Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___color_image_correction___3_point_balance.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1655245 - (show annotations) (download)
Tue Jul 4 07:16:43 2023 UTC (5 months ago) by matjazjeran
File size: 4733 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-02 00:40+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-04 07:27+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/3_point_balance.rst:1
28 msgid ""
29 "Do your first steps with Kdenlive video editor, using the 3-point balance "
30 "effect"
31 msgstr ""
32 "Opravite svoje prve korake z montažnim programom Kdenlive z uporabo učinka 3-"
33 "točkovnega ravnovesja"
34
35 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/3_point_balance.rst:1
36 msgid ""
37 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
38 "effects, color and image correction, 3-point balance, three point balance "
39 msgstr ""
40 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža, pomoč, "
41 "učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, korekcija barv in slike, "
42 "poprava barv, koloriranje, 3-točkovno ravnovesje, tritočkovno ravnovesje "
43
44 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/3_point_balance.rst:1
45 msgid ""
46 "- Claus Christensen - Yuri Chornoivan - Ttguy (https://userbase.kde.org/User:"
47 "Ttguy) - Bushuev (https://userbase.kde.org/User:Bushuev) - Mmaguire (https://"
48 "userbase.kde.org/User:Mmaguire) - Bernd Jordan "
49 msgstr ""
50 "- Claus Christensen - Yuri Chornoivan - Ttguy (https://userbase.kde.org/User:"
51 "Ttguy) - Bushuev (https://userbase.kde.org/User:Bushuev) - Mmaguire (https://"
52 "userbase.kde.org/User:Mmaguire) - Bernd Jordan "
53
54 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/3_point_balance.rst:1
55 msgid "Creative Commons License SA 4.0"
56 msgstr "Izdano pod dovoljenjem Creative Commons SA 4.0"
57
58 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/3_point_balance.rst:22
59 msgid "3 Point Balance"
60 msgstr "3-točkovno ravnovesje"
61
62 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/3_point_balance.rst:24
63 msgid ""
64 "This effect is a simple implementation of the Bezier Curves effect. With the "
65 "simplified interface you select the shades of grey using the |pipette| color "
66 "picker for Black Level, Grey Level and White Level, or use the color "
67 "selection buttons. See also :ref:`effects-bezier_curves`."
68 msgstr ""
69 "Ta učinek je preprosta izvedba učinka Bezierjevih krivulj. V poenostavljenem "
70 "vmesniku izberete odtenke sive barve s pomočjo izbirnika |pipete| za črno, "
71 "sivo in belo raven ali pa uporabite gumbe za izbiro barve. Oglejte si tudi :"
72 "ref:`krivulje Bezier<effects-bezier_curves>`."
73
74 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/3_point_balance.rst:32
75 msgid "3-point Balance effect"
76 msgstr "Učinek 3-točkovno ravnovesje"
77
78 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/3_point_balance.rst:34
79 msgid ""
80 "**Split screen preview** - Select this to have a split screen in the Project "
81 "Monitor where you can compare the results of the effect/filter with the "
82 "original clip."
83 msgstr ""
84 "**Predogled deljenega zaslona** - izberite to možnost, če želite v Ogledu "
85 "projekta prikazati razdeljeni zaslon, na katerem lahko rezultate učinka/"
86 "filtra primerjate z izvirnim posnetkom."
87
88 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/3_point_balance.rst:36
89 msgid ""
90 "**Source image on left side** - If *Split screen preview* is enabled, the "
91 "original clip is on the left side of the split screen. Uncheck this to have "
92 "the original on the right-hand side of the split screen."
93 msgstr ""
94 "**Izvorna slika na levi strani** - če je omogočen *Predogled deljenega "
95 "zaslona*, je izvirni posnetek na levi strani deljenega zaslona. Če ne "
96 "potrdite te možnosti, bo izvirnik na desni strani deljenega zaslona."
97
98 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/3_point_balance.rst:38
99 msgid ""
100 "**Black / Gray / White color** - Represent the Black, Grey and White levels "
101 "for the clip."
102 msgstr ""
103 "**Črna / siva / bela barva** - predstavlja ravni črne, sive in bele barve za "
104 "posnetek."