Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___deprecated___speed.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658303 - (show annotations) (download)
Wed Aug 16 18:51:32 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 3262 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2023 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-20 00:41+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-16 13:09+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/deprecated/speed.rst:1
26 msgid "Do your first steps with Kdenlive video editor, using speed effect"
27 msgstr ""
28 "Opravite prve korake z montažnim programom Kdenlive ob uporabi učinka "
29 "hitrosti"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/deprecated/speed.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
34 "effects, motion, speed"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
37 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
38 "gibanje, hitrost"
39
40 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/deprecated/speed.rst:19
41 msgid "Speed"
42 msgstr "Hitrost"
43
44 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/deprecated/speed.rst:23
45 msgid "Is not available anymore. Use :ref:`change_speed` instead"
46 msgstr "Ni več na voljo. Namesto tega uporabite učinek :ref:`change_speed`."
47
48 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/deprecated/speed.rst:29
49 msgid ""
50 "Make clip play faster or slower. Use of this effect mutes the audio of the "
51 "clip."
52 msgstr ""
53 "Posnetek predvajajte hitreje ali počasneje. Uporaba tega učinka izklopi zvok "
54 "posnetka."
55
56 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/deprecated/speed.rst:35
57 msgid ""
58 "The *Stroboscope* setting defines the number frames the effect skips when "
59 "playing back. For example, if *Stroboscope* is set to 5 then the effect will "
60 "only show every fifth frame but will show these frames for five times as "
61 "long, producing a jumpy, stroboscopic effect."
62 msgstr ""
63 "Nastavitev *Stroboskop* določa število sličic, ki jih učinek preskoči pri "
64 "predvajanju nazaj. Če je na primer *Stroboskop* nastavljen na 5, bo učinek "
65 "pokazal samo vsako peto sličico, vendar bo prikazoval te sličice petkrat več "
66 "časa, kar bo naredilo skokovit, stroboskopski učinek."
67
68 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/deprecated/speed.rst:37
69 msgid ""
70 "It has been reported that the **Speed** effect does not work very well on "
71 "H.264-formatted source video. It is recommended to transcode your source "
72 "material into the DNxHD format and apply the **Speed** effect to that."
73 msgstr ""
74 "Poročali so, da učinek **Hitrost** ne deluje zelo dobro na izvornih "
75 "posnetkih v zapisu H.264 . Priporočljivo je, da izvorni material prekodirate "
76 "v zapis DNxHD in nato uporabimo učinek **Hitrost**. (`objava na forumu "
77 "<https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=270&amp;t=121296&amp;"
78 "p=311629#p311427>`_)."