Contents of /branches/stable/l10n-kf5/lt/messages/systemsettings/systemsettings.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1652371 - (show annotations) (download)
Wed May 24 03:13:02 2023 UTC (6 months, 1 week ago) by scripty
File size: 10170 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # translation of systemsettings.po to Lithuanian
2 # This file is distributed under the same license as the systemsettings package.
3 # Donatas Glodenis <[email protected]>, 2007.
4 # Donatas G. <[email protected]>, 2010.
5 # Mindaugas Baranauskas <[email protected]>, 2015, 2016, 2017, 2019.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: systemsettings\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2023-05-24 02:43+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2022-11-16 22:43+0200\n"
12 "Last-Translator: Moo <<>>\n"
13 "Language-Team: Lithuanian <[email protected]>\n"
14 "Language: lt\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
19 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
20 "X-Generator: Poedit 3.2.1\n"
21
22 #, kde-format
23 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
24 msgid "Your names"
25 msgstr "Andrius Štikonas, Moo"
26
27 #, kde-format
28 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
29 msgid "Your emails"
30 msgstr "[email protected], <>"
31
32 #: app/main.cpp:61 app/SettingsBase.cpp:66
33 #, kde-format
34 msgid "Info Center"
35 msgstr "Informacinis centras"
36
37 #: app/main.cpp:63
38 #, kde-format
39 msgid "Centralized and convenient overview of system information."
40 msgstr "Patogi ir centralizuota sistemos informacijos apžvalga."
41
42 #: app/main.cpp:65 app/main.cpp:76 icons/IconMode.cpp:58
43 #, kde-format
44 msgid "(c) 2009, Ben Cooksley"
45 msgstr "(c) 2009, Ben Cooksley"
46
47 #: app/main.cpp:72 app/SettingsBase.cpp:69 runner/systemsettingsrunner.cpp:188
48 #: sidebar/package/contents/ui/introPage.qml:63
49 #, kde-format
50 msgid "System Settings"
51 msgstr "Sistemos nuostatos"
52
53 #: app/main.cpp:74
54 #, kde-format
55 msgid "Central configuration center by KDE."
56 msgstr "Pagrindinis KDE konfigūravimo centras."
57
58 #: app/main.cpp:87 icons/IconMode.cpp:59 sidebar/SidebarMode.cpp:172
59 #, kde-format
60 msgid "Ben Cooksley"
61 msgstr "Ben Cooksley"
62
63 #: app/main.cpp:87
64 #, kde-format
65 msgid "Maintainer"
66 msgstr "Prižiūrėtojas"
67
68 #: app/main.cpp:88 icons/IconMode.cpp:60 sidebar/SidebarMode.cpp:173
69 #, kde-format
70 msgid "Mathias Soeken"
71 msgstr "Mathias Soeken"
72
73 #: app/main.cpp:88 icons/IconMode.cpp:60 sidebar/SidebarMode.cpp:173
74 #, kde-format
75 msgid "Developer"
76 msgstr "Programuotojas"
77
78 #: app/main.cpp:89
79 #, kde-format
80 msgid "Will Stephenson"
81 msgstr "Will Stephenson"
82
83 #: app/main.cpp:89
84 #, kde-format
85 msgid "Internal module representation, internal module model"
86 msgstr "Vidinis modulių atvaizdavimas, vidinių modulių modelis"
87
88 #: app/main.cpp:97
89 #, kde-format
90 msgid "List all possible modules"
91 msgstr "Išvardyti visus galimus modulius"
92
93 #: app/main.cpp:98 app/main.cpp:161
94 #, kde-format
95 msgid "Configuration module to open"
96 msgstr "Konfigūracijos modulis, kurį atverti"
97
98 #: app/main.cpp:99 app/main.cpp:162
99 #, kde-format
100 msgid "Arguments for the module"
101 msgstr "Modulio argumentai"
102
103 #: app/main.cpp:107
104 #, kde-format
105 msgid "The following modules are available:"
106 msgstr "Yra prieinami šie moduliai:"
107
108 #: app/main.cpp:125
109 #, kde-format
110 msgid "No description available"
111 msgstr "Nėra prieinamo aprašo"
112
113 #: app/SettingsBase.cpp:60
114 #, kde-format
115 msgctxt "Search through a list of control modules"
116 msgid "Search"
117 msgstr "Paieška"
118
119 #: app/SettingsBase.cpp:157
120 #, kde-format
121 msgid "Switch to Icon View"
122 msgstr "Perjungti į piktogramų rodinį"
123
124 #: app/SettingsBase.cpp:164
125 #, kde-format
126 msgid "Switch to Sidebar View"
127 msgstr "Perjungti į šoninės juostos rodinį"
128
129 #: app/SettingsBase.cpp:173
130 #, fuzzy, kde-format
131 #| msgctxt ""
132 #| "Action to show indicators for settings with custom data. Use as short a "
133 #| "translation as is feasible, as horizontal space is limited."
134 #| msgid "Highlight Changed Settings"
135 msgid "Highlight Changed Settings"
136 msgstr "Paryškinti pasikeitusias nuostatas"
137
138 #: app/SettingsBase.cpp:184
139 #, kde-format
140 msgid "Report a Bug in the Current Page…"
141 msgstr "Pranešti apie klaidą esamame puslapyje…"
142
143 #: app/SettingsBase.cpp:211
144 #, kde-format
145 msgid "Help"
146 msgstr "Pagalba"
147
148 #: app/SettingsBase.cpp:368
149 #, kde-format
150 msgid ""
151 "System Settings was unable to find any views, and hence has nothing to "
152 "display."
153 msgstr "Sistemos nuostatos nerado jokių rodinių, taigi, nėra ką rodyti."
154
155 #: app/SettingsBase.cpp:369
156 #, kde-format
157 msgid "No views found"
158 msgstr "Nerasta jokių rodinių"
159
160 #: app/SettingsBase.cpp:427
161 #, kde-format
162 msgid "About Active View"
163 msgstr "Apie aktyvų rodinį"
164
165 #: app/SettingsBase.cpp:498
166 #, kde-format
167 msgid "About %1"
168 msgstr "Apie %1"
169
170 #. i18n: ectx: label, entry (ActiveView), group (Main)
171 #: app/systemsettings.kcfg:9
172 #, kde-format
173 msgid "Internal name for the view used"
174 msgstr "Vidinis naudojamo rodinio pavadinimas"
175
176 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolBar)
177 #: app/systemsettingsui.rc:15
178 #, kde-format
179 msgid "About System Settings"
180 msgstr "Apie sistemos nuostatas"
181
182 #: app/ToolTips/tooltipmanager.cpp:188
183 #, kde-format
184 msgid "Contains 1 item"
185 msgid_plural "Contains %1 items"
186 msgstr[0] "Turi 1 elementą"
187 msgstr[1] "Turi %1 elementus"
188 msgstr[2] "Turi %1 elementų"
189 msgstr[3] "Turi %1 elementą"
190
191 #: core/ExternalAppModule.cpp:27
192 #, kde-format
193 msgid "%1 is an external application and has been automatically launched"
194 msgstr "%1 yra išorinė programa ir ji buvo automatiškai paleista"
195
196 #: core/ExternalAppModule.cpp:28
197 #, kde-format
198 msgid "Relaunch %1"
199 msgstr "Paleisti %1 iš naujo"
200
201 #. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, ExternalModule)
202 #: core/externalModule.ui:14
203 #, kde-format
204 msgid "Dialog"
205 msgstr "Dialogas"
206
207 #: core/ModuleView.cpp:180
208 #, kde-format
209 msgid "Reset all current changes to previous values"
210 msgstr "Atstatyti visus dabartinius pakeitimus į ankstesnes reikšmes"
211
212 #: core/ModuleView.cpp:331
213 #, kde-format
214 msgid ""
215 "The settings of the current module have changed.\n"
216 "Do you want to apply the changes or discard them?"
217 msgstr ""
218 "Šio modulio nuostatos pasikeitė.\n"
219 "Ar norite šiuos pakeitimus taikyti, ar juos atmesti?"
220
221 #: core/ModuleView.cpp:336
222 #, kde-format
223 msgid "Apply Settings"
224 msgstr "Pritaikyti nuostatas"
225
226 #: icons/IconMode.cpp:54
227 #, kde-format
228 msgid "Icon View"
229 msgstr "Piktogramų rodinys"
230
231 #: icons/IconMode.cpp:56
232 #, kde-format
233 msgid "Provides a categorized icons view of control modules."
234 msgstr "Valdymo modulius rodo kaip kategorizuotą piktogramų rodinį."
235
236 #: icons/IconMode.cpp:59 sidebar/SidebarMode.cpp:171
237 #: sidebar/SidebarMode.cpp:172
238 #, kde-format
239 msgid "Author"
240 msgstr "Autorius"
241
242 #: icons/IconMode.cpp:63
243 #, kde-format
244 msgid "All Settings"
245 msgstr "Visos nuostatos"
246
247 #: icons/IconMode.cpp:64
248 #, kde-format
249 msgid "Keyboard Shortcut: %1"
250 msgstr "Spartusis klavišas: %1"
251
252 #: runner/systemsettingsrunner.cpp:40
253 #, kde-format
254 msgid "Finds system settings modules whose names or descriptions match :q:"
255 msgstr ""
256 "Randa sistemos nuostatų modulius, kurių pavadinimai ar aprašai atitinka :q:"
257
258 #: runner/systemsettingsrunner.cpp:186
259 #, kde-format
260 msgid "System Information"
261 msgstr "Sistemos informacija"
262
263 #: sidebar/package/contents/ui/CategoriesPage.qml:56
264 #, kde-format
265 msgid "Show intro page"
266 msgstr "Rodyti įžanginį puslapį"
267
268 #: sidebar/package/contents/ui/CategoriesPage.qml:119
269 #, kde-format
270 msgctxt "A search yielded no results"
271 msgid "No items matching your search"
272 msgstr "Nerasta jokių paieškos atitikmenų"
273
274 #: sidebar/package/contents/ui/HamburgerMenuButton.qml:25
275 #, kde-format
276 msgid "Show menu"
277 msgstr "Rodyti meniu"
278
279 #: sidebar/package/contents/ui/introPage.qml:56
280 #, kde-format
281 msgid "Plasma"
282 msgstr "Plasma"
283
284 #: sidebar/SidebarMode.cpp:166
285 #, kde-format
286 msgid "Sidebar View"
287 msgstr "Šoninės juostos rodinys"
288
289 #: sidebar/SidebarMode.cpp:168
290 #, kde-format
291 msgid "Provides a categorized sidebar for control modules."
292 msgstr "Valdymo modulius rodo kategorizuotoje šoninėje juostoje."
293
294 #: sidebar/SidebarMode.cpp:170
295 #, kde-format
296 msgid "(c) 2017, Marco Martin"
297 msgstr "(c) 2017, Marco Martin"
298
299 #: sidebar/SidebarMode.cpp:171
300 #, kde-format
301 msgid "Marco Martin"
302 msgstr "Marco Martin"
303
304 #: sidebar/SidebarMode.cpp:651
305 #, kde-format
306 msgid "Sidebar"
307 msgstr "Šoninė juosta"
308
309 #: sidebar/SidebarMode.cpp:721
310 #, kde-format
311 msgid "Most Used"
312 msgstr "Labiausiai naudojami"
313
314 #~ msgid "<i>Contains 1 item</i>"
315 #~ msgid_plural "<i>Contains %1 items</i>"
316 #~ msgstr[0] "<i>Turi 1 elementą</i>"
317 #~ msgstr[1] "<i>Turi %1 elementus</i>"
318 #~ msgstr[2] "<i>Turi %1 elementų</i>"
319 #~ msgstr[3] "<i>Turi %1 elementą</i>"
320
321 #~ msgid "Most used module number %1"
322 #~ msgstr "Labiausiai naudojamo modulio numeris %1"
323
324 #~ msgid "Frequently Used"
325 #~ msgstr "Dažniausiai naudojami"
326
327 #~ msgid "Go back"
328 #~ msgstr "Grįžti"
329
330 #~ msgid "View Style"
331 #~ msgstr "Rodymo stilius"
332
333 #~ msgid "Show detailed tooltips"
334 #~ msgstr "Rodyti išsamius paaiškinimus"
335
336 #~ msgid "Configure…"
337 #~ msgstr "Konfigūruoti…"
338
339 #~ msgctxt "General config for System Settings"
340 #~ msgid "General"
341 #~ msgstr "Bendri"
342
343 #~ msgid ""
344 #~ "System Settings was unable to find any views, and hence nothing is "
345 #~ "available to configure."
346 #~ msgstr ""
347 #~ "Sistemos nuostatos nerado jokių rodinių, taigi, nėra ką konfigūruoti."
348
349 #~ msgid "Determines whether detailed tooltips should be used"
350 #~ msgstr "Nustato, ar bus naudojami išsamūs paaiškinimai"
351
352 #~ msgctxt "Action to show indicators for settings with custom data"
353 #~ msgid "Highlight Changed Settings"
354 #~ msgstr "Paryškinti pasikeitusias nuostatas"
355
356 #~ msgid "About Active Module"
357 #~ msgstr "Apie aktyvų modulį"
358
359 #~ msgid "Back"
360 #~ msgstr "Atgal"
361
362 #~ msgid "Configure your system"
363 #~ msgstr "Konfigūruoti savo sistemą"
364
365 #~ msgid ""
366 #~ "Welcome to \"System Settings\", a central place to configure your "
367 #~ "computer system."
368 #~ msgstr ""
369 #~ "Sveiki, čia „Sistemos nuostatos“, pagrindinė kompiuterio konfigūravimo "
370 #~ "vieta."
371
372 #~ msgid "Tree View"
373 #~ msgstr "Medžio rodinys"
374
375 #~ msgid "Provides a classic tree-based view of control modules."
376 #~ msgstr "Pateikia klasikinį medžio pavidalo modulių sąrašo rodinį."
377
378 #~ msgid "Expand the first level automatically"
379 #~ msgstr "Pirmąjį lygmenį išskleisti automatiškai"
380
381 #~ msgid "Search..."
382 #~ msgstr "Paieška..."
383
384 #~ msgid "System Settings Handbook"
385 #~ msgstr "Sistemos nuostatų žinynas"
386
387 #~ msgid "About KDE"
388 #~ msgstr "Apie KDE"
389
390 #~ msgid "Overview"
391 #~ msgstr "Apžvalga"