Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___color_image_correction___histogram_equalizer.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1655553 - (show annotations) (download)
Mon Jul 10 02:08:13 2023 UTC (4 months, 3 weeks ago) by scripty
File size: 5878 byte(s)
check_po_files
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2023 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-07 00:43+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-08 23:37+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:1
26 msgid ""
27 "Do your first steps with Kdenlive video editor, using histogram equalizer "
28 "effect"
29 msgstr ""
30 "Opravite svoje prve korake z montažnim programom Kdenlive z uporabo učinka "
31 "histogramskega izravnalnika"
32
33 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:1
34 msgid ""
35 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
36 "effects, color and image correction, histogram equalizer "
37 msgstr ""
38 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
39 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
40 "poprava barv in slike, korekcija barv in slike, barvna korekcija, "
41 "histogramski izravnalnik "
42
43 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:1
44 msgid "- Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/berndmj) "
45 msgstr "- Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/berndmj) "
46
47 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:1
48 msgid "Creative Commons License SA 4.0"
49 msgstr "Izdano pod dovoljenjem Creative Commons SA 4.0"
50
51 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:14
52 msgid "Histogram Equalizer"
53 msgstr "Histogramski izravnalnik"
54
55 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:16
56 msgid ""
57 "This effect/filter applies a global color histogram equalization on a per-"
58 "frame basis."
59 msgstr ""
60 "Ta filter uporablja globalno izravnavo barvnega histograma na osnovi "
61 "posamezne sličice"
62
63 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:18
64 msgid ""
65 "It can be used to correct video that has a compressed range of pixel "
66 "intensities. The filter redistributes the pixel intensities to equalize "
67 "their distribution across the intensity range. It may be viewed as an "
68 "\"automatically adjusting contrast filter\". This filter is useful only for "
69 "correcting degraded or poorly captured source video."
70 msgstr ""
71 "Uporablja se lahko za popravljanje videoposnetkov s stisnjenim razponom "
72 "intenzivnosti slikovnih točk. Filter prerazporedi intenzivnosti slikovnih "
73 "točk, da se izenači njihova porazdelitev po celotnem območju intenzivnosti. "
74 "Lahko ga obravnavamo kot »filter za samodejno prilagajanje kontrasta«. Ta "
75 "filter je uporaben le za popravljanje poslabšanega ali slabo posnetega "
76 "izvornega videoposnetka."
77
78 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:20
79 msgid "The effect does not have keyframes."
80 msgstr "Ta učinek nima ključnih sličic."
81
82 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:28
83 msgid "Histogram Equalizer effect"
84 msgstr "Učinek Histogramski izravnalnik"
85
86 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:30
87 msgid ""
88 "**Strength** - Determine the amount of equalization to be applied. As the "
89 "strength is reduced, the distribution of pixel intensities more and more "
90 "approaches that of the input frame. The value must be a float number in the "
91 "range from 0 to 1 and defaults to 0.200."
92 msgstr ""
93 "**Jakost** - določite količino izravnave, ki jo je treba uporabiti. Z "
94 "zmanjševanjem moči se porazdelitev intenzivnosti slikovnih točk vedno bolj "
95 "približuje porazdelitvi vhodne sličice. Vrednost mora biti spremenljivo "
96 "število v razponu od 0 do 1, privzeta vrednost pa je 0,200."
97
98 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:32
99 msgid ""
100 "**Intensity** - Set the maximum intensity that can generate and scale the "
101 "output values appropriately. The strength should be set as desired and then "
102 "the intensity can be limited if needed to avoid wash-out. The value must be "
103 "a float number in the range from 0 to 1 and defaults to 0.210."
104 msgstr ""
105 "**Intenzivnost** - nastavite največjo intenzivnost, ki se lahko ustvari, in "
106 "ustrezno skalirajte izhodne vrednosti. Moč je treba nastaviti po želji, nato "
107 "pa lahko intenzivnost po potrebi omejite, da se izognete izpranosti barv. "
108 "Vrednost mora biti število s plavajočo vejico v razponu od 0 do 1, privzeta "
109 "vrednost pa je 0,210."
110
111 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:34
112 msgid ""
113 "**Antibanding level** - Set the antibanding level. If enabled the filter "
114 "will randomly vary the :term:`luminance` of output pixels by a small amount "
115 "to avoid banding of the histogram. Possible values are **None**, **Weak** or "
116 "**Strong**. It defaults to **None**."
117 msgstr ""
118 "**Raven preprečevanja pasov** - nastavite raven preprečevanja pasov. Če je "
119 "omogočena, bo filter naključno spreminjal :term:`svetlost<luminance>` "
120 "izhodnih slikovnih točk za majhno količino, da bi se izognil opasanosti "
121 "histograma. Možne vrednosti so **brez**, **šibko** ali **močno**. Privzeta "
122 "vrednost je **brez**."