Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/websites-docs-krita-org/docs_krita_org_reference_manual___layers_and_masks___split_alpha.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1656660 - (show annotations) (download)
Wed Jul 26 01:27:26 2023 UTC (4 months, 1 week ago) by scripty
File size: 6365 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Translation of Krita Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2021 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the Krita package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: krita ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-26 00:40+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2022-07-24 18:45+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 3.1.1\n"
25
26 #: ../../<rst_epilog>:2
27 msgid ""
28 ".. image:: images/icons/Krita_mouse_left.png\n"
29 " :alt: mouseleft"
30 msgstr ""
31 ".. image:: images/icons/Krita_mouse_left.png\n"
32 " :alt: Levi gumb miške"
33
34 #: ../../<rst_epilog>:4
35 msgid ""
36 ".. image:: images/icons/Krita_mouse_right.png\n"
37 " :alt: mouseright"
38 msgstr ""
39 ".. image:: images/icons/Krita_mouse_right.png\n"
40 " :alt: Desni gumb miške"
41
42 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:1
43 msgid ""
44 "Split Alpha: how to work with color and alpha channels of the layer "
45 "separately."
46 msgstr ""
47 "Razdeli alfo: kako delati z barvami in alfa-kanali posamezne plasti ločeno."
48
49 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:11
50 msgid "Layers"
51 msgstr "Plasti"
52
53 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:11
54 msgid "Transparency"
55 msgstr "Prosojnost"
56
57 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:11
58 msgid "Alpha channel"
59 msgstr "Kanal alfa"
60
61 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:11
62 msgid "Game"
63 msgstr "Igra"
64
65 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:16
66 msgid "Split Alpha"
67 msgstr "Razdeli alfo"
68
69 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:18
70 msgid ""
71 "Sometimes especially in the field of game development, artists need to work "
72 "with the alpha channel of the texture separately. To assist such workflow, "
73 "Krita has a special functionality called :menuselection:`Split Alpha`. It "
74 "allows splitting alpha channel of a paint layer into a separate :ref:"
75 "`transparency_masks`. The artist can work on the transparency mask in an "
76 "isolated environment and merge it back when he has finished working."
77 msgstr ""
78 "Včasih zlasti na področju razvoja iger morajo ustvarjalci delati z alfa-"
79 "kanalom teksture ločeno. Za pomoč pri takšnem poteku dela ima Krita posebno "
80 "funkcionalnost, imenovano :menuselection:`Razdeli alfo`. Omogoča delitev "
81 "alfa-kanala barvne plasti na ločene :ref:`maske prosojnosti "
82 "<transparency_masks>`. Ustvarjalec lahko dela na maski za prosojnost v "
83 "izoliranem okolju in jo združi nazaj, ko konča z delom."
84
85 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:21
86 msgid "How to work with alpha channel of the layer"
87 msgstr "Kako delati s kanalom alfa plasti"
88
89 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:23
90 #, fuzzy
91 msgid "|mouseright| the paint layer in the layers docker."
92 msgstr "|mouseright| plast slikanja v zloženem oknu plasti."
93
94 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:24
95 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:35
96 msgid "Choose :menuselection:`Split Alpha --> Alpha into Mask`."
97 msgstr "Izberite :menuselection:`Razdeli alfo --> Alfa v masko`."
98
99 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:25
100 msgid ""
101 "Use your preferred paint tool to paint on the Transparency Mask. Black "
102 "paints transparency (see-through), white paints opacity (visible). Gray "
103 "values paint semi-transparency."
104 msgstr ""
105 "Uporabite želeno orodje barvanja za slikanje po maski prosojnosti. Črna "
106 "slika prosojnost, bela slika prekrivnost (vidna). Sive vrednosti barvajo pol-"
107 "prosojnost."
108
109 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:26
110 msgid ""
111 "If you would like to isolate alpha channel, enter Isolated Mode by |"
112 "mouseright| + :menuselection:`Isolate Layer` (or the :kbd:`Alt +` |"
113 "mouseleft| shortcut)."
114 msgstr ""
115 "Če želite izolirati alfa-kanal, vstopite v izolirani način z |mouseright| + :"
116 "menuselection:`Izoliraj plast` (ali bližnjico :kbd:`izmenjalka +` |"
117 "mouseleft|)."
118
119 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:27
120 msgid ""
121 "When finished editing the Transparency Mask, |mouseright| on it and select :"
122 "menuselection:`Split Alpha --> Write as Alpha`."
123 msgstr ""
124 "Ko končate z urejanjem maske za prosojnost, |mouseright| in izberite :"
125 "menuselection:`Razdeli alfo --> Zapiši kot alfo`."
126
127 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:30
128 msgid ""
129 "How to save a PNG texture and keep color values in fully transparent areas"
130 msgstr ""
131 "Kako shraniti teksturo PNG in ohraniti barvne vrednosti v popolnoma "
132 "prosojnih območjih"
133
134 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:32
135 msgid ""
136 "Normally, when saving an image to a file, all fully transparent areas of the "
137 "image are filled with black color. It happens because when composing the "
138 "layers of the image, Krita drop color data of fully transparent pixels for "
139 "efficiency reason. To avoid this of color data loss you can either avoid "
140 "compositing of the image i.e. limit image to only one layer without any "
141 "masks or effects, or use the following method:"
142 msgstr ""
143 "Običajno so pri shranjevanje slike v datoteko vsa popolnoma prosojna "
144 "področja slike zapolnjena s črno barvo. To se zgodi, ker Krita pri "
145 "sestavljanju plasti slike izpusti barvne podatke popolnoma prosojnih "
146 "slikovnih točk zavoljo učinkovitosti. Če se želite izogniti izgubi barvnih "
147 "podatkov, se lahko izognete sestavljanju slike, torej omejite sliko na samo "
148 "eno plast brez mask ali učinkov, ali pa uporabite naslednjo metodo:"
149
150 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:34
151 msgid "|mouseright| the layer in the layers docker."
152 msgstr "|mouseright| plast v zloženem oknu plasti."
153
154 #: ../../reference_manual/layers_and_masks/split_alpha.rst:36
155 msgid ""
156 "|mouseright| on the created mask and select :menuselection:`Split Alpha --> "
157 "Save Merged...`."
158 msgstr ""
159 "|mouseright| ustvarjeno masko in izberite :menuselection:`Razdeli alfo --> "
160 "Shrani spojeno …`."