Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___color_image_correction___color_temperature.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1655553 - (show annotations) (download)
Mon Jul 10 02:08:13 2023 UTC (4 months, 3 weeks ago) by scripty
File size: 4796 byte(s)
check_po_files
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2023 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-07 00:43+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-08 23:18+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:1
26 msgid ""
27 "Do your first steps with Kdenlive video editor, using color temperature "
28 "effect"
29 msgstr ""
30 "Opravite svoje prve korake z montažnim programom Kdenlive z uporabo učinka "
31 "barvne temperature"
32
33 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:1
34 msgid ""
35 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
36 "effects, color and image correction, color temperature "
37 msgstr ""
38 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
39 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
40 "poprava barv in slike, korekcija barv in slike, barvna korekcija, barvna "
41 "temperatura "
42
43 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:1
44 msgid "- Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/berndmj) "
45 msgstr "- Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/berndmj) "
46
47 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:1
48 msgid "Creative Commons License SA 4.0"
49 msgstr "Izdano pod dovoljenjem Creative Commons SA 4.0"
50
51 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:14
52 msgid "Color Temperature"
53 msgstr "Barvna temperatura"
54
55 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:16
56 msgid ""
57 "This effect/filter adjusts the color :term:`temperature` in video to "
58 "simulate an ambient color temperature."
59 msgstr ""
60 "Ta učinek/filter prilagodi barvno :term:`temperaturo<temperature>` v videu, "
61 "da simulira barvno temperaturo okolice."
62
63 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:18
64 msgid "This effect has keyframes"
65 msgstr "Ta učinek podpira ključne sličice."
66
67 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:26
68 msgid "Color Temperature effect"
69 msgstr "Učinek Barvna temperatura"
70
71 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:28
72 msgid ""
73 "**Temperature** - Set the temperature in :term:`Kelvin<kelvin>`. Allowed "
74 "values are from 1,000 to 40,000, default is 6,500K."
75 msgstr ""
76 "**Temperatura** - nastavite temperaturo v :term:`Kelvinih<kelvin>`. "
77 "Dovoljene vrednosti so od 1.000 do 40.000, privzeta vrednost je 6.500K."
78
79 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:30
80 msgid ""
81 "**Mix** - Set the mix with filtered output. Allowed values are from 0.0 to "
82 "1.0, default value is 1.0."
83 msgstr ""
84 "**Mešanica** - nastavite mešanico s filtriranim izhodom. Dovoljene vrednosti "
85 "so od 0,0 do 1,0, privzeta vrednost je 1,0."
86
87 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:32
88 msgid ""
89 "**Saturation** - Set the color :term:`saturation`. Allowed values are from 0 "
90 "to 1, default value is 0.5."
91 msgstr ""
92 "**Nasičenost** - nastavite barvo :term:`nasičenosti<saturation>`. Dovoljene "
93 "vrednosti so od 0 do 1, privzeta vrednost je 0,5."
94
95 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:34
96 msgid ""
97 "**Preserve lightness** - Set the amount of preserving :term:`lightness`. "
98 "Allowed values are from 0 to 1, default value is 0."
99 msgstr ""
100 "**Ohrani svetlost** - nastavite količino ohranjanja :term:"
101 "`svetlosti<lightness>`. Dovoljene vrednosti so od 0 do 1, privzeta vrednost "
102 "je 0."
103
104 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/color_temperature.rst:38
105 msgid ""
106 "Color temperature is measured in degrees Kelvin. Lower values correct for "
107 "\"warmer\" lighting, higher values correct for \"cool\" lighting. the "
108 "default value of +6,500K is unity."
109 msgstr ""
110 "Barvna temperatura se meri v stopinjah Kelvina. Nižje vrednosti so primerne "
111 "za »toplejšo« osvetlitev, višje vrednosti pa za »hladno« osvetlitev. "
112 "privzeta vrednost +6.500K je enaka."