Contents of /trunk/l10n-kf5/lt/messages/kdeconnect-kde/kdeconnect-cli.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660265 - (show annotations) (download)
Sat Sep 16 01:24:04 2023 UTC (2 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 8753 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Lithuanian translations for l package.
2 # Copyright (C) 2014 This_file_is_part_of_KDE
3 # This file is distributed under the same license as the l package.
4 # Automatically generated, 2014.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: kdeconnect\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2023-09-16 00:45+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2021-01-31 21:51+0200\n"
12 "Last-Translator: Moo\n"
13 "Language-Team: Lithuanian <[email protected]>\n"
14 "Language: lt\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
19 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
20 "X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
21
22 #, kde-format
23 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
24 msgid "Your names"
25 msgstr "Moo"
26
27 #, kde-format
28 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
29 msgid "Your emails"
30 msgstr "<>"
31
32 #: kdeconnect-cli.cpp:31
33 #, kde-format
34 msgid "KDE Connect CLI tool"
35 msgstr "KDE Connect komandų eilutės įrankis"
36
37 #: kdeconnect-cli.cpp:33
38 #, kde-format
39 msgid "(C) 2015 Aleix Pol Gonzalez"
40 msgstr "(C) 2015 Aleix Pol Gonzalez"
41
42 #: kdeconnect-cli.cpp:36
43 #, kde-format
44 msgid "Aleix Pol Gonzalez"
45 msgstr "Aleix Pol Gonzalez"
46
47 #: kdeconnect-cli.cpp:37
48 #, kde-format
49 msgid "Albert Vaca Cintora"
50 msgstr "Albert Vaca Cintora"
51
52 #: kdeconnect-cli.cpp:39
53 #, kde-format
54 msgid "List all devices"
55 msgstr "Išvardyti visus įrenginius"
56
57 #: kdeconnect-cli.cpp:41
58 #, kde-format
59 msgid "List available (paired and reachable) devices"
60 msgstr "Išvardyti prieinamus (suporuotus ir pasiekiamus) įrenginius"
61
62 #: kdeconnect-cli.cpp:43
63 #, kde-format
64 msgid ""
65 "Make --list-devices or --list-available print only the devices id, to ease "
66 "scripting"
67 msgstr ""
68 "Padaryti, kad --list-devices ar --list-available išvestų tik įrenginių id, "
69 "siekiant palengvinti scenarijų rašymą"
70
71 #: kdeconnect-cli.cpp:45
72 #, kde-format
73 msgid ""
74 "Make --list-devices or --list-available print only the devices name, to ease "
75 "scripting"
76 msgstr ""
77 "Padaryti, kad --list-devices ar --list-available išvestų tik įrenginių "
78 "pavadinimus, siekiant palengvinti scenarijų rašymą"
79
80 #: kdeconnect-cli.cpp:47
81 #, kde-format
82 msgid ""
83 "Make --list-devices or --list-available print only the devices id and name, "
84 "to ease scripting"
85 msgstr ""
86 "Padaryti, kad --list-devices ar --list-available išvestų tik įrenginių id ir "
87 "pavadinimus, siekiant palengvinti scenarijų rašymą"
88
89 #: kdeconnect-cli.cpp:48
90 #, kde-format
91 msgid "Search for devices in the network and re-establish connections"
92 msgstr "Ieškoti įrenginių tinkle ir iš naujo užmegzti ryšius"
93
94 #: kdeconnect-cli.cpp:49
95 #, kde-format
96 msgid "Request pairing to a said device"
97 msgstr "Užklausti suporavimo su nusakytu įrenginiu"
98
99 #: kdeconnect-cli.cpp:50
100 #, kde-format
101 msgid "Find the said device by ringing it."
102 msgstr "Rasti nusakytą įrenginį į jį skambinant."
103
104 #: kdeconnect-cli.cpp:51
105 #, kde-format
106 msgid "Stop pairing to a said device"
107 msgstr "Stabdyti suporavimą su nusakytu įrenginiu"
108
109 #: kdeconnect-cli.cpp:52
110 #, kde-format
111 msgid "Sends a ping to said device"
112 msgstr "Siųsti ryšio patikrinimą į nusakytą įrenginį"
113
114 #: kdeconnect-cli.cpp:53
115 #, kde-format
116 msgid "Same as ping but you can set the message to display"
117 msgstr "Tas pats kas ryšio patikrinimas, tik galite nustatyti rodomą žinutę"
118
119 #: kdeconnect-cli.cpp:53 kdeconnect-cli.cpp:60
120 #, kde-format
121 msgid "message"
122 msgstr "žinutė"
123
124 #: kdeconnect-cli.cpp:54
125 #, fuzzy, kde-format
126 #| msgid "Sends a ping to said device"
127 msgid "Sends the current clipboard to said device"
128 msgstr "Siųsti ryšio patikrinimą į nusakytą įrenginį"
129
130 #: kdeconnect-cli.cpp:55
131 #, kde-format
132 msgid "Share a file/URL to a said device"
133 msgstr "Bendrinti failą/URL su nusakytu įrenginiu"
134
135 #: kdeconnect-cli.cpp:56
136 #, kde-format
137 msgid "Share text to a said device"
138 msgstr "Bendrinti tekstą su nusakytu įrenginiu"
139
140 #: kdeconnect-cli.cpp:57
141 #, kde-format
142 msgid "Display the notifications on a said device"
143 msgstr "Rodyti pranešimus nusakytame įrenginyje"
144
145 #: kdeconnect-cli.cpp:58
146 #, kde-format
147 msgid "Lock the specified device"
148 msgstr "Užrakinti nurodytą įrenginį"
149
150 #: kdeconnect-cli.cpp:59
151 #, kde-format
152 msgid "Unlock the specified device"
153 msgstr "Atrakinti nurodytą įrenginį"
154
155 #: kdeconnect-cli.cpp:60
156 #, kde-format
157 msgid "Sends an SMS. Requires destination"
158 msgstr "Siunčia SMS žinutę. Reikalauja paskirties"
159
160 #: kdeconnect-cli.cpp:61
161 #, kde-format
162 msgid "Phone number to send the message"
163 msgstr "Telefono numeris į kurį siųsti žinutę"
164
165 #: kdeconnect-cli.cpp:61
166 #, kde-format
167 msgid "phone number"
168 msgstr "telefono numeris"
169
170 #: kdeconnect-cli.cpp:63
171 #, kde-format
172 msgid ""
173 "File urls to send attachments with the message (can be passed multiple times)"
174 msgstr ""
175 "Failų, kuriuos siųsti kaip priedus kartu su žinute, url adresai (gali būti "
176 "perduota keletą kartų)"
177
178 #: kdeconnect-cli.cpp:64
179 #, kde-format
180 msgid "file urls"
181 msgstr "failų url"
182
183 #: kdeconnect-cli.cpp:65
184 #, kde-format
185 msgid "Device ID"
186 msgstr "Įrenginio ID"
187
188 #: kdeconnect-cli.cpp:66
189 #, kde-format
190 msgid "Device Name"
191 msgstr "Įrenginio pavadinimas"
192
193 #: kdeconnect-cli.cpp:67
194 #, kde-format
195 msgid "Get encryption info about said device"
196 msgstr "Gauti šifravimo informaciją apie nusakytą įrenginį"
197
198 #: kdeconnect-cli.cpp:68
199 #, kde-format
200 msgid "Lists remote commands and their ids"
201 msgstr "Išvardija nuotolines komandas ir jų id"
202
203 #: kdeconnect-cli.cpp:69
204 #, kde-format
205 msgid "Executes a remote command by id"
206 msgstr "Nuotoliniu būdu vykdo komandą pagal id"
207
208 #: kdeconnect-cli.cpp:71
209 #, kde-format
210 msgid "Sends keys to a said device"
211 msgstr "Siunčia klavišus į nusakytą įrenginį"
212
213 #: kdeconnect-cli.cpp:72
214 #, kde-format
215 msgid "Display this device's id and exit"
216 msgstr "Rodyti šio įrenginio id ir išeiti"
217
218 #: kdeconnect-cli.cpp:118
219 #, kde-format
220 msgid "(paired and reachable)"
221 msgstr "(suporuotas ir pasiekiamas)"
222
223 #: kdeconnect-cli.cpp:120
224 #, kde-format
225 msgid "(reachable)"
226 msgstr "(pasiekiamas)"
227
228 #: kdeconnect-cli.cpp:122 kdeconnect-cli.cpp:141
229 #, kde-format
230 msgid "(paired)"
231 msgstr "(suporuotas)"
232
233 #: kdeconnect-cli.cpp:128
234 #, kde-format
235 msgid "1 device found"
236 msgid_plural "%1 devices found"
237 msgstr[0] "Rastas 1 įrenginys"
238 msgstr[1] "Rasti %1 įrenginiai"
239 msgstr[2] "Rasta %1 įrenginių"
240 msgstr[3] "Rastas %1 įrenginys"
241
242 #: kdeconnect-cli.cpp:130
243 #, kde-format
244 msgid "No devices found"
245 msgstr "Nerasta jokių įrenginių"
246
247 #: kdeconnect-cli.cpp:143
248 #, kde-format
249 msgid "(unpaired)"
250 msgstr "(nesuporuotas)"
251
252 #: kdeconnect-cli.cpp:180
253 #, kde-format
254 msgid ""
255 "No device specified: Use -d <Device ID> or -n <Device Name> to specify a "
256 "device. \n"
257 "Device ID's and names may be found using \"kdeconnect-cli -l\" \n"
258 "View complete help with --help option"
259 msgstr ""
260 "Nenurodytas joks įrenginys: Norėdami nurodyti įrenginį, naudokite -d "
261 "<Įrenginio ID> ar -n <Įrenginio pavadinimas>. \n"
262 "Įrenginių ID ir pavadinimus galite rasti naudodami \"kdeconnect-cli -l\" \n"
263 "Žiūrėkite visą pagalbą naudodami --help parinktį"
264
265 #: kdeconnect-cli.cpp:215
266 #, kde-format
267 msgid "Shared %1"
268 msgstr "Buvo bendrinta %1"
269
270 #: kdeconnect-cli.cpp:224
271 #, kde-format
272 msgid "Shared text: %1"
273 msgstr "Bendrintas tekstas: %1"
274
275 #: kdeconnect-cli.cpp:231
276 #, kde-format
277 msgctxt "device has requested to lock peer device"
278 msgid "Requested to lock %1."
279 msgstr "Užklausta užrakinti %1."
280
281 #: kdeconnect-cli.cpp:233
282 #, kde-format
283 msgctxt "device has requested to unlock peer device"
284 msgid "Requested to unlock %1."
285 msgstr "Užklausta atrakinti %1."
286
287 #: kdeconnect-cli.cpp:240
288 #, kde-format
289 msgid "waiting for device..."
290 msgstr "laukiama įrenginio..."
291
292 #: kdeconnect-cli.cpp:253
293 #, kde-format
294 msgid "Device not found"
295 msgstr "Įrenginys nerastas"
296
297 #: kdeconnect-cli.cpp:255
298 #, kde-format
299 msgid "Already paired"
300 msgstr "Jau suporuota"
301
302 #: kdeconnect-cli.cpp:257
303 #, kde-format
304 msgid "Pair requested"
305 msgstr "Užklaustas suporavimas"
306
307 #: kdeconnect-cli.cpp:263
308 #, kde-format
309 msgid "Already not paired"
310 msgstr "Jau nesuporuota"
311
312 #: kdeconnect-cli.cpp:265
313 #, kde-format
314 msgid "Unpaired"
315 msgstr "Nesuporuota"
316
317 #: kdeconnect-cli.cpp:311
318 #, kde-format
319 msgid ""
320 "error: should specify the SMS's recipient by passing --destination <phone "
321 "number>"
322 msgstr ""
323 "klaida: turėtumėte nurodyti SMS žinutės gavėją, perduodami --destination "
324 "<telefono numeris>"
325
326 #: kdeconnect-cli.cpp:365
327 #, kde-format
328 msgid "Nothing to be done"
329 msgstr "Nėra ką atlikti"
330
331 #~ msgid "Open the connected device's camera and transfer the photo"
332 #~ msgstr "Atverti prijungto įrenginio kamerą ir persiųsti nuotrauką"
333
334 #~ msgid "Please specify a filename for the photo"
335 #~ msgstr "Nurodykite nuotraukai failo pavadinimą"
336
337 #~ msgid "No device specified"
338 #~ msgstr "Nenurodytas joks įrenginys"