Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___image_adjustment___dilation.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1656207 - (show annotations) (download)
Thu Jul 20 02:08:13 2023 UTC (4 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 2895 byte(s)
check_po_files
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2023 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-17 00:40+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-19 07:59+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/dilation.rst:1
26 msgid "Do your first steps with Kdenlive video editor, using dilation effect"
27 msgstr ""
28 "Opravite prve korake z montažnim programom Kdenlive ob uporabi učinka "
29 "razširjanja"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/dilation.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
34 "effects, image adjustment, dilation"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
37 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
38 "prilagoditev slike, razširjanje, dilatacija "
39
40 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/dilation.rst:16
41 msgid "Dilation"
42 msgstr "Razširjanje"
43
44 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/dilation.rst:18
45 msgid "This effect/filter replaces the pixel by the local(3x3) maximum."
46 msgstr ""
47 "Ta učinek/filter nadomesti slikovno točko s krajevnim (3x3) maksimumom."
48
49 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/dilation.rst:20
50 msgid "The effect does not have keyframes."
51 msgstr "Ta učinek ne podpira ključnih sličic."
52
53 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/dilation.rst:28
54 msgid "Dilation effect"
55 msgstr "Učinek Razširjanje"
56
57 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/dilation.rst:30
58 msgid ""
59 "**1st / 2nd / 3rd / 4th Plane Threshold** - Limit the maximum change for "
60 "each :term:`plane`, default is 50. If 0, plane will remain unchanged."
61 msgstr ""
62 "**Prag 1. / 2. / 3. / 4. ravnine** - omejitev največje spremembe za vsako :"
63 "term:`ravnino<plane>`, privzeto je 50. Če je vrednost 0, ravnina ostane "
64 "nespremenjena."
65
66 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/image_adjustment/dilation.rst:32
67 msgid ""
68 "**Coordinates** - Flag which specifies the pixel to refer to. Default is "
69 "255, i.e. all eight pixels are used."
70 msgstr ""
71 "**Koordinate** - oznaka, ki določa slikovno točko, na katero se nanaša. "
72 "Privzeta vrednost je 255, kar pomeni, da se uporabi vseh osem slikovnih točk."