Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_importing_and_assets_management___projects_and_files___file_structure.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658303 - (show annotations) (download)
Wed Aug 16 18:51:32 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 4472 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-06-09 00:40+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-16 08:40+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/file_structure.rst:23
26 msgid "File Structure"
27 msgstr "Datotečna struktura"
28
29 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/file_structure.rst:25
30 msgid ""
31 "As already pointed out in the :ref:`quickstart`, we suggest using a "
32 "different project folder for each project. **Kdenlive** will generate the "
33 "following folders for caching in the project folder:"
34 msgstr ""
35 "Kot smo že poudarili v :ref:`quickstart`, predlagamo uporabo druge projektne "
36 "mape za vsak projekt. **Kdenlive** bo ustvaril naslednje mape za "
37 "predpomnjenje v mapi projekta:"
38
39 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/file_structure.rst:28
40 msgid ":file:`/proxy/` for the :ref:`clips` that have been generated"
41 msgstr ":file:`/proxy/` za :ref:`posnetke<clips>`, ki so bili ustvarjeni"
42
43 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/file_structure.rst:30
44 msgid ":file:`/thumbs/` for thumbnails to all used clips"
45 msgstr ":file:`/thumbs/` za pojavne sličice za vse uporabljene posnetke"
46
47 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/file_structure.rst:32
48 msgid ""
49 ":file:`/titles/` default location for the :ref:`effects-titles` saved "
50 "outside the project file"
51 msgstr ""
52 ":file:`/titles/` je privzeto mesto za :ref:`naslove in učinke<effects-"
53 "titles>`, shranjene izven datoteke projekta"
54
55 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/file_structure.rst:34
56 msgid ""
57 ":file:`/.backup/` for your project's automatic :ref:`backup` These "
58 "directories can be deleted if not required anymore (for example for saving "
59 "space on the harddrive). **Kdenlive** will create them again when you load "
60 "the project the next time."
61 msgstr ""
62 ":file:`/.backup/` za samodejno :ref:`varnostno kopiranje<backup>` vašega "
63 "projekta. Te mape je mogoče izbrisati, če niso več potrebne (npr. za "
64 "prihranek prostora na trdem pogonu). **Kdenlive** jih bo ob naslednjem "
65 "nalaganju projekta ponovno ustvaril."
66
67 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/file_structure.rst:39
68 msgid ""
69 "The :file:`/titles/` directory is the default directory for saved :file:`."
70 "kdenlivetitle` title files. Make sure that you did not save any important "
71 "files in there before deleting it."
72 msgstr ""
73 "Mapa :file:'/titles/' je privzeta mapa za shranjene datoteke naslovov :file:"
74 "`.kdenlivetitle`. Preden jo izbrišete, se prepričajte, da tam niste shranili "
75 "nobenih pomembnih datotek."
76
77 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/file_structure.rst:41
78 msgid ""
79 "Source clips can be located anywhere. Still, here are some thoughts about "
80 "their location:"
81 msgstr ""
82 "Izvorne posnetke lahko imate kjerkoli. Vseeno je tukaj nekaj misli o mestu "
83 "njihove hrambe:"
84
85 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/file_structure.rst:44
86 msgid ""
87 "Material (images, clips, audio) that is used for one project only can be put "
88 "into a subdirectory of the project folder as well. This keeps all important "
89 "files together, and searching for the files takes less time."
90 msgstr ""
91 "Gradivo (slike, posnetki, zvok), ki se uporablja samo za en projekt, lahko "
92 "postavite tudi v podmapo projektne mape. To ohranja vse pomembne datoteke na "
93 "kupu, iskanje datotek pa traja manj časa."
94
95 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/file_structure.rst:47
96 msgid ""
97 "Material that is used by multiple projects is convenient when kept together. "
98 "I’ve got a video collection the same way that I have a photo collection."
99 msgstr ""
100 "Priročno je, če je gradivo, ki ga uporablja več projektov, na kupu. Zbirko "
101 "videoposnetkov hranite na enak način kot zbirko fotografij."