Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___generate___vignette_effect.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1655895 - (show annotations) (download)
Sat Jul 15 17:00:45 2023 UTC (4 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 4018 byte(s)
Dodal in osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-12 00:39+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-15 09:49+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/vignette_effect.rst:1
26 msgid ""
27 "Do your first steps with Kdenlive video editor, using vignette_effect effect"
28 msgstr ""
29 "Opravite prve korake z montažnim programom Kdenlive ob uporabi učinka "
30 "vignette_effect"
31
32 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/vignette_effect.rst:1
33 msgid ""
34 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
35 "effects, generate, vignette_effect"
36 msgstr ""
37 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
38 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
39 "tvori, tvorjenje, vinjetiranje, vignette_effect "
40
41 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/vignette_effect.rst:16
42 msgid "Vignette Effect"
43 msgstr "Učinek vinjetiranja"
44
45 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/vignette_effect.rst:18
46 msgid ""
47 "This effect/filter creates an adjustable vignette. It is similar to the :ref:"
48 "`effects-vignette` effect but lacks the adjustment of the aspect ratio."
49 msgstr ""
50 "Ta učinek/filter ustvari nastavljivo vinjeto. Podoben je učinku :ref:"
51 "`effects-vignette`, vendar nima možnosti prilagajanja razmerja stranic."
52
53 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/vignette_effect.rst:20
54 msgid "The effect has keyframes."
55 msgstr "Ta učinek podpira ključne sličice."
56
57 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/vignette_effect.rst:28
58 msgid "Vignette effect"
59 msgstr "Učinek vinjetiranja"
60
61 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/vignette_effect.rst:30
62 msgid ""
63 "**use cos instead of linear** - If selected makes the fall-off area appear "
64 "denser by applying a cosine curve instead of a linear function"
65 msgstr ""
66 "**uporaba cos namesto linearne** - če je izbrano, je območje upada videti "
67 "gostejše, saj se namesto linearne funkcije uporabi kosinusna krivulja"
68
69 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/vignette_effect.rst:32
70 msgid ""
71 "**smooth** - Set the size of the fall-off area. Higher values make the "
72 "center darker and the edges lighter. If **smooth** is set to zero, the "
73 "vignette is like a black matte with a distinct edge."
74 msgstr ""
75 "**zgladi** - nastavite velikost območja upadanja. Pri višjih vrednostih je "
76 "sredina temnejša, robovi pa svetlejši. Če je vrednost **zgladi** nastavljena "
77 "na nič, je vinjeta podobna črni prekrivni (matte) plošči z izrazitim robom."
78
79 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/vignette_effect.rst:34
80 msgid "**radius** - Set the radius of the vignette"
81 msgstr "**polmer** - nastavite polmer vinjete"
82
83 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/vignette_effect.rst:36
84 msgid ""
85 "**x / y** - Define the X and Y coordinates for the center point of the "
86 "vignette (X = 0, Y = 0 defines the top-left corner of the screen)"
87 msgstr ""
88 "**x / y** - določite koordinati X in Y za središčno točko vinjete (X = 0, Y "
89 "= 0 določa levi zgornji kot zaslona)"
90
91 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/vignette_effect.rst:38
92 msgid ""
93 "**opacity** - Set the :term:`opacity` of the black parts of the vignette"
94 msgstr ""
95 "**prekrivnost** - določite :term:`prekrivnost<opacity>` črnih delov vinjete"