Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___color_image_correction___saturation.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1655799 - (show annotations) (download)
Fri Jul 14 10:08:58 2023 UTC (4 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 3092 byte(s)
Osvežil in dodal Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-11 00:39+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-12 14:36+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/saturation.rst:1
28 msgid "Do your first steps with Kdenlive video editor, using saturation effect"
29 msgstr ""
30 "Opravite prve korake z montažnim programom Kdenlive ob uporabi učinka "
31 "nasičenosti"
32
33 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/saturation.rst:1
34 msgid ""
35 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
36 "effects, color and image correction, saturation "
37 msgstr ""
38 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
39 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
40 "poprava barv in slike, korekcija barv in slike, barvna korekcija, nasičenost"
41
42 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/saturation.rst:1
43 msgid "- Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/berndmj) "
44 msgstr "- Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/berndmj) "
45
46 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/saturation.rst:1
47 msgid "Creative Commons License SA 4.0"
48 msgstr "Licenca Creative Commons SA 4.0"
49
50 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/saturation.rst:14
51 msgid "Saturation"
52 msgstr "Nasičenost"
53
54 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/saturation.rst:16
55 msgid "This effect/filter adjusts the :term:`saturation` of a source image."
56 msgstr ""
57 "Ta učinek/filter prilagodi vrednost :term:`nasičenost<saturation>` izvorne "
58 "slike."
59
60 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/saturation.rst:18
61 msgid "The effect has keyframes."
62 msgstr "Ta učinek podpira ključne sličice."
63
64 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/saturation.rst:26
65 msgid "Saturation effect"
66 msgstr "Uporaba Nasičenost"
67
68 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/saturation.rst:28
69 msgid ""
70 "**Saturation** - Define the level of saturation. Allowed values are between "
71 "1 and 1000 (default is 125) where 1 turns the image into greyscale."
72 msgstr ""
73 "**Nasičenost** - določite raven nasičenosti. Dovoljene vrednosti so med 1 in "
74 "1000 (privzeta vrednost je 125), pri čemer 1 spremeni sliko v sivinsko."