Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_getting_started___introduction.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1651230 - (show annotations) (download)
Mon May 8 01:30:06 2023 UTC (6 months, 4 weeks ago) by scripty
File size: 11918 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-05-01 00:43+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-05-07 11:24+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 3.3\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../getting_started/introduction.rst:1
28 msgid "Introduction to Kdenlive video editor"
29 msgstr "Uvod v montažni program Kdenlive"
30
31 #: ../../getting_started/introduction.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, Introduction, documentation, user manual, video editor, open "
34 "source, free, learn, easy"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, uvod, dokumentacija, uporabniški priročnik, montažni program, "
37 "program za montažo, video urejevalnik, odprta koda, brezplačno, prosto, "
38 "učenje, enostavno"
39
40 #: ../../getting_started/introduction.rst:30
41 msgid "Introduction"
42 msgstr "Uvod"
43
44 #: ../../getting_started/introduction.rst:33
45 msgid ""
46 "**Kdenlive** is an acronym for |kde_org| **N**\\ on-\\ **Li**\\ near **V**\\ "
47 "ideo **E**\\ ditor."
48 msgstr ""
49 "**Kdenlive** je kratica za |kde_org| **N**\\ on-\\ **Li**\\ near **V**\\ "
50 "ideo **E**\\ ditor."
51
52 #: ../../getting_started/introduction.rst:36
53 msgid ""
54 "It is a free software (|gpl_licensed|) primarily aimed at the Linux "
55 "platform, but it also works on BSD [1]_ as it relies only on portable "
56 "components (|qt| and |mlt|). Windows versions are also available, with some "
57 "drawbacks. See :ref:`windows_issues` for more information. A port on MacOS "
58 "is also available."
59 msgstr ""
60 "Gre za brezplačno programsko opremo (`izdano pod dovoljenjem GPL <http://www."
61 "fsf.org/licensing/licenses/gpl.html>`_), namenjeno predvsem platformi Linux, "
62 "deluje pa tudi na BSD [1]_, saj se zanaša le na prenosne komponente (ogrodji "
63 "|qt| in |mlt|). Na voljo so tudi različice za sistem Windows z nekaj "
64 "pomanjkljivostmi. Za več informacij glejte :ref:`težave na sistemih Windows "
65 "<windows_issues>`. Na voljo je tudi izdaja za macOS."
66
67 #: ../../getting_started/introduction.rst:58
68 msgid ""
69 "Through the MLT framework **Kdenlive** integrates many plugin effects for "
70 "video and sound processing or creation. Furthermore, **Kdenlive** brings a "
71 "powerful titling tool, a subtitling feature with AI-supported speech to text "
72 "conversion, nested timelines (new in version 23.04), animation support "
73 "through Glaxnimate integration (new in version 22.08) and thus can be used "
74 "as a complete studio for video creation."
75 msgstr ""
76 "Preko ogrodja MLT vključuje **Kdenlive** številne vstavke - učinke za "
77 "obdelavo in ustvarjanje videa in zvoka. Poleg tega **Kdenlive** prinaša "
78 "močno orodje za podnaslavljanje, t.j. funkcijo podnaslovov s samodejno "
79 "pretvorbo govora v besedilo s pomočjo umetne inteligence, gnezdene časovnice "
80 "(novo od 23.04), podporo za animacije prek Glaxnimate (novo od 22.08), tako "
81 "da ga lahko uporabljate kot popoln studio za ustvarjanje videoposnetkov."
82
83 #: ../../getting_started/introduction.rst:63
84 msgid "Video editing features"
85 msgstr "Funkcije montaže videoposnetkov"
86
87 #: ../../getting_started/introduction.rst:70
88 msgid ""
89 "Multitrack editing with a timeline and virtually unlimited number of video "
90 "and audio tracks, plus the ability to split audio and video from a clip in "
91 "multiple tracks"
92 msgstr ""
93 "Večstezna montaža s časovnico in praktično neomejenim številom video in "
94 "zvočnih stez, ter pripomočki za delitev zvokovnega in slikovnega dela "
95 "videoposnetka na več stez"
96
97 #: ../../getting_started/introduction.rst:72
98 msgid "3-point editing"
99 msgstr "3-točkovna montaža"
100
101 #: ../../getting_started/introduction.rst:74
102 msgid ""
103 "Non-blocking rendering. You can keep working on a project at the same time a "
104 "project is being transformed into a video file"
105 msgstr ""
106 "Izrisovanje, ki ne blokira. Še naprej lahko delate na projektu, ko se "
107 "časovnica projekta pretvarja v video datoteko"
108
109 #: ../../getting_started/introduction.rst:76
110 msgid ""
111 "Dozens of effects and transitions that can be used with ease and even saved "
112 "as custom effects with their settings for use in other projects"
113 msgstr ""
114 "Ducate učinkov in prehodov lahko uporabljate z lahkoto in ustvarite lahko "
115 "celo nekaj lastnih prehodov, da jih uporabite v drugih projektih"
116
117 #: ../../getting_started/introduction.rst:78
118 msgid ""
119 "Keyframeable effects with linear or smooth curves (more to come in future "
120 "versions)"
121 msgstr ""
122 "S ključnimi sličicami nastavljivi učinki z linearnimi ali gladkimi "
123 "krivuljami (več tega prihaja še s prihodnjimi različicami)"
124
125 #: ../../getting_started/introduction.rst:80
126 msgid ""
127 "Simple tools for easy creation of color clips, text clips and image clips"
128 msgstr ""
129 "Preprosta orodja za enostavno ustvarjanje barvnih posnetkov, besedilnih "
130 "posnetkov in slikovnih posnetkov"
131
132 #: ../../getting_started/introduction.rst:82
133 msgid ""
134 "Automatic :ref:`clips` creation from pictures directories, with crossfade "
135 "transitions among the images"
136 msgstr ""
137 "Samodejno ustvarjanje :ref:`posnetkov <clips>` iz map slik, z navzkrižnimi "
138 "prelivi med slikami"
139
140 #: ../../getting_started/introduction.rst:84
141 msgid ""
142 "Configurable keyboard shortcuts, toolbars and interface layouts to "
143 "accommodate your workflow"
144 msgstr ""
145 "Nastavljive tipke za bližnjice, orodne vrstice in postavitve vmesnika, ki "
146 "ustrezajo vašemu načinu dela"
147
148 #: ../../getting_started/introduction.rst:86
149 msgid "Audio and video scopes"
150 msgstr "Merilniki zvoka in videa"
151
152 #: ../../getting_started/introduction.rst:88
153 msgid "Proxy editing for your 4K+ footage"
154 msgstr "Montaža posrednih posnetkov za izvorno gradivo v 4K+"
155
156 #: ../../getting_started/introduction.rst:90
157 msgid "Themable interface supporting dark themes"
158 msgstr "Vmesnik s temami podpira temne teme"
159
160 #: ../../getting_started/introduction.rst:92
161 msgid "... and much more!"
162 msgstr "… in še veliko več!"
163
164 #: ../../getting_started/introduction.rst:94
165 msgid "See the |kdenlive_roadmap| for what the future may bring."
166 msgstr ""
167 "Oglejte si načrt razvoja programa (|kdenlive_roadmap|), kaj lahko prinese "
168 "prihodnost."
169
170 #: ../../getting_started/introduction.rst:102
171 msgid "Supported formats and codecs"
172 msgstr "Podprte vrste datotek in kodeki"
173
174 #: ../../getting_started/introduction.rst:106
175 msgid ""
176 "There is no need to import or convert footage prior to editing. Kdenlive "
177 "knows how to handle any format smoothly and supports the following formats, "
178 "file types and codecs:"
179 msgstr ""
180 "Pred montažo ni treba uvoziti ali pretvarjati posnetkov. Kdenlive ve, kako "
181 "brez težav ravnati s poljubno obliko in podpira naslednje zapise, vrste "
182 "datotek in kodeke:"
183
184 #: ../../getting_started/introduction.rst:108
185 msgid "Support for low resolution (DV) camera and camcorder files, including:"
186 msgstr "Podpora za datoteke nizke ločljivosti (DV), vključno z:"
187
188 #: ../../getting_started/introduction.rst:110
189 msgid "DV editing (Raw and AVI)"
190 msgstr "Montaža DV (neobdelani in AVI)"
191
192 #: ../../getting_started/introduction.rst:111
193 msgid "MPEG4-ASP/MP3 (DivX compatible)"
194 msgstr "MPEG4-ASP/MP3 (združljiv z DivX)"
195
196 #: ../../getting_started/introduction.rst:112
197 msgid "VOB (DVD)"
198 msgstr "VOB (DVD)"
199
200 #: ../../getting_started/introduction.rst:113
201 msgid "4:3 and 16:9 screen sizes, PAL and NTSC systems"
202 msgstr "Razmerje stranic 4:3 in 16:9, sistema PAL in NTSC"
203
204 #: ../../getting_started/introduction.rst:115
205 msgid ""
206 "Support for high (HD) and ultra-high (UHD/4K) resolution camcorder files, "
207 "including:"
208 msgstr ""
209 "Podpora za visoke (HD) in ultra visoke (UHD/4K) ločljivosti datotek kamer, "
210 "vključno z:"
211
212 #: ../../getting_started/introduction.rst:117
213 msgid "MPEG-2, MP4, Matroska, WebM, Apple ProRes 422 HDV"
214 msgstr "MPEG-2, MP4, Matroska, WebM, Apple ProRes 422 HDV"
215
216 #: ../../getting_started/introduction.rst:118
217 msgid "H264 AAC HDV"
218 msgstr "H264 AAC HDV"
219
220 #: ../../getting_started/introduction.rst:119
221 msgid "H265"
222 msgstr "H265"
223
224 #: ../../getting_started/introduction.rst:120
225 msgid "Native HDV editing, 720 and 1080, interlaced or full frames"
226 msgstr "Domorodna montaža HDV, 720 in 1080, prepletene ali polne sličice"
227
228 #: ../../getting_started/introduction.rst:122
229 msgid "Support for brand new codecs and formats:"
230 msgstr "Podpora za povsem nove kodeke in zapise:"
231
232 #: ../../getting_started/introduction.rst:124
233 msgid "SNOW lossless codec"
234 msgstr "Kodek SNOW brez izgub"
235
236 #: ../../getting_started/introduction.rst:125
237 msgid "Ogg vorbis, etc ..."
238 msgstr "Ogg vorbis, itn. ..."
239
240 #: ../../getting_started/introduction.rst:126
241 msgid "Since version 22.08: LOTTIE and RAWR animations"
242 msgstr "Od različice 22.08: animacije LOTTIE in RAWR"
243
244 #: ../../getting_started/introduction.rst:128
245 msgid ""
246 "Ability to mix different video sources in a single project. For example, you "
247 "can edit a film using two sources: a small mpeg4 camera and an HDV mpeg2 "
248 "camcorder."
249 msgstr ""
250 "Sposobnost mešanja različnih virov videa v enem samem projektu. Film lahko "
251 "montirate npr. z dvema viroma posnetkov: mpeg4 iz majhne kamere in HDV mpeg2 "
252 "iz videokamere."
253
254 #: ../../getting_started/introduction.rst:130
255 msgid ""
256 "Any resolution. Kdenlive will adapt resolution of source files to the "
257 "resolution of the project."
258 msgstr ""
259 "Poljubna ločljivost. Kdenlive bo ločljivost izvornih datotek prilagodil "
260 "ločljivosti projekta."
261
262 #: ../../getting_started/introduction.rst:131
263 msgid ""
264 "Any frame rate (from 15fps to 60 fps or higher). Kdenlive can duplicate/"
265 "remove frames when needed."
266 msgstr ""
267 "Poljubna hitrost videa (od 15 sl/s do 60 sl/s ali več). Kdenlive lahko po "
268 "potrebe podvoji/odstrani sličice."
269
270 #: ../../getting_started/introduction.rst:133
271 msgid "A wide range of image import formats:"
272 msgstr "Širok nabor uvoznih zapisoc slik:"
273
274 #: ../../getting_started/introduction.rst:135
275 msgid "PNG, GIF, JPEG (jp2, jpe, jpeg, jpg, jpg2), TGA, TIFF, SVG, WEBP"
276 msgstr "PNG, GIF, JPEG (jp2, jpe, jpeg, jpg, jpg2), TGA, TIFF, SVG, WEBP"
277
278 #: ../../getting_started/introduction.rst:136
279 msgid "Since version 22.08: AVIF, HEIF, HEIC, JPEG XL"
280 msgstr "Od različice 22.08: AVIF, HEIF, HEIC, JPEG XL"
281
282 #: ../../getting_started/introduction.rst:138
283 msgid "Export to most formats"
284 msgstr "Izvozi v večino formatov"
285
286 #: ../../getting_started/introduction.rst:140
287 msgid ""
288 "Export to any format supported by |ffmpeg|, including DVD (PAL and NTSC), "
289 "MPEG-2 and MP4 (PAL, NTSC and HD, UHD/4K), Matroska-H264/H265, AAC, AC3, "
290 "MP3, Apple ProRes 422"
291 msgstr ""
292 "Izvozite v poljuben zapis, ki ga podpira |ffmpeg|, vključno z DVD (PAL in "
293 "NTSC), MPEG-2 in MP4 (PAL, NTSC in HD, UHD/4K), Matroska-H264/H265, AAC, "
294 "AC3, MP3, Apple ProRes 422"
295
296 #: ../../getting_started/introduction.rst:141
297 msgid ""
298 "Export to animated GIF or as image sequence in other formats, including BMP, "
299 "DPX, JPEG, PNG, PPM, TGA, TIFF, WEBP"
300 msgstr ""
301 "Izvoz v animirane GIF-e ali kot slikovna zaporedja v druge zapise, vključno "
302 "z BMP, DPX, JPEG, PNG, PPM, TGA, TIFF, WEBP"
303
304 #: ../../getting_started/introduction.rst:142
305 msgid "Lossless/HQ like FFV1, H.264, HuffYUV and Ut Video"
306 msgstr "Brez izgub/HQ kot FFV1, H.264, HuffYUV in Ut Video"
307
308 #: ../../getting_started/introduction.rst:143
309 msgid "Video with Alpha (Alpha MOV, Alpha VP8, Alpha VP9, Ut Video)"
310 msgstr "Video z alfo (Alpha MOV, Alpha VP8, Alpha VP9, Ut Video)"
311
312 #: ../../getting_started/introduction.rst:153
313 msgid "Berkeley Software Distribution"
314 msgstr "Distribucija programske opreme Berkeley"