Contents of /branches/stable/l10n-kf5/lt/messages/kmail-account-wizard/accountwizard.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1655998 - (show annotations) (download)
Mon Jul 17 10:15:21 2023 UTC (4 months, 2 weeks ago) by ltoscano
File size: 21454 byte(s)
Gear: copy 23.08 translations to stable

1 # Lithuanian translations for l package.
2 # Copyright (C) 2010 This_file_is_part_of_KDE
3 # This file is distributed under the same license as the l package.
4 #
5 # Andrius Štikonas <[email protected]>, 2010.
6 # Jonas Česnauskas <[email protected]>, 2011.
7 # Mindaugas Baranauskas <[email protected]>, 2015.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: accountwizard\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2022-06-12 00:46+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2019-07-06 13:44+0300\n"
14 "Last-Translator: Moo\n"
15 "Language-Team: lt <[email protected]>\n"
16 "Language: lt\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
21 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
22 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
23
24 #, kde-format
25 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
26 msgid "Your names"
27 msgstr "Jonas Česnauskas, Moo"
28
29 #, kde-format
30 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
31 msgid "Your emails"
32 msgstr "[email protected], <>"
33
34 #: configfile.cpp:37
35 #, kde-format
36 msgid "Writing config file for %1..."
37 msgstr "Rašomas %1 konfigūracijos failas..."
38
39 #: configfile.cpp:54
40 #, kde-format
41 msgid "Config file for %1 is writing."
42 msgstr "%1 konfigūracijos failas yra rašomas."
43
44 #: configfile.cpp:59
45 #, kde-format
46 msgid "Config file for %1 was not changed."
47 msgstr "%1 konfigūracijos failas nebuvo pakeistas."
48
49 #: configfile.cpp:90
50 #, kde-format
51 msgid "No given name for the configuration."
52 msgstr "Nėra jokio konfigūracijai suteikto pavadinimo."
53
54 #: configfile.cpp:102
55 #, kde-format
56 msgid "Unknown configuration name '%1'"
57 msgstr "Nežinomas konfigūracijos pavadinimas \"%1\""
58
59 #: cryptopage.cpp:80 cryptopage.cpp:101 cryptopage.cpp:202
60 #, kde-format
61 msgid "Account Wizard"
62 msgstr "Paskyros vediklis"
63
64 #: cryptopage.cpp:81 cryptopage.cpp:102
65 #, kde-format
66 msgid "Error while generating new key pair for your account %1: %2"
67 msgstr "Klaida generuojant naują raktų porą jūsų %1 paskyrai: %2"
68
69 #: cryptopage.cpp:257
70 #, kde-format
71 msgid "Could not detect valid key type"
72 msgstr "Nepavyko aptikti galiojančio rakto tipo"
73
74 #: cryptopage.cpp:257 cryptopage.cpp:266 cryptopage.cpp:282 cryptopage.cpp:289
75 #, kde-format
76 msgid "Import error"
77 msgstr "Importavimo klaida"
78
79 #: cryptopage.cpp:265
80 #, kde-format
81 msgid "Cannot read data from the certificate file: %1"
82 msgstr "Nepavyksta perskaityti duomenų iš liudijimo failo: %1"
83
84 #: cryptopage.cpp:281
85 #, kde-format
86 msgid "Failed to import key: %1"
87 msgstr "Nepavyko importuoti rakto: %1"
88
89 #: cryptopage.cpp:289
90 #, kde-format
91 msgid "Failed to import key."
92 msgstr "Nepavyko importuoti rakto."
93
94 #: cryptopage.cpp:316
95 #, kde-format
96 msgid "No key"
97 msgstr "Nėra jokio rakto"
98
99 #: cryptopage.cpp:317
100 #, kde-format
101 msgid "Generate a new key pair"
102 msgstr "Generuoti naują raktų porą"
103
104 #: cryptopage.cpp:318
105 #, kde-format
106 msgid "Import a key"
107 msgstr "Importuoti raktą"
108
109 #: cryptopage.cpp:425
110 #, kde-format
111 msgid "Certificates"
112 msgstr "Liudijimai"
113
114 #: cryptopage.cpp:426
115 #, kde-format
116 msgid "Any files"
117 msgstr "Bet kokie failai"
118
119 #: cryptopage.cpp:429
120 #, kde-format
121 msgid "Select Certificate File"
122 msgstr "Pasirinkti liudijimo failą"
123
124 #: cryptopage.cpp:435
125 #, kde-format
126 msgid "Importing key..."
127 msgstr "Importuojamas raktas..."
128
129 #: dialog.cpp:46
130 #, kde-format
131 msgid "Provide personal data"
132 msgstr "Pateikite asmeninius duomenis"
133
134 #: dialog.cpp:54
135 #, kde-format
136 msgid "Secure your Communication"
137 msgstr "Apsaugokite savo bendravimą"
138
139 #: dialog.cpp:64
140 #, kde-format
141 msgid "Select Account Type"
142 msgstr "Pasirinkite paskyros tipą"
143
144 #: dialog.cpp:72
145 #, kde-format
146 msgid "Select Provider"
147 msgstr "Pasirinkite teikėją"
148
149 #: dialog.cpp:78
150 #, kde-format
151 msgid "Loading Assistant"
152 msgstr "Įkeliamas pagelbiklis"
153
154 #: dialog.cpp:86
155 #, kde-format
156 msgid "Setting up Account"
157 msgstr "Nustatoma paskyra"
158
159 #: identity.cpp:27
160 #, kde-format
161 msgid "Setting up identity..."
162 msgstr "Nustatoma tapatybė..."
163
164 #: identity.cpp:38
165 #, kde-format
166 msgid "Identity set up."
167 msgstr "Tapatybė nustatyta."
168
169 #: identity.cpp:46
170 #, kde-format
171 msgctxt "Default name for new email accounts/identities."
172 msgid "Unnamed"
173 msgstr "Be pavadinimo"
174
175 #: identity.cpp:78
176 #, kde-format
177 msgid "Identity removed."
178 msgstr "Tapatybė pašalinta."
179
180 #: ispdb/ispdb.cpp:351
181 #, kde-format
182 msgid "Lookup configuration: Email provider"
183 msgstr "Konfigūracijos paieška: El. pašto teikėjas"
184
185 #: ispdb/ispdb.cpp:354
186 #, kde-format
187 msgid "Lookup configuration: Trying common server name"
188 msgstr "Konfigūracijos paieška: Bandomas dažniausias serverio pavadinimas"
189
190 #: ispdb/ispdb.cpp:357
191 #, kde-format
192 msgid "Lookup configuration: Mozilla database"
193 msgstr "Konfigūracijos paieška: Mozilla duomenų bazė"
194
195 #: ispdb/main.cpp:70
196 #, kde-format
197 msgid "ISPDB Assistant"
198 msgstr "ISPDB pagelbiklis"
199
200 #: ispdb/main.cpp:72 main.cpp:40
201 #, kde-format
202 msgid "Helps setting up PIM accounts"
203 msgstr "Padeda sukurti asmeninės informacijos tvarkymo (PIM) paskyras"
204
205 #: ispdb/main.cpp:74
206 #, kde-format
207 msgid "(c) 2010 Omat Holding B.V."
208 msgstr "(c) 2010 Omat Holding B.V."
209
210 #: ispdb/main.cpp:77 main.cpp:45
211 #, kde-format
212 msgid "Author"
213 msgstr "Autorius"
214
215 #: ispdb/main.cpp:77
216 #, kde-format
217 msgid "Tom Albers"
218 msgstr "Tom Albers"
219
220 #: ispdb/main.cpp:84
221 #, kde-format
222 msgid "Tries to fetch the settings for that email address"
223 msgstr "Bando gauti nustatymus el. pašto adresui"
224
225 #: key.cpp:68
226 #, kde-format
227 msgid "Skipping key publishing"
228 msgstr "Praleidžiamas rakto paskelbimas"
229
230 #: key.cpp:82 key.cpp:203
231 #, kde-format
232 msgid "Publishing OpenPGP key..."
233 msgstr "Paskelbiamas OpenPGP raktas..."
234
235 #: key.cpp:96 key.cpp:123 key.cpp:193
236 #, kde-format
237 msgid "Key publishing was canceled."
238 msgstr "Rakto paskelbimo buvo atsisakyta."
239
240 #: key.cpp:102
241 #, kde-format
242 msgid "Key publishing failed: not online, or GnuPG too old."
243 msgstr ""
244 "Rakto paskelbimas patyrė nesėkmę: neprisijungta prie interneto arba GnuPG "
245 "yra per sena."
246
247 #: key.cpp:105
248 #, kde-format
249 msgid "Your email provider does not support key publishing."
250 msgstr "Jūsų el. pašto teikėjas nepalaiko rakto paskelbimo."
251
252 #: key.cpp:128
253 #, kde-format
254 msgid "An error occurred while creating key publishing request."
255 msgstr "Kuriant rakto paskelbimo užklausą, įvyko klaida."
256
257 #: key.cpp:151
258 #, kde-format
259 msgid "Key publishing error: mail transport is not configured"
260 msgstr "Rakto paskelbimo klaida: pašto perdavimas nėra sukonfigūruotas"
261
262 #: key.cpp:164
263 #, kde-format
264 msgid "Key publishing error: failed to create request email"
265 msgstr "Rakto paskelbimo klaida: nepavyko sukurti užklausos el. laiško"
266
267 #: key.cpp:195
268 #, kde-format
269 msgid "Failed to send key publishing request: %1"
270 msgstr "Nepavyko išsiųsti rakto paskelbimo užklausos: %1"
271
272 #: key.cpp:197
273 #, kde-format
274 msgid "Key publishing request sent."
275 msgstr "Rakto paskelbimo užklausa išsiųsta."
276
277 #: key.cpp:233
278 #, kde-format
279 msgid "Failed to publish the key."
280 msgstr "Nepavyko paskelbti rakto."
281
282 #: key.cpp:239
283 #, kde-format
284 msgid "Key has been published on %1"
285 msgstr "Raktas paskelbtas, adresu %1"
286
287 #: ldap.cpp:37
288 #, kde-format
289 msgid "Setting up LDAP server..."
290 msgstr "Nustatomas LDAP serveris..."
291
292 #: ldap.cpp:40
293 #, kde-format
294 msgid "Needed parameters are missing for LDAP config: server '%1'"
295 msgstr "Trūksta LDAP konfigūracijai reikalingų parametrų: serveris \"%1\""
296
297 #: ldap.cpp:118
298 #, kde-format
299 msgid "LDAP set up."
300 msgstr "LDAP nustatyta."
301
302 #: ldap.cpp:136
303 #, kde-format
304 msgid "LDAP not configuring."
305 msgstr "LDAP nekonfigūruojama."
306
307 #: ldap.cpp:149
308 #, kde-format
309 msgid "Removed LDAP entry."
310 msgstr "Pašalintas LDAP įrašas."
311
312 #: ldap.cpp:155
313 #, kde-format
314 msgid "No config found to edit"
315 msgstr "Nėrasta jokios konfigūracijos, kurią taisyti"
316
317 #: loadpage.cpp:35
318 #, kde-format
319 msgid "No script specified in '%1'."
320 msgstr "Nenurodytas joks scenarijus ties \"%1\"."
321
322 #: loadpage.cpp:39
323 #, kde-format
324 msgid "Unable to load assistant: File '%1' does not exist."
325 msgstr "Nepavyko įkelti pagelbiklio: Failo \"%1\" nėra."
326
327 #: loadpage.cpp:42
328 #, kde-format
329 msgid "Loading script '%1'..."
330 msgstr "Įkeliamas scenarijus „%1“..."
331
332 #: loadpage.cpp:51
333 #, kde-format
334 msgid "Failed to load script: '%1'."
335 msgstr "Nepavyko įkelti scenarijaus: „%1“."
336
337 #: main.cpp:38
338 #, kde-format
339 msgid "Account Assistant"
340 msgstr "Paskyros pagelbiklis"
341
342 #: main.cpp:42
343 #, fuzzy, kde-format
344 #| msgid "(c) 2009-2019 the Akonadi developers"
345 msgid "(c) 2009-2020 the Akonadi developers"
346 msgstr "(c) 2009-2019 the Akonadi programuotojai"
347
348 #: main.cpp:45
349 #, kde-format
350 msgid "Volker Krause"
351 msgstr "Volker Krause"
352
353 #: main.cpp:46
354 #, kde-format
355 msgid "Laurent Montel"
356 msgstr "Laurent Montel"
357
358 #: main.cpp:53
359 #, kde-format
360 msgid "Only offer accounts that support the given type."
361 msgstr "Siūlyti tik paskyras, kurios palaiko nurodytą tipą."
362
363 #: main.cpp:54
364 #, kde-format
365 msgid "Run the specified assistant."
366 msgstr "Paleisti nurodytą pagelbiklį."
367
368 #: main.cpp:56
369 #, kde-format
370 msgid "unpack fullpath on startup and launch that assistant"
371 msgstr "Paleidžiant išpakuoti pilną kelią ir paleisti pagelbiklį"
372
373 #: main.cpp:58
374 #, kde-format
375 msgid "Returns types of assistants"
376 msgstr "Grąžina pagelbiklių tipus"
377
378 #: main.cpp:66
379 #, kde-format
380 msgid "The following assistants are available:"
381 msgstr "Yra prieinami šie pagelbikliai:"
382
383 #: personaldatapage.cpp:71
384 #, kde-format
385 msgid "SMTP, %1"
386 msgstr "SMTP, %1"
387
388 #: personaldatapage.cpp:74
389 #, kde-format
390 msgid "IMAP, %1"
391 msgstr "IMAP, %1"
392
393 #: personaldatapage.cpp:78
394 #, kde-format
395 msgid "POP3, %1"
396 msgstr "POP3, %1"
397
398 #: providerpage.cpp:31
399 #, kde-format
400 msgid "Fetching provider list..."
401 msgstr "Gaunamas teikėjų sąrašas..."
402
403 #: resource.cpp:74
404 #, kde-format
405 msgid "Resource type '%1' is not available."
406 msgstr "Ištekliaus tipas \"%1\" yra neprieinamas."
407
408 #: resource.cpp:88
409 #, kde-format
410 msgid "Resource '%1' is already set up."
411 msgstr "Išteklius „%1“ jau yra nustatytas."
412
413 #: resource.cpp:94
414 #, kde-format
415 msgid "Creating resource instance for '%1'..."
416 msgstr "Kuriamas ištekliaus egzempliorius, skirtas \"%1\"..."
417
418 #: resource.cpp:103
419 #, kde-format
420 msgid "Failed to create resource instance: %1"
421 msgstr "Nepavyko sukurti ištekliaus egzemplioriaus: %1"
422
423 #: resource.cpp:110
424 #, kde-format
425 msgid "Configuring resource instance..."
426 msgstr "Konfigūruojamas ištekliaus egzempliorius..."
427
428 #: resource.cpp:114
429 #, kde-format
430 msgid "Unable to configure resource instance."
431 msgstr "Nepavyko sukonfigūruoti ištekliaus egzemplioriaus."
432
433 #: resource.cpp:129
434 #, kde-format
435 msgid "Could not convert value of setting '%1' to required type %2."
436 msgstr "Nepavyko pakeisti nustatymo „%1“ reikšmės į reikalingą „%2“ tipą."
437
438 #: resource.cpp:136
439 #, kde-format
440 msgid "Could not set setting '%1': %2"
441 msgstr "Nepavyko nustatyti nustatymo \"%1\": %2"
442
443 #: resource.cpp:142
444 #, fuzzy, kde-format
445 #| msgid "Could not set setting '%1': %2"
446 msgid "Could not save settings: %1"
447 msgstr "Nepavyko nustatyti nustatymo \"%1\": %2"
448
449 #: resource.cpp:151
450 #, kde-format
451 msgid "Resource setup completed."
452 msgstr "Ištekliaus sąranka užbaigta."
453
454 #: resource.cpp:167
455 #, kde-format
456 msgid "Removed resource instance for '%1'."
457 msgstr "Pašalintas išteklių egzempliorius, skirtas „%1“."
458
459 #: servertest.cpp:50
460 #, kde-format
461 msgid ""
462 "There seems to be a problem in reaching this server or choosing a safe way "
463 "to sent the credentials to server. We advise you to check the settings of "
464 "the account and adjust it manually if needed."
465 msgstr ""
466 "Atrodo, atsirado problemų susisiekiant su šiuo serveriu arba pasirenkant "
467 "saugų prisijungimo duomenų išsiuntimo į serverį būdą. Patariame patikrinti "
468 "paskyros nustatymus ir, jei reikia, suderinti juos rankiniu būdu."
469
470 #: servertest.cpp:53
471 #, kde-format
472 msgid "Autodetecting settings failed"
473 msgstr "Automatinis nustatymų aptikimas patyrė nesėkmę"
474
475 #: setupautoconfigkolabfreebusy.cpp:74 setupautoconfigkolabldap.cpp:73
476 #: setupispdb.cpp:138
477 #, kde-format
478 msgid "Searching for autoconfiguration..."
479 msgstr "Ieškoma automatinės konfigūracijos..."
480
481 #: setupautoconfigkolabfreebusy.cpp:99 setupautoconfigkolabldap.cpp:98
482 #: setupispdb.cpp:163
483 #, kde-format
484 msgid "Autoconfiguration found."
485 msgstr "Automatinė konfigūracija rasta."
486
487 #: setupautoconfigkolabfreebusy.cpp:101 setupautoconfigkolabldap.cpp:100
488 #: setupispdb.cpp:165
489 #, kde-format
490 msgid "Autoconfiguration failed."
491 msgstr "Automatinė konfigūracija patyrė nesėkmę."
492
493 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, progressLabel)
494 #: setupmanager.cpp:114 ui/setuppage.ui:37
495 #, kde-format
496 msgid "Setting up account..."
497 msgstr "Nustatoma paskyra..."
498
499 #: setupmanager.cpp:162
500 #, kde-format
501 msgid "Setup complete."
502 msgstr "Sąranka užbaigta."
503
504 #: setupmanager.cpp:177
505 #, kde-format
506 msgid "Failed to set up account, rolling back..."
507 msgstr "Nepavyko nustatyti paskyros, grąžinama atgal..."
508
509 #: setupmanager.cpp:191
510 #, kde-format
511 msgid "Failed to set up account."
512 msgstr "Nepavyko nustatyti paskyros."
513
514 #: transport.cpp:64
515 #, kde-format
516 msgid "Setting up mail transport account..."
517 msgstr "Nustatoma pašto perdavimo paskyra..."
518
519 #: transport.cpp:83
520 #, kde-format
521 msgid "Mail transport uses '%1' encryption and '%2' authentication."
522 msgstr ""
523
524 #: transport.cpp:89
525 #, kde-format
526 msgid "Mail transport account set up."
527 msgstr "Pašto perdavimo paskyra nustatyta."
528
529 #: transport.cpp:95
530 #, kde-format
531 msgid "Mail transport account deleted."
532 msgstr "Pašto perdavimo paskyra ištrinta."
533
534 #: transport.cpp:102
535 #, kde-format
536 msgid "Could not load config dialog for UID '%1'"
537 msgstr "Nepavyko įkelti konfigūracijos dialogo, skirto UID \"%1\""
538
539 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
540 #: ui/cryptopage.ui:26
541 #, kde-format
542 msgid ""
543 "Protect yourself against surveillance by encrypting your Mails with GnuPG. "
544 "By generating or selecting a public / private key pair now mails can be "
545 "encrypted using the public key while only you can decrypt them with your "
546 "private key."
547 msgstr ""
548 "Apsaugokite save nuo sekimo, naudodami GnuPG ir taip šifruodami savo el. "
549 "laiškus. Sugeneravus ar pasirinkus dabar viešojo / privačiojo rakto porą, "
550 "el. laiškai gali būti šifruojami naudojant viešąjį raktą, o tuo tarpu tik "
551 "jūs galėsite juos iššifruoti naudodami savo privatųjį raktą."
552
553 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox, enableCryptoCheckBox)
554 #: ui/cryptopage.ui:52
555 #, kde-format
556 msgid ""
557 "<html><head/><body><p>When sending mails KMail automatically looks for "
558 "encryption keys of your recipients and secures the mail when keys for each "
559 "recipient can be found.</p><p>It also signs your mails cryptographically so "
560 "that it can be verified that your messages have not been tampered with.</p></"
561 "body></html>"
562 msgstr ""
563 "<html><head/><body><p>Siunčiant paštą KMail automatiškai ieško gavėjų "
564 "šifravimo raktų ir apsaugo paštą, kai pavyksta rasti kiekvieno gavėjo raktus."
565 "</p><p>Programa taip pat pasirašo jūsų el. laiškus kriptografiškai, kad "
566 "tokiu būdu galima būtų patikrinti ar jūsų el. laiškai nebuvo suklastoti.</"
567 "p></body></html>"
568
569 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, enableCryptoCheckBox)
570 #: ui/cryptopage.ui:55
571 #, kde-format
572 msgid "Secure outgoing emails, if possible"
573 msgstr "Jei įmanoma, apsaugoti išsiunčiamus el. laiškus"
574
575 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
576 #: ui/cryptopage.ui:65
577 #, kde-format
578 msgid "Select key for this account:"
579 msgstr "Pasirinkite šiai paskyrai raktą:"
580
581 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
582 #: ui/cryptopage.ui:99
583 #, kde-format
584 msgid "Checking key publishing support ..."
585 msgstr "Tikrinamas rakto paskelbimo palaikymas..."
586
587 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, wksCheckBox)
588 #: ui/cryptopage.ui:122
589 #, kde-format
590 msgid "Register &this key with your email provider"
591 msgstr "Registruoti šį &raktą su el. pašto teikėju"
592
593 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, wksDescription)
594 #: ui/cryptopage.ui:132
595 #, kde-format
596 msgid ""
597 "Your email service provider supports a service to provide your public key so "
598 "that others can find it.\n"
599 "This means that your public key can be queried from your email provider and "
600 "others can then use it to secure their email communication with you."
601 msgstr ""
602 "Jūsų el. pašto teikėjas palaiko paslaugą, skirtą pateikti jūsų viešąjį "
603 "raktą, kad kiti galėtų jį rasti.\n"
604 "Tai reiškia, kad iš jūsų el. pašto teikėjo galima užklausti jūsų viešąjį "
605 "raktą ir kiti gali jį naudoti, kad apsaugotų savo bendravimą el. laiškais su "
606 "jumis."
607
608 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, pksCheckBox)
609 #: ui/cryptopage.ui:152
610 #, kde-format
611 msgid "Publish &this key on public key server"
612 msgstr "Paskelbti šį &raktą viešųjų raktų serveryje"
613
614 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, pksDescription)
615 #: ui/cryptopage.ui:162
616 #, kde-format
617 msgid ""
618 "Your email service provider does not support key publishing. You should "
619 "publish your key so that other users can retrieve it and use it to secure "
620 "their email communication with you.\n"
621 "You can alternatively publish your key on a public key server, but you "
622 "should be aware that your email address will be publicly listed and they key "
623 "cannot be removed from there, only revoked."
624 msgstr ""
625 "Jūsų el. pašto teikėjas nepalaiko rakto paskelbimo. Jūs turėtumėte paskelbti "
626 "savo raktą tokiu būdu, kad kiti naudotojai galėtų jį gauti ir naudoti, kad "
627 "apsaugotu savo bendravimą el. laiškais su jumis.\n"
628 "Priešingu atveju, galite paskelbti savo raktą viešųjų raktų serveryje, "
629 "tačiau turėtumėte žinoti, kad jūsų el. pašto adresas bus matomas viešai ir, "
630 "kad iš ten nebegalėsite pašalinti savo rakto, jį galėsite tik panaikinti."
631
632 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, statusLabel)
633 #: ui/loadpage.ui:30
634 #, kde-format
635 msgid "Loading assistant..."
636 msgstr "Įkeliamas pagelbiklis..."
637
638 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, welcomeLabel)
639 #: ui/personaldatapage.ui:17
640 #, kde-format
641 msgid ""
642 "With a few simple steps we create the right settings for you. Please follow "
643 "the steps of this wizard carefully."
644 msgstr ""
645 "Keliais paprastais žingsniais sukursime jums tinkamus nustatymus. Atidžiai "
646 "laikykitės šio vediklio žingsnių."
647
648 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, nameLabel)
649 #: ui/personaldatapage.ui:29
650 #, kde-format
651 msgid "Full name:"
652 msgstr "Visas vardas:"
653
654 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, emailLabel)
655 #: ui/personaldatapage.ui:55
656 #, kde-format
657 msgid "E-mail address:"
658 msgstr "El. pašto adresas:"
659
660 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, passwordLabel)
661 #: ui/personaldatapage.ui:85
662 #, kde-format
663 msgid "Password:"
664 msgstr "Slaptažodis:"
665
666 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, checkOnlineGroupBox)
667 #: ui/personaldatapage.ui:119
668 #, kde-format
669 msgid "Find pro&vider settings on the Internet"
670 msgstr "Rasti teikė&jo nustatymus internete"
671
672 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, checkOnlineExplanation)
673 #: ui/personaldatapage.ui:140
674 #, kde-format
675 msgid ""
676 "Check online for the settings needed for this email provider. Only the "
677 "domain name part of the e-mail address will be sent over the Internet at "
678 "this point. If this option is unchecked, the account can be set up manually."
679 msgstr ""
680 "Patikrinti internete ar yra šiam el. pašto teikėjui reikalingi nustatymai. "
681 "Šiuo atveju iš el. pašto dalies į internetą bus išsiųstas tik srities "
682 "pavadinimas. Jei ši parinktis nepažymėta, paskyrą galite nustatyti rankiniu "
683 "būdu."
684
685 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, imapAccount)
686 #: ui/personaldatapage.ui:178
687 #, kde-format
688 msgid "IMAP account"
689 msgstr "IMAP paskyra"
690
691 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, pop3Account)
692 #: ui/personaldatapage.ui:191
693 #, kde-format
694 msgid "POP&3 account"
695 msgstr "POP&3 paskyra"
696
697 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
698 #: ui/personaldatapage.ui:205
699 #, kde-format
700 msgid "Incoming:"
701 msgstr "Gavimo:"
702
703 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
704 #: ui/personaldatapage.ui:222
705 #, kde-format
706 msgid "Outgoing:"
707 msgstr "Siuntimo:"
708
709 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
710 #: ui/personaldatapage.ui:239
711 #, kde-format
712 msgid "Username:"
713 msgstr "Naudotojo vardas:"
714
715 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, createAccountPb)
716 #: ui/personaldatapage.ui:273
717 #, kde-format
718 msgid "Add Account"
719 msgstr "Pridėti paskyrą"
720
721 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
722 #: ui/providerpage.ui:17
723 #, kde-format
724 msgid ""
725 "Select your provider from the list below or click back if your provider is "
726 "not listed"
727 msgstr ""
728 "Žemiau esančiame sąraše pasirinkite teikėją arba, jeigu jūsų paslaugos "
729 "teikėjo sąraše nėra, sputelėkite atgal"
730
731 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, detailsButton)
732 #: ui/setuppage.ui:62
733 #, kde-format
734 msgid "&Details..."
735 msgstr "&Išsamiau..."
736
737 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
738 #: ui/typepage.ui:17
739 #, kde-format
740 msgid "Select which kind of account you want to create:"
741 msgstr "Pasirinkite, kokio tipo paskyrą norite sukurti:"
742
743 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, ghnsButton)
744 #: ui/typepage.ui:68
745 #, kde-format
746 msgid "Check for more on Internet"
747 msgstr "Ieškoti daugiau internete"
748
749 #~ msgid "Unknown security setting for LDAP server"
750 #~ msgstr "Nežinomas LDAP serverio saugumo nustatymas"
751
752 #, fuzzy
753 #~| msgid "Setting up Account"
754 #~ msgid "Create Account"
755 #~ msgstr "Paskyros nuostatos"