Contents of /trunk/l10n-kf5/lt/messages/skanlite/skanlite.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658125 - (show annotations) (download)
Mon Aug 14 01:26:50 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 9181 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Lithuanian translations for scanlite package.
2 #
3 # Andrius Štikonas <[email protected]>, 2009.
4 # Donatas G. <[email protected]>, 2010.
5 # Remigijus Jarmalavičius <[email protected]>, 2011.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: skanlite\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2023-08-14 00:45+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2022-11-16 22:54+0200\n"
12 "Last-Translator: Moo <<>>\n"
13 "Language-Team: Lithuanian <[email protected]>\n"
14 "Language: lt\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
19 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
20 "X-Generator: Poedit 3.2.1\n"
21
22 #: ImageViewer.cpp:43
23 #, kde-format
24 msgid "Zoom In"
25 msgstr "Didinti"
26
27 #: ImageViewer.cpp:46
28 #, kde-format
29 msgid "Zoom Out"
30 msgstr "Mažinti"
31
32 #: ImageViewer.cpp:49
33 #, kde-format
34 msgid "Zoom to Actual size"
35 msgstr "Keisti į faktinį mastelį"
36
37 #: ImageViewer.cpp:52
38 #, kde-format
39 msgid "Zoom to Fit"
40 msgstr "Keisti į tokį mastelį, kad tilptų"
41
42 #: main.cpp:32 skanlite.cpp:787
43 #, kde-format
44 msgid "Skanlite"
45 msgstr "Skanlite"
46
47 #: main.cpp:34
48 #, kde-format
49 msgid "Scanning application by KDE based on libksane."
50 msgstr "KDE skenavimo programa, pagrįsta libksane."
51
52 #: main.cpp:36
53 #, kde-format
54 msgid "(C) 2008-2020 Kåre Särs"
55 msgstr "(C) 2008-2020 Kåre Särs"
56
57 #: main.cpp:41
58 #, kde-format
59 msgid "Kåre Särs"
60 msgstr "Kåre Särs"
61
62 #: main.cpp:42
63 #, kde-format
64 msgid "developer"
65 msgstr "programuotojas"
66
67 #: main.cpp:45
68 #, kde-format
69 msgid "Gregor Mi"
70 msgstr "Gregor Mi"
71
72 #: main.cpp:46 main.cpp:49
73 #, kde-format
74 msgid "contributor"
75 msgstr "pagalbininkas"
76
77 #: main.cpp:48
78 #, kde-format
79 msgid "Arseniy Lartsev"
80 msgstr "Arseniy Lartsev"
81
82 #: main.cpp:51
83 #, kde-format
84 msgid "Gilles Caulier"
85 msgstr "Gilles Caulier"
86
87 #: main.cpp:52 main.cpp:58
88 #, kde-format
89 msgid "Importing libksane to extragear"
90 msgstr "Importuojama libksane į extragear"
91
92 #: main.cpp:54
93 #, kde-format
94 msgid "Anne-Marie Mahfouf"
95 msgstr "Anne-Marie Mahfouf"
96
97 #: main.cpp:55
98 #, kde-format
99 msgid "Writing the user manual"
100 msgstr "Naudotojo vadovo rašymas"
101
102 #: main.cpp:57
103 #, kde-format
104 msgid "Laurent Montel"
105 msgstr "Laurent Montel"
106
107 #: main.cpp:60
108 #, kde-format
109 msgid "Chusslove Illich"
110 msgstr "Chusslove Illich"
111
112 #: main.cpp:61 main.cpp:64
113 #, kde-format
114 msgid "Help with translations"
115 msgstr "Pagalba su vertimais"
116
117 #: main.cpp:63
118 #, kde-format
119 msgid "Albert Astals Cid"
120 msgstr "Albert Astals Cid"
121
122 #: main.cpp:67
123 #, kde-format
124 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
125 msgid "Your names"
126 msgstr "Andrius Štikonas, Vytautas Bačiulis, Moo"
127
128 #: main.cpp:68
129 #, kde-format
130 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
131 msgid "Your emails"
132 msgstr "[email protected], [email protected], <>"
133
134 #: main.cpp:76
135 #, kde-format
136 msgid "Sane scanner device name. Use 'test' for test device."
137 msgstr ""
138 "Sane skenerio įrenginio pavadinimas. Testavimo įrenginiui, naudokite \"test"
139 "\"."
140
141 #: main.cpp:76
142 #, kde-format
143 msgid "device"
144 msgstr "įrenginys"
145
146 #. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QDialog, SaveLocation)
147 #: SaveLocation.ui:20
148 #, kde-format
149 msgid "Save Location"
150 msgstr "Įrašymo vieta"
151
152 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, locationLabel)
153 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
154 #: SaveLocation.ui:28 settings.ui:80
155 #, kde-format
156 msgid "Save Location:"
157 msgstr "Įrašymo vieta:"
158
159 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, namePrefixLabel)
160 #: SaveLocation.ui:55
161 #, kde-format
162 msgid "Name & Format:"
163 msgstr "Pavadinimas ir formatas:"
164
165 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, numberLabel)
166 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
167 #: SaveLocation.ui:74 settings.ui:112
168 #, kde-format
169 msgid "####."
170 msgstr "####."
171
172 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, numStartFromLabel)
173 #: SaveLocation.ui:86
174 #, kde-format
175 msgid "Start numbering from:"
176 msgstr "Pradėti numeruoti nuo:"
177
178 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, u_resultLabel)
179 #: SaveLocation.ui:123
180 #, kde-format
181 msgid "Example:"
182 msgstr "Pavyzdys:"
183
184 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, u_resultValue)
185 #: SaveLocation.ui:130
186 #, kde-format
187 msgid "/home/joe/example.png"
188 msgstr "/home/jonas/pavyzdys.png"
189
190 #. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, SkanliteSettings)
191 #: settings.ui:14
192 #, kde-format
193 msgid "Settings"
194 msgstr "Nuostatos"
195
196 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
197 #: settings.ui:20
198 #, kde-format
199 msgid "Image saving"
200 msgstr "Paveikslų įrašymas"
201
202 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_7)
203 #: settings.ui:26
204 #, kde-format
205 msgid "Preview before saving:"
206 msgstr "Peržiūra prieš įrašymą:"
207
208 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_6)
209 #: settings.ui:46
210 #, kde-format
211 msgid "Save mode:"
212 msgstr "Įrašymo veiksena:"
213
214 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, saveModeCB)
215 #: settings.ui:60
216 #, kde-format
217 msgid "Open the save dialog for every image"
218 msgstr "Atverti įrašymo dialogą kiekvienam paveikslui"
219
220 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, saveModeCB)
221 #: settings.ui:65
222 #, kde-format
223 msgid "Open the save dialog for the first image only"
224 msgstr "Atverti įrašymo dialogą tik pirmam paveikslui"
225
226 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
227 #: settings.ui:90
228 #, kde-format
229 msgid "Name && Format:"
230 msgstr "Pavadinimas ir formatas:"
231
232 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLineEdit, imgPrefix)
233 #: settings.ui:105
234 #, kde-format
235 msgid "Image"
236 msgstr "Paveikslas"
237
238 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
239 #: settings.ui:124
240 #, kde-format
241 msgid "Specify save quality:"
242 msgstr "Nurodykite įrašymo kokybę:"
243
244 #. i18n: ectx: property (suffix), widget (QSpinBox, imgQuality)
245 #: settings.ui:192
246 #, no-c-format, kde-format
247 msgid "%"
248 msgstr "%"
249
250 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, generalGB)
251 #: settings.ui:233
252 #, kde-format
253 msgid "General"
254 msgstr "Bendra"
255
256 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, setPreviewDPI)
257 #: settings.ui:239
258 #, kde-format
259 msgid "Set preview resolution (DPI)"
260 msgstr "Nustatykite peržiūros skiriamąją gebą (DPI)"
261
262 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, previewDPI)
263 #: settings.ui:253
264 #, kde-format
265 msgid "50"
266 msgstr "50"
267
268 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, previewDPI)
269 #: settings.ui:258
270 #, kde-format
271 msgid "75"
272 msgstr "75"
273
274 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, previewDPI)
275 #: settings.ui:263
276 #, kde-format
277 msgid "100"
278 msgstr "100"
279
280 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, previewDPI)
281 #: settings.ui:268
282 #, kde-format
283 msgid "150"
284 msgstr "150"
285
286 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, previewDPI)
287 #: settings.ui:273
288 #, kde-format
289 msgid "300"
290 msgstr "300"
291
292 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, u_disableSelections)
293 #: settings.ui:286
294 #, kde-format
295 msgid "Disable automatic selections"
296 msgstr "Išjungti automatinius pasirinkimus"
297
298 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, revertOptions)
299 #: settings.ui:319
300 #, kde-format
301 msgid "Revert scanner options to default values"
302 msgstr "Sugrąžinti skenerio parinktis į numatytąsias reikšmes"
303
304 #: skanlite.cpp:63
305 #, kde-format
306 msgid "Configure..."
307 msgstr "Konfigūruoti..."
308
309 #: skanlite.cpp:67
310 #, kde-format
311 msgid "Reselect scanner device"
312 msgstr "Iš naujo pasirinkite skenavimo įrenginį"
313
314 #: skanlite.cpp:91
315 #, kde-format
316 msgid "Saving: %v kB"
317 msgstr "Įrašoma: %v kB"
318
319 #: skanlite.cpp:187
320 #, kde-format
321 msgid "Skanlite Settings"
322 msgstr "Skanlite nuostatos"
323
324 #: skanlite.cpp:207 skanlite.cpp:306
325 #, kde-format
326 msgid "Opening the selected scanner failed."
327 msgstr "Nepavyko atverti pasirinkto skenerio."
328
329 #: skanlite.cpp:321
330 #, kde-format
331 msgid "%1: %2"
332 msgstr "%1: %2"
333
334 #: skanlite.cpp:341
335 #, kde-format
336 msgctxt "prefix for auto naming"
337 msgid "Image-"
338 msgstr "Paveikslas-"
339
340 #: skanlite.cpp:486
341 #, kde-format
342 msgid ""
343 "The image will be saved in the PNG format, as the selected image type does "
344 "not support saving 16 bit color images."
345 msgstr ""
346 "Paveikslas bus įrašytas PNG formatu, nes pasirinktas paveikslo tipas "
347 "nepalaiko 16 bitų spalvų paveikslus."
348
349 #: skanlite.cpp:511
350 #, kde-format
351 msgid "New Image File Name"
352 msgstr "Naujo paveikslo failo pavadinimas"
353
354 #: skanlite.cpp:615
355 #, kde-format
356 msgid "Failed to save image"
357 msgstr "Nepavyko įrašyti paveikslo"
358
359 #: skanlite.cpp:628
360 #, kde-format
361 msgid "Failed to upload image"
362 msgstr "Nepavyko įkelti paveikslo"
363
364 #: skanlite.cpp:783
365 #, kde-format
366 msgctxt "@title:window %1 = scanner maker, %2 = scanner model"
367 msgid "%1 %2 - Skanlite"
368 msgstr "%1 %2 - Skanlite"
369
370 #: skanlite.cpp:785
371 #, kde-format
372 msgctxt "@title:window %1 = scanner device"
373 msgid "%1 - Skanlite"
374 msgstr "%1 - Skanlite"
375
376 #~ msgid "About"
377 #~ msgstr "Apie"
378
379 #~ msgid "..."
380 #~ msgstr "..."
381
382 #~ msgid "Directory doesn't exist, do you wish to create it?"
383 #~ msgstr "Katalogo nėra, ar norite jį sukurti?"
384
385 #~ msgid "Could not create directory %1"
386 #~ msgstr "Nepavyko sukurti katalogo %1"
387
388 #~ msgid "Do you want to overwrite \"%1\"?"
389 #~ msgstr "Ar norite perrašyti „%1“?"
390
391 #~ msgid "Overwrite"
392 #~ msgstr "Perrašyti"
393
394 #~ msgid "Save"
395 #~ msgstr "Išsaugoti"