Contents of /trunk/l10n-kf5/lt/messages/kamoso/kamoso.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1640022 - (show annotations) (download)
Thu Dec 15 01:41:49 2022 UTC (11 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 8856 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Lithuanian translations for l package.
2 # Copyright (C) 2010 This_file_is_part_of_KDE
3 # This file is distributed under the same license as the l package.
4 #
5 # Andrius Štikonas <[email protected]>, 2010.
6 # Liudas Ališauskas <[email protected]>, 2015.
7 # Mindaugas Baranauskas <[email protected]>, 2015.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: kamoso\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2022-12-15 00:47+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2019-12-06 22:21+0200\n"
14 "Last-Translator: Mindaugas Baranauskas <[email protected]>\n"
15 "Language-Team: lt <[email protected]>\n"
16 "Language: lt\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
21 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
22 "X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
23
24 #, kde-format
25 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
26 msgid "Your names"
27 msgstr "Liudas Ališauskas, Moo"
28
29 #, kde-format
30 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
31 msgid "Your emails"
32 msgstr "[email protected], <>"
33
34 #: src/kamoso.cpp:87
35 #, kde-format
36 msgid "No device found"
37 msgstr ""
38
39 #. i18n: ectx: label, entry (saveUrl), group (General)
40 #. i18n: ectx: label, entry (saveVideos), group (General)
41 #: src/kamosoSettings.kcfg:11 src/kamosoSettings.kcfg:15
42 #, kde-format
43 msgid "Where the photos are saved."
44 msgstr "Kur yra įrašomos nuotraukos."
45
46 #. i18n: ectx: label, entry (mirrored), group (WebcamSettings)
47 #: src/kamosoSettings.kcfg:22
48 #, kde-format
49 msgid "Vertically mirror the camera view."
50 msgstr "Rodyti kamerą vertikaliu veidrodiniu atspindžiu."
51
52 #. i18n: ectx: label, entry (DeviceObjectId), group (WebcamSettings)
53 #: src/kamosoSettings.kcfg:25
54 #, kde-format
55 msgid "Points to the last used webcam."
56 msgstr "Nurodo į paskutinę naudotą internetinę kamerą."
57
58 #: src/main.cpp:23 src/qml/Main.qml:19
59 #, kde-format
60 msgid "Kamoso"
61 msgstr "Kamoso"
62
63 #: src/main.cpp:23
64 #, kde-format
65 msgid "Utility for taking photos and videos using a webcam"
66 msgstr ""
67 "Paslaugų programa, skirta daryti nuotraukas bei įrašinėti vaizdo įrašus "
68 "naudojant internetinę kamerą"
69
70 #: src/main.cpp:24
71 #, kde-format
72 msgid "(C) 2008-2015 Alex Fiestas and Aleix Pol"
73 msgstr "(C) 2008-2015 Alex Fiestas ir Aleix Pol"
74
75 #: src/main.cpp:26
76 #, kde-format
77 msgid "Aleix Pol Gonzalez"
78 msgstr "Aleix Pol Gonzalez"
79
80 #: src/main.cpp:26
81 #, kde-format
82 msgid "Semaphore hacker"
83 msgstr "Semaphore hacker"
84
85 #: src/main.cpp:27
86 #, kde-format
87 msgid "Alex Fiestas"
88 msgstr "Alex Fiestas"
89
90 #: src/main.cpp:27
91 #, kde-format
92 msgid "Coffee drinker"
93 msgstr "Kavos gėrikas"
94
95 #: src/main.cpp:28
96 #, kde-format
97 msgid "caseymoura"
98 msgstr "caseymoura"
99
100 #: src/main.cpp:28
101 #, kde-format
102 msgid ""
103 "Uploaded the shutter sound: https://freesound.org/people/caseymoura/"
104 "sounds/445482/"
105 msgstr ""
106 "Išsiųstas sklendės garsas: https://freesound.org/people/caseymoura/"
107 "sounds/445482/"
108
109 #: src/qml/ImagesView.qml:42
110 #, kde-format
111 msgid "Share"
112 msgstr "Bendrinti"
113
114 #: src/qml/ImagesView.qml:107 src/qml/ImagesView.qml:152
115 #: src/qml/ImagesView.qml:306
116 #, kde-format
117 msgid "Back"
118 msgstr "Atgal"
119
120 #: src/qml/ImagesView.qml:146
121 #, kde-format
122 msgid "Media now exported"
123 msgstr "Dabar, medija eksportuota"
124
125 #: src/qml/ImagesView.qml:173
126 #, kde-format
127 msgid "Configure Kamoso"
128 msgstr "Konfigūruoti Kamoso"
129
130 #: src/qml/ImagesView.qml:181
131 #, kde-format
132 msgid "Save Locations"
133 msgstr "Įrašymo vietos"
134
135 #: src/qml/ImagesView.qml:188
136 #, kde-format
137 msgid "Pictures:"
138 msgstr "Paveikslai:"
139
140 #: src/qml/ImagesView.qml:203 src/qml/ImagesView.qml:216
141 #, kde-format
142 msgid "Choose the folder where Kamoso will save pictures"
143 msgstr "Pasirinkite aplanką į kurį Kamoso įrašinės paveikslus"
144
145 #: src/qml/ImagesView.qml:234
146 #, kde-format
147 msgid "Videos:"
148 msgstr "Vaizdo įrašai:"
149
150 #: src/qml/ImagesView.qml:249 src/qml/ImagesView.qml:263
151 #, kde-format
152 msgid "Choose the folder where Kamoso will save videos"
153 msgstr "Pasirinkite aplanką į kurį Kamoso įrašinės vaizdo įrašus"
154
155 #: src/qml/ImagesView.qml:278
156 #, kde-format
157 msgid "Cameras"
158 msgstr "Kameros"
159
160 #: src/qml/ImagesView.qml:294
161 #, kde-format
162 msgid "Mirror camera"
163 msgstr "Rodyti kamerą veidrodiniu atspindžiu"
164
165 #: src/qml/ImagesView.qml:333
166 #, kde-kuit-format
167 msgctxt "@info"
168 msgid "There are no images in <filename>%1</filename>"
169 msgstr "Aplanke <filename>%1</filename> nėra jokių paveikslų"
170
171 #: src/qml/ImagesView.qml:345
172 #, kde-format
173 msgid "Share %1 Item..."
174 msgid_plural "Share %1 Items..."
175 msgstr[0] "Bendrinti %1 elementą..."
176 msgstr[1] "Bendrinti %1 elementus..."
177 msgstr[2] "Bendrinti %1 elementų..."
178 msgstr[3] "Bendrinti %1 elementą..."
179
180 #: src/qml/ImagesView.qml:345
181 #, kde-format
182 msgid "Share Item..."
183 msgstr "Bendrinti elementą..."
184
185 #: src/qml/ImagesView.qml:353
186 #, kde-format
187 msgid "Move %1 Item to Trash"
188 msgid_plural "Move %1 Items to Trash"
189 msgstr[0] "Perkelti %1 elementą į šiukšlinę"
190 msgstr[1] "Perkelti %1 elementus į šiukšlinę"
191 msgstr[2] "Perkelti %1 elementų į šiukšlinę"
192 msgstr[3] "Perkelti %1 elementą į šiukšlinę"
193
194 #: src/qml/ImagesView.qml:353
195 #, kde-format
196 msgid "Move Item to Trash"
197 msgstr "Perkelti elementą į šiukšlinę"
198
199 #: src/qml/ImagesView.qml:362
200 #, kde-format
201 msgid "Open Pictures Folder"
202 msgstr "Atverti paveikslų aplanką"
203
204 #: src/qml/ImagesView.qml:369
205 #, kde-format
206 msgid "Configure Kamoso..."
207 msgstr "Konfigūruoti Kamoso..."
208
209 #: src/qml/Main.qml:82
210 #, kde-format
211 msgid "Take a Picture"
212 msgstr "Fotografuoti"
213
214 #: src/qml/Main.qml:107
215 #, kde-format
216 msgid "End Burst"
217 msgstr "Baigti nuotraukų pliūpsnį"
218
219 #: src/qml/Main.qml:107
220 #, kde-format
221 msgid "Capture a Burst"
222 msgstr "Fotografuoti nuotraukų pliūpsnį"
223
224 #: src/qml/Main.qml:109
225 #, kde-format
226 msgid "1 photo taken"
227 msgid_plural "%1 photos taken"
228 msgstr[0] "Padaryta 1 nuotrauka"
229 msgstr[1] "Padarytos %1 nuotraukos"
230 msgstr[2] "Padaryta %1 nuotraukų"
231 msgstr[3] "Padaryta %1 nuotrauka"
232
233 #: src/qml/Main.qml:132
234 #, kde-format
235 msgid "Stop Recording"
236 msgstr "Stabdyti įrašinėjimą"
237
238 #: src/qml/Main.qml:132
239 #, kde-format
240 msgid "Record a Video"
241 msgstr "Įrašinėti vaizdo įrašą"
242
243 #: src/qml/Main.qml:187
244 #, kde-format
245 msgid "Effects Gallery"
246 msgstr "Efektų galerija"
247
248 #: src/video/webcamcontrol.cpp:350
249 #, kde-format
250 msgid "Photo taken"
251 msgstr "Nufotografuota"
252
253 #: src/video/webcamcontrol.cpp:350
254 #, kde-format
255 msgid "Saved in %1"
256 msgstr "Įrašyta į %1"
257
258 #, fuzzy
259 #~| msgid "Share random information"
260 #~ msgid "On screen information"
261 #~ msgstr "Bendrinti atsitiktinę informaciją"
262
263 #~ msgid "Brightness:"
264 #~ msgstr "Ryškumas:"
265
266 #~ msgid "Hue:"
267 #~ msgstr "Atspalvis:"
268
269 #~ msgid "Contrast:"
270 #~ msgstr "Kontrastas:"
271
272 #~ msgid "Saturation:"
273 #~ msgstr "Sodrumas:"
274
275 #~ msgid "Gamma:"
276 #~ msgstr "Gama:"
277
278 #~ msgid "The URL was just shared"
279 #~ msgstr "Ką tik pasidalinta URL"
280
281 #~ msgid "Run"
282 #~ msgstr "Vykdyti"
283
284 #~ msgid "Show gallery..."
285 #~ msgstr "Rodyti galeriją..."
286
287 #~ msgid "Show settings..."
288 #~ msgstr "Rodyti nuostatas..."
289
290 #~ msgid "Play a sound when a photo is taken."
291 #~ msgstr "Groti garsą kai padaroma nuotrauka."
292
293 #~ msgid "How much seconds kamoso waits before make the picture."
294 #~ msgstr "Kiek sekundžių kamoso laukia prieš darydama nuotrauką."
295
296 #~ msgid "Webcam picture retriever"
297 #~ msgstr "Internetinės vaizdo kameros paveikslėlių gavėjas"
298
299 #~ msgid "Smile! :)"
300 #~ msgstr "Šypsokitės! :)"
301
302 #~ msgid "Dummy export Output: "
303 #~ msgstr "Fiktyvaus eksporto išvestis: "
304
305 #~ msgid "Video Information:"
306 #~ msgstr "Video informacija:"
307
308 #~ msgid "Title"
309 #~ msgstr "Pavadinimas"
310
311 #~ msgid "Tags:"
312 #~ msgstr "Žymės:"
313
314 #~ msgid "Kamoso, KDE"
315 #~ msgstr "Kamoso, KDE"
316
317 #~ msgid "Description"
318 #~ msgstr "Aprašymas"
319
320 #~ msgid ""
321 #~ "You need to supply a username and a password to be able to upload videos "
322 #~ "to YouTube"
323 #~ msgstr ""
324 #~ "Reikia pateikti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad įkelti vaizdo įrašus į "
325 #~ "YouTube"
326
327 #~ msgid "Server:"
328 #~ msgstr "Serveris:"
329
330 #~ msgid "Authentication for YouTube"
331 #~ msgstr "YouTube autentikacija"
332
333 #~ msgid "Title:"
334 #~ msgstr "Pavadinimas:"
335
336 #~ msgid "Enter a title for the video..."
337 #~ msgstr "Įveskite pavadinimą vaizdo įrašui..."
338
339 #~ msgid "KDE, Kamoso"
340 #~ msgstr "KDE, Kamoso"
341
342 #~ msgid "Description:"
343 #~ msgstr "Aprašymas:"
344
345 #~ msgid "Implementation"
346 #~ msgstr "Suprogramavimas"
347
348 #~ msgid "Files to share"
349 #~ msgstr "Failai bendrinimui"
350
351 #~ msgid "Data tuple to initialize the process with"
352 #~ msgstr "Duomenų seka, kad inicijuoti procesą su"
353
354 #~ msgid "Must specify some files to share"
355 #~ msgstr "Privalote nurodyti kelis failus bendrinimui"
356
357 #~ msgid "Error in the data argument formatting: %1 at %2"
358 #~ msgstr "Klaida duomenų argumento formate: %1 ties %2"
359
360 #~ msgid "Error in the data argument type, it should be a json object."
361 #~ msgstr "Klaida duomenų argumento tipe, jis turėtų būti json objektas."
362
363 #~ msgid "Use"
364 #~ msgstr "Naudoti"