Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___alpha_mask_keying___alpha_shapes.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658514 - (show annotations) (download)
Fri Aug 18 19:14:28 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 20690 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-06-13 00:39+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-18 17:56+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:23
28 msgid "Alpha Shapes"
29 msgstr "Alfa v likih"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:25
32 msgid ""
33 "This is the |alphaspot| MLT filter, see also the |alphaops| readme file."
34 msgstr ""
35 "To je filter MLT |alphaspot|, glejte tudi datoteko preberime |alphaops|."
36
37 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:33
38 msgid "Alpha Shapes effect"
39 msgstr "Učinek Alfa v likih"
40
41 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:35
42 msgid ""
43 "This effect creates an area of transparency in the clip such that the "
44 "underlying clip shows through in places defined by geometric shapes. By "
45 "default, the area of transparency is outside the shape that is drawn. Inside "
46 "the shape is an area of opacity where the overlaying clip is visible. The "
47 "effect can be stacked to create odd shaped or many areas fo transparency."
48 msgstr ""
49 "Ta učinek ustvari območje prosojnosti v posnetku, tako da se spodnji "
50 "posnetek prikaže na mestih, opredeljenih z geometrijskimi liki. Privzeto je "
51 "območje prosojnosti zunaj narisanega lika. Znotraj lika je območje "
52 "prekrivnosti, kjer je viden prekrivni posnetek. Učinek lahko postavljate "
53 "enega nad drugega, da ustvarite čune oblike ali številna področja "
54 "prosojnosti."
55
56 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:41
57 msgid "Shape"
58 msgstr "Lik"
59
60 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:43
61 msgid ""
62 "This controls the shape of the area of opacity that the effect will create."
63 msgstr "To nadzira lik območja prekrivnosti, ki ga bo ustvaril učinek."
64
65 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:45
66 msgid ""
67 "Shape options are :guilabel:`Rectangle`, :guilabel:`Ellipse`, :guilabel:"
68 "`Triangle`, and :guilabel:`Diamond`."
69 msgstr ""
70 "Možnosti lika so :guilabel:`Pravokotnik`, :guilabel:`Elipsa`, :guilabel:"
71 "`Trikotnik` in :guilabel:`Karo`."
72
73 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:49
74 msgid "Operation"
75 msgstr "Operacija"
76
77 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:51
78 msgid ""
79 "Operation defines what is to happen when you have more than one alpha effect "
80 "on the clip."
81 msgstr ""
82 "Operacija določa, kaj se bo zgodilo, če imate na posnetku več kot en sam "
83 "učinek alfe."
84
85 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:53
86 msgid ""
87 "Operations are :guilabel:`Write On Clear`, :guilabel:`Max`, :guilabel:"
88 "`Min`, :guilabel:`Add`, and :guilabel:`Subtract`:"
89 msgstr ""
90 "Operacije so :guilabel:`Zapiši na čisto`, :guilabel:`Najv`, :guilabel:"
91 "`Najm`, :guilabel:`Seštej` in :guilabel:`Odštej`:"
92
93 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:55
94 msgid "Write On Clear: existing alpha mask is overwritten"
95 msgstr "Zapiši na čisto: obstoječa alfa-maska je prepisana"
96
97 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:56
98 msgid ""
99 "Max: take the maximum between the existing alpha mask and the mask generated "
100 "by this filter"
101 msgstr ""
102 "Najv: vzemi največje med obstoječo alfa-masko in masko, ki jo ustvari ta "
103 "filter"
104
105 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:57
106 msgid ""
107 "Min: take the minimum between existing alpha mask and mask generated by this "
108 "filter"
109 msgstr ""
110 "Najm: vzemi minimalno med obstoječo alfa-masko in masko, ki jo ustvari ta "
111 "filter"
112
113 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:58
114 msgid "Add: add the existing alpha mask and the mask generated by this filter"
115 msgstr "Seštej: seštej obstoječo alfa-masko z masko, ki jo ustvari ta filter"
116
117 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:59
118 msgid ""
119 "Subtract: subtract from the existing alpha mask the mask generated by this "
120 "filter"
121 msgstr "Odštej: odšteje od obstoječe alfa-maske masko, ki jo ustvari ta filter"
122
123 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:61
124 msgid "See the working examples_ below to understand what these operations do."
125 msgstr ""
126 "Oglejte si spodaj obdelane primere_, da razumete, kaj te operacije počnejo."
127
128 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:65
129 msgid "Position X and Y"
130 msgstr "Položaj X in Y"
131
132 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:67
133 msgid ""
134 "This defines the position of the shape on the screen. The range of values is "
135 "from 0 to 1000 where 500 defines the middle of the screen."
136 msgstr ""
137 "To določa položaj lika na zaslonu. Razpon vrednosti je od 0 do 1000, pri "
138 "čemer 500 določa sredino zaslona."
139
140 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:71
141 msgid "Size X and Y"
142 msgstr "Velikost X in Y"
143
144 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:73
145 msgid ""
146 "Defines the size of the shape. The range of values is from 0 to 1000 where "
147 "500 defines 100%"
148 msgstr ""
149 "Določa velikost lika. Razpon vrednosti je od 0 do 1000, pri čemer 500 določa "
150 "100 %."
151
152 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:77
153 msgid "Tilt"
154 msgstr "Nagni"
155
156 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:79
157 msgid ""
158 "This controls the angle the shape appears on the screen. The units are in "
159 "1000ths of a full rotation. For example, a value of 250 is one quarter of a "
160 "circle turn and 500 is a 180-degree turn. That means, 1000 tilt units = 360 "
161 "degrees."
162 msgstr ""
163 "S tem nadzirate kot, pod katerim se lik pojavi na zaslonu. Enote so v "
164 "tisočinah polnega kroga. Npr. faktor 250 je ena četrtina kroga, 500 pa 180-"
165 "stopinjski obrat. To pomeni: 1000 enot nagiba = 360 stopinj."
166
167 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:83
168 msgid "Transition Width"
169 msgstr "Širina prehoda"
170
171 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:85
172 msgid ""
173 "Defines the width of a border on the shape where the transparency grades "
174 "from the inside to the outside of the shape. Can be used for feathering_ or "
175 "creating a frame."
176 msgstr ""
177 "Določa širino obrobe lika, kjer se prosojnost postopoma spreminja od "
178 "notranjosti proti zunanjosti lika. Uporabite ga lahko za operjanje_ ali "
179 "ustvarjanje okvira."
180
181 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:91
182 msgid "Working _`Examples`"
183 msgstr "Delujoči _`primeri <Examples>`"
184
185 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:94
186 msgid "Min and Max values and operations"
187 msgstr "Vrednosti in operacije z Najm in Najv"
188
189 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:100
190 msgid "Alpha Shapes example timeline"
191 msgstr "Primer časovnice alfe v likih"
192
193 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:102
194 msgid ""
195 "For the examples we are using a video clip on video track V1 and a title "
196 "clip (blue background and \"Video 1\" as text) on video track V2. The Alpha "
197 "Shape effect is applied to the overlaying clip on V2. This is important to "
198 "understand the explanations of the various parameters and operations in the "
199 "examples below."
200 msgstr ""
201 "V zgledih uporabljamo videoposnetek na video stezi V1 in naslovni posnetek "
202 "(modro ozadje in besedilo »Video 1«) na video stezi V2. Učinek Alfa v likih "
203 "se uporabi za prekrivajoči posnetek na stezi V2. To je pomembno za "
204 "razumevanje razlag različnih parametrov in operacij v spodnjih primerih."
205
206 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:104
207 msgid ""
208 "The Alpha Shapes effect draws areas of opacity onto the clip. The addition "
209 "of this filter (with the default settings of Min = 0 and Max = 1000) makes "
210 "the whole clip transparent except for an area of opaqueness defined by the "
211 "shape and its position and size where the clip can be seen. If you reversed "
212 "the Min and Max values the result would be that the whole clip is opaque "
213 "(can be seen) except for an area of transparency defined by the shape and "
214 "its position and size."
215 msgstr ""
216 "Učinek Alfa v liku riše območja prekrivnosti na posnetek. Dodatek tega "
217 "filtra (s privzetimi nastavitvami Najm = 0 in Najv =1000) naredi celoten "
218 "posnetek prosojen, razen območja prekrivnosti, ki ga določa lik in njegov "
219 "položaj in velikost, kjer je mogoče videti posnetek. Če zamenjate vrednosti "
220 "Najm in Najv, bi bil celoten posnetek prekriven (viden), razen področja "
221 "prosojnosti, ki ga določa lik s svojim položajem in velikostjo."
222
223 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:106
224 msgid ""
225 "The Max and Min values adjust the opacity of the clip inside and outside of "
226 "the shape, respectively. A setting of 1000 is 100% opaque. A setting of zero "
227 "is 0% opaque (i.e. 100% transparent)."
228 msgstr ""
229 "Vrednosti Najv in Najm prilagajata prekrivnost slike znotraj in zunaj lika. "
230 "Nastavitev 1000 predstavlja 100 % prekrivnost. Nastavitev nič je 0 % "
231 "prekrivna (tj. 100 % prosojna)."
232
233 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:108
234 msgid "**Max control**"
235 msgstr "**Kontrolnik Najv.**"
236
237 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:116
238 msgid "Max parameter at 1000"
239 msgstr "Parameter Najv pri 1000"
240
241 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:118
242 msgid ""
243 "The :guilabel:`Max` parameter controls how opaque it is *inside* the shape. "
244 "At Max = 1000 it is completely opaque inside the shape and nothing of the "
245 "clip on V1 (background) shows through."
246 msgstr ""
247 "Parameter :guilabel:`Najv` uravnava, kako prekriven je *znotraj* lika. Pri "
248 "Najv = 1000 je znotraj lika popolnoma prekrivno in ničesar od posnetka na V1 "
249 "(ozadje) ni mogoče videti skozenj."
250
251 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:128
252 msgid "Max parameter at 500"
253 msgstr "Parameter Najv pri 500"
254
255 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:130
256 msgid ""
257 "At Max = 500 it is semi-transparent inside the shape and you can see the "
258 "clip on V1 bleeding through."
259 msgstr ""
260 "Pri Najv = 500 je pol-prosojna znotraj lika in lahko vidite, kako posnetek "
261 "V1 preseva skozenj."
262
263 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:140
264 msgid "Max parameter at 0; Min parameter at 0"
265 msgstr "Parameter Najv pri 0; parameter Najm pri 0"
266
267 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:142
268 msgid ""
269 "At Max = 0 the inside of the shape is completely transparent - the same as "
270 "the rest of the clip on V2 (foreground) - and you can see all of the "
271 "background."
272 msgstr ""
273 "Pri Najv = 0 je notranjost lika je popolnoma prosojna - enako kot preostala "
274 "slika v ospredju - in lahko vidite vse ozadje."
275
276 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:147
277 msgid "**Min Control**"
278 msgstr "**Kontrolnik Najm.**"
279
280 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:155
281 msgid "Min parameter at 100"
282 msgstr "Parameter Najm pri 100"
283
284 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:157
285 msgid ""
286 "The :guilabel:`Min` parameter adjusts how opaque it is *outside* the shape. "
287 "When Min = 1000 the outside of the shape is completely opaque (opacity of "
288 "100%), and at Min = 500 we see something of the foreground appear outside "
289 "the shape."
290 msgstr ""
291 "Parameter :guilabel:`Najm` prilagaja, kako prekrivno je *izven* lika. Ko je "
292 "Najm = 0, je izven lika povsem prekrivna (prekrivnost 100 %) in pri Najm = "
293 "500 vidimo, da se izven lika pojavi nekaj iz ospredja."
294
295 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:167
296 msgid "Min parameter at 1000"
297 msgstr "Parameter Najm pri 1000"
298
299 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:169
300 msgid ""
301 "At Min = 1000 the opacity outside the shape is 100% and nothing of the "
302 "background appears."
303 msgstr ""
304 "Pri Najm = 1000 je prekrivnost izven lika 100 %, nič od ozadja ni "
305 "prikazanega."
306
307 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:174
308 msgid "**Combining Alpha Shapes - Operations**"
309 msgstr "**Združevanje likov z alfo - operacije**"
310
311 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:182
312 msgid "Alpha Shape effects stacked: (1) & (2)"
313 msgstr "Sklad učinkov Alfa v likih: (1) in (2)"
314
315 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:184
316 msgid ""
317 "In this example, we added a second alpha shape effect (2) using a triangle "
318 "as the shape. As effects are processed from the top down the two effects "
319 "interact with each other. At the onset we are using the operation :guilabel:"
320 "`Write on clear` so the second alpha shape effect appears on its own."
321 msgstr ""
322 "V tem primeru smo dodali drugi učinek alfe v liku (2), pri čemer smo za lik "
323 "uporabili trikotnik. Ker se učinki obdelujejo od zgoraj navzdol, učinka "
324 "medsebojno vplivata drug na drugega. Na začetku uporabljamo operacijo :"
325 "guilabel:`Zapiši na čisto`, zato se drugi učinek alfe v liku pojavi "
326 "samostojno."
327
328 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:194
329 msgid "Max at 1000; Min at 500"
330 msgstr "Najv pri 1000; najm pri 500"
331
332 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:196
333 msgid ""
334 "With Max = 1000 the opacity inside the triangle is 100% while Min = 500 "
335 "determines an opacity of 50% outside the triangle which makes the background "
336 "and foreground blend together. Still, the operation :guilabel:`Write on "
337 "clear` makes Kdenlive ignore the previous alpha shape effect (1) - it is "
338 "simply overwritten."
339 msgstr ""
340 "Pri vrednosti Najv = 1000 je prekrivnost znotraj trikotnika 100 %, pri "
341 "vrednosti Najm = 500 pa je prekrivnost izven trikotnika 50 %, zaradi česar "
342 "se ozadje in ospredje zlijeta. Še vedno pa operacija :guilabel:`Zapiši na "
343 "čisto` povzroči, da Kdenlive ne upošteva prejšnjega učinka alfe v likih (1) "
344 "- ta se preprosto prepiše."
345
346 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:206
347 msgid "Operation set to Max"
348 msgstr "Operacija je nastavljena na Najv"
349
350 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:208
351 msgid ""
352 "Now that we changed the operation to :guilabel:`Max` the previous alpha "
353 "shape effect is taken into consideration and both areas defined by the "
354 "respective shapes - the rectangle from effect (1) and the triangle from "
355 "effect (2) - show up because both have the :guilabel:`Max` parameter value "
356 "set to 1000 (= 100% opaque)."
357 msgstr ""
358 "Zdaj, ko spremenimo operacijo na :guilabel:`Najv`, se upošteva prejšnji "
359 "učinek alfe v liku in prikažeta se obe območji, ki ju določata ustrezna lika "
360 "- pravokotnik iz učinka (1) in trikotnik iz učinka (2) - ker imata obe "
361 "vrednost parametra :guilabel:`Najv` nastavljeno na 1000 (= 100 % "
362 "prekrivnost)."
363
364 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:218
365 msgid "Operation set to Min"
366 msgstr "Operacija je nastavljena na Najm"
367
368 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:220
369 msgid ""
370 "With the operation set to :guilabel:`Min` the blending is different. "
371 "Kdenlive takes the minimum values of the Min and Max parameter values: Min "
372 "value for effect (2) is 500 in areas where the Max value of effect (1) is "
373 "1000. There is no distinction between Min or Max, only the value of that "
374 "pixel is taken into account."
375 msgstr ""
376 "Če je operacija nastavljena na :guilabel:`Najm`, je mešanje drugačno. "
377 "Kdenlive vzame najmanjše vrednosti vrednosti parametrov Najm in Najv: "
378 "vrednost Najm za učinek (2) je 500 na območjih, kjer je vrednost Najv za "
379 "učinek (1) 1000. Med Najm in Najv ni nobene razlike, upošteva se samo "
380 "vrednost te slikovne točke."
381
382 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:230
383 msgid "Operation set to Add"
384 msgstr "Operacija je nastavljena na Seštej"
385
386 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:232
387 msgid ""
388 "The operation :guilabel:`Add` performs a simple mathematical addition of the "
389 "respective Min and Max values (and caps it at 1000 or 100%). Now the areas "
390 "defined by both effect shapes are visible."
391 msgstr ""
392 "Operacija :guilabel:`Seštej` izvede preprosto matematično seštevanje "
393 "ustreznih vrednosti Najm in Najv (in se omeji na 1000 ali 100 %). Zdaj so "
394 "vidna območja, ki jih določata lika obeh učinkov."
395
396 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:242
397 msgid "Operation set to Substract"
398 msgstr "Operacija je nastavljena na Odštej"
399
400 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:244
401 msgid ""
402 "The operation :guilabel:`Subtract` performs a simple mathematical "
403 "subtraction of the respective Min and Max values (and floors it at 0 or 0%). "
404 "In this example because the Max value of effect (2) is 1000, it practically "
405 "brings the opacity down to 0 hence the background is visible (the area of "
406 "the shape is 100% transparent)."
407 msgstr ""
408 "Operacija :guilabel:`Odštej` izvede preprosto matematično odštevanje "
409 "ustreznih vrednosti Najm in Najv (in se ustavi pri 0 ali 0 %). V tem primeru "
410 "se, ker je vrednost Najv učinka (2) 1000, prekrivnost praktično zniža na 0, "
411 "zato je ozadje vidno (območje lika je 100 % prosojno)."
412
413 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:254
414 msgid "Operation set to Substract; Min = 0"
415 msgstr "Operacija je nastavljena na Odštej; Najm. = 0"
416
417 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:256
418 msgid ""
419 "In this example we have reduced the Min value of effect (2) to 0 making the "
420 "area outside the triangle 0% opaque (= 100% transparent). This results in "
421 "the rectangular shape from effect (1) being cut by the triangle shape from "
422 "effect (2) because the Max values in both effects are at 1000 (100% opaque), "
423 "and with the :guilabel:`Subtract` operation the Max value of the pixels in "
424 "the overlapping area is 0."
425 msgstr ""
426 "V tem primeru smo vrednost učinka Najm (2) zmanjšali na 0, tako da je "
427 "območje zunaj trikotnika 0 % prekrivno (= 100 % prosojno). To povzroči, da "
428 "pravokotnik iz učinka (1) preseka trikotnik iz učinka (2), saj sta vrednosti "
429 "Najv pri obeh učinkih 1000 (100 % neprosojno), z operacijo :guilabel:"
430 "`Odštej` pa je vrednost Najv slikovnih točk na prekrivajočem se območju 0."
431
432 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:260
433 msgid "Feathering"
434 msgstr "Operjanje"
435
436 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:268
437 msgid "Transition width set to 100 (default = 200) for feathering"
438 msgstr "Širina prehoda nastavljena na 100 (privzeto = 200) za operjanje"
439
440 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/alpha_shapes.rst:270
441 msgid ""
442 "Use the :guilabel:`Transition width` parameter to create a bleeding edge "
443 "(aka feathering) for the alpha shape."
444 msgstr ""
445 "S parametrom :guilabel:`Širina prehoda` ustvarite prelivni rob (t. i. "
446 "operjenje) za alfo v liku."