Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___shortcuts.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 49114 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:19+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
28 msgid ":kbd:`Ctrl+C` or"
29 msgstr ":kbd:`Krmilka+C` ali"
30
31 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
32 msgid ":kbd:`Ctrl+Ins`"
33 msgstr ":kbd:`Krmilka+vstavljalka`"
34
35 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
36 msgid ":kbd:`Ctrl+V` or"
37 msgstr ":kbd:`Krmilka+V` ali"
38
39 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
40 msgid ":kbd:`Shift+Ins`"
41 msgstr ":kbd:`Dvigalka+vstavljalka`"
42
43 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
44 msgid "Show :ref:`Menu Bar <toolbars>`"
45 msgstr "Pokaži :ref:`menijsko vrstico <toolbars>`"
46
47 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
48 msgid "Shows the menu bar again after it has been hidden"
49 msgstr "Znova prikaže menijsko vrstico, potem ko je bila skrita"
50
51 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
52 msgid ":kbd:`Ctrl+=` or"
53 msgstr ":kbd:`Krmilka+=` ali"
54
55 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0 ../../user_interface/shortcuts.rst:164
56 msgid ":kbd:`Ctrl+Mouse wheel`"
57 msgstr ":kbd:`Krmilka+miškin kolešček`"
58
59 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
60 msgid ":kbd:`Shift+left click`"
61 msgstr ":kbd:`Dvigalka+levi klik`"
62
63 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0 ../../user_interface/shortcuts.rst:570
64 msgid ":kbd:`Shift+dragging`"
65 msgstr ":kbd:`Dvigalka+povlek`"
66
67 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0 ../../user_interface/shortcuts.rst:341
68 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:344
69 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:347
70 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:350
71 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:353
72 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:356
73 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:359
74 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:362
75 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:365
76 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:368
77 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:374
78 msgid "3-point-editing"
79 msgstr "3-točkovna montaža"
80
81 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
82 msgid "Track selection in general and for 3-point-editing"
83 msgstr "Izbor stez na splošno in za 3-točkovno montažo"
84
85 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
86 msgid ""
87 "Multicam tool: You trim the clips in the desired track while the timeline is "
88 "playing"
89 msgstr ""
90 "Orodje za večkamerne posnetke: krajšajte posnetke na želeni stezi, medtem ko "
91 "se časovnica predvaja"
92
93 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
94 msgid ""
95 "Select a video or audio track in the timeline (up/down arrow key) and set it "
96 "as source with :kbd:`Shift + T`."
97 msgstr ""
98 "Izberite video ali zvočno stezo v časovnici (smerna tipka navzgor/navzdol) "
99 "in jo nastavite kot vir z :kbd:`dvigalko + T`."
100
101 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
102 msgid ":kbd:`Ctrl+tab`"
103 msgstr ":kbd:`Krmilka+tabulatorka`"
104
105 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
106 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+tab`"
107 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+tabulatorka`"
108
109 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
110 msgid "Go to next sequence"
111 msgstr "Pojdi na naslednje zaporedje"
112
113 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
114 msgid "Go to previous sequence"
115 msgstr "Pojdi na predhodno zaporedje"
116
117 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:1
118 msgid "Kdenlive's User Interface - Default Keyboard Shortcuts"
119 msgstr "Uporabniški vmesnik Kdenlive - Privzete tipke za bližnjico"
120
121 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:1
122 msgid ""
123 "KDE, Kdenlive, shortcuts, set, documentation, user manual, video editor, "
124 "open source, free, learn, easy, user interface, keyboard, shortcuts"
125 msgstr ""
126 "KDE, Kdenlive, bližnjice, določi, dokumentacija, uporabniški priročnik, "
127 "montažni program, program za videomontažo, filmska montaža, video "
128 "urejevalnik, odprta koda, brezplačno, prosto, učenje, enostavno, uporabniški "
129 "vmesnik, tipkovnica, tipke za bližnjice, bližnjice"
130
131 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:28
132 msgid "Keyboard Shortcuts"
133 msgstr "Tipke za bližnjice"
134
135 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:48
136 msgid ""
137 "Kdenlive has many keyboard shortcuts already defined by default. You can "
138 "change these anytime through :menuselection:`Menu --> Settings --> Configure "
139 "keyboard shortcuts` or by pressing :kbd:`Ctrl+Alt+,` . See also the :ref:"
140 "`configure_shortcuts` chapter."
141 msgstr ""
142 "Kdenlive ima številne privzeto določene tipke za bližnjice. Te lahko "
143 "kadarkoli spremenit prek :menuselection:`Meni --> Nastavitve --> Prilagodi "
144 "tipke za bližnjice` ali s kombinacijo tipk :kbd:`krmilka+izmenjalka+,` . "
145 "Glejte tudi poglavje :ref:`configure_shortcuts`."
146
147 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:50
148 msgid ""
149 "You can also download keyboard shortcut definition files (aka Kdenlive "
150 "Keyboard Schemes) from the |kde_store|. See also the :ref:"
151 "`useful_resources` chapter."
152 msgstr ""
153 "Lahko tudi prenesete datoteke z definicijami tipk za bližnjice (t.i. "
154 "Kdenlive Keyboard Schemes) iz |Trgovine KDE|. Glejte tudi poglavje :ref:"
155 "`useful_resources`."
156
157 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:56
158 msgid "File"
159 msgstr "Datoteka"
160
161 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:62 ../../user_interface/shortcuts.rst:92
162 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:217
163 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:299
164 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:318
165 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:397
166 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:596
167 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:633
168 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:652
169 msgid "Action Name"
170 msgstr "Ime dejanja"
171
172 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:63 ../../user_interface/shortcuts.rst:93
173 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:218
174 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:300
175 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:319
176 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:398
177 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:597
178 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:634
179 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:653
180 msgid "Shortcuts"
181 msgstr "Tipke za bližnjice"
182
183 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:64 ../../user_interface/shortcuts.rst:94
184 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:219
185 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:301
186 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:320
187 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:399
188 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:598
189 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:635
190 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:654
191 msgid "Description"
192 msgstr "Opis"
193
194 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:65
195 msgid "New"
196 msgstr "Nova"
197
198 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:66
199 msgid ":kbd:`Ctrl+N`"
200 msgstr ":kbd:`Krmilka+N`"
201
202 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:67
203 msgid "Creates a new Kdenlive project"
204 msgstr "Ustvari nov projekt Kdenlive"
205
206 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:68
207 msgid "Open..."
208 msgstr "Odpri..."
209
210 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:69
211 msgid ":kbd:`Ctrl+O`"
212 msgstr ":kbd:`Krmilka+O`"
213
214 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:70
215 msgid "Opens a Kdenlive project"
216 msgstr "Odpre projekt Kdenlive"
217
218 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:71
219 msgid "Quit"
220 msgstr "Izhod"
221
222 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:72
223 msgid ":kbd:`Ctrl+Q`"
224 msgstr ":kbd:`Krmilka+Q`"
225
226 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:73
227 msgid "Exits Kdenlive"
228 msgstr "Zapre Kdenlive"
229
230 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:74
231 msgid "Save"
232 msgstr "Shrani"
233
234 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:75
235 msgid ":kbd:`Ctrl+S`"
236 msgstr ":kbd:`Krmilka+S`"
237
238 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:76
239 msgid "Saves the current state of the project"
240 msgstr "Shrani trenutno stanje projekta"
241
242 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:77
243 msgid "Save As..."
244 msgstr "Shrani kot ..."
245
246 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:78
247 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+S`"
248 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+S`"
249
250 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:79
251 msgid "Saves the current state of the project with the name of your choice"
252 msgstr "Shrani trenutno stanje projekta z imenom po vaši izbiri"
253
254 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:85
255 msgid "General"
256 msgstr "Splošno"
257
258 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:95
259 msgid "Collapse/Expand Item"
260 msgstr "Strni/razširi predmet"
261
262 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:96
263 msgid ":kbd:`<`"
264 msgstr ":kbd:`<`"
265
266 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:98
267 msgid "Copy"
268 msgstr "Kopiraj"
269
270 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:101
271 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:417
272 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:420
273 msgid "Current selection"
274 msgstr "Trenutni izbor"
275
276 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:102
277 msgid "Delete Selected Item"
278 msgstr "Izbriši izbrani predmet"
279
280 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:103
281 msgid ":kbd:`Del`"
282 msgstr ":kbd:`Brisalka (Del)`"
283
284 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:105
285 msgid "Find Action…"
286 msgstr "Poišči dejanje ..."
287
288 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:106
289 msgid ":kbd:`Ctrl+Alt+I`"
290 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+I`"
291
292 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:107
293 msgid "Opens the action window. Only possible with this shortcut."
294 msgstr "Odpre okno dejanja. Samo s to bližnjico je to mogoče."
295
296 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:108
297 msgid "Full Screen Mode"
298 msgstr "Celozaslonski način"
299
300 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:109
301 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+F`"
302 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+F`"
303
304 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:111
305 msgid "Kdenlive Handbook"
306 msgstr "Priročnik za Kdenlive"
307
308 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:112
309 msgid ":kbd:`F1`"
310 msgstr ":kbd:`F1`"
311
312 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:114
313 msgid "Switch Monitor Fullscreen"
314 msgstr "Preklopi v celozaslonski način"
315
316 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:115
317 msgid ":kbd:`F11`"
318 msgstr ":kbd:`F11`"
319
320 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:116
321 msgid "Monitor"
322 msgstr "Ogled"
323
324 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:117
325 msgid "Paste"
326 msgstr "Prilepi"
327
328 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:121
329 msgid "Redo"
330 msgstr "Ponovi"
331
332 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:122
333 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+Z`"
334 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+Z`"
335
336 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:124
337 msgid "Rename..."
338 msgstr "Preimenuj..."
339
340 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:125
341 msgid ":kbd:`F2`"
342 msgstr ":kbd:`F2`"
343
344 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:127
345 msgid "Show Menu Bar"
346 msgstr "Pokaži menijsko vrstico"
347
348 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:128
349 msgid ":kbd:`Ctrl+M`"
350 msgstr ":kbd:`Krmilka+M`"
351
352 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:131
353 msgid "Select All"
354 msgstr "Izberi vse"
355
356 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:132
357 msgid ":kbd:`Ctrl+A`"
358 msgstr ":kbd:`Krmilka+A`"
359
360 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:133
361 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:153
362 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:165
363 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:174
364 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:184
365 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:192
366 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:198
367 msgid "Works in:"
368 msgstr "Deluje v:"
369
370 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:135
371 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:155
372 msgid ":term:`Timeline`"
373 msgstr ":term:`Časovnica`"
374
375 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:136
376 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:158
377 msgid ":term:`Project Bin`"
378 msgstr ":term:`Projektna posoda`"
379
380 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:137
381 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:588
382 msgid "Titler"
383 msgstr "Oblikovalnik naslovov"
384
385 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:138
386 msgid "Undo"
387 msgstr "Razveljavi"
388
389 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:139
390 msgid ":kbd:`Ctrl+Z`"
391 msgstr ":kbd:`Krmilka+Z`"
392
393 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:141
394 msgid "Up"
395 msgstr "Gor"
396
397 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:142
398 msgid ":kbd:`Alt+Up`"
399 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+smerna tipka navzgor`"
400
401 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:144
402 msgid "What's This?"
403 msgstr "Kaj je to?"
404
405 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:145
406 msgid ":kbd:`Shift+F1`"
407 msgstr ":kbd:`Dvigalka+F1`"
408
409 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:147
410 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:150
411 msgid "Zoom In"
412 msgstr "Povečaj"
413
414 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:148
415 msgid ":kbd:`Ctrl++`"
416 msgstr ":kbd:`Krmilka++`"
417
418 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:149
419 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:162
420 msgid "Works in Timeline only"
421 msgstr "Deluje samo v časovnici"
422
423 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:156
424 msgid ":term:`Clip Monitor`"
425 msgstr ":term:`Ogled posnetka`"
426
427 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:157
428 msgid ":term:`Project Monitor`"
429 msgstr ":term:`Ogled projekta`"
430
431 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:159
432 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:171
433 msgid "Effects keyframe panel"
434 msgstr "Podokno s ključnimi sličicami za učinke"
435
436 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:160
437 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:163
438 msgid "Zoom Out"
439 msgstr "Oddalji"
440
441 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:161
442 msgid ":kbd:`Ctrl+-`"
443 msgstr ":kbd:`Krmilka+-`"
444
445 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:167
446 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:222
447 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:234
448 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:237
449 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:240
450 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:243
451 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:246
452 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:249
453 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:252
454 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:255
455 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:258
456 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:261
457 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:389
458 msgid "Timeline"
459 msgstr "Časovnica"
460
461 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:168
462 msgid "Clip Monitor"
463 msgstr "Ogled posnetka"
464
465 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:169
466 msgid "Project Monitor"
467 msgstr "Ogled projekta"
468
469 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:170
470 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:179
471 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:291
472 msgid "Project Bin"
473 msgstr "Projektna posoda"
474
475 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:172
476 msgid "Increment, Decrement"
477 msgstr "Povišaj/znižaj vrednost"
478
479 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:173
480 msgid ":kbd:`Mouse wheel`"
481 msgstr ":kbd:`Miškin kolešček`"
482
483 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:176
484 msgid "Timeline: scroll the timeline left/right"
485 msgstr "Časovnica: pomaknite se po časovnici levo/desno"
486
487 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:177
488 msgid "Timeline Ruler"
489 msgstr "Ravnilo časovnice"
490
491 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:178
492 msgid "Project and Clip Monitor"
493 msgstr "Ogled projekta in posnetka"
494
495 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:180
496 msgid "Effects keyframe pane, numbers and selections"
497 msgstr "Podokno s ključnimi sličicami učinkov: številke in izbori"
498
499 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:181
500 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:190
501 msgid "Add to the selection"
502 msgstr "Dodaj v izbor"
503
504 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:186
505 msgid "Timeline: adds clicked clips to the selection"
506 msgstr "Časovnica: izboru doda kliknjene posnetke"
507
508 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:187
509 msgid "Timeline: adds multiple clips to the selection"
510 msgstr "Časovnica: izboru doda več posnetkov"
511
512 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:188
513 msgid "Titler: adds clicked clips to the selection"
514 msgstr "Oblikovalnik naslovov: izboru doda klikane posnetke"
515
516 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:189
517 msgid ""
518 "Project Bin: adds all clips between already selected clip and clicked clip"
519 msgstr ""
520 "Projektna posoda: doda vse posnetke med že izbrane posnetke in kliknjenim "
521 "posnetkom"
522
523 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:191
524 msgid ":kbd:`Ctrl+left click`"
525 msgstr ":kbd:`Krmilka+levi klik`"
526
527 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:194
528 msgid "Project Bin: adds clicked clips to the selection"
529 msgstr "Projektna posoda: izboru doda klikane posnetke"
530
531 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:195
532 msgid "Effect: select keyframes"
533 msgstr "Učinek: izberite ključne sličice"
534
535 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:196
536 msgid "Double click"
537 msgstr "Dvoklik"
538
539 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:200
540 msgid "Edit bookmark"
541 msgstr "Uredi zaznamek"
542
543 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:201
544 msgid "Project Bin: on a clip shows properties"
545 msgstr "Projektna posoda: na posnetku - prikaže njegove lastnosti"
546
547 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:202
548 msgid "Project Bin: on an empty place opens `add clip or folder`"
549 msgstr "Projektna posoda: na praznem mestu - odpre `dodaj posnetek ali mapo`"
550
551 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:203
552 msgid "Timeline: on a clip shows duration"
553 msgstr "Časovnica: na posnetku - prikaže njegovo trajanje"
554
555 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:204
556 msgid ""
557 "Monitor: opens monitor in a second monitor (if installed) in fullscreen mode"
558 msgstr ""
559 "Ogled: odpre ogled na drugem zaslonu (če je povezan in nastavljen) v "
560 "celozaslonskem načinu"
561
562 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:210
563 msgid "Navigation and Playback"
564 msgstr "Krmarjenje in predvajanje"
565
566 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:220
567 msgid "Align Playhead to Mouse Position"
568 msgstr "Poravnaj predvajalno glavo na mesto miške"
569
570 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:221
571 msgid ":kbd:`P`"
572 msgstr ":kbd:`P`"
573
574 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:223
575 msgid "Forward"
576 msgstr "Previj naprej"
577
578 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:224
579 msgid ":kbd:`L`"
580 msgstr ":kbd:`L`"
581
582 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:225
583 msgid ""
584 "Playback; press it again to cycle through the playback speeds (1x, 1.5x, 2x, "
585 "3x, 5.5x, 10x)"
586 msgstr ""
587 "Predvajanje; pritisnite znova, da krožite med predvajalnimi hitrostmi (1x, "
588 "1,5x, 2x, 3x, 5,5x, 10x)"
589
590 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:226
591 msgid "Forward 1 Frame"
592 msgstr "Previj 1 sličico naprej"
593
594 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:227
595 msgid ":kbd:`Right`"
596 msgstr ":kbd:`Desno`"
597
598 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:228
599 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:231
600 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:264
601 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:267
602 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:270
603 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:273
604 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:279
605 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:282
606 msgid "Playback"
607 msgstr "Predvajanje v ozadju"
608
609 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:229
610 msgid "Forward 1 Second"
611 msgstr "Previj 1 sekundo naprej"
612
613 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:230
614 msgid ":kbd:`Shift+Right`"
615 msgstr ":kbd:`Dvigalka+smerna tipka desno`"
616
617 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:232
618 msgid "Go to Clip End"
619 msgstr "Pojdi na konec posnetka"
620
621 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:233
622 msgid ":kbd:`End`"
623 msgstr ":kbd:`Konec (End)`"
624
625 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:235
626 msgid "Go to Clip Start"
627 msgstr "Pojdi na začetek posnetka"
628
629 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:236
630 msgid ":kbd:`Home`"
631 msgstr ":kbd:`Domov (Home)`"
632
633 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:238
634 msgid "Go to Next Guide"
635 msgstr "Pojdi na naslednje vodilo"
636
637 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:239
638 msgid ":kbd:`Ctrl+Right`"
639 msgstr ":kbd:`Krmilka+smerna tipka desno`"
640
641 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:241
642 msgid "Go to Next Snap Point"
643 msgstr "Pojdi na naslednjo točko pripenjanja"
644
645 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:242
646 msgid ":kbd:`Alt+Right`"
647 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+smerna tipka desno`"
648
649 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:244
650 msgid "Go to Previous Guide"
651 msgstr "Pojdi na predhodno vodilo"
652
653 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:245
654 msgid ":kbd:`Ctrl+Left`"
655 msgstr ":kbd:`Krmilka+smerna tipka levo`"
656
657 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:247
658 msgid "Go to Previous Snap Point"
659 msgstr "Pojdi na prejšnjo točko pripenjanja"
660
661 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:248
662 msgid ":kbd:`Alt+Left`"
663 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+levo`"
664
665 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:250
666 msgid "Go to Project End"
667 msgstr "Pojdi na konec projekta"
668
669 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:251
670 msgid ":kbd:`Ctrl+End`"
671 msgstr ":kbd:`Krmilka+konec`"
672
673 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:253
674 msgid "Go to Project Start"
675 msgstr "Pojdi na začetek projekta"
676
677 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:254
678 msgid ":kbd:`Ctrl+Home`"
679 msgstr ":kbd:`Krmilka+domov`"
680
681 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:256
682 msgid "Go to Zone End"
683 msgstr "Pojdi na konec območja"
684
685 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:257
686 msgid ":kbd:`Shift+O`"
687 msgstr ":kbd:`Dvigalka+O`"
688
689 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:259
690 msgid "Go to Zone Start"
691 msgstr "Pojdi na začetek območja"
692
693 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:260
694 msgid ":kbd:`Shift+I`"
695 msgstr ":kbd:`Dvigalka+I`"
696
697 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:262
698 msgid "Loop Zone"
699 msgstr "Obseg ponavljanja"
700
701 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:263
702 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+Space`"
703 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+preslednica`"
704
705 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:265
706 msgid "Pause"
707 msgstr "Premor"
708
709 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:266
710 msgid ":kbd:`K`"
711 msgstr ":kbd:`K`"
712
713 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:268
714 msgid "Play / Stop"
715 msgstr "Predvajaj / Zaustavi"
716
717 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:269
718 msgid ":kbd:`Space`"
719 msgstr ":kbd:`Preslednica`"
720
721 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:271
722 msgid "Play Zone"
723 msgstr "Obseg predvajanja"
724
725 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:272
726 msgid ":kbd:`Ctrl+Space`"
727 msgstr ":kbd:`Krmilka+preslednica`"
728
729 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:274
730 msgid "Rewind"
731 msgstr "Previj nazaj"
732
733 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:275
734 msgid ":kbd:`J`"
735 msgstr ":kbd:`J`"
736
737 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:276
738 msgid ""
739 "Playback; press it again to cycle through the playback speeds (-1x, -1.5x, "
740 "-2x, -3x, -5.5x, -10x)"
741 msgstr ""
742 "Predvajanje; pritisnite znova, da krožite med predvajalnimi hitrostmi (-1x, "
743 "-1,5x, -2x, -3x, -5,5x, -10x)"
744
745 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:277
746 msgid "Rewind 1 Frame"
747 msgstr "Previj 1 sličico nazaj"
748
749 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:278
750 msgid ":kbd:`Left`"
751 msgstr ":kbd:`Levo`"
752
753 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:280
754 msgid "Rewind 1 Second"
755 msgstr "Previj 1 sekundo nazaj"
756
757 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:281
758 msgid ":kbd:`Shift+Left`"
759 msgstr ":kbd:`Dvigalka+smerna tipka levo`"
760
761 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:283
762 msgid "Playback clip"
763 msgstr "Predvajaj posnetek"
764
765 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:284
766 msgid ":kbd:`Shift` and move the mouse left/right"
767 msgstr ":kbd:`Dvigalka` in premik miške levo/desno"
768
769 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:285
770 msgid "Inside the clip monitor"
771 msgstr "Znotraj ogleda posnetka"
772
773 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:302
774 msgid "Closing the extra bins"
775 msgstr "Zapiranje dodatnih posod"
776
777 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:303
778 msgid ":kbd:`CTRL+w`"
779 msgstr ":kbd:`Krmilka+W`"
780
781 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:310
782 msgid "Editing"
783 msgstr "Montaža"
784
785 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:321
786 msgid "Focus Timecode"
787 msgstr "Pozornost na časovno kodo"
788
789 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:322
790 msgid ":kbd:`=`"
791 msgstr ":kbd:`=`"
792
793 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:324
794 msgid "Insert Zone in Project Bin"
795 msgstr "Vstavi območje v posodo projekta"
796
797 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:325
798 msgid ":kbd:`Ctrl+I`"
799 msgstr ":kbd:`Krmilka+I`"
800
801 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:326
802 msgid "Clip monitor"
803 msgstr "Ogled posnetka"
804
805 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:327
806 msgid "Set Zone In"
807 msgstr "Nastavi začetek območja"
808
809 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:328
810 msgid ":kbd:`I`"
811 msgstr ":kbd:`I`"
812
813 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:330
814 msgid "Set Zone Out"
815 msgstr "Nastavi konec območja"
816
817 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:331
818 msgid ":kbd:`O`"
819 msgstr ":kbd:`O`"
820
821 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:333
822 msgid "Adjust timeline zone"
823 msgstr "Prilagodi območje časovnice"
824
825 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:334
826 msgid ":kbd:`Shift+z`"
827 msgstr ":kbd:`Dvigalka+Z`"
828
829 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:335
830 msgid "Adjusts timeline zone to selected clips"
831 msgstr "Prilagodi območje časovnice izbranim posnetkom"
832
833 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:336
834 msgid "Switch Monitor"
835 msgstr "Preklopi zaslon"
836
837 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:337
838 msgid ":kbd:`T`"
839 msgstr ":kbd:`T`"
840
841 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:338
842 msgid "Switch between clip monitor and project monitor (timeline)"
843 msgstr "Preklopite med ogledom posnetka in ogledom projekta (časovnica)"
844
845 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:339
846 msgid "Select Target 1"
847 msgstr "Izberi cilj 1"
848
849 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:340
850 msgid ":kbd:`Ctrl+1`"
851 msgstr ":kbd:`Krmilka+1`"
852
853 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:342
854 msgid "Select Target 2"
855 msgstr "Izberi cilj 2"
856
857 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:343
858 msgid ":kbd:`Ctrl+2`"
859 msgstr ":kbd:`Krmilka+2`"
860
861 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:345
862 msgid "Select Target 3"
863 msgstr "Izberi cilj 3"
864
865 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:346
866 msgid ":kbd:`Ctrl+3`"
867 msgstr ":kbd:`Krmilka+3`"
868
869 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:348
870 msgid "Select Target 4"
871 msgstr "Izberi cilj 4"
872
873 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:349
874 msgid ":kbd:`Ctrl+4`"
875 msgstr ":kbd:`Krmilka+4`"
876
877 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:351
878 msgid "Select Target 5"
879 msgstr "Izberi cilj 5"
880
881 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:352
882 msgid ":kbd:`Ctrl+5`"
883 msgstr ":kbd:`Krmilka+5`"
884
885 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:354
886 msgid "Select Target 6"
887 msgstr "Izberi cilj 6"
888
889 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:355
890 msgid ":kbd:`Ctrl+6`"
891 msgstr ":kbd:`Krmilka+6`"
892
893 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:357
894 msgid "Select Target 7"
895 msgstr "Izberi cilj 7"
896
897 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:358
898 msgid ":kbd:`Ctrl+7`"
899 msgstr ":kbd:`Krmilka+7`"
900
901 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:360
902 msgid "Select Target 8"
903 msgstr "Izberi cilj 8"
904
905 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:361
906 msgid ":kbd:`Ctrl+8`"
907 msgstr ":kbd:`Krmilka+8`"
908
909 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:363
910 msgid "Select Target 9"
911 msgstr "Izberi cilj 9"
912
913 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:364
914 msgid ":kbd:`Ctrl+9`"
915 msgstr ":kbd:`Krmilka+9`"
916
917 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:366
918 msgid "Switch All Tracks Active"
919 msgstr "Naredi vse steze na aktivne"
920
921 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:367
922 msgid ":kbd:`Alt+Shift+A`"
923 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+dvigalka+A`"
924
925 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:369
926 msgid "Toggle All Track Lock"
927 msgstr "Preklopi zaklep vseh stez"
928
929 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:370
930 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+L`"
931 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+L`"
932
933 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:371
934 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:480
935 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:483
936 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:486
937 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:489
938 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:492
939 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:495
940 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:498
941 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:501
942 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:504
943 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:507
944 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:546
945 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:549
946 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:552
947 msgid "Tracks"
948 msgstr "Sledovi"
949
950 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:372
951 msgid "Toggle All Tracks Active"
952 msgstr "Preklopi vse steze na aktivne"
953
954 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:373
955 msgid ":kbd:`Shift+A`"
956 msgstr ":kbd:`Dvigalka+A`"
957
958 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:375
959 msgid "Toggle Track Active"
960 msgstr "Preklopi aktivnost steze"
961
962 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:376
963 msgid ":kbd:`A`"
964 msgstr ":kbd:`A`"
965
966 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:377
967 msgid ""
968 "3-point-editing Activate the track as a target with shortcut :kbd:`A` (this "
969 "connects the track to the source)"
970 msgstr ""
971 "3-točkovna montaža: aktivirajte stezo kot cilj s bližnjico :kbd:`A` (to "
972 "povezuje stezo z virom)"
973
974 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:378
975 msgid "Slip multiple clips at once"
976 msgstr "Podrsajte več posnetkov hkrati"
977
978 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:379
979 msgid ":kbd:`Shift+move`"
980 msgstr ":kbd:`Dvigalka+premik`"
981
982 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:380
983 msgid ""
984 "select all clips you want to slip with the selection tool using :kbd:`Shift` "
985 "then enable the slip tool and go ahead…"
986 msgstr ""
987 "izberite vse posnetke, ki jih želite podrsati, z izbirnim orodjem z uporabo :"
988 "kbd:`dvigalke`, nato omogočite orodje za drsenje in nadaljujte ..."
989
990 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:381
991 msgid "Slip a clip"
992 msgstr "Podrsajte posnetek"
993
994 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:382
995 msgid ":kbd:`left/right`"
996 msgstr ":kbd:`Levo/desno`"
997
998 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:383
999 msgid ""
1000 "Slip can be done with the mouse, with the :kbd:`left/right` keys and with "
1001 "the buttons on the monitor toolbar."
1002 msgstr ""
1003 "Drsenje je mogoče opraviti z miško, s smernima tipkama :kbd:`levo/desno` in "
1004 "z gumbi v orodni vrstici oglednega okna."
1005
1006 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:400
1007 msgid "Add Clip to Selection"
1008 msgstr "Dodaj posnetek izboru"
1009
1010 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:401
1011 msgid ":kbd:`Alt++`"
1012 msgstr ":kbd:`Izmenjalka++`"
1013
1014 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:402
1015 msgid ""
1016 "Adds the clip of the active track to the selection at playhead position."
1017 msgstr "V izbor doda posnetek dejavne steze na položaju predvajalne glave."
1018
1019 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:403
1020 msgid "Add Marker/Guide quickly"
1021 msgstr "Hitro dodaj označevalnik/vodilo"
1022
1023 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:404
1024 msgid ":kbd:`Num+*`"
1025 msgstr ":kbd:`Št+*`"
1026
1027 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:405
1028 msgid "On Numlock pad: :kbd:`*` adds a marker/guide"
1029 msgstr "Na številski tipkovnici: :kbd:`*` doda označevalnik/vodilo"
1030
1031 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:406
1032 msgid "Add Subtitle"
1033 msgstr "Dodaj podnaslov"
1034
1035 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:407
1036 msgid ":kbd:`Shift+S`"
1037 msgstr ":kbd:`Dvigalka+S`"
1038
1039 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:408
1040 msgid "Adds a subtitle at playhead position."
1041 msgstr "Doda podnaslov na položaj prevajalne glave."
1042
1043 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:409
1044 msgid "Add Transition to Selection"
1045 msgstr "Dodaj prehod izboru"
1046
1047 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:410
1048 msgid ":kbd:`Alt+Shift+ +`"
1049 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+ +`"
1050
1051 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:412
1052 msgid "Add/Remove Guide"
1053 msgstr "Dodaj/odstrani vodilo"
1054
1055 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:413
1056 msgid ":kbd:`G`"
1057 msgstr ":kbd:`G`"
1058
1059 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:414
1060 msgid "Adds a guide at playhead position."
1061 msgstr "Doda vodilo na položaj predvajalne glave."
1062
1063 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:415
1064 msgid "Group Clips"
1065 msgstr "Združi posnetke"
1066
1067 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:416
1068 msgid ":kbd:`Ctrl+G`"
1069 msgstr ":kbd:`Krmilka+G`"
1070
1071 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:418
1072 msgid "Ungroup Clips"
1073 msgstr "Razdruži posnetke"
1074
1075 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:419
1076 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+G`"
1077 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+G`"
1078
1079 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:421
1080 msgid "Cut All Clips"
1081 msgstr "Odreži vse posnetke"
1082
1083 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:422
1084 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+R`"
1085 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+R`"
1086
1087 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:423
1088 msgid "Cuts all clips at playhead position. Except tracks which are locked."
1089 msgstr ""
1090 "Odreže vse posnetke na položaju predvajalne glave. Razen na stezah, ki so "
1091 "zaklenjene."
1092
1093 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:424
1094 msgid "Cut Clip"
1095 msgstr "Odreži posnetek"
1096
1097 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:425
1098 msgid ":kbd:`Shift+R`"
1099 msgstr ":kbd:`Dvigalka+R`"
1100
1101 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:426
1102 msgid "Cuts the clip of the active track at playhead position."
1103 msgstr "Odreže posnetek dejavne steze na položaju predvajalne glave."
1104
1105 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:427
1106 msgid "Deselect Clip"
1107 msgstr "Odstrani izbor posnetka"
1108
1109 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:428
1110 msgid ":kbd:`-`"
1111 msgstr ":kbd:`-`"
1112
1113 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:430
1114 msgid "Deselect Transition"
1115 msgstr "Odstrani izbor prehoda"
1116
1117 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:431
1118 msgid ":kbd:`Shift+-`"
1119 msgstr ":kbd:`Dvigalka+-`"
1120
1121 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:433
1122 msgid "Extract Timeline Zone"
1123 msgstr "Izvleči območje časovnice"
1124
1125 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:434
1126 msgid ":kbd:`Shift+X`"
1127 msgstr ":kbd:`Dvigalka+X`"
1128
1129 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:436
1130 msgid "Grab Current Item"
1131 msgstr "Zgrabi trenutni predmet"
1132
1133 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:437
1134 msgid ":kbd:`Shift+G`"
1135 msgstr ":kbd:`Dvigalka+G`"
1136
1137 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:438
1138 msgid "Select a clip -> :kbd:`Shift+G` -> move the clip with :kbd:`left/right`"
1139 msgstr ""
1140 "Izberite posnetek -> :kbd:`Dvigalka+G` -> premaknite posnetek s :kbd:`smerno "
1141 "tipko levo/desno`"
1142
1143 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:439
1144 msgid "Insert Clip Zone in Timeline"
1145 msgstr "Vstavi območje posnetka v časovnico"
1146
1147 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:440
1148 msgid ":kbd:`V`"
1149 msgstr ":kbd:`V`"
1150
1151 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:442
1152 msgid "Lift Timeline Zone"
1153 msgstr "Dvigni območje časovnice"
1154
1155 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:443
1156 msgid ":kbd:`Z`"
1157 msgstr ":kbd:`Z`"
1158
1159 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:445
1160 msgid "Mix Clips"
1161 msgstr "Mešaj kadre"
1162
1163 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:446
1164 msgid ":kbd:`U`"
1165 msgstr ":kbd:`U`"
1166
1167 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:447
1168 msgid ""
1169 "Or double click. Play head must be on the end/begin of 2 clips. Creates a "
1170 "transition between 2 clips on the same track."
1171 msgstr ""
1172 "Ali pa dvokliknite. Predvajalna glava mora biti na koncu/začetku dveh "
1173 "posnetkov. Ustvari prehod med dvema posnetkoma na isti stezi."
1174
1175 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:448
1176 msgid "Multitrack View"
1177 msgstr "Večstezni pogled"
1178
1179 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:449
1180 msgid ":kbd:`F12`"
1181 msgstr ":kbd:`F12`"
1182
1183 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:450
1184 msgid ":menuselection:`Tool -> Multicam tool` must be disabled"
1185 msgstr ""
1186 ":menuselection:`Orodje -> Orodje za večkamerne posnetke` mora biti "
1187 "onemogočeno"
1188
1189 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:451
1190 msgid "Overwrite Clip Zone in Timeline"
1191 msgstr "Prepiši območje posnetka v časovnici"
1192
1193 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:452
1194 msgid ":kbd:`B`"
1195 msgstr ":kbd:`B`"
1196
1197 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:454
1198 msgid "Resize Item End"
1199 msgstr "Spremeni velikost konca predmeta"
1200
1201 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:455
1202 msgid ":kbd:`)`"
1203 msgstr ":kbd:`)`"
1204
1205 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:456
1206 msgid ""
1207 "On active track: Cut and deletes the end of the clip at playhead position."
1208 msgstr ""
1209 "Na dejavni stezi: odreže in izbriše konec posnetka na položaju predvajalne "
1210 "glave."
1211
1212 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:457
1213 msgid "Resize Item Start"
1214 msgstr "Spremeni velikost začetka predmeta"
1215
1216 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:458
1217 msgid ":kbd:`(`"
1218 msgstr ":kbd:`(`"
1219
1220 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:459
1221 msgid ""
1222 "On active track: Cut and deletes the start of the clip at playhead position."
1223 msgstr ""
1224 "Na dejavni stezi: odreže in izbriše začetek posnetka na položaju predvajalne "
1225 "glave."
1226
1227 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:460
1228 msgid "Select Clip"
1229 msgstr "Izberi posnetek"
1230
1231 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:461
1232 msgid ":kbd:`+`"
1233 msgstr ":kbd:`+`"
1234
1235 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:463
1236 msgid "Select Transition"
1237 msgstr "Izberi prehod"
1238
1239 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:464
1240 msgid ":kbd:`Shift+ +`"
1241 msgstr ":kbd:`Dvigalka+ +`"
1242
1243 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:466
1244 msgid "Start Preview Render"
1245 msgstr "Začni izris predogleda"
1246
1247 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:467
1248 msgid ":kbd:`Shift+Return`"
1249 msgstr ":kbd:`Dvigalka+vračalka`"
1250
1251 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:469
1252 msgid "Razor Tool"
1253 msgstr "Rezilo"
1254
1255 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:470
1256 msgid ":kbd:`X`"
1257 msgstr ":kbd:`X`"
1258
1259 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:471
1260 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:474
1261 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:477
1262 msgid "Tools"
1263 msgstr "Orodja"
1264
1265 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:472
1266 msgid "Selection Tool"
1267 msgstr "Orodje za izbiranje"
1268
1269 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:473
1270 msgid ":kbd:`S`"
1271 msgstr ":kbd:`S`"
1272
1273 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:475
1274 msgid "Spacer Tool"
1275 msgstr "Orodje za praznine"
1276
1277 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:476
1278 msgid ":kbd:`M`"
1279 msgstr ":kbd:`M`"
1280
1281 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:478
1282 msgid "Deselect"
1283 msgstr "Odstrani izbiro"
1284
1285 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:479
1286 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+A`"
1287 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+A`"
1288
1289 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:481
1290 msgid "Select Audio Track 1"
1291 msgstr "Izberi zvočno stezo 1"
1292
1293 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:482
1294 msgid ":kbd:`Alt+1`"
1295 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+1`"
1296
1297 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:484
1298 msgid "Select Audio Track 2"
1299 msgstr "Izberi zvočno stezo 2"
1300
1301 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:485
1302 msgid ":kbd:`Alt+2`"
1303 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+2`"
1304
1305 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:487
1306 msgid "Select Audio Track 3"
1307 msgstr "Izberi zvočno stezo 3"
1308
1309 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:488
1310 msgid ":kbd:`Alt+3`"
1311 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+3`"
1312
1313 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:490
1314 msgid "Select Audio Track 4"
1315 msgstr "Izberi zvočno stezo 4"
1316
1317 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:491
1318 msgid ":kbd:`Alt+4`"
1319 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+4`"
1320
1321 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:493
1322 msgid "Select Audio Track 5"
1323 msgstr "Izberi zvočno stezo 5"
1324
1325 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:494
1326 msgid ":kbd:`Alt+5`"
1327 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+5`"
1328
1329 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:496
1330 msgid "Select Audio Track 6"
1331 msgstr "Izberi zvočno stezo 6"
1332
1333 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:497
1334 msgid ":kbd:`Alt+6`"
1335 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+6`"
1336
1337 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:499
1338 msgid "Select Audio Track 7"
1339 msgstr "Izberi zvočno stezo 7"
1340
1341 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:500
1342 msgid ":kbd:`Alt+7`"
1343 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+7`"
1344
1345 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:502
1346 msgid "Select Audio Track 8"
1347 msgstr "Izberi zvočno stezo 8"
1348
1349 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:503
1350 msgid ":kbd:`Alt+8`"
1351 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+8`"
1352
1353 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:505
1354 msgid "Select Audio Track 9"
1355 msgstr "Izberi zvočno stezo 9"
1356
1357 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:506
1358 msgid ":kbd:`Alt+9`"
1359 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+9`"
1360
1361 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:508
1362 msgid "Select Video Track 1"
1363 msgstr "Izberi video stezo 1"
1364
1365 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:509
1366 msgid ":kbd:`1`"
1367 msgstr ":kbd:`1`"
1368
1369 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:512
1370 msgid "Select Video Track 2"
1371 msgstr "Izberi video stezo 2"
1372
1373 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:513
1374 msgid ":kbd:`2`"
1375 msgstr ":kbd:`2`"
1376
1377 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:516
1378 msgid "Select Video Track 3"
1379 msgstr "Izberi video stezo 3"
1380
1381 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:517
1382 msgid ":kbd:`3`"
1383 msgstr ":kbd:`3`"
1384
1385 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:520
1386 msgid "Select Video Track 4"
1387 msgstr "Izberi video stezo 4"
1388
1389 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:521
1390 msgid ":kbd:`4`"
1391 msgstr ":kbd:`4`"
1392
1393 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:524
1394 msgid "Select Video Track 5"
1395 msgstr "Izberi video stezo 5"
1396
1397 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:525
1398 msgid ":kbd:`5`"
1399 msgstr ":kbd:`5`"
1400
1401 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:528
1402 msgid "Select Video Track 6"
1403 msgstr "Izberi video stezo 6"
1404
1405 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:529
1406 msgid ":kbd:`6`"
1407 msgstr ":kbd:`6`"
1408
1409 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:532
1410 msgid "Select Video Track 7"
1411 msgstr "Izberi video stezo 7"
1412
1413 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:533
1414 msgid ":kbd:`7`"
1415 msgstr ":kbd:`7`"
1416
1417 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:536
1418 msgid "Select Video Track 8"
1419 msgstr "Izberi video stezo 8"
1420
1421 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:537
1422 msgid ":kbd:`8`"
1423 msgstr ":kbd:`8`"
1424
1425 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:540
1426 msgid "Select Video Track 9"
1427 msgstr "Izberi video stezo 9"
1428
1429 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:541
1430 msgid ":kbd:`9`"
1431 msgstr ":kbd:`9`"
1432
1433 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:544
1434 msgid "Switch Track Target Audio Stream"
1435 msgstr "Preklopi zvočni tok ciljne steze"
1436
1437 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:545
1438 msgid ":kbd:`'`"
1439 msgstr ":kbd:`’`"
1440
1441 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:547
1442 msgid "Toggle Track Disabled"
1443 msgstr "Preklopi steze onemogočen"
1444
1445 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:548
1446 msgid ":kbd:`Shift+H`"
1447 msgstr ":kbd:`Dvigalka+H`"
1448
1449 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:550
1450 msgid "Toggle Track Lock"
1451 msgstr "Preklopi zaklep steze"
1452
1453 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:551
1454 msgid ":kbd:`Shift+L`"
1455 msgstr ":kbd:`Dvigalka+L`"
1456
1457 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:553
1458 msgid "Toggle Track Target"
1459 msgstr "Preklopi ciljno stezo"
1460
1461 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:554
1462 msgid ":kbd:`Shift+T`"
1463 msgstr ":kbd:`Dvigalka+T`"
1464
1465 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:557
1466 msgid "Resize only audio or video part of a clip"
1467 msgstr "Spremenite velikost samo zvočnega ali video dela posnetka"
1468
1469 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:558
1470 msgid ":kbd:`Shift+resize`"
1471 msgstr ":kbd:`Dvigalka+sprememba velikosti`"
1472
1473 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:559
1474 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:562
1475 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:565
1476 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:568
1477 msgid "Only possible with keyboard"
1478 msgstr "Možno samo s tipkovnico"
1479
1480 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:560
1481 msgid "Move audio or video part to another track independently."
1482 msgstr "Premaknite zvočni ali video del na drugo stezo neodvisno."
1483
1484 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:561
1485 msgid ":kbd:`Alt+move`"
1486 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+premik`"
1487
1488 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:563
1489 msgid "Adjust the speed of a clip"
1490 msgstr "Prilagajanje hitrosti posnetka"
1491
1492 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:564
1493 msgid ":kbd:`Ctrl+dragging`"
1494 msgstr ":kbd:`Krmilka+povlek`"
1495
1496 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:566
1497 msgid "Return from any tools back to Selection tool."
1498 msgstr "Vrnite se iz poljubnega orodja nazaj na orodje za izbiranje."
1499
1500 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:567
1501 msgid ":kbd:`ESC`"
1502 msgstr ":kbd:`Ubežnica (ESC)`"
1503
1504 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:569
1505 msgid "Tracks resized simultaneously"
1506 msgstr "Steze, hkratno prilagojena velikost"
1507
1508 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:571
1509 msgid "Either for video or audio tracks."
1510 msgstr "Bodisi za video ali zvočne steze."
1511
1512 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:572
1513 msgid "Tracks resized simultaneously to normal"
1514 msgstr "Steze, hkratno prilagojene na navadno višino"
1515
1516 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:573
1517 msgid ":kbd:`Shift+double click`"
1518 msgstr ":kbd:`Dvigalka+dvoklik`"
1519
1520 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:574
1521 msgid "Normalize track height either for video or audio tracks."
1522 msgstr "Normalizirajte višino steze za video in/ali zvočne steze."
1523
1524 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:575
1525 msgid "Track selection"
1526 msgstr "Izbor stez"
1527
1528 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:576
1529 msgid ":kbd:`up/down`"
1530 msgstr ":kbd:`navzgor/navzdol`"
1531
1532 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:578
1533 msgid "Toggle between sequence tabs"
1534 msgstr "Preklopi med zavihki zaporedij"
1535
1536 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:599
1537 msgid "Add text"
1538 msgstr "Dodaj besedilo"
1539
1540 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:600
1541 msgid ":kbd:`Alt+T`"
1542 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+T`"
1543
1544 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:601
1545 msgid "Click on the canvas to add text"
1546 msgstr "Kliknite platno, če želite dodati besedilo"
1547
1548 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:602
1549 msgid "Add rectangle"
1550 msgstr "Dodaj pravokotnik"
1551
1552 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:603
1553 msgid ":kbd:`Alt+R`"
1554 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+R`"
1555
1556 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:604
1557 msgid "Drag the mouse to draw a rectangle"
1558 msgstr "Povlecite miško, da narišete pravokotnik"
1559
1560 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:605
1561 msgid "Add ellipse"
1562 msgstr "Dodaj elipso"
1563
1564 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:606
1565 msgid ":kbd:`Alt+E`"
1566 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+E`"
1567
1568 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:607
1569 msgid "Drag the mouse to draw a ellipse."
1570 msgstr "Povlecite miško, da narišete elipso."
1571
1572 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:608
1573 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:610
1574 msgid "Insert an image"
1575 msgstr "Vstavi sliko"
1576
1577 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:609
1578 msgid ":kbd:`Alt+I`"
1579 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+I`"
1580
1581 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:611
1582 msgid "Back to selection tool"
1583 msgstr "Nazaj na orodje izbora"
1584
1585 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:612
1586 msgid ":kbd:`Alt+S`"
1587 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+S`"
1588
1589 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:614
1590 msgid "Move selected items vertical only."
1591 msgstr "Premaknite samo izbrane elemente navpično."
1592
1593 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:615
1594 msgid ":kbd:`Shift`"
1595 msgstr ":kbd:`Dvigalka`"
1596
1597 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:616
1598 msgid "Hold :kbd:`Shift` moves selected items vertical only."
1599 msgstr "S pritisnjeno :kbd:`dvigalko` premakne izbrane elemente samo navpično."
1600
1601 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:617
1602 msgid "Move selected items horizontally only."
1603 msgstr "Premaknite izbrane elementov samo vodoravno."
1604
1605 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:618
1606 msgid ":kbd:`Shift+Alt`"
1607 msgstr ":kbd:`Dvigalka+izmenjalka`"
1608
1609 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:619
1610 msgid "Hold :kbd:`Shift+Alt` moves selected items horizontally only."
1611 msgstr ""
1612 "S pritisnjenima :kbd:`dvigalko+izmenjalko` premekne izbrane elemente samo "
1613 "vodoravno."
1614
1615 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:625
1616 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:636
1617 msgid "Render"
1618 msgstr "Upodobi"
1619
1620 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:637
1621 msgid ":kbd:`Ctrl+Return`"
1622 msgstr ":kbd:`Krmilka+vnašalka`"
1623
1624 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:638
1625 msgid "Opens the Render window."
1626 msgstr "Odpre okno Izrisovanje."
1627
1628 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:644
1629 msgid "Settings"
1630 msgstr "Nastavitve"
1631
1632 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:655
1633 msgid "Configure Kdenlive..."
1634 msgstr "Prilagodi Kdenlive …"
1635
1636 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:656
1637 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+,`"
1638 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+,`"
1639
1640 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:657
1641 msgid "Opens the configure window"
1642 msgstr "Odpre okno za prilagajanje"
1643
1644 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:658
1645 msgid "Configure Keyboard Shortcuts..."
1646 msgstr "Prilagodi tipke za bližnjice ..."
1647
1648 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:659
1649 msgid ":kbd:`Ctrl+Alt+,`"
1650 msgstr ":kbd:`Krmilka+izmenjalka+,`"
1651
1652 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:660
1653 msgid "Opens the shortcut window"
1654 msgstr "Odpre okno tipk za bližnjice"
1655
1656 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:666
1657 msgid "Raise Widgets with Shortcuts"
1658 msgstr "Dvigni gradnike z bližnjicami"
1659
1660 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:670
1661 msgid ""
1662 "You can assign shortcuts to raise docked :term:`widgets<widget>`. In the :"
1663 "menuselection:`Menu --> Settings --> Configure Keyboard Shortcuts` (or :kbd:"
1664 "`Ctrl+Alt+,` window search for \"raise\" and it will list all widgets that "
1665 "can be raised. Assign a keyboard shortcut to a widget, and if you press that "
1666 "key combination Kdenlive will bring the focus to the respective widget and "
1667 "select it."
1668 msgstr ""
1669 "Za dvig sidranih :term:`gradnikov<widget>` vmesnika lahko tudi dodelite "
1670 "tipke za bližnjice. Prek :menuselection:`Meni —> Nastavitve —> Prilagodi "
1671 "tipke za bližnjice` (ali :kbd:`krmilka+izmenjalka+,` iščite okno »raise« in "
1672 "izpiše vse gradnike, ki jih je moč dvigniti. Dodelite kombinacijo tipk "
1673 "bližnjici za gradni in, če pritisnete to kombinacijo tipk, Kdenlive postavi "
1674 "pozornost na ustrezen gradnik in ga izbere."
1675
1676 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:676
1677 msgid "Assigning a keyboard shortcut to raise a widget"
1678 msgstr "Dodeljevanje tipk za bližnjico za dvig gradnika"
1679
1680 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:684
1681 msgid "Shortcuts for Keyframe Functions"
1682 msgstr "Bližnjice za funkcije ključnih sličic"
1683
1684 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:688
1685 msgid ""
1686 "You can assign shortcuts to the following three :term:`keyframe` functions: "
1687 "*Add/Remove Keyframe*, *Go to next keyframe* and *Go to previous keyframe*."
1688 msgstr ""
1689 "Bližnjice lahko dodate naslednjim trem funkcijam :term:`ključnih "
1690 "sličic<keyframe>`: *Dodaj/odstrani ključno sličico*, *Pojdi na naslednjo "
1691 "ključno sličico* in *Pojdi na prejšnjo ključno sličico*."
1692
1693 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:690
1694 msgid ""
1695 "Click on a :term:`clip` in the :term:`timeline` and you can use the "
1696 "shortcuts to add/remove keyframes or jump between them."
1697 msgstr ""
1698 "Kliknite :term:`posnetek` v :term:`časovnici<timeline>` in z bližnjicami "
1699 "lahko dodate/odstranite ključno sličico ali skačete med njimi."
1700
1701 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:697
1702 msgid "Creating keyboard shortcuts for keyframe functions"
1703 msgstr "Ustvarjanje bližnjic za funkcije ključnih sličic"
1704
1705 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:705
1706 msgid "Command Search Bar"
1707 msgstr "Vrstica iskanja ukazov"
1708
1709 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:709
1710 msgid ""
1711 "The command bar allows to easily search for any action in Kdenlive like "
1712 "changing themes, adding effects, opening files and more. It can be accessed "
1713 "with the shortcut :kbd:`Ctrl+Alt+I`. The shortcut is defined by KDE-"
1714 "Framework, so do not change it."
1715 msgstr ""
1716 "Ukazna vrstica omogoča enostavno iskanje vseh dejanj v Kdenlive, kot so "
1717 "spreminjanje tem, dodajanje učinkov, odpiranje datotek in drugo. Do tega "
1718 "lahko dostopate z bližnjico: :kbd:`krmilka+izmenjalka+I`. Bližnjica je "
1719 "določena s Ogrodjem KDE, zato je ne spreminjajte."
1720
1721 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:711
1722 msgid "This feature requires KDE Frameworks lib version 5.83."
1723 msgstr "Ta funkcionalnost zahteva Ogrodje KDE lib različice 5.83."
1724
1725 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:717
1726 msgid "Searching for Kdenlive action commands"
1727 msgstr "Iskanje ukazov za dejanja v Kdenlive"