Contents of /trunk/l10n-kf5/lt/messages/kservice/kservice5.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660198 - (show annotations) (download)
Fri Sep 15 01:24:41 2023 UTC (2 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 6823 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # translation of kdelibs4.po to Lithuanian
2 # Ričardas Čepas <[email protected]>, 2002-2004.
3 # Donatas Glodenis <[email protected]>, 2004-2009.
4 # Gintautas Miselis <[email protected]>, 2008.
5 # Andrius Štikonas <[email protected]>, 2009.
6 # Tomas Straupis <[email protected]>, 2011.
7 # Remigijus Jarmalavičius <[email protected]>, 2011.
8 # Liudas Ališauskas <[email protected]>, 2011, 2012, 2013, 2014.
9 # Liudas Alisauskas <[email protected]>, 2013.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: kdelibs4\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2023-09-15 00:42+0000\n"
15 "PO-Revision-Date: 2021-06-15 22:16+0300\n"
16 "Last-Translator: Moo\n"
17 "Language-Team: Lithuanian <[email protected]>\n"
18 "Language: lt\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
23 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
24 "X-Generator: Poedit 3.0\n"
25
26 #, kde-format
27 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
28 msgid "Your names"
29 msgstr ""
30 "Ričardas Čepas, Donatas Glodenis, Gintautas Miselis, Andrius Štikonas, "
31 "Liudas Ališauskas, Moo"
32
33 #, kde-format
34 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
35 msgid "Your emails"
36 msgstr ""
37 "[email protected], [email protected], [email protected], stikonas@gmail."
38 "com, [email protected], <>"
39
40 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:90
41 #, kde-format
42 msgctxt "application name"
43 msgid "KBuildSycoca"
44 msgstr "KBuildSycoca"
45
46 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:92
47 #, kde-format
48 msgctxt "application description"
49 msgid "Rebuilds the system configuration cache."
50 msgstr "Iš naujo sudaromas sistemos konfigūracijos podėlis."
51
52 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:94
53 #, kde-format
54 msgctxt "@info:credit"
55 msgid "Copyright 1999-2014 KDE Developers"
56 msgstr "Autorių teisės 1999-2014, KDE programuotojai"
57
58 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:95
59 #, kde-format
60 msgctxt "@info:credit"
61 msgid "David Faure"
62 msgstr "David Faure"
63
64 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:95 kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:96
65 #, kde-format
66 msgctxt "@info:credit"
67 msgid "Author"
68 msgstr "Autorius"
69
70 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:96
71 #, kde-format
72 msgctxt "@info:credit"
73 msgid "Waldo Bastian"
74 msgstr "Waldo Bastian"
75
76 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:103
77 #, kde-format
78 msgctxt "@info:shell command-line option"
79 msgid ""
80 "Do not signal applications to update (deprecated, no longer having any "
81 "effect)"
82 msgstr ""
83 "Neįspėti programų atsinaujinti (pasenęs, daugiau nebeturi jokios įtakos)"
84
85 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:105
86 #, kde-format
87 msgctxt "@info:shell command-line option"
88 msgid "Disable incremental update, re-read everything"
89 msgstr "Išjungti prieauginius atnaujinimus, perskaityti viską iš naujo"
90
91 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:107
92 #, kde-format
93 msgctxt "@info:shell command-line option"
94 msgid "Check file timestamps (deprecated, no longer having any effect)"
95 msgstr "Tikrinti failų laiko žymas (pasenęs, daugiau nebeturi jokios įtakos)"
96
97 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:109
98 #, kde-format
99 msgctxt "@info:shell command-line option"
100 msgid "Disable checking files (deprecated, no longer having any effect)"
101 msgstr "Išjungti failų tikrinimą (pasenęs, daugiau nebeturi jokios įtakos)"
102
103 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:110
104 #, kde-format
105 msgctxt "@info:shell command-line option"
106 msgid "Perform menu generation test run only"
107 msgstr "Atlikti tik bandymą paleisti meniu generavimą"
108
109 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:112
110 #, kde-format
111 msgctxt "@info:shell command-line option"
112 msgid "Track menu id for debug purposes"
113 msgstr "Derinimo tikslais, sekti meniu id"
114
115 #: kbuildsycoca/kbuildsycoca_main.cpp:114
116 #, kde-format
117 msgctxt "@info:shell command-line option"
118 msgid "Switch QStandardPaths to test mode, for unit tests only"
119 msgstr "Perjungti QStandardPaths į testavimo veikseną, tik įtaisų testavimams"
120
121 #: kdeinit/ktoolinvocation.cpp:61
122 #, kde-format
123 msgid "Function must be called from the main thread."
124 msgstr "Funkcija turi būti iškviečiama iš pagrindinės gijos."
125
126 #: kdeinit/ktoolinvocation.cpp:102
127 #, kde-format
128 msgid ""
129 "Error launching %1. Either KLauncher is not running anymore, or it failed to "
130 "start the application."
131 msgstr ""
132 "Klaida, paleidžiant %1. Arba KLauncher nebeveikia, arba jai nepavyko "
133 "paleisti programos."
134
135 #: kdeinit/ktoolinvocation.cpp:105
136 #, kde-format
137 msgid ""
138 "KLauncher could not be reached via D-Bus. Error when calling %1:\n"
139 "%2\n"
140 msgstr ""
141 "Nepavyksta pasiekti KLauncher per D-Bus. Klaida iškviečiant %1:\n"
142 "%2\n"
143
144 #: kdeinit/ktoolinvocation_x11.cpp:234
145 #, kde-format
146 msgid ""
147 "Could not launch the mail client:\n"
148 "\n"
149 "%1"
150 msgstr ""
151 "Nepavyko paleisti pašto kliento:\n"
152 "\n"
153 "%1"
154
155 #: kdeinit/ktoolinvocation_x11.cpp:235
156 #, kde-format
157 msgid "Could not launch Mail Client"
158 msgstr "Nepavyko paleisti pašto kliento"
159
160 #. i18n("Could not launch %1:\n\n%2", exe, error),
161 #. i18n("Could not launch %1:\n\n%2", htmlApp->exec(), error),
162 #. i18n("Could not launch %1:\n\n%2", exe, error),
163 #: kdeinit/ktoolinvocation_x11.cpp:284 kdeinit/ktoolinvocation_x11.cpp:309
164 #: kdeinit/ktoolinvocation_x11.cpp:328
165 #, kde-format
166 msgid ""
167 "Could not launch the browser:\n"
168 "\n"
169 "%1"
170 msgstr ""
171 "Nepavyko paleisti naršyklės:\n"
172 "\n"
173 "%1"
174
175 #: kdeinit/ktoolinvocation_x11.cpp:285 kdeinit/ktoolinvocation_x11.cpp:310
176 #: kdeinit/ktoolinvocation_x11.cpp:329
177 #, kde-format
178 msgid "Could not launch Browser"
179 msgstr "Nepavyko paleisti naršyklės"
180
181 #: kdeinit/ktoolinvocation_x11.cpp:342
182 #, kde-format
183 msgid "Unable to determine the default terminal"
184 msgstr "Nepavyko nustatyti numatytojo terminalo"
185
186 #: kdeinit/ktoolinvocation_x11.cpp:354
187 #, kde-format
188 msgid ""
189 "Could not launch the terminal client:\n"
190 "\n"
191 "%1"
192 msgstr ""
193 "Nepavyko paleisti terminalo kliento:\n"
194 "\n"
195 "%1"
196
197 #: kdeinit/ktoolinvocation_x11.cpp:355
198 #, kde-format
199 msgid "Could not launch Terminal Client"
200 msgstr "Nepavyko paleisti terminalo kliento"
201
202 #: plugin/kdbusservicestarter.cpp:68
203 #, kde-format
204 msgid "No service implementing %1"
205 msgstr "Nėra tarnybos, įgyvendinančios %1"
206
207 #: services/kservice.cpp:1148
208 #, kde-format
209 msgid "The provided service is not valid"
210 msgstr "Pateikta tarnyba nėra tinkama"
211
212 #: services/kservice.cpp:1152
213 #, kde-format
214 msgid "The service '%1' provides no library or the Library key is missing"
215 msgstr "Tarnyba „%1“ neteikia bibliotekų arba trūksta bibliotekos rakto"
216
217 #~ msgctxt "@info:shell command-line option"
218 #~ msgid "Create global database"
219 #~ msgstr "Sukurti globalią duomenų bazę."
220
221 #~ msgctxt "@info:shell command-line option"
222 #~ msgid "Do not signal applications to update"
223 #~ msgstr "Nesignalizuoti programoms dėl atnaujinimų"
224
225 #~ msgctxt "@info:shell command-line option"
226 #~ msgid "Check file timestamps"
227 #~ msgstr "Patikrinti failų laiko žymes"