Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___ui_elements.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 36530 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
4 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:22+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:1
26 msgid "Kdenlive's User Interface - UI Elements, Icons and Buttons"
27 msgstr ""
28 "Uporabniški vmesnik programa Kdenlive - Elementi vmesnika, ikone in gumbi"
29
30 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:1
31 msgid ""
32 "KDE, Kdenlive, user interface, documentation, user manual, video editor, "
33 "open source, free, learn, easy, user interface, ui elements, controls, "
34 "icons, buttons"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, uporabniški vmesnik, dokumentacija, uporabniški priročnik, "
37 "montažni program, program za montažo, video urejevalnik, odprta koda, "
38 "brezplačno, prosto, učenje, enostavno, uporabniški vmesnik, kontrolniki, "
39 "ikone, gumbi"
40
41 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:16
42 msgid "UI Elements"
43 msgstr "Elementi uporabniškega vmesnika"
44
45 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:19
46 msgid "Controls"
47 msgstr "Kontrolniki"
48
49 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:25
50 msgid "Kdenlive UI controls (example using the effect panel)"
51 msgstr "Kontrolniki vmesnika Kdenlive (primer: plošča učinkov)"
52
53 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:34
54 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:76
55 msgid "UI Element"
56 msgstr "Element uporabniškega vmesnika"
57
58 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:35
59 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:77
60 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:119
61 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:159
62 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:188
63 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:216
64 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:252
65 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:286
66 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:332
67 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:380
68 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:404
69 msgid "Description"
70 msgstr "Opis"
71
72 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:36
73 msgid "1 :guilabel:`collapse/expand`"
74 msgstr "1 :guilabel:`strni/razširi`"
75
76 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:37
77 msgid "Collapses or expands a section of the user interface"
78 msgstr "Strne ali razširi del uporabniškega vmesnika"
79
80 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:38
81 msgid "2 :guilabel:`check box`"
82 msgstr "2 :guilabel:`potrditveno polje`"
83
84 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:39
85 msgid "Used to select an optional element or feature"
86 msgstr "Uporablja se za izbor neobveznega elementa ali funkcije"
87
88 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:40
89 msgid "3 :guilabel:`drop-down list box`"
90 msgstr "3 :guilabel:`spustno seznamsko polje`"
91
92 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:41
93 msgid "Allows to select from a list of possible values"
94 msgstr "Omogoča izbor s seznama možnih vrednosti"
95
96 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:42
97 msgid "4 :guilabel:`toolbar icons`"
98 msgstr "4 :ref:`ikone orodne vrstice`"
99
100 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:43
101 msgid ""
102 "Various action icons specific to the panel. See :ref:`below <ui_elements-"
103 "toolbar_icons>` for the icons."
104 msgstr ""
105 "Različne ikone dejanj, značilne za ploščo. Za ikone glejte :ref:`spodaj "
106 "<ui_elements-toolbar_icons>`."
107
108 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:44
109 msgid "5 :guilabel:`hamburger menu`"
110 msgstr "5 :guilabel:`hamburger-meni`"
111
112 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:45
113 msgid "Opens a fly-out menu with more options"
114 msgstr "Odpre podrejeni meni z dodatnimi možnostmi"
115
116 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:46
117 msgid "6 :guilabel:`spinner`"
118 msgstr "6 :guilabel:`vrtavka`"
119
120 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:47
121 msgid "Used to increase or decrease a value one step at a time"
122 msgstr "Uporablja se za postopno povečevanje ali zmanjševanje vrednosti."
123
124 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:48
125 msgid "7 :guilabel:`direct entry`"
126 msgstr "7 :guilabel:`neposreden vnos`"
127
128 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:49
129 msgid ""
130 "Used to enter a specific value. In most cases it is possible to use the :kbd:"
131 "`Mouse wheel` to increase or decrease the value."
132 msgstr ""
133 "Uporablja se za vnos določene vrednosti. V večini primerov je za povečanje "
134 "ali zmanjšanje vrednosti mogoče uporabiti :kbd:`kolešček miške`."
135
136 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:50
137 msgid "8 :guilabel:`button`"
138 msgstr "8 :guilabel:`gumb`"
139
140 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:51
141 msgid ""
142 "Used to enable a certain state while it is pushed in. Click again to make it "
143 "come out."
144 msgstr ""
145 "Uporablja se za omogočanje določenega stanja, ko je potisnjeno. Ponovno "
146 "kliknite, da se sprosti."
147
148 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:52
149 msgid "9 :guilabel:`slider`"
150 msgstr "9 :guilabel:`drsnik`"
151
152 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:53
153 msgid ""
154 "Allows for rapid changes of values. Drag the mouse left or right to move the "
155 "slider. The value in an adjacent :guilabel:`direct entry` field is changed "
156 "accordingly."
157 msgstr ""
158 "Omogoča hitro spreminjanje vrednosti. Če želite premakniti drsnik, povlecite "
159 "miško v levo ali desno. Vrednost v sosednjem polju :guilabel:`neposrednega "
160 "vnosa` se ustrezno spremeni."
161
162 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:54
163 msgid "10 :guilabel:`action button`"
164 msgstr "10 :guilabel:`gumb dejanja`"
165
166 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:55
167 msgid ""
168 "Used to change a value in defined steps. Every click changes the value, "
169 "wrapping at the end of the scale may occur."
170 msgstr ""
171 "Uporablja se za spreminjanje vrednosti v določenih korakih. Vsak klik "
172 "spremeni vrednost, na koncu lestvice se lahko pojavi kroženje."
173
174 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:56
175 msgid "11 :guilabel:`action icon`"
176 msgstr "11 :guilabel:`ikona dejanja`"
177
178 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:57
179 msgid "Used to execute an action that is not repeatable (with exceptions)"
180 msgstr ""
181 "Uporablja se za izvedbo dejanja, ki ga ni mogoče ponoviti (z izjemami)."
182
183 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:67
184 msgid "Kdenlive UI controls (example using the monitor panel)"
185 msgstr "Kontrolniki vmesnika Kdenlive (primer: plošča ogleda)"
186
187 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:78
188 msgid "1 :guilabel:`edit frame`"
189 msgstr "1 :guilabel:`uredi okvir`"
190
191 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:79
192 msgid ""
193 "[Project Monitor only] Identifies the object or area of the effect. :term:"
194 "`Edit Mode<edit mode>` needs to be enabled for the frame to show."
195 msgstr ""
196 "[Samo Ogled projekta] Označuje predmet ali območje učinka. :term:`Urejevalni "
197 "način<edit mode>` mora biti omogočen, da se okvir prikaže."
198
199 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:80
200 msgid "2 :guilabel:`edit frame handles`"
201 msgstr "2 :guilabel:`uredi ročice okvira`"
202
203 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:81
204 msgid ""
205 "Used to change the size (square handles) and move the frame (circle in the "
206 "middle)"
207 msgstr ""
208 "Uporablja se za spreminjanje velikosti (kvadratne ročice) in premikanje "
209 "okvira (krog v sredini)."
210
211 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:82
212 msgid "3 :guilabel:`monitor overlay`"
213 msgstr "3 :guilabel:`prekrivanje ogleda<monitor overlay>`"
214
215 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:83
216 msgid ""
217 "Hover over the defined hot spot (default: top right-hand side) to reveal the "
218 "list of icons"
219 msgstr ""
220 "Za prikaz seznama ikon podrsajte nad določeno vročo točko (privzeto: desna "
221 "zgornja stran)."
222
223 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:84
224 msgid "4 :guilabel:`playhead`"
225 msgstr "4: :guilabel:`predvajalna glava`"
226
227 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:85
228 msgid "Indicates the position in the :term:`timeline` or :term:`clip`"
229 msgstr ""
230 "Označuje položaj v :term:`časovnici<timeline>` ali :term:`posnetku<clip>`"
231
232 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:86
233 msgid "5 :guilabel:`timeline zone`"
234 msgstr "5 :guilabel:`območje časovnice`"
235
236 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:87
237 msgid ""
238 "Indicates the timeline zone set with :kbd:`I` and :kbd:`O` or by clicking |"
239 "zone-in| and |zone-out|, respectively"
240 msgstr ""
241 "Označuje območje časovnice, nastavljeno z :kbd:`I` in :kbd:`O` ali s klikom "
242 "na |zone-in| oziroma |zone-out|."
243
244 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:88
245 msgid "6 :guilabel:`zoom bar`"
246 msgstr "6 :guilabel:`vrstica povečave`"
247
248 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:89
249 msgid ""
250 "Used to zoom the timeline. Grab the white handles on either end and drag "
251 "them left or right, or use :kbd:`Ctrl+Mouse wheel` while hovering over the "
252 "monitor timeline."
253 msgstr ""
254 "Uporablja se za povečavo časovnice. Zagrabite beli ročici na obeh koncih in "
255 "ju povlecite levo ali desno ali pa uporabite :kbd:`krmilka+kolesce miške`, "
256 "medtem ko lebdite nad časovnico ogleda."
257
258 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:90
259 msgid "7 :guilabel:`audio level meter`"
260 msgstr "7 :guilabel:`merilnik glasnosti`"
261
262 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:91
263 msgid ""
264 "Displays the audio level of the project or clip when playback is running"
265 msgstr "Prikazuje raven zvoka projekta ali posnetka med predvajanjem."
266
267 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:92
268 msgid "8 :guilabel:`options drop-down`"
269 msgstr "8 :guilabel:`spustno seznamsko polje`"
270
271 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:93
272 msgid "Opens a list of options to select from"
273 msgstr "Odpre seznam možnosti, med katerimi izberete"
274
275 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:94
276 msgid "9 :guilabel:`timecode`"
277 msgstr "9 :guilabel:`časovna koda`"
278
279 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:95
280 msgid ""
281 "Shows the current position of the :term:`playhead` in the notation *hh:mm:ss:"
282 "ff*, where *hh* is hours, *mm* is minutes, *ss* is seconds and *ff* is frame."
283 msgstr ""
284 "Pokaže trenutni položaj :term:`predvajalne glave<playhead>` v zapisu *hh:mm:"
285 "ss:ff*, kjer *hh* pomeni ure, *mm* minute, *ss* sekunde in *ff* sličice."
286
287 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:96
288 msgid "10 :guilabel:`tab (active)`"
289 msgstr "10 :guilabel:`zavihek (aktiven)`"
290
291 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:97
292 msgid "Currently active :term:`widget`"
293 msgstr "Trenutno aktiven :term:`gradnik<widget>`"
294
295 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:98
296 msgid "11 :guilabel:`tab (inactive)`"
297 msgstr "11 :guilabel:`zavihek (neaktiven)`"
298
299 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:99
300 msgid "Available :term:`widgets<widget>` in that section of the work layout"
301 msgstr "Razpoložljivi :term:`gradniki<widget>` v tem delu delovne postavitve"
302
303 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:103
304 msgid "Elements"
305 msgstr "Elementi"
306
307 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:109
308 msgid "UI areas and elements (example using the effect panel)"
309 msgstr "Površine in elementi vmesnika (primer: plošča učinkov)"
310
311 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:118
312 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:158
313 msgid "Element"
314 msgstr "Element"
315
316 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:120
317 msgid "[A] Effect panel header"
318 msgstr "[A] Glava plošče učinka"
319
320 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:121
321 msgid ""
322 "Contains the name of the effect and the :guilabel:`collapse` icon and the "
323 "effect panel toolbar"
324 msgstr ""
325 "Vsebuje ime učinka in ikono :guilabel:`strni` ter orodno vrstico plošče "
326 "učinka"
327
328 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:122
329 msgid "[B] Effect parameters"
330 msgstr "[B] Parametri učinka"
331
332 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:123
333 msgid "Contains all the parameters for controlling the effect"
334 msgstr "Vsebuje vse parametre za nastavljanje učinka"
335
336 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:124
337 msgid "[C] Normal parameters"
338 msgstr "[C] Navadni parametri"
339
340 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:125
341 msgid "Contains all parameters that are not :term:`keyframable<keyframe>`"
342 msgstr ""
343 "Vsebuje vse parametre, ki niso podprti s :term:`ključnimi "
344 "sličicami<keyframe>`"
345
346 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:126
347 msgid "[D] Keyframe panel"
348 msgstr "[D] Podokno s ključnimi sličicami"
349
350 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:127
351 msgid "Contains the time ruler, the keyframes and the keyframe action icons"
352 msgstr ""
353 "Vsebuje časovno ravnilo, ključne sličice in ikone dejanj ključnih sličic."
354
355 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:128
356 msgid "[E] Keyframable parameters"
357 msgstr "[E] Parametri s ključnimi sličicami"
358
359 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:129
360 msgid "Contains all parameters that can be keyframed\\ [1]_"
361 msgstr ""
362 "Vsebuje vse parametre, ki jih je mogoče določati s ključnimi sličicami\\ [1]_"
363
364 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:130
365 msgid "[A1]"
366 msgstr "[A1]"
367
368 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:131
369 msgid "Name of the effect"
370 msgstr "Ime učinka"
371
372 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:132
373 msgid "[A2]"
374 msgstr "[A2]"
375
376 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:133
377 msgid "Effect toolbar (for icons see :ref:`below <ui_elements-toolbar_icons>`)"
378 msgstr ""
379 "Orodna vrstica Učinek (za ikone glejte :ref:`spodaj <ui_elements-"
380 "toolbar_icons>`)"
381
382 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:134
383 msgid "[D1]"
384 msgstr "[D1]"
385
386 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:135
387 msgid ""
388 "Keyframes; red color is selected; a diamond shape denotes a linear keyframe, "
389 "a square a discreet and a circle a smooth keyframe."
390 msgstr ""
391 "Ključne sličice; rdeča barva pomeni izbrano; oblika romba označuje linearno "
392 "ključno sličico, kvadrat diskretno in krog gladko ključno sličico."
393
394 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:136
395 msgid "[D2]"
396 msgstr "[D2]"
397
398 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:137
399 msgid ""
400 "Keyframe action icons (for actions see :ref:`below <ui_elements-"
401 "keyframe_action_icons>`)"
402 msgstr ""
403 "Ikone dejanj ključnih sličic (za dejanja glejte :ref:`spodaj <ui_elements-"
404 "keyframe_action_icons>`)"
405
406 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:138
407 msgid "[E1]"
408 msgstr "[E1]"
409
410 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:139
411 msgid ""
412 "Position and Size action icons (for actions see :ref:`below <ui_elements-pos-"
413 "size_action_icons>`)"
414 msgstr ""
415 "Ikone dejanj položaja in velikosti (za dejanja glejte :ref:`spodaj "
416 "<ui_elements-pos-size_action_icons>`)"
417
418 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:149
419 msgid "UI areas and elements (example using the monitor widget)"
420 msgstr "Površine in elementi vmesnika (primer: gradnik ogleda)"
421
422 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:160
423 msgid "[A] Monitor area"
424 msgstr "[A] Površina ogleda"
425
426 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:161
427 msgid ""
428 "This is where the :term:`clip` playback is shown and where effects can be "
429 "changed (only in the project monitor, if possible with the effect, and :term:"
430 "`Edit Mode<edit mode>` is switched on)"
431 msgstr ""
432 "Tu je prikazano predvajanje :term:`posnetka<clip>` in tu je možno "
433 "spreminjati učinke (samo v ogledu projekta, če to učinek omogoča in je "
434 "vklopljen :term:`Urejevalni način<edit mode>`)."
435
436 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:162
437 msgid "[B] Monitor time ruler"
438 msgstr "[B] Časovno ravnilo ogleda"
439
440 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:163
441 msgid ""
442 "Shows the timeline for the project or clip where the current frame is "
443 "indicated by the playhead or caret. A zoom bar and/or a timeline zone is "
444 "displayed here if set."
445 msgstr ""
446 "Pokaže časovnico projekta ali posnetka, kjer je trenutna sličica nakazana s "
447 "predvajalno glavo ali kazalcem. Prikaže se vrstica povečave in/ali območje "
448 "časovnice, če je tako nastavljeno."
449
450 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:164
451 msgid "[C] Monitor toolbar"
452 msgstr "[C] Orodna vrstica ogleda"
453
454 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:165
455 msgid "Contains controls/actions for the clip or project monitor widget"
456 msgstr "Vsebuje kontrolnike/dejanja za gradnik ogledda posnetka ali projekta"
457
458 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:166
459 msgid "[A1] Monitor overlay"
460 msgstr "[A1] Prekrivanje ogleda"
461
462 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:167
463 msgid ""
464 "Monitor overlay selection panel (for icons see :ref:`below <ui_elements-"
465 "monitor_icons>`)"
466 msgstr ""
467 "Plošča izbora prekrivanja ogleda (za ikone glejte :ref:`spodaj <ui_elements-"
468 "monitor_icons>`)"
469
470 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:168
471 msgid "[C1] Monitor controls/actions"
472 msgstr "[C1] Kontrolniki/dejanja Ogleda"
473
474 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:169
475 msgid "For icons see :ref:`below <ui_elements-monitor_icons>`"
476 msgstr "Za ikone glejte :ref:`spodaj <ui_elements-monitor_icons>`"
477
478 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:175
479 msgid "Icons and Buttons"
480 msgstr "Ikone in gumbi"
481
482 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:180
483 msgid "Effect Panel Toolbar Icons"
484 msgstr "Ikone orodne vrstice plošče Učinek"
485
486 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:187
487 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:215
488 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:251
489 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:285
490 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:331
491 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:379
492 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:403
493 msgid "Icon"
494 msgstr "Ikona"
495
496 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:189
497 msgid "|keyframe| |keyframe-disable|"
498 msgstr "|keyframe| |keyframe-disable|"
499
500 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:190
501 msgid "Show :term:`keyframes<keyframe>` in timeline on/off"
502 msgstr ""
503 "Pokaži :term:`ključne sličice<keyframe>` v časovnici vključeno/izključeno"
504
505 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:191
506 msgid "|view-visible| |view-hidden|"
507 msgstr "|view-visible| |view-hidden|"
508
509 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:192
510 msgid "Enable/disable :term:`effect`"
511 msgstr "Omogočite/onemogočite :term:`učinek<effect>`"
512
513 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:193
514 msgid "|adjustlevels|"
515 msgstr "|adjustlevels|"
516
517 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:194
518 msgid "Open the advanced effect menu"
519 msgstr "Odprite napredni meni učinka"
520
521 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:195
522 msgid "|document-save|"
523 msgstr "|document-save|"
524
525 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:196
526 msgid "Save current settings as new defaults for this effect"
527 msgstr "Shrani trenutne nastavitve kot nove privzete za ta učinek"
528
529 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:197
530 msgid "|object-order-lower|"
531 msgstr "|object-order-lower|"
532
533 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:198
534 msgid "Move effect down one level. Changes the sequence effects are applied."
535 msgstr ""
536 "Učinek premaknite za eno raven navzdol. Spremeni zaporedje uporabe učinkov."
537
538 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:199
539 msgid "|object-order-raise|"
540 msgstr "|object-order-raise|"
541
542 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:200
543 msgid "Move effect up one level. Changes the sequence effects are applied."
544 msgstr ""
545 "Učinek premaknite za eno raven navzgor. Spremeni zaporedje uporabe učinkov."
546
547 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:201
548 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:385
549 msgid "|edit-delete|"
550 msgstr "|edit-delete|"
551
552 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:202
553 msgid "Delete effect from effect stack"
554 msgstr "Izbrišite učinek iz sklada učinkov"
555
556 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:208
557 msgid "Keyframe Icons"
558 msgstr "Ikone ključnih sličic"
559
560 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:217
561 msgid "|keyframe-previous|"
562 msgstr "|keyframe-previous|"
563
564 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:218
565 msgid "Jump to the previous :term:`keyframe`"
566 msgstr "Skoči na prejšnjo :term:`ključno sličico<keyframe>`"
567
568 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:219
569 msgid "|keyframe-add|"
570 msgstr "|keyframe-add|"
571
572 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:220
573 msgid ""
574 "Add a keyframe at the current position of the :term:`playhead/"
575 "caret<playhead>`"
576 msgstr ""
577 "Dodajte ključno sličico na trenutni položaj :term:`predvajalne glave/"
578 "kazalca<playhead>`"
579
580 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:221
581 msgid "|keyframe-next|"
582 msgstr "|keyframe-next|"
583
584 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:222
585 msgid "Jump to the next keyframe"
586 msgstr "Skoči na naslednjo ključno sličico"
587
588 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:223
589 msgid "|keyframe-remove|"
590 msgstr "|keyframe-remove|"
591
592 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:224
593 msgid ""
594 "Remove the keyframe at the current position of the playhead/caret. If "
595 "multiple keyframes are selected, all selected keyframes are deleted."
596 msgstr ""
597 "Odstrani ključno sličico na trenutnem položaju predvajalne glave/kazalca. Če "
598 "je izbranih več ključnih sličic, se izbrišejo vse izbrane ključne sličice."
599
600 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:225
601 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:255
602 msgid "|align-horizontal-center|"
603 msgstr "|align-horizontal-center|"
604
605 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:226
606 msgid "Move selected keyframe to cursor/playhead/caret"
607 msgstr ""
608 "Premaknite izbrano ključno sličico na položaj kazalca/predvajalne glave"
609
610 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:227
611 msgid "|edit-copy|"
612 msgstr "|edit-copy|"
613
614 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:228
615 msgid "Copy selected keyframe(s)"
616 msgstr "Kopiraj izbrane ključne sličice"
617
618 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:229
619 msgid "|edit-paste|"
620 msgstr "|edit-paste|"
621
622 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:230
623 msgid "Paste keyframe(s)"
624 msgstr "Prilepi ključne sličice"
625
626 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:231
627 msgid "|linear|"
628 msgstr "|linear|"
629
630 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:232
631 msgid ""
632 "Keyframe is of type 'linear' (interpolation towards this keyframe is linear)"
633 msgstr ""
634 "Ključna sličica je »linearne« vrste (interpolacija proti tej ključni sličici "
635 "je linearna)."
636
637 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:233
638 msgid "|discreet|"
639 msgstr "|discreet|"
640
641 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:234
642 msgid ""
643 "Keyframe is of type 'discreet' (no interpolation between the previous and "
644 "this keyframe)"
645 msgstr ""
646 "Ključna sličica je »diskretne« vrste (med prejšnjo in to ključno sličico ni "
647 "interpolacije)."
648
649 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:235
650 msgid "|smooth|"
651 msgstr "|smooth|"
652
653 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:236
654 msgid ""
655 "Keyframe is of type 'smooth' (interpolation towards this keyframe is "
656 "slightly dynamic with ease-in and ease-out with a little overshoot)"
657 msgstr ""
658 "Ključna sličica je »gladke« vrste (interpolacija proti tej ključni sličici "
659 "je rahlo dinamična z omehčanim vstopom in izstopom z rahlim presežkom)."
660
661 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:237
662 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:303
663 msgid "|application-menu|"
664 msgstr "|application-menu|"
665
666 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:238
667 msgid "Opens the keyframe options window"
668 msgstr "Odpre okno možnosti ključnih sličic"
669
670 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:244
671 msgid "Position and Size Icons"
672 msgstr "Ikone položaja in velikosti"
673
674 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:253
675 msgid "|align-horizontal-left|"
676 msgstr "|align-horizontal-left|"
677
678 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:254
679 msgid "Align the object frame to the left edge"
680 msgstr "Poravnaj okvir predmeta na levi rob"
681
682 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:256
683 msgid "Center the object frame horizontally"
684 msgstr "Poravnaj okvir predmeta vodoravno na sredino"
685
686 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:257
687 msgid "|align-horizontal-right|"
688 msgstr "|align-horizontal-right|"
689
690 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:258
691 msgid "Align the object frame to the right edge"
692 msgstr "Poravnaj okvir predmeta na desni rob"
693
694 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:259
695 msgid "|align-vertical-top|"
696 msgstr "|align-vertical-top|"
697
698 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:260
699 msgid "Align the object frame to the top edge"
700 msgstr "Poravnaj okvir predmeta na vrhnji rob"
701
702 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:261
703 msgid "|align-vertical-center|"
704 msgstr "|align-vertical-center|"
705
706 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:262
707 msgid "Center the object frame vertically"
708 msgstr "Poravnaj okvir predmeta navpično na sredino"
709
710 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:263
711 msgid "|align-vertical-bottom|"
712 msgstr "|align-vertical-bottom|"
713
714 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:264
715 msgid "Align the object frame to the bottom edge"
716 msgstr "Poravnaj okvir predmeta na spodnji rob"
717
718 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:265
719 msgid "|zoom-original|"
720 msgstr "|zoom-original|"
721
722 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:266
723 msgid "Zoom object frame to original size"
724 msgstr "Povečajte okvir predmeta na prvotno velikost"
725
726 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:267
727 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:415
728 msgid "|zoom-fit-best|"
729 msgstr "|zoom-fit-best|"
730
731 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:268
732 msgid "Zoom object frame to best fit the project dimensions and center it"
733 msgstr ""
734 "Povečajte okvir predmeta, da kar najbolje ustreza meram projekta, in ga "
735 "postavite na sredino"
736
737 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:269
738 msgid "|zoom-fit-width|"
739 msgstr "|zoom-fit-width|"
740
741 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:270
742 msgid "Zoom object frame to best fit the width of the project dimensions"
743 msgstr "Povečajte okvir predmeta, da kar najbolje ustreza širini projekta"
744
745 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:271
746 msgid "|zoom-fit-height|"
747 msgstr "|zoom-fit-height|"
748
749 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:272
750 msgid "Zoom object frame to best fit the height of the project dimensions"
751 msgstr "Povečajte okvir predmeta, da kar najbolje ustreza višini projekta"
752
753 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:278
754 msgid "Project / Clip Monitor Icons"
755 msgstr "Ikone Ogleda projekta in Ogleda posnetka"
756
757 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:287
758 msgid "|kdenlive-add-clip|"
759 msgstr "|kdenlive-add-clip|"
760
761 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:288
762 msgid ""
763 "[Clip Monitor only] Insert the :term:`zone` into the :term:`project bin`"
764 msgstr ""
765 "[Samo Ogled posnetka] Vstavi :term:`območje<zone>` v :term:`projektno "
766 "posodo<project bin>`"
767
768 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:289
769 msgid "1:1 |go-down|"
770 msgstr "1:1 |go-down|"
771
772 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:290
773 msgid "Set preview resolution"
774 msgstr "Določite ločljivost predogleda"
775
776 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:291
777 msgid "|zone-in|"
778 msgstr "|zone-in|"
779
780 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:292
781 msgid ""
782 "Set the :term:`Inpoint<In-point>` at the current position of the :term:"
783 "`playhead`"
784 msgstr ""
785 "Nastavite :term:`vhodno točko<In-point>` na trenutnem položaju :term:"
786 "`predvajalne glave<playhead>`"
787
788 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:293
789 msgid "|zone-out|"
790 msgstr "|zone-out|"
791
792 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:294
793 msgid ""
794 "Set the :term:`Outpoint<Out-point>` at the current position of the playhead"
795 msgstr ""
796 "Nastavite :term:`izhodno točko<Out-point>` na trenutnem položaju predvajalne "
797 "glave"
798
799 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:295
800 msgid "|rewind|"
801 msgstr "|rewind|"
802
803 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:296
804 msgid "Play backwards"
805 msgstr "Predvajajte v nasprotni smeri"
806
807 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:297
808 msgid "|play| |go-down|"
809 msgstr "|play| |go-down|"
810
811 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:298
812 msgid "Play; Play options"
813 msgstr "Predvajaj; možnosti predvajanja"
814
815 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:299
816 msgid "|ffwd|"
817 msgstr "|ffwd|"
818
819 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:300
820 msgid "Fast forward"
821 msgstr "Hitro naprej"
822
823 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:301
824 msgid "|toggle-edit-mode|"
825 msgstr "|toggle-edit-mode|"
826
827 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:302
828 msgid "[Project Monitor only] Toggle :term:`Edit Mode`"
829 msgstr "[Samo v Ogledu projekta] Preklopi :term:`Urejevalni način<Edit Mode>`"
830
831 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:304
832 msgid "Monitor options menu"
833 msgstr "Meni možnosti Ogleda"
834
835 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:305
836 msgid "|view-fullscreen|"
837 msgstr "|view-fullscreen|"
838
839 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:306
840 msgid "Switch full screen"
841 msgstr "Preklopi v celozaslonski način"
842
843 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:307
844 msgid "|view-grid|"
845 msgstr "|view-grid|"
846
847 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:308
848 msgid "Change overlay. Click through the different available patterns."
849 msgstr ""
850 "Spremenite prekrivanje. Klikajte med različnimi razpoložljivimi vzorci."
851
852 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:309
853 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:417
854 msgid "|zoom-in|"
855 msgstr "|zoom-in|"
856
857 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:310
858 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:420
859 msgid "Zoom in"
860 msgstr "Približaj"
861
862 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:311
863 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:419
864 msgid "|zoom-out|"
865 msgstr "|zoom-out|"
866
867 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:312
868 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:418
869 msgid "Zoom out"
870 msgstr "Oddalji"
871
872 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:313
873 msgid "|list-add|"
874 msgstr "|list-add|"
875
876 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:314
877 msgid "Add :term:`guide`"
878 msgstr "Dodaj :term:`vodilo<guide>`"
879
880 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:315
881 msgid "|list-remove|"
882 msgstr "|list-remove|"
883
884 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:316
885 msgid "Remove guide"
886 msgstr "Odstrani vodilo"
887
888 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:317
889 msgid "|transform-move-horizontal|"
890 msgstr "|transform-move-horizontal|"
891
892 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:318
893 msgid ""
894 "Move toolbar. Click through to move the toolbar from the right (default) to "
895 "the left and back."
896 msgstr ""
897 "Premaknite orodno vrstico. S klikom premaknite orodno vrstico z desne "
898 "(privzeto) na levo in nazaj."
899
900 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:324
901 msgid "Timeline Icons"
902 msgstr "Ikone časovnice"
903
904 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:333
905 msgid "|configure|"
906 msgstr "|configure|"
907
908 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:334
909 msgid "Timeline settings"
910 msgstr "Nastavitve časovnice"
911
912 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:335
913 msgid "|timeline-use-zone-on| |timeline-use-zone-off|"
914 msgstr "|timeline-use-zone-on| |timeline-use-zone-off|"
915
916 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:336
917 msgid "Timeline :term:`zone` on/off"
918 msgstr ":term:`Območje<zone>` časovnice vključeno/izključeno"
919
920 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:337
921 msgid "|kdenlive-select|"
922 msgstr "|kdenlive-select|"
923
924 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:338
925 msgid "Select tool"
926 msgstr "Orodje Izberi"
927
928 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:339
929 msgid "|kdenlive-razor|"
930 msgstr "|kdenlive-razor|"
931
932 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:340
933 msgid "Razor tool"
934 msgstr "Rezilo"
935
936 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:341
937 msgid "|kdenlive-spacer|"
938 msgstr "|kdenlive-spacer|"
939
940 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:342
941 msgid "Spacer tool"
942 msgstr "Orodje za praznine"
943
944 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:343
945 msgid "|kdenlive-slip|"
946 msgstr "|kdenlive-slip|"
947
948 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:344
949 msgid ":term:`Slip tool`"
950 msgstr ":term:`Orodje za drsenje<Slip tool>`"
951
952 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:345
953 msgid "|kdenlive-ripple|"
954 msgstr "|kdenlive-ripple|"
955
956 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:346
957 msgid ":term:`Ripple tool`"
958 msgstr ":term:`Orodje za izrivanje<Ripple tool>`"
959
960 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:347
961 msgid "|composite-track-preview|"
962 msgstr "|composite-track-preview|"
963
964 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:348
965 msgid ":term:`Mix<Mixes>` clips (same track transition)"
966 msgstr ":term:`Mešaj<Mixes>` posnetke (prehod na isti stezi)"
967
968 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:349
969 msgid "|timeline-insert|"
970 msgstr "|timeline-insert|"
971
972 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:350
973 msgid "Insert clip :term:`zone` in timeline"
974 msgstr "Vstavite :term:`območje<zone>`posnetka v časovnico"
975
976 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:351
977 msgid "|timeline-overwrite|"
978 msgstr "|timeline-overwrite|"
979
980 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:352
981 msgid "Overwrite clip zone in timeline"
982 msgstr "Prepišite območje posnetka v časovnici"
983
984 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:353
985 msgid "|timeline-extract|"
986 msgstr "|timeline-extract|"
987
988 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:354
989 msgid "Extract timeline zone"
990 msgstr "Izvlecite območje časovnice"
991
992 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:355
993 msgid "|timeline-lift|"
994 msgstr "|timeline-lift|"
995
996 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:356
997 msgid "Lift timeline zone"
998 msgstr "Dvigni območje časovnice"
999
1000 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:357
1001 msgid "|favorite|"
1002 msgstr "|favorite|"
1003
1004 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:358
1005 msgid "Favorite effects"
1006 msgstr "Priljubljeni učinki"
1007
1008 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:359
1009 msgid "|preview-render-on|"
1010 msgstr "|preview-render-on|"
1011
1012 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:360
1013 msgid "Start preview render"
1014 msgstr "Začni predogled izrisovanja"
1015
1016 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:361
1017 msgid "|go-down|"
1018 msgstr "|go-down|"
1019
1020 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:362
1021 msgid "Preview render options"
1022 msgstr "Možnosti predogleda izrisovanja"
1023
1024 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:363
1025 msgid "|view-media-equalizer|"
1026 msgstr "|view-media-equalizer|"
1027
1028 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:364
1029 msgid "Audio mixer"
1030 msgstr "Mešalnik zvoka"
1031
1032 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:365
1033 msgid "|add-subtitle|"
1034 msgstr "|dodaj-podnaslov|"
1035
1036 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:366
1037 msgid "Edit subtitle tool"
1038 msgstr "Orodje Uredi podnaslov"
1039
1040 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:372
1041 msgid "Project Bin Icons"
1042 msgstr "Ikone projektne posode"
1043
1044 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:381
1045 msgid "|kdenlive-add-clip| |go-down|"
1046 msgstr "|kdenlive-add-clip| |go-down|"
1047
1048 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:382
1049 msgid "Add :term:`clip` or folder; open add source dialog"
1050 msgstr ""
1051 "Dodajte :term:`posnetek<clip>` ali mapo; odprite pogovorno okno Dodaj vir"
1052
1053 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:383
1054 msgid "|folder-new|"
1055 msgstr "|mapa-nova|"
1056
1057 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:384
1058 msgid "Create folder"
1059 msgstr "Ustvari mapo"
1060
1061 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:386
1062 msgid "Delete (selected) clip(s)/folder(s)"
1063 msgstr "Izbrišite (izbrane) posnetke/mape"
1064
1065 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:387
1066 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:405
1067 msgid "|tag|"
1068 msgstr "|značka|"
1069
1070 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:388
1071 msgid "Open Tags panel"
1072 msgstr "Odpri pult značk"
1073
1074 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:389
1075 msgid "|view-filter| |go-down|"
1076 msgstr "|view-filter| |go-down|"
1077
1078 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:390
1079 msgid "Filter; open filter selection"
1080 msgstr "Filter; odprite izbor filtra"
1081
1082 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:396
1083 msgid "Status Bar Icons"
1084 msgstr "Ikone vrstice stanja"
1085
1086 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:406
1087 msgid "Display color tags in the timeline"
1088 msgstr "Pokaži barvne značke na časovnici"
1089
1090 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:407
1091 msgid "|kdenlive-show-video|"
1092 msgstr "|kdenlive-show-video|"
1093
1094 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:408
1095 msgid "Show video thumbnails"
1096 msgstr "Pokaži video sličice"
1097
1098 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:409
1099 msgid "|kdenlive-show-audio|"
1100 msgstr "|kdenlive-show-audio|"
1101
1102 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:410
1103 msgid "Show audio thumbnails"
1104 msgstr "Pokaži zvočne izvlečke"
1105
1106 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:411
1107 msgid "|kdenlive-show-markers|"
1108 msgstr "|kdenlive-show-markers|"
1109
1110 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:412
1111 msgid "Show :term:`markers` comments"
1112 msgstr "Pokaži opombe :term:`označevalnikov<markers>`"
1113
1114 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:413
1115 msgid "|snap|"
1116 msgstr "|snap|"
1117
1118 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:414
1119 msgid "Snap"
1120 msgstr "Pripni"
1121
1122 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:416
1123 msgid "Zoom to fit project"
1124 msgstr "Prilagodite približanje projektu"
1125
1126 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:423
1127 msgid "**Notes**"
1128 msgstr "**Opombe**"
1129
1130 #: ../../user_interface/ui_elements.rst:425
1131 msgid ""
1132 "A keyframe is set for **all** keyframable parameters. If you want to change "
1133 "only a subset of the parameters you must create three keyframes: one at the "
1134 "frame where you want the parameters to change, one at the previous frame and "
1135 "one at the next frame. Then change the parameters at the middle keyframe and "
1136 "potentially at the next keyframe."
1137 msgstr ""
1138 "Ključna sličica je nastavljena za **vse** parametre, ki jih je mogoče "
1139 "nastaviti s ključnimi sličicami. Če želite spremeniti le podmnožico "
1140 "parametrov, morate ustvariti tri ključne sličice: eno na sličici, v kateri "
1141 "želite spremeniti parametre, eno na prejšnji sličici in eno na naslednji "
1142 "sličici. Nato spremenite parametre na srednji ključni sličici in po možnosti "
1143 "na naslednji ključni sličici."