Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_getting_started___installation.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 21353 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:07+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../getting_started/installation.rst:1
28 msgid "How to install Kdenlive video editor"
29 msgstr "Kako namestiti montažni program Kdenlive"
30
31 #: ../../getting_started/installation.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, install, Installation, documentation, user manual, video "
34 "editor, open source, free, learn, easy"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, namestitev, Namestitev, dokumentacija, uporabniški priročnik, "
37 "montažni program, program za montažo, video urejevalnik, odprta koda, "
38 "brezplačno, prosto, učenje, enostavno"
39
40 #: ../../getting_started/installation.rst:41
41 msgid "Installation"
42 msgstr "Namestitev"
43
44 #: ../../getting_started/installation.rst:43
45 msgid ""
46 "You can install Kdenlive in two different ways: Using an installer or as "
47 "fully self-contained executable (Windows: standalone; Linux: appimage). On "
48 "MacOS you can only use the installer version."
49 msgstr ""
50 "Kdenlive lahko namestite na dva načina: z namestitvenim programom ali kot "
51 "popolnoma samostojni izvršitveni program (Windows: samostojno; Linux: "
52 "appimage). Na macOS lahko uporabljate zgolj namestitveni program."
53
54 #: ../../getting_started/installation.rst:45
55 msgid ""
56 "Visit the |download_page| of the Kdenlive web site for up to date "
57 "information on installing **Kdenlive**."
58 msgstr ""
59 "Za najnovejše informacije o namestitvi **Kdenlive** obiščite stran za "
60 "`prenos <https://kdenlive.org/download/>`_ na spletnem mestu Kdenlive."
61
62 #: ../../getting_started/installation.rst:47
63 msgid "You’ll find all previous Kdenlive versions in the |attic|."
64 msgstr "Vse prejšnje različice Kdenlive boste našli na podstrešju |attic|."
65
66 #: ../../getting_started/installation.rst:50
67 msgid "Minimum system requirements"
68 msgstr "Minimalne sistemske zahteve"
69
70 #: ../../getting_started/installation.rst:52
71 msgid ""
72 "**Operating system:** 64-bit Windows 7 or newer, Apple macOS 10.15 "
73 "(Catalina) [1]_ or newer and on M1, 64-bit Linux. Please see the details "
74 "below."
75 msgstr ""
76 "**Operacijski sistem:** 64-bitni Windows 7 ali novejši, Apple macOS 10.15 "
77 "(Catalina) [1]_ ali novejši in na M1, 64-bitni Linux. Podrobnosti glejte "
78 "spodaj."
79
80 #: ../../getting_started/installation.rst:54
81 msgid ""
82 "**CPU:** x86 Intel or AMD; at least one 2 GHz core for SD-Video, 4 cores for "
83 "HD-Video, and 8 cores for 4K-Video. Please see the details below."
84 msgstr ""
85 "**CPE:** x86 Intel ali AMD; vsaj eno jedro 2 GHz za SD-Video, 4 jedra za HD-"
86 "Video in 8 jeder za 4K-Video. Podrobnosti glejte spodaj."
87
88 #: ../../getting_started/installation.rst:56
89 msgid ""
90 "**GPU:** OpenGL 2.0 that works correctly and is compatible. On Windows, you "
91 "can also use a card with good, compatible DirectX 9 or 11 drivers."
92 msgstr ""
93 "**GPU:** OpenGL 2.0, ki deluje pravilno in je združljiv. V sistemu Windows "
94 "lahko uporabite tudi kartico z dobrimi, združljivimi gonilniki DirectX 9 ali "
95 "11."
96
97 #: ../../getting_started/installation.rst:58
98 msgid ""
99 "**RAM:** At least 4 GB for SD-Video, 8 GB for HD-Video, and 16 GB for 4K-"
100 "Video."
101 msgstr "**RAM:** Vsaj 4 GB za SD-Video, 8 GB za HD-Video in 16 GB za 4K-Video."
102
103 #: ../../getting_started/installation.rst:62
104 msgid ""
105 "If your computer is at the lower end of CPU and RAM requirements, you should "
106 "use the :ref:`Preview Resolution <ui-monitors_preview_resolution>`, :ref:"
107 "`Proxy <proxy_clips_tab>` and :ref:`timeline-preview-rendering` features to "
108 "help reduce preview lag."
109 msgstr ""
110 "Če je računalnik na spodnjem koncu zahtev za CPE in RAM, uporabite funkciji :"
111 "ref:`Ločljivost predogleda <ui-monitors_preview_resolution>` in :ref:"
112 "`Posredni posnetki <proxy_clips_tab>` za zmanjšanje zakasnitev pri "
113 "predogledu."
114
115 #: ../../getting_started/installation.rst:66
116 msgid ""
117 "Video editing is in general relying heavily on CPU power. While Kdenlive has "
118 "render profiles with GPU support timeline playback uses the CPU. Therefore, "
119 "the more powerful your CPU the better the playback performance of Kdenlive. "
120 "More and better GPU support is on the near-term roadmap."
121 msgstr ""
122 "Montaža videoposnetkov se na splošno močno zanaša na moč CPE. Medtem ko ima "
123 "Kdenlive profile s podporo GPE za izrisovanje, pa za predvajanje časovnice "
124 "uporablja CPE. Posledično velja: močnejša kot je vaša CPE, bolj zmogljivo "
125 "deluje Kdenlive. Več in boljša podpora GPE je na seznamu načrtov za "
126 "prihodnost."
127
128 #: ../../getting_started/installation.rst:70
129 msgid "Kdenlive on Linux"
130 msgstr "Kdenlive v sistemu Linux"
131
132 #: ../../getting_started/installation.rst:72
133 msgid "**Kdenlive** can be installed on non-KDE Desktops without any issues."
134 msgstr "**Kdenlive** lahko brez težav namestite na namizja, ki niso KDE."
135
136 #: ../../getting_started/installation.rst:74
137 msgid ""
138 "**Packages:** Minimum Ubuntu 22.04 for PPA. AppImage, Snap or Flatpak has no "
139 "such minimal requirements."
140 msgstr ""
141 "**Paketi:** vsaj Ubuntu 22,04 za PPA. AppImage, Snap ali Flatpak nimajo "
142 "takšnih minimalnih zahtev."
143
144 #: ../../getting_started/installation.rst:77
145 msgid "Kdenlive on Windows"
146 msgstr "Kdenlive v sistemu Windows"
147
148 #: ../../getting_started/installation.rst:79
149 msgid ""
150 "**Kdenlive** runs only on 64bit version of Windows. Kdenlive runs on Windows "
151 "7 and newer. We cannot guarantee that Kdenlive runs on server or embedded "
152 "Windows version."
153 msgstr ""
154 "**Kdenlive** deluje samo na 64-bitni različici sistema Windows. Kdenlive "
155 "teče na Windows 7 in novejših. Ne jamčimo, da Kdenlive teče na strežniku ali "
156 "vdelani različici sistema Windows."
157
158 #: ../../getting_started/installation.rst:81
159 msgid "Kdenlive is available as an install and as a standalone version."
160 msgstr "Kdenlive je na voljo kot namestitev in kot samostojna različica."
161
162 #: ../../getting_started/installation.rst:83
163 msgid ""
164 "Install version: Needs administrator rights and gets installed on your local "
165 "machine. It's also listed as a program."
166 msgstr ""
167 "Nameščena različica: potrebuje skrbniške pravice in se namesti v krajevni "
168 "računalnik. Naveden je tudi kot program."
169
170 #: ../../getting_started/installation.rst:85
171 msgid "It's available for all users on your computer."
172 msgstr "Na voljo je za vse uporabnike računalnika."
173
174 #: ../../getting_started/installation.rst:87
175 msgid "The Kdenlive files are always located in the same folder."
176 msgstr "Datoteke Kdenlive se vedno nahajajo v isti mapi."
177
178 #: ../../getting_started/installation.rst:89
179 msgid ""
180 "Standalone version: **Doesn't** need administrator rights and isn't "
181 "installed. It's **not** listed as a program. Is only accessible for the user "
182 "who has downloaded the file."
183 msgstr ""
184 "Samostojna različica: **Ne** potrebuje skrbniških pravic in ni nameščen. "
185 "**Ni** naveden med programi. Dostopen je le uporabniku, ki je prenesel "
186 "datoteko."
187
188 #: ../../getting_started/installation.rst:91
189 msgid "If you work with a normal user on your computer, you can use Kdenlive."
190 msgstr ""
191 "Če delate kot navadni uporabnik na računalniku, lahko uporabite Kdenlive."
192
193 #: ../../getting_started/installation.rst:93
194 msgid ""
195 "You can copy the Kdenlive folder on any external drive and run it on a "
196 "different computer without installing it. However, your personal settings "
197 "and downloads within Kdenlive are related to the computer you work on."
198 msgstr ""
199 "Mapo Kdenlive lahko kopirate na poljuben zunanji pogon in jo zaženete na "
200 "drugem računalniku, ne da bi jo namestili. Vendar pa so vaše osebne "
201 "nastavitve in prenosi znotraj Kdenlive povezani z računalnikom, na katerem "
202 "delate."
203
204 #: ../../getting_started/installation.rst:97
205 msgid "Double click the downloaded file."
206 msgstr "Dvokliknite preneseno datoteko."
207
208 #: ../../getting_started/installation.rst:103
209 msgid "Kdenlive self-extracting archive"
210 msgstr "Samodejno razširljiv arhiv Kdenlive"
211
212 #: ../../getting_started/installation.rst:106
213 msgid "Point to the folder you like to store the Kdenlive folder"
214 msgstr "Pokažite na mapo, v katero želite shraniti mapo Kdenlive"
215
216 #: ../../getting_started/installation.rst:112
217 msgid "Kdenlive bin folder"
218 msgstr "Mapa bin Kdenlive"
219
220 #: ../../getting_started/installation.rst:115
221 msgid ""
222 "To start Kdenlive navigate to the `bin folder` and double-click Kdenlive. "
223 "You can also create a shortcut to your Desktop for easy access. Right-click "
224 "on kdenlive.exe and select :guilabel:`Send to ...` and then :guilabel:"
225 "`Desktop (create shortcut)`."
226 msgstr ""
227 "Če želite zagnati Kdenlive, se pomaknite do mape »bin« in dvokliknite "
228 "Kdenlive. Za enostaven dostop lahko ustvarite tudi bližnjico do namizja. Z "
229 "desno tipko miške kliknite na kdenlive.exe in izberite :guilabel:`Pošlji na …"
230 "` in nato :guilabel:`Namizje (ustvari bližnjico)`."
231
232 #: ../../getting_started/installation.rst:120
233 msgid "Kdenlive in a Windows domain"
234 msgstr "Kdenlive v domeni sistema Windows"
235
236 #: ../../getting_started/installation.rst:122
237 msgid ""
238 "If you want to use Kdenlive with domain users with using Windows Active "
239 "Directory and/or Group Policies (GPOs) make sure all users have read/write "
240 "rights to the following folders:"
241 msgstr ""
242 "Če želite uporabljati Kdenlive z uporabniki domene z uporabo Windows Active "
243 "Directory in/ali Pravilniki skupine (GPO) poskrbite, da imajo vsi uporabniki "
244 "pravice za branje/pisanje v te mape:"
245
246 #: ../../getting_started/installation.rst:126
247 msgid "%AppData%\\\\kdenlive"
248 msgstr "%AppData%\\\\kdenlive"
249
250 #: ../../getting_started/installation.rst:128
251 msgid "%LocalAppData%\\\\kdenlive"
252 msgstr "%LocalAppData%\\\\kdenlive"
253
254 #: ../../getting_started/installation.rst:130
255 msgid "%LocalAppData%\\\\kdenliverc"
256 msgstr "%LocalAppData%\\\\kdenliverc"
257
258 #: ../../getting_started/installation.rst:132
259 msgid "%LocalAppData%\\\\kdenlive-layoutsrc"
260 msgstr "%LocalAppData%\\\\kdenlive-layoutsrc"
261
262 #: ../../getting_started/installation.rst:134
263 msgid "%LocalAppData%\\\\kxmlgui5\\\\kdenlive\\kdenliveui.rc"
264 msgstr "%LocalAppData%\\\\kxmlgui5\\\\kdenlive\\kdenliveui.rc"
265
266 #: ../../getting_started/installation.rst:136
267 msgid "%AppData%\\\\kdenlive\\\\.backup"
268 msgstr "%AppData%\\\\kdenlive\\\\.backup"
269
270 #: ../../getting_started/installation.rst:138
271 msgid "%LocalAppData%\\\\knewstuff3"
272 msgstr "%LocalAppData%\\\\knewstuff3"
273
274 #: ../../getting_started/installation.rst:140
275 msgid "Do also make sure no GPO is blocking the access to these folders."
276 msgstr "Prepričajte se tudi, da noben GPO ne blokira dostopa do teh map."
277
278 #: ../../getting_started/installation.rst:145
279 msgid "Kdenlive on macOS"
280 msgstr "Kdenlive na macOS"
281
282 #: ../../getting_started/installation.rst:147
283 msgid ""
284 "**Kdenlive** runs with Intel based Macs on macOS 10.15 (Catalina) and newer "
285 "(available on the |download_page|)."
286 msgstr ""
287 "**Kdenlive** deluje s procesorji Intel z macOS 10.15 (Catalina) in novejšimi "
288 "(na voljo na strani za `prenos <https://kdenlive.org/download/>`_)."
289
290 #: ../../getting_started/installation.rst:151
291 msgid ""
292 "Kdenlive is running with Intel based Macs not older than macOS 10.15 "
293 "(Catalina) [1]_ and on M1."
294 msgstr ""
295 "Kdenlive deluje s procesorji Intel na macOS, ki niso starejši od 10.15 "
296 "(Catalina)[1]_, in na procesorjih M1."
297
298 #: ../../getting_started/installation.rst:154
299 msgid "Install procedure"
300 msgstr "Postopek namestitve"
301
302 #: ../../getting_started/installation.rst:160
303 msgid "MacOS download option"
304 msgstr "Možnost prenosa macOS"
305
306 #: ../../getting_started/installation.rst:162
307 msgid "Choose the option *Open with DiskImageMounter (Default)*."
308 msgstr "Izberite možnost *Odpri z DiskImageMounter (privzeto)*."
309
310 #: ../../getting_started/installation.rst:168
311 msgid "MacOS DiskImageMounter"
312 msgstr "DiskImageMounter macOS"
313
314 #: ../../getting_started/installation.rst:170
315 msgid ""
316 "When the dmg file is downloaded, the *DiskImageMounter* will open. Drag the "
317 "*Kdenlive* Logo into the *Applications* Folder."
318 msgstr ""
319 "Ko se dmg datoteka prenese, se odpre *DiskImageMounter*. Povlecite logotip "
320 "*Kdenlive* v mapo *Applications*."
321
322 #: ../../getting_started/installation.rst:176
323 msgid "MacOS copy"
324 msgstr "Kopiraj - macOS"
325
326 #: ../../getting_started/installation.rst:178
327 msgid "The files get copied."
328 msgstr "Datoteke se kopirajo."
329
330 #: ../../getting_started/installation.rst:184
331 msgid "MacOS check"
332 msgstr "Preveri - macOS"
333
334 #: ../../getting_started/installation.rst:186
335 msgid "MacOS will try to check the files for malware."
336 msgstr ""
337 "MacOS poskusi preveriti, ali je v datotekah zlonamerna programska oprema."
338
339 #: ../../getting_started/installation.rst:192
340 msgid "MacOS warning"
341 msgstr "Opozorilo macOS"
342
343 #: ../../getting_started/installation.rst:194
344 msgid ""
345 "The message *“kdenlive\" cannot be opened, because Apple cannot search for "
346 "malware in it* will appear. Here you have to click :guilabel:`Show in "
347 "Finder`."
348 msgstr ""
349 "Pojavi se sporočilo *»kdenlive« cannot be opened, because Apple cannot "
350 "search for malware in it*. Tukaj morate kliknete :guilabel:`Show in Finder`."
351
352 #: ../../getting_started/installation.rst:200
353 msgid "MacOS right-click"
354 msgstr "Desni klik macOS"
355
356 #: ../../getting_started/installation.rst:202
357 msgid ""
358 "The Finder opens. Now right click on *Kdenlive* and choose :guilabel:`Open`."
359 msgstr ""
360 "Finder se odpre. Zdaj z desno tipko miške kliknite *Kdenlive* in izberite :"
361 "guilabel:`Open`."
362
363 #: ../../getting_started/installation.rst:208
364 msgid "MacOS open"
365 msgstr "Odpri - macOS"
366
367 #: ../../getting_started/installation.rst:210
368 msgid ""
369 "The message that Apple can't search for malware will appear again. Just "
370 "click on :guilabel:`Open` and Kdenlive will open up."
371 msgstr ""
372 "Sporočilo, da Apple ne more iskati zlonamerne programske opreme, se bo znova "
373 "pojavilo. Samo kliknite :guilabel:`Open` in Kdenlive se bo odprl."
374
375 #: ../../getting_started/installation.rst:215
376 msgid "Configuration Information"
377 msgstr "Podatki o prilagoditvi"
378
379 #: ../../getting_started/installation.rst:217
380 msgid ""
381 "Kdenlive's application-wide persistent settings are stored in the following "
382 "locations, depending on your platform."
383 msgstr ""
384 "Obstojne nastavitve Kdenlive za cel program so shranjene na naslednjih "
385 "mestih, odvisno od vaše platforme."
386
387 #: ../../getting_started/installation.rst:223
388 msgid "Linux"
389 msgstr "Linux"
390
391 #: ../../getting_started/installation.rst:224
392 msgid "Windows"
393 msgstr "Windows"
394
395 #: ../../getting_started/installation.rst:225
396 msgid "macOS"
397 msgstr "macOS"
398
399 #: ../../getting_started/installation.rst:226
400 msgid "Description"
401 msgstr "Opis"
402
403 #: ../../getting_started/installation.rst:227
404 msgid ":file:`~/.config/kdenliverc`"
405 msgstr ":file:`~/.config/kdenliverc`"
406
407 #: ../../getting_started/installation.rst:228
408 msgid ":file:`%LocalAppData%\\\\kdenliverc`"
409 msgstr ":file:`%LocalAppData%\\\\kdenliverc`"
410
411 #: ../../getting_started/installation.rst:230
412 msgid ""
413 "General settings of the application. Delete this and restart Kdenlive to "
414 "reset the application to \"factory\" settings"
415 msgstr ""
416 "Splošne nastavitve programa. Izbrišite to in znova zaženite Kdenlive, da "
417 "ponastavite program na »tovarniške« nastavitve"
418
419 #: ../../getting_started/installation.rst:231
420 msgid ":file:`~/.config/kdenlive-appimagerc`"
421 msgstr ":file:`~/.config/kdenlive-appimagerc`"
422
423 #: ../../getting_started/installation.rst:234
424 msgid "Linux AppImage only: contains the general settings of the application"
425 msgstr "Samo Linux AppImage: vsebuje splošne nastavitve programa"
426
427 #: ../../getting_started/installation.rst:235
428 msgid ":file:`~/.config/session/kdenlive_*`"
429 msgstr ":file:`~/.config/session/kdenlive_*`"
430
431 #: ../../getting_started/installation.rst:238
432 msgid "temporary session info"
433 msgstr "informacije o začasni seji"
434
435 #: ../../getting_started/installation.rst:239
436 msgid ":file:`~/.cache/kdenlive`"
437 msgstr ":file:`~/.cache/kdenlive`"
438
439 #: ../../getting_started/installation.rst:240
440 msgid ":file:`%LocalAppData%\\\\kdenlive`"
441 msgstr ":file:`%LocalAppData%\\\\kdenlive`"
442
443 #: ../../getting_started/installation.rst:242
444 msgid ""
445 "cache location storing audio and video thumbnails, and proxy clips, user "
446 "defined titles, LUTS, lumas, shortcuts"
447 msgstr ""
448 "mesto predpomnilnika za shranjevanje zvočnih in video sličic ter posrednih "
449 "posnetkov, uporabniško definiranih naslovov, LUT-ov, lumov, bližnjic"
450
451 #: ../../getting_started/installation.rst:243
452 msgid ":file:`~/.local/share/kdenlive`"
453 msgstr ":file:`~/.local/share/kdenlive`"
454
455 #: ../../getting_started/installation.rst:244
456 msgid ":file:`%AppData%\\\\kdenlive`"
457 msgstr ":file:`%AppData%\\\\kdenlive`"
458
459 #: ../../getting_started/installation.rst:246
460 msgid ""
461 "contains downloaded: effects, export, library, opencvmodels, profiles, "
462 "speech models, and titles"
463 msgstr ""
464 "vsebuje prenesene: učinke, izvoz, knjižnico, opencvmodele, profile, modele "
465 "govora in naslove"
466
467 #: ../../getting_started/installation.rst:247
468 msgid ":file:`~/.local/share/kdenlive/lumas`"
469 msgstr ":file:`~/.local/share/kdenlive/lumas`"
470
471 #: ../../getting_started/installation.rst:248
472 msgid ":file:`%LocalAppData%\\\\kdenlive\\\\lumas`"
473 msgstr ":file:`%LocalAppData%\\\\kdenlive\\\\lumas`"
474
475 #: ../../getting_started/installation.rst:250
476 msgid "lumas folder inside here contains the files used for :ref:`wipe`"
477 msgstr "mapa lumas tu notri vsebuje datoteke, ki se uporabljajo za :ref:`wipe`"
478
479 #: ../../getting_started/installation.rst:251
480 msgid ":file:`~/.local/share/kdenlive/.backup`"
481 msgstr ":file:`~/.local/share/kdenlive/.backup`"
482
483 #: ../../getting_started/installation.rst:252
484 msgid ":file:`%AppData%\\\\kdenlive\\\\.backup`"
485 msgstr ":file:`%AppData%\\\\kdenlive\\\\.backup`"
486
487 #: ../../getting_started/installation.rst:254
488 msgid "Auto Save Recovery files"
489 msgstr "Samodejno shrani datoteke obnovitve"
490
491 #: ../../getting_started/installation.rst:255
492 msgid ":file:`~/.config/kdenlive-layoutsrc`"
493 msgstr ":file:`~/.config/kdenlive-layoutsrc`"
494
495 #: ../../getting_started/installation.rst:256
496 msgid ":file:`%LocalAppData%\\\\kdenlive-layoutsrc`"
497 msgstr ":file:`%LocalAppData%\\\\kdenlive-layoutsrc`"
498
499 #: ../../getting_started/installation.rst:258
500 msgid "contains the layout settings"
501 msgstr "vsebuje nastavitve postavitve"
502
503 #: ../../getting_started/installation.rst:259
504 msgid ":file:`~/.local/share/kxmlgui5/kdenlive/kdenliveui.rc`"
505 msgstr ":file:`~/.local/share/kxmlgui5/kdenlive/kdenliveui.rc`"
506
507 #: ../../getting_started/installation.rst:260
508 msgid ":file:`%LocalAppData%\\\\kxmlgui5\\kdenlive\\\\kdenliveui.rc`"
509 msgstr ":file:`%LocalAppData%\\\\kxmlgui5\\kdenlive\\\\kdenliveui.rc`"
510
511 #: ../../getting_started/installation.rst:262
512 msgid "contains UI configuration, if your UI is broken, delete this file"
513 msgstr ""
514 "vsebuje konfiguracijo up. vmesnika, če je vaš up. vmesnik okvarjen, "
515 "izbrišite to datoteko"
516
517 #: ../../getting_started/installation.rst:263
518 msgid ":file:`~/.local/share/knewstuff3`"
519 msgstr ":file:`~/.local/share/knewstuff3`"
520
521 #: ../../getting_started/installation.rst:264
522 msgid ":file:`%LocalAppData%\\\\knewstuff3`"
523 msgstr ":file:`%LocalAppData%\\\\knewstuff3`"
524
525 #: ../../getting_started/installation.rst:266
526 msgid "contains LUT definition"
527 msgstr "vsebuje definicijo LUT"
528
529 #: ../../getting_started/installation.rst:267
530 msgid ":file:`~/.local/share/kdenlive/speechmodels`"
531 msgstr ":file:`~/.local/share/kdenlive/speechmodels`"
532
533 #: ../../getting_started/installation.rst:268
534 msgid ":file:`%AppData%\\\\kdenlive\\\\speechmodels`"
535 msgstr ":file:`%AppData%\\\\kdenlive\\\\speechmodels`"
536
537 #: ../../getting_started/installation.rst:270
538 msgid "contains the VOSK models downloaded"
539 msgstr "vsebuje prenesene modele VOSK"
540
541 #: ../../getting_started/installation.rst:271
542 msgid ":file:`~/.local/share/kdenlive/opencvmodels`"
543 msgstr ":file:`~/.local/share/kdenlive/opencvmodels`"
544
545 #: ../../getting_started/installation.rst:272
546 msgid ":file:`%AppData%\\\\kdenlive\\\\opencvmodels`"
547 msgstr ":file:`%AppData%\\\\kdenlive\\\\opencvmodels`"
548
549 #: ../../getting_started/installation.rst:274
550 msgid "contains the OpenCV models downloaded"
551 msgstr "vsebuje prenesene modele OpenCV"
552
553 #: ../../getting_started/installation.rst:278
554 msgid "**Windows**"
555 msgstr "**Windows**"
556
557 #: ../../getting_started/installation.rst:280
558 msgid ""
559 "To reach the above folders: :kbd:`Windows + R` then copy above path into the "
560 "window."
561 msgstr ""
562 "Če želite doseči zgornje mape: :kbd:`tipka windows + r`, nato kopirajte "
563 "zgornjo pot v okno."
564
565 #: ../../getting_started/installation.rst:283
566 msgid "Notes"
567 msgstr "Opombe"
568
569 #: ../../getting_started/installation.rst:285
570 msgid ""
571 "Due to QT6 compatibility the build system was switched to C++17 in January "
572 "2022 so minimum macOS requirement is macOS 10.15."
573 msgstr ""
574 "Zaradi združljivosti QT6 je bil sistem gradnje januarja 2022 prenesen na C+"
575 "+17, tako da je minimalna zahteva za macOS različica sistema 10.15."