Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___misc___hsvhold.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658722 - (show annotations) (download)
Tue Aug 22 01:56:36 2023 UTC (3 months, 1 week ago) by scripty
File size: 5383 byte(s)
check_po_files
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
4 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-08-20 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-21 09:40+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:1
26 msgid "Do your first steps with Kdenlive video editor, using hsvhold effect"
27 msgstr ""
28 "Opravite svoje prve korake z montažnim programom Kdenlive z uporabo učinka "
29 "ZadržiHSV (hsvhold)"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
34 "effects, misc, miscellaneous, hsvhold"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
37 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
38 "razno, drugo, preostalo, zadržihsv, hsvhold"
39
40 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:16
41 msgid "Hsvhold"
42 msgstr "ZadržiHSV"
43
44 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:18
45 msgid "This effect/filter turns a certain HSV\\ [1]_ range into gray values."
46 msgstr ""
47 "Ta učinek/filter spremeni določen obseg HSV\\ [1]_ v sivinske vrednosti."
48
49 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:20
50 msgid ""
51 "This filter measures color difference between set HSV color in options and "
52 "the ones measured in the video stream. Depending on options, output colors "
53 "can be changed to be gray or not."
54 msgstr ""
55 "Ta filter izmeri barvno razlik med v možnostih nastavljeno barvo HSV in "
56 "tistimi, izmerjenimi v video toku. Glede na možnosti je izhodne barve možno "
57 "spremeniti v sivinske ali pa tudi ne."
58
59 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:22
60 msgid "The effect does not have keyframes."
61 msgstr "Ta učinek ne podpira ključnih sličic."
62
63 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:30
64 msgid "Hsvhold effect"
65 msgstr "Brez ZadržiHSV"
66
67 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:33
68 msgid ""
69 "**hue** - Set the :term:`hue` value which will be used in color difference "
70 "calculation. Allowed range is from -360.000 to 360.000. Default value is "
71 "0.000."
72 msgstr ""
73 "**obar** - določite vrednost :term:`obarvanosti<hue>`, ki bo uporabljena pri "
74 "izračunu barvne razlike. Obseg dovoljenih vrednosti je od -360,000 do "
75 "360,000. Privzeta vrednost je 0,000."
76
77 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:35
78 msgid ""
79 "**sat** - Set the :term:`saturation` value which will be used in color "
80 "difference calculation. Allowed range is from -1.000 to 1.000. Default value "
81 "is 0.000."
82 msgstr ""
83 "**nas** - določite vrednost :term:`nasičenosti<saturation>`, ki bo "
84 "uporabljena pri izračunu barvne razlike. Obseg dovoljenih vrednosti je od "
85 "-1,000 do 1,000. Privzeta vrednost je 0,000."
86
87 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:37
88 msgid ""
89 "**val** - Set the value which will be used in color difference calculation. "
90 "Allowed range is from -1.000 to 1.000. Default value is 0.000."
91 msgstr ""
92 "**vred** - določite vrednost, ki bo uporabljena pri izračunu barvne razlike. "
93 "Obseg dovoljenih vrednosti je od -1,000 do 1,000. Privzeta vrednost je 0,000."
94
95 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:39
96 msgid ""
97 "**similarity** - Set similarity percentage with the key color. Allowed range "
98 "is from 0.000 to 1.000. Default value is 0.010. 0.001 matches only the "
99 "exact key color, while 1.000 matches everything."
100 msgstr ""
101 "**podobnost** - določite odstotek podobnosti z barvo ključenja. Obseg možnih "
102 "vrednosti je od 0,000 do 1,000. Privzeta vrednost je 0,010. 0,001 se ujema "
103 "zgolj z natanko barvo ključenja, medtem ko se 1,000 ujema z vsemi barvami."
104
105 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:41
106 msgid ""
107 "**blend** - Blend percentage. Allowed range is from 0.000 to 1.000. Default "
108 "value is 0.000. 0.000 makes pixels either fully gray, or not gray at all. "
109 "Lower values result in more gray pixels, with a higher value the more "
110 "similar the pixels color is to the key color."
111 msgstr ""
112 "**zlij** - odstotek zlivanja. Obseg dovoljenih vrednosti je od 0,000 do "
113 "1,000. Privzeta vrednost je 0,000. 0,000 naredi slikovne točke povsem sive "
114 "ali sploh ne sive. Nižje vrednosti povzročijo več sivih slikovnih točk z "
115 "višjo vrednostjo, bolj kot je njihova barva podobna barvi ključenja."
116
117 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:46
118 msgid "**Notes**"
119 msgstr "**Opombe**"
120
121 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvhold.rst:48
122 msgid "HSV := Hue, Saturation, Value"
123 msgstr "HSV := obarvanost, nasičenost, vrednost"