Contents of /trunk/l10n-kf5/lt/messages/kxmlgui/kxmlgui5.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1654540 - (show annotations) (download)
Sun Jun 25 01:37:13 2023 UTC (5 months ago) by scripty
File size: 52056 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # translation of kdelibs4.po to Lithuanian
2 # Ričardas Čepas <[email protected]>, 2002-2004.
3 # Donatas Glodenis <[email protected]>, 2004-2009.
4 # Gintautas Miselis <[email protected]>, 2008.
5 # Andrius Štikonas <[email protected]>, 2009-2017.
6 # Tomas Straupis <[email protected]>, 2011.
7 # Remigijus Jarmalavičius <[email protected]>, 2011.
8 # Liudas Ališauskas <[email protected]>, 2011, 2012, 2013, 2014.
9 # Liudas Alisauskas <[email protected]>, 2013.
10 # Mindaugas Baranauskas <[email protected]>, 2015, 2016.
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: kdelibs4\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
15 "POT-Creation-Date: 2023-06-25 00:45+0000\n"
16 "PO-Revision-Date: 2020-01-06 15:03+0200\n"
17 "Last-Translator: Andrius Štikonas <[email protected]>\n"
18 "Language-Team: Lithuanian <[email protected]>\n"
19 "Language: lt\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
24 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
25 "X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
26
27 #: kaboutapplicationcomponentlistdelegate_p.cpp:51
28 #, fuzzy, kde-format
29 #| msgid "Visit contributor's homepage"
30 msgid "Visit component's homepage"
31 msgstr "Apsilankyti talkininko internetinėje svetainėje"
32
33 #: kaboutapplicationcomponentlistdelegate_p.cpp:99
34 #, fuzzy, kde-format
35 #| msgctxt "@info:tooltip"
36 #| msgid ""
37 #| "Visit contributor's homepage\n"
38 #| "%1"
39 msgctxt "@info:tooltip"
40 msgid ""
41 "Visit components's homepage\n"
42 "%1"
43 msgstr ""
44 "Apsilankyti talkininko internetinėje svetainėje\n"
45 "%1"
46
47 #: kaboutapplicationcomponentlistdelegate_p.cpp:140
48 #, fuzzy, kde-format
49 #| msgctxt "@item Contributor name in about dialog."
50 #| msgid "%1"
51 msgctxt "@item Component name in about dialog."
52 msgid "%1"
53 msgstr "%1"
54
55 #: kaboutapplicationcomponentlistdelegate_p.cpp:143
56 #, fuzzy, kde-format
57 #| msgid "Version:"
58 msgid "Version %1"
59 msgstr "Versija:"
60
61 #: kaboutapplicationcomponentlistdelegate_p.cpp:152
62 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:84
63 #, kde-format
64 msgid "License: %1"
65 msgstr "Licencija: %1"
66
67 #: kaboutapplicationdialog.cpp:60 kaboutplugindialog.cpp:65
68 #, kde-format
69 msgctxt "@title:window"
70 msgid "About %1"
71 msgstr "Apie %1"
72
73 #: kaboutapplicationdialog.cpp:98 kaboutplugindialog.cpp:91
74 #, kde-format
75 msgctxt "@title:tab"
76 msgid "About"
77 msgstr "Apie"
78
79 #: kaboutapplicationdialog.cpp:104
80 #, kde-format
81 msgctxt "@title:tab"
82 msgid "Components"
83 msgstr ""
84
85 #: kaboutapplicationdialog.cpp:114 kaboutplugindialog.cpp:99
86 #, kde-format
87 msgctxt "@title:tab"
88 msgid "Author"
89 msgid_plural "Authors"
90 msgstr[0] "Autorius"
91 msgstr[1] "Autoriai"
92 msgstr[2] "Autoriai"
93 msgstr[3] "Autoriai"
94
95 #: kaboutapplicationdialog.cpp:121 kaboutplugindialog.cpp:106
96 #, kde-format
97 msgctxt "@title:tab"
98 msgid "Thanks To"
99 msgstr "Dėkojame"
100
101 #: kaboutapplicationdialog.cpp:128 kaboutplugindialog.cpp:112
102 #, kde-format
103 msgctxt "@title:tab"
104 msgid "Translation"
105 msgstr "Vertimas"
106
107 #: kaboutapplicationpersonlistdelegate_p.cpp:53
108 #, kde-format
109 msgctxt "Action to send an email to a contributor"
110 msgid "Email contributor"
111 msgstr "Parašyti talkininkui el. laišką"
112
113 #: kaboutapplicationpersonlistdelegate_p.cpp:58
114 #, kde-format
115 msgid "Visit contributor's homepage"
116 msgstr "Apsilankyti talkininko internetinėje svetainėje"
117
118 #: kaboutapplicationpersonlistdelegate_p.cpp:106
119 #, kde-format
120 msgctxt "@info:tooltip Action to send an email to a contributor"
121 msgid ""
122 "Email contributor\n"
123 "%1"
124 msgstr ""
125 "Parašyti talkininkui el. laišką, adresu\n"
126 "%1"
127
128 #: kaboutapplicationpersonlistdelegate_p.cpp:112
129 #, kde-format
130 msgctxt "@info:tooltip"
131 msgid ""
132 "Visit contributor's homepage\n"
133 "%1"
134 msgstr ""
135 "Apsilankyti talkininko internetinėje svetainėje\n"
136 "%1"
137
138 #: kaboutapplicationpersonlistdelegate_p.cpp:119
139 #, kde-format
140 msgctxt "@info:tooltip"
141 msgid ""
142 "Visit contributor's profile on %1\n"
143 "%2"
144 msgstr ""
145 "Apsilankyti talkininko profilyje ties %1\n"
146 "%2"
147
148 #: kaboutapplicationpersonlistdelegate_p.cpp:188
149 #, kde-format
150 msgctxt "@item Contributor name in about dialog."
151 msgid "%1"
152 msgstr "%1"
153
154 #: kaboutkdedialog_p.cpp:31
155 #, kde-format
156 msgctxt "@title:window"
157 msgid "About KDE"
158 msgstr "Apie KDE"
159
160 #: kaboutkdedialog_p.cpp:34
161 #, kde-format
162 msgid "<html><font size=\"5\">KDE - Be Free!</font></html>"
163 msgstr "<html><font size=\"5\">KDE – būkite laisvi!</font></html>"
164
165 #: kaboutkdedialog_p.cpp:45
166 #, kde-format
167 msgid ""
168 "<html><b>KDE</b> is a world-wide community of software engineers, artists, "
169 "writers, translators and creators who are committed to <a href=\"%1\">Free "
170 "Software</a> development. KDE produces the Plasma desktop environment, "
171 "hundreds of applications, and the many software libraries that support them."
172 "<br /><br />KDE is a cooperative enterprise: no single entity controls its "
173 "direction or products. Instead, we work together to achieve the common goal "
174 "of building the world's finest Free Software. Everyone is welcome to <a href="
175 "\"%2\">join and contribute</a> to KDE, including you.<br /><br />Visit <a "
176 "href=\"%3\">%3</a> for more information about the KDE community and the "
177 "software we produce.</html>"
178 msgstr ""
179 "<html><b>KDE</b> yra pasaulinio masto programinės įrangos bendruomenė, kurią "
180 "sudaro inžinieriai, rašytojai, dailininkai, vertėjai bei kūrėjai, susibūrę "
181 "<a href=\"%1\">Laisvosios programinės įrangos</a> plėtojimui. KDE kuria "
182 "Plasma darbalaukio aplinką, šimtus programų bei daug jas palaikančių "
183 "programinės įrangos bibliotekų.<br /><br />KDE yra kooperacinė organizacija: "
184 "nėra vienos esybės, kuri valdytų jos kryptį ar produktus. Vietoj to, mes "
185 "dirbame kartu, kad pasiektume bendrą tikslą - sukurtume geriausią Laisvąją "
186 "programinę įrangą pasaulyje. Visi, įskaitant ir jus, yra kviečiami <a href="
187 "\"%2\">prisijungti ir talkinti</a> KDE.<br /><br />Išsamesnei informacijai "
188 "apie KDE bendruomenę bei mūsų kuriamą programinę įrangą, apsilankykite <a "
189 "href=\"%3\">%3</a>.</html>"
190
191 #: kaboutkdedialog_p.cpp:66
192 #, kde-format
193 msgid ""
194 "<html>Software can always be improved, and the KDE team is ready to do so. "
195 "However, you - the user - must tell us when something does not work as "
196 "expected or could be done better.<br /><br />KDE has a bug tracking system. "
197 "Visit <a href=\"%1\">%1</a> or use the \"Report Bug...\" dialog from the "
198 "\"Help\" menu to report bugs.<br /><br />If you have a suggestion for "
199 "improvement then you are welcome to use the bug tracking system to register "
200 "your wish. Make sure you use the severity called \"Wishlist\".</html>"
201 msgstr ""
202 "<html>Programinė įranga visada gali būti tobulinama ir KDE komanda yra "
203 "pasiryžusi tai daryti. Vis dėlto, būtent jūs - naudotojas - privalote mums "
204 "pranešti, kai kas nors neveikia taip, kaip turėtų arba, jei kas nors gali "
205 "būti padaryta geriau.<br /><br />KDE turi klaidų sekimo sistemą. "
206 "Apsilankykite <a href=\"%1\">%1</a> arba pasinaudokite \"Pagalbos\" meniu "
207 "esančiu dialogu \"Pranešti apie programos klaidą...\", kad praneštumėte apie "
208 "klaidas.<br /><br />Jei turite pasiūlymą kaip galima ką nors patobulinti, "
209 "esate kviečiami naudotis klaidų sekimo sistema ir užregistruoti savo "
210 "pasiūlymą. Įsitikinkite, kad naudosite svarbą, pavadinimu \"Pageidavimas "
211 "(angl. Wishlist)\".</html>"
212
213 #: kaboutkdedialog_p.cpp:85
214 #, kde-format
215 msgid ""
216 "<html>You do not have to be a software developer to be a member of the KDE "
217 "team. You can join the national teams that translate program interfaces. You "
218 "can provide graphics, themes, sounds, and improved documentation. You decide!"
219 "<br /><br />Visit <a href=\"%1\">%1</a> for information on some projects in "
220 "which you can participate.<br /><br />If you need more information or "
221 "documentation, then a visit to <a href=\"%2\">%2</a> will provide you with "
222 "what you need.</html>"
223 msgstr ""
224 "<html>Norėdami būti KDE komandos dalimi, neprivalote būti programinės "
225 "įrangos programuotoju. Galite prisijungti prie nacionalinių komandų, "
226 "verčiančių programų sąsajas. Galite teikti grafinius paveikslus, "
227 "apipavidalinimus, garsus bei patobulintą dokumentaciją. Spręskite patys!<br /"
228 "><br />Išsamesnei informacijai apie kai kuriuos projektus, kuriuose galite "
229 "dalyvauti, apsilankykite <a href=\"%1\">%1</a>.<br /><br />Jeigu jums reikia "
230 "daugiau informacijos ar dokumentacijos, tuomet apsilankę <a href=\"%2\">%2</"
231 "a> rasite tai, ko ieškote.</html>"
232
233 #: kaboutkdedialog_p.cpp:108
234 #, kde-format
235 msgid ""
236 "<html>KDE software is and will always be available free of charge, however "
237 "creating it is not free.<br /><br />To support development the KDE community "
238 "has formed the KDE e.V., a non-profit organization legally founded in "
239 "Germany. KDE e.V. represents the KDE community in legal and financial "
240 "matters. See <a href=\"%1\">%1</a> for information on KDE e.V.<br /><br /"
241 ">KDE benefits from many kinds of contributions, including financial. We use "
242 "the funds to reimburse members and others for expenses they incur when "
243 "contributing. Further funds are used for legal support and organizing "
244 "conferences and meetings. <br /> <br />We would like to encourage you to "
245 "support our efforts with a financial donation, using one of the ways "
246 "described at <a href=\"%2\">%2</a>.<br /><br />Thank you very much in "
247 "advance for your support.</html>"
248 msgstr ""
249 "<html>KDE programinė įranga yra ir visada bus nemokama, vis dėlto, jos "
250 "plėtojimas nėra nemokamas.<br /><br />Norėdama palaikyti plėtojimą, KDE "
251 "bendruomenė įkūrė KDE e.V. - ne pelno organizaciją, kuri teisiškai įsteigta "
252 "Vokietijoje. KDE e.V. atstovauja KDE bendruomenę teisiniuose ir "
253 "finansiniuose reikaluose. Išsamesnei informacijai apie KDE e.V., žiūrėkite "
254 "<a href=\"%1\">%1</a>.<br /><br />KDE praverčia įvairi parama, įskaitant ir "
255 "finansinį palaikymą. Mes naudojame lėšas, kad apmokėtume dalyviams ir "
256 "kitiems asmenims jų išlaidas, kurias jie patiria talkindami projektui. Kitos "
257 "lėšos yra naudojamos teisiniam palaikymui ir konferencijų bei susitikimų "
258 "organizavimui. <br /> <br />Norėtume paraginti jus palaikyti mūsų pastangas "
259 "ir paremti mus finansiškai, naudojantis vienu iš <a href=\"%2\">%2</a> "
260 "aprašytų būdų.<br /><br />Iš anksto labai jums dėkojame už jūsų palaikymą.</"
261 "html>"
262
263 #: kaboutkdedialog_p.cpp:128
264 #, kde-format
265 msgctxt "@title:tab About KDE"
266 msgid "&About"
267 msgstr "&Apie"
268
269 #: kaboutkdedialog_p.cpp:129
270 #, kde-format
271 msgctxt "@title:tab"
272 msgid "&Report Bugs or Wishes"
273 msgstr "&Praneškite apie klaidas ar pageidavimus"
274
275 #: kaboutkdedialog_p.cpp:130
276 #, kde-format
277 msgctxt "@title:tab"
278 msgid "&Join KDE"
279 msgstr "&Prisijunkite prie KDE"
280
281 #: kaboutkdedialog_p.cpp:131
282 #, kde-format
283 msgctxt "@title:tab"
284 msgid "&Support KDE"
285 msgstr "&Paremkite KDE"
286
287 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:41
288 #, fuzzy, kde-format
289 #| msgid "Version:"
290 msgctxt "Version version-number"
291 msgid "Version %1"
292 msgstr "Versija:"
293
294 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:106
295 #, kde-format
296 msgid "The <em>%1</em> windowing system"
297 msgstr ""
298
299 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:107
300 #, kde-format
301 msgid "Qt"
302 msgstr ""
303
304 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:109
305 #, kde-format
306 msgid "%1 (built against %2)"
307 msgstr ""
308
309 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:111
310 #, kde-format
311 msgid "KDE Frameworks"
312 msgstr ""
313
314 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:136
315 #, kde-format
316 msgid "Show author photos"
317 msgstr ""
318
319 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:137
320 #, kde-format
321 msgid "Enabling this will fetch images from an online location"
322 msgstr ""
323
324 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:176
325 #, kde-format
326 msgctxt "Reference to website"
327 msgid "Please use %1 to report bugs.\n"
328 msgstr ""
329
330 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:184
331 #, fuzzy, kde-format
332 #| msgid "Please report bugs to <a href=\"%1\">%2</a>.\n"
333 msgctxt "Reference to email address"
334 msgid "Please report bugs to %1.\n"
335 msgstr "Prašome pranešti apie klaidas, adresu <a href=\"%1\">%2</a>.\n"
336
337 #: kactionconflictdetector.cpp:38
338 #, fuzzy, kde-format
339 #| msgid ""
340 #| "The key sequence '%1' is ambiguous. Use 'Configure Shortcuts'\n"
341 #| "from the 'Settings' menu to solve the ambiguity.\n"
342 #| "No action will be triggered."
343 msgid ""
344 "The key sequence '%1' is ambiguous. Use 'Configure Keyboard Shortcuts'\n"
345 "from the 'Settings' menu to solve the ambiguity.\n"
346 "No action will be triggered."
347 msgstr ""
348 "Klavišų seka „%1“ yra dviprasmiška. „Nuostatų“ meniu \n"
349 "naudokite „Konfigūruoti sparčiuosius klavišus“, kad išspręstumėte\n"
350 "šį neapibrėžtumą. Nebus paleistas joks veiksmas."
351
352 #: kactionconflictdetector.cpp:42
353 #, kde-format
354 msgctxt "@title:window"
355 msgid "Ambiguous shortcut detected"
356 msgstr "Aptiktas dviprasmiškas spartusis klavišas"
357
358 #: kbugreport.cpp:102
359 #, kde-format
360 msgctxt "@title:window"
361 msgid "Submit Bug Report"
362 msgstr "Pateikti pranešimą apie programos klaidą"
363
364 #: kbugreport.cpp:130
365 #, kde-format
366 msgid "Submit Bug Report"
367 msgstr "Pateikti pranešimą apie programos klaidą"
368
369 #: kbugreport.cpp:142
370 #, kde-format
371 msgid ""
372 "Your email address. If incorrect, use the Configure Email button to change it"
373 msgstr ""
374 "Jūsų el. pašto adresas. Jei neteisingas, norėdami jį pakeisti naudokite "
375 "mygtuką „Konfigūruoti el. paštą“"
376
377 #: kbugreport.cpp:143
378 #, kde-format
379 msgctxt "Email sender address"
380 msgid "From:"
381 msgstr "Nuo:"
382
383 #: kbugreport.cpp:151
384 #, kde-format
385 msgctxt "@action:button"
386 msgid "Configure Email..."
387 msgstr "Konfigūruoti el. paštą..."
388
389 #: kbugreport.cpp:158
390 #, kde-format
391 msgid "The email address this bug report is sent to."
392 msgstr ""
393 "El. pašto adresas, į kurį bus siunčiamas šis pranešimas apie programos "
394 "klaidą."
395
396 #: kbugreport.cpp:159
397 #, kde-format
398 msgctxt "Email receiver address"
399 msgid "To:"
400 msgstr "Kam:"
401
402 #: kbugreport.cpp:168
403 #, kde-format
404 msgctxt "@action:button"
405 msgid "&Send"
406 msgstr "&Siųsti"
407
408 #: kbugreport.cpp:170
409 #, kde-format
410 msgctxt "@info:tooltip"
411 msgid "Send bug report."
412 msgstr "Siųsti pranešimą apie programos klaidą."
413
414 #: kbugreport.cpp:171
415 #, kde-format
416 msgctxt "@info:whatsthis"
417 msgid "Send this bug report to %1."
418 msgstr "Siųsti šį pranešimą apie programos klaidą į %1."
419
420 #: kbugreport.cpp:180
421 #, kde-format
422 msgid ""
423 "The application for which you wish to submit a bug report - if incorrect, "
424 "please use the Report Bug menu item of the correct application"
425 msgstr ""
426 "Programa, apie kurios klaidą norite pranešti, – jei neteisingai įrašyta, "
427 "pasinaudokite teisingos programos meniu punktu „Pranešti apie programos "
428 "klaidą“"
429
430 #: kbugreport.cpp:181
431 #, kde-format
432 msgid "Application: "
433 msgstr "Programa: "
434
435 #: kbugreport.cpp:191
436 #, kde-format
437 msgid ""
438 "The version of this application - please make sure that no newer version is "
439 "available before sending a bug report"
440 msgstr ""
441 "Šios programos versija. Prieš siųsdami pranešimą apie programos klaidą, "
442 "įsitikinkite, kad nėra prieinama jokia naujesnė programos versija"
443
444 #: kbugreport.cpp:192
445 #, kde-format
446 msgid "Version:"
447 msgstr "Versija:"
448
449 #: kbugreport.cpp:197
450 #, kde-format
451 msgid "no version set (programmer error)"
452 msgstr "versija nėra nustatyta (programuotojo klaida)"
453
454 #: kbugreport.cpp:209
455 #, kde-format
456 msgid "OS:"
457 msgstr "OS:"
458
459 #: kbugreport.cpp:214
460 #, kde-format
461 msgctxt ""
462 "%1 is the operating system name, e.g. 'Windows 10', %2 is the CPU "
463 "architecture, e.g. 'x86_64'"
464 msgid "%1 (%2)"
465 msgstr ""
466
467 #: kbugreport.cpp:221
468 #, kde-format
469 msgctxt ""
470 "%1 is the operating system name, e.g. 'Fedora Linux', %2 is the operating "
471 "system version, e.g. '35', %3 is the CPU architecture, e.g. 'x86_64'"
472 msgid "%1 %2 (%3)"
473 msgstr ""
474
475 #: kbugreport.cpp:227
476 #, kde-format
477 msgctxt ""
478 "%1 is the operating system name, e.g. 'Fedora Linux', %2 is the CPU "
479 "architecture, e.g. 'x86_64'"
480 msgid "%1 (%2)"
481 msgstr ""
482
483 #: kbugreport.cpp:239
484 #, kde-format
485 msgctxt "@title:group"
486 msgid "Se&verity"
487 msgstr "S&varbumas"
488
489 #: kbugreport.cpp:246
490 #, kde-format
491 msgctxt "bug severity"
492 msgid "Critical"
493 msgstr "Kritinis"
494
495 #: kbugreport.cpp:247
496 #, kde-format
497 msgctxt "bug severity"
498 msgid "Grave"
499 msgstr "Svarbus"
500
501 #: kbugreport.cpp:248
502 #, kde-format
503 msgctxt "bug severity"
504 msgid "Normal"
505 msgstr "Normalus"
506
507 #: kbugreport.cpp:249
508 #, kde-format
509 msgctxt "bug severity"
510 msgid "Wishlist"
511 msgstr "Pageidavimas"
512
513 #: kbugreport.cpp:250
514 #, kde-format
515 msgctxt "bug severity"
516 msgid "Translation"
517 msgstr "Vertimas"
518
519 #: kbugreport.cpp:268
520 #, kde-format
521 msgid "S&ubject: "
522 msgstr "&Tema : "
523
524 #: kbugreport.cpp:277
525 #, kde-format
526 msgid ""
527 "Enter the text (in English if possible) that you wish to submit for the bug "
528 "report.\n"
529 "If you press \"Send\", a mail message will be sent to the maintainer of this "
530 "program.\n"
531 msgstr ""
532 "Įveskite tekstą (jei įmanoma, anglų kalba), kurį norėtumėte pateikti kaip "
533 "pranešimą apie klaidą.\n"
534 "Jei paspausite „Siųsti“, šios programos prižiūrėtojui bus išsiųstas el. "
535 "laiškas.\n"
536
537 #: kbugreport.cpp:300
538 #, kde-format
539 msgid ""
540 "<qt>To submit a bug report, click on the button below. This will open a web "
541 "browser window on <a href=\"https://bugs.kde.org\">https://bugs.kde.org</a> "
542 "where you will find a form to fill in. The information displayed above will "
543 "be transferred to that server.</qt>"
544 msgstr ""
545 "<qt>Norėdami pateikti pranešimą apie klaidą, spustelėkite ant žemiau esančio "
546 "mygtuko. Tai saityno naršyklėje atvers <a href=\"https://bugs.kde.org"
547 "\">https://bugs.kde.org</a> puslapį, kuriame rasite reikiamą užpildyti "
548 "formą. Aukščiau rodoma informacija bus perkelta į tą serverį.</qt>"
549
550 #: kbugreport.cpp:306
551 #, kde-format
552 msgid ""
553 "<qt>To submit a bug report, click on the button below. This will open a web "
554 "browser window on <a href=\"%1\">%2</a>.</qt>"
555 msgstr ""
556 "<qt>Norėdami pateikti pranešimą apie klaidą, spustelėkite ant žemiau esančio "
557 "mygtuko. Tai saityno naršyklėje atvers <a href=\"%1\">%2</a> puslapį.</qt>"
558
559 #: kbugreport.cpp:323
560 #, kde-format
561 msgctxt "@action:button"
562 msgid "&Launch Bug Report Wizard"
563 msgstr "&Paleisti pranešimo apie klaidą vediklį"
564
565 #: kbugreport.cpp:325
566 #, kde-format
567 msgctxt "@action:button"
568 msgid "&Submit Bug Report"
569 msgstr "&Pateikti pranešimą apie klaidą"
570
571 #: kbugreport.cpp:380
572 #, kde-format
573 msgctxt ""
574 "The second arg is 'kde-cli-tools' which is the package that contains "
575 "kcmshell5 (the first arg)"
576 msgid ""
577 "Could not find <application>%1</application> executable (usually it's part "
578 "of the \"%2\" package)."
579 msgstr ""
580
581 #: kbugreport.cpp:432
582 #, kde-format
583 msgid ""
584 "You must specify both a subject and a description before the report can be "
585 "sent."
586 msgstr "Prieš išsiunčiant pranešimą reikia nurodyti temą ir aprašymą."
587
588 #: kbugreport.cpp:441
589 #, kde-format
590 msgid ""
591 "<p>You chose the severity <b>Critical</b>. Please note that this severity is "
592 "intended only for bugs that:</p><ul><li>break unrelated software on the "
593 "system (or the whole system)</li><li>cause serious data loss</"
594 "li><li>introduce a security hole on the system where the affected package is "
595 "installed</li></ul>\n"
596 "<p>Does the bug you are reporting cause any of the above damage? If it does "
597 "not, please select a lower severity. Thank you.</p>"
598 msgstr ""
599 "<p>Jūs pasirinkote svarbumo lygį <b>Kritinė</b>. Atkreipkite dėmesį, kad šis "
600 "lygis skirtas tik toms programos klaidoms, kurios</p><ul><li>neleidžia "
601 "veikti nesusijusioms programoms (ar visai sistemai)</li><li>sukelia rimtą "
602 "duomenų praradimą</li><li>sukuria saugumo skylę sistemoje, kur yra įdiegtas "
603 "duotas paketas</li></ul>\n"
604 "<p>Ar programos klaida, apie kurią Jūs norite pranešti, sukelia kurias nors "
605 "iš pasekmių, nurodytų aukščiau? Jei ne, prašome pasirinkti žemesnį svarbumo "
606 "lygį. Ačiū!</p>"
607
608 #: kbugreport.cpp:458
609 #, kde-format
610 msgid ""
611 "<p>You chose the severity <b>Grave</b>. Please note that this severity is "
612 "intended only for bugs that:</p><ul><li>make the package in question "
613 "unusable or mostly so</li><li>cause data loss</li><li>introduce a security "
614 "hole allowing access to the accounts of users who use the affected package</"
615 "li></ul>\n"
616 "<p>Does the bug you are reporting cause any of the above damage? If it does "
617 "not, please select a lower severity. Thank you.</p>"
618 msgstr ""
619 "<p>Jūs pasirinkote svarbumo lygį <b>Svarbi</b>. Atkreipkite dėmesį, kad šis "
620 "lygis skirtas tik toms ydoms, kurios</p><ul><li>padaro duotą paketą "
621 "praktiškai netinkamą naudoti </li><li>sukelia duomenų praradimą</"
622 "li><li>sukuria saugumo skylę, suteikiančią priėjimą prie paketo naudotojų "
623 "failų turinio</li></ul>\n"
624 "<p>Ar programos klaida, apie kurią Jūs norite pranešti, sukelia kurias nors "
625 "iš pasekmių, nurodytų aukščiau? Jei ne, prašome pasirinkti žemesnį svarbumo "
626 "lygį. Ačiū!</p>"
627
628 #: kbugreport.cpp:477
629 #, kde-format
630 msgid ""
631 "Unable to send the bug report.\n"
632 "Please submit a bug report manually....\n"
633 "See https://bugs.kde.org/ for instructions."
634 msgstr ""
635 "Nepavyko išsiųsti pranešimo apie klaidą.\n"
636 "Prašome pateikti pranešimą apie klaidą rankiniu būdu....\n"
637 "Instrukcijoms, žiūrėkite https://bugs.kde.org/."
638
639 #: kbugreport.cpp:484
640 #, kde-format
641 msgid "Bug report sent, thank you for your input."
642 msgstr "Pranešimas apie klaidą išsiųstas. Dėkojame, kad prisidedate."
643
644 #: kbugreport.cpp:492
645 #, kde-format
646 msgid ""
647 "Close and discard\n"
648 "edited message?"
649 msgstr ""
650 "Užverti ir atmesti\n"
651 "redaguotą laišką?"
652
653 #: kbugreport.cpp:493
654 #, kde-format
655 msgctxt "@title:window"
656 msgid "Close Message"
657 msgstr "Užverti laišką"
658
659 #: kcheckaccelerators.cpp:265
660 #, kde-format
661 msgctxt "@title:window"
662 msgid "Dr. Klash' Accelerator Diagnosis"
663 msgstr "Dr. Klash spartintuvo diagnozė"
664
665 #: kcheckaccelerators.cpp:272
666 #, kde-format
667 msgctxt "@option:check"
668 msgid "Disable automatic checking"
669 msgstr "Išjungti automatinį tikrinimą"
670
671 #: kcheckaccelerators.cpp:318
672 #, kde-format
673 msgid "<h2>Accelerators changed</h2>"
674 msgstr "<h2>Spartintuvai pakeisti</h2>"
675
676 #: kcheckaccelerators.cpp:322 kcheckaccelerators.cpp:326
677 #, kde-format
678 msgid "Old Text"
679 msgstr "Senas tekstas"
680
681 #: kcheckaccelerators.cpp:322 kcheckaccelerators.cpp:331
682 #, kde-format
683 msgid "New Text"
684 msgstr "Naujas tekstas"
685
686 #: kcheckaccelerators.cpp:326
687 #, kde-format
688 msgid "<h2>Accelerators removed</h2>"
689 msgstr "<h2>Spartintuvai pašalinti</h2>"
690
691 #: kcheckaccelerators.cpp:330
692 #, kde-format
693 msgid "<h2>Accelerators added (just for your info)</h2>"
694 msgstr "<h2>Spartintuvai pridėti (tik jūsų informacijai)</h2>"
695
696 #: kedittoolbar.cpp:332
697 #, kde-format
698 msgctxt "@title:window"
699 msgid "Change Text"
700 msgstr "Keisti tekstą"
701
702 #: kedittoolbar.cpp:342
703 #, kde-format
704 msgid "Icon te&xt:"
705 msgstr "Piktogramos te&kstas:"
706
707 #: kedittoolbar.cpp:347
708 #, kde-format
709 msgctxt "@option:check"
710 msgid "&Hide text when toolbar shows text alongside icons"
711 msgstr "&Slėpti tekstą, kai įrankių juosta rodo tekstą šalia piktogramų"
712
713 #: kedittoolbar.cpp:596
714 #, kde-format
715 msgctxt "@title:window"
716 msgid "Configure Toolbars"
717 msgstr "Konfigūruoti įrankių juostas"
718
719 #: kedittoolbar.cpp:659
720 #, kde-format
721 msgid ""
722 "Do you really want to reset all toolbars of this application to their "
723 "default? The changes will be applied immediately."
724 msgstr ""
725 "Ar tikrai norite atstatyti visas šios programos įrankių juostas į "
726 "numatytąsias? Pakeitimai įsigalios nedelsiant."
727
728 #: kedittoolbar.cpp:660
729 #, kde-format
730 msgid "Reset Toolbars"
731 msgstr "Atstatyti įrankių juostas"
732
733 #: kedittoolbar.cpp:661
734 #, kde-format
735 msgid "Reset"
736 msgstr "Atstatyti"
737
738 #: kedittoolbar.cpp:989
739 #, kde-format
740 msgid "&Toolbar:"
741 msgstr "Į&rankių juosta:"
742
743 #. i18n("&New"), this);
744 #. new_toolbar->setPixmap(BarIcon("document-new", KIconLoader::SizeSmall));
745 #. new_toolbar->setEnabled(false); // disabled until implemented
746 #. QPushButton *del_toolbar = new QPushButton(i18n("&Delete"), this);
747 #. del_toolbar->setPixmap(BarIcon("edit-delete", KIconLoader::SizeSmall));
748 #. del_toolbar->setEnabled(false); // disabled until implemented
749 #. our list of inactive actions
750 #: kedittoolbar.cpp:1005
751 #, kde-format
752 msgid "A&vailable actions:"
753 msgstr "&Prieinami veiksmai:"
754
755 #: kedittoolbar.cpp:1026 kedittoolbar.cpp:1051
756 #, kde-format
757 msgid "Filter"
758 msgstr "Filtras"
759
760 #: kedittoolbar.cpp:1029
761 #, kde-format
762 msgid "Curr&ent actions:"
763 msgstr "&Dabartiniai veiksmai:"
764
765 #: kedittoolbar.cpp:1054
766 #, kde-format
767 msgctxt "@action:button"
768 msgid "Change &Icon..."
769 msgstr "Keisti p&iktogramą..."
770
771 #: kedittoolbar.cpp:1063
772 #, kde-format
773 msgctxt "@action:button"
774 msgid "Change Te&xt..."
775 msgstr "Keisti &tekstą..."
776
777 #: kedittoolbar.cpp:1205
778 #, kde-format
779 msgid "--- separator ---"
780 msgstr "--- skirtukas ---"
781
782 #: kedittoolbar.cpp:1206
783 #, kde-format
784 msgid "--- expanding spacer ---"
785 msgstr "--- išsiskleidžiantis skirtukas ---"
786
787 #: kedittoolbar.cpp:1228
788 #, kde-format
789 msgctxt "@item:intable Action name in toolbar editor"
790 msgid "%1"
791 msgstr "%1"
792
793 #: kedittoolbar.cpp:1256
794 #, kde-format
795 msgid ""
796 "This element will be replaced with all the elements of an embedded component."
797 msgstr "Šis elementas bus pakeistas visais įterpto komponento elementais."
798
799 #: kedittoolbar.cpp:1258
800 #, kde-format
801 msgid "<Merge>"
802 msgstr "<Sujungti>"
803
804 #: kedittoolbar.cpp:1260
805 #, kde-format
806 msgid "<Merge %1>"
807 msgstr "<Sujungti %1>"
808
809 #: kedittoolbar.cpp:1270
810 #, kde-format
811 msgid ""
812 "This is a dynamic list of actions. You can move it, but if you remove it you "
813 "will not be able to re-add it."
814 msgstr ""
815 "Tai yra dinaminis veiksmų sąrašas. Galite jį perkelti, tačiau jeigu jį "
816 "pašalinsite, nebegalėsite jo pridėti iš naujo."
817
818 #: kedittoolbar.cpp:1271
819 #, kde-format
820 msgid "ActionList: %1"
821 msgstr "Veiksmų sąrašas: %1"
822
823 #: kedittoolbar.cpp:1372 kedittoolbar.cpp:1397
824 #, kde-format
825 msgctxt "@label Action tooltip in toolbar editor, below the action list"
826 msgid "%1"
827 msgstr "%1"
828
829 #: kedittoolbar.cpp:1625
830 #, kde-format
831 msgid "Change Icon"
832 msgstr "Keisti piktogramą"
833
834 #. i18n: ectx: Menu (help)
835 #: khelpmenu.cpp:146 ui_standards.rc:180
836 #, kde-format
837 msgid "&Help"
838 msgstr "&Pagalba"
839
840 #: khelpmenu.cpp:253
841 #, kde-format
842 msgid "About %1"
843 msgstr "Apie %1"
844
845 #: kkeysequencewidget.cpp:149
846 #, kde-format
847 msgctxt "@info:tooltip"
848 msgid ""
849 "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n"
850 "Example for Ctrl+A: hold the Ctrl key and press A."
851 msgstr ""
852 "Spustelėkite ant mygtuko, tada paspauskite spartųjį klavišą taip, kaip "
853 "spaustumėte jį programoje.\n"
854 "Pavyzdžiui kombinacijai Vald+A: laikykite nuspaustą Vald ir paspauskite A."
855
856 #: kkeysequencewidget.cpp:172
857 #, kde-format
858 msgctxt "%1 is the number of conflicts"
859 msgid "Shortcut Conflict"
860 msgid_plural "Shortcut Conflicts"
861 msgstr[0] "Sparčiųjų klavišų konfliktas"
862 msgstr[1] "Sparčiųjų klavišų konfliktai"
863 msgstr[2] "Sparčiųjų klavišų konfliktai"
864 msgstr[3] "Sparčiųjų klavišų konfliktai"
865
866 #: kkeysequencewidget.cpp:176
867 #, kde-format
868 msgid "Shortcut '%1' for action '%2'\n"
869 msgstr "Spartusis klavišas „%1“ skirtas veiksmui „%2“\n"
870
871 #: kkeysequencewidget.cpp:181
872 #, fuzzy, kde-format
873 #| msgctxt "%1 is the number of ambigious shortcut clashes (hidden)"
874 #| msgid ""
875 #| "The \"%2\" shortcut is ambiguous with the following shortcut.\n"
876 #| "Do you want to assign an empty shortcut to this action?\n"
877 #| "%3"
878 #| msgid_plural ""
879 #| "The \"%2\" shortcut is ambiguous with the following shortcuts.\n"
880 #| "Do you want to assign an empty shortcut to these actions?\n"
881 #| "%3"
882 msgctxt "%1 is the number of ambiguous shortcut clashes (hidden)"
883 msgid ""
884 "The \"%2\" shortcut is ambiguous with the following shortcut.\n"
885 "Do you want to assign an empty shortcut to this action?\n"
886 "%3"
887 msgid_plural ""
888 "The \"%2\" shortcut is ambiguous with the following shortcuts.\n"
889 "Do you want to assign an empty shortcut to these actions?\n"
890 "%3"
891 msgstr[0] ""
892 "Spartusis klavišas „%2“ yra dviprasmiškas šio sparčiojo klavišo atžvilgiu.\n"
893 "Ar norite šiam veiksmui panaikinti spartųjį klavišą?\n"
894 "%3"
895 msgstr[1] ""
896 "Spartusis klavišas „%2“ yra dviprasmiškas šių sparčiųjų klavišų atžvilgiu.\n"
897 "Ar norite šiems veiksmams panaikinti sparčiuosius klavišus?\n"
898 "%3"
899 msgstr[2] ""
900 "Spartusis klavišas „%2“ yra dviprasmiškas šių sparčiųjų klavišų atžvilgiu.\n"
901 "Ar norite šiems veiksmams panaikinti sparčiuosius klavišus?\n"
902 "%3"
903 msgstr[3] ""
904 "Spartusis klavišas „%2“ yra dviprasmiškas šių sparčiųjų klavišų atžvilgiu.\n"
905 "Ar norite šiems veiksmams panaikinti sparčiuosius klavišus?\n"
906 "%3"
907
908 #: kkeysequencewidget.cpp:191 kkeysequencewidget.cpp:300
909 #: kkeysequencewidget.cpp:362
910 #, kde-format
911 msgctxt "@action:button"
912 msgid "Reassign"
913 msgstr "Priskirti iš naujo"
914
915 #: kkeysequencewidget.cpp:196
916 #, kde-format
917 msgctxt "@title:window"
918 msgid "Shortcut conflict"
919 msgstr "Sparčiųjų klavišų konfliktas"
920
921 #: kkeysequencewidget.cpp:198
922 #, kde-format
923 msgid ""
924 "<qt>The '%1' key combination is already used by the <b>%2</b> action."
925 "<br>Please select a different one.</qt>"
926 msgstr ""
927 "<qt>Klavišų kombinaciją „%1“ jau naudoja veiksmas <b>%2</b>.<br>Pasirinkite "
928 "kitą klavišų kombinaciją.</qt>"
929
930 #: kkeysequencewidget.cpp:280
931 #, fuzzy, kde-format
932 #| msgid "Shortcut '%1' in Application %2 for action %3\n"
933 msgid "Shortcut '%1' in Application '%2' for action '%3'\n"
934 msgstr "Spartusis klavišas „%1“ programoje %2 skirtas veiksmui %3\n"
935
936 #: kkeysequencewidget.cpp:289
937 #, kde-format
938 msgctxt ""
939 "%1 is the number of conflicts (hidden), %2 is the key sequence of the "
940 "shortcut that is problematic"
941 msgid "The shortcut '%2' conflicts with the following key combination:\n"
942 msgid_plural ""
943 "The shortcut '%2' conflicts with the following key combinations:\n"
944 msgstr[0] "Spartusis klavišas „%2“ konfliktuoja su šia klavišų kombinacija:\n"
945 msgstr[1] ""
946 "Spartusis klavišas „%2“ konfliktuoja su šiomis klavišų kombinacijomis:\n"
947 msgstr[2] ""
948 "Spartusis klavišas „%2“ konfliktuoja su šiomis klavišų kombinacijomis:\n"
949 msgstr[3] ""
950 "Spartusis klavišas „%2“ konfliktuoja su šiomis klavišų kombinacijomis:\n"
951
952 #: kkeysequencewidget.cpp:296
953 #, kde-format
954 msgctxt "%1 is the number of shortcuts with which there is a conflict"
955 msgid "Conflict with Registered Global Shortcut"
956 msgid_plural "Conflict with Registered Global Shortcuts"
957 msgstr[0] "Konfliktas su įregistruotu visuotiniu sparčiuoju klavišu"
958 msgstr[1] "Konfliktas su įregistruotais visuotiniais sparčiaisiais klavišais"
959 msgstr[2] "Konfliktas su įregistruotais visuotiniais sparčiaisiais klavišais"
960 msgstr[3] "Konfliktas su įregistruotais visuotiniais sparčiaisiais klavišais"
961
962 #: kkeysequencewidget.cpp:309
963 #, kde-format
964 msgid "Reserved Shortcut"
965 msgstr "Rezervuotas spartusis klavišas"
966
967 #: kkeysequencewidget.cpp:311
968 #, kde-format
969 msgid ""
970 "The F12 key is reserved on Windows, so cannot be used for a global "
971 "shortcut.\n"
972 "Please choose another one."
973 msgstr ""
974 "Klavišas F12 yra rezervuotas Windows sistemoje, taigi, negali būti "
975 "naudojamas visuotiniu sparčiuoju klavišu.\n"
976 "Pasirinkite kitą klavišą."
977
978 #: kkeysequencewidget.cpp:354
979 #, kde-format
980 msgctxt "@title:window"
981 msgid "Conflict with Standard Application Shortcut"
982 msgstr "Konfliktas su standartiniu programos sparčiuoju klavišu"
983
984 #: kkeysequencewidget.cpp:356
985 #, kde-format
986 msgid ""
987 "The '%1' key combination is also used for the standard action \"%2\" that "
988 "some applications use.\n"
989 "Do you really want to use it as a global shortcut as well?"
990 msgstr ""
991 "Klavišų kombinacija „%1“ jau yra naudojama standartiniam veiksmui „%2“, kurį "
992 "naudoja kai kurios programos.\n"
993 "Ar tikrai norite ją taip pat naudoti kaip visuotinį spartųjį klavišą?"
994
995 #: kkeysequencewidget.cpp:400
996 #, kde-format
997 msgctxt "What the user inputs now will be taken as the new shortcut"
998 msgid "Input"
999 msgstr "Įvestis"
1000
1001 #: kkeysequencewidget.cpp:402 kshortcuteditwidget.cpp:51
1002 #, kde-format
1003 msgctxt "No shortcut defined"
1004 msgid "None"
1005 msgstr "Nėra"
1006
1007 #: klicensedialog_p.cpp:33
1008 #, kde-format
1009 msgctxt "@title:window"
1010 msgid "License Agreement"
1011 msgstr "Licencijos sutartis"
1012
1013 #: kmainwindow.cpp:277
1014 #, kde-format
1015 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
1016 msgid "Your names"
1017 msgstr ""
1018 "Ričardas Čepas, Donatas Glodenis, Gintautas Miselis, Andrius Štikonas, "
1019 "Liudas Ališauskas, Moo"
1020
1021 #: kmainwindow.cpp:278
1022 #, kde-format
1023 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
1024 msgid "Your emails"
1025 msgstr ""
1026 "[email protected], [email protected], [email protected], stikonas@gmail."
1027 "com, [email protected], <>"
1028
1029 #: kmenumenuhandler_p.cpp:37
1030 #, kde-format
1031 msgid "Add to Toolbar"
1032 msgstr "Pridėti į įrankių juostą"
1033
1034 #: kmenumenuhandler_p.cpp:223
1035 #, kde-format
1036 msgctxt "@action:inmenu"
1037 msgid "Configure Shortcut..."
1038 msgstr "Konfigūruoti spartųjį klavišą..."
1039
1040 #: ksendbugmail/main.cpp:30
1041 #, kde-format
1042 msgid "Error connecting to server."
1043 msgstr "Klaida jungiantis prie serverio."
1044
1045 #: ksendbugmail/main.cpp:33
1046 #, kde-format
1047 msgid "Not connected."
1048 msgstr "Neprisijungta."
1049
1050 #: ksendbugmail/main.cpp:36
1051 #, kde-format
1052 msgid "Connection timed out."
1053 msgstr "Baigėsi prisijungimui skirtas laikas."
1054
1055 #: ksendbugmail/main.cpp:39
1056 #, kde-format
1057 msgid "Time out waiting for server interaction."
1058 msgstr "Baigėsi sąveikai su serveriu skirtas laikas."
1059
1060 #: ksendbugmail/main.cpp:43
1061 #, kde-format
1062 msgid "Server said: \"%1\""
1063 msgstr "Serveris atsakė: „%1“"
1064
1065 #: ksendbugmail/main.cpp:74
1066 #, kde-format
1067 msgid "Sends a bug report by email."
1068 msgstr "Siunčia pranešimą apie klaidą el. paštu."
1069
1070 #: ksendbugmail/main.cpp:76
1071 #, kde-format
1072 msgid "The subject line of the email."
1073 msgstr "El. laiško tema."
1074
1075 #: ksendbugmail/main.cpp:78
1076 #, kde-format
1077 msgid "The email address to send the bug report to."
1078 msgstr "El. pašto adresas, į kurį siųsti pranešimą apie klaidą."
1079
1080 #: kshortcuteditwidget.cpp:55
1081 #, kde-format
1082 msgctxt "@option:radio"
1083 msgid "Default:"
1084 msgstr "Numatytasis:"
1085
1086 #: kshortcuteditwidget.cpp:62
1087 #, kde-format
1088 msgctxt "@option:radio"
1089 msgid "Custom:"
1090 msgstr "Tinkintas:"
1091
1092 #: kshortcutschemeseditor.cpp:32
1093 #, kde-format
1094 msgctxt "@title:group"
1095 msgid "Shortcut Schemes"
1096 msgstr "Sparčiųjų klavišų schemos"
1097
1098 #: kshortcutschemeseditor.cpp:37
1099 #, kde-format
1100 msgid "Current scheme:"
1101 msgstr "Dabartinė schema:"
1102
1103 #: kshortcutschemeseditor.cpp:47
1104 #, kde-format
1105 msgctxt "@action:button"
1106 msgid "New..."
1107 msgstr "Nauja..."
1108
1109 #: kshortcutschemeseditor.cpp:50
1110 #, kde-format
1111 msgctxt "@action:button"
1112 msgid "Delete"
1113 msgstr "Ištrinti"
1114
1115 #: kshortcutschemeseditor.cpp:53
1116 #, kde-format
1117 msgctxt "@action:button"
1118 msgid "More Actions"
1119 msgstr "Daugiau veiksmų"
1120
1121 #: kshortcutschemeseditor.cpp:58
1122 #, kde-format
1123 msgctxt "@action:inmenu"
1124 msgid "Save shortcuts to scheme"
1125 msgstr "Įrašyti sparčiuosius klavišus į schemą"
1126
1127 #: kshortcutschemeseditor.cpp:62
1128 #, kde-format
1129 msgctxt "@action:inmenu"
1130 msgid "Export Scheme..."
1131 msgstr "Eksportuoti schemą..."
1132
1133 #: kshortcutschemeseditor.cpp:66
1134 #, kde-format
1135 msgctxt "@action:inmenu"
1136 msgid "Import Scheme..."
1137 msgstr "Importuoti schemą..."
1138
1139 #: kshortcutschemeseditor.cpp:115
1140 #, kde-format
1141 msgctxt "@title:window"
1142 msgid "Name for New Scheme"
1143 msgstr "Naujos schemos pavadinimas"
1144
1145 #: kshortcutschemeseditor.cpp:115
1146 #, kde-format
1147 msgid "Name for new scheme:"
1148 msgstr "Naujos schemos pavadinimas:"
1149
1150 #: kshortcutschemeseditor.cpp:115
1151 #, kde-format
1152 msgid "New Scheme"
1153 msgstr "Nauja schema"
1154
1155 #: kshortcutschemeseditor.cpp:121
1156 #, kde-format
1157 msgid "A scheme with this name already exists."
1158 msgstr "Schema šiuo pavadinimu jau yra."
1159
1160 #: kshortcutschemeseditor.cpp:151
1161 #, kde-format
1162 msgid ""
1163 "Do you really want to delete the scheme %1?\n"
1164 "Note that this will not remove any system wide shortcut schemes."
1165 msgstr ""
1166 "Ar tikrai norite ištrinti schemą %1?\n"
1167 "Turėkite omenyje, kad tai nepašalins jokių sistemos masto sparčiųjų klavišų "
1168 "schemų."
1169
1170 #: kshortcutschemeseditor.cpp:187
1171 #, kde-format
1172 msgctxt "@title:window"
1173 msgid "Export Shortcuts"
1174 msgstr "Eksportuoti sparčiuosius klavišus"
1175
1176 #: kshortcutschemeseditor.cpp:187 kshortcutschemeseditor.cpp:198
1177 #, kde-format
1178 msgid "Shortcuts (*.shortcuts)"
1179 msgstr "Spartieji klavišai (*.shortcuts)"
1180
1181 #: kshortcutschemeseditor.cpp:198
1182 #, kde-format
1183 msgctxt "@title:window"
1184 msgid "Import Shortcuts"
1185 msgstr "Importuoti sparčiuosius klavišus"
1186
1187 #: kshortcutschemeseditor.cpp:209
1188 #, kde-format
1189 msgid "Shortcut scheme successfully saved."
1190 msgstr "Sparčiųjų klavišų schema sėkmingai įrašyta."
1191
1192 #: kshortcutschemeseditor.cpp:212
1193 #, kde-format
1194 msgid "Error saving the shortcut scheme."
1195 msgstr "Klaida įrašant sparčiųjų klavišų schemą."
1196
1197 #: kshortcutsdialog.cpp:70
1198 #, kde-format
1199 msgid ""
1200 "The current shortcut scheme is modified. Save before switching to the new "
1201 "one?"
1202 msgstr ""
1203 "Dabartinė sparčiųjų klavišų schema yra modifikuota. Ar norite ją įrašyti "
1204 "prieš persijungdami į naują schemą?"
1205
1206 #: kshortcutsdialog.cpp:124
1207 #, kde-format
1208 msgid "Manage &Schemes"
1209 msgstr "&Tvarkyti schemas"
1210
1211 #: kshortcutsdialog.cpp:149
1212 #, kde-format
1213 msgctxt "@title:window"
1214 msgid "Configure Keyboard Shortcuts"
1215 msgstr "Konfigūruoti sparčiuosius klavišus"
1216
1217 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KTreeWidgetSearchLineWidget, searchFilter)
1218 #: kshortcutsdialog.ui:16
1219 #, kde-format
1220 msgid ""
1221 "Search interactively for shortcut names (e.g. Copy) or combination of keys "
1222 "(e.g. Ctrl+C) by typing them here."
1223 msgstr ""
1224 "Interaktyviai ieškokite sparčiųjų klavišų pavadinimų (pvz., Kopijuoti) arba "
1225 "klavišų kombinacijų (pvz., Vald+C) įrašydami juos čia."
1226
1227 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTreeWidget, list)
1228 #: kshortcutsdialog.ui:23
1229 #, kde-format
1230 msgid ""
1231 "Here you can see a list of key bindings, i.e. associations between actions "
1232 "(e.g. 'Copy') shown in the left column and keys or combination of keys (e.g. "
1233 "Ctrl+V) shown in the right column."
1234 msgstr ""
1235 "Čia galite matyti klavišų susiejimų sąrašą, t.y. sąsajas tarp veiksmo (pvz., "
1236 "„Kopijuoti“), rodomo kairiame stulpelyje, ir klavišų arba jų kombinacijų "
1237 "(pvz., Vald+C), rodomų dešiniame stulpelyje."
1238
1239 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
1240 #: kshortcutsdialog.ui:33
1241 #, kde-format
1242 msgid "Action"
1243 msgstr "Veiksmas"
1244
1245 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
1246 #: kshortcutsdialog.ui:38
1247 #, kde-format
1248 msgid "Shortcut"
1249 msgstr "Spartusis klavišas"
1250
1251 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
1252 #: kshortcutsdialog.ui:43
1253 #, kde-format
1254 msgid "Alternate"
1255 msgstr "Alternatyvusis"
1256
1257 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
1258 #: kshortcutsdialog.ui:48
1259 #, kde-format
1260 msgid "Global"
1261 msgstr "Visuotinis"
1262
1263 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
1264 #: kshortcutsdialog.ui:53
1265 #, kde-format
1266 msgid "Global Alternate"
1267 msgstr "Visuotinis alternatyvusis"
1268
1269 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
1270 #: kshortcutsdialog.ui:58
1271 #, kde-format
1272 msgid "Mouse Button Gesture"
1273 msgstr "Pelės mygtuko gestai"
1274
1275 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
1276 #: kshortcutsdialog.ui:63
1277 #, kde-format
1278 msgid "Mouse Shape Gesture"
1279 msgstr "Pelės figūriniai gestai"
1280
1281 #: kshortcutseditor.cpp:557
1282 #, kde-format
1283 msgctxt "header for an applications shortcut list"
1284 msgid "Shortcuts for %1"
1285 msgstr "%1 spartieji klavišai"
1286
1287 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, priLabel)
1288 #: kshortcutseditor.cpp:577 kshortcutwidget.ui:22
1289 #, kde-format
1290 msgid "Main:"
1291 msgstr "Pagrindinis:"
1292
1293 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, altLabel)
1294 #: kshortcutseditor.cpp:578 kshortcutwidget.ui:52
1295 #, kde-format
1296 msgid "Alternate:"
1297 msgstr "Alternatyvus:"
1298
1299 #: kshortcutseditor.cpp:579
1300 #, kde-format
1301 msgid "Global:"
1302 msgstr "Visuotinis:"
1303
1304 #: kshortcutseditor.cpp:580
1305 #, kde-format
1306 msgid "Global alternate:"
1307 msgstr "Visuotinis alternatyvusis:"
1308
1309 #: kshortcutseditor.cpp:596
1310 #, kde-format
1311 msgid "Action Name"
1312 msgstr "Veiksmo pavadinimas"
1313
1314 #: kshortcutseditor.cpp:600
1315 #, kde-format
1316 msgid "Shortcuts"
1317 msgstr "Spartieji klavišai"
1318
1319 #: kshortcutseditor.cpp:604
1320 #, kde-format
1321 msgid "Description"
1322 msgstr "Aprašas"
1323
1324 #: kshortcutseditoritem.cpp:35
1325 #, kde-format
1326 msgctxt "@item:intable Action name in shortcuts configuration"
1327 msgid "%1"
1328 msgstr "%1"
1329
1330 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:137
1331 #, fuzzy, kde-format
1332 #| msgctxt "@title:window"
1333 #| msgid "Configure Toolbars"
1334 msgctxt "@title:window"
1335 msgid "Configure Language"
1336 msgstr "Konfigūruoti įrankių juostas"
1337
1338 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:141
1339 #, kde-format
1340 msgid "Please choose the language which should be used for this application:"
1341 msgstr "Pasirinkite kalbą, kuri bus naudojama šioje programoje:"
1342
1343 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:168
1344 #, kde-format
1345 msgctxt "@action:button"
1346 msgid "Add Fallback Language"
1347 msgstr "Pridėti pakaitinę kalbą"
1348
1349 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:169
1350 #, kde-format
1351 msgctxt "@info:tooltip"
1352 msgid ""
1353 "Adds one more language which will be used if other translations do not "
1354 "contain a proper translation."
1355 msgstr ""
1356 "Prideda dar vieną kalbą, kuri bus naudojama tuo atveju, jei kituose "
1357 "vertimuose nebus tinkamo vertimo."
1358
1359 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:261 kswitchlanguagedialog_p.cpp:282
1360 #, kde-format
1361 msgid ""
1362 "The language for this application has been changed. The change will take "
1363 "effect the next time the application is started."
1364 msgstr ""
1365 "Šios programos kalba buvo pakeista. Pakeitimas įsigalios, kai kitą kartą "
1366 "paleisite programą."
1367
1368 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:262
1369 #, kde-format
1370 msgctxt "@title:window"
1371 msgid "Application Language Changed"
1372 msgstr "Programos kalba pakeista"
1373
1374 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:283
1375 #, kde-format
1376 msgid "Application Language Changed"
1377 msgstr "Programos kalba pakeista"
1378
1379 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:370
1380 #, kde-format
1381 msgid "Primary language:"
1382 msgstr "Pirminė kalba:"
1383
1384 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:370
1385 #, kde-format
1386 msgid "Fallback language:"
1387 msgstr "Pakaitinė kalba:"
1388
1389 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:385
1390 #, kde-format
1391 msgctxt "@action:button"
1392 msgid "Remove"
1393 msgstr "Šalinti"
1394
1395 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:391
1396 #, kde-format
1397 msgctxt "@info:tooltip"
1398 msgid ""
1399 "This is the main application language which will be used first, before any "
1400 "other languages."
1401 msgstr ""
1402 "Tai yra pagrindinė programos kalba, kuri bus naudojama pirmiau už visas "
1403 "kitas kalbas."
1404
1405 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:392
1406 #, kde-format
1407 msgctxt "@info:tooltip"
1408 msgid ""
1409 "This is the language which will be used if any previous languages do not "
1410 "contain a proper translation."
1411 msgstr ""
1412 "Tai yra kalba, kuri bus naudojama tuo atveju, jei ankstesnėse kalbose nebus "
1413 "tinkamo vertimo."
1414
1415 #: ktoolbar.cpp:300 ktoolbar.cpp:307
1416 #, kde-format
1417 msgctxt "@title:menu"
1418 msgid "Toolbar Settings"
1419 msgstr "Įrankių juostos nuostatos"
1420
1421 #: ktoolbar.cpp:302
1422 #, kde-format
1423 msgctxt "@title:menu"
1424 msgid "Show Text"
1425 msgstr "Rodyti tekstą"
1426
1427 #: ktoolbar.cpp:309
1428 #, kde-format
1429 msgctxt "Toolbar orientation"
1430 msgid "Orientation"
1431 msgstr "Orientacija"
1432
1433 #: ktoolbar.cpp:311
1434 #, kde-format
1435 msgctxt "toolbar position string"
1436 msgid "Top"
1437 msgstr "Viršus"
1438
1439 #: ktoolbar.cpp:315
1440 #, kde-format
1441 msgctxt "toolbar position string"
1442 msgid "Left"
1443 msgstr "Kairė"
1444
1445 #: ktoolbar.cpp:318
1446 #, kde-format
1447 msgctxt "toolbar position string"
1448 msgid "Right"
1449 msgstr "Dešinė"
1450
1451 #: ktoolbar.cpp:321
1452 #, kde-format
1453 msgctxt "toolbar position string"
1454 msgid "Bottom"
1455 msgstr "Apačia"
1456
1457 #: ktoolbar.cpp:332
1458 #, kde-format
1459 msgid "Text Position"
1460 msgstr "Teksto vieta"
1461
1462 #: ktoolbar.cpp:334
1463 #, kde-format
1464 msgctxt "@item:inmenu"
1465 msgid "Icons Only"
1466 msgstr "Tik piktogramos"
1467
1468 #: ktoolbar.cpp:337
1469 #, kde-format
1470 msgctxt "@item:inmenu"
1471 msgid "Text Only"
1472 msgstr "Tik tekstas"
1473
1474 #: ktoolbar.cpp:340
1475 #, kde-format
1476 msgctxt "@item:inmenu"
1477 msgid "Text Alongside Icons"
1478 msgstr "Tekstas šalia piktogramų"
1479
1480 #: ktoolbar.cpp:343
1481 #, kde-format
1482 msgctxt "@item:inmenu"
1483 msgid "Text Under Icons"
1484 msgstr "Tekstas po piktogramomis"
1485
1486 #: ktoolbar.cpp:354
1487 #, kde-format
1488 msgid "Icon Size"
1489 msgstr "Piktogramų dydis"
1490
1491 #: ktoolbar.cpp:356
1492 #, kde-format
1493 msgctxt "@item:inmenu Icon size"
1494 msgid "Default"
1495 msgstr "Numatytasis"
1496
1497 #: ktoolbar.cpp:376 ktoolbar.cpp:400
1498 #, kde-format
1499 msgid "Small (%1x%2)"
1500 msgstr "Mažos (%1x%2)"
1501
1502 #: ktoolbar.cpp:378 ktoolbar.cpp:402
1503 #, kde-format
1504 msgid "Medium (%1x%2)"
1505 msgstr "Vidutinės (%1x%2)"
1506
1507 #: ktoolbar.cpp:380 ktoolbar.cpp:404
1508 #, kde-format
1509 msgid "Large (%1x%2)"
1510 msgstr "Didelės (%1x%2)"
1511
1512 #: ktoolbar.cpp:382 ktoolbar.cpp:406
1513 #, kde-format
1514 msgid "Huge (%1x%2)"
1515 msgstr "Didžiulės (%1x%2)"
1516
1517 #: ktoolbar.cpp:432
1518 #, kde-format
1519 msgid "Lock Toolbar Positions"
1520 msgstr "Užrakinti įrankių juostų vietas"
1521
1522 #: ktoolbarhandler.cpp:93
1523 #, kde-format
1524 msgid "Toolbars Shown"
1525 msgstr "Rodomos įrankių juostos"
1526
1527 #: ktooltiphelper.cpp:215
1528 #, kde-format
1529 msgctxt ""
1530 "@info:tooltip %1 is the tooltip of an action, %2 is its keyboard shorcut"
1531 msgid "%1 (%2)"
1532 msgstr ""
1533
1534 #. i18n: Pressing Shift will show a longer message with contextual info
1535 #. about the thing the tooltip was invoked for. If there is no good way to translate
1536 #. the message, translating "Press Shift to learn more." would also mostly fit what
1537 #. is supposed to be expressed here.
1538 #: ktooltiphelper.cpp:281
1539 #, kde-format
1540 msgctxt "@info:tooltip"
1541 msgid ""
1542 "<small><font color=\"%1\">Press <b>Shift</b> for more Info.</font></small>"
1543 msgstr ""
1544
1545 #. i18n: The 'Press Shift for more' message is added to tooltips that have an
1546 #. available whatsthis help message. Pressing Shift will show this more exhaustive message.
1547 #. It is particularly important to keep this translation short because:
1548 #. 1. A longer translation will increase the size of *every* tooltip that gets this hint
1549 #. added e.g. a two word tooltip followed by a four word hint.
1550 #. 2. The purpose of this hint is so we can keep the tooltip shorter than it would have to
1551 #. be if we couldn't refer to the message that appears when pressing Shift.
1552 #.
1553 #. %1 can be any tooltip. <br/> produces a linebreak. The other things between < and > are
1554 #. styling information. The word "more" refers to "information".
1555 #: ktooltiphelper.cpp:295
1556 #, kde-format
1557 msgctxt "@info:tooltip keep short"
1558 msgid ""
1559 "%1<br/><small><font color=\"%2\">Press <b>Shift</b> for more.</font></small>"
1560 msgstr ""
1561
1562 #: kundoactions.cpp:30
1563 #, kde-format
1564 msgid "Redo"
1565 msgstr "Grąžinti"
1566
1567 #: kundoactions.cpp:49
1568 #, kde-format
1569 msgid "Undo"
1570 msgstr "Atšaukti"
1571
1572 #: kxmlguibuilder.cpp:182 kxmlguibuilder.cpp:361
1573 #, kde-format
1574 msgid "No text"
1575 msgstr "Jokio teksto"
1576
1577 #: kxmlguiwindow.cpp:190
1578 #, fuzzy, kde-format
1579 #| msgid "Action"
1580 msgid "Find Action…"
1581 msgstr "Veiksmas"
1582
1583 #: kxmlguiwindow.cpp:535
1584 #, kde-format
1585 msgid ""
1586 "There are two actions (%1, %2) that want to use the same shortcut (%3). This "
1587 "is most probably a bug. Please report it in <a href='https://bugs.kde."
1588 "org'>bugs.kde.org</a>"
1589 msgstr ""
1590 "Yra du veiksmai (%1, %2), kurie nori naudoti tą patį spartųjį klavišą (%3). "
1591 "Tai, tikriausiai, yra klaida. Prašome apie ją pranešti, adresu <a "
1592 "href='https://bugs.kde.org'>bugs.kde.org</a>"
1593
1594 #: kxmlguiwindow.cpp:540
1595 #, kde-format
1596 msgid "Ambiguous Shortcuts"
1597 msgstr "Dviprasmiški spartieji klavišai"
1598
1599 #. i18n: ectx: Menu (file)
1600 #: ui_standards.rc:5
1601 #, kde-format
1602 msgid "&File"
1603 msgstr "&Failas"
1604
1605 #. i18n: ectx: Menu (game)
1606 #: ui_standards.rc:34
1607 #, kde-format
1608 msgid "&Game"
1609 msgstr "Ž&aidimas"
1610
1611 #. i18n: ectx: Menu (edit)
1612 #: ui_standards.rc:61
1613 #, kde-format
1614 msgid "&Edit"
1615 msgstr "&Taisyti"
1616
1617 #. i18n: ectx: Menu (move)
1618 #: ui_standards.rc:84
1619 #, kde-format
1620 msgctxt "@title:menu Game move"
1621 msgid "&Move"
1622 msgstr "Ė&jimas"
1623
1624 #. i18n: ectx: Menu (view)
1625 #: ui_standards.rc:102
1626 #, kde-format
1627 msgid "&View"
1628 msgstr "&Rodymas"
1629
1630 #. i18n: ectx: Menu (go)
1631 #: ui_standards.rc:122
1632 #, kde-format
1633 msgid "&Go"
1634 msgstr "&Eiti"
1635
1636 #. i18n: ectx: Menu (bookmarks)
1637 #: ui_standards.rc:143
1638 #, kde-format
1639 msgid "&Bookmarks"
1640 msgstr "Ž&ymelės"
1641
1642 #. i18n: ectx: Menu (tools)
1643 #: ui_standards.rc:149
1644 #, kde-format
1645 msgid "&Tools"
1646 msgstr "Įrank&iai"
1647
1648 #. i18n: ectx: Menu (settings)
1649 #: ui_standards.rc:153
1650 #, kde-format
1651 msgid "&Settings"
1652 msgstr "Nuo&statos"
1653
1654 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolBar)
1655 #: ui_standards.rc:198
1656 #, kde-format
1657 msgid "Main Toolbar"
1658 msgstr "Pagrindinė įrankių juosta"
1659
1660 #~ msgid ""
1661 #~ "<ul><li>KDE Frameworks %1</li><li>Qt %2 (built against %3)</li><li>The "
1662 #~ "<em>%4</em> windowing system</li></ul>"
1663 #~ msgstr ""
1664 #~ "<ul><li>KDE Frameworks %1</li><li>Qt %2 (sukompiliuota su %3)</li><li><em>"
1665 #~ "%4</em> langų sistema</li></ul>"
1666
1667 #~ msgctxt "@title:tab"
1668 #~ msgid "Libraries"
1669 #~ msgstr "Bibliotekos"
1670
1671 #~ msgctxt "@info:tooltip"
1672 #~ msgid ""
1673 #~ "Visit contributor's page\n"
1674 #~ "%1"
1675 #~ msgstr ""
1676 #~ "Apsilankyti talkininko puslapyje\n"
1677 #~ "%1"
1678
1679 #~ msgctxt "@info:tooltip"
1680 #~ msgid ""
1681 #~ "Visit contributor's blog\n"
1682 #~ "%1"
1683 #~ msgstr ""
1684 #~ "Apsilankyti talkininko tinklaraštyje\n"
1685 #~ "%1"
1686
1687 #~ msgctxt "City, Country"
1688 #~ msgid "%1, %2"
1689 #~ msgstr "%1, %2"
1690
1691 #~ msgctxt "A generic social network or homepage link of an unlisted type."
1692 #~ msgid "Other"
1693 #~ msgstr "Kita"
1694
1695 #~ msgctxt "A type of link."
1696 #~ msgid "Blog"
1697 #~ msgstr "Tinklaraštis"
1698
1699 #~ msgctxt "A type of link."
1700 #~ msgid "Homepage"
1701 #~ msgstr "Pagrindinis puslapis"
1702
1703 #~ msgid "<html><font size=\"5\">%1</font><br />Version %2</html>"
1704 #~ msgstr "<html><font size=\"5\">%1</font><br />Versija %2</html>"
1705
1706 #~ msgid ""
1707 #~ "Please use <a href=\"https://bugs.kde.org\">https://bugs.kde.org</a> to "
1708 #~ "report bugs.\n"
1709 #~ msgstr ""
1710 #~ "Norėdami pranešti apie klaidas, apsilankykite adresu <a href=\"http://"
1711 #~ "bugs.kde.org\">http://bugs.kde.org</a>.\n"
1712
1713 #~ msgid "The key you just pressed is not supported by Qt."
1714 #~ msgstr "Klavišas, kurį paspaudėte, nepalaikomas Qt sistemoje."
1715
1716 #~ msgctxt "@title:window"
1717 #~ msgid "Unsupported Key"
1718 #~ msgstr "Nepalaikomas klavišas"
1719
1720 #~ msgctxt "@title:window"
1721 #~ msgid "Switch Application Language"
1722 #~ msgstr "Pakeisti programos kalbą"
1723
1724 #~ msgid "Compiler:"
1725 #~ msgstr "Kompiliatorius:"
1726
1727 #~ msgctxt "unknown program name"
1728 #~ msgid "unknown"
1729 #~ msgstr "Nežinoma"
1730
1731 #~ msgctxt "left mouse button"
1732 #~ msgid "left button"
1733 #~ msgstr "kairysis klavišas"
1734
1735 #~ msgctxt "middle mouse button"
1736 #~ msgid "middle button"
1737 #~ msgstr "vidurinis klavišas"
1738
1739 #~ msgctxt "right mouse button"
1740 #~ msgid "right button"
1741 #~ msgstr "dešinysis klavišas"
1742
1743 #~ msgctxt "a nonexistent value of mouse button"
1744 #~ msgid "invalid button"
1745 #~ msgstr "neteisingas klavišas"
1746
1747 #~ msgctxt ""
1748 #~ "a kind of mouse gesture: hold down one mouse button, then press another "
1749 #~ "button"
1750 #~ msgid "Hold %1, then push %2"
1751 #~ msgstr "Laikykite %1, tada spauskite %2"
1752
1753 #~ msgid "Key Conflict"
1754 #~ msgstr "Klavišų konfliktas"
1755
1756 #~ msgid ""
1757 #~ "The '%1' shape gesture has already been allocated to the \"%2\" action.\n"
1758 #~ "Do you want to reassign it from that action to the current one?"
1759 #~ msgstr ""
1760 #~ "%1 formos gestas jau yra paskirtas veiksmui „%2“.\n"
1761 #~ "Ar norite vis tiek priskirti šį gestą pasirinktam veiksmui?"
1762
1763 #~ msgid ""
1764 #~ "The '%1' rocker gesture has already been allocated to the \"%2\" action.\n"
1765 #~ "Do you want to reassign it from that action to the current one?"
1766 #~ msgstr ""
1767 #~ "%1 rocker gestas jau yra paskirtas veiksmui „%2“.\n"
1768 #~ "Ar norite vis tiek priskirti šį gestą pasirinktam veiksmui?"
1769
1770 #~ msgid "A&uthors"
1771 #~ msgstr "A&utoriai"
1772
1773 #~ msgid "T&ranslation"
1774 #~ msgstr "&Vertimas"
1775
1776 #~ msgctxt "@action:intoolbar Text label of toolbar button"
1777 #~ msgid "%1"
1778 #~ msgstr "%1"
1779
1780 #~ msgctxt "@info:tooltip Tooltip of toolbar button"
1781 #~ msgid "%1"
1782 #~ msgstr "%1"
1783
1784 #~ msgctxt "@action:button"
1785 #~ msgid "Close"
1786 #~ msgstr "Užverti"
1787
1788 #~ msgid "<html><font size=\"5\">%1</font></html>"
1789 #~ msgstr "<html><font size=\"5\">%1</font></html>"
1790
1791 #~ msgid "<b>Version %1</b>"
1792 #~ msgstr "<b>%1 versija</b>"
1793
1794 #~ msgid "&Version"
1795 #~ msgstr "&Versija"
1796
1797 #~ msgid "Save as Scheme Defaults"
1798 #~ msgstr "Įrašyti kaip numatytąją schemą"
1799
1800 #~ msgid "&Details"
1801 #~ msgstr "&Detaliai"
1802
1803 #~ msgid "Export to Location"
1804 #~ msgstr "Eksportuoti į vietą"
1805
1806 #~ msgid "Could not export shortcuts scheme because the location is invalid."
1807 #~ msgstr ""
1808 #~ "Nepavyko eksportuoti sparčiųjų klavišų schemos nes išsaugojimo vieta "
1809 #~ "neegzistuoja."
1810
1811 #, fuzzy
1812 #~| msgid ""
1813 #~| "<html><font size=\"5\">%1</font><br/><b>version %2</b><br/>Using KDE %3</"
1814 #~| "html>"
1815 #~ msgctxt ""
1816 #~ "Program name, version and KDE platform version; do not translate "
1817 #~ "'Development Platform'"
1818 #~ msgid ""
1819 #~ "<html><font size=\"5\">%1</font><br /><b>Version %2</b><br />Using KDE "
1820 #~ "Frameworks %3</html>"
1821 #~ msgstr ""
1822 #~ "<html><font size=\"5\">%1</font><br/><b>version %2</b><br/>KDE %3</html>"