Contents of /branches/stable/l10n-kf5/lt/messages/kwalletmanager/kcmkwallet.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1655998 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Jul 17 10:15:21 2023 UTC (4 months, 2 weeks ago) by ltoscano
File MIME type: text/x-gettext
File size: 9674 byte(s)
Gear: copy 23.08 translations to stable

1 # translation of kcmkwallet.po to Lithuanian
2 #
3 # Donatas Glodenis <[email protected]>, 2005.
4 # Tomas Straupis <[email protected]>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: kcmkwallet\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2023-03-27 00:52+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2022-11-18 01:13+0200\n"
11 "Last-Translator: Moo <<>>\n"
12 "Language-Team: Lithuanian <[email protected]>\n"
13 "Language: lt\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
18 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
19 "X-Generator: Poedit 3.2.1\n"
20
21 #, kde-format
22 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
23 msgid "Your names"
24 msgstr "Donatas Glodenis, Moo"
25
26 #, kde-format
27 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
28 msgid "Your emails"
29 msgstr "[email protected], <>"
30
31 #: konfigurator.cpp:51 konfigurator.cpp:316 konfigurator.cpp:318
32 #: konfigurator.cpp:322 konfigurator.cpp:324
33 #, kde-format
34 msgid "KDE Wallet Control Module"
35 msgstr "KDE slaptažodinių valdymo modulis"
36
37 #: konfigurator.cpp:55
38 #, kde-format
39 msgid "(c) 2003 George Staikos"
40 msgstr "(c) 2003 George Staikos"
41
42 #: konfigurator.cpp:56
43 #, kde-format
44 msgid "George Staikos"
45 msgstr "George Staikos"
46
47 #: konfigurator.cpp:134 konfigurator.cpp:139
48 #, kde-format
49 msgid "New Wallet"
50 msgstr "Nauja slaptažodinė"
51
52 #: konfigurator.cpp:135 konfigurator.cpp:140
53 #, kde-format
54 msgid "Please choose a name for the new wallet:"
55 msgstr "Prašome pasirinkti naujos slaptažodinės pavadinimą:"
56
57 #: konfigurator.cpp:273 konfigurator.cpp:363
58 #, kde-format
59 msgid "Always Allow"
60 msgstr "Visada leisti"
61
62 #: konfigurator.cpp:276 konfigurator.cpp:283 konfigurator.cpp:376
63 #, kde-format
64 msgid "Always Deny"
65 msgstr "Visada drausti"
66
67 #: konfigurator.cpp:316 konfigurator.cpp:322
68 #, kde-format
69 msgid "Permission denied."
70 msgstr "Leidimas atmestas."
71
72 #: konfigurator.cpp:318 konfigurator.cpp:324
73 #, kde-format
74 msgid ""
75 "Error while authenticating action:\n"
76 "%1"
77 msgstr ""
78 "Klaida tapatybės nustatymo veiksmo metu:\n"
79 "%1"
80
81 #: konfigurator.cpp:427
82 #, kde-format
83 msgid ""
84 "This configuration module allows you to configure the KDE wallet system."
85 msgstr ""
86 "Šis konfigūravimo modulis leidžia jums konfigūruoti KDE slaptažodinių "
87 "sistemą."
88
89 #: konfigurator.cpp:442 konfigurator.cpp:444
90 #, kde-format
91 msgid "&Delete"
92 msgstr "&Ištrinti"
93
94 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab1)
95 #: walletconfigwidget.ui:16
96 #, kde-format
97 msgid "Wallet Preferences"
98 msgstr "Slaptažodinės nuostatos"
99
100 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, _enabled)
101 #: walletconfigwidget.ui:22
102 #, kde-format
103 msgid ""
104 "<p>The wallet subsystem provides a convenient and secure way to manage all "
105 "your passwords. This option specifies whether or not you want to use it.</p>"
106 msgstr ""
107 "<p>Slaptažodinių posistemis leidžia patogiai ir saugiai tvarkyti visus savo "
108 "slaptažodžius. Ši parinktis nurodo, ar norite naudoti posistemį, ar ne.</p>"
109
110 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, _enabled)
111 #: walletconfigwidget.ui:25
112 #, kde-format
113 msgid "&Enable the KDE wallet subsystem"
114 msgstr "Į&jungti KDE slaptažodinių posistemį"
115
116 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QGroupBox, groupBox2)
117 #: walletconfigwidget.ui:35
118 #, kde-format
119 msgid ""
120 "It is best to close your wallets when you are not using them to prevent "
121 "others from viewing or using them."
122 msgstr ""
123 "Patartina užverti savo slaptažodines, kai jomis nesinaudojate, kad "
124 "neleistumėte kitiems peržiūrėti jų turinį ar jomis pasinaudoti."
125
126 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox2)
127 #: walletconfigwidget.ui:38
128 #, kde-format
129 msgid "Close Wallet"
130 msgstr "Užverti slaptažodinę"
131
132 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, _closeIdle)
133 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSpinBox, _idleTime)
134 #: walletconfigwidget.ui:46 walletconfigwidget.ui:59
135 #, kde-format
136 msgid ""
137 "<p><b>Close wallet after a period of inactivity.</b><br>When a wallet is "
138 "closed the password is needed to access it again.</p>"
139 msgstr ""
140 "<p><b>Užverti slaptažodinę po neveiklumo periodo.</b><br>Užvėrus "
141 "slaptažodinę, norint gauti prie jos prieigą ir vėl reikės įvesti slaptažodį."
142 "</p>"
143
144 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, _closeIdle)
145 #: walletconfigwidget.ui:49
146 #, kde-format
147 msgid "Close when unused for:"
148 msgstr "Užverti, kai nenaudojama:"
149
150 #. i18n: ectx: property (suffix), widget (QSpinBox, _idleTime)
151 #: walletconfigwidget.ui:62
152 #, kde-format
153 msgid " minutes"
154 msgstr " min."
155
156 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, _screensaverLock)
157 #: walletconfigwidget.ui:99
158 #, kde-format
159 msgid ""
160 "<p><b>Close wallet as soon as the screensaver starts.</b><br>When a wallet "
161 "is closed the password is needed to access it again.</p>"
162 msgstr ""
163 "<p><b>Užverti slaptažodinę iš karto veikti ekrano užsklandai.</"
164 "b><br>Užvėrus slaptažodinę, norint gauti prie jos prieigą ir vėl reikės "
165 "įvesti slaptažodį.</p>"
166
167 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, _screensaverLock)
168 #: walletconfigwidget.ui:102
169 #, kde-format
170 msgid "Close when screensaver starts"
171 msgstr "Užverti, kai pasileidžia ekrano užsklanda"
172
173 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, _autoclose)
174 #: walletconfigwidget.ui:109
175 #, kde-format
176 msgid ""
177 "<p><b>Close wallet as soon as applications that use it have stopped.</"
178 "b><br>Note that your wallet will only be closed when all applications that "
179 "use it have stopped.<br>When a wallet is closed the password is needed to "
180 "access it again.</p>"
181 msgstr ""
182 "<p><b>Užverti slaptažodinę iš karto, kai ją naudojančios programos baigia "
183 "darbą.</b><br>Atkreipkite dėmesį, kad slaptažodinė bus užverta tik tada, kai "
184 "ją nustos naudoti visos ją naudojusios programos.<br>Užvėrus slaptažodinę, "
185 "norint gauti prie jos prieigą ir vėl reikės įvesti slaptažodį.</p>"
186
187 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, _autoclose)
188 #: walletconfigwidget.ui:112
189 #, kde-format
190 msgid "Close when last application stops using it"
191 msgstr "Užverti, kai paskutinė programa nustoja ją naudoti"
192
193 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox4)
194 #: walletconfigwidget.ui:122
195 #, kde-format
196 msgid "Automatic Wallet Selection"
197 msgstr "Automatinis slaptažodinės pasirinkimas"
198
199 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1_2)
200 #: walletconfigwidget.ui:128
201 #, kde-format
202 msgid "Select wallet to use as default:"
203 msgstr "Pasirinkite slaptažodinę, kuri naudojama kaip numatytoji:"
204
205 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, _newWallet)
206 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, _newLocalWallet)
207 #: walletconfigwidget.ui:161 walletconfigwidget.ui:191
208 #, kde-format
209 msgid "New..."
210 msgstr "Nauja..."
211
212 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, _localWalletSelected)
213 #: walletconfigwidget.ui:168
214 #, kde-format
215 msgid "Different wallet for local passwords:"
216 msgstr "Atskira slaptažodinė vietiniams slaptažodžiams:"
217
218 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox3)
219 #: walletconfigwidget.ui:201
220 #, kde-format
221 msgid "Wallet Manager"
222 msgstr "Slaptažodinių tvarkytuvė"
223
224 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, _launchManager)
225 #: walletconfigwidget.ui:207
226 #, kde-format
227 msgid "Show manager in system tray"
228 msgstr "Rodyti tvarkytuvę sistemos dėkle"
229
230 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, _autocloseManager)
231 #: walletconfigwidget.ui:235
232 #, kde-format
233 msgid "Hide system tray icon when last wallet closes"
234 msgstr "Slėpti sistemos dėklo piktogramą užvėrus paskutinę slaptažodinę"
235
236 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox5)
237 #: walletconfigwidget.ui:263
238 #, kde-format
239 msgid "Secret Service"
240 msgstr "Slapta tarnyba"
241
242 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, _secretServiceAPI)
243 #: walletconfigwidget.ui:269
244 #, kde-format
245 msgid "Use KWallet for the Secret Service interface"
246 msgstr "Naudoti KWallet slaptos tarnybos sąsajai"
247
248 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
249 #: walletconfigwidget.ui:279
250 #, kde-format
251 msgid ""
252 "The Secret Service interface lets applications store passwords and other "
253 "confidential data. Disable this to allow third-party wallet services such as "
254 "KeePassXC or GNOME Keyring to manage it instead."
255 msgstr ""
256 "Slaptos tarnybos sąsaja leidžia programoms saugoti slaptažodžius ir kitus "
257 "konfidencialius duomenis. Išjunkite tai, kad vietoj to, leistumėte trečiųjų "
258 "šalių slaptažodinių tarnyboms, tokioms kaip KeePassXC ar GNOME raktinei, "
259 "tvarkyti tuos duomenis."
260
261 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab2)
262 #: walletconfigwidget.ui:328
263 #, kde-format
264 msgid "Access Control"
265 msgstr "Prieigos valdymas"
266
267 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, _openPrompt)
268 #: walletconfigwidget.ui:334
269 #, kde-format
270 msgid "&Prompt when an application accesses a wallet"
271 msgstr "&Įspėti, kai programa gauna prieigą prie slaptažodinės"
272
273 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, _accessList)
274 #: walletconfigwidget.ui:348
275 #, kde-format
276 msgid "Wallet"
277 msgstr "Slaptažodinė"
278
279 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, _accessList)
280 #: walletconfigwidget.ui:359
281 #, kde-format
282 msgid "Application"
283 msgstr "Programa"
284
285 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, _accessList)
286 #: walletconfigwidget.ui:370
287 #, kde-format
288 msgid "Policy"
289 msgstr "Politika"
290
291 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, _launch)
292 #: walletconfigwidget.ui:406
293 #, kde-format
294 msgid "&Launch Wallet Manager"
295 msgstr "&Paleisti slaptažodinių tvarkytuvę"
296
297 #~ msgid "kcmkwallet"
298 #~ msgstr "kcmkwallet"

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Author Date Id Revision
svn:mime-type text/x-gettext