Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___image_adjustment___erosion.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1656155 - (show annotations) (download)
Wed Jul 19 03:19:31 2023 UTC (4 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 2933 byte(s)
check_po_files
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2023 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-17 00:40+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-18 09:04+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/erosion.rst:1
26 msgid "Do your first steps with Kdenlive video editor, using erosion effect"
27 msgstr ""
28 "Opravite prve korake z montažnim programom Kdenlive ob uporabi učinka erozije"
29
30 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/erosion.rst:1
31 msgid ""
32 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
33 "effects, image adjustment, erosion"
34 msgstr ""
35 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
36 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
37 "prilagoditev slike, erozija"
38
39 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/erosion.rst:16
40 msgid "Erosion"
41 msgstr "Erozija"
42
43 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/erosion.rst:18
44 msgid ""
45 "This effect/filter replaces the pixel by the local(3x3) minimum giving the "
46 "source image an erosion effect."
47 msgstr ""
48 "Ta učinek/filter zamenja slikovno točko s krajevnim (3x3) minimumom, kar "
49 "daje izvorni sliki učinek erozije."
50
51 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/erosion.rst:20
52 msgid "The effect does not have keyframes."
53 msgstr "Ta učinek ne podpira ključnih sličic."
54
55 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/erosion.rst:28
56 msgid "Erosion effect"
57 msgstr "Učinek Erozija"
58
59 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/erosion.rst:30
60 msgid ""
61 "**1st / 2nd / 3rd / 4th Plane Threshold** - Limits the maximum change for "
62 "each :term:`plane`, default is 50. If 0, plane will remain unchanged."
63 msgstr ""
64 "**Prag 1. / 2. / 3. / 4. ravnine** - omeji največjo spremembo za vsako :term:"
65 "`ravnino<plane>`, privzeto je 50. Če je vrednost 0, ravnina ostane "
66 "nespremenjena."
67
68 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/erosion.rst:32
69 msgid ""
70 "**Coordinates** - Flag which specifies the pixel to refer to. Default is "
71 "255, i.e. all eight pixels are used."
72 msgstr ""
73 "**Koordinate** - oznaka, ki določa slikovno točko, na katero se nanaša. "
74 "Privzeta vrednost je 255, kar pomeni, da se uporabi vseh osem slikovnih točk."