Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/websites-docs-krita-org/docs_krita_org_reference_manual___tools___polygonal_select.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1656660 - (show annotations) (download)
Wed Jul 26 01:27:26 2023 UTC (4 months, 1 week ago) by scripty
File size: 8720 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Translation of Krita Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2021 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the Krita package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: krita ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-26 00:40+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-02-25 14:06+0100\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 3.2.2\n"
25
26 #: ../../<rst_epilog>:2
27 msgid ""
28 ".. image:: images/icons/Krita_mouse_left.png\n"
29 " :alt: mouseleft"
30 msgstr ""
31 ".. image:: images/icons/Krita_mouse_left.png\n"
32 " :alt: Levi gumb miške"
33
34 #: ../../<rst_epilog>:4
35 msgid ""
36 ".. image:: images/icons/Krita_mouse_right.png\n"
37 " :alt: mouseright"
38 msgstr ""
39 ".. image:: images/icons/Krita_mouse_right.png\n"
40 " :alt: Desni gumb miške"
41
42 #: ../../<rst_epilog>:70
43 msgid ""
44 ".. image:: images/icons/polygonal_select_tool.svg\n"
45 " :alt: toolselectpolygon"
46 msgstr ""
47 ".. image:: images/icons/polygonal_select_tool.svg\n"
48 " :alt: Orodje Mnogokotni izbor"
49
50 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:None
51 #, fuzzy
52 msgid ""
53 ".. image:: images/tools/selections-right-click-menu.png\n"
54 " :alt: Menu of polygonal selection"
55 msgstr ""
56 ".. slika:: slike/orodja/izbori-desni klik-meni.png\n"
57 " :alt: Meni izbora v poligonu"
58
59 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:None
60 msgid ""
61 ".. image:: images/tools/selections-polygonal-selection-options.png\n"
62 " :alt: Polygonal selection options"
63 msgstr ""
64 ".. image:: images/tools/selections-polygonal-selection-options.png\n"
65 " :alt: Možnosti Mnogokotnega izbora"
66
67 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:1
68 msgid "Krita's polygonal selection tool reference."
69 msgstr "Podrobnosti o Kritinem orodju za mnogokotni izbor."
70
71 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:12
72 msgid "Tools"
73 msgstr "Orodja"
74
75 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:12
76 msgid "Polygon"
77 msgstr "Mnogokotnik"
78
79 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:12
80 msgid "Selection"
81 msgstr "Izbor"
82
83 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:12
84 msgid "Polygonal Selection"
85 msgstr "Mnogokotni izbor"
86
87 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:17
88 msgid "Polygonal Selection Tool"
89 msgstr "Orodje Mnogokotni izbor"
90
91 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:19
92 msgid "|toolselectpolygon|"
93 msgstr "Orodje Mnogokotni izbor"
94
95 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:21
96 #, fuzzy
97 msgid ""
98 "This tool, represented by a polygon with a dashed border, allows you to "
99 "make :ref:`selections_basics` in a polygonal shape. To make a polygonal "
100 "selection |mouseleft| and place points or nodes of the polygon. To finalize "
101 "your selection area you can do either |mouseleft| on the first created "
102 "point, or double |mouseleft| click to end the polygon."
103 msgstr ""
104 "To orodje, ki ga predstavlja poligon z narisano obrobo, vam omogoča, da "
105 "naredite :ref:'selections_basics' v poligonalni obliki. Če želite narediti "
106 "poligonalni izbor |mouseleft| in postavite točke ali točkah večugaloga. Za "
107 "dokončanje izbirnega področja lahko naredite |mouseleft| na prvi ustvarjeni "
108 "točki ali dvojno |mouseleft| kliknite, če želite končati večkolik."
109
110 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:25
111 #, fuzzy
112 msgid ""
113 "Most of the behavior of the Polygonal Selection Tool is common to all other "
114 "selection tools, please make sure to read :ref:`selections_basics` to learn "
115 "more about this tool."
116 msgstr ""
117 "Večina vedenja orodja za izbiranje v poligonu je skupna vsem drugim izbirnim "
118 "orodji, prosimo, da preberete :ref:'selections_basics', da izvete več o tem "
119 "orodju."
120
121 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:30
122 msgid "Hotkeys and Sticky keys"
123 msgstr "Hitre in lepljive tipke"
124
125 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:32
126 #, fuzzy
127 msgid ""
128 ":kbd:`Shift +` |mouseleft| temporarily sets the subsequent selection to "
129 "'add' mode. Release the :kbd:`Shift` key will return to the current "
130 "permanent mode. Same for the others."
131 msgstr ""
132 ":kbd:'Shift +' |mouseleft| začasni nastavitev naslednji izbor na način "
133 "\"dodaj\". Sprostite ključ :kbd:'Shift' se bo vrnil v trenutni trajni način. "
134 "Enako za ostale."
135
136 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:33
137 #, fuzzy
138 msgid ""
139 ":kbd:`Alt +` |mouseleft| temporarily sets the subsequent selection to "
140 "'subtract' mode."
141 msgstr ""
142 ":kbd:'Alt +' |mouseleft| začasni nastavitev načina \"odštevanja\" za "
143 "naslednji izbor."
144
145 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:34
146 #, fuzzy
147 msgid ""
148 ":kbd:`Ctrl +` |mouseleft| temporarily sets the subsequent selection to "
149 "'replace' mode."
150 msgstr ":kbd:'Ctrl +' |mouseleft| začasni način za zamenjavo."
151
152 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:35
153 #, fuzzy
154 msgid ""
155 ":kbd:`Shift + Alt +` |mouseleft| temporarily sets the subsequent selection "
156 "to 'intersect' mode."
157 msgstr ""
158 ":kbd:'Shift + Alt +' |mouseleft| začasni nastavitev naslednji izbor na način "
159 "\"presecanje\"."
160
161 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:39
162 #, fuzzy
163 msgid ""
164 "Hovering your cursor over the dashed line of the selection, or marching ants "
165 "as it is commonly called, turns the cursor into the move tool icon, which "
166 "you |mouseleft| and drag to move the selection."
167 msgstr ""
168 "Lebdenje kazalca preko črte izbora ali pohodnih mravelj, kot se običajno "
169 "imenuje, spremeni kazalec v ikono orodja za premikanje, ki jo |mouseleft| in "
170 "povlecite, da premaknete izbor."
171
172 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:40
173 #, fuzzy
174 msgid ""
175 "|mouseright| will open up a selection quick menu with amongst others the "
176 "ability to edit the selection."
177 msgstr ""
178 "|mouseright| odpre hitri meni za izbor, med drugim pa možnost urejanja "
179 "izbora."
180
181 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:44
182 #, fuzzy
183 msgid ""
184 "If you already began making a selection, |mouseright| will undo the last "
185 "added point."
186 msgstr ""
187 "Če ste že začeli izbirati, |mouseright| razveljavi zadnjo dodano točko."
188
189 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:52
190 msgid ""
191 "You can switch the behavior of the :kbd:`Alt` key to use :kbd:`Ctrl` key "
192 "instead by toggling the switch in Tool Settings in the :ref:"
193 "`general_settings`."
194 msgstr ""
195 "Spremenite vedenje :kbd:`izmenjalke`, da namesto nje uporabite :kbd:"
196 "`krmilko`, tako da preklopite stikalo v nastavitvah orodja v :ref:`Splošnih "
197 "nastavitvah <general_settings>`."
198
199 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:56
200 msgid ""
201 "This tool is not bound to any Hotkey, if you want to define one, go to :"
202 "menuselection:`Settings --> Configure Krita --> Keyboard Shortcuts` and "
203 "search for 'Polygonal Selection Tool', there you can select the shortcut you "
204 "want. Check :ref:`shortcut_settings` for more info."
205 msgstr ""
206 "To orodje ni vezano na nobeno tipko; če jo želite definirati, pojdite na :"
207 "menuselection:`Nastavitve --> Prilagodi Krito --> Tipke za bližnjice` in "
208 "poiščite »Orodje Pravokotni izbor«, tam lahko izberete želeno bližnjico. Če "
209 "želite več informacij, glejte :ref:`shortcut_settings`."
210
211 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:60
212 msgid "Tool Options"
213 msgstr "Možnosti orodja"
214
215 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:66
216 msgid "Mode"
217 msgstr "Način"
218
219 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:67
220 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:69
221 msgid "This option is explained in the :ref:`pixel_vector_selection` section."
222 msgstr ""
223 "Ta možnost je razložena v razdelku :ref:`Izbor slikovnih točk vektorja "
224 "<pixel_vector_selection>`."
225
226 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:68
227 msgid "Action"
228 msgstr "Dejanje"
229
230 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:71
231 msgid "Anti-aliasing"
232 msgstr "Glajenje robov"
233
234 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:71
235 msgid ""
236 "This toggles whether or not to give selections feathered edges. Some people "
237 "prefer hard-jagged edges for their selections."
238 msgstr ""
239 "S tem preklopite, ali želite izbiram dati operjene robove. Nekateri imajo "
240 "raje ostre oz. nazobčane robove za izbore."
241
242 #: ../../reference_manual/tools/polygonal_select.rst:75
243 msgid "Anti-aliasing is only available on Pixel Selection Mode."
244 msgstr "Glajenje robov je na voljo le v načinu izbire slikovnih točk."