Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___monitors___clip_monitor.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659914 - (show annotations) (download)
Sun Sep 10 01:53:38 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by scripty
File size: 26587 byte(s)
check_po_files
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 # Copyright (C) licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
3 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
4 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2023-09-10 00:39+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 14:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
13 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
14 "Language: sl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
20 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
21
22 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:1
23 msgid "Kdenlive's User Interface - Clip Monitor"
24 msgstr "Uporabniški vmesnik programa Kdenlive - Ogled posnetka"
25
26 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:1
27 msgid ""
28 "KDE, Kdenlive, clip, project, monitor, clip monitor, overlay, resizing, "
29 "zoombar, preview, toolbar, documentation, user manual, video editor, open "
30 "source, free, learn, easy"
31 msgstr ""
32 "KDE, Kdenlive, posnetek, projekt, ogled, monitor, ogled posnetka, "
33 "prekrivanje, spreminjanje velikosti, vrstica povečave, orodna vrstica "
34 "dokumentacija, uporabniški priročnik, montažni program, program za montažo, "
35 "video urejevalnik, odprta koda, brezplačno, prosto, učenje, enostavno"
36
37 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:29
38 msgid "Clip Monitor"
39 msgstr "Prikaz posnetka"
40
41 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:37
42 msgid "Clip Monitor elements"
43 msgstr "Elementi Ogleda posnetka"
44
45 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:39
46 msgid ""
47 "The Clip Monitor displays the unedited\\ [#f1]_ clip that is currently "
48 "selected in the :ref:`Project Bin <project_tree>`. It has the same functions "
49 "and options as the :ref:`ui-monitors_project_monitor` except for the |"
50 "kdenlive-add-clip| icon which adds the clip zone to the Project Bin where it "
51 "will appear as child clip underneath the clip. See :ref:`ui-"
52 "monitors_cm_clip_zone` for more details."
53 msgstr ""
54 "V Ogledu posnetkov je prikazan nemontiran\\ [#f1]_ posnetek, ki je trenutno "
55 "izbran v :ref:`Projektni posodi <project_tree>`. Ima enake funkcije in "
56 "možnosti kot :ref:`ui-monitors_project_monitor`, razen ikone |kdenlive-add-"
57 "clip|, ki doda območje posnetka v projektno posodo, kjer bo prikazano kot "
58 "podrejeni posnetek pod posnetkom. Za več podrobnosti glejte :ref:`ui-"
59 "monitors_cm_clip_zone`."
60
61 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:41
62 msgid "1 Video Stream indicator"
63 msgstr "1 Indikator toka videa"
64
65 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:42
66 msgid "2 Audio Stream indicator"
67 msgstr "2 Indikator zvočnega toka"
68
69 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:43
70 msgid "3 Clip Zone indicator"
71 msgstr "3 Indikator območje posnetka"
72
73 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:45
74 msgid ""
75 "For more details about the icons in the monitor toolbar refer to :ref:`this "
76 "section <ui_elements-monitor_icons>` of the manual."
77 msgstr ""
78 "Podrobnosti o ikonah v orodni vrstici ogleda si oglejte v :ref:`tem razdelku "
79 "<ui_elements-monitor_icons>` priročnika."
80
81 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:53
82 msgid "Hamburger Menu"
83 msgstr "Hamburger-meni"
84
85 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:61
86 msgid "Clip Monitor options"
87 msgstr "Možnosti Ogleda posnetka"
88
89 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:63
90 msgid ""
91 "**Volume** - Set the Clip Monitor playback volume. This does not affect the "
92 "master volume setting."
93 msgstr ""
94 "**Glasnost** - nastavite glasnost predvajanja Ogleda posnetka. To ne vpliva "
95 "na nastavitev glavne glasnosti."
96
97 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:65
98 msgid ""
99 "**Go to Marker** - If :term:`markers` are defined for the clip the list of "
100 "markers is displayed and selecting one positions the :term:`playhead` at the "
101 "marker's timecode."
102 msgstr ""
103 "**Pojdi na označevalnik** - če so :term:`označevalniki<markers>` določeni v "
104 "posnetku, se prikaže seznam označevalnikov, med katerimi lahko izbirate. Če "
105 "izberete označevalnik, se predvajalna glava prestavi na njegov položaj."
106
107 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:67
108 msgid ""
109 "**Force Monitor Size** - You can force the Clip Monitor to display the video "
110 "at 100% (original size), 50% or adjust it to the Clip Monitor widget's size "
111 "(Free Resize)."
112 msgstr ""
113 "**Vsili velikost ogleda** - Ogledu posnetka lahko vsilite, da prikaže "
114 "videoposnetek pri 100 % (izvorna velikost), 50 % ali pa prilagojeno "
115 "velikosti gradnika Ogleda posnetka (prosta sprememba velikosti)."
116
117 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:69
118 msgid "**Background Color** - Set the background color for the Clip Monitor"
119 msgstr "**Barva ozadje**: določite barvo ozadja Ogleda posnetka"
120
121 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:71
122 msgid ""
123 "**Extract Zone** - Saves the current :term:`zone` as a :file:`.mlt` file and "
124 "adds it to the :term:`project bin` if :guilabel:`Add clip to project` is "
125 "selected. See also *Extract Zone* in the :ref:`ui-monitors_cm_rightclick` "
126 "section below."
127 msgstr ""
128 "**Izvleci območje** - shrani trenutno :term:`območje<zone>` kot datoteko :"
129 "file:`.mlt` in ga doda v v :term:`projektno posodo<project bin>`, če je "
130 "potrjena možnost :guilabel:`Dodaj posnetek v projekt`. Glejte tudi *Izvleci "
131 "območje* v spodnjem razdelku :ref:`ui-monitors_cm_rightclick`."
132
133 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:73
134 msgid ""
135 "**Set Current Image as Thumbnail** - Takes the a snapshot of the current "
136 "frame and uses that as the thumbnail for the clip."
137 msgstr ""
138 "**Nastavi trenutno sliko kot sličico** - zajame posnetek trenutne sličice in "
139 "ga uporabi kot ogledno sličico za posnetek."
140
141 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:75
142 msgid "**Always show audio thumbnails** -"
143 msgstr "**Vedno prikazuj zvočne izvlečke** -"
144
145 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:77
146 msgid ""
147 "**Audio Scrubbing** - If enabled plays the audio track while scrubbing "
148 "through the timeline. You may want to turn this off to improve scrubbing "
149 "performance or if the noise is distracting."
150 msgstr ""
151 "**Zvočno drsenje** - če je omogočeno, se med premikanjem po časovnici "
152 "predvaja zvočna steza. Morda jo boste želeli izklopiti, če želite izboljšati "
153 "učinkovitost drsenja ali če je šum moteč."
154
155 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:79
156 msgid ""
157 "**Show Audio Levels** - If enabled shows the frequency curve of the master "
158 "audio in the Project Monitor."
159 msgstr ""
160 "**Prikaži ravni zvoka** - če je omogočeno, prikaže frekvenčno krivuljo "
161 "glavnega zvoka v Ogledu projekta."
162
163 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:81
164 msgid "**Show Source Timecode** -"
165 msgstr "**Pokaži časovno kodo vira** -"
166
167 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:89
168 msgid "Creating Zones"
169 msgstr "Ustvarjanje območij"
170
171 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:91
172 msgid ""
173 "Zones are defined regions of clips that are indicated by a colored section "
174 "in the clip monitor's timeline - see item 3 above. The beginning of a zone "
175 "is set by clicking |zone-in| or pressing :kbd:`I`. The end of a zone is set "
176 "by clicking |zone-out| or pressing :kbd:`O`."
177 msgstr ""
178 "Območja so določena območja posnetkov, ki so označena z obarvanim delom na "
179 "časovnici ogleda posnetkov - glejte točko 3 zgoraj. Začetek območja določite "
180 "tako, da kliknete |zone-in| ali pritisnete :kbd:`I`. Konec območja nastavite "
181 "s klikom na |zone-out| ali pritiskom na :kbd:`O`."
182
183 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:97
184 msgid "Right-Click Menu"
185 msgstr "Kontekstni meni"
186
187 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:106
188 msgid "Clip Monitor right-click menu options"
189 msgstr "Možnosti kontekstnega menija (menija desnega klika) za Ogled posnetka"
190
191 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:108
192 msgid ""
193 "These are the menu items that are available when you right-click in the Clip "
194 "Monitor. These actions affect the clip that is currently selected in the :"
195 "ref:`project_tree`. Similar menu items are available from a right-click menu "
196 "in the :ref:`ui-monitors_project_monitor`. However, the project monitor menu "
197 "items affect the currently selected clip on the :ref:`timeline`."
198 msgstr ""
199 "To so elementi menija, ki so na voljo, ko v Ogled posnetka kliknete z desno "
200 "tipko miške. Ta dejanja vplivajo na posnetek, ki je trenutno izbran v :ref:"
201 "`projektni posodi<project_tree>`. Podobni elementi menija so na voljo v "
202 "kontekstnem meniju v :ref:`ui-monitors_project_monitor`. Vendar menijski "
203 "elementi ogleda projekta vplivajo na trenutno izbrani posnetek v :ref:"
204 "`časovnici<timeline>`."
205
206 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:120
207 msgid "Item"
208 msgstr "Kos"
209
210 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:121
211 msgid "Shortcut"
212 msgstr "Bližnjica"
213
214 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:122
215 msgid "Description"
216 msgstr "Opis"
217
218 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:123
219 msgid "Play"
220 msgstr "Predvajaj"
221
222 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:125
223 msgid "Plays the :term:`clip` currently selected in the :term:`project bin`"
224 msgstr ""
225 "Predvaja :term:`posnetek<clip>`, ki je trenutno izbran v :term:`projektni "
226 "posodi<project bin>`"
227
228 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:126
229 msgid "Play Zone"
230 msgstr "Obseg predvajanja"
231
232 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:127
233 msgid ":kbd:`Ctrl+Space`"
234 msgstr ":kbd:`Krmilka+preslednica`"
235
236 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:128
237 msgid "Plays the current :term:`zone` and stops"
238 msgstr "Predvaja trenutno :term:`območje<zone>` in se ustavi."
239
240 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:129
241 msgid "Loop Zone"
242 msgstr "Obseg ponavljanja"
243
244 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:130
245 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+Space`"
246 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+preslednica`"
247
248 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:131
249 msgid "Plays the current :term:`zone` in a continuous loop"
250 msgstr "Predvaja trenutno :term:`območje<zone>` v neprekinjeni zanki."
251
252 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:132
253 msgid "Go to Project Start"
254 msgstr "Pojdi na začetek projekta"
255
256 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:133
257 msgid ":kbd:`Ctrl+Home`"
258 msgstr ":kbd:`Krmilka+domov`"
259
260 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:134
261 msgid "Goes to the beginning of the clip"
262 msgstr "Gre na začetek posnetka."
263
264 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:135
265 msgid "Go to Previous Guide"
266 msgstr "Pojdi na predhodno vodilo"
267
268 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:136
269 msgid ":kbd:`Ctrl+Left`"
270 msgstr ":kbd:`Krmilka+smerna tipka levo`"
271
272 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:137
273 msgid "Goes to the previous :term:`marker<markers>` or :term:`guide`"
274 msgstr ""
275 "Gre na predhodni :term:`označevalnik<markers>` ali :term:`vodilo<guide>`"
276
277 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:138
278 msgid "Go to Previous Snap Point"
279 msgstr "Pojdi na prejšnjo točko pripenjanja"
280
281 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:139
282 msgid ":kbd:`Alt+Left`"
283 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+levo`"
284
285 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:140
286 msgid "Moves the :term:`playhead` to the previous :term:`snap point`"
287 msgstr ""
288 "Premakne :term:`predvajalno glavo<playhead>`na predhodno :term:`točko "
289 "pripenjanja<snap point>`."
290
291 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:141
292 msgid "Go to Zone Start"
293 msgstr "Pojdi na začetek območja"
294
295 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:142
296 msgid ":kbd:`Shift+I`"
297 msgstr ":kbd:`Dvigalka+I`"
298
299 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:143
300 msgid "Goes to the start of the :term:`zone`"
301 msgstr "Gre na začetek :term:`območja<zone>`."
302
303 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:144
304 msgid "Go to Clip Start"
305 msgstr "Pojdi na začetek posnetka"
306
307 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:145
308 msgid ":kbd:`Home`"
309 msgstr ":kbd:`Domov (Home)`"
310
311 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:146
312 msgid "Moves the clip playhead to the beginning of the clip"
313 msgstr "Premakne predvajalno glavo v posnetku na začetek posnetka."
314
315 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:147
316 msgid "Go to Clip End"
317 msgstr "Pojdi na konec posnetka"
318
319 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:148
320 msgid ":kbd:`End`"
321 msgstr ":kbd:`Konec (End)`"
322
323 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:149
324 msgid "Moves the clip playhead to the end of the clip"
325 msgstr "Premakne predvajalno glavo v posnetku na konec posnetka."
326
327 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:150
328 msgid "Go to Zone End"
329 msgstr "Pojdi na konec območja"
330
331 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:151
332 msgid ":kbd:`Shift+O`"
333 msgstr ":kbd:`Dvigalka+O`"
334
335 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:152
336 msgid "Goes to the end of the :term:`zone`"
337 msgstr "Gre na konec :term:`območja<zone>`."
338
339 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:153
340 msgid "Go to Next Snap Point"
341 msgstr "Pojdi na naslednjo točko pripenjanja"
342
343 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:154
344 msgid ":kbd:`Alt+Right`"
345 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+smerna tipka desno`"
346
347 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:155
348 msgid "Moves the :term:`playhead` to the next :term:`snap point`"
349 msgstr ""
350 "Premakne :term:`predvajalno glavo<playhead>`na naslednjo :term:`točko "
351 "pripenjanja<snap point>`."
352
353 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:156
354 msgid "Go to Next Guide"
355 msgstr "Pojdi na naslednje vodilo"
356
357 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:157
358 msgid ":kbd:`Ctrl+Right`"
359 msgstr ":kbd:`Krmilka+smerna tipka desno`"
360
361 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:158
362 msgid "Goes to the next :term:`marker<markers>` or :term:`guide`"
363 msgstr ""
364 "Gre na naslednji :term:`označevalnik<markers>` ali :term:`vodilo<guide>`"
365
366 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:159
367 msgid "Go to Project End"
368 msgstr "Pojdi na konec projekta"
369
370 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:160
371 msgid ":kbd:`Ctrl+End`"
372 msgstr ":kbd:`Krmilka+konec`"
373
374 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:161
375 msgid "Goes the end of the clip"
376 msgstr "Gre na konec posnetka."
377
378 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:162
379 msgid "Add Marker"
380 msgstr "Dodaj oznako"
381
382 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:164
383 msgid ""
384 "Opens the Edit Marker dialog window for adding a new :term:`marker<markers>` "
385 "into the clip at the current time point."
386 msgstr ""
387 "Odpre pogovorno okno Uredi označevalnik za dodajanje novega :term:"
388 "`označevalnika<markers>` v posnetek na trenutni časovni točki."
389
390 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:171
391 msgid "Edit Marker dialog window to add or edit a marker"
392 msgstr ""
393 "Pogovorno okno Uredi označevalnik za dodajanje ali urejanje označevalnika"
394
395 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:178
396 msgid "Add Marker/Guide quickly"
397 msgstr "Hitro dodaj označevalnik/vodilo"
398
399 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:179
400 msgid ":kbd:`Num+*`"
401 msgstr ":kbd:`Št+*`"
402
403 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:180
404 msgid "Adds a new marker at the current time point"
405 msgstr "Doda nov označevalnik na trenutno časovno točko"
406
407 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:181
408 msgid "Edit Marker"
409 msgstr "Uredi označevalnik"
410
411 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:183
412 msgid ""
413 "Brings up a dialog where you can edit the :term:`marker<markers>` that is at "
414 "the current time point. Use *Go to marker* to put the monitor at the marker "
415 "you want to edit."
416 msgstr ""
417 "Odpre pogovorno okno, v katerem lahko uredite :term:`označevalnik<markers>`, "
418 "ki se nahaja na trenutni časovni točki. Uporabite *Pojdi na označevalnik*, "
419 "da postavite ogled na mesto označevalnika, ki ga želite urediti."
420
421 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:184
422 msgid "Delete Marker"
423 msgstr "Izbriši označevalnik"
424
425 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:186
426 msgid ""
427 "Deletes the :term:`marker<markers>` that is at the current time point. Use "
428 "*Go to marker* to put the monitor at the marker you want to delete."
429 msgstr ""
430 "Izbriše :term:`označevalnik<markers>`, ki se nahaja na trenutni časovni "
431 "točki. Uporabite *Pojdi na označevalnik*, da postavite ogled na mesto "
432 "označevalnika, ki ga želite izbrisati."
433
434 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:187
435 msgid "Delete All Markers"
436 msgstr "Izbriši vse označevalnike"
437
438 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:189
439 msgid "Deletes all the :term:`markers` from the current clip."
440 msgstr "Izbriše vse :term:`označevalnike<markers>` s trenutnega posnetka."
441
442 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:190
443 msgid "Go to Marker..."
444 msgstr "Pojdi na označevalnik …"
445
446 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:192
447 msgid ""
448 "The menu item pops out a list of existing :term:`marker<markers>` to select "
449 "from. When one is selected the playhead moves to that marker."
450 msgstr ""
451 "Element menija ponudi seznam obstoječih :term:`označevalnikov<markers>`, med "
452 "katerimi lahko izbirate. Če izberete enega, se predvajalna glava prestavi na "
453 "njegov položaj."
454
455 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:193
456 msgid "Extract Zone"
457 msgstr "Izvleci območje"
458
459 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:195
460 msgid "This brings up the **Cut Clip** dialog."
461 msgstr "S tem se odpre pogovorno okno **Odreži posnetek**."
462
463 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:202
464 msgid "Cut Clip dialog to extract zone"
465 msgstr "Pogovorno okno Odreži posnetek za izvlek območja"
466
467 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:204
468 msgid ""
469 "The current :term:`zone` can be saved as a :file:`.mov` file in your file "
470 "system. If the :guilabel:`Add clip to project` is checked the zone will be "
471 "added as a separate clip to the project bin."
472 msgstr ""
473 "Trenutno :term:`območje<zone>` lahko shranite kot datoteko :file:`.mov` v "
474 "svojem datotečnem sistemu. Če je potrjena možnost :guilabel:`Dodaj posnetek "
475 "projektu`, se doda kot ločen posnetek v projektno posodo."
476
477 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:211
478 msgid "Insert Zone in Project bin"
479 msgstr "Vstavi območje v projektno posodo"
480
481 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:212
482 msgid ":kbd:`Ctrl+I`"
483 msgstr ":kbd:`Krmilka+I`"
484
485 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:213
486 msgid ""
487 "Inserts the current :term:`zone` into the project bin as a sub-clip of the "
488 "original clip"
489 msgstr ""
490 "Vstavi trenutno :term:`območje<zone>` v projektno posodo kot podposnetek "
491 "izvornega posnetka."
492
493 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:214
494 msgid "Extract Frame"
495 msgstr "Izvleci sličico"
496
497 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:216
498 msgid ""
499 "Opens the **Save Image** dialog window to save the current frame as an image "
500 "file (default is :file:`.png`) to your file system"
501 msgstr ""
502 "Odpre pogovorno okno **Shrani sliko**, da shranite trenutno sličico kot "
503 "slikovno datoteko (privzeto je to :file:`.png`) v svoj datotečni sistem."
504
505 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:217
506 msgid "Extract Frame to Project"
507 msgstr "Izvleci sličico v projekt"
508
509 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:219
510 msgid ""
511 "Same as :guilabel:`Extract Frame` but in addition the image file is brought "
512 "into the project bin"
513 msgstr ""
514 "Enako kot :guilabel:`Izvleci sličico`, a z dodatkom, da se slikovna datoteka "
515 "doda v projektno posodo"
516
517 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:226
518 msgid "Save Image dialog for extracting frames"
519 msgstr "Pogovorno okno Shrani sliko za izvlečenje sličic"
520
521 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:259
522 msgid "Add Project Note"
523 msgstr "Dodaj opombo projektu"
524
525 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:261
526 msgid ""
527 "Opens the :ref:`notes` widget and adds a hyperlink to the current frame in "
528 "the clip. You can enter more text to describe the scene."
529 msgstr ""
530 "Odpre gradnik :ref:`opombe<notes>` in doda hiperpovezavo na trenutno sličico "
531 "v posnetku. Vnesete lahko besedilo, da opišete kader oz. prizor."
532
533 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:262
534 msgid "Set Zone In"
535 msgstr "Nastavi začetek območja"
536
537 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:263
538 msgid ":kbd:`I`"
539 msgstr ":kbd:`I`"
540
541 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:264
542 msgid "Sets the :term:`in-point` for the :term:`zone`"
543 msgstr "Nastavi :term:`vhodno točko<in-point>` za :term:`območje<zone>`."
544
545 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:265
546 msgid "Set Zone Out"
547 msgstr "Nastavi konec območja"
548
549 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:266
550 msgid ":kbd:`O`"
551 msgstr ":kbd:`O`"
552
553 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:267
554 msgid "Sets the :term:`out-point` for the :term:`zone`"
555 msgstr "Nastavi :term:`izhodno točko<out-point>` za :term:`območje<zone>`."
556
557 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:268
558 msgid "Set current image as thumbnail"
559 msgstr "Nastavi trenutno sliko kot sličico"
560
561 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:270
562 msgid "Uses the current frame as the thumbnail for the clip in the project bin"
563 msgstr ""
564 "Uporabi trenutno sličico kot ogledno sličico posnetka v projektni posodi"
565
566 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:271
567 msgid "Always show audio thumbnails"
568 msgstr "Vedno prikazuj zvočne izvlečke"
569
570 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:273
571 msgid ""
572 "Switches the permanent display of the audio waveform on or off. If unchecked "
573 "(i.e. off) the audio graph is only displayed when the mouse is near the "
574 "bottom of the monitor area and the Monitor Overlay Audio Waveform option is "
575 "selected."
576 msgstr ""
577 "Vklopi ali izklopi stalni prikaz signalne oblike zvoka. Če ni označeno (tj. "
578 "izklopljeno), se zvočni graf prikaže le, ko je miška blizu dna območja "
579 "ogleda in je izbrana možnost Pokaži signalno obliko zvoka v sliki."
580
581 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:274
582 msgid "Current Monitor Overlay"
583 msgstr "Prekritje trenutnega prikaza"
584
585 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:276
586 msgid "Opens a fly-out for the various available monitor overlays"
587 msgstr "Odpre pojavno okno z različnimi razpoložljivimi prekrivanji ogleda"
588
589 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:277
590 msgid "Monitor Info Overlay"
591 msgstr "Pokaži podrobnosti v sliki"
592
593 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:279
594 msgid "Switches all monitor overlays on or off"
595 msgstr "Vklopi ali izklopi vsa prekrivanja ogleda"
596
597 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:280
598 msgid "Monitor Overlay Timecode"
599 msgstr "Pokaži časovno kodo v sliki"
600
601 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:282
602 msgid "Switches the display of the timecode on or off"
603 msgstr "Vklopi oz. izklopi prikaz časovne kode"
604
605 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:283
606 msgid "Monitor Overlay Playback FPS"
607 msgstr "Hitrost predvajanja (sl/s) kot prekrivanje ogleda"
608
609 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:285
610 msgid "Switches the display of the frame-per-seconds (:term:`fps`) on or off"
611 msgstr ""
612 "Vključi/izključi prikaz hitrosti v sličicah na sekundo (:term:`sl/s<fps>`)"
613
614 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:286
615 msgid "Monitor Overlay Markers"
616 msgstr "Pokaži označevalnike v sliki"
617
618 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:288
619 msgid "Switches the display of the marker lines and thumbnails on or off"
620 msgstr "Vključi/izključi prikaz črt označevalnikov in oglednih sličic"
621
622 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:289
623 msgid "Monitor Overlay Audio Waveform"
624 msgstr "Pokaži signalno obliko zvoka v sliki"
625
626 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:291
627 msgid "Switches the display of the audio waveform on or off"
628 msgstr "Vklopi oz. izklopi prikaz oblike zvočnega valovanja"
629
630 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:292
631 msgid "Monitor Overlay Clip Jobs"
632 msgstr "Prekrij ogled s posli posnetka"
633
634 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:294
635 msgid "Switches the display of running clip jobs on or off"
636 msgstr "Vključi/izključi prikaz opravil posnetkov v teku"
637
638 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:311
639 msgid "Seeking"
640 msgstr "Iskanje"
641
642 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:313
643 msgid ""
644 "Inside the clip monitor: hold down :kbd:`Shift` and move the mouse left/"
645 "right."
646 msgstr ""
647 "Znotraj monitorja posnetka: držite pritisnjeno :kbd:`dvigalko` in premaknite "
648 "miško levo/desno."
649
650 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:319
651 msgid "Drag Audio or Video Only to Timeline"
652 msgstr "Povlecite samo zvok ali sliko posnetka na časovnico"
653
654 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:321
655 msgid ""
656 "Possibility to drag only the video or audio stream of a clip from the "
657 "project bin or clip monitor to the timeline"
658 msgstr ""
659 "Možnost vlečenja le zvočnega ali slikovnega toka posnetka iz projektne "
660 "posode ali ogleda posnetka na časovnico"
661
662 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:331
663 msgid ""
664 "Move with the mouse to the lower left-hand corner of the clip monitor to "
665 "access the video (1) and audio (2) icons. Left click on the respective icon "
666 "to drag either the video or audio stream into the timeline."
667 msgstr ""
668 "Z miško se premaknite v spodnji levi kot ogleda posnetka, da dostopate do "
669 "ikon za video (1) in zvok (2). Z levim klikom na ustrezno ikono povlecite "
670 "video ali zvočni tok na časovnico."
671
672 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:335
673 msgid ""
674 "This is very useful if you only need one of the streams as it avoids the un-"
675 "grouping and subsequent deletion of one of the streams of the clip in the "
676 "timeline."
677 msgstr ""
678 "To je zelo uporabno, če potrebujete le enega od tokov, saj se izogne "
679 "razrduževanju in posledičnem brisanju enega od tokov posnetka na časovnici."
680
681 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:339
682 msgid "**Notes**"
683 msgstr "**Opombe**"
684
685 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:341
686 msgid ""
687 "\"Unedited\" means without any cuts. Please note that clips in the Project "
688 "Bin can have effects and hence people may consider them \"edited\"."
689 msgstr ""
690 "»Nemontirano« pomeni brez rezov. Upoštevajte, da imajo lahko posnetki v "
691 "Projektni posodi učinke, zato jih lahko smatramo za spremenjene, torej "
692 "»montirane«."