Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___menu___settings_menu___configure_kdenlive.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 47411 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:17+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:1
28 msgid "Configure settings in Kdenlive video editor"
29 msgstr "Prilagajanje nastavitev v montažnem programu Kdenlive"
30
31 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, setting, file type, editing, timeline, documentation, user "
34 "manual, video editor, open source, free, learn, easy"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, nastavitev, vrsta datoteke, montaža, časovnica, "
37 "dokumentacija, uporabniški priročnik, montažni program, program za montažo, "
38 "video urejevalnik, odprta koda, brezplačno, prosto, učenje, enostavno"
39
40 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:24
41 msgid "Configure Kdenlive"
42 msgstr "Prilagodi Kdenlive"
43
44 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:27
45 msgid "Following settings applies when you start a project with :ref:`new`."
46 msgstr "Naslednje nastavitve veljajo, ko začnete projekt z :ref:`new`."
47
48 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:32
49 msgid "Misc"
50 msgstr "Razno"
51
52 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:40
53 msgid "**Project file**"
54 msgstr "**Projektna datoteka**"
55
56 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:42
57 msgid ":guilabel:`Open the last project on startup`"
58 msgstr ":guilabel:`Ob zagonu odpri zadnji projekt`"
59
60 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:44
61 msgid ":guilabel:`Activate Crash recovery` (:ref:`auto_save`)"
62 msgstr ":guilabel:`Obnovitev po sesutju` (:ref:`auto_save`)"
63
64 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:46
65 msgid "**Clip import**"
66 msgstr "**Uvoz posnetka**"
67
68 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:48
69 msgid ":guilabel:`Check if the first added clip matches the project profile`"
70 msgstr ""
71 ":guilabel:`Preveri, če se prvo dodan posnetek ujema s profilom projekta`"
72
73 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:50
74 msgid ""
75 ":guilabel:`Automatically import all streams in multi stream clips` Here you "
76 "set if all audio streams are loaded/imported."
77 msgstr ""
78 ":guilabel:`Za več-pretočne posnetke samodejno uvozi vse toke` Tukaj "
79 "nastavite, ali naj se vsi zvokovni tokovi naložijo/uvozijo."
80
81 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:52
82 msgid ":guilabel:`Automatically import image sequences`"
83 msgstr ":guilabel:`Samodejno uvozi zaporedja slik`"
84
85 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:54
86 msgid ":guilabel:`Get clip metadata with exiftool`"
87 msgstr ":guilabel:`Pridobi metapodatke posnetka z exiftool`"
88
89 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:56
90 msgid ":guilabel:`Get clip metadata created by Magic Lantern`"
91 msgstr ""
92 ":guilabel:`Pridobi metapodatke posnetka, ki jih je ustvaril Magic Lantern`"
93
94 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:58
95 msgid ""
96 ":guilabel:`Ignore subfolder structure on import (import all files into "
97 "toplevel folder)`"
98 msgstr ""
99 ":guilabel:`Prezri strukturo podmap pri uvozu (uvoz vseh datotek v mapo "
100 "vrhnje ravni)`"
101
102 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:60
103 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:66
104 msgid "**-------**"
105 msgstr "**-------**"
106
107 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:62
108 msgid ":guilabel:`Disable parameters when the effect is disabled`"
109 msgstr ":guilabel:`Onemogoči parametre, ko je učinek onemogočen`"
110
111 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:64
112 msgid ":guilabel:`Tab position` Set the tab position when a window is open."
113 msgstr ""
114 ":guilabel:`Položaj zavihkov` Nastavite položaj zavihka, ko je okno odprto."
115
116 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:68
117 msgid ""
118 ":guilabel:`Preferred track compositing composition:` Select :menuselection:"
119 "`auto`, :menuselection:`frei0r.cairoblend`, :menuselection:`qtblend`."
120 msgstr ""
121 ":guilabel:`Želena sestava stez:` \n"
122 "Izberite :menuselection:`samodejno`, :menuselection:`frei0r.cairoblend`, :"
123 "menuselection:`qtblend`."
124
125 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:72
126 msgid ""
127 "Qtblend brings back a much better playback performance when there is no "
128 "compositing. When there is a compositing, performance is slightly worse than "
129 "frei0r.cairoblend (Kdenlive lose 1-2 fps on playback)."
130 msgstr ""
131 "Qtblend prinaša veliko hitrejše delovanje predvajanja, ko ni sestavljanja. "
132 "Ko je sestavljanje, je zmogljivost nekoliko slabša od frei0r.cairoblend "
133 "(Kdenlive izpusti 1-2 sl/s pri predvajanju)."
134
135 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:74
136 msgid "**Default Durations**"
137 msgstr "**Privzeta trajanja**"
138
139 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:76
140 msgid "Here you set the default duration of below items."
141 msgstr "Tukaj nastavite privzeto trajanje spodnjih elementov."
142
143 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:80
144 msgid ":guilabel:`Bypass codec verification`"
145 msgstr ":guilabel:`Preskoči preverjanje kodekov`"
146
147 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:81
148 msgid ":guilabel:`Use KDE job tracking for render jobs`"
149 msgstr ":guilabel:`Za posel izrisovanja uporabi sledenje poslom za KDE`"
150
151 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:86
152 msgid "Project Defaults"
153 msgstr "Privzete vrednosti projekta"
154
155 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:90
156 msgid ""
157 "Configures what the project settings will look like by default when you "
158 "choose File --> :ref:`New`."
159 msgstr ""
160 "Prilagodi privzeti videz nastavitev projekta, ko izberete Datoteka --> :ref:"
161 "`New`."
162
163 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:100
164 msgid "Proxy Clips"
165 msgstr "Posredni posnetki"
166
167 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:104
168 msgid ""
169 "Configures what the proxy settings will be when you choose File --> :ref:"
170 "`New`."
171 msgstr ""
172 "rrilagodi nastavitve posrednih posnetkov, ko izberete Datoteka --> :ref:"
173 "`New`."
174
175 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:110
176 msgid ""
177 ":guilabel:`External proxy clips` When enabled it reads the proxy clips "
178 "generated by your video camera. More details see: :ref:"
179 "`using_camcorder_proxy_clips`."
180 msgstr ""
181 ":guilabel:`Zunanji posredni posnetki` Ko je omogočeno, bere posredne "
182 "posnetke, ki jih ustvari vaša videokamera. Več podrobnosti si oglejte v :ref:"
183 "`using_camcorder_proxy_clips`."
184
185 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:115
186 msgid "Timeline"
187 msgstr "Časovnica"
188
189 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:119
190 msgid "Configure how the timeline appears in **Kdenlive**"
191 msgstr "Prilagodite, kako se časovnica prikaže v **Kdenlive**"
192
193 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:127
194 msgid "**Thumbnails**"
195 msgstr "**Predogledne sličice**"
196
197 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:129
198 msgid ":guilabel:`Enable for Video` Turns on video thumbnail by default."
199 msgstr ":guilabel:`Omogoči za sliko` Privzeto vklopi sličico predogleda videa."
200
201 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:131
202 msgid ":guilabel:`Enable for Audio` Turns on audio thumbnail by default."
203 msgstr ":guilabel:`Omogoči za zvok` Privzeto vklopi sličico predogleda zvoka."
204
205 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:133
206 msgid ""
207 ":guilabel:`Separate audio channels` If checked you will get a separate "
208 "waveform in the audio thumbnail for each audio channel in the audio track. "
209 "If unchecked you will get a single waveform as the audio thumbnail."
210 msgstr ""
211 ":guilabel:`Loči zvočne kanale` Če je možnost potrjena, boste v zvočni "
212 "sličici za vsak zvočni kanal v zvočni stezi dobili ločeno signalno obliko. "
213 "Če ni potrjeno, boste dobili eno samo signalno obliko kot zvočno sličico."
214
215 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:137
216 msgid ":guilabel:`Use FFmpeg for audio thumbnails (faster)`"
217 msgstr ":guilabel:`Uporabi FFmpeg za zvočne sličice (hitreje)`"
218
219 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:140
220 msgid "**Playback and Seeking**"
221 msgstr "**Predvajanje in iskanje**"
222
223 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:142
224 msgid ""
225 ":guilabel:`Pause playback when seeking` **Enabled:** It stops playback while "
226 "you click on a new position in the timeline. **Disabled:** Playback is "
227 "ongoing while you click on a new position in the timeline. It allows looping "
228 "playback, see :ref:`loop_playback`."
229 msgstr ""
230 ":guilabel:`Začasno ustavi predvajanje pri iskanju` **Omogočeno:** Ob kliku "
231 "na nov položaj na časovnici ustavi predvajanje. **Onemogočeno:** Predvajanje "
232 "poteka, medtem ko kliknete na nov položaj na časovnici. Omogoča zankano "
233 "predvajanje, glejte :ref:`loop_playback`."
234
235 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:144
236 msgid ""
237 ":guilabel:`Jump to timeline start if playback is started on last frame in "
238 "timeline`"
239 msgstr ""
240 ":guilabel:`Skoči na začetek časovnice, če se predvajanje začne na zadnji "
241 "sličici časovnice`"
242
243 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:146
244 msgid ":guilabel:`Seek to clip when adding effect`"
245 msgstr ":guilabel:`Išči po posnetku ob dodajanju učinka`"
246
247 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:148
248 msgid "**Scrolling**"
249 msgstr "**Drsenje**"
250
251 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:150
252 msgid ":guilabel:`Autoscroll while playing`"
253 msgstr ":guilabel:`Med predvajanjem samodejno drsi`"
254
255 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:152
256 msgid ""
257 ":guilabel:`Scroll vertically with scroll wheel, horizontally with Shift + "
258 "scroll wheel`"
259 msgstr ""
260 ":guilabel:`Pomikajte se navpično z miškinim kolescem, vodoravno pa z "
261 "dvigalko + kolescem`"
262
263 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:154
264 msgid "**---------**"
265 msgstr "**---------**"
266
267 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:156
268 msgid ":guilabel:`Display clip markers comments`"
269 msgstr ":guilabel:`Pokaži opombe označevalnikov posnetka`"
270
271 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:158
272 msgid ""
273 ":guilabel:`Default track height:` Defines the default track height in pixels "
274 "for the tracks on the timeline."
275 msgstr ""
276 ":guilabel:`Privzeta višina steze:` določa privzeto višino steze v sl. točkah "
277 "za steze na časovnici."
278
279 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:160
280 msgid "**Raise properties pane when selecting in timeline**"
281 msgstr "**Dvigni pladenj z lastnostmi ob izboru v časovnici**"
282
283 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:162
284 msgid "More details :ref:`here <automatically-raising-the-properties-pane>`"
285 msgstr ""
286 "Več podrobnosti najdete :ref:`tukaj <automatically-raising-the-properties-"
287 "pane>`"
288
289 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:165
290 msgid "**Multi stream audio clips**"
291 msgstr "**Večtokovni zvočni posnetki**"
292
293 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:167
294 msgid ""
295 ":guilabel:`On import, enable:` Select if :menuselection:`all audio "
296 "streams`, :menuselection:`first audio stream`, :menuselection:`first 2 audio "
297 "streams` should be imported."
298 msgstr ""
299 ":guilabel:`Pri uvozu omogoči:` izberite, če naj bodo uvoženi :menuselection:"
300 "`vsi zvočni tokovi`, :menuselection:`prvi zvočni tok`, :menuselection:`prva "
301 "2 zvočna toka`."
302
303 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:169
304 msgid ""
305 ":guilabel:`Check if project contains enough audio tracks` If enabled "
306 "Kdenlive asks if it should generate the additional audio tracks needed "
307 "automatically."
308 msgstr ""
309 ":guilabel:`Preveri, da projekt vsebuje dovolj stez` Če je omogočeno, "
310 "Kdenlive vpraša, ali naj samodejno ustvari dodatne zvočne steze, ki so "
311 "potrebne."
312
313 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:175
314 msgid "Tools"
315 msgstr "Orodja"
316
317 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:183
318 msgid ""
319 ":guilabel:`Duplicate text` If selected, a 2-line subtitle gets split into "
320 "two subtitles by copying the content"
321 msgstr ""
322 ":guilabel:`Podvoji besedilo` Če je izbrano, se podnaslov v dveh vrsticah "
323 "razdeli na dva podnaslova s kopiranjem vsebine."
324
325 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:184
326 msgid ""
327 ":guilabel:`Split after first line` If selected, a 2-line subtitle gets split "
328 "into two subtitles by considering the line break"
329 msgstr ""
330 ":guilabel:`Razdeli po prvi vrstici` Če je izbrano, se podnaslov z dvema "
331 "vrsticama razdeli na dva podnaslova z upoštevanjem preloma vrstice."
332
333 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:186
334 msgid "More details see :ref:`split_subtitle_after_first_line`"
335 msgstr "Več podrobnosti si oglejte pod :ref:`split_subtitle_after_first_line`."
336
337 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:192
338 msgid "Environment"
339 msgstr "Okolje"
340
341 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:196
342 msgid "MLT Environment"
343 msgstr "Okolje MLT"
344
345 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:202
346 msgid "Environment variables on Windows"
347 msgstr "Spremenljivke okolja v sistemu Windows"
348
349 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:208
350 msgid ""
351 "Environment variables on Kdenlive normal installed on Linux (Appimage, "
352 "Flatpak, Snap may have integrated paths)"
353 msgstr ""
354 "Spremenljivke okolja za Kdenlive, navadno nameščenega na Linuxu (Appimage, "
355 "Flatpak, Snap imajo lahko integrirane poti)"
356
357 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:214
358 msgid "Environment variables on MacOS"
359 msgstr "Spremenljivke okolja na macOS"
360
361 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:217
362 msgid ""
363 "This setting tells **Kdenlive** where to find the MLT executables and "
364 "profile files. Only advanced users would really need to change these "
365 "settings. **Kdenlive** is basically a front end to the MLT program and this "
366 "setting tells **Kdenlive** where to find the engine that runs the whole "
367 "application."
368 msgstr ""
369 "Ta nastavitev pove **Kdenlive**, kje najti izvršljive in profilne datoteke "
370 "MLT. Le napredni uporabniki naj bi spreminjali te nastavitve. **Kdenlive** "
371 "je v bistvu pročelje programa MLT in ta nastavitev pove **Kdenlive**, kje "
372 "najti zaledje, ki poganja celotno aplikacijo."
373
374 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:219
375 msgid ""
376 "Path to the MediaInfo file. If filled in Kdenlive shows more details in clip "
377 "properties."
378 msgstr ""
379 "Pot do datoteke MediaInfo. Če je izpolnjeno, Kdenlive prikaže več "
380 "podrobnosti v lastnostih izrezkov."
381
382 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:221
383 msgid "**Proxy and Transcode Jobs**"
384 msgstr "**Opravila posrednih posnetkov in prekodiranja**"
385
386 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:223
387 msgid ""
388 ":guilabel:`Concurrent threads` This will set the number of threads the "
389 "program will attempt to use when calling ffmpeg to encode :ref:`clips`. This "
390 "will be what kdenlive passes to the ffmpeg *-threads* parameter. Increasing "
391 "this parameter may not have an effect if you have changed the proxy encoding "
392 "settings using :ref:`project_settings` to a codec that ffmpeg does not do "
393 "multi-thread on. (Multi-threading is supported for MPEG-2, MPEG-4, H.264, "
394 "and VP8)"
395 msgstr ""
396 ":guilabel:`Sočasne niti` To bo določilo število niti, ki jih bo program "
397 "poskušal uporabiti pri klicu ffmpeg za kodiranje :ref:`posnetkov <clips>`. "
398 "To bo Kdenlive podal parametru ffmpeg *-threads*. Povečanje tega parametra "
399 "morda ne bo imelo učinka, če ste nastavitve kodiranja posrednih posnetkov z "
400 "uporabo :ref:`nastavitev projekta <project_settings>` spremenili v kodek, s "
401 "katerim ffmpeg ne deluje večnitno (večnitno delovanje je podprto za MPEG-2, "
402 "MPEG-4, H.264 in VP8)."
403
404 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:227
405 msgid ":guilabel:`Use lower CPU priority for proxy and transcode tasks`"
406 msgstr ""
407 ":guilabel:`Uporabi nižjo prioriteto CPE za opravila posrednih posnetkov in "
408 "prekodiranja`"
409
410 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:229
411 msgid ""
412 "This adds a Kdenlive setting to lower the priority of the proxy rendering "
413 "(QProcess). This helps keep the main UI responsive when proxies are "
414 "rendering."
415 msgstr ""
416 "S tem se doda nastavitev Kdenlive, da se zmanjša prioriteta izrisovanju "
417 "posrednih posnetkov (QProcess). To pomaga ohraniti odzivnost glavnega up. "
418 "vmesnika med izrisovanjem posrednih posnetkov."
419
420 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:233
421 msgid ":guilabel:`Cached Data`"
422 msgstr ":guilabel:`Predpomnjeni podatki`"
423
424 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:235
425 msgid ""
426 "Add a maximal cache size so that Kdenlive can check every 2 weeks if the "
427 "total cached data size exceeds this limit and warn the user."
428 msgstr ""
429 "Dodajte največjo velikost predpomnilnika, tako da lahko Kdenlive vsake 2 "
430 "tedna preveri, ali skupna predpomnjena velikost podatkov presega to mejo in "
431 "opozori uporabnika."
432
433 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:240
434 msgid ""
435 "**Processing and transcode jobs**: This is experimental and was removed in "
436 "ver 0.9.10. This number was passed to melts *real_time* consumer property. "
437 "This parameter increases the number of threads the program uses for video "
438 "decoding and processing (but not encoding which is controlled via :ref:"
439 "`render`). See `mlt doco <https://www.mltframework.org/faq/#does-mlt-take-"
440 "advantage-of-multiple-cores-or-how-do-i-enable-parallel-processing>`_. Using "
441 "this has potential side effects - see `this <https://forum.kde.org/viewtopic."
442 "php%3Ff=265&t=122140.html#p317318>`_ forum post from the author of the Melt "
443 "program."
444 msgstr ""
445 "**Opravila obdelave in prekodiranja**: to je poskusno in je bilo odstranjeno "
446 "v 0.9.10. To število je bilo preeseno v melt-ovo uporabniško lastnost "
447 "*real_time*. Ta parameter poveča število niti, ki jih program uporablja za "
448 "dekodiranje in obdelavo videa (vendar ne za kodiranje, ki je nadzorovano "
449 "preko :ref:`izrisovanja <render>`). Glejte `dokumentacijo MLT <https://www."
450 "mltframework.org/faq/#does-mlt-take-advantage-of-multiple-cores-or-how-do-i-"
451 "enable-parallel-processing>`_. Uporaba tega ima potencialne stranske učinke "
452 "- glejte `to <https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=265&t=122140#p317318>`_ "
453 "objavo na forumu avtorja programa Melt."
454
455 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:242
456 msgid ""
457 "If you want to experiment with multi threading in versions higher than "
458 "0.9.10 you could add something like \"real_time=-4\" to a custom render "
459 "profile. And yes that is a minus 4 in the example - as per the `mlt doco "
460 "<https://www.mltframework.org/faq/#does-mlt-take-advantage-of-multiple-cores-"
461 "or-how-do-i-enable-parallel-processing>`_ - numbers <0 implement threading "
462 "without dropping frames."
463 msgstr ""
464 "Če želite eksperimentirati z več nitmi v različicah, višjih od 0.9.10, lahko "
465 "dodate nekaj podobnega kot »real_time=-4« profilu po meri. Prav vidite, to "
466 "je minus 4 v tem primeru - kot v `dokumentaciji mlt <https://www."
467 "mltframework.org/faq/#does-mlt-take-advantage-of-multiple-cores-or-how-do-i-"
468 "enable-parallel-processing>`_ - številke <0 implementirajo nitenje brez "
469 "izpuščanja sličic."
470
471 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:246
472 msgid "Default Folders"
473 msgstr "Privzete mape"
474
475 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:254
476 msgid "Default folders on Windows."
477 msgstr "Privzete mape v sistemu Windows."
478
479 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:260
480 msgid "Default folders on Linux."
481 msgstr "Privzete mape v Linuxu."
482
483 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:266
484 msgid "Default folders on MacOS."
485 msgstr "Privzete mape v macOS."
486
487 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:269
488 msgid ""
489 "This setting controls where **Kdenlive** expects project files to be by "
490 "default. It also controls what folder **Kdenlive** will use as a temporary "
491 "file storage location and it controls where files captured from an external "
492 "source will be saved."
493 msgstr ""
494 "Ta nastavitev nadzoruje, kje **Kdenlive** privzeto pričakuje projektne "
495 "datoteke. Nadzira tudi, katero mapo bo **Kdenlive** uporabil kot mesto za "
496 "shranjevanje začasnih datotek, in nadzoruje, kje bodo shranjene datoteke, "
497 "zajete iz zunanjega vira."
498
499 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:274
500 msgid "Default Apps"
501 msgstr "Privzeti programi"
502
503 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:280
504 msgid ""
505 "This setting controls what external application opens when you choose :ref:"
506 "`edit_clip` for a clip in the project bin."
507 msgstr ""
508 "Ta nastavitev nadzira, kateri zunanji program se odpre, ko izberete :ref:"
509 "`edit_clip` za posnetek v projektni posodi."
510
511 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:282
512 msgid ""
513 ":guilabel:`Image editing`: A free software would be `Krita <https://www."
514 "audacityteam.org/>`_."
515 msgstr ""
516 ":guilabel:`Urejanje slike`: brezplačna programska oprema je npr. `Krita "
517 "<https://www.audacityteam.org/>`_."
518
519 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:284
520 msgid ""
521 ":guilabel:`Audio editing`: A free software would be `Audacity <https://krita."
522 "org/en/>`_."
523 msgstr ""
524 ":guilabel:`Urejanje zvoka`: brezplačna programska oprema je npr. `Audacity "
525 "<https://krita.org/en/>`_."
526
527 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:286
528 msgid ""
529 ":guilabel:`Animation editing`: Kdenlive updates automatically files which "
530 "are saved in Glaxnimate. Glaxnimate can be downloaded from `here <https://"
531 "glaxnimate.mattbas.org/>`_ (Linux, Windows, Mac)."
532 msgstr ""
533 ":guilabel:`Urejanje in montaža animacije`: Kdenlive samodejno posodobi "
534 "datoteke, ki se shranijo v Glaxnimate. Glaxnimate lahko prenesete s `tega "
535 "mesta <https://glaxnimate.mattbas.org/>`_ (Linux, Windows, Mac)."
536
537 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:288
538 msgid ""
539 "**Mac user:** :ref:`Instruction <kdenlive_macos>` how to install and run "
540 "`dmg` files."
541 msgstr ""
542 "**Uporabniki Macov:** :ref:`navodila <kdenlive_macos>`, kako namestiti in "
543 "zagnati datoteke `dmg`."
544
545 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:290
546 msgid ""
547 "**Windows user:** Make sure all the paths points to an `.exe` file. "
548 "`Glaxnimate.exe` is in folder `C:/YourPath/glaxnimate-x86_64/glaxnimate/bin/"
549 "glaxnimate.exe`."
550 msgstr ""
551 "**Uporabniki sistemov Windows:** Prepričajte se, da vse poti kažejo na "
552 "datoteko `.exe`. `Glaxnimate.exe` je v mapi `C:/VašaPot/glaxnimate-x86_64/"
553 "glaxnimate/bin/glaxnimate.exe`."
554
555 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:295
556 msgid ""
557 "There is no application for video editing - because **Kdenlive** is a video "
558 "editor."
559 msgstr ""
560 "Ni aplikacije za montažo videoposnetkov - ker **Kdenlive** je montažni "
561 "program."
562
563 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:298
564 msgid "Mime types"
565 msgstr "Vrste MIME"
566
567 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:304
568 msgid ""
569 "Specifies the Media Types (formerly known as MIME types) which Kdenlive can "
570 "working with."
571 msgstr ""
572 "Določa vrste predstavnosti (prej znane kot vrste MIME), s katerimi lahko "
573 "Kdenlive dela."
574
575 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:308
576 msgid "Added file type: `AVIF`, `HEIF` and `JPEG XL`"
577 msgstr "Dodana vrsta datoteke: »AVIF«, »HEIF« in »JPEG XL«"
578
579 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:310
580 msgid ""
581 "Added animation file type: `Json` (Lottie animations) and `rawr` (Glaxnimate "
582 "animation)"
583 msgstr ""
584 "Dodana vrsta animacije: »Json« (animacije Lottie) in »rawr« (animacija "
585 "Glaxnimate)"
586
587 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:315
588 msgid "Colors and Guides"
589 msgstr "Barve in vodila"
590
591 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:321
592 msgid ""
593 ":guilabel:`Audio thumbnail colors` Click on the color bar and change the "
594 "color of the audio wave thumbnail."
595 msgstr ""
596 ":guilabel:`Barve zvočnih predogledov`: kliknite barvno vrstico in spremenite "
597 "barvo sličice oblike zvočnega signala."
598
599 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:325
600 msgid ""
601 ":guilabel:`Monitor overlay color` Click on the color bar and change the "
602 "color of the monitor overlay lines. See :ref:`ui-monitors_display_toolbar`"
603 msgstr ""
604 ":guilabel:`Barva prekrivanja ogleda` Kliknite v barvno vrstico in spremenite "
605 "barvo prekrivnih črt ogleda. Glejte :ref:`ui-monitors_display_toolbar`."
606
607 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:327
608 msgid "Moved from tab :ref:`configure_playback`"
609 msgstr "Premaknjeno z zavihka :ref:`configure_playback`"
610
611 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:330
612 msgid ""
613 ":guilabel:`Monitor background color` Click on the color bar and change the "
614 "color of the monitor background."
615 msgstr ""
616 ":guilabel:`Barva ozadja ogleda` Kliknite v barvno vrstico in spremenite "
617 "barvo ozadja ogleda."
618
619 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:334
620 msgid ""
621 ":guilabel:`Guides and Markers Categories` This allows you to add categories. "
622 "Selected categories can be edited and deleted."
623 msgstr ""
624 ":guilabel:`Kategorije vodil in označevalnikov` To vam omogoča dodajanje "
625 "kategorij. Izbrane kategorije je mogoče urejati in izbrisati."
626
627 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:340
628 msgid "Speech To Text"
629 msgstr "Govor v besedilo"
630
631 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:346
632 msgid ""
633 "More details about speech to text see :ref:`here <effects-speech_to_text>`."
634 msgstr ""
635 "Več podrobnosti o pretvorbi govora v besedilo si oglejte :ref:`tukaj "
636 "<effects-speech_to_text>`."
637
638 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:352
639 msgid "Playback"
640 msgstr "Predvajanje"
641
642 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:356
643 msgid ""
644 "Configure the Video and Audio drivers and devices. For advanced users only."
645 msgstr ""
646 "Prilagodite gonilnike in naprave za video in zvok. Samo za napredne "
647 "uporabnike."
648
649 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:363
650 msgid "Playback view on Windows."
651 msgstr "Pogled predvajanja na sistemu Windows."
652
653 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:369
654 msgid ":guilabel:`Audio driver` on Linux."
655 msgstr ":guilabel:`Gonilnik za zvok` za Linux."
656
657 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:375
658 msgid ":guilabel:`Audio driver` on MAcOS."
659 msgstr ":guilabel:`Gonilnik za zvok` na macOS."
660
661 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:377
662 msgid ":guilabel:`Audio driver` on Windows"
663 msgstr ":guilabel:`Gonilnik za zvok` za Linux."
664
665 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:379
666 msgid ""
667 "WinMM (Win7), Wasapi (Win10), DirectSound. If you have any audio issue or "
668 "playback stuttering you may change to another audio driver."
669 msgstr ""
670 "WinMM (Win7), Wasapi (Win10), DirectSound. Če imate težave z zvokom ali se "
671 "predvajanje zatika, lahko izberete drug gonilnik za zvok."
672
673 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:381
674 msgid ""
675 "In version 0.9.4 of **Kdenlive**, checking the \"use Open GL for video "
676 "playback\" checkbox turns on the ability to have audio scrubbing available "
677 "for use in the clips. Audio scrubbing lets you hear the audio at the "
678 "playhead position as you drag the playhead so you can quickly find a "
679 "particular sound or event in the audio. This feature can be useful for "
680 "placing the play head at the correct spot in the clip relative to an "
681 "important bit of audio."
682 msgstr ""
683 "Če potrdite polje »Uporabi Open GL za predvajanje videoposnetkov«, od "
684 "različice **Kdenlive** 0.9.4 naprej vklopite možnost, da je za uporabo v "
685 "posnetkih na voljo zvočno drsenje. Z drsenjem zvoka lahko slišite zvok na "
686 "položaju predvajalne glave, ko povlečete predvajalno glavo, tako da lahko "
687 "hitro najdete določen zvok ali dogodek v zvoku. Ta funkcija je lahko "
688 "uporabna za postavitev predvajalne glave na pravo mesto v posnetku glede na "
689 "pomemben del zvoka."
690
691 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:383
692 msgid ""
693 "In ver 15.04 or higher, there is no \"use Open GL for video playback\" "
694 "checkbox - Open GL is used by default. On Windows you can set the OpenGL "
695 "backend under :menuselection:`Settings --> OpenGL Backend`"
696 msgstr ""
697 "V razl. 15.04 ali novejši ni potrditvenega polja »uporabi OpenGL za video "
698 "predvajanje« - OpenGL se uporablja privzeto. V sistemu Windows lahko "
699 "nastavite zaledje openGL pod :menuselection:`Nastavitve --> Zaledje OpenGL "
700 "Backend`."
701
702 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:387
703 msgid ":guilabel:`Monitor background color` moved to :ref:`configure_colors`"
704 msgstr ""
705 ":guilabel:`Barva ozadja ogleda` se je premaknila v :ref:`configure_colors`"
706
707 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:389
708 msgid ""
709 ":guilabel:`Enable Audio Scrubbing` and :guilabel:`Preview Volume` are "
710 "removed as the UI element is a duplicate of the volume slider in the "
711 "monitors hamburger menu. See :ref:`Clip Monitor<ui-"
712 "monitors_clip_monitor_hamburger>` and :ref:`Project "
713 "Monitor<project_monitor_hamburger>`"
714 msgstr ""
715 ":guilabel:`Omogoči zvočno drsenje ` in :guilabel:`Glasnost predogleda` sta "
716 "odstranjena, saj je element up. vmesnika dvojnik drsnika glasnosti v meniju "
717 "hamburgerja oglednih oken. Glejte :ref:`Ogled posnetka<ui-"
718 "monitors_clip_monitor_hamburger>` in :ref:`Ogled "
719 "projekta<project_monitor_hamburger>`."
720
721 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:396
722 msgid "Capture"
723 msgstr "Zajemi"
724
725 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:400
726 msgid "Configure Screen Grab Capture"
727 msgstr "Prilagodi zajem zaslona"
728
729 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:406
730 msgid ""
731 "These settings configure screen grab within **Kdenlive**. More details see :"
732 "ref:`here <capturing>`."
733 msgstr ""
734 "Te nastavitve prilagodijo zajem zaslona znotraj **Kdenlive**. Več "
735 "podrobnosti si oglejte :ref:`tukaj <capturing>`."
736
737 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:409
738 msgid "Blackmagic"
739 msgstr "Blackmagic"
740
741 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:415
742 msgid ""
743 "If you have a Blackmagic DecLink video capture card you can set here the "
744 "import parameter."
745 msgstr ""
746 "Če imate kartico za zajem videa Blackmagic DecLink, lahko tukaj nastavite "
747 "uvozni parameter."
748
749 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:420
750 msgid "Audio"
751 msgstr "Zvok"
752
753 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:426
754 msgid ""
755 "Microphone settings, either for screen :ref:`capturing` or for :ref:"
756 "`capturingaudio` direct into the timeline."
757 msgstr ""
758 "Nastavitve mikrofona, bodisi za :ref:`zajem` zaslona ali za :ref:`snemanje "
759 "zvoka` neposredno v časovnico."
760
761 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:430
762 msgid ":guilabel:`Disable countdown before recording`"
763 msgstr ":guilabel:`Onemogoči odštevanje pred snemanjem`"
764
765 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:434
766 msgid ""
767 "At least Firewire capture was removed in porting to KDE 5 due to lack of "
768 "manpower."
769 msgstr ""
770 "Najmanj zajem Firewire je bil odstranjen v portu na KDE 5 zaradi pomanjkanja "
771 "sodelavcev."
772
773 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:436
774 msgid "Following paragraph is for history reason only."
775 msgstr "Naslednji odstavek je tu samo zaradi zgodovinskih razlogov."
776
777 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:438
778 msgid ""
779 "Configure the :ref:`capturing` devices (Firewire, FFmpeg, Screen Grab, "
780 "Blackmagic, Audio) from this section."
781 msgstr ""
782 "Prilagodite naprave :ref:`za zajem <capturing>` (Firewire, FFmpeg, zajem "
783 "zaslona, Blackmagic, zvok) v tem razdelku."
784
785 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:442
786 msgid "Configure Firewire Capture"
787 msgstr "Nastavitev zajema prek vmesnika Firewire"
788
789 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:444
790 msgid ""
791 "The image shows the Configure Firewire capture tab which can be accessed "
792 "from the :menuselection:`Settings --> Configure Kdenlive` menu or from the "
793 "spanner icon in the :ref:`capturing`"
794 msgstr ""
795 "Slika prikazuje zavihek Prilagodi zajem Firewire, do katerega lahko "
796 "dostopate iz menija :menuselection:`Nastavitve --> Prilagodi Kdenlive` ali "
797 "prek ikone spannerja v :ref:`capturing`."
798
799 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:453
800 msgid ""
801 "The firewire capture functionality uses the `dvgrab <http://linux.die.net/"
802 "man/1/dvgrab>`_ program. The settings applied here to define how dvgrab will "
803 "be used to capture the video."
804 msgstr ""
805 "Funkcija zajema firewire uporablja program `dvgrab <http://linux.die.net/"
806 "man/1/dvgrab>`_ . Tukajšnje nastavitve določajo, kako bo dvgrab uporabljen "
807 "za zajemanje videoposnetkov."
808
809 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:456
810 msgid "**Capture Format options** are"
811 msgstr "**Možnosti zapisa zajemanja** so"
812
813 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:458
814 msgid "DV RAW"
815 msgstr "DV RAW"
816
817 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:459
818 msgid "DV AVI Type 1"
819 msgstr "DV AVI vrste 1"
820
821 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:460
822 msgid "DV AVI Type 2"
823 msgstr "DV AVI vrste 2"
824
825 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:461
826 msgid "HDV"
827 msgstr "HDV"
828
829 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:463
830 msgid ""
831 "The first three are quality-wise the same (exactly the same DV 25Mb/s "
832 "standard definition codec), just packed differently into the file. Type 2 "
833 "seems to be the most widely supported by other applications."
834 msgstr ""
835 "Prvi trije so kakovostno enaki (natanko enak kodek DV 25 Mb/s standardne "
836 "definicije), samo drugače so pakirani v datoteko. Zdi se, da je vrsta 2 "
837 "najbolj podprta v drugih programih."
838
839 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:465
840 msgid ""
841 "The raw format contains just the plain video frames (with audio interleaved) "
842 "without any additional information. Raw is useful for some Linux software. "
843 "Files in this format can also be played with Windows QuickTime when renamed "
844 "to :file:`file.dv`."
845 msgstr ""
846 "Neobdelana oblika vsebuje samo navadne video sličice (s prepletenim zvokom) "
847 "brez dodatnih informacij. Surovi zapis je uporaben za nekatere programe na "
848 "Linuxu. Datoteke v tej obliki lahko predvajate tudi s programom Windows "
849 "QuickTime, če jih preimenujete v :file:`datoteka.dv`."
850
851 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:467
852 msgid ""
853 "AVI files may contain multiple streams. Typically, they include one video "
854 "and one audio stream. The native DV stream format already includes the audio "
855 "interleaved into its video stream. A type 1 DV AVI file only includes one DV "
856 "video stream where the audio must be extracted from the DV video stream. A "
857 "type 2 DV AVI file includes a separate audio stream in addition to the audio "
858 "data already interleaved in the DV video stream. Therefore, the type 2 DV "
859 "AVI file is redundant and consumes more space."
860 msgstr ""
861 "Datoteke AVI lahko vsebujejo več tokov. Običajno vključujejo en video in en "
862 "zvočni tok. Domorodni zapis toka DV že vključuje zvok, prepleten s svojim "
863 "video tokom. Datoteka AVI DV vrste 1 vključuje samo en DV videotok, kjer je "
864 "treba zvok izvleči iz videotoka DV. Datoteka AVI DV vrste 2 vključuje ločen "
865 "zvočni tok poleg zvočnih podatkov, ki so že vključeni v video tok DV. Zato "
866 "je datoteka AVI DV vrste 2 redundantna in porabi več prostora."
867
868 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:469
869 msgid "HDV is a high-definition format used on tape-based HD camcorders."
870 msgstr "HDV je zapis visoke ločljivosti, ki se uporablja na videokamerah HD."
871
872 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:471
873 msgid ""
874 "**Add recording time to captured file name** option: If this is unchecked "
875 "then each captured file will get a sequential number post-pended to the file "
876 "names listed in the Capture file name setting. With this checked, date and "
877 "timestamp (derived from when the footage was captured) is post-pended to the "
878 "capture file name, e.g. **capture2012.07.15_11-38-37.dv**"
879 msgstr ""
880 "Možnost **Dodajte čas snemanja zajetim imenom datoteke**: če to ni potrjeno, "
881 "bo vsaka zajeta datoteka dobila zaporedno številko, pripeto imenu datoteke, "
882 "navedenemu v nastavitvi Ime zajete datoteke. Če je to potrjeno, se datum in "
883 "časovni žig (pridobljen iz časa, ko je bil posnetek posnet) pripneta imenu "
884 "datoteke za zajemanje, npr. **capture2012.07.15_11-38-37.dv**"
885
886 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:473
887 msgid ""
888 "**Automatically start a new file on scene cut** option: With this checked "
889 "it tries to detect whenever a new recording starts, and store it into a "
890 "separate file. This is the -autosplit parameter in `dvgrab <http://linux."
891 "die.net/man/1/dvgrab>`_ and it works by detecting timecode discontinuities "
892 "from the source footage. Where a timecode discontinuity is anything "
893 "backward or greater than one second it will start a new capture file."
894 msgstr ""
895 "Možnost **Samodejno zaženite novo datoteko na rezu prizora**: če je to "
896 "potrjeno, poskuša zaznati, kdaj se začne nov posnetek, in ga shrani v ločeno "
897 "datoteko. To je parameter -autosplit v `dvgrab <http://linux.die.net/man/1/"
898 "dvgrab>`_ in deluje tako, da zazna prekinitve časovne kode v izvornih "
899 "posnetkih. Če je prekinitev časovne kode s časom kadarkoli pred tem ali "
900 "večja od ene sekunde, začne z novo datoteko za zajem."
901
902 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:475
903 msgid ""
904 "The **dvgrab additional parameters** edit box allows you to add extra dvgrab "
905 "switches to the capture process that will run. See `dvgrab manual <http://"
906 "linux.die.net/man/1/dvgrab>`_ for more info."
907 msgstr ""
908 "Polje za urejanje **dodatni parametri dvgrab** omogoča dodajanje dodatnih "
909 "stikal dvgrab v postopek zajemanja, ki se bo zagnal. Če želite več "
910 "informacij, glejte `priročnik dvgrab <http://linux.die.net/man/1/dvgrab>`_."
911
912 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:481
913 msgid "Jog Shuttle"
914 msgstr "Naprava Jog Shuttle"
915
916 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:484
917 msgid ""
918 "Configure a connected Jog-Shuttle device. Contour ShuttlePro and Contour "
919 "ShuttleXpress are known to work."
920 msgstr ""
921 "Prilagodite priključeno napravo Jog-Shuttle. Program deluje z izdelki "
922 "Contour ShuttlePro in Contour ShuttleXpress."
923
924 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:492
925 msgid "Linux"
926 msgstr "Linux"
927
928 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:494
929 msgid ""
930 "Ensure that your Jog-Shuttle device is connected via USB and working. An "
931 "udev rule is necessary to correct the access rights to the device file: "
932 "Create a file /etc/udev/rules.d/90-contour-shuttleXpress.rules with the line:"
933 msgstr ""
934 "Prepričajte se, da je naprava Jog-Shuttle priključena prek USB-ja in da "
935 "deluje. Pravilo udev je potrebno za popravek pravic dostopa do datoteke "
936 "naprave: ustvarite datoteko /etc/udev/rules.d/90-contour-shuttleXpress.rules "
937 "z vrstico:"
938
939 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:505
940 msgid "for Contour ShuttleXpress or"
941 msgstr "za Contour ShuttleXpress ali"
942
943 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:516
944 msgid "for Contour ShuttlePRO V2. Obtain the device file by a command"
945 msgstr "za Contour ShuttlePRO V2. Pridobite datoteko naprave z ukazom"
946
947 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:523
948 msgid "The last line of the output says"
949 msgstr "Zadnja vrstica izhoda pravi"
950
951 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:530
952 msgid ""
953 "which should tell the device file to be entered into kdenlive's setting "
954 "dialog: In the text field enter /dev/input/**event3** (use the last word on "
955 "the line above to specify the device file in /dev/input), set the buttons "
956 "and apply the changes."
957 msgstr ""
958 "ki naj pove datoteki naprave, da se vnese v pogovorno okno nastavitev "
959 "Kdenlive: v besedilno polje vnesite /dev/input/**event3** (uporabite zadnjo "
960 "besedo v zgornji vrstici, da določite datoteko naprave v /dev/input), "
961 "nastavite gumbe in uveljavite spremembe."
962
963 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:539
964 msgid ""
965 "Enable Jog-Shuttle. For the Contour ShuttleXpress the buttons 5 - 9 are "
966 "relevant, whereas Contour ShuttlePro uses all buttons. The actions for the "
967 "jog- and the shuttle wheel are working as expected."
968 msgstr ""
969 "Omogoči jog-shuttle. Za Contour ShuttleXpress so gumbi 5 - 9 pomembni, "
970 "Contour ShuttlePro pa uporablja vse gumbe. Dejanja za kolesce jog in za "
971 "shuttle delujejo po pričakovanjih."
972
973 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:542
974 msgid "Windows"
975 msgstr "Windows"
976
977 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:544
978 msgid ""
979 "On the desktop, bottom-right opens the system tray. Right-click on the "
980 "Contour icon and choose \"Open control Panel\"."
981 msgstr ""
982 "Na namizju spodaj desno odpre sistemski pladenj. Z desno tipko miške "
983 "kliknite ikono Obris in izberite »Odpri nadzorno ploščo«."
984
985 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:552
986 msgid ""
987 "In the configuration window choose under \"Application setting\" the program "
988 "\"Adobe Premiere Pro CS&amp;CC (Edit)\". Then click on :menuselection:"
989 "`Options --> Create new settings --> Copy contents from Current Settings`."
990 msgstr ""
991 "V oknu prilagoditve izberite v razdelku »Nastavitev programa« program »Adobe "
992 "Premiere Pro CS&amp;CC (montaža)«. Nato kliknite :menuselection:`Možnosti --"
993 "> Ustvari nove nastavitve --> Kopiraj vsebino iz trenutnih nastavitev`."
994
995 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:560
996 msgid "Then choose Kdenlive.exe in C:\\Program Files\\kdenlive\\bin."
997 msgstr "Nato izberite Kdenlive.exe v C:\\Program Files\\kdenlive\\bin."
998
999 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:568
1000 msgid ""
1001 "Now the basic functionality should work. Adjust the buttons of the shuttle "
1002 "with shortcuts as you like."
1003 msgstr ""
1004 "Zdaj bi morala osnovna funkcionalnost delovati. Prilagodite gumbe naprave "
1005 "jog-shuttle z bližnjicami, kot želite."
1006
1007 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:572
1008 msgid ""
1009 "You can make Kdenlive settings from scratch using :menuselection:`Options --"
1010 "> Create new settings --> Create Empty Settings` when creating new settings."
1011 msgstr ""
1012 "Kdenlive nastavitve lahko naredite od začetka z uporabo :menuselection:"
1013 "`Možnosti --> Ustvari nove nastavitve --> Ustvari prazne nastavitve`, ko "
1014 "ustvarjate nove nastavitve."
1015
1016 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:578
1017 msgid "Transcode"
1018 msgstr "Prekodiraj"
1019
1020 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:581
1021 msgid ""
1022 "This controls the :ref:`transcode` functionality. The parameters section are "
1023 "ffmpeg parameters. Find help on them by issuing ``ffmpeg -h`` at a command "
1024 "line."
1025 msgstr ""
1026 "S tem upravljate funkcionalnost :ref:`transcode`. Razdelek parametrov so "
1027 "parametri FFMPEG. Poiščite pomoč zanje z uporabo »ffmpeg -h« v ukazni "
1028 "vrstici."
1029
1030 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:591
1031 msgid "Transcode Options"
1032 msgstr "Možnosti prekodiranja"
1033
1034 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:596
1035 msgid "Option"
1036 msgstr "Možnost"
1037
1038 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:597
1039 msgid "Description"
1040 msgstr "Opis"
1041
1042 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:598
1043 msgid "Parameters"
1044 msgstr "Parametri"
1045
1046 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:599
1047 msgid "Meanings of Parameters"
1048 msgstr "Pomen parametrov"
1049
1050 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:600
1051 msgid "Wav 48000Hz"
1052 msgstr "Wav 48000 Hz"
1053
1054 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:601
1055 msgid "Extract audio as WAV file"
1056 msgstr "Izvleci zvok kot datoteko WAV"
1057
1058 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:602
1059 msgid "-vn -ar 48000"
1060 msgstr "-vn -ar 48000"
1061
1062 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:603
1063 msgid "-vn=disable video, -ar 48000 = set audio sampling rate to 48kHz"
1064 msgstr ""
1065 "-vn=onemogoči video, -ar 48000 = mera vzorčenja zvoka, nastavljena na 48 kHz"
1066
1067 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:604
1068 msgid "Remux with MKV"
1069 msgstr "Remux z MKV"
1070
1071 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:606
1072 msgid "-vcodec copy -acodec copy -sn"
1073 msgstr "-vcodec copy -acodec copy -sn"
1074
1075 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:607
1076 msgid "copy the video and the audio. -sn = disable subtitles"
1077 msgstr "kopiraj video in zvok. -sn = onemogoči podnapise"
1078
1079 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:608
1080 msgid "Remux MPEG-2 PS/VOB"
1081 msgstr "Remux MPEG-2 PS/VOB"
1082
1083 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:609
1084 msgid "Fix audio sync in MPEG-2 vob files"
1085 msgstr "Odpravljanje asinhronosti zvoka v datotekah vob MPEG-2"
1086
1087 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:610
1088 msgid "-vcodec copy -acodec copy"
1089 msgstr "-vcodec copy -acodec copy"
1090
1091 #: ../../user_interface/menu/settings_menu/configure_kdenlive.rst:611
1092 msgid "copy the video and the audio"
1093 msgstr "kopiraj video in zvok"