Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___utility___oscilloscope_advanced.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658184 - (show annotations) (download)
Tue Aug 15 01:56:33 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 6894 byte(s)
check_po_files
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
4 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
5 #
6 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2023-08-03 00:39+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2023-08-04 15:43+0200\n"
14 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
15 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
16 "Language: sl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23
24 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:1
25 msgid ""
26 "Do your first steps with Kdenlive video editor, using oscilloscope "
27 "(advanced) effect"
28 msgstr ""
29 "Opravite prve korake z montažnim programom Kdenlive ob uporabi učinka "
30 "osciloskopa (napredno)"
31
32 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:1
33 msgid ""
34 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
35 "effects, utility, oscilloscope (advanced)"
36 msgstr ""
37 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, urejanje "
38 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
39 "kategorija, uporabno, pripomočki, osciloskop (napredno)"
40
41 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:21
42 msgid "Oscilloscope (advanced)"
43 msgstr "Osciloskop (napredno)"
44
45 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:23
46 msgid ""
47 "This effect/filter draws a 2D oscilloscope over the clip. It does the same "
48 "as :ref:`effects-oscilloscope` but offers more parameters and features, such "
49 "as drawing a line across the frame that is used for the computations."
50 msgstr ""
51 "Ta učinek/filter izriše 2D-osciloskop nad posnetkom. Deluje enako kot :ref:"
52 "`effects-oscilloscope`, vendar ponuja več parametrov in funkcij, kot je "
53 "risanje črte čez sličico, ki se uporablja za izračune."
54
55 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:25
56 msgid "The effect has keyframes."
57 msgstr "Ta učinek podpira ključne sličice."
58
59 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:33
60 msgid "Oscilloscope (advanced) effect"
61 msgstr "Učinek Osciloskop (napredno)"
62
63 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:35
64 msgid "**Channel** - Channel to numerically display at the bottom of the scope"
65 msgstr "**Kanal** - kanal za številčni prikaz na dnu merilnika"
66
67 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:37
68 msgid "**R / G / B trace** - Show R / G / B trace on scope"
69 msgstr "**Sledi R / G / B** - prikaže sled R / G / B na merilniku"
70
71 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:39
72 msgid "**Y / Pr / Pb trace** - Show Y' / Pr / Pb trace on scope"
73 msgstr "**Sledi Y / Pr / Pb** - prikaže sled Y’ / Pr / Pb na merilniku"
74
75 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:41
76 msgid "**Alpha trace** - Show Alpha trace on scope"
77 msgstr "**Sledi alfi** - pokaže sled alfe na merilniku"
78
79 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:43
80 msgid "**Display average** - If switched on, averages are displayed"
81 msgstr "**Prikaži povprečje** - če je vključeno, so prikazana povprečja"
82
83 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:45
84 msgid "**Display RMS** - If switched on, the RMS\\ [1]_ value is displayed"
85 msgstr "**Prikaži RMS** - če je vključeno, je prikazana vrednost RMS\\ [1]_"
86
87 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:47
88 msgid ""
89 "**Display minimum / maximum** - If switched on, minimum and maximum values "
90 "are displayed"
91 msgstr ""
92 "**Prikaži minimum / maksimum** - če je vključeno, sta prikazani minimalna in "
93 "maksimalna vrednost"
94
95 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:49
96 msgid ""
97 "**256 scale** - If switched on, the oscilloscope uses the range 0..255 "
98 "instead of 0.0..1.0 for value display"
99 msgstr ""
100 "**Lestvica 256** - če je vključeno, osciloskop uporablja za prikaz vrednosti "
101 "vrednosti iz obsega 0..255 namesto 0,0..1,0."
102
103 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:51
104 msgid ""
105 "**Color** - Set :term:`color space` to use. Options are **CCIR rec. 601** "
106 "(default) and **CCIR rec. 709**."
107 msgstr ""
108 "**Barva** - določite želeni :term:`barvni prostor<color space>`. Možnosti "
109 "sta **CCIR rec. 601** (privzeto) in **CCIR rec. 709**."
110
111 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:53
112 msgid ""
113 "**X / Y / Tilt / Length** - X / Y position, Tilt and Length of the profile "
114 "marker (the line in the middle of the screen indicating where the scope "
115 "values are taken from)"
116 msgstr ""
117 "**X / Y / Nagib / Dolžina** -položaj X / Y, nagib in dolžina označevalnika "
118 "profila (črta na sredi zaslona, ki nakazuje, od kod so povzete vrednosti "
119 "merilnika)"
120
121 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:57
122 msgid "**Marker 1 / 2** - Position of marker 1 / 2 (starting on the left side)"
123 msgstr ""
124 "**Označevalnik 1 / 2** - položaj označevalnika 1 / 2 (začenši na levi strani)"
125
126 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:59
127 msgid "**Crosshair color** - Color of the profile marker"
128 msgstr "**Barva merka** - barva označevalca profila"
129
130 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:62
131 msgid "**Notes**"
132 msgstr "**Opombe**"
133
134 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/utility/oscilloscope_advanced.rst:64
135 msgid ""
136 "RMS = Root Mean Squared. Useful when trying to measure the average \"size\" "
137 "of numbers, where their sign is not important, as the squaring makes all "
138 "numbers positive. The most common case of using the root mean square is when "
139 "calculating the standard deviation of a set of numbers. For the mathematical "
140 "details, refer to |rms| in undergroundmathematics.org"
141 msgstr ""
142 "RMS = kvadrat srednje vrednosti korena. Uporabno pri merjenju povprečne "
143 "»velikosti« števil, pri čemer njihov predznak ni pomemben, saj so s "
144 "kvadratom vsa števila pozitivna. Najpogostejši primer uporabe kvadrata "
145 "srednje vrednosti korena je izračun standardnega odklona niza števil. "
146 "Matematične podrobnosti so na voljo v članku |rms| na spletni strani "
147 "undergroundmathematics.org."