Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_exporting___render.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 35707 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:07+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../exporting/render.rst:1
28 msgid "The Kdenlive User Manual"
29 msgstr "Uporabniški priročnik Kdenlive"
30
31 #: ../../exporting/render.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, documentation, user manual, video editor, open source, free, "
34 "help, learn, render, render parameter, render zone, render multiple zone"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, dokumentacija, uporabniški priročnik, montažni program, "
37 "program za videomontažo, video urejevalnik, odprta koda, brezplačna, pomoč, "
38 "učenje, izris, izrisovanje, parameter izrisovaanja, območje izrisa, izris "
39 "več con"
40
41 #: ../../exporting/render.rst:32
42 msgid "Rendering"
43 msgstr "Izrisovanje"
44
45 #: ../../exporting/render.rst:38
46 msgid ""
47 "The rendering dialog is brought up by selecting |media-record| Render... "
48 "from the :menuselection:`Menu --> Project`, or by the :kbd:`Ctrl+Enter` "
49 "default keyboard shortcut."
50 msgstr ""
51 "Pogovorno okno za izrisovanje se prikaže prek gumba za izrisovanje |media-"
52 "record| Izriši … z izborom :menuselection:`Meni --> Projekt` ali s privzeto "
53 "bližnjico :kbd:`krmilka+vnašalka`."
54
55 #: ../../exporting/render.rst:42
56 msgid "Rendering Dialog"
57 msgstr "Pogovorno okno izrisovanja"
58
59 #: ../../exporting/render.rst:52 ../../exporting/render.rst:72
60 msgid "Rendering dialog window"
61 msgstr "Pogovorno okno izrisovanja"
62
63 #: ../../exporting/render.rst:54
64 msgid ""
65 "Output file - Enter the location in your file system where the video file "
66 "will be stored"
67 msgstr ""
68 "Izhodna datoteka - vnesite mesto v datotečnem sistemu, kamor bo shranjena "
69 "video datoteka"
70
71 #: ../../exporting/render.rst:56
72 msgid ""
73 "|document-new| :ref:`Create new preset <manage_project_profiles>` - Opens "
74 "the dialog to create a new preset based on the selected preset."
75 msgstr ""
76 "|document-new| :ref:`Ustvari novo prednastavitev <manage_project_profiles>` "
77 "- odpre pogovorno okno za ustvarjanje nove prednastavitve na podlagi izbrane "
78 "prednastavitve."
79
80 #: ../../exporting/render.rst:58
81 msgid ""
82 "|edit-download| :ref:`Download New Render Presets "
83 "<download_new_render_profiles>` - Opens a window displaying user-created "
84 "presets available from the KDE Store for download"
85 msgstr ""
86 "|edit-download| :ref:`Prenesi nove prednastavitve za izrisovanje "
87 "<download_new_render_profiles>` - odpre okno s prikazom uporabniško "
88 "ustvarjenih prednastavitev, ki so na voljo za prenos iz trgovine KDE"
89
90 #: ../../exporting/render.rst:60
91 msgid ""
92 "|document-save-as| Save Current Preset as :ref:`New Custom Preset "
93 "<manage_project_profiles>` - Copies the selected preset and opens the dialog "
94 "to modify this preset (will be saved under a new name)"
95 msgstr ""
96 "|document-save-as| Shrani trenutno prednastavitev kot :ref:`Novo "
97 "prednastavitev po meri <manage_project_profiles>` - Kopira izbrano "
98 "prednastavitev in odpre pogovorno okno za spreminjanje te prednastavitve "
99 "(shranjena bo pod novim imenom)"
100
101 #: ../../exporting/render.rst:62
102 msgid ""
103 "|document-edit| :ref:`Edit Preset <manage_project_profiles>`- Opens the "
104 "dialog to modify the preset (only available for custom or downloaded presets)"
105 msgstr ""
106 "|document-edit| :ref:`Uredi prednastavitev <manage_project_profiles>`- Odpre "
107 "pogovorno okno za spreminjanje prednastavitve (na voljo samo za "
108 "prednastavitve po meri ali prenesene prednastavitve)"
109
110 #: ../../exporting/render.rst:64
111 msgid "|edit-delete| - Delete preset (only for custom or downloaded presets)"
112 msgstr ""
113 "|edit-delete| - Izbriši prednastavitev (samo za prednastavitve po meri ali "
114 "prenesene prednastavitve)"
115
116 #: ../../exporting/render.rst:74
117 msgid ":guilabel:`Full project` - Render the entire project (default)"
118 msgstr ":guilabel:`Cel projekt` - izrisovanje celotnega projekta (privzeto)"
119
120 #: ../../exporting/render.rst:76
121 msgid ":guilabel:`Selected zone` - Render only the defined timeline zone"
122 msgstr ""
123 ":guilabel:`Izbrano območje` - Prikazovanje samo določenega območja časovnice"
124
125 #: ../../exporting/render.rst:78
126 msgid ""
127 ":guilabel:`Guide Zone` - Render only the zone defined by two selected guides"
128 msgstr ""
129 ":guilabel:`Območje vodila` - izrisuje samo območje, ki ga določata dve "
130 "izbrani vodili"
131
132 #: ../../exporting/render.rst:80
133 msgid ""
134 ":guilabel:`Guide Multi-Export` - Render individual files for the zones "
135 "defined by the guides"
136 msgstr ""
137 ":guilabel:`Izvoz več vodil` - izris posameznih datotek za območja, ki jih "
138 "določajo vodila"
139
140 #: ../../exporting/render.rst:82
141 msgid ""
142 ":guilabel:`More Options` - Folds out the dialog window to display more "
143 "(advanced) options"
144 msgstr ""
145 ":guilabel:`Dodatne možnosti` - razpre pogovorno okno za prikaz več "
146 "(naprednih) možnosti"
147
148 #: ../../exporting/render.rst:84
149 msgid ""
150 ":guilabel:`Render to File` - Click to start the rendering and file creation"
151 msgstr ""
152 ":guilabel:`Izriši v datoteko` - kliknite za začetek izrisa in ustvarjanje "
153 "datoteke"
154
155 #: ../../exporting/render.rst:86
156 msgid ""
157 ":guilabel:`Generate Script` - Click to just generate a script for later "
158 "(batch) processing"
159 msgstr ""
160 ":guilabel:`Tvori skript` - kliknite, če želite ustvariti skript za kasnejšo "
161 "(paketno) obdelavo"
162
163 #: ../../exporting/render.rst:92
164 msgid "Rendering Preset Categories"
165 msgstr "Kategorije prednastavitev izrisovanja"
166
167 #: ../../exporting/render.rst:94
168 msgid ""
169 "**Kdenlive** offers many different rendering presets to choose from. They "
170 "are grouped into categories."
171 msgstr ""
172 "**Kdenlive** ponuja veliko različnih vnaprej nastavljenih profilov za "
173 "izrisovanje, med katero lahko izbirate. Profili izrisovanja so združeni v "
174 "kategorije."
175
176 #: ../../exporting/render.rst:102
177 msgid "Kdenlive Rendering Presets/Profiles"
178 msgstr "Prednastavitve/profili izrisovanja Kdenlive"
179
180 #: ../../exporting/render.rst:104
181 msgid "**Audio only** - AC3, ALAC, FLAC, MP3, OGG, WAV"
182 msgstr "**Samo zvok** - AC3, ALAC, FLAC, MP3, OGG, WAV"
183
184 #: ../../exporting/render.rst:106
185 msgid "**Video with Alpha** - Alpha MOV, Alpha VP8, Alpha VP9, Ut Video"
186 msgstr "**Video z alfo** - Alpha MOV, Alpha VP8, Alpha VP9, Ut Video"
187
188 #: ../../exporting/render.rst:108
189 msgid "**Images sequence** - BMP, DPX, GIF, JPEG, PNG, PPM, TGA, TIFF, webp"
190 msgstr "**Zaporedje slik** - BMP, DPX, GIF, JPEG, PNG, PPM, TGA, TIFF, webp"
191
192 #: ../../exporting/render.rst:110
193 msgid ""
194 "**Lossless/HQ** - FFV1 (ffva+flac), H.264 (libx264+aac), HuffYUV (huffyuv"
195 "+flac), Ut Video (utvideo+pcm_s24le)"
196 msgstr ""
197 "**Brez izgub/HQ** - FFV1 (ffva+flac), H.264 (libx264+aac), HuffYUV (huffyuv"
198 "+flac), Ut Video (utvideo+pcm_s24le)"
199
200 #: ../../exporting/render.rst:112
201 msgid ""
202 "**Generic (HD for web, mobile devices ...)** - GIF High Quality, MP4-H264/"
203 "AAC, MPEG-2, WebM-VP8/Vorbis (libre)"
204 msgstr ""
205 "**Generično (HD za splet, mobilne naprave ...)** - GIF High Quality, MP4-"
206 "H264/AAC, MPEG-2, WebM-VP8/Vorbis (prosto)"
207
208 #: ../../exporting/render.rst:114
209 msgid ""
210 "**Ultra-High Definition (4K)** - MP4-H265 (HEVC), WebM-AV1/Opus (libre), "
211 "WebM-VP9/Opus (libre)"
212 msgstr ""
213 "**UHD: Ultra visoka ločljivost (4K)** - MP4-H265 (HEVC), WebM-AV1/Opus "
214 "(prosto), WebM-VP9/Opus (prosto)"
215
216 #: ../../exporting/render.rst:116
217 msgid ""
218 "**Old-TV definition (DVD...)** - MPEG4-ASP/MP3 (DivX compatible), WOB (DVD), "
219 "Windows Media Player"
220 msgstr ""
221 "**Stara TV-ločljivost (DVD ...)** - MPEG4-ASP/MP3 (združljiv z DivX), WOB "
222 "(DVD), Windows Media Player"
223
224 #: ../../exporting/render.rst:118
225 msgid ""
226 "**Hardware Accelerated (experimental)** - NVENC H264 ABR, NVENC H264 VBR, "
227 "NVENC H265 ABR, VAAPI AMD H264, VAAPI Intel H264"
228 msgstr ""
229 "**Strojno pospešeno (poskjsno)** - NVENC H264 ABR, NVENC H264 VBR, NVENC "
230 "H265 ABR, VAAPI AMD H264, VAAPI Intel H264"
231
232 #: ../../exporting/render.rst:120
233 msgid ""
234 "Click on |edit-download| to download more presets created by Kdenlive users. "
235 "For more details about creating your own presets refer to the :ref:`Project "
236 "Profiles <manage_project_profiles>` section of the documentation."
237 msgstr ""
238 "Kliknite |edit-download| za prenos več prednastavitev, ki so jih ustvarili "
239 "uporabniki Kdenlive. Za več podrobnosti o ustvarjanju lastnih prednastavitev "
240 "glejte razdelek dokumentacije :ref:`Profili projektov "
241 "<manage_project_profiles>`."
242
243 #: ../../exporting/render.rst:122
244 msgid ""
245 "See also the :doc:`Render Profile Parameter </glossary/useful_information/"
246 "render_profile_parameters>` section for more details about the various "
247 "settings in the presets."
248 msgstr ""
249 "Za več podrobnosti o različnih nastavitvah v prednastavitvah glejte tudi "
250 "razdelek :doc:`Parameter profila izrisa </glossary/useful_information/"
251 "render_profile_parameters>`."
252
253 #: ../../exporting/render.rst:128
254 msgid "Full Project"
255 msgstr "Celoten projekt"
256
257 #: ../../exporting/render.rst:130
258 msgid ""
259 ":guilabel:`Full Project` radio button is the default setting. **Kdenlive** "
260 "renders from the start of the first clip until the end of the last clip in "
261 "the timeline."
262 msgstr ""
263 "Izbirni gumb :guilabel:`Celoten projekt` je privzeta nastavitev. "
264 "**Kdenlive** izrisuje od prvega posnetka do zadnjega posnetka v časovnici."
265
266 #: ../../exporting/render.rst:136
267 msgid "Selected Zone"
268 msgstr "Izbrano območje"
269
270 #: ../../exporting/render.rst:138
271 msgid ""
272 ":guilabel:`Selected Zone` radio button selected, **Kdenlive** will only "
273 "render that portion of the project which has a selected zone created for it. "
274 "See :ref:`ui-monitors`."
275 msgstr ""
276 "Če izberete radijski gumb :guilabel:`Izbrano območje` z dna pogovornega okna "
277 "za izrisovanje, **Kdenlive** samo prikaže tisti del projekta, ki ima za to "
278 "ustvarjeno izbrano območje. Glejte :ref:`oglede <ui-monitors>`."
279
280 #: ../../exporting/render.rst:142
281 msgid "Guide Zone"
282 msgstr "Območje vodil"
283
284 #: ../../exporting/render.rst:144
285 msgid ""
286 ":guilabel:`Guide zone` radio button makes use of :ref:`guides` to define a "
287 "region of the project that is to be rendered. For more details refer to the :"
288 "ref:`rendering-guides` section of the documentation."
289 msgstr ""
290 "Izbirni gumb :guilabel:`Območje vodil` uporablja :ref:’vodila <guides>’ za "
291 "opredelitev območja projekta, ki ga želite izrisati. Za podrobnosti si "
292 "preberite razdelek :ref:`rendering-guides` v dokumentaciji."
293
294 #: ../../exporting/render.rst:148
295 msgid "Guide Multi-Export"
296 msgstr "Večizvoz vodil"
297
298 #: ../../exporting/render.rst:150
299 msgid ""
300 ":guilabel:`Guide Multi-Export` radio button makes use of :ref:`guides` "
301 "categories to be rendered. For more details refer to the :ref:`rendering-"
302 "multi_export` section of the documentation."
303 msgstr ""
304 "Izbirni gumb :guilabel:`Večdelni izvoz z vodili` uporablja kategorije :ref:"
305 "`vodil <guides>`, ki bodo izrisane. Za podrobnosti si preberite razdelek :"
306 "ref:`rendering-multi_export` v dokumentaciji."
307
308 #: ../../exporting/render.rst:154
309 msgid "More Options"
310 msgstr "Dodatne možnosti"
311
312 #: ../../exporting/render.rst:157
313 msgid "Video"
314 msgstr "Video"
315
316 #: ../../exporting/render.rst:159
317 msgid "Check this box to get a video track in the rendered file."
318 msgstr "Potrdite to polje, da dobite video stezo v izrisane datoteke."
319
320 #: ../../exporting/render.rst:165
321 msgid "Rendering options for video"
322 msgstr "Možnosti izrisa za video"
323
324 #: ../../exporting/render.rst:167
325 msgid ""
326 ":guilabel:`Render full color range` - Check this box if you need 10-bit "
327 "color instead of 8-bit color. Please note that this does not work with "
328 "effects (yet)."
329 msgstr ""
330 ":guilabel:`Izriši polni barvni obseg` - potrdite to polje, če potrebujete 10-"
331 "bitne barve namesto 8-bitnih. Upoštevajte, da to (še) ne deluje z učinki."
332
333 #: ../../exporting/render.rst:169
334 msgid ""
335 ":guilabel:`Render at Preview Resolution` - Check this box if you want to use "
336 "the same resolution as set in the Project Monitor. Useful for quick "
337 "renderings to check or verify things."
338 msgstr ""
339 ":guilabel:`Izriši pri ogledni ločljivosti` - potrdite to polje, če želite "
340 "uporabiti enako ločljivost, kot je nastavljena v Ogledu projekta. Uporabno "
341 "za hiter izris za preverjanje ali preizkušanje."
342
343 #: ../../exporting/render.rst:171
344 msgid ""
345 ":guilabel:`Rescale` - Select this if you want the rendered video to have a "
346 "different resolution than what is set in the Project Settings. Useful for "
347 "quick renderings to check or verify things."
348 msgstr ""
349 ":guilabel:`Spremeni merilo` - Izberite to, če želite, da ima izrisani "
350 "videoposnetek drugačno ločljivost, kot je nastavljena v nastavitvah "
351 "projekta. Uporabno za hitro izrisovanje za preverjanje ali preizkušanje."
352
353 #: ../../exporting/render.rst:177
354 msgid "Render overlay"
355 msgstr "Izriši prekrivanje"
356
357 #: ../../exporting/render.rst:179
358 msgid ""
359 ":guilabel:`Render Overlay` - This option overlays a time code or frame count "
360 "over the rendered video. The overlay will be over the *entire* rendered "
361 "project. Alternatively you can use the :ref:`effects-dynamic_text` effect to "
362 "overlay selected regions of the video."
363 msgstr ""
364 ":guilabel:`Izriši prekrivanje` - ta možnost izriše časovno kodo ali število "
365 "sličic nad izrisani videoposnetek. S tem se bo prekril projekt v *celotni* "
366 "dolžini. Poleg tega lahko uporabite učinek :ref:`effects-dynamic_text` za "
367 "preris izbranih območij videoposnetka."
368
369 #: ../../exporting/render.rst:184
370 msgid "Audio"
371 msgstr "Zvok"
372
373 #: ../../exporting/render.rst:186
374 msgid ""
375 "The audio checkbox is simply a checkbox - no automatic audio export anymore"
376 msgstr ""
377 "Potrditveno polje za zvok je preprosto potrditveno polje - samodejnega "
378 "izvoza zvoka ni več"
379
380 #: ../../exporting/render.rst:189
381 msgid "Check this box to have audio tracks in the rendered file."
382 msgstr "Potrdite to polje, da izrisana datoteka vsebuje zvočne steze."
383
384 #: ../../exporting/render.rst:195
385 msgid "Rendering options for audio"
386 msgstr "Možnosti izrisovanja za zvok"
387
388 #: ../../exporting/render.rst:197
389 msgid ""
390 ":guilabel:`Separate file for each audio track` - By default, Kdenlive "
391 "creates a stereo audio track. Use this option if you want multiple audio "
392 "tracks (for example for different languages or commentary) that can be "
393 "selected in the player software. Use a third-party software to put the video "
394 "and audio files together."
395 msgstr ""
396 ":guilabel:`Ločena datoteka za vsako zvočno stezo` - privzeto Kdenlive "
397 "ustvari stereo zvočno stezo. To možnost uporabite, če želite več zvočnih "
398 "stez (na primer za različne jezike ali komentarje), ki jih lahko izberete v "
399 "programski opremi predvajalnika. Za združevanje video in zvočnih datotek "
400 "uporabite programsko opremo tretje strani."
401
402 #: ../../exporting/render.rst:202
403 msgid "Custom Quality"
404 msgstr "Kakovost po meri"
405
406 #: ../../exporting/render.rst:208
407 msgid "Rendering options for custom quality"
408 msgstr "Možnosti izrisovanja za kakovost po meri"
409
410 #: ../../exporting/render.rst:210
411 msgid ""
412 "Check this box if you want to manually adjust the quality settings for the "
413 "rendering process. Use the slider to dial in the quality settings. This has "
414 "an influence on file size and rendering time."
415 msgstr ""
416 "To polje potrdite, če želite ročno prilagoditi nastavitve kakovosti za "
417 "postopek izrisovanja. Z drsnikom nastavite kakovost. To vpliva na velikost "
418 "datoteke in trajanje izrisovanja."
419
420 #: ../../exporting/render.rst:215
421 msgid "Encoder"
422 msgstr "Kodirnik"
423
424 #: ../../exporting/render.rst:221
425 msgid "Rendering options for encoder usage"
426 msgstr "Možnosti izrisa za uporabo kodirnika"
427
428 #: ../../exporting/render.rst:223
429 msgid ""
430 "Use the slider to change the speed setting from 'very slow' to 'ultra fast'."
431 msgstr ""
432 "Z drsnikom spremenite nastavitev hitrosti od »zelo počasi« do »zelo hitro«."
433
434 #: ../../exporting/render.rst:225
435 msgid ""
436 "If you have a CPU capable of multi-threading you can select the number of "
437 "*Encoding threads* to be passed to melt [1]_. For encoding with certain "
438 "codecs (MPEG-2, MPEG-4, H.264, and VP8) Kdenlive can use more than one "
439 "thread and thus make use of multiple cores. Increase this number to take "
440 "advantage of this feature on multi-core machines."
441 msgstr ""
442 "Če imate CPE z možnostjo delovanja več niti, lahko izberete število *Niti "
443 "kodiranja*, ki se prenesejo programu melt [1]_. Za kodiranje z določenimi "
444 "kodeki, in sicer MPEG-2, MPEG-4, H.264 in VP8, lahko Kdenlive uporabi več "
445 "kot eno nit in tako uporabi več jeder. Povečajte to število, da izkoristite "
446 "to funkcijo na večjedrnih procesorjih oz. računalnikih."
447
448 #: ../../exporting/render.rst:228
449 msgid "Parallel Processing"
450 msgstr "Vzporedna obdelava"
451
452 #: ../../exporting/render.rst:234
453 msgid "Rendering options for parallel processing"
454 msgstr "Možnosti izrisa za vzporedno obdelavo"
455
456 #: ../../exporting/render.rst:236
457 msgid ""
458 "Switch this on to further reduce rendering time. Once enabled you can select "
459 "the number of threads to use. A good number is 50% of what your CPU's number "
460 "of possible threads is (e.g. 8 threads for a 16-thread CPU)."
461 msgstr ""
462 "Vklopite to možnost, da še dodatno skrajšate čas izrisovanja. Ko je ta "
463 "možnost omogočena, lahko izberete število niti, ki jih želite uporabiti. "
464 "Dobra vrednost je 50 % števila možnih niti vašega procesorja (npr. 8 niti za "
465 "16-nitni procesor)."
466
467 #: ../../exporting/render.rst:238
468 msgid ""
469 "Parallel Processing is still (version 23.04.1) somewhat experimental and may "
470 "result in rendering artifacts, crashes during render or other unwanted "
471 "effects."
472 msgstr ""
473 "Vzporedna obdelava je (različica 23.04.1) še vedno nekoliko poskusna in "
474 "lahko povzroči artefakte pri izrisu, sesutje med izrisovanjem ali druge "
475 "neželene učinke."
476
477 #: ../../exporting/render.rst:241
478 msgid "Other Options"
479 msgstr "Druge možnosti"
480
481 #: ../../exporting/render.rst:247 ../../exporting/render.rst:280
482 msgid "Other rendering options"
483 msgstr "Druge možnosti izrisa"
484
485 #: ../../exporting/render.rst:249
486 msgid ":guilabel:`2 pass`"
487 msgstr ":guilabel:`Dva prehoda`"
488
489 #: ../../exporting/render.rst:251
490 msgid ""
491 ":guilabel:`Export metadata` - Check this box to have the metadata entered in "
492 "the :ref:`project_settings` placed into the metadata of the rendered file."
493 msgstr ""
494 ":guilabel:`Izvozi metapodatke` - potrdite to polje, da so metapodatki, "
495 "vneseni pod :ref:'project_settings' vneseni v izrisane datoteke."
496
497 #: ../../exporting/render.rst:261
498 msgid "Metadata for the project"
499 msgstr "Metapodatki o projektu"
500
501 #: ../../exporting/render.rst:263
502 msgid "In this example, metadata was entered in the Project Settings dialog."
503 msgstr ""
504 "V tem primeru so bili metapodatki vneseni v pogovorno okno Nastavitve "
505 "projekta."
506
507 #: ../../exporting/render.rst:265
508 msgid ""
509 "You can edit this by clicking on the :guilabel:`Edit metadata` link in the "
510 "rendering dialog (:guilabel:`More options` must be checked). For this "
511 "example a new field **Kdenlive Version** was added (using :kbd:`+`) and a "
512 "value of *23.04.1* entered."
513 msgstr ""
514 "To lahko uredite s klikom povezave :guilabel:`Uredi metapodatke` v "
515 "pogovornem oknu za izrisovanje (:guilabel:`Dodane možnosti` mora biti "
516 "potrjeno). V tem primeru je bilo dodano novo polje **Različica Kdenlive** (z "
517 "uporabo :kbd:`+`) in vnesena vrednost *23.04.1*."
518
519 #: ../../exporting/render.rst:269
520 msgid ""
521 "You can check the metadata in the rendered video by entering this in a "
522 "terminal window:"
523 msgstr ""
524 "Metapodatke v prikazanem videoposnetku lahko preverite tako, da v oknu "
525 "terminala vnesete naslednje:"
526
527 #: ../../exporting/render.rst:282
528 msgid ""
529 ":guilabel:`Embed subtitles instead of burning them in` - Creates a stream "
530 "for subtitles in the container (e.g. MKV)"
531 msgstr ""
532 ":guilabel:`Vdelaj podnaslove namesto vrisa` - ustvari tok za podnaslove v "
533 "vsebniku (npr. MKV)"
534
535 #: ../../exporting/render.rst:284
536 msgid ""
537 ":guilabel:`Open folder after export` - Opens the folder where the file was "
538 "saved in the default file manager application"
539 msgstr ""
540 ":guilabel:`Odpri mapo po izvozu` - odpre mapo, v katero je bila datoteka "
541 "shranjena, v privzetem programu za upravljanje datotek"
542
543 #: ../../exporting/render.rst:286
544 msgid ""
545 ":guilabel:`Play after render` - Opens the default media player application "
546 "and plays the rendered file"
547 msgstr ""
548 ":guilabel:`Predvajaj po izrisovanju` - odpre privzeti program za predvajanje "
549 "datotek in predvaja izrisano datoteko"
550
551 #: ../../exporting/render.rst:294
552 msgid "Rendering in Batch Mode"
553 msgstr "Izrisovanje v paketnem načinu"
554
555 #: ../../exporting/render.rst:296
556 msgid ""
557 "If you have a lot of rendering jobs to do, you can use **Kdenlive** to "
558 "create rendering scripts which you can accumulate and then execute in batch "
559 "mode overnight. **Kdenlive** stores the scripts in the folder specified in :"
560 "menuselection:`Menu --> Settings --> Configure Kdenlive --> Environment --> "
561 "Default folders`."
562 msgstr ""
563 "Če imate veliko opravil za izrisovanje, lahko uporabite **Kdenlive** za "
564 "ustvarjanje skriptov za izrisovanje, ki jih lahko zbirate in nato izvršite v "
565 "paketnem načinu čez noč. **Kdenlive** shrani skripte v mapo, določen v :"
566 "menuselection:`Meni —> Nastavitve —> Prilagodi Kdenlive —> Okolje —> "
567 "Privzete mape`."
568
569 #: ../../exporting/render.rst:298
570 msgid ""
571 "Alternatively, once you have submitted a rendering job on a project and it "
572 "is up and running in the **Job Queue**, you can drag the render window out "
573 "of the way or even close it, and continue editing the project, or load a new "
574 "project and render that one, too. Any subsequent render jobs will go into "
575 "the **Job Queue**. Editing the project after a render job has been submitted "
576 "will not change the settings on that job."
577 msgstr ""
578 "Druga možnost je, da ko v projektu oddate posel izrisovanja in se izvaja v "
579 "vrsti **Čakalna vrsta opravil**, lahko okno za izrisovanje povlečete s poti "
580 "ali ga celo zaprete, ter nadaljujete z montažo projekta ali naložite nov "
581 "projekt in tudi tistega izrisujete. Drugi oddani posli izrisovanja bodo šli "
582 "v **Čakalno vrsto opravil**. Montiranje projekta po oddanem projektu "
583 "izrisovanju ne bo spremenilo nastavitev tega posla."
584
585 #: ../../exporting/render.rst:310
586 msgid "Rendering Using Guides"
587 msgstr "Izrisovanje s pomočjo vodil"
588
589 #: ../../exporting/render.rst:312
590 msgid ""
591 ":ref:`Guides <guides>` can help organize your project while you work on it "
592 "and when you share it with the world. You can use guides to keep track of "
593 "areas or to generate rendering scripts that will do the mundane task for "
594 "you. This feature makes exporting sections of your project quite easy."
595 msgstr ""
596 ":ref:`Vodila <guides>` vam lahko pomagajo organizirati vaš projekt, ko "
597 "delate v njem in ko ga delite s svetom. Vodila lahko uporabite za sledenje "
598 "področij ali za ustvarjanje skriptov za izrisovanje, ki bodo namesto vas "
599 "opravile vsakdanje naloge. Zaradi te funkcije je izvoz delov vašega projekta "
600 "precej enostaven."
601
602 #: ../../exporting/render.rst:314
603 msgid ""
604 "For more details about guides, how to add and manage them, refer to the :ref:"
605 "`Guides <guides>` section of the documentation."
606 msgstr ""
607 "Za podrobnosti o vodilih, njihovem dodajanju in upravljanju si oglejte "
608 "razdelek dokumentacije :ref:`Vodila <guides>`."
609
610 #: ../../exporting/render.rst:317
611 msgid "Using Guide Zones"
612 msgstr "Uporaba območij z vodili"
613
614 #: ../../exporting/render.rst:325
615 msgid "Using guide zones to render a section"
616 msgstr "Uporaba območij z vodili za izris odseka"
617
618 #: ../../exporting/render.rst:327
619 msgid ""
620 "With this option you define the start and end point for the render by "
621 "selecting specific guides."
622 msgstr ""
623 "S to možnostjo določite začetno in končno točko izrisa z izbiro določenih "
624 "vodil."
625
626 #: ../../exporting/render.rst:332
627 msgid "Generating Rendering Scripts"
628 msgstr "Izdelava skripta za izrisovanje"
629
630 #: ../../exporting/render.rst:344
631 msgid ""
632 "Choose which guides will establish the regions of video you want to export "
633 "using the pull down menus next to :guilabel:`From` and :guilabel:`to`. In "
634 "this example *Section 1* to *Section 1 End* will be used to define the "
635 "section to be rendered."
636 msgstr ""
637 "S pomočjo spustnih menijev poleg :guilabel:`Od` in :guilabel:`do` izberite, "
638 "katera vodila bodo določila območja videoposnetkov, ki jih želite izvoziti. "
639 "V tem primeru bodo za določitev odseka, ki se bo izrisal, uporabljeni načini "
640 "od *Odsek 1* do *Konec odseka 1*."
641
642 #: ../../exporting/render.rst:353
643 msgid ""
644 "Now you can render this to a file or generate a script that will render this "
645 "guide zone to a file. Click :guilabel:`Generate Script` and a dialog appears "
646 "asking you to name the script. **Kdenlive** stores the clips in the folder "
647 "specified in :menuselection:`Menu --> Settings --> Configure Kdenlive --> "
648 "Environment --> Default Folders`."
649 msgstr ""
650 "Zdaj lahko to izrišete v datoteko ali ustvarite skript, ki bo to območje "
651 "vodil izrisal v datoteko. Kliknite :guilabel:`Tvori skript` in prikaže se "
652 "pogovorno okno, v katerem morate poimenovati skript. **Kdenlive** shrani "
653 "posnetke v mapo, določeno v :menuselection:`Meni --> Nastavitve --> "
654 "Prilagodi Kdenlive --> Okolje --> Privzete mape`."
655
656 #: ../../exporting/render.rst:362
657 msgid ""
658 "After saving the script, the top tab in the window switches to :guilabel:"
659 "`Scripts`. This lists all the scripts you have generated, including scripts "
660 "from other projects."
661 msgstr ""
662 "Po shranjevanju skripta se zgornji zavihek v oknu preklopi na :guilabel:"
663 "`Skripti`. Tu so navedeni vsi ustvarjeni skripti, vključno s skripti iz "
664 "drugih projektov."
665
666 #: ../../exporting/render.rst:364
667 msgid ""
668 "In this example three scripts were created based on the guides in the "
669 "timeline. Be sure and keep the :file:`.mlt` extension otherwise the "
670 "rendering script will not be generated."
671 msgstr ""
672 "V tem primeru so bile ustvarjeni trije skripti na podlagi vodil v časovnici. "
673 "Pazite, da ohranite končnico :file:`.mlt`, sicer se skript za izris ne bo "
674 "ustvaril."
675
676 #: ../../exporting/render.rst:369
677 msgid "Starting Your Rendering Scripts"
678 msgstr "Zagon skripta za izris"
679
680 #: ../../exporting/render.rst:371
681 msgid ""
682 "Each script needs to be started individually by selecting the script and "
683 "clicking the :guilabel:`Start Script` button."
684 msgstr ""
685 "Vsak skript je treba zagnati posebej, tako da ga izberete in kliknete gumb :"
686 "guilabel:`Zaženi skript`."
687
688 #: ../../exporting/render.rst:378
689 msgid ""
690 "After clicking each script, Kdenlive switches to the *Job Queue* tab. Here "
691 "you will see what script is being run and how many more are waiting to be "
692 "run. If you have a large queue and you want to run the rendering after "
693 "hours, you can take advantage of the nifty checkbox in the bottom left: :"
694 "guilabel:`Shutdown computer after renderings`"
695 msgstr ""
696 "Po kliku na vsak skript Kdenlive preklopi na zavihek *Čakalna vrsta "
697 "opravil*. Tu boste videli, kateri skript se izvaja in koliko jih še čaka na "
698 "izvedbo. Če imate dolgo čakalno vrsto in želite izvajati izrisovanje med "
699 "svojo odsotnostjo, lahko izkoristite priročno potrditveno polje v levem "
700 "spodnjem kotu: :guilabel:`Zapri računalnik po izrisih`."
701
702 #: ../../exporting/render.rst:383
703 msgid "Starting Your Rendering Scripts in a Command Line Terminal"
704 msgstr "Zagon skripta za izris v ukazni vrstici terminala"
705
706 #: ../../exporting/render.rst:385
707 msgid ""
708 "For troubleshooting purposes there could be times that you want to run the "
709 "render script from the terminal prompt. Rendering in the terminal can "
710 "produce error logging information that can assist in debugging rendering "
711 "issues."
712 msgstr ""
713 "Za namene odpravljanja težav se lahko zgodi, da boste želeli zagnati skript "
714 "za izris iz terminalskega poziva. Pri izrisu prek terminala lahko dobite "
715 "informacije za beleženje napak, ki lahko pomagajo pri odpravljanju težav pri "
716 "izrisu."
717
718 #: ../../exporting/render.rst:387
719 msgid "To render the video in the terminal ..."
720 msgstr "Za izris videa v terminalu …"
721
722 #: ../../exporting/render.rst:389
723 msgid "Note the location where **Kdenlive** has saved the script"
724 msgstr "Upoštevajte mesto, kjer je **Kdenlive** shranil skript"
725
726 #: ../../exporting/render.rst:390
727 msgid ""
728 "Open a terminal and change directories to the location of the :file:`.mlt` "
729 "script"
730 msgstr "Odprite terminal in spremenite mapo na mesto skripta :file:`.mlt`"
731
732 #: ../../exporting/render.rst:391
733 msgid "Run melt with the :file:`.mlt` script"
734 msgstr "Zaženite melt s skriptom :file:`.mlt`"
735
736 #: ../../exporting/render.rst:403
737 msgid "Using Guides for Multi-Export"
738 msgstr "Raba vodil za več delni izvoz"
739
740 #: ../../exporting/render.rst:407
741 msgid ""
742 "With this option you use guides to divide the timeline in pieces that will "
743 "be rendered as individual files on one go. You do not need to define each "
744 "section or piece individually."
745 msgstr ""
746 "S to možnostjo z vodili razdelite časovnico na dele, ki bodo v enem koraku "
747 "prikazani kot posamezne datoteke. Ni vam treba opredeliti vsakega odseka ali "
748 "dela posebej."
749
750 #: ../../exporting/render.rst:415
751 msgid "Defined Guides to be used for multi-export"
752 msgstr "Opredeljena vodila, uporabljena za več izvozov"
753
754 #: ../../exporting/render.rst:417
755 msgid ""
756 "The selection of guide categories indicates which guides will be considered "
757 "for rendering."
758 msgstr ""
759 "Izbira kategorij vodil označuje, katere kategorije vodil bodo upoštevane za "
760 "izrisovanje. V zgornjem primeru obstajajo naslednje možnosti:"
761
762 #: ../../exporting/render.rst:421
763 msgid "In this example, there are the following options:"
764 msgstr "V tem primeru so naslednje možnosti:"
765
766 #: ../../exporting/render.rst:423
767 msgid "\"All Categories\": This leads to four files:"
768 msgstr "»Vse kategorije«: to vodi do štirih datotek:"
769
770 #: ../../exporting/render.rst:425 ../../exporting/render.rst:432
771 msgid "`projectname-begin.mp4` (from 00:00:00 to \"guide1\")"
772 msgstr "`imeprojekta-begin.mp4` (od 00:00:00 do »guide1«)"
773
774 #: ../../exporting/render.rst:426 ../../exporting/render.rst:433
775 msgid "`projectname-guide1.mp4` (from \"guide1\" to \"guide2\")"
776 msgstr "`imeprojekta-vodilo1.mp4` (od »vodilo1« do »vodilo2«)"
777
778 #: ../../exporting/render.rst:427
779 msgid "`projectname-guide2.mp4` (from \"guide2\" to \"guide3\")"
780 msgstr "`imeprojekta-vodilo2.mp4` (od »vodilo2« do »vodilo3«)"
781
782 #: ../../exporting/render.rst:428 ../../exporting/render.rst:439
783 msgid "`projectname-guide3.mp4` (from \"guide3\" to the end)"
784 msgstr "`imeprojekta-vodilo3.mp4` (od »vodilo3« do konca)"
785
786 #: ../../exporting/render.rst:430
787 msgid "\"Category 0 (purple)\": This leads to three files:"
788 msgstr "»Kategorija 0 (vijolična)«: to vodi do treh datotek:"
789
790 #: ../../exporting/render.rst:434
791 msgid "`projectname-guide2.mp4` (from \"guide2\" to the end)"
792 msgstr "`imeprojekta-vodilo2.mp4` (od »vodilo2« do konca)"
793
794 #: ../../exporting/render.rst:436
795 msgid "\"Category 1 (blue)\": This leads to two files:"
796 msgstr "»Kategorija 1 (modra)«: to vodi do dveh datotek:"
797
798 #: ../../exporting/render.rst:438
799 msgid "`projectname-begin.mp4` (from 00:00:00 to \"guide3\")"
800 msgstr "`imeprojekta-begin.mp4` (od 00:00:00 do »vodilo3«)"
801
802 #: ../../exporting/render.rst:442
803 msgid "If guides are behind the last timeline clip, they are ignored."
804 msgstr "Če so vodila za zadnjim posnetkom na časovnici, niso upoštevana."
805
806 #: ../../exporting/render.rst:443
807 msgid ""
808 "If a guide sits right at the beginning of the timeline, the name of that "
809 "guide is used instead of \"begin\"."
810 msgstr ""
811 "Če vodilo stoji natanko na začetku časovnice, se namesto »začni« uporablja "
812 "ime tega vodila."
813
814 #: ../../exporting/render.rst:444
815 msgid ""
816 "If two guides have the same name, an underscore and a number will be added "
817 "to the file name."
818 msgstr ""
819 "Če imata dve vodili isto ime, bosta imenu datoteke dodana podčrtaj in "
820 "številka."
821
822 #: ../../exporting/render.rst:446
823 msgid ""
824 "As of this writing, the appimage of version 23.04.1 is having issues with "
825 "the scripts generated with this function. Only one of the scripts is "
826 "executed successfully but the other scripts remain in status 'Waiting...'. "
827 "Unfortunately, a manual start of the scripts is not possible either."
828 msgstr ""
829 "V času pisanja ima appimage različice 23.04.1 težave s skripti, ustvarjenimi "
830 "s to funkcijo. Uspešno se izvede samo eden od skriptov, drugi pa ostanejo v "
831 "stanju »Čaka …«. Žal tudi ročni zagon skriptov ni mogoč."
832
833 #: ../../exporting/render.rst:452
834 msgid "Sharing your Videos"
835 msgstr "Skupna raba videoposnetkov"
836
837 #: ../../exporting/render.rst:454
838 msgid "Option to share videos immediately after rendering"
839 msgstr "Možnost souporabe videoposnetkov takoj po izrisu"
840
841 #: ../../exporting/render.rst:457
842 msgid "Added upload to YouTube and NextCloud"
843 msgstr "Dodano nalaganje v YouTube in NextCloud"
844
845 #: ../../exporting/render.rst:460
846 msgid ""
847 "If you want to share your work right after you finished rendering you can "
848 "click on :guilabel:`Share` and select one of the options."
849 msgstr ""
850 "Če želite svoje delo deliti takoj po končanem izrisovanju, lahko kliknete :"
851 "guilabel:`Deli` in izberete eno od možnosti."
852
853 #: ../../exporting/render.rst:466
854 msgid ""
855 "**Send via Email** - Opens your default email application with the video "
856 "file as an attachment in a new email window"
857 msgstr ""
858 "**Pošlji po e-pošti** - odpre privzet e-poštni program z video datoteko kot "
859 "priponko v oknu novega e-sporočila"
860
861 #: ../../exporting/render.rst:467
862 msgid "**Send to Device**"
863 msgstr "**Pošlji na napravo**"
864
865 #: ../../exporting/render.rst:468
866 msgid "**Send via Bluetooth**"
867 msgstr "**Pošlji prek Bluetootha**"
868
869 #: ../../exporting/render.rst:469
870 msgid ""
871 "**YouTube** [2]_ - Opens a dialog window to enter your account, tags and a "
872 "comment. You can upload directly from there."
873 msgstr ""
874 "**YouTube** [2]_ - Odpre pogovorno okno za vnos računa, oznak in komentarja. "
875 "Od tam lahko neposredno nalagate."
876
877 #: ../../exporting/render.rst:470
878 msgid ""
879 "**Nextcloud** [2]_ - Opens a dialog window to select your account and enter "
880 "the folder to upload to. You can upload directly from there."
881 msgstr ""
882 "**Nextcloud** [2]_ - Odpre pogovorno okno, v katerem izberete račun in "
883 "vnesete mapo, v katero želite prenesti podatke. Od tam lahko nalagate "
884 "neposredno."
885
886 #: ../../exporting/render.rst:471
887 msgid "**Send via Telegram** - Opens the Telegram desktop app"
888 msgstr "**Pošlji prek Telegrama** - odpre namizni program Telegram"
889
890 #: ../../exporting/render.rst:476
891 msgid "**Notes**"
892 msgstr "**Opombe**"
893
894 #: ../../exporting/render.rst:490
895 msgid ""
896 "Melt is the engine Kdenlive uses for compositing and effects rendering. It "
897 "is part of the MLT framework. For more details refer to the |melt| "
898 "documentation. See the |melt_doc| on threads and the |melt_faq| on multi-"
899 "threading."
900 msgstr ""
901 "Melt je orodje, ki ga Kdenlive uporablja za sestavljanje in izris učinkov. "
902 "Je del ogrodja MLT. Za več podrobnosti glejte dokumentacijo |melt|. Oglejte "
903 "si |melt_doc| o nitih in |melt_faq| o večnitnosti."
904
905 #: ../../exporting/render.rst:492
906 msgid "May not be available in all distros and/or appimages"
907 msgstr "Morda ni na voljo v vseh distribucijah in/ali paketih appimage"