Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___utility___video_waveform_monitor.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658184 - (show annotations) (download)
Tue Aug 15 01:56:33 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 18983 byte(s)
check_po_files
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
4 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
5 #
6 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2023-08-03 00:39+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2023-08-05 11:15+0200\n"
14 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
15 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
16 "Language: sl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23
24 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:1
25 msgid ""
26 "Do your first steps with Kdenlive video editor, using video waveform monitor "
27 "effect"
28 msgstr ""
29 "Opravite prve korake z montažnim programom Kdenlive ob uporabi učinka Ogled "
30 "signalne oblike videa"
31
32 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:1
33 msgid ""
34 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
35 "effects, utility, video waveform monitor"
36 msgstr ""
37 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, urejanje "
38 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
39 "kategorija, uporabno, pripomočki, ogled signalne oblike videa"
40
41 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:21
42 msgid "Video Waveform Monitor"
43 msgstr "Ogled signalne oblike videa"
44
45 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:23
46 msgid ""
47 "This effect/filter plots color component intensity. By default luminance "
48 "only. Each column of the waveform corresponds to a column of pixels in the "
49 "source video."
50 msgstr ""
51 "Ta učinek/filter izrisuje intenzivnost barvne komponente. Privzeto samo "
52 "svetlost. Vsak stolpec valovne oz, signalne oblike ustreza stolpcu slikovnih "
53 "točk v izvornem videoposnetku."
54
55 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:25
56 msgid "The effect does not have keyframes."
57 msgstr "Ta učinek ne podpira ključnih sličic."
58
59 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:33
60 msgid "Video Waveform Monitor effect"
61 msgstr "Učinek Ogled signalne oblike videa"
62
63 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:35
64 msgid ""
65 "**Mode** - Select **Row** or **Column** (default). In row mode, the graph on "
66 "the left side represents color component value 0 and the right side "
67 "represents value = 255. In column mode, the top side represents color "
68 "component value = 0 and bottom side represents value = 255."
69 msgstr ""
70 "**Način** - Izberite **Vrstica** ali **Stolpec** (privzeto). V vrstičnem "
71 "načinu graf na levi strani predstavlja vrednost barvne komponente 0, na "
72 "desni strani pa vrednost = 255. V načinu stolpca zgornja stran grafa "
73 "predstavlja vrednost barvne komponente = 0, spodnja stran pa vrednost = 255."
74
75 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:37
76 msgid ""
77 "**Intensity** - Set intensity. Smaller values are useful to find out how "
78 "many values of the same luminance are distributed across input rows/columns. "
79 "Default value is 0.04. Allowed range is [0, 1]."
80 msgstr ""
81 "**Intenzivnost** - nastavite intenzivnost. Manjše vrednosti so uporabne za "
82 "ugotavljanje, koliko vrednosti enake svetilnosti je porazdeljenih po vhodnih "
83 "vrsticah/stolpcih. Privzeta vrednost je 0,04. Dovoljeni obseg vrednosti je "
84 "[0, 1]."
85
86 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:39
87 msgid ""
88 "**Mirror** - Set mirroring mode. In mirrored mode, higher values will be "
89 "represented on the left side for row mode and at the top for column mode. "
90 "Default is **Off**."
91 msgstr ""
92 "**Zrcaljenje** - nastavite način zrcaljenja. V zrcalnem načinu bodo višje "
93 "vrednosti predstavljene na levi strani pri vrstičnem načinu in na vrhu pri "
94 "stolpčnem načinu. Privzeta vrednost je **izključeno**."
95
96 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:43
97 msgid "**Display** - Set display mode. See options below."
98 msgstr "**Prikaz** - nastavite način prikaza. Glejte možnosti spodaj."
99
100 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:45
101 msgid ""
102 "**Components** - Set which color components to display. See options below"
103 msgstr ""
104 "**Komponente** - določite, katere barvne komponente želite prikazati. Glejte "
105 "možnosti spodaj."
106
107 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:47
108 msgid "**Envelope** - Set envelope. See options below."
109 msgstr "**Ovojnica** - določite ovojnico. Glejte možnosti spodaj."
110
111 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:49
112 msgid "**Filter** - Set the filter to apply. See options below."
113 msgstr ""
114 "**Filter** - določite filter, ki bo uporabljen. Glejte možnosti spodaj."
115
116 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:51
117 msgid "**Graticule** - Select which graticule to display. See options below."
118 msgstr ""
119 "**Gratikula** - izberite, katero gratikulo želite prikazati. Glejte možnosti "
120 "spodaj."
121
122 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:53
123 msgid "**Graticule Opacity** - Set graticule opacity"
124 msgstr "**Prekrivnost rešetke** - nastavite prekrivnost rešetke"
125
126 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:55
127 msgid ""
128 "**Flags** - Set graticule flags. Options are **numbers** (default; draw "
129 "numbers above lines) and **dots** (draw dots instead of lines)"
130 msgstr ""
131 "**Zastavice** - nastavite zastavice gratikule. Možnosti sta **števila** "
132 "(privzeto; izrisuje številke nad črtami) in **pike** (izrisuje pike namesto "
133 "črt)."
134
135 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:57
136 msgid ""
137 "**Scale** - Set scale used for displaying graticule. Options are **digital** "
138 "(default), **millivolts** and **ire**"
139 msgstr ""
140 "**Merilo** - nastavite merilo, ki se uporablja pri prikazu rešetke. Možnosti "
141 "so **digitalno** (privzeto), **milivolti** in **ire**."
142
143 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:59
144 msgid "**Background Opacity** - Set background opacity"
145 msgstr "**Prekrivnost ozadja** - nastavite prekrivnost ozadja"
146
147 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:63
148 msgid "Parameter Options"
149 msgstr "Možnosti parametra"
150
151 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:64
152 msgid "Display"
153 msgstr "Prikaz"
154
155 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:69
156 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:83
157 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:105
158 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:121
159 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:145
160 msgid "**Value**"
161 msgstr "**Vrednost**"
162
163 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:70
164 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:84
165 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:106
166 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:122
167 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:146
168 msgid "**Description**"
169 msgstr "**Opis**"
170
171 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:71
172 msgid "**overlay**"
173 msgstr "**prekrivanje**"
174
175 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:72
176 msgid ""
177 "Presents information identical to **parade**, except that the graphs "
178 "representing color components are superimposed directly over one another. "
179 "This display mode makes it easier to spot relative differences or "
180 "similarities in overlapping areas of the color components that are supposed "
181 "to be identical, such as neutral whites, grays, or blacks."
182 msgstr ""
183 "Prikaže enake informacije kot **parade**, le da so grafi, ki predstavljajo "
184 "barvne komponente, naloženi neposredno eden na drugega. Ta način prikaza "
185 "olajša opazovanje relativnih razlik ali podobnosti na prekrivajočih se "
186 "območjih barvnih komponent, ki naj bi bile enake, kot so nevtralne bele, "
187 "sive ali črne barve."
188
189 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:73
190 msgid "**stack** (default)"
191 msgstr "**sklad** (privzeto)"
192
193 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:74
194 msgid ""
195 "Display separate graph for the color components side by side in row mode or "
196 "one below the other in column mode."
197 msgstr ""
198 "Prikažite ločene grafe za barvne komponente v vrstičnem načinu ali enega pod "
199 "drugim v stolpčnem načinu."
200
201 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:75
202 msgid "**parade**"
203 msgstr "**parada**"
204
205 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:76
206 msgid ""
207 "Display separate graph for the color components side by side in column mode "
208 "or one below the other in row mode. Using this display mode makes it easy to "
209 "spot color casts in the highlights and shadows of an image, by comparing the "
210 "contours of the top and the bottom graphs of each waveform. Since whites, "
211 "grays, and blacks are characterized by exactly equal amounts of red, green, "
212 "and blue, neutral areas of the picture should display three waveforms of "
213 "roughly equal width/height. If not, the correction is easy to perform by "
214 "making level adjustments to the three waveforms."
215 msgstr ""
216 "Prikažite ločene grafe za barvne komponente, ki so drug ob drugem v načinu "
217 "stolpcev ali eden pod drugim v načinu vrstic. Z uporabo tega načina prikaza "
218 "lahko s primerjavo obrisov zgornjega in spodnjega grafa vsake signalne "
219 "oblike zlahka opazite barvne odtenke v svetlih delih in sencah slike. Ker so "
220 "za belino, sivino in črnino značilne popolnoma enake količine rdeče, zelene "
221 "in modre barve, morajo biti na nevtralnih območjih slike prikazani trije "
222 "grafikoni valovanja približno enake širine/višine. Če ni tako, je popravek "
223 "enostavno izvesti z nastavitvami ravni treh signalnih oblik."
224
225 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:78
226 msgid "Components"
227 msgstr "Komponente"
228
229 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:85
230 msgid "1 (default)"
231 msgstr "1 (privzeto)"
232
233 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:86
234 msgid "Y (:term:`luma` or luminance)"
235 msgstr "Y (:term:`luma` ali luminanca ali svetilnost)"
236
237 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:87
238 msgid "2"
239 msgstr "2"
240
241 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:88
242 msgid "U (blue minus luma)"
243 msgstr "U (modra minus kroma)"
244
245 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:89
246 msgid "3"
247 msgstr "3"
248
249 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:90
250 msgid "YU"
251 msgstr "YU"
252
253 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:91
254 msgid "4"
255 msgstr "4"
256
257 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:92
258 msgid "V (red minus luma)"
259 msgstr "V (rdeča minus kroma)"
260
261 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:93
262 msgid "5"
263 msgstr "5"
264
265 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:94
266 msgid "YV"
267 msgstr "YV"
268
269 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:95
270 msgid "6"
271 msgstr "6"
272
273 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:96
274 msgid "UV"
275 msgstr "UV"
276
277 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:97
278 msgid "7"
279 msgstr "7"
280
281 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:98
282 msgid "YUV"
283 msgstr "YUV"
284
285 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:100
286 msgid "Envelope"
287 msgstr "Ovojnica"
288
289 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:107
290 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:147
291 msgid "**none** (default)"
292 msgstr "**brez** (privzeto)"
293
294 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:108
295 msgid "No envelope"
296 msgstr " Brez ovojnice"
297
298 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:109
299 msgid "**instant**"
300 msgstr "**hipno**"
301
302 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:110
303 msgid ""
304 "Instant envelope, minimum and maximum values presented in graph will be "
305 "easily visible even with small step value."
306 msgstr ""
307 "Takojšnja ovojnica, najmanjše in največje vrednosti, predstavljene v grafu, "
308 "bodo zlahka vidne tudi pri majhni vrednosti koraka."
309
310 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:111
311 msgid "**peak**"
312 msgstr "**vrhunec**"
313
314 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:112
315 msgid ""
316 "Hold minimum and maximum values presented in graph across time. This way you "
317 "can still spot out of range values without constantly looking at waveforms."
318 msgstr ""
319 "Ohranite najmanjše in največje vrednosti, ki so prikazane v grafu skozi čas. "
320 "Tako lahko še vedno opazite vrednosti zunaj območja, ne da bi nenehno "
321 "gledali signalne oblike."
322
323 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:113
324 msgid "**peak+instant**"
325 msgstr "**vrhunec+hipno**"
326
327 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:114
328 msgid "Peak and instant envelope combined together"
329 msgstr "Vrhunec in takojšnja ovojnica združena"
330
331 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:116
332 msgid "Filter"
333 msgstr "Filter"
334
335 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:123
336 msgid "**lowpass** (default)"
337 msgstr "**nizkopasovno** (privzeto)"
338
339 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:124
340 msgid "No filtering"
341 msgstr "Brez filtriranja"
342
343 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:125
344 msgid "**flat**"
345 msgstr "**plosko**"
346
347 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:126
348 msgid ":term:`Luma` and :term:`chroma` combined together"
349 msgstr ":term:`Luma` in :term:`kroma<chroma>`, združeni"
350
351 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:127
352 msgid "**aflat**"
353 msgstr "**aflat**"
354
355 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:128
356 msgid "Similar as above, but shows difference between blue and red chroma."
357 msgstr "Podobno kot zgoraj, vendar prikaže razliko med modro in rdečo kromo."
358
359 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:129
360 msgid "**xflat**"
361 msgstr "**xflat**"
362
363 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:130
364 msgid "Similar as above, but use different colors."
365 msgstr "Podobno kot zgoraj, vendar z različnimi barvami."
366
367 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:131
368 msgid "**yflat**"
369 msgstr "**yflat**"
370
371 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:132
372 msgid "Similar as above, but again with different colors."
373 msgstr "Podobno kot zgoraj, vendar z različnimi barvami."
374
375 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:133
376 msgid "**chroma**"
377 msgstr "**kroma**"
378
379 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:134
380 msgid "Displays only chroma"
381 msgstr "Prikaže samo kromo"
382
383 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:135
384 msgid "**color**"
385 msgstr "**barva**"
386
387 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:136
388 msgid "Displays actual color value on waveform"
389 msgstr "Prikaže dejansko vrednost barve na signalni obliki"
390
391 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:137
392 msgid "**acolor**"
393 msgstr "**acolor**"
394
395 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:138
396 msgid "Similar as above, but with luma showing frequency of chroma values."
397 msgstr ""
398 "Podobno kot zgoraj, le da je pri lumi prikazana frekvenca vrednosti krome."
399
400 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:140
401 msgid "Graticule"
402 msgstr "Rešetka"
403
404 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:148
405 msgid "Do not display graticule"
406 msgstr "Ne prikaži rešetke"
407
408 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:149
409 msgid "**green**"
410 msgstr "**zelena**"
411
412 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:150
413 msgid "Display green graticule showing legal broadcast ranges"
414 msgstr ""
415 "Prikaže zeleno rešetko, ki prikazuje standardom primerne obsege za oddajanje"
416
417 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:151
418 msgid "**orange**"
419 msgstr "**oranžna**"
420
421 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:152
422 msgid "Display orange graticule showing legal broadcast ranges"
423 msgstr ""
424 "Prikaže oranžno rešetko, ki prikazuje standardom primerne obsege za oddajanje"
425
426 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:153
427 msgid "**invert**"
428 msgstr "**preobrni**"
429
430 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:154
431 msgid "Display invert graticule showing legal broadcast ranges"
432 msgstr ""
433 "Prikaže preobrnjeno rešetko, ki prikazuje standardom primerne obsege za "
434 "oddajanje"
435
436 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/video_waveform_monitor.rst:157
437 msgid ""
438 "As of this writing and in version 23.04.3 this effect does not do anything. "
439 "A bug report has been created."
440 msgstr ""
441 "V času nastanka tega zapisa in v različici 23.04.3 ta učinek ne deluje. "
442 "Podano je poročilo o hrošču."