Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_getting_started.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1650801 - (show annotations) (download)
Wed May 3 01:35:35 2023 UTC (7 months ago) by scripty
File size: 3096 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-05-01 00:43+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-05-02 14:36+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 3.3\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../getting_started.rst:1
28 msgid "Do your first steps with Kdenlive video editor"
29 msgstr "Naredite prve korake z montažnim programom Kdenlive"
30
31 #: ../../getting_started.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, quick start, first steps, documentation, user manual, video "
34 "editor, open source, free, learn, easy"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, hiter začetek, prvi koraki, dokumentacija, uporabniški "
37 "priročnik, montažni program, program za montažo, video urejevalnik, odprta "
38 "koda, brezplačno, prosto, učenje, enostavno"
39
40 #: ../../getting_started.rst:16
41 msgid "Getting started"
42 msgstr "Prvi koraki"
43
44 #: ../../getting_started.rst:18
45 msgid ""
46 "Welcome to Kdenlive! This chapter will get you started with Kdenlive in no "
47 "time."
48 msgstr ""
49 "Dobrodošli v Kdenlive! To poglavje vas bo hitro uvedlo v delo s programom "
50 "Kdenlive."
51
52 #: ../../getting_started.rst:20
53 msgid ""
54 ":ref:`Installation` - This chapter will cover everything from minimum system "
55 "requirements to installing Kdenlive on Linux, Windows and MacOS"
56 msgstr ""
57 ":ref:`Namestitev <Installation>` - To poglavje zajema vse od minimalnih "
58 "sistemskih zahtev do namestitve Kdenlive na sistemih Linux, Windows in MacOS"
59
60 #: ../../getting_started.rst:22
61 msgid ""
62 ":ref:`Introduction` - This chapter talks about what Kdenlive is and is not, "
63 "and some of the features you can expect"
64 msgstr ""
65 ":ref:`Uvod <Introduction>` - To poglavje govori o tem, kaj je Kdenlive in "
66 "ni, in opisuje nekatere funkcije, ki jih lahko pričakujete"
67
68 #: ../../getting_started.rst:24
69 msgid ""
70 ":ref:`Quick\\ Start` - This chapter shows you step by step how to create a "
71 "new project, add clips, work with the timeline, add effects and music, and "
72 "finally how to render your project into a video"
73 msgstr ""
74 ":ref:`Hitri začetek <Quick\\ Start>` - To poglavje prikazuje korak za "
75 "korakom, kako ustvariti nov projekt, dodati posnetke, delati s časovnico, "
76 "dodajati učinke in glasbo ter na koncu izrisati projekt v videoposnetek"
77
78 #: ../../getting_started.rst:26
79 msgid ""
80 ":ref:`Tutorials` - This chapter contains links to written tutorials and "
81 "video tutorials on YouTube"
82 msgstr ""
83 ":ref:`Vadnice <Tutorials>` - To poglavje vsebuje povezave do pisnih vaj in "
84 "videoposnetkov vadnic na YouTube"