug status"
2598 #~ msgid "[Open]"
2599 #~ msgstr "[Otwórz]"
2600
2601 #~ msgctxt "@info bug resolution"
2602 #~ msgid "[Fixed]"
2603 #~ msgstr "[Naprawiony]"
2604
2605 #~ msgctxt "@info bug resolution"
2606 #~ msgid "[Non-reproducible]"
2607 #~ msgstr "[Nie do powtórzenia]"
2608
2609 #~ msgctxt "@info bug resolution"
2610 #~ msgid "[Invalid]"
2611 #~ msgstr "[Nieprawidłowy]"
2612
2613 #~ msgctxt "@info bug resolution"
2614 #~ msgid "[External problem]"
2615 #~ msgstr "[Problem zewnętrzny]"
2616
2617 #~ msgctxt "@info bug status"
2618 #~ msgid "[Incomplete]"
2619 #~ msgstr "[Niepełny]"
2620
2621 #~ msgctxt "@info:status"
2622 #~ msgid "Showing results."
2623 #~ msgstr "Wyświetlam wyniki."
2624
2625 #~ msgctxt "@info:status"
2626 #~ msgid "Search Finished. No reports found."
2627 #~ msgstr "Ukończono wyszukiwanie. Nie znaleziono żadnego zgłoszenia."
2628
2629 #~ msgctxt "@label"
2630 #~ msgid ""
2631 #~ "Only <strong><a href=\"%1\">attach</a></strong> if you can add needed "
2632 #~ "information to the bug report."
2633 #~ msgstr ""
2634 #~ "Jeżeli możesz dodać dodatkowe dane do zgłoszenia o usterce to wystarczy, "
2635 #~ "że je <strong><a href=\"%1\">załączysz</a></strong>."
2636
2637 #~ msgctxt "@info:status"
2638 #~ msgid "Error fetching the bug report list"
2639 #~ msgstr "Błąd podczas pobierania wykazu zgłoszeń o błędach"
2640
2641 #~ msgctxt "@info/rich"
2642 #~ msgid ""
2643 #~ "Error fetching the bug report list<nl/><message>%1.</message><nl/>Please "
2644 #~ "wait some time and try again."
2645 #~ msgstr ""
2646 #~ "Błąd podczas pobierania listy zgłoszeń o błędach<nl/><message>%1.</"
2647 #~ "message><nl/>Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie."
2648
2649 #~ msgctxt "@label"
2650 #~ msgid ""
2651 #~ "The report is going to be <strong>attached</strong> to bug %1. <a href=\"#"
2652 #~ "\">Cancel</a>"
2653 #~ msgstr ""
2654 #~ "To zgłoszenie będzie <strong>załączone</strong> do błędu %1. <a href=\"#"
2655 #~ "\">Anuluj</a>"
2656
2657 #~ msgctxt "@info:tooltip"
2658 #~ msgid ""
2659 #~ "Use this button to save the generated crash report information to a file. "
2660 #~ "You can use this option to report the bug later."
2661 #~ msgstr ""
2662 #~ "Użyj tego przycisku, aby zapisać do pliku sprawozdanie z zebranych "
2663 #~ "informacji o usterce. Możesz użyć tej opcji do późniejszego zgłoszenia "
2664 #~ "błędu."
2665
2666 #~ msgctxt "@info:tooltip"
2667 #~ msgid ""
2668 #~ "If you tried to repeat the situation, select how often the application "
2669 #~ "crashes"
2670 #~ msgstr ""
2671 #~ "Jeśli próbowałeś/aś powtórzyć sytuację, wybierz jak często w programie "
2672 #~ "pojawiała się ta usterka"
2673
2674 #~ msgctxt "@info:whatsthis"
2675 #~ msgid ""
2676 #~ "If you tried to repeat the situation, select how often the application "
2677 #~ "crashes"
2678 #~ msgstr ""
2679 #~ "Jeśli próbowałeś/aś powtórzyć sytuację, wybierz jak często w programie "
2680 #~ "pojawiała się ta usterka"
2681
2682 #~ msgctxt "@info:tooltip"
2683 #~ msgid ""
2684 #~ "Check this option if you can describe what were you doing inside the "
2685 #~ "application before it crashed"
2686 #~ msgstr ""
2687 #~ "Zaznacz tę opcję, jeśli możesz opisać swoje działania w programie tuż "
2688 #~ "przed usterką"
2689
2690 #~ msgctxt "@info:whatsthis"
2691 #~ msgid ""
2692 #~ "Check this option if you can describe what were you doing inside the "
2693 #~ "application before it crashed"
2694 #~ msgstr ""
2695 #~ "Zaznacz tę opcję, jeśli możesz opisać swoje działania w programie tuż "
2696 #~ "przed usterką"
2697
2698 #~ msgctxt "@info:tooltip"
2699 #~ msgid ""
2700 #~ "Check this option if you can describe any unusual behavior or appearance "
2701 #~ "in the application or the whole desktop"
2702 #~ msgstr ""
2703 #~ "Zaznacz tę opcję, jeśli możesz opisać dziwne zachowanie lub wygląd "
2704 #~ "programu lub całego pulpitu."
2705
2706 #~ msgctxt "@info:whatsthis"
2707 #~ msgid ""
2708 #~ "Check this option if you can describe any unusual behavior or appearance "
2709 #~ "in the application or the whole desktop"
2710 #~ msgstr ""
2711 #~ "Zaznacz tę opcję, jeśli możesz opisać dziwne zachowanie lub wygląd "
2712 #~ "programu lub całego pulpitu."
2713
2714 #~ msgctxt "@info:tooltip"
2715 #~ msgid ""
2716 #~ "Check this option if you can provide application specific details or "
2717 #~ "settings that may be related to the crash."
2718 #~ msgstr ""
2719 #~ "Zaznacz tę opcję, jeśli możesz podać dodatkowe dane o programie lub "
2720 #~ "ustawienia, które mogły mieć związek z usterką."
2721
2722 #~ msgctxt "@info:whatsthis"
2723 #~ msgid ""
2724 #~ "Check this option if you can provide application specific details or "
2725 #~ "settings that may be related to the crash."
2726 #~ msgstr ""
2727 #~ "Zaznacz tę opcję, jeśli możesz podać dodatkowe dane o programie lub "
2728 #~ "ustawienia, które mogły mieć związek z usterką."
2729
2730 #~ msgctxt "@title:column"
2731 #~ msgid "Bug ID"
2732 #~ msgstr "Identyfikator błędu"
2733
2734 #~ msgctxt "@title:column"
2735 #~ msgid "Description"
2736 #~ msgstr "Opis"
2737
2738 #~ msgctxt ""
2739 #~ "@label title of a listbox where the possible duplicate bug numbers are "
2740 #~ "put in"
2741 #~ msgid "Possible duplicates:"
2742 #~ msgstr "Prawdopodobne powielenia:"
2743
2744 #~ msgctxt ""
2745 #~ "@option:check user must check this to preview the own backtrace (in order "
2746 #~ "to compare it with the one in the showed report)"
2747 #~ msgid "Show the backtrace of the crash I experienced to compare (advanced)"
2748 #~ msgstr ""
2749 #~ "Pokaż ślad wykonywania tego zgłoszenia, aby porównać z moim (dla "
2750 #~ "doświadczonych)"
2751
2752 #~ msgid ""
2753 #~ "This is likely to be a <strong>common crash</strong>, and a lot of "
2754 #~ "different cases' details may have been provided already. <i>Proceed only "
2755 #~ "if you can add new information (not already mentioned). </i>"
2756 #~ msgstr ""
2757 #~ "Prawdopodobnie jest to <strong>typowa usterka</strong> i dla wielu "
2758 #~ "różnych jej przypadków szczegóły mogły zostać już dostarczone. "
2759 #~ "<i>Kontynuuj tylko jeśli możesz dodać nowe informacje (jeszcze nie "
2760 #~ "wspomniane). </i>"
2761
2762 #~ msgid "<strong>Do you want to proceed with the reporting process?</strong>"
2763 #~ msgstr "<strong>Czy chcesz zgłosić błąd na nowo?</strong>"
2764
2765 #~ msgid "No, do not file &a new bug report, and cancel the assistant"
2766 #~ msgstr "Nie, nie zgłaszaj błędu n&a nowo i przerwij działanie pomocnika"
2767
2768 #~ msgid "Proceed with reporting &the bug"
2769 #~ msgstr "&Tak, zgłoś błąd na nowo"
2770
2771 #~ msgid ""
2772 #~ "<strong>Are you sure this report matches your crash situation?</strong>"
2773 #~ msgstr ""
2774 #~ "<strong>Czy na pewno to zgłoszenie pasuje do twojej usterki?</strong>"
2775
2776 #~ msgid "Not &really sure: mark as a possible duplicate"
2777 #~ msgstr "Niepewne: oznacz jako p&rawdopodobne powielenie"
2778
2779 #~ msgid "Completely sure: attach my &information to this report"
2780 #~ msgstr "Całkowicie pewne: dołącz moje &informacje do zgłoszenia"
2781
2782 #~ msgctxt "@label:textbox"
2783 #~ msgid ""
2784 #~ "<strong>Title of the bug report:</strong> (<a href=\"#\">examples</a>)"
2785 #~ msgstr ""
2786 #~ "<strong>Tytuł zgłoszenia o błędzie:</strong> (<a href=\"#\">przykłady</a>)"
2787
2788 #~ msgctxt "@label:textbox"
2789 #~ msgid ""
2790 #~ "<strong>Information about the crash:</strong> (<a href=\"#\">help and "
2791 #~ "examples</a>)"
2792 #~ msgstr ""
2793 #~ "<strong>Dane o usterce:</strong> (<a href=\"#\">pomoc i przykłady</a>)"
2794
2795 #~ msgid "Password input"
2796 #~ msgstr "Pole na hasło"
2797
2798 #~ msgid "Username input"
2799 #~ msgstr "Pole na nazwę użytkownika"
2800
2801 #~ msgctxt "@option:check"
2802 #~ msgid "Open the bug report page when clicking the Finish button"
2803 #~ msgstr "Otwórz stronę zgłoszenia, po naciśnięciu na przycisk Zakończ"
2804
2805 #~ msgctxt "@option:check"
2806 #~ msgid "Restart the application when clicking the Finish button"
2807 #~ msgstr "Uruchom program ponownie, po naciśnięciu na przycisk Zakończ"
2808
2809 #~ msgid "Resolving Bugzilla Product"
2810 #~ msgstr "Szukanie produktu na Bugzilli"
2811
2812 #~ msgctxt "@action:button"
2813 #~ msgid "Report &Bug"
2814 #~ msgstr "Zgłoś &błąd"
2815
2816 #~ msgid "Restart the application when clicking the Finish button"
2817 #~ msgstr "Uruchom program ponownie, po naciśnięciu na przycisk Zakończ"
2818
2819 #~ msgctxt "@item:intable custom/manaul bug report number"
2820 #~ msgid "Manual"
2821 #~ msgstr "Ręcznie"
2822
2823 #~ msgctxt "@item:intable custom bug report number description"
2824 #~ msgid "Manually enter a bug report ID"
2825 #~ msgstr "Ręcznie wpisz identyfikator zgłoszenia o błędzie"
2826
2827 #~ msgctxt "@info:tooltip / whatsthis"
2828 #~ msgid "Select this option to manually load a specific bug report"
2829 #~ msgstr ""
2830 #~ "Zaznacz tę opcję, aby ręcznie wczytać określone zgłoszenie o błędzie."
2831
2832 #~ msgctxt "@title:window"
2833 #~ msgid "Enter a custom bug report number"
2834 #~ msgstr "Podaj własny numer zgłoszenia o błędzie"
2835
2836 #~ msgctxt "@label"
2837 #~ msgid "Enter the number of the bug report you want to check"
2838 #~ msgstr "Podaj numer zgłoszenia o błędzie, który chcesz sprawdzić"
2839
2840 #~ msgid ""
2841 #~ "<p><note>This bug report is not about a crash or about any other critical "
2842 #~ "bug.</note></p>"
2843 #~ msgstr ""
2844 #~ "<p><note>To zgłoszenie nie dotyczy usterki ani żadnych innych krytycznych "
2845 #~ "błędów.</note></p>"
2846
2847 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2848 #~ msgid "Unspecified"
2849 #~ msgstr "Nieokreślona"
2850
2851 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2852 #~ msgid "Archlinux"
2853 #~ msgstr "Archlinux"
2854
2855 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2856 #~ msgid "Chakra"
2857 #~ msgstr "Chakra"
2858
2859 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2860 #~ msgid "Debian stable"
2861 #~ msgstr "Debian stable"
2862
2863 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2864 #~ msgid "Debian testing"
2865 #~ msgstr "Debian testing"
2866
2867 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2868 #~ msgid "Debian unstable"
2869 #~ msgstr "Debian unstable"
2870
2871 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2872 #~ msgid "Exherbo"
2873 #~ msgstr "Exherbo"
2874
2875 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2876 #~ msgid "Fedora"
2877 #~ msgstr "Fedora"
2878
2879 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2880 #~ msgid "Gentoo"
2881 #~ msgstr "Gentoo"
2882
2883 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2884 #~ msgid "Mageia"
2885 #~ msgstr "Mageia"
2886
2887 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2888 #~ msgid "Mandriva"
2889 #~ msgstr "Mandriva"
2890
2891 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2892 #~ msgid "Neon"
2893 #~ msgstr "Neon"
2894
2895 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2896 #~ msgid "OpenSUSE"
2897 #~ msgstr "OpenSUSE"
2898
2899 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2900 #~ msgid "Pardus"
2901 #~ msgstr "Pardus"
2902
2903 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2904 #~ msgid "RedHat"
2905 #~ msgstr "RedHat"
2906
2907 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2908 #~ msgid "Slackware"
2909 #~ msgstr "Slackware"
2910
2911 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2912 #~ msgid "Ubuntu (and derivatives)"
2913 #~ msgstr "Ubuntu (i pokrewne)"
2914
2915 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2916 #~ msgid "FreeBSD (Ports)"
2917 #~ msgstr "FreeBSD (Porty)"
2918
2919 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2920 #~ msgid "NetBSD (pkgsrc)"
2921 #~ msgstr "NetBSD (pkgsrc)"
2922
2923 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2924 #~ msgid "OpenBSD"
2925 #~ msgstr "OpenBSD"
2926
2927 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2928 #~ msgid "Mac OS X"
2929 #~ msgstr "Mac OS X"
2930
2931 #~ msgctxt "@label:listbox KDE distribution method"
2932 #~ msgid "Solaris"
2933 #~ msgstr "Solaris"
2934
2935 #~ msgctxt "@title:window"
2936 #~ msgid "Unhandled Bugzilla Error"
2937 #~ msgstr "Nieobsługiwany błąd Bugzilli"
2938
2939 #~ msgctxt "@action:button save html to a file"
2940 #~ msgid "Save to a file"
2941 #~ msgstr "Zapisz do pliku"
2942
2943 #~ msgctxt "@label"
2944 #~ msgid ""
2945 #~ "There was an unhandled Bugzilla error: %1.<br />Below is the HTML that "
2946 #~ "DrKonqi received. Try to perform the action again or save this error page "
2947 #~ "to submit a bug against DrKonqi."
2948 #~ msgstr ""
2949 #~ "Wystąpił nieobsługiwany błąd Bugzilli: %1.<br />Poniżej jest kod HTML, "
2950 #~ "który otrzymał DrKonqi. Spróbuj wykonać działanie ponownie lub zapisz tą "
2951 #~ "stronę błędu, aby zgłosić błąd DrKonqi."
2952
2953 #~ msgctxt "@label:textbox bugzilla account username"
2954 #~ msgid "Username:"
2955 #~ msgstr "Nazwa użytkownika:"
2956
2957 #~ msgid "Failed to retrieve the config data."
2958 #~ msgstr "Nieudane uzyskanie danych o ustawieniach."
2959
2960 #~ msgctxt "@info"
2961 #~ msgid "Invalid bug list: corrupted data"
2962 #~ msgstr "Niepoprawna lista błędów: uszkodzone dane"
2963
2964 #~ msgctxt "@info"
2965 #~ msgid ""
2966 #~ "Received unexpected error code %1 from bugzilla. Error message was: %2"
2967 #~ msgstr ""
2968 #~ "Otrzymano nieoczekiwany kod błędu %1 z bugzilli. Komunikat błędu: %2"
2969
2970 #~ msgid "Failed to communicate with kded. Make sure it is running."
2971 #~ msgstr ""
2972 #~ "Nie udało się porozumieć z kded. Upewnij się, że jest on uruchomiony."
2973
2974 #~ msgid "Failed to load KCookieServer. Check your KDE installation."
2975 #~ msgstr "Nie udało się wczytać KCookieServer. Sprawdź swoją instalację KDE."
2976
2977 #~ msgid "Failed to communicate with KCookieServer."
2978 #~ msgstr "Nie udało się porozumieć z KCookieServer."
2979
2980 #~ msgctxt "@info 1 is the bugzilla website url"
2981 #~ msgid ""
2982 #~ "Cookies are not allowed in your KDE network settings. In order to "
2983 #~ "proceed, you need to allow %1 to set cookies."
2984 #~ msgstr ""
2985 #~ "Ciasteczka nie są dozwolone w twoich ustawieniach sieciowych KDE. Aby "
2986 #~ "kontynuować, musisz pozwolić %1 na ustawianie ciasteczek."
2987
2988 #~ msgctxt "@action:button 1 is the bugzilla website url"
2989 #~ msgid "Allow %1 to set cookies"
2990 #~ msgstr "Zezwól %1 na ustawianie ciasteczek"
2991
2992 #~ msgctxt "@action:button do not allow the bugzilla website to set cookies"
2993 #~ msgid "No, do not allow"
2994 #~ msgstr "Nie, nie zezwalaj"
2995
2996 #~ msgctxt ""
2997 #~ "@label clicking/hovering this, the user will get examples about "
2998 #~ "application specific details s/he can provide"
2999 #~ msgid "<a href=\"#\">Examples</a>"
3000 #~ msgstr "<a href=\"#\">Przykłady</a>"
3001
3002 #~ msgctxt "@info/plain report to KDE bugtracker address"
3003 #~ msgid "Report to %1"
3004 #~ msgstr "Wyślij zgłoszenie do %1"