Contents of /trunk/l10n-kf5/lt/messages/kcmutils/kcmutils5.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1639575 - (show annotations) (download)
Wed Dec 7 01:39:45 2022 UTC (11 months, 3 weeks ago) by scripty
File size: 14017 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # translation of kdelibs4.po to Lithuanian
2 # Ričardas Čepas <[email protected]>, 2002-2004.
3 # Donatas Glodenis <[email protected]>, 2004-2009.
4 # Gintautas Miselis <[email protected]>, 2008.
5 # Andrius Štikonas <[email protected]>, 2009.
6 # Tomas Straupis <[email protected]>, 2011.
7 # Remigijus Jarmalavičius <[email protected]>, 2011.
8 # Liudas Ališauskas <[email protected]>, 2011, 2012, 2013, 2014.
9 # Liudas Alisauskas <[email protected]>, 2013, 2015.
10 # Mindaugas Baranauskas <[email protected]>, 2015.
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: kdelibs4\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
15 "POT-Creation-Date: 2022-12-07 00:43+0000\n"
16 "PO-Revision-Date: 2021-08-25 14:22+0300\n"
17 "Last-Translator: Moo\n"
18 "Language-Team: lt <[email protected]>\n"
19 "Language: lt\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
24 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
25 "X-Generator: Poedit 2.3\n"
26
27 #, kde-format
28 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
29 msgid "Your names"
30 msgstr ""
31 "Ričardas Čepas, Donatas Glodenis, Gintautas Miselis, Andrius Štikonas, "
32 "Liudas Ališauskas, Moo"
33
34 #, kde-format
35 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
36 msgid "Your emails"
37 msgstr ""
38 "[email protected], [email protected], [email protected], stikonas@gmail."
39 "com, [email protected], <>"
40
41 #: kcmoduleloader.cpp:57 kcmoduleloader.cpp:160
42 #, kde-format
43 msgid "The module %1 is disabled."
44 msgstr "Modulis %1 yra išjungtas."
45
46 #: kcmoduleloader.cpp:58
47 #, kde-format
48 msgid "The module has been disabled by the system administrator."
49 msgstr "Sistemos administratorius išjungė šį modulį."
50
51 #: kcmoduleloader.cpp:93 kcmoduleloader.cpp:184
52 #, kde-format
53 msgid "Error loading QML file."
54 msgstr "Klaida įkeliant QML failą."
55
56 #: kcmoduleloader.cpp:119
57 #, kde-format
58 msgid ""
59 "<qt><p>Possible reasons:<ul><li>An error occurred during your last system "
60 "upgrade, leaving an orphaned control module behind</li><li>You have old "
61 "third party modules lying around.</li></ul></p><p>Check these points "
62 "carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If "
63 "this fails, consider contacting your distributor or packager.</p></qt>"
64 msgstr ""
65 "<qt><p>Galimos priežastys:<ul><li>Per paskutinį sistemos atnaujinimą įvyko "
66 "klaida, kurios pasekoje liko nenaudojamas valdymo modulis</li><li>Jūs turite "
67 "liekamųjų trečiųjų šalių modulių.</li></ul></p><p>Atidžiai patikrinkite "
68 "šiuos variantus ir pasistenkite pašalinti klaidos pranešime paminėtus "
69 "modulius. Jei tai nepavyks, susisiekite su savo platinamuoju paketu ar "
70 "pakuotoju.</p></qt>"
71
72 #: kcmoduleloader.cpp:153
73 #, kde-format
74 msgid "The module %1 could not be found."
75 msgstr "Modulis %1 nerastas."
76
77 #: kcmoduleloader.cpp:154
78 #, kde-format
79 msgid ""
80 "<qt><p>The diagnosis is:<br />The desktop file %1 could not be found.</p></"
81 "qt>"
82 msgstr "<qt><p>Diagnozė:<br />Darbalaukio failas %1 nerastas.</p></qt>"
83
84 #: kcmoduleloader.cpp:161
85 #, kde-format
86 msgid ""
87 "<qt><p>Either the hardware/software the module configures is not available "
88 "or the module has been disabled by the administrator.</p></qt>"
89 msgstr ""
90 "<qt><p>Arba yra neprieinama modulio konfigūruojama aparatinė/programinė "
91 "įranga, arba administratorius išjungė šį modulį.</p></qt>"
92
93 #: kcmoduleloader.cpp:192
94 #, kde-format
95 msgid "Error loading config module"
96 msgstr "Klaida įkeliant konfigūracijos modulį"
97
98 #: kcmoduleloader.cpp:236
99 #, kde-format
100 msgid "The module %1 is not a valid configuration module."
101 msgstr "Modulis %1 nėra tikamas konfigūravimo modulis."
102
103 #: kcmoduleloader.cpp:237
104 #, kde-format
105 msgid ""
106 "<qt>The diagnosis is:<br />The desktop file %1 does not specify a library.</"
107 "qt>"
108 msgstr "<qt>Diagnozė:<br />Darbalaukio failas %1 nenurodo bibliotekos.</qt>"
109
110 #: kcmoduleproxy.cpp:108
111 #, kde-format
112 msgctxt "Argument is application name"
113 msgid "This configuration section is already opened in %1"
114 msgstr "Ši konfigūravimo sekcija jau atverta ties %1"
115
116 #: kcmultidialog.cpp:50
117 #, kde-format
118 msgid ""
119 "The settings of the current module have changed.\n"
120 "Do you want to apply the changes or discard them?"
121 msgstr ""
122 "Esamo modulio nuostatos buvo pakeistos.\n"
123 "Ar norite taikyti pakeitimus ar juos atmesti?"
124
125 #: kcmultidialog.cpp:52
126 #, kde-format
127 msgid "Apply Settings"
128 msgstr "Taikyti nuostatas"
129
130 #: kcmultidialog.cpp:257 kpluginselector.cpp:809 kpluginwidget.cpp:330
131 #, kde-format
132 msgid "Configure"
133 msgstr "Konfigūruoti"
134
135 #: kpluginselector.cpp:136
136 #, kde-format
137 msgid ""
138 "Automatic changes have been performed due to plugin dependencies. Click here "
139 "for further information"
140 msgstr ""
141 "Dėl papildinių priklausomybių buvo atlikti automatiniai pakeitimai. "
142 "Išsamesnei informacijai, spustelėkite čia"
143
144 #: kpluginselector.cpp:204
145 #, kde-format
146 msgid ""
147 "Automatic changes have been performed in order to satisfy plugin "
148 "dependencies:\n"
149 msgstr ""
150 "Tam, kad būtų patenkintos papildinių priklausomybės, buvo atlikti "
151 "automatiniai pakeitimai:\n"
152
153 #: kpluginselector.cpp:210
154 #, kde-format
155 msgid ""
156 "\n"
157 " %1 plugin has been automatically checked because of the dependency of %2 "
158 "plugin"
159 msgstr ""
160 "\n"
161 " Papildinys %1 buvo automatiškai pažymėtas dėl %2 papildinio "
162 "priklausomybės"
163
164 #: kpluginselector.cpp:212
165 #, kde-format
166 msgid ""
167 "\n"
168 " %1 plugin has been automatically unchecked because of its dependency on "
169 "%2 plugin"
170 msgstr ""
171 "\n"
172 " Nuo papildinio %1 buvo automatiškai nuimtas žymėjimas dėl jo "
173 "priklausomybės nuo %2 papildinio"
174
175 #: kpluginselector.cpp:216
176 #, kde-format
177 msgid "Dependency Check"
178 msgstr "Priklausomybių patikrinimas"
179
180 #: kpluginselector.cpp:234
181 #, kde-format
182 msgid "%1 plugin automatically added due to plugin dependencies"
183 msgid_plural "%1 plugins automatically added due to plugin dependencies"
184 msgstr[0] "%1 papildinys automatiškai pridėtas dėl papildinių priklausomybių"
185 msgstr[1] "%1 papildiniai automatiškai pridėti dėl papildinių priklausomybių"
186 msgstr[2] "%1 papildinių automatiškai pridėta dėl papildinių priklausomybių"
187 msgstr[3] "%1 papildinys automatiškai pridėtas dėl papildinių priklausomybių"
188
189 #: kpluginselector.cpp:238
190 #, kde-format
191 msgid ", "
192 msgstr ", "
193
194 #: kpluginselector.cpp:242
195 #, kde-format
196 msgid "%1 plugin automatically removed due to plugin dependencies"
197 msgid_plural "%1 plugins automatically removed due to plugin dependencies"
198 msgstr[0] "%1 papildinys automatiškai pašalintas dėl papildinių priklausomybių"
199 msgstr[1] "%1 papildiniai automatiškai pašalinti dėl papildinių priklausomybių"
200 msgstr[2] "%1 papildinių automatiškai pašalinta dėl papildinių priklausomybių"
201 msgstr[3] "%1 papildinys automatiškai pašalintas dėl papildinių priklausomybių"
202
203 #: kpluginselector.cpp:264 kpluginwidget.cpp:59
204 #, kde-format
205 msgid "Search..."
206 msgstr "Ieškoti..."
207
208 #: kpluginselector.cpp:804 kpluginwidget.cpp:325
209 #, kde-format
210 msgid "About"
211 msgstr "Apie"
212
213 #: ksettings/dialog.cpp:222
214 #, kde-format
215 msgid "Enable component"
216 msgstr "Įjungti komponentą"
217
218 #: qml/components/KPluginDelegate.qml:48
219 #, fuzzy, kde-format
220 #| msgid "About"
221 msgctxt "@info:tooltip"
222 msgid "About"
223 msgstr "Apie"
224
225 #: qml/components/KPluginDelegate.qml:59
226 #, fuzzy, kde-format
227 #| msgid "Configure"
228 msgctxt "@info:tooltip"
229 msgid "Configure..."
230 msgstr "Konfigūruoti"
231
232 #: qml/components/KPluginSelector.qml:81
233 #, kde-format
234 msgid "No matches"
235 msgstr ""
236
237 #: qml/components/KPluginSelector.qml:81
238 #, kde-format
239 msgid "No plugins found"
240 msgstr ""
241
242 #: qml/components/private/AboutPlugin.qml:42
243 #, kde-format
244 msgctxt "Plugin name and plugin version"
245 msgid "%1 %2"
246 msgstr ""
247
248 #: qml/components/private/AboutPlugin.qml:64
249 #, kde-format
250 msgid "Copyright"
251 msgstr ""
252
253 #: qml/components/private/AboutPlugin.qml:81
254 #, kde-format
255 msgid "License:"
256 msgstr ""
257
258 #: qml/components/private/AboutPlugin.qml:100
259 #, kde-format
260 msgid "Authors"
261 msgstr ""
262
263 #: qml/components/private/AboutPlugin.qml:117
264 #, kde-format
265 msgid "Credits"
266 msgstr ""
267
268 #: qml/components/private/AboutPlugin.qml:134
269 #, kde-format
270 msgid "Translators"
271 msgstr ""
272
273 #: qml/components/private/AboutPlugin.qml:161
274 #, kde-format
275 msgid "Send an email to %1"
276 msgstr ""
277
278 #~ msgid "Distance between desktop icons"
279 #~ msgstr "Atstumas tarp darbalaukio piktogramų"
280
281 #~ msgid "The distance between icons specified in pixels."
282 #~ msgstr "Atstumas tarp piktogramų, nurodytas pikseliais."
283
284 #~ msgid "Widget style to use"
285 #~ msgstr "Valdiklių stilius, kurį naudoti"
286
287 #~ msgid ""
288 #~ "The name of the widget style, for example \"keramik\" or \"plastik\". "
289 #~ "Without quotes."
290 #~ msgstr ""
291 #~ "Valdiklių stiliaus pavadinimas, pavyzdžiui „keramik“ arba „plastik“. Be "
292 #~ "kabučių."
293
294 #~ msgid "Use the PC speaker"
295 #~ msgstr "Naudoti kompiuterio garsiakalbį"
296
297 #~ msgid ""
298 #~ "Whether the ordinary PC speaker should be used instead of KDE's own "
299 #~ "notifications system."
300 #~ msgstr ""
301 #~ "Ar vietoj KDE pranešimų sistemos, turėtų būti naudojamas paprastas "
302 #~ "kompiuterio garsiakalbis."
303
304 #~ msgid "What terminal application to use"
305 #~ msgstr "Kokią terminalo programą naudoti"
306
307 #~ msgid ""
308 #~ "Whenever a terminal application is launched this terminal emulator "
309 #~ "program will be used.\n"
310 #~ msgstr ""
311 #~ "Paleidus terminalo programą, bus naudojamas šis terminalo emuliatorius.\n"
312
313 #~ msgid "Fixed width font"
314 #~ msgstr "Lygiaplotis šriftas"
315
316 #~ msgid ""
317 #~ "This font is used when a fixed font is needed. A fixed font has a "
318 #~ "constant width.\n"
319 #~ msgstr ""
320 #~ "Šis šriftas naudojamas, kai prireikia lygiapločio šrifto. Lygiaplotis "
321 #~ "šriftas turi pastovų plotį.\n"
322
323 #~ msgid "System wide font"
324 #~ msgstr "Sistemos masto šriftas"
325
326 #~ msgid "Font for menus"
327 #~ msgstr "Meniu šriftas"
328
329 #~ msgid "What font to use for menus in applications."
330 #~ msgstr "Kokį šriftą naudoti programų meniu."
331
332 #~ msgid "Color for links"
333 #~ msgstr "Nuorodų spalva"
334
335 #~ msgid "What color links should be that have not yet been clicked on"
336 #~ msgstr "Kokios spalvos turėtų būti dar nespustelėtos nuorodos"
337
338 #~ msgid "Color for visited links"
339 #~ msgstr "Aplankytų nuorodų spalva"
340
341 #~ msgid "Font for the taskbar"
342 #~ msgstr "Užduočių juostos šriftas"
343
344 #~ msgid ""
345 #~ "What font to use for the panel at the bottom of the screen, where the "
346 #~ "currently running applications are."
347 #~ msgstr ""
348 #~ "Kokį šriftą naudoti ekrano apačioje esančiam skydeliui, kuriame yra "
349 #~ "rodomos šiuo metu veikiančios programos."
350
351 #~ msgid "Fonts for toolbars"
352 #~ msgstr "Įrankių juostų šriftas"
353
354 #~ msgid "Shortcut for taking screenshot"
355 #~ msgstr "Spartusis klavišas, skirtas ekrano kopijos darymui"
356
357 #~ msgid "Shortcut for toggling Clipboard Actions on and off"
358 #~ msgstr "Spartusis klavišas, skirtas įjungti ir išjungti iškarpinės veiksmus"
359
360 #~ msgid "Shortcut for shutting down the computer without confirmation"
361 #~ msgstr "Spartusis klavišas, skirtas išjungti kompiuterį be patvirtinimo"
362
363 #~ msgid "Show directories first"
364 #~ msgstr "Pirma rodyti katalogus"
365
366 #~ msgid ""
367 #~ "Whether directories should be placed at the top when displaying files"
368 #~ msgstr "Ar katalogai turėtų būti rodomi virš failų"
369
370 #~ msgid "The URLs recently visited"
371 #~ msgstr "Paskiausiai aplankyti URL adresai"
372
373 #~ msgid "Used for auto-completion in file dialogs, for example"
374 #~ msgstr "Naudojamas automatiniam užbaigimui, pvz. failų dialoguose"
375
376 #~ msgid "Show file preview in file dialog"
377 #~ msgstr "Rodyti failo peržiūrą failų dialoge"
378
379 #~ msgid "Show hidden files"
380 #~ msgstr "Rodyti paslėptus failus"
381
382 #~ msgid ""
383 #~ "Whether files starting with a dot (convention for hidden files) should be "
384 #~ "shown"
385 #~ msgstr ""
386 #~ "Ar rodyti failus, kurių pavadinimas prasideda tašku (sutartinė paslėptų "
387 #~ "failų žymė)"
388
389 #~ msgid "Show speedbar"
390 #~ msgstr "Rodyti greitąją juostą"
391
392 #~ msgid ""
393 #~ "Whether the shortcut icons to the left in the file dialog should be shown"
394 #~ msgstr ""
395 #~ "Ar turėtų būti rodomos failų dialogo kairėje esančios šaukinių piktogramos"
396
397 #~ msgid "What country"
398 #~ msgstr "Kuri šalis"
399
400 #~ msgid ""
401 #~ "Used to determine how to display numbers, currency and time/date, for "
402 #~ "example"
403 #~ msgstr ""
404 #~ "Naudojama, siekiant nustatyti kaip atvaizduoti, pvz.: skaičius, valiutą, "
405 #~ "datą/laiką ir t.t."
406
407 #~ msgid "What language to use to display text"
408 #~ msgstr "Kurią kalbą naudoti teksto rodymui"
409
410 #~ msgid "Character used for indicating positive numbers"
411 #~ msgstr "Simbolis, naudojamas parodyti teigiamus skaičius"
412
413 #~ msgid "Most countries have no character for this"
414 #~ msgstr "Dauguma šalių tam nenaudoja jokio simbolio"
415
416 #~ msgid "Path to the autostart directory"
417 #~ msgstr "Kelias į automatinio paleidimo katalogą"
418
419 #~ msgid ""
420 #~ "Path to the directory containing executables to be run on session login"
421 #~ msgstr ""
422 #~ "Kelias į katalogą, kuriame yra vykdomieji failai, kuriuos reikia paleisti "
423 #~ "prisijungimo metu"
424
425 #~ msgid "Enable SOCKS support"
426 #~ msgstr "Įjungti SOCKS palaikymą"
427
428 #~ msgid "Whether SOCKS version 4 and 5 should be enabled in KDE's sub systems"
429 #~ msgstr "Ar SOCKS versijos 4 ir 5 turi būti įjungtos KDE posistemiuose"
430
431 #~ msgid "Path to custom SOCKS library"
432 #~ msgstr "Kelias į tinkintą SOCKS biblioteką"
433
434 #~ msgid "Highlight toolbar buttons on mouse over"
435 #~ msgstr "Užvedus pelę, paryškinti įrankių juostos mygtukus"
436
437 #~ msgid "Show text on toolbar icons "
438 #~ msgstr "Rodyti tekstą ant įrankių juostos piktogramų"
439
440 #~ msgid "Whether text should be shown in addition to icons on toolbar icons"
441 #~ msgstr "Ar įrankių juostose, šalia piktogramų rodyti tekstą"
442
443 #~ msgid "Password echo type"
444 #~ msgstr "Slaptažodžio rodymo būdas"
445
446 #~ msgid "The size of the dialog"
447 #~ msgstr "Dialogo lango dydis"
448
449 #~ msgid "Select Components"
450 #~ msgstr "Pasirinkti komponentus"
451
452 #~ msgctxt "Used only for plugins"
453 #~ msgid "About %1"
454 #~ msgstr "Apie %1"
455
456 #~ msgid "Search Plugins"
457 #~ msgstr "Ieškoti tarp papildinių"