Contents of /trunk/l10n-kf5/lt/messages/okular/okular_poppler.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660628 - (show annotations) (download)
Thu Sep 21 01:23:33 2023 UTC (2 months, 1 week ago) by scripty
File size: 9993 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Lithuanian translations for okular_poppler package.
2 # This file is distributed under the same license as the okular_poppler package.
3 # Andrius Štikonas <[email protected]>, 2008.
4 # Donatas Glodenis <[email protected]>, 2009.
5 # Remigijus Jarmalavičius <[email protected]>, 2011.
6 # Liudas Ališauskas <[email protected]>, 2012, 2013.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: okular_poppler\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2023-09-21 00:42+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2021-12-10 00:12+0200\n"
13 "Last-Translator: Liudas <[email protected]>\n"
14 "Language-Team: Lithuanian <[email protected]>\n"
15 "Language: lt\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
20 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
21 "X-Generator: Poedit 3.0\n"
22
23 #, kde-format
24 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
25 msgid "Your names"
26 msgstr "Andrius Štikonas, Liudas Ališauskas, Moo"
27
28 #, kde-format
29 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
30 msgid "Your emails"
31 msgstr "[email protected], [email protected], Moo"
32
33 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_OverprintPreviewEnabled)
34 #: conf/pdfsettingswidget.ui:17
35 #, kde-format
36 msgid "Enable overprint preview"
37 msgstr ""
38
39 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
40 #: conf/pdfsettingswidget.ui:26
41 #, kde-format
42 msgid "Enhance thin lines:"
43 msgstr "Pagerinti plonas linijas:"
44
45 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, kcfg_EnhanceThinLines)
46 #: conf/pdfsettingswidget.ui:37 generator_pdf.cpp:947
47 #, kde-format
48 msgid "No"
49 msgstr "Ne"
50
51 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, kcfg_EnhanceThinLines)
52 #: conf/pdfsettingswidget.ui:42
53 #, kde-format
54 msgid "Solid"
55 msgstr "Vientisa"
56
57 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, kcfg_EnhanceThinLines)
58 #: conf/pdfsettingswidget.ui:47
59 #, kde-format
60 msgid "Shape"
61 msgstr "Forma"
62
63 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
64 #: conf/pdfsettingswidget.ui:72
65 #, fuzzy, kde-format
66 #| msgid "Scaling mode for the printed pages"
67 msgid "Default scaling mode when printing:"
68 msgstr "Spausdinamų puslapių mastelio keitimo veiksena"
69
70 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, kcfg_PrintScaleMode)
71 #: conf/pdfsettingswidget.ui:80 generator_pdf.cpp:103
72 #, kde-format
73 msgid "Fit to printable area"
74 msgstr "Talpinti į spausdintiną sritį"
75
76 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, kcfg_PrintScaleMode)
77 #: conf/pdfsettingswidget.ui:85 generator_pdf.cpp:104
78 #, kde-format
79 msgid "Fit to full page"
80 msgstr "Talpinti į visą puslapį"
81
82 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, kcfg_PrintScaleMode)
83 #: conf/pdfsettingswidget.ui:90 generator_pdf.cpp:105
84 #, kde-format
85 msgid "None; print original size"
86 msgstr "Nėra; spausdinti pradinį dydį"
87
88 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox, kcfg_CheckOCSPServers)
89 #: conf/pdfsettingswidget.ui:113
90 #, kde-format
91 msgid ""
92 "Enabling this option will allow Okular to contact 3rd-party OCSP servers to "
93 "check if the certificates used for digital signing have been revoked since "
94 "their creation."
95 msgstr ""
96 "Įjungus šią parinktį, programai Okular bus leidžiama susisiekti su trečiųjų "
97 "šalių OCSP serveriais, kad būtų tikrinama, ar skaitmeniniam pasirašymui "
98 "naudojami liudijimai nuo jų sukūrimo laiko buvo panaikinti, ar ne."
99
100 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_CheckOCSPServers)
101 #: conf/pdfsettingswidget.ui:116
102 #, kde-format
103 msgid ""
104 "Check revocation of digital signatures' certificates using 3rd-party servers"
105 msgstr ""
106 "Tikrinti skaitmeninių parašų liudijimų panaikinimą naudojant trečiųjų šalių "
107 "serverius"
108
109 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
110 #: conf/pdfsettingswidget.ui:138
111 #, kde-format
112 msgid "Signature backend:"
113 msgstr ""
114
115 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, certDBGroupBox)
116 #: conf/pdfsettingswidget.ui:164
117 #, kde-format
118 msgid "Certificate Database"
119 msgstr "Liudijimų duomenų bazė"
120
121 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, kcfg_UseDefaultCertDB)
122 #: conf/pdfsettingswidget.ui:173
123 #, kde-format
124 msgid "Default:"
125 msgstr "Numatytasis:"
126
127 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, customRadioButton)
128 #: conf/pdfsettingswidget.ui:180
129 #, kde-format
130 msgid "Custom:"
131 msgstr "Tinkintas:"
132
133 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, certificatesGroup)
134 #: conf/pdfsettingswidget.ui:197
135 #, kde-format
136 msgid "Available Certificates"
137 msgstr "Prieinami liudijimai"
138
139 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, loadSignaturesButton)
140 #: conf/pdfsettingswidget.ui:205
141 #, kde-format
142 msgid "&Load Signatures"
143 msgstr "Įke&lti parašus"
144
145 #: generator_pdf.cpp:88
146 #, kde-format
147 msgid "PDF Options"
148 msgstr "PDF parinktys"
149
150 #: generator_pdf.cpp:90
151 #, kde-format
152 msgid "Print annotations"
153 msgstr "Spausdinti anotacijas"
154
155 #: generator_pdf.cpp:91
156 #, kde-format
157 msgid "Include annotations in the printed document"
158 msgstr "Įtraukti anotacijas į išspausdintą dokumentą"
159
160 #: generator_pdf.cpp:92
161 #, kde-format
162 msgid ""
163 "Includes annotations in the printed document. You can disable this if you "
164 "want to print the original unannotated document."
165 msgstr ""
166 "Įtraukti anotacijas į išspausdintą dokumentą. Galite tai išjungti, jei "
167 "norite spausdinti pradinį neanotuotą dokumentą."
168
169 #: generator_pdf.cpp:94
170 #, kde-format
171 msgid "Force rasterization"
172 msgstr "Priverstinis keitimas į rastrinį vaizdą"
173
174 #: generator_pdf.cpp:95
175 #, kde-format
176 msgid "Rasterize into an image before printing"
177 msgstr "Prieš spausdinant, keisti į rastrinį paveikslą"
178
179 #: generator_pdf.cpp:96
180 #, kde-format
181 msgid ""
182 "Forces the rasterization of each page into an image before printing it. This "
183 "usually gives somewhat worse results, but is useful when printing documents "
184 "that appear to print incorrectly."
185 msgstr ""
186 "Prieš spausdinant, priverstinai keičia kiekvieną puslapį į rastrinį "
187 "paveikslą. Dėl to, rezultatai paprastai būna prastesni, tačiau tai naudinga "
188 "tais atvejais, jei atrodo, kad dokumentas spausdinamas netiksliai."
189
190 #: generator_pdf.cpp:106
191 #, kde-format
192 msgid "Scaling mode for the printed pages"
193 msgstr "Spausdinamų puslapių mastelio keitimo veiksena"
194
195 #: generator_pdf.cpp:107
196 #, kde-format
197 msgid "Scale mode:"
198 msgstr "Mastelio keitimo veiksena:"
199
200 #: generator_pdf.cpp:945
201 #, kde-format
202 msgctxt "PDF v. <version>"
203 msgid "PDF v. %1.%2"
204 msgstr "PDF v. %1.%2"
205
206 #: generator_pdf.cpp:945
207 #, kde-format
208 msgid "Format"
209 msgstr "Formatas"
210
211 #: generator_pdf.cpp:946
212 #, kde-format
213 msgid "Encrypted"
214 msgstr "Šifruotas"
215
216 #: generator_pdf.cpp:946
217 #, kde-format
218 msgid "Unencrypted"
219 msgstr "Nešifruotas"
220
221 #: generator_pdf.cpp:946
222 #, kde-format
223 msgid "Security"
224 msgstr "Saugumas"
225
226 #: generator_pdf.cpp:947
227 #, kde-format
228 msgid "Yes"
229 msgstr "Taip"
230
231 #: generator_pdf.cpp:947
232 #, kde-format
233 msgid "Optimized"
234 msgstr "Optimizuotas"
235
236 #: generator_pdf.cpp:1378
237 #, kde-format
238 msgid ""
239 "Signed by: %1\n"
240 "\n"
241 "Date: %2"
242 msgstr ""
243 "Pasirašė: %1\n"
244 "\n"
245 "Data: %2"
246
247 #: generator_pdf.cpp:1588
248 #, kde-format
249 msgid "Using Poppler %1"
250 msgstr "Naudojama Poppler %1"
251
252 #: generator_pdf.cpp:1590
253 #, kde-format
254 msgid ""
255 "Using Poppler %1\n"
256 "\n"
257 "Built against Poppler %2"
258 msgstr ""
259 "Naudojama Poppler %1\n"
260 "\n"
261 "Sukompiliuota su Poppler %2"
262
263 #: generator_pdf.cpp:1625
264 #, kde-format
265 msgid "PDF"
266 msgstr "PDF"
267
268 #: generator_pdf.cpp:1625
269 #, kde-format
270 msgid "PDF Backend Configuration"
271 msgstr "PDF programinės sąsajos konfigūracija"
272
273 #: generator_pdf.cpp:2118
274 #, kde-format
275 msgid ""
276 "Some errors were found in the document, Okular might not be able to show the "
277 "content correctly"
278 msgstr ""
279 "Dokumente buvo rasta tam tikrų klaidų. Gali būti, kad Okular negalės "
280 "tinkamai atvaizduoti dokumento turinio"
281
282 #: pdfsettingswidget.cpp:128
283 #, kde-format
284 msgctxt "Name of the person to whom the cerficate was issued"
285 msgid "Issued to"
286 msgstr "Kam išduotas:"
287
288 #: pdfsettingswidget.cpp:128
289 #, kde-format
290 msgid "E-mail"
291 msgstr "El. paštas"
292
293 #: pdfsettingswidget.cpp:128
294 #, kde-format
295 msgctxt "Certificate expiration date"
296 msgid "Expiration date"
297 msgstr "Galioja iki"
298
299 #: pdfsettingswidget.cpp:145
300 #, kde-format
301 msgid ""
302 "You are using a Poppler library built without NSS support.\n"
303 "Adding Digital Signatures isn't available for that reason"
304 msgstr ""
305 "Jūs naudojate Poppler biblioteką, sudarytą be NSS palaikymo.\n"
306 "Dėl šios priežasties, skaitmeninių parašų pridėjimas yra neprieinamas"
307
308 #: pdfsettingswidget.cpp:186
309 #, kde-format
310 msgid "Restart needed"
311 msgstr "Reikia paleisti iš naujo"
312
313 #: pdfsettingswidget.cpp:186
314 #, kde-format
315 msgid "You need to restart Okular after changing the NSS directory settings"
316 msgstr "Pakeitę NSS katalogo nuostatas, turite paleisti Okular iš naujo"
317
318 #: pdfsignatureutils.cpp:194
319 #, kde-format
320 msgid "Enter Password"
321 msgstr "Įveskite slaptažodį"
322
323 #: pdfsignatureutils.cpp:194
324 #, kde-format
325 msgid "Enter password to open %1:"
326 msgstr "Norėdami atverti %1, įveskite slaptažodį:"
327
328 #~ msgid "Not Available"
329 #~ msgstr "Neprieinama"
330
331 #~ msgid "PDF Backend"
332 #~ msgstr "PDF programinė sąsaja"
333
334 #~ msgid "A PDF file renderer"
335 #~ msgstr "PDF failų rodymo priemonė"
336
337 #~ msgid "© 2005-2008 Albert Astals Cid"
338 #~ msgstr "© 2005-2008 Albert Astals Cid"
339
340 #~ msgid "Albert Astals Cid"
341 #~ msgstr "Albert Astals Cid"
342
343 #~ msgid "Saving files with /Encrypt is not supported."
344 #~ msgstr "Failų įrašymas su /Encrypt parinktimi nepalaikomas."
345
346 #~ msgid "Unknown"
347 #~ msgstr "Nežinoma"
348
349 #~ msgid "Unknown Date"
350 #~ msgstr "Nežinoma data"
351
352 #~ msgid "Unknown Encryption"
353 #~ msgstr "Nežinomas šifravimas"
354
355 #~ msgid "Unknown Optimization"
356 #~ msgstr "Nežinoma optimizacija"
357
358 #~ msgid "Please enter the password to read the document:"
359 #~ msgstr "Prašome įvesti slaptažodį, kad galima būtų perskaityti dokumentą:"
360
361 #~ msgid "Incorrect password. Try again:"
362 #~ msgstr "Neteisingas slaptažodis. Bandykite dar kartą:"