Contents of /trunk/l10n-kf5/lt/messages/kconfigwidgets/kconfigwidgets5.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1651230 - (show annotations) (download)
Mon May 8 01:30:06 2023 UTC (6 months, 3 weeks ago) by scripty
File size: 13889 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # translation of kdelibs4.po to Lithuanian
2 # Ričardas Čepas <[email protected]>, 2002-2004.
3 # Donatas Glodenis <[email protected]>, 2004-2009.
4 # Gintautas Miselis <[email protected]>, 2008.
5 # Andrius Štikonas <[email protected]>, 2009.
6 # Tomas Straupis <[email protected]>, 2011.
7 # Remigijus Jarmalavičius <[email protected]>, 2011.
8 # Liudas Ališauskas <[email protected]>, 2011, 2012, 2013, 2014.
9 # Liudas Alisauskas <[email protected]>, 2013, 2015.
10 # Mindaugas Baranauskas <[email protected]>, 2016, 2019.
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: kdelibs4\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
15 "POT-Creation-Date: 2023-05-08 00:42+0000\n"
16 "PO-Revision-Date: 2022-12-12 19:42+0200\n"
17 "Last-Translator: Moo <<>>\n"
18 "Language-Team: Lithuanian <[email protected]>\n"
19 "Language: lt\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
24 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
25 "X-Generator: Poedit 3.2.2\n"
26
27 #, kde-format
28 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
29 msgid "Your names"
30 msgstr ""
31 "Ričardas Čepas, Donatas Glodenis, Gintautas Miselis, Andrius Štikonas, "
32 "Liudas Ališauskas, Moo"
33
34 #, kde-format
35 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
36 msgid "Your emails"
37 msgstr ""
38 "[email protected], [email protected], [email protected], stikonas@gmail."
39 "com, [email protected], <>"
40
41 #: kcmodule.cpp:198
42 #, kde-format
43 msgid "You will be asked to authenticate before saving"
44 msgstr "Prieš įrašant, jūsų bus paprašyta nustatyti savo tapatybę"
45
46 #: kcmodule.cpp:202
47 #, kde-format
48 msgid "You are not allowed to save the configuration"
49 msgstr "Jums neleidžiama įrašyti konfigūraciją"
50
51 #: kcodecaction.cpp:67
52 #, kde-format
53 msgctxt "Encodings menu"
54 msgid "Default"
55 msgstr "Numatytoji"
56
57 #: kcodecaction.cpp:75
58 #, kde-format
59 msgctxt "Encodings menu"
60 msgid "Autodetect"
61 msgstr "Automatiškai aptikti"
62
63 #: kcolorschememenu.cpp:25
64 #, kde-format
65 msgid "Color Scheme"
66 msgstr "Spalvų rinkinys"
67
68 #: kcolorschememodel.cpp:71
69 #, kde-format
70 msgid "Default"
71 msgstr "Numatytasis"
72
73 #: kcommandbar.cpp:560
74 #, kde-format
75 msgid "No commands matching the filter"
76 msgstr "Nėra jokių filtrą atitinkančių komandų"
77
78 #: kconfigdialog.cpp:37
79 #, kde-format
80 msgctxt "@title:window"
81 msgid "Configure"
82 msgstr "Konfigūruoti"
83
84 #: khamburgermenu.cpp:125
85 #, kde-format
86 msgctxt "@action:inmenu General purpose menu"
87 msgid "&Menu"
88 msgstr "&Meniu"
89
90 #: khamburgermenu.cpp:326
91 #, kde-format
92 msgctxt "@action:inmenu A menu item that advertises and enables the menubar"
93 msgid "Show &Menubar with All Actions"
94 msgstr "Rodyti &meniu juostą su visais veiksmais"
95
96 #: khamburgermenu.cpp:352
97 #, kde-format
98 msgctxt "@action:inmenu A menu text advertising its contents (more features)."
99 msgid "More"
100 msgstr "Daugiau"
101
102 #: khamburgermenu.cpp:353
103 #, kde-format
104 msgctxt ""
105 "@action:inmenu A section heading advertising the contents of the menu bar"
106 msgid "More Actions"
107 msgstr "Daugiau veiksmų"
108
109 #: krecentfilesaction.cpp:71
110 #, kde-format
111 msgid "No Entries"
112 msgstr "Nėra įrašų"
113
114 #: krecentfilesaction.cpp:77
115 #, kde-format
116 msgid "Clear List"
117 msgstr "Išvalyti sąrašą"
118
119 #: kstandardaction.cpp:157
120 #, kde-format
121 msgctxt "go back"
122 msgid "&Back"
123 msgstr "&Atgal"
124
125 #: kstandardaction.cpp:164
126 #, kde-format
127 msgctxt "go forward"
128 msgid "&Forward"
129 msgstr "&Pirmyn"
130
131 #: kstandardaction.cpp:171
132 #, kde-format
133 msgctxt "home page"
134 msgid "&Home"
135 msgstr "&Pradžia"
136
137 #: kstandardaction.cpp:175
138 #, kde-format
139 msgctxt "show help"
140 msgid "&Help"
141 msgstr "&Pagalba"
142
143 #: kstandardaction.cpp:232
144 #, kde-format
145 msgid "Show Menubar<p>Shows the menubar again after it has been hidden</p>"
146 msgstr ""
147 "Rodyti meniu juostą<p>Vėl parodo meniu juostą po to, kai ji buvo paslėpta.</"
148 "p>"
149
150 #: kstandardaction.cpp:253
151 #, kde-format
152 msgid ""
153 "Show Statusbar<p>Shows the statusbar, which is the bar at the bottom of the "
154 "window used for status information.</p>"
155 msgstr ""
156 "Rodyti būsenos juostą<p>Parodo būsenos juostą, t.y., juostą, esančią lango "
157 "apačioje, ir naudojamą būsenos informacijai pateikti.</p>"
158
159 #: kstandardaction_p.h:30
160 msgid "&New"
161 msgstr "&Naujas"
162
163 #: kstandardaction_p.h:30
164 msgid "Create new document"
165 msgstr "Sukurti naują dokumentą"
166
167 #: kstandardaction_p.h:31
168 msgid "&Open..."
169 msgstr "At&verti..."
170
171 #: kstandardaction_p.h:31
172 msgid "Open an existing document"
173 msgstr "Atverti esamą dokumentą"
174
175 #: kstandardaction_p.h:32
176 msgid "Open &Recent"
177 msgstr "Atverti &paskiausiai naudotą"
178
179 #: kstandardaction_p.h:32
180 msgid "Open a document which was recently opened"
181 msgstr "Atverti paskiausiai atvertą dokumentą"
182
183 #: kstandardaction_p.h:33
184 msgid "&Save"
185 msgstr "Į&rašyti"
186
187 #: kstandardaction_p.h:33
188 msgid "Save document"
189 msgstr "Įrašyti dokumentą"
190
191 #: kstandardaction_p.h:34
192 msgid "Save &As..."
193 msgstr "Įrašyti &kaip..."
194
195 #: kstandardaction_p.h:34
196 msgid "Save document under a new name"
197 msgstr "Įrašyti dokumentą nauju pavadinimu"
198
199 #: kstandardaction_p.h:35
200 msgid "Re&vert"
201 msgstr "Su&grąžinti"
202
203 #: kstandardaction_p.h:35
204 msgid "Revert unsaved changes made to document"
205 msgstr "Sugrąžinti neįrašytus dokumente atliktus pakeitimus"
206
207 #: kstandardaction_p.h:36
208 msgid "&Close"
209 msgstr "&Užverti"
210
211 #: kstandardaction_p.h:36
212 msgid "Close document"
213 msgstr "Užverti dokumentą"
214
215 #: kstandardaction_p.h:37
216 msgid "&Print..."
217 msgstr "S&pausdinti..."
218
219 #: kstandardaction_p.h:37
220 msgid "Print document"
221 msgstr "Spausdinti dokumentą"
222
223 #: kstandardaction_p.h:38
224 msgid "Print Previe&w"
225 msgstr "&Spaudinio peržiūra"
226
227 #: kstandardaction_p.h:38
228 msgid "Show a print preview of document"
229 msgstr "Rodyti dokumento spaudinio peržiūrą"
230
231 #: kstandardaction_p.h:39
232 msgid "&Mail..."
233 msgstr "&Siųsti paštu..."
234
235 #: kstandardaction_p.h:39
236 msgid "Send document by mail"
237 msgstr "Siųsti dokumentą paštu"
238
239 #: kstandardaction_p.h:40
240 msgid "&Quit"
241 msgstr "&Išjungti"
242
243 #: kstandardaction_p.h:40
244 msgid "Quit application"
245 msgstr "Išjungti programą"
246
247 #: kstandardaction_p.h:42
248 msgid "&Undo"
249 msgstr "Atš&aukti"
250
251 #: kstandardaction_p.h:42
252 msgid "Undo last action"
253 msgstr "Atšaukti paskutinį veiksmą"
254
255 #: kstandardaction_p.h:43
256 msgid "Re&do"
257 msgstr "G&rąžinti"
258
259 #: kstandardaction_p.h:43
260 msgid "Redo last undone action"
261 msgstr "Grąžinti paskutinį atšauktą veiksmą"
262
263 #: kstandardaction_p.h:44
264 msgid "Cu&t"
265 msgstr "Iškirp&ti"
266
267 #: kstandardaction_p.h:44
268 msgid "Cut selection to clipboard"
269 msgstr "Iškirpti žymėjimą į iškarpinę"
270
271 #: kstandardaction_p.h:45
272 msgid "&Copy"
273 msgstr "&Kopijuoti"
274
275 #: kstandardaction_p.h:45
276 msgid "Copy selection to clipboard"
277 msgstr "Kopijuoti žymėjimą į iškarpinę"
278
279 #: kstandardaction_p.h:46 kstandardaction_p.h:48
280 msgid "&Paste"
281 msgstr "Į&dėti"
282
283 #: kstandardaction_p.h:46 kstandardaction_p.h:48
284 msgid "Paste clipboard content"
285 msgstr "Įdėti iškarpinės turinį"
286
287 #: kstandardaction_p.h:50
288 msgid "C&lear"
289 msgstr "Iš&valyti"
290
291 #: kstandardaction_p.h:51
292 msgid "Select &All"
293 msgstr "Pažymėti &viską"
294
295 #: kstandardaction_p.h:52
296 msgid "Dese&lect"
297 msgstr "&Panaikinti žymėjimą"
298
299 #: kstandardaction_p.h:53
300 msgid "&Find..."
301 msgstr "&Ieškoti..."
302
303 #: kstandardaction_p.h:54
304 msgid "Find &Next"
305 msgstr "Ieškoti &kito"
306
307 #: kstandardaction_p.h:55
308 msgid "Find Pre&vious"
309 msgstr "Ieškoti &ankstesnio"
310
311 #: kstandardaction_p.h:56
312 msgid "&Replace..."
313 msgstr "Pa&keisti..."
314
315 #: kstandardaction_p.h:58
316 msgid "Zoom to &Actual Size"
317 msgstr "Keisti mastelį į &faktinį dydį"
318
319 #: kstandardaction_p.h:58
320 msgid "View document at its actual size"
321 msgstr "Rodyti dokumentą faktiniu dydžiu"
322
323 #: kstandardaction_p.h:59
324 msgid "&Fit to Page"
325 msgstr "&Talpinti į puslapį"
326
327 #: kstandardaction_p.h:59
328 msgid "Zoom to fit page in window"
329 msgstr "Mastelis toks, kad puslapis tilptų lange"
330
331 #: kstandardaction_p.h:60
332 msgid "Fit to Page &Width"
333 msgstr "Talpinti į puslapio &plotį"
334
335 #: kstandardaction_p.h:60
336 msgid "Zoom to fit page width in window"
337 msgstr "Mastelis toks, kad puslapio plotis tilptų lange"
338
339 #: kstandardaction_p.h:61
340 msgid "Fit to Page &Height"
341 msgstr "Talpinti į puslapio &aukštį"
342
343 #: kstandardaction_p.h:61
344 msgid "Zoom to fit page height in window"
345 msgstr "Mastelis toks, kad puslapio aukštis tilptų lange"
346
347 #: kstandardaction_p.h:62
348 msgid "Zoom &In"
349 msgstr "&Didinti"
350
351 #: kstandardaction_p.h:63
352 msgid "Zoom &Out"
353 msgstr "&Mažinti"
354
355 #: kstandardaction_p.h:64
356 msgid "&Zoom..."
357 msgstr "&Mastelis..."
358
359 #: kstandardaction_p.h:64
360 msgid "Select zoom level"
361 msgstr "Pasirinkite mastelio lygį"
362
363 #: kstandardaction_p.h:65
364 msgid "&Refresh"
365 msgstr "Į&kelti iš naujo"
366
367 #: kstandardaction_p.h:65
368 msgid "Refresh document"
369 msgstr "Įkelti dokumentą iš naujo"
370
371 #: kstandardaction_p.h:67
372 msgid "&Up"
373 msgstr "&Aukštyn"
374
375 #: kstandardaction_p.h:67
376 msgid "Go up"
377 msgstr "Eiti aukštyn"
378
379 #: kstandardaction_p.h:72
380 msgid "&Previous Page"
381 msgstr "Ankstesnis &puslapis"
382
383 #: kstandardaction_p.h:72
384 msgid "Go to previous page"
385 msgstr "Peršokti į ankstesnį puslapį"
386
387 #: kstandardaction_p.h:73
388 msgid "&Next Page"
389 msgstr "&Kitas puslapis"
390
391 #: kstandardaction_p.h:73
392 msgid "Go to next page"
393 msgstr "Peršokti į kitą puslapį"
394
395 #: kstandardaction_p.h:74
396 msgid "&Go To..."
397 msgstr "&Eiti į..."
398
399 #: kstandardaction_p.h:75
400 msgid "&Go to Page..."
401 msgstr "&Eiti į puslapį..."
402
403 #: kstandardaction_p.h:76
404 msgid "&Go to Line..."
405 msgstr "&Eiti į eilutę..."
406
407 #: kstandardaction_p.h:77
408 msgid "&First Page"
409 msgstr "&Pirmas puslapis"
410
411 #: kstandardaction_p.h:77
412 msgid "Go to first page"
413 msgstr "Peršokti į pirmą puslapį"
414
415 #: kstandardaction_p.h:78
416 msgid "&Last Page"
417 msgstr "P&askutinis puslapis"
418
419 #: kstandardaction_p.h:78
420 msgid "Go to last page"
421 msgstr "Peršokti į paskutinį puslapį"
422
423 #: kstandardaction_p.h:79
424 msgid "&Back"
425 msgstr "&Atgal"
426
427 #: kstandardaction_p.h:79
428 msgid "Go back in document"
429 msgstr "Eiti dokumente atgal"
430
431 #: kstandardaction_p.h:80
432 msgid "&Forward"
433 msgstr "&Pirmyn"
434
435 #: kstandardaction_p.h:80
436 msgid "Go forward in document"
437 msgstr "Eiti dokumente pirmyn"
438
439 #: kstandardaction_p.h:82
440 msgid "&Add Bookmark"
441 msgstr "&Pridėti žymelę"
442
443 #: kstandardaction_p.h:83
444 msgid "&Edit Bookmarks..."
445 msgstr "&Keisti žymeles..."
446
447 #: kstandardaction_p.h:85
448 msgid "&Spelling..."
449 msgstr "&Rašybos tikrinimas..."
450
451 #: kstandardaction_p.h:85
452 msgid "Check spelling in document"
453 msgstr "Tikrinti rašybą dokumente"
454
455 #: kstandardaction_p.h:87
456 msgid "Show &Menubar"
457 msgstr "Rodyti &meniu juostą"
458
459 #: kstandardaction_p.h:87
460 msgid "Show or hide menubar"
461 msgstr "Rodyti arba slėpti meniu juostą"
462
463 #: kstandardaction_p.h:88
464 msgid "Show &Toolbar"
465 msgstr "Rodyti į&rankių juostą"
466
467 #: kstandardaction_p.h:88
468 msgid "Show or hide toolbar"
469 msgstr "Rodyti arba slėpti įrankių juostą"
470
471 #: kstandardaction_p.h:89
472 msgid "Show St&atusbar"
473 msgstr "Rodyti &būsenos juostą"
474
475 #: kstandardaction_p.h:89
476 msgid "Show or hide statusbar"
477 msgstr "Rodyti arba slėpti būsenos juostą"
478
479 #: kstandardaction_p.h:90
480 msgid "F&ull Screen Mode"
481 msgstr "Rodyti &visame ekrane"
482
483 #: kstandardaction_p.h:92
484 msgid "&Save Settings"
485 msgstr "Į&rašyti nuostatas"
486
487 #: kstandardaction_p.h:94
488 msgid "Configure Keyboard S&hortcuts..."
489 msgstr "Konfigūruoti &sparčiuosius klavišus..."
490
491 #: kstandardaction_p.h:95
492 #, kde-format
493 msgid "&Configure %1..."
494 msgstr "&Konfigūruoti %1..."
495
496 #: kstandardaction_p.h:96
497 msgid "Configure Tool&bars..."
498 msgstr "Konfigūruoti į&rankių juostas..."
499
500 #: kstandardaction_p.h:97
501 msgid "Configure &Notifications..."
502 msgstr "Konfigūruoti &pranešimus..."
503
504 #: kstandardaction_p.h:104
505 #, kde-format
506 msgid "%1 &Handbook"
507 msgstr "%1 &vadovas"
508
509 #: kstandardaction_p.h:105
510 msgid "What's &This?"
511 msgstr "Kas &tai yra?"
512
513 #: kstandardaction_p.h:106
514 msgid "Tip of the &Day"
515 msgstr "&Dienos patarimas"
516
517 #: kstandardaction_p.h:107
518 msgid "&Report Bug..."
519 msgstr "&Pranešti apie programos klaidą..."
520
521 #: kstandardaction_p.h:108
522 msgid "Configure &Language..."
523 msgstr "Konfigūruoti ka&lbą..."
524
525 #: kstandardaction_p.h:109
526 #, kde-format
527 msgid "&About %1"
528 msgstr "&Apie %1"
529
530 #: kstandardaction_p.h:110
531 msgid "About &KDE"
532 msgstr "Apie &KDE"
533
534 #: kstandardaction_p.h:111
535 msgid "&Delete"
536 msgstr "&Ištrinti"
537
538 #: kstandardaction_p.h:112
539 msgid "&Rename..."
540 msgstr "Pe&rvadinti..."
541
542 #: kstandardaction_p.h:113
543 msgid "&Move to Trash"
544 msgstr "Per&kelti į šiukšlinę"
545
546 #: kstandardaction_p.h:114
547 msgid "&Donate"
548 msgstr "Pa&remti"
549
550 #: kstandardaction_p.h:115
551 msgid "Open &Menu"
552 msgstr "Atverti &meniu"
553
554 #: ktipdialog.cpp:222
555 #, kde-format
556 msgctxt "@title:window"
557 msgid "Tip of the Day"
558 msgstr "Dienos patarimas"
559
560 #: ktipdialog.cpp:238
561 #, kde-format
562 msgctxt "@title"
563 msgid "Did you know...?\n"
564 msgstr "Ar žinojote?\n"
565
566 #: ktipdialog.cpp:291
567 #, kde-format
568 msgctxt "@option:check"
569 msgid "&Show tips on startup"
570 msgstr "Paleidžiant r&odyti patarimus"
571
572 #: ktipdialog.cpp:296
573 #, kde-format
574 msgctxt "@action:button Goes to previous tip"
575 msgid "&Previous"
576 msgstr "&Ankstesnis"
577
578 #: ktipdialog.cpp:301
579 #, kde-format
580 msgctxt "@action:button Goes to next tip, opposite to previous"
581 msgid "&Next"
582 msgstr "&Kitas"
583
584 #~ msgctxt ""
585 #~ "@action:inmenu A menu text advertising its contents (more features)."
586 #~ msgid "For %1 more action:"
587 #~ msgid_plural "For %1 more actions:"
588 #~ msgstr[0] "Dar %1 veiksmas:"
589 #~ msgstr[1] "Dar %1 veiksmai:"
590 #~ msgstr[2] "Dar %1 veiksmų:"
591 #~ msgstr[3] "Dar %1 veiksmas:"
592
593 #~ msgctxt ""
594 #~ "@action:inmenu A section heading advertising the contents of the menu bar"
595 #~ msgid "%1 Menu Bar Exclusive Action"
596 #~ msgid_plural "%1 Menu Bar Exclusive Actions"
597 #~ msgstr[0] "%1 išskirtinis meniu juostos veiksmas"
598 #~ msgstr[1] "%1 išskirtiniai meniu juostos veiksmai"
599 #~ msgstr[2] "%1 išskirtinių meniu juostos veiksmų"
600 #~ msgstr[3] "%1 išskirtinis meniu juostos veiksmas"
601
602 #~ msgid "Switch Application &Language..."
603 #~ msgstr "Pakeisti programos &kalbą..."
604
605 #~ msgid "&Redisplay"
606 #~ msgstr "&Rodyti iš naujo"
607
608 #~ msgid "without name"
609 #~ msgstr "be pavadinimo"
610
611 #~ msgid "&Rename File"
612 #~ msgstr "Pe&rvadinti failą"