Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___menu___project_menu.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658221 - (show annotations) (download)
Tue Aug 15 13:22:07 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 20392 byte(s)
Dodal in osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-06-09 00:40+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-15 15:01+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:1
28 msgid "Project menu in Kdenlive video editor"
29 msgstr "Meni Projekt v montažnem programu Kdenlive"
30
31 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, project, clip, folder, color, image, sequence, title, "
34 "template, animation, subtitle, render, clean, generators, documentation, "
35 "user manual, video editor, open source, free, learn, easy"
36 msgstr ""
37 "KDE, Kdenlive, projekt, posnetek, mapa, barva, slika, zaporedje, napis, "
38 "predloga, animacija, podnapis, izris, počisti, generatorji, dokumentacija, "
39 "uporabniški priročnik, montažni program, program za montažo, videomontaža, "
40 "odprta koda, brezplačno, učenje, enostavno"
41
42 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:35
43 msgid "Project Menu"
44 msgstr "Meni Projekt"
45
46 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:37
47 msgid ""
48 "The Project Menu is for adding assets (audio, video, images, other clips) to "
49 "and managing various aspects of your project."
50 msgstr ""
51 "Meni Projekt je namenjen dodajanju sredstev (zvok, video, slike, drugi "
52 "posnetki) projektu ter upravljanju različnih vidikov projekta."
53
54 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:43
55 msgid "Kdenlive Project Menu"
56 msgstr "Meni Projekt programa Kdenlive"
57
58 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:45
59 msgid ""
60 "Most of the function of the Project Menu are also available from within the "
61 "Project Bin widget."
62 msgstr ""
63 "Večina funkcij menija projekta je na voljo tudi v gradniku Projektna posoda."
64
65 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:47
66 msgid "Use the navigation to the left to go to the various items."
67 msgstr ""
68 "Uporabite krmarjenje na levi strani za pomik na različne elemente menija."
69
70 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:53
71 msgid "Add Clip or Folder"
72 msgstr "Dodaj posnetek ali mapo"
73
74 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:55
75 msgid ""
76 "This function allows you to add video, audio and (single) image files from "
77 "your file system. It is also available from the menu bar of the Project Bin "
78 "or by right-click or double-click on empty space in the Project Bin."
79 msgstr ""
80 "Ta funkcija omogoča dodajanje video, zvočnih in (enojnih) slikovnih datotek "
81 "iz datotečnega sistema. Na voljo je tudi v menijski vrstici v projektni "
82 "posodi ali ko desno tipko miške kliknete ali dvokliknete prazen prostor v "
83 "projektni posodi."
84
85 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:64
86 msgid "Adding a clip or entire folder"
87 msgstr "Dodajanje posnetka ali celotne mape"
88
89 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:66
90 msgid ""
91 "A more detailed explanation of this function is available in the :ref:"
92 "`clips` section of this documentation."
93 msgstr ""
94 "Podrobnejša razlaga te funkcije je na voljo v razdelku :ref:`clips` te "
95 "dokumentacije."
96
97 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:72
98 msgid "Add Color Clip"
99 msgstr "Dodaj barvni posnetek"
100
101 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:74
102 msgid "This function allows you to create a clip with a single color."
103 msgstr "Ta funkcija omogoča ustvarjanje posnetka z eno samo barvo."
104
105 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:81
106 msgid "Adding a Color Clip"
107 msgstr "Dodajanje barvnega posnetka"
108
109 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:83
110 msgid ""
111 "It is also available from the menu bar of the Project Bin and by right-"
112 "clicking on empty space in the Project Bin."
113 msgstr ""
114 "Na voljo je tudi v menijski vrstici projektne posode ter s klikom desne "
115 "tipke miške v prazen prostor v projektni posodi."
116
117 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:85
118 msgid ""
119 "For more details refer to the :ref:`Color Clips <add_color_clip>` section of "
120 "this documentation."
121 msgstr ""
122 "Če vas zanima več podrobnosti, glejte razdelek :ref:`Barvni posnetki "
123 "<add_color_clip>` te dokumentacije."
124
125 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:91
126 msgid "Add Image Sequence"
127 msgstr "Dodaj zaporedje slik"
128
129 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:93
130 msgid ""
131 "This function adds a series of still images as one clip to the Project Bin."
132 msgstr ""
133 "Ta funkcija v projektno posodo doda niz slik ali fotografij kot en posnetek."
134
135 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:100
136 msgid "Adding an Image Sequence"
137 msgstr "Dodajanje zaporedja slik"
138
139 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:102
140 msgid ""
141 "It is also available from the menu bar of the Project Bin and by right-click "
142 "on empty space in the Project Bin."
143 msgstr ""
144 "Na voljo je tudi v menijski vrstici projektne posode ali s klikom desne "
145 "tipke miške v prazen prostor v projektni posodi."
146
147 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:104
148 msgid ""
149 "For more details refer to the :ref:`Image Sequence <add_slideshow_clip>` "
150 "section of this documentation."
151 msgstr ""
152 "Če želite več podrobnosti, glejte razdelek :ref:`Zaporedje slik "
153 "<add_slideshow_clip>` v tej dokumentaciji."
154
155 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:110
156 msgid "Add Title Clip"
157 msgstr "Dodaj posnetek napisa"
158
159 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:112
160 msgid ""
161 "This function adds a Title Clip to the Project Bin. First, it opens the "
162 "Titler app where you create the Title Clip. Once saved it shows up in the "
163 "Project Bin."
164 msgstr ""
165 "Ta funkcija doda posnetek naslova v projektno posodo. Najprej odpre program "
166 "Naslovnik, kjer ustvarite posnetek naslova. Ko ga shranite, se prikaže v "
167 "projektni posodi."
168
169 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:114
170 msgid ""
171 "A more detailed documentation of the Titler app is available in the :ref:"
172 "`effects-titles` section of the documentation."
173 msgstr ""
174 "Podrobnejša dokumentacija programa Naslovnik je na voljo v razdelku :ref:"
175 "`effects-titles` v dokumentaciji."
176
177 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:116
178 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:133
179 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:154
180 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:173
181 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:189
182 msgid ""
183 "This function is also available from the menu bar of the Project Bin and by "
184 "right-click on empty space in the Project Bin."
185 msgstr ""
186 "Ta funkcija je na voljo tudi v menijski vrstici v projektni posodi ter s "
187 "klikom desne tipke miške v prazen prostor v projektni posodi."
188
189 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:120
190 msgid "Add Template Title"
191 msgstr "Dodaj predlogo napisa"
192
193 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:122
194 msgid "This function creates a Title Clip based on a Template Title."
195 msgstr "Ta funkcija ustvari posnetek napisa na podlagi predloge napisa."
196
197 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:129
198 msgid "Adding a Template Title"
199 msgstr "Dodaj predlogo naslova"
200
201 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:131
202 msgid ""
203 "You build the template in the Titler application like a normal Title Clip. "
204 "The key is the placeholder '%s'. It will be replaced by the text you enter "
205 "here."
206 msgstr ""
207 "Predlogo izdelate v programu Naslovnik kot običajen posnetek napisa. Ključna "
208 "je ograda »%s«. Nadomestilo jo bo besedilo, ki ga vnesete tukaj."
209
210 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:135
211 msgid ""
212 "Please refer to the :ref:`effects-titles` section of this documentation for "
213 "more details about Titles and Templates."
214 msgstr ""
215 "Več podrobnosti o napisih in predlogah najdete v razdelku :ref:`effects-"
216 "titles` te dokumentacije."
217
218 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:141
219 msgid "Create Animation"
220 msgstr "Ustvari animacijo"
221
222 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:143
223 msgid ""
224 "This function creates an animation clip in the Project Bin and calls |"
225 "glaxnimate|, the application to actually create the animation."
226 msgstr ""
227 "Ta funkcija ustvari posnetek animacije v posodi projekta in kliče |"
228 "glaxnimate|, program za dejansko ustvarjanje animacije."
229
230 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:150
231 msgid "Creating an animation"
232 msgstr "Ustvarjanje animacije"
233
234 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:152
235 msgid ""
236 "Glaxnimate has to be installed on your computer and the path to it must be "
237 "set in :menuselection:`Settings --> Configure Kdenlive --> Environment --> "
238 "Default Apps`."
239 msgstr ""
240 "Glaxnimate je treba namestiti na računalnik in pot do njega mora biti "
241 "nastavljena v :menuselection:`Nastavitve --> Prilagodi Kdenlive --> Okolje --"
242 "> Privzeti programi`."
243
244 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:160
245 msgid "Add Sequence"
246 msgstr "Dodaj zaporedje"
247
248 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:162
249 msgid "This function creates a new Sequence in the Project Bin."
250 msgstr "Ta funkcija ustvari novo zaporedje v projektni posodi."
251
252 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:169
253 msgid "Add a new Sequence"
254 msgstr "Dodajanje novega zaporedja"
255
256 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:171
257 msgid ""
258 "Sequences were introduced with version 23.04 and are needed for nested "
259 "timelines where you can edit clips separately and independently."
260 msgstr ""
261 "Zaporedja so bila uvedena z različico 23.04 in so potrebna za gnezdene "
262 "časovnice, kjer lahko posnetke montirate ločeno in neodvisno."
263
264 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:175
265 msgid ""
266 "Please refer to the :ref:`sequence` section of this documentation for more "
267 "details."
268 msgstr "Za več podrobnosti glejte razdelek :ref:`sequence` te dokumentacije."
269
270 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:183
271 msgid "Create Folder"
272 msgstr "Ustvari mapo"
273
274 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:185
275 msgid "This function creates a new folder in the Project Bin."
276 msgstr "Ta funkcija ustvari novo mapo v projektni posodi."
277
278 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:187
279 msgid ""
280 "The folder is a virtual folder and very useful to keep your assets "
281 "organized. You can also create separate bins from each folder (see the :ref:"
282 "`Create additional project bins <multibin>` section)"
283 msgstr ""
284 "Mapa je navidezna mapa in zelo uporabna za organizacijo vaših sredstev. Iz "
285 "vsake mape lahko ustvarite tudi ločene posode (glejte razdelek :ref:"
286 "`Ustvarjanje dodatnih projektnih posod <multibin>`)"
287
288 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:191
289 msgid ""
290 "More details are available in the :ref:`Create Folder <project_tree>` "
291 "section of this documentation."
292 msgstr ""
293 "Več podrobnosti je na voljo v razdelku :ref:`Ustvari mapo <project_tree>` v "
294 "tej dokumentaciji."
295
296 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:193
297 msgid ""
298 "A good way to keep your Project Bin neat and tidy is to have bin folders or "
299 "separate bins for your footage (main video), B-roll, audio, still images, "
300 "SFX and VFX, titles and so on."
301 msgstr ""
302 "Dober način, da ohranite svojo projektno posodo urejeno, da imajo mape ali "
303 "ločene posode npr. za vaše posnetke (glavni video), posnetke druge kamere, "
304 "zvok, slike, SFX in VFX, naslove itn."
305
306 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:199
307 msgid "Generators"
308 msgstr "Ustvarjalniki"
309
310 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:201
311 msgid "This function allows to create generated clips in your Project Bin for"
312 msgstr ""
313 "Ta funkcija omogoča ustvarjanje tvorjenih posnetkov v projektni posodi za"
314
315 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:203
316 msgid "Counter"
317 msgstr "Števec"
318
319 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:205
320 msgid "Color Bars (old TV test display)"
321 msgstr "Barvni stolpci (stari testni TV-zaslon)"
322
323 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:207
324 msgid "White Noise"
325 msgstr "Beli šum"
326
327 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:209
328 msgid ""
329 "This function is also available from the menu bar of the Project Bin and by "
330 "right-click on empty space in the Project Bin. See the :ref:`clips` section "
331 "in this documentation for more details."
332 msgstr ""
333 "Ta funkcija je na voljo tudi v menijski vrstici v projektni posodi. Z desno "
334 "tipko miške kliknite prazen prostor v projektni posodi. Za več podrobnosti "
335 "si oglejte razdelek :ref:`clips` v tej dokumentaciji."
336
337 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:213
338 msgid "Subtitles"
339 msgstr "Podnaslovi"
340
341 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:215
342 msgid ""
343 "This function opens a flyout to switch the Subtitle Editor on or off and to "
344 "offer additional options for dealing with subtitles."
345 msgstr ""
346 "Ta funkcija odpre pojavno okno, da vklopite ali izklopite urejevalnik "
347 "podnaslovov in ponudite dodatne možnosti za obravnavanje podnaslovov."
348
349 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:222
350 msgid "Adding subtitles"
351 msgstr "Dodajanje podnaslovov"
352
353 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:224
354 msgid ""
355 "Please refer to the :ref:`effects-subtitles` section of this documentation."
356 msgstr "Glejte razdelek :ref:`effects-subtitles` te dokumentacije."
357
358 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:230
359 msgid "View Mode"
360 msgstr "Način pogleda"
361
362 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:232
363 msgid ""
364 "This function allows to switch between the various views available for the "
365 "Project Bin:"
366 msgstr ""
367 "Ta funkcija omogoča preklapljanje med različnimi pogledi, ki so na voljo za "
368 "projektno posodo:"
369
370 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:234
371 msgid ""
372 "Tree View - When enabled shows the Project Bin items as a hierarchy. Each "
373 "item in the list can have several subitems (shown individually indented)."
374 msgstr ""
375 "Drevesni pogled - ko je omogočen, prikazuje elemente projektne posode "
376 "hierarhično. Vsak element na seznamu ima lahko več podelementov (prikazanih "
377 "posamično zamaknjenih)."
378
379 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:236
380 msgid ""
381 "Icon View - When enabled shows the Project Bin items in a flat grid of items "
382 "shown by their thumbnails with captions"
383 msgstr ""
384 "Pogled ikon - Ko je omogočen prikaz elementov projektne posode v ploski "
385 "mreži elementov, prikazanih z njihovimi sličicami z napisi"
386
387 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:242
388 msgid "Clean Project"
389 msgstr "Počisti projekt"
390
391 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:244
392 msgid ""
393 "This function can be used to remove any unused clips from the Project Bin."
394 msgstr ""
395 "S to funkcijo lahko odstranite neuporabljene posnetke iz projektne posode."
396
397 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:251
398 msgid "Clean up the project"
399 msgstr "Čiščenje projekta"
400
401 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:253
402 msgid ""
403 "You can undo this action with :menuselection:`Edit --> Undo`, through the :"
404 "ref:`undo_history` or with the default keyboard shortcut :kbd:`Ctrl+Z`."
405 msgstr ""
406 "To dejanje lahko razveljavite z :menuselection:`Uredi --> Razveljavi`, prek :"
407 "ref:`zgodovine razveljavitev <undo_history>` ali s privzeto bližnjico na "
408 "tipkovnici :kbd:`krmilka+Z`."
409
410 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:257
411 msgid ""
412 "This is different from the :ref:`Project Settings <project_settings>` dialog "
413 "button :guilabel:`Delete Files` in the Project Files tab which deletes files "
414 "not used by the project from the hard drive."
415 msgstr ""
416 "To se razlikuje od gumba :guilabel:`Izbriši datoteke` na zavihku Projektne "
417 "datoteke pogovornega okna :ref:`Nastavitve projekta <project_settings>`, ki "
418 "s trdega diska izbriše datoteke, ki jih projekt ne uporablja."
419
420 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:261
421 msgid "Render"
422 msgstr "Pretvori"
423
424 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:263
425 msgid ""
426 "This function opens the Rendering Dialog with which you can create your "
427 "video clip. Please refer to the :ref:`Rendering <render>` section of this "
428 "documentation for more details."
429 msgstr ""
430 "Ta funkcija odpre pogovorno okno izrisa, s katerim lahko ustvarite "
431 "videoposnetek. Za več podrobnosti glejte razdelek :ref:`Izrisovanje "
432 "<render>` te dokumentacije."
433
434 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:267
435 msgid "Adjust Profile to Current Clip"
436 msgstr "Prilagodi profil trenutnemu posnetku"
437
438 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:269
439 msgid ""
440 "This function offers up a suggested Project Profile that would be most "
441 "suitable for the currently selected clip in the Project Bin."
442 msgstr ""
443 "Ta funkcija ponuja predlagani profil projekta, ki bi bil najbolj primeren za "
444 "trenutno izbrani posnetek v projektni posodi."
445
446 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:276
447 msgid "Adjusting the project profile to the clip properties"
448 msgstr "Prilagajanje profila projekta lastnostim posnetka"
449
450 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:282
451 msgid "Archive Project"
452 msgstr "Arhiviraj projekt"
453
454 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:284
455 msgid ""
456 "This function allows you to copy all files required by the project to a "
457 "specific folder of your choice."
458 msgstr ""
459 "Ta funkcija omogoča kopiranje vseh datotek, ki jih projekt potrebuje, v "
460 "določeno mapo po vaši izbiri."
461
462 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:291
463 msgid "Archiving a project"
464 msgstr "Arhiviranje projekta"
465
466 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:293
467 msgid ""
468 "Please refer to the :ref:`archiving` section of this documentation for more "
469 "details."
470 msgstr "Za več podrobnosti glejte razdelek :ref:`archiving` te dokumentacije."
471
472 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:299
473 msgid "Open Backup File"
474 msgstr "Odpri datoteko varnostne kopije"
475
476 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:301
477 msgid ""
478 "This function opens the list of automatic backups of the project Kdenlive "
479 "creates."
480 msgstr ""
481 "Ta funkcija odpre seznam samodejnih varnostnih kopij projekta, ki jih "
482 "ustvari Kdenlive."
483
484 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:308
485 msgid "Restore a backup file"
486 msgstr "Obnovi datoteko varnostne kopije"
487
488 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:310
489 msgid ""
490 "From here you can select the restore point you want to go back to. More "
491 "details are available in the :ref:`backup` section of this documentation."
492 msgstr ""
493 "Od tu lahko izberete obnovitveno točko, na katero se želite vrniti. Več "
494 "podrobnosti je na voljo v razdelku :ref:`backup` te dokumentacije."
495
496 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:316
497 msgid "Project Settings"
498 msgstr "Nastavitve projekta"
499
500 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:318
501 msgid ""
502 "This function opens the Project Settings dialog where you can set all basic "
503 "properties of the project."
504 msgstr ""
505 "Ta funkcija odpre pogovorno okno Nastavitve projekta, kjer lahko nastavite "
506 "vse osnovne lastnosti projekta."
507
508 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:325
509 msgid "Project Settings window"
510 msgstr "Okno Nastavitve projekta"
511
512 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:327
513 msgid ""
514 "More details about the various parameters and tabs are available in the :ref:"
515 "`project_settings` section of the documentation."
516 msgstr ""
517 "Več podrobnosti o različnih parametrih in zavihkih je na voljo v razdelku :"
518 "ref:`project_settings` v dokumentaciji."
519
520 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:329
521 msgid ""
522 "Certain things cannot be changed once assets have been added to the project "
523 "or put on the timeline. Changing certain properties of the project may lead "
524 "to unwanted results. It is highly recommended to create a copy of the "
525 "project file before changing project settings."
526 msgstr ""
527 "Nekaterih stvari ni mogoče spremeniti, ko so sredstva dodana v projekt ali "
528 "postavljena na časovnico. Spreminjanje določenih lastnosti projekta lahko "
529 "privede do neželenih rezultatov. Pred spreminjanjem nastavitev projekta je "
530 "zelo priporočljivo ustvariti kopijo projektne datoteke."
531
532 #: ../../user_interface/menu/project_menu.rst:331
533 msgid ""
534 "Changing the project folder location does not work properly. In most cases "
535 "the files are not moved."
536 msgstr ""
537 "Spreminjanje mesta mape projekta ne deluje pravilno. V večini primerov "
538 "datoteke niso premaknjene."