Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_index.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 6624 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:14+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../index.rst:1
28 msgid "The Kdenlive User Manual"
29 msgstr "Uporabniški priročnik Kdenlive"
30
31 #: ../../index.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, documentation, user manual, video editor, open source, free, "
34 "help, learn"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, dokumentacija, uporabniški priročnik, montažni program, "
37 "program za montažo, video urejevalnik, odprta koda, brezplačno, prosto, "
38 "pomoč, učenje"
39
40 #: ../../index.rst:15
41 msgid "Kdenlive Manual"
42 msgstr "Priročnik za Kdenlive"
43
44 #: ../../index.rst:17
45 msgid ""
46 "Welcome to the manual for `kdenlive <https://kdenlive.org>`_, the free and "
47 "open source video editor."
48 msgstr ""
49 "Dobrodošli v priročniku za `kdenlive <https://kdenlive.org>`_, prost in "
50 "odprtokodni montažni program."
51
52 #: ../../index.rst:19
53 msgid ""
54 "The current Kdenlive version you get `here <https://kdenlive.org/download/"
55 ">`_ ."
56 msgstr ""
57 "Trenutno različico Kdenlive dobite `tukaj <https://kdenlive.org/download/>`_."
58
59 #: ../../index.rst:21
60 msgid ""
61 "You can download this manual as an `EPUB <https://docs.kdenlive.org/en/epub/"
62 "KdenliveManual.epub>`_."
63 msgstr ""
64 "Ta priročnik lahko prenesete kot `EPUB <https://docs.kdenlive.org/en/epub/"
65 "KdenliveManual.epub>`_."
66
67 #: ../../index.rst:25
68 msgid "Getting started"
69 msgstr "Prvi koraki"
70
71 #: ../../index.rst:31
72 msgid ":ref:`Introduction`"
73 msgstr ":ref:`Uvod <Introduction>`"
74
75 #: ../../index.rst:37
76 msgid ":ref:`Installation`"
77 msgstr ":ref:`Namestitev <Installation>`"
78
79 #: ../../index.rst:42
80 msgid ":ref:`quickstart`"
81 msgstr ":ref:`Prvi koraki <quickstart>`"
82
83 #: ../../index.rst:43
84 msgid "Basic workflow with a video example."
85 msgstr "Osnovni potek dela na primeru videa."
86
87 #: ../../index.rst:47
88 msgid ":ref:`Tutorials`"
89 msgstr ":ref:`Vodniki <Tutorials>`"
90
91 #: ../../index.rst:52
92 msgid "User Interface"
93 msgstr "Uporabniški vmesnik"
94
95 #: ../../index.rst:58
96 msgid ":ref:`user_interface`"
97 msgstr ":ref:`Uporabniški vmesnik <user_interface>`"
98
99 #: ../../index.rst:59
100 msgid "Introduction to Kdenlive's window system and widgets"
101 msgstr "Uvod v sistem oken in gradnikov Kdenlive"
102
103 #: ../../index.rst:63
104 msgid ":ref:`Project_Settings`"
105 msgstr ":ref:`Nastavitve projekta <Project_Settings>`"
106
107 #: ../../index.rst:64
108 msgid "Setting the correct project values"
109 msgstr "Nastavite pravilne vrednosti projekta"
110
111 #: ../../index.rst:69
112 msgid ":ref:`Project_tree`"
113 msgstr ":ref:`Drevo projekta <Project_tree>`"
114
115 #: ../../index.rst:71
116 msgid ":ref:`Timeline`"
117 msgstr ":ref:`Časovnica <Timeline>`"
118
119 #: ../../index.rst:73
120 msgid ":ref:`Monitors <ui-monitors>`"
121 msgstr ":ref:`Ogledi <ui-monitors>`"
122
123 #: ../../index.rst:74
124 msgid "Key components"
125 msgstr "Ključne komponente"
126
127 #: ../../index.rst:75
128 msgid ":ref:`toolbars`"
129 msgstr ":ref:`Orodne vrstice <toolbars>`"
130
131 #: ../../index.rst:79
132 msgid ":ref:`ui-keyboard_shortcuts`"
133 msgstr ":ref:`Tipke za bližnjice <ui-keyboard_shortcuts>`"
134
135 #: ../../index.rst:80
136 msgid "Improve your workflow by using the keyboard"
137 msgstr "Izboljšajte potek dela z uporabo tipkovnice"
138
139 #: ../../index.rst:85
140 msgid "Workflow"
141 msgstr "Potek dela"
142
143 #: ../../index.rst:95
144 msgid "Load files into Kdenlive and be prepared"
145 msgstr "Naložite datoteke v Kdenlive in bodite pripravljeni"
146
147 #: ../../index.rst:96
148 msgid ":ref:`importing_and_assets_management`"
149 msgstr ""
150 ":ref:`Uvažanje in upravljanje z vsebinami <importing_and_assets_management>`"
151
152 #: ../../index.rst:97
153 msgid "Starting video editing"
154 msgstr "Začetek dela z montažo"
155
156 #: ../../index.rst:105
157 msgid "Start editing in the Timeline"
158 msgstr "Začnite montirati na časovnici"
159
160 #: ../../index.rst:106
161 msgid ":ref:`cutting_and_assembling`"
162 msgstr ""
163 ":ref:`Montaža in izdelava montažnih zaporedij <cutting_and_assembling>`"
164
165 #: ../../index.rst:107
166 msgid "See how the time line and the monitors are working"
167 msgstr "Oglejte si, kako delujejo časovnica in prikaza"
168
169 #: ../../index.rst:115
170 msgid "Add video and audio effects and compositions."
171 msgstr "Dodajte video in zvočne učinke in sestave."
172
173 #: ../../index.rst:117
174 msgid "Create Titles and Subtitles and use Speech to Text."
175 msgstr ""
176 "Ustvarite naslove in podnaslove ter uporabite pretvorbo govora v besedilo."
177
178 #: ../../index.rst:118
179 msgid ":ref:`effects_and_compositions`"
180 msgstr ":ref:`Učinki in sestave <effects_and_compositions>`"
181
182 #: ../../index.rst:119
183 msgid "Make color correction."
184 msgstr "Opravite barvno korekcijo."
185
186 #: ../../index.rst:126
187 msgid ":ref:`exporting`"
188 msgstr ":ref:`Izvažanje <exporting>`"
189
190 #: ../../index.rst:127
191 msgid "Render out your final video for distributing."
192 msgstr "Upodobite končni videoposnetek za distribucijo."
193
194 #: ../../index.rst:132
195 msgid "Troubleshooting, Glossary, Get Involved"
196 msgstr "Odpravljanje težav, slovar, sodelujte"
197
198 #: ../../index.rst:139
199 msgid "Solving specific :ref:`windows_issues`"
200 msgstr ""
201 "Reševanje specifičnih :ref:`težav na sistemih Windows <windows_issues>`"
202
203 #: ../../index.rst:140
204 msgid ":ref:`troubleshooting`"
205 msgstr ":ref:`Odpravljanje težav <troubleshooting>`"
206
207 #: ../../index.rst:141
208 msgid "General problem solving"
209 msgstr "Splošno reševanje težav"
210
211 #: ../../index.rst:145
212 msgid "`Bug Reports <https://kdenlive.org/en/bug-reports/>`__"
213 msgstr "`Poročila o napakah <https://kdenlive.org/en/bug-reports/>`__"
214
215 #: ../../index.rst:146
216 msgid "How to file a bug."
217 msgstr "Kako poročati o hrošču."
218
219 #: ../../index.rst:150
220 msgid ":ref:`Glossary`"
221 msgstr ":ref:`Besednjak <Glossary>`"
222
223 #: ../../index.rst:151
224 msgid "References and further information."
225 msgstr "Viri, reference in dodatne informacije."
226
227 #: ../../index.rst:156
228 msgid ""
229 "`Get Involved <https://community.kde.org/Kdenlive/Workgroup/Documentation>`__"
230 msgstr ""
231 "`Sodelujte <https://community.kde.org/Kdenlive/Workgroup/Documentation>`__"
232
233 #: ../../index.rst:157
234 msgid "Contribute to this Manual."
235 msgstr "Prispevajte k temu priročniku."