Contents of /branches/stable/l10n-kf5/lt/messages/discover/plasma-discover-notifier.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1648513 - (show annotations) (download)
Sat Apr 1 03:14:34 2023 UTC (8 months ago) by scripty
File size: 5535 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Lithuanian translations for trunk-kf package.
2 # Copyright (C) 2015 This_file_is_part_of_KDE
3 # This file is distributed under the same license as the trunk-kf package.
4 #
5 # Automatically generated, 2015.
6 # Liudas Ališauskas <[email protected]>, 2015.
7 # Mindaugas Baranauskas <[email protected]>, 2017.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: trunk-kf 5\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2023-04-01 02:43+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2021-08-24 23:31+0300\n"
14 "Last-Translator: Moo\n"
15 "Language-Team: Lithuanian <[email protected]>\n"
16 "Language: lt\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
21 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
22 "X-Generator: Poedit 2.3\n"
23
24 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:154
25 #, kde-format
26 msgid "View Updates"
27 msgstr "Rodyti atnaujinimus"
28
29 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:271
30 #, kde-format
31 msgid "Security updates available"
32 msgstr "Yra prieinami saugumo atnaujinimai"
33
34 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:273
35 #, kde-format
36 msgid "Updates available"
37 msgstr "Yra prieinami atnaujinimai"
38
39 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:275
40 #, kde-format
41 msgid "System up to date"
42 msgstr "Sistema pilnai atnaujinta"
43
44 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:277
45 #, kde-format
46 msgid "Computer needs to restart"
47 msgstr "Reikia paleisti kompiuterį iš naujo"
48
49 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:279
50 #, kde-format
51 msgid "Offline"
52 msgstr "Nėra ryšio"
53
54 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:281
55 #, kde-format
56 msgid "Applying unattended updates…"
57 msgstr "Taikomi nestebimieji atnaujinimai…"
58
59 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:315
60 #, kde-format
61 msgid "Restart is required"
62 msgstr "Reikalingas paleidimas iš naujo"
63
64 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:316
65 #, kde-format
66 msgid "The system needs to be restarted for the updates to take effect."
67 msgstr "Tam, kad nuostatos įsigaliotų, sistema turi būti paleista iš naujo."
68
69 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:322
70 #, kde-format
71 msgctxt "@action:button"
72 msgid "Restart"
73 msgstr "Paleisti iš naujo"
74
75 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:342
76 #, kde-format
77 msgctxt "@action:button"
78 msgid "Upgrade"
79 msgstr "Naujinti"
80
81 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:343
82 #, kde-format
83 msgid "Upgrade available"
84 msgstr "Yra prieinamas naujinimas"
85
86 #: notifier/DiscoverNotifier.cpp:344
87 #, kde-format
88 msgid "New version: %1"
89 msgstr "Nauja versija: %1"
90
91 #: notifier/main.cpp:39
92 #, kde-format
93 msgid "Discover Notifier"
94 msgstr "Discover pranešiklis"
95
96 #: notifier/main.cpp:41
97 #, kde-format
98 msgid "System update status notifier"
99 msgstr "Sistemos atnaujinimų būsenos pranešiklis"
100
101 #: notifier/main.cpp:43
102 #, fuzzy, kde-format
103 #| msgid "© 2010-2021 Plasma Development Team"
104 msgid "© 2010-2022 Plasma Development Team"
105 msgstr "© 2010-2021 Plasma plėtojimo komanda"
106
107 #: notifier/main.cpp:47
108 #, kde-format
109 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
110 msgid "Your names"
111 msgstr "Moo"
112
113 #: notifier/main.cpp:47
114 #, kde-format
115 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
116 msgid "Your emails"
117 msgstr "<>"
118
119 #: notifier/main.cpp:52
120 #, kde-format
121 msgid "Replace an existing instance"
122 msgstr "Pakeisti esamą egzempliorių"
123
124 #: notifier/main.cpp:54
125 #, kde-format
126 msgid "Do not show the notifier"
127 msgstr "Nerodyti pranešiklį"
128
129 #: notifier/main.cpp:54
130 #, kde-format
131 msgid "hidden"
132 msgstr "paslėpta"
133
134 #: notifier/NotifierItem.cpp:35 notifier/NotifierItem.cpp:36
135 #, kde-format
136 msgid "Updates"
137 msgstr "Atnaujinimai"
138
139 #: notifier/NotifierItem.cpp:50
140 #, kde-format
141 msgid "Open Discover…"
142 msgstr "Atverti Discover…"
143
144 #: notifier/NotifierItem.cpp:55
145 #, kde-format
146 msgid "See Updates…"
147 msgstr "Rodyti atnaujinimus…"
148
149 #: notifier/NotifierItem.cpp:60
150 #, kde-format
151 msgid "Refresh…"
152 msgstr "Įkelti iš naujo…"
153
154 #: notifier/NotifierItem.cpp:64
155 #, kde-format
156 msgid "Restart to apply installed updates"
157 msgstr "Paleiskite iš naujo, kad pritaikytumėte įdiegtus atnaujinimus"
158
159 #: notifier/NotifierItem.cpp:65
160 #, kde-format
161 msgid "Click to restart the device"
162 msgstr "Spustelėkite, norėdami įrenginį iš naujo"
163
164 #~ msgid "Restart..."
165 #~ msgstr "Paleisti iš naujo..."
166
167 #~ msgid "Update"
168 #~ msgstr "Atnaujinti"
169
170 #~ msgid "Open Software Center..."
171 #~ msgstr "Atverti programinės įrangos centrą..."
172
173 #~ msgctxt "First part of '%1, %2'"
174 #~ msgid "1 package to update"
175 #~ msgid_plural "%1 packages to update"
176 #~ msgstr[0] "1 atnaujintinas paketas"
177 #~ msgstr[1] "%1 atnaujintini paketai"
178 #~ msgstr[2] "%1 atnaujintinų paketų"
179 #~ msgstr[3] "%1 atnaujintinas paketas"
180
181 #~ msgctxt "Second part of '%1, %2'"
182 #~ msgid "of which 1 is security update"
183 #~ msgid_plural "of which %1 are security updates"
184 #~ msgstr[0] "vienas iš jų yra saugumo atnaujinimas"
185 #~ msgstr[1] "%1 iš jų yra saugumo atnaujinimai"
186 #~ msgstr[2] "%1 iš jų yra saugumo atnaujinimai"
187 #~ msgstr[3] "%1 iš jų yra saugumo atnaujinimai"
188
189 #~ msgctxt ""
190 #~ "%1 is '%1 packages to update' and %2 is 'of which %1 is security updates'"
191 #~ msgid "%1, %2"
192 #~ msgstr "%1, %2"
193
194 #~ msgid "1 package to update"
195 #~ msgid_plural "%1 packages to update"
196 #~ msgstr[0] "1 atnaujintinas paketas"
197 #~ msgstr[1] "%1 atnaujintini paketai"
198 #~ msgstr[2] "%1 atnaujintinų paketų"
199 #~ msgstr[3] "%1 atnaujintinas paketas"
200
201 #~ msgid "1 security update"
202 #~ msgid_plural "%1 security updates"
203 #~ msgstr[0] "1 saugumo atnaujinimas"
204 #~ msgstr[1] "%1 saugumo atnaujinimai"
205 #~ msgstr[2] "%1 saugumo atnaujinimų"
206 #~ msgstr[3] "%1 saugumo atnaujinimas"
207
208 #~ msgid "No packages to update"
209 #~ msgstr "Atnaujintinų paketų nėra"