Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___stylize___elbg_posterizer.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1656945 - (show annotations) (download)
Sat Jul 29 01:56:02 2023 UTC (4 months, 1 week ago) by scripty
File size: 3778 byte(s)
check_po_files
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
4 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-26 00:39+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-28 17:11+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/stylize/elbg_posterizer.rst:1
26 msgid ""
27 "Do your first steps with Kdenlive video editor, using elbg posterizer effect"
28 msgstr ""
29 "Opravite svoje prve korake z montažnim programom Kdenlive z uporabo učinka "
30 "posterizacije elbg"
31
32 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/stylize/elbg_posterizer.rst:1
33 msgid ""
34 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
35 "effects, stylize, elbg posterizer"
36 msgstr ""
37 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
38 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, učinek, filter, video "
39 "učinki, stilizacija, stilizirano, stiliziraj, posterizacija elbg"
40
41 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/stylize/elbg_posterizer.rst:16
42 msgid "ELBG Posterizer"
43 msgstr "Posterizacija ELBG"
44
45 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/stylize/elbg_posterizer.rst:18
46 msgid ""
47 "This effect/filter applies a :term:`posterize` effect using the ELBG "
48 "(Enhanced LBG) algorithm."
49 msgstr ""
50 "Ta učinek/filter uveljavi učinek :term:`posterizacije<posterize>` z uporabo "
51 "algoritma ELBG (Enhanced LBG)."
52
53 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/stylize/elbg_posterizer.rst:20
54 msgid ""
55 "For each input image, the filter will compute the optimal mapping from the "
56 "input to the output given the :guilabel:`Codebook length`, that is the "
57 "number of distinct output colors."
58 msgstr ""
59 "Za vsako vhodno sliko filter izračuna optimalno preslikavo vhoda na izhod z "
60 "dano :guilabel:`dolžino Codebook`, t.j. številom različnih razločnih "
61 "izgodnih barv."
62
63 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/stylize/elbg_posterizer.rst:22
64 msgid "The effect does not have keyframes."
65 msgstr "Ta učinek ne podpira ključnih sličic."
66
67 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/stylize/elbg_posterizer.rst:30
68 msgid "ELBG Posterizer effect"
69 msgstr "Učinek Posterizacija ELBG"
70
71 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/stylize/elbg_posterizer.rst:32
72 msgid ""
73 "**Codebook Length** - Set codebook length. The value must be a positive "
74 "integer, and represents the number of distinct output colors. Default value "
75 "is 50."
76 msgstr ""
77 "**Dolžina knjižice s kodami** - določite dolžino knjižice s kodami. Vrednost "
78 "mora biti pozitivno celo število, ki predstavlja število razločno različnih "
79 "izhodnih barv. Privzeta vrednost je 50."
80
81 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/stylize/elbg_posterizer.rst:34
82 msgid ""
83 "**Steps** - Set the maximum number of iterations to apply for computing the "
84 "optimal mapping. The higher the value the better the result and the higher "
85 "the computation time. Default value is 1."
86 msgstr ""
87 "**Koraki** - določite največje število iteracij za uveljavitev izračuna "
88 "optimalne preslikave. Višja kot je vrednost, boljši je rezultat in daljši je "
89 "čas računanja. Privzeta vrednost je 1."