Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___grain_and_noise___chroma_noise_reduction.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1655916 - (show annotations) (download)
Sun Jul 16 02:08:20 2023 UTC (4 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 5162 byte(s)
check_po_files
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2023 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-14 00:39+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-15 11:14+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/grain_and_noise/chroma_noise_reduction.rst:1
26 msgid ""
27 "Do your first steps with Kdenlive video editor, using chroma noise reduction "
28 "effect"
29 msgstr ""
30 "Opravite svoje prve korake z montažnim programom Kdenlive z uporabo učinka "
31 "zmanjšanja šuma krome"
32
33 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/grain_and_noise/chroma_noise_reduction.rst:1
34 msgid ""
35 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
36 "effects, grain and noise, chroma noise reduction"
37 msgstr ""
38 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
39 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
40 "zrnatost in šum, zrno, razšumnik krome"
41
42 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/grain_and_noise/chroma_noise_reduction.rst:16
43 msgid "Chroma Noise Reduction"
44 msgstr "Razšumnik krome"
45
46 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/grain_and_noise/chroma_noise_reduction.rst:18
47 msgid "This effect/filter reduces :term:`chrominance` noise."
48 msgstr "Ta učinek/filter zmanjša šum :term:`krome<chrominance>`."
49
50 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/grain_and_noise/chroma_noise_reduction.rst:20
51 msgid "The effect does not have keyframes."
52 msgstr "Ta učinek ne podpira ključnih sličic."
53
54 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/grain_and_noise/chroma_noise_reduction.rst:28
55 msgid "Chroma Noise Reduction effect"
56 msgstr "Učinek Razšumnik krome"
57
58 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/grain_and_noise/chroma_noise_reduction.rst:30
59 msgid ""
60 "**Y+U+V Threshold** - Set threshold for averaging chrominance values. Sum of "
61 "absolute difference of Y, U and V pixel components of current pixel and "
62 "neighbour pixels lower than this threshold will be used in averaging. :term:"
63 "`Luma<luma>` component is left unchanged and is copied to output. Default "
64 "value is 30. Allowed range is from 1 to 200."
65 msgstr ""
66 "**Prag Y+U+V** - nastavite prag za povprečenje vrednosti krominance. Vsota "
67 "absolutnih razlik komponent slikovnih točk Y, U in V trenutne slikovne točke "
68 "in sosednjih slikovnih točk, ki je nižja od tega praga, se uporabi za "
69 "povprečenje. Komponenta :term:`luma<luma>` ostane nespremenjena in se kopira "
70 "na izhod. Privzeta vrednost je 30. Dovoljeni obseg je od 1 do 200."
71
72 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/grain_and_noise/chroma_noise_reduction.rst:32
73 msgid ""
74 "**Horizontal / Vertical size** - Set horizontal / vertical radius of "
75 "rectangle used for averaging. Allowed range is from 1 to 100. Default value "
76 "is 5."
77 msgstr ""
78 "**Vodoravna / navpična velikost** - nastavite vodoravni / navpični polmer "
79 "pravokotnika, ki se uporablja za povprečenje. Dovoljeni obseg je od 1 do "
80 "100. Privzeta vrednost je 5."
81
82 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/grain_and_noise/chroma_noise_reduction.rst:34
83 msgid ""
84 "**Horizontal step** - Set horizontal step when averaging. Default value is "
85 "1. Allowed range is from 1 to 50. Mostly useful to speed-up filtering."
86 msgstr ""
87 "**Horizontalni korak** - nastavite vodoravni korak pri povprečenju. Privzeta "
88 "vrednost je 1. Dovoljeni obseg je od 1 do 50. Uporabno predvsem za "
89 "pospešitev filtriranja."
90
91 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/grain_and_noise/chroma_noise_reduction.rst:36
92 msgid ""
93 "**Y / U / V threshold** - Set Y / U / V threshold for averaging chrominance "
94 "values. Set finer control for max allowed difference between Y / U / V "
95 "components of current pixel and neighbour pixels. Default value is 200. "
96 "Allowed range is from 1 to 200."
97 msgstr ""
98 "**Prag Y / U / V** - nastavite prag Y / U / V za povprečenje vrednosti "
99 "krominance. Nastavite natančnejši nadzor za največjo dovoljeno razliko med "
100 "komponentami Y / U / V trenutne slikovne točke in sosednjih slikovnih točk. "
101 "Privzeta vrednost je 200. Dovoljeno območje je od 1 do 200."
102
103 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/grain_and_noise/chroma_noise_reduction.rst:38
104 msgid ""
105 "**Distance** - Set distance type used in calculations. Options are "
106 "**Manhatten** (absolute difference) and **Euclidean** (difference squared). "
107 "Default is **Manhatten**."
108 msgstr ""
109 "**Razdalja** - nastavite vrsto razdalje, ki se uporablja pri izračunih. "
110 "Možnosti sta **Manhatten** (absolutna razlika) in **Evklidska** (kvadratna "
111 "razlika). Privzeta vrednost je **Manhatten**."