Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___motion___fade_out.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1656336 - (show annotations) (download)
Sat Jul 22 02:06:28 2023 UTC (4 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 4169 byte(s)
check_po_files
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2023 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-20 00:41+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-21 13:19+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/motion/fade_out.rst:1
26 msgid "Do your first steps with Kdenlive video editor, using fade out effect"
27 msgstr ""
28 "Opravite svoje prve korake z montažnim programom Kdenlive z uporabo učinka "
29 "zatemnitve"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/motion/fade_out.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
34 "effects, motion, fade out, fade to black"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
37 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
38 "gibanje, zatemnitev, zatemnitev v črnino"
39
40 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/motion/fade_out.rst:20
41 msgid "Fade Out"
42 msgstr "Zatemnitev"
43
44 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/motion/fade_out.rst:22
45 msgid ""
46 "This effect/filter fades out the source similar to the :ref:`wipe` "
47 "transition. A checkbox switches to fade to black. It used to be called "
48 "\"Fade to Black\"."
49 msgstr ""
50 "Ta učinek/filter zatemni vir, podobno kot pri prehodu :ref:`zavesa<wipe>`. S "
51 "potrditvenim poljem se preklopi na zatemnitev v črnino. Včasih se je "
52 "imenoval »Zatemnitev v črnino«."
53
54 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/motion/fade_out.rst:24
55 msgid ""
56 "This effect does not have keyframes but a slider controlling the duration of "
57 "the fade."
58 msgstr ""
59 "Ta učinek nima ključnih sličic, temveč drsnik, ki nadzoruje trajanje "
60 "zatemnitve."
61
62 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/motion/fade_out.rst:32
63 msgid "Fade Out effect"
64 msgstr "Učinek Zatemnitev"
65
66 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/motion/fade_out.rst:34
67 msgid ""
68 "**Duration** - Set the duration via the slider or the time code (using the "
69 "format hh:mm:ss:ff)"
70 msgstr ""
71 "**Trajanje** - nastavite trajanje z drsnikom ali časovno kodo (v obliki uu:"
72 "mm:ss:sl)"
73
74 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/motion/fade_out.rst:36
75 msgid ""
76 "**Fade to black** - If checked, fades out the source to black. Default is "
77 "**off**"
78 msgstr ""
79 "**Zatemnitev v črnino** - če je potrjeno, se vir zatemni v črno barvo. "
80 "Privzeto je **izklopljeno**"
81
82 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/motion/fade_out.rst:41
83 msgid ""
84 "Since version 17.04 of Kdenlive you can add the **Fade Out** effect with a "
85 "single click using the fade handles (see screenshot below). And you can "
86 "adjust the length of the fade with a drag of the mouse. Move the mouse over "
87 "a selected clip in the timeline and click on the red dot in the top corner "
88 "at the end of the clip. That creates a default fade-out of 3 seconds. In "
89 "order to adjust the duration of the fade-out you can drag the red dot or use "
90 "the :guilabel:`Duration` slider in the **Fade Out** effect panel in the "
91 "clip's effect stack."
92 msgstr ""
93 "Od različice 17.04 programa Kdenlive naprej lahko učinek **Zatemnitev** "
94 "dodate z enim klikom z uporabo ročic za pojemanje (glejte spodnjo sliko "
95 "zaslona). Z vlečenjem miške lahko prilagodite dolžino pojemanja. Premaknite "
96 "miško nad izbrani posnetek na časovnici in kliknite na rdečo piko v zgornjem "
97 "kotu na koncu posnetka. To ustvari privzeto zatemnitev, ki traja 3 sekunde. "
98 "Če želite prilagoditi trajanje zatemnitve, lahko povlečete rdečo piko ali "
99 "uporabite drsnik :guilabel:`Trajanje` na plošči učinka **Zatemnitev** v "
100 "skladu učinkov posnetka."